Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Stratulat Gheorghe
Căutare avansată
Foto: captura imagini video curaj.tv

Arabadji Nina

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 08.10.1996

Prin Decretul Președintelui RM nr. 291-III din 30 octombrie 2001, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 303 din 08 octombrie 1996 numită, pe in termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Data numirii în funcție: 08.10.1996

Prin Decretul Președintelui RM nr. 291-III din 30 octombrie 2001, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 303 din 08 octombrie 1996 numită, pe in termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 119/8 din 13 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Arabadji Nina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 57, menținute 25 - 43,85%
2012 - cauze contestate 95, menținute 65 - 68,42%
2013 - cauze contestate 83, menținute 37 - 44,57%
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 518, casate 34 - 6,56%
2012 - cauze examinate 815, casate 28 - 3,43%
2013 - cauze examinate 922, casate 42 - 4,55%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărîrea nr. 119/8 din 13 iunie 2014 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine, acumulînd un total de 68 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Nina Arabadji.

Prin Hotărîrea nr. 65/6 din 08 februarie 2011 i se decernează ”Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”.

Conform Hotărîrii nr. 99/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 119/8 din 13 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Arabadji Nina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 57, menținute 25 - 43,85%
2012 - cauze contestate 95, menținute 65 - 68,42%
2013 - cauze contestate 83, menținute 37 - 44,57%
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 518, casate 34 - 6,56%
2012 - cauze examinate 815, casate 28 - 3,43%
2013 - cauze examinate 922, casate 42 - 4,55%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărîrea nr. 119/8 din 13 iunie 2014 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine, acumulînd un total de 68 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Nina Arabadji.

Prin Hotărîrea nr. 65/6 din 08 februarie 2011 i se decernează ”Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”.

Conform Hotărîrii nr. 99/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

 

Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017

Hotărîrea nr. 119/8 din 13 iunie 2014

Hotărîrea nr. 65/6 din 08 februarie 2011

Hotărîrea nr. 99/5 din 02 aprilie 2009

arabadji_nina_1.pdf

Prin Hotărîrea nr. 48/3 din 12 februarie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de Mițcul Alexandru împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 02 septembrie 2015, adoptatî în urma examinării sesizării depuse de Mițcul Alexandru privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecatorul Judecatoriei Buiucani mun. Chișinău, Nina Arabadji. 

Prin Hotărîrea nr. 63/5 din 18 martie 2016, Completul de admisibilitate  Nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Frund Nicolae împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 17 august 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Frunza Nicolae privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc și Nina Arabadji, judecătorii Curții de Apel Chișinău, Nina Vascan, Iurie Cotruță și Eugeniu Clim, și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Valeriu Doagă, Galina Stratulat, Ion Druță.  

Potrivit Hotărîrii nr. 27/2 din 22 ianuarie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de Novacov Vasile împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 30 iunie 2015, adoptată la examinarea sesizării depuse de Novacov Vasile cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Rişcani mun. Chişinău, Nina Arabadji, şi judecătorii Curţii de Apel Chişinău, Nina Cernat, Anatolie Pahopol, Ana Gavriliţa. 

La data de 16 martie 2015, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizaărîrii din 29.12.14 referitor la încasarea de la ea în beneficiul CCL a sumei de 22 184,09 lei și respingerea cerințelor invocate de dumneaei în acțiune. Prin Hotărîrea nr. 130/19 din 30 octombrie 2015, Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de cet. Zubcova Ludmila împotriva deciziei Inspecției judiciare din 30 martie 2015, de respingere a sesizării acesteia din 16 martie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău, Nina Arabadji. 

Conform Hotărîrii nr. 78/9 din 15 iunie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar, a respins contestația depusă de Gojan Feodora împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 23 martie 2015, adoptată în urma examinarii sesizării depuse de Gojan Feodora privitor Ia faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecatorii Judecatoriei Rîșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc și Nina Arabadji. În sesizarea depusă autorul își expune dezacordul cu comportamentul mainifestat de președintele Judecătoriei Rîșcani, Melniciuc Oleg. La fel, petiționara a invocat tergiversarea examinării cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de dînsa, aflată în procedură la judecătorul Judecătoriei Rîșcani, Nina Arabadji. 

Completul de admisibilitate nr. 2, prin Hotărîrea nr. 58/12 din 29 mai 2015, a respins contestația depusă împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 23 martie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 10 martie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău, Arabadji Nina, ca find neintemeiată.

Prin Hotărîrea nr. 34/5 din 03 aprilie 2015, Completul de Admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar, a respins contestația depusă de Raisa Ușurelu, împotriva Deciziei din 27.02.2015, emisă de inspectorul-judecător al Inspecției judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, Ion Tutunaru, în urma examiădrii sesizării privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Nina Arabadji, și judecătorilor Curții de Apel Chșinău Ludmila Popova, Maria Moraru, Ana Panova. 

La data de 24 ianuarie 2013 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătoarei Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Nina Arabadji, în baza art. 22 alin. (1) lit. a), f1), h), j) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 16/7 din 14 iunie 2013, procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 625/27 din 17.09.2013, a fost admisă contestaţia depusă de membrul Consiliului Superior al Magistraturii Nichifor Corochii şi s-a constatat în acţiunile judecătorului Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Nina Arabadji, abateri disciplinare prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f) şi h) din Legea cu privire la statutul judecătorului cu aplicarea sancțiunii disciplinare "avertisment".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei  au fost depuse 16 petiții, toate fiind neîntemeiate.

Prin Hotărîrea nr. 48/3 din 12 februarie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de Mițcul Alexandru împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 02 septembrie 2015, adoptatî în urma examinării sesizării depuse de Mițcul Alexandru privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecatorul Judecatoriei Buiucani mun. Chișinău, Nina Arabadji. 

Prin Hotărîrea nr. 63/5 din 18 martie 2016, Completul de admisibilitate  Nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Frund Nicolae împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 17 august 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Frunza Nicolae privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc și Nina Arabadji, judecătorii Curții de Apel Chișinău, Nina Vascan, Iurie Cotruță și Eugeniu Clim, și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Valeriu Doagă, Galina Stratulat, Ion Druță.  

Potrivit Hotărîrii nr. 27/2 din 22 ianuarie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de Novacov Vasile împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 30 iunie 2015, adoptată la examinarea sesizării depuse de Novacov Vasile cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Rişcani mun. Chişinău, Nina Arabadji, şi judecătorii Curţii de Apel Chişinău, Nina Cernat, Anatolie Pahopol, Ana Gavriliţa. 

La data de 16 martie 2015, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizaărîrii din 29.12.14 referitor la încasarea de la ea în beneficiul CCL a sumei de 22 184,09 lei și respingerea cerințelor invocate de dumneaei în acțiune. Prin Hotărîrea nr. 130/19 din 30 octombrie 2015, Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de cet. Zubcova Ludmila împotriva deciziei Inspecției judiciare din 30 martie 2015, de respingere a sesizării acesteia din 16 martie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău, Nina Arabadji. 

Conform Hotărîrii nr. 78/9 din 15 iunie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar, a respins contestația depusă de Gojan Feodora împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 23 martie 2015, adoptată în urma examinarii sesizării depuse de Gojan Feodora privitor Ia faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecatorii Judecatoriei Rîșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc și Nina Arabadji. În sesizarea depusă autorul își expune dezacordul cu comportamentul mainifestat de președintele Judecătoriei Rîșcani, Melniciuc Oleg. La fel, petiționara a invocat tergiversarea examinării cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de dînsa, aflată în procedură la judecătorul Judecătoriei Rîșcani, Nina Arabadji. 

Completul de admisibilitate nr. 2, prin Hotărîrea nr. 58/12 din 29 mai 2015, a respins contestația depusă împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 23 martie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 10 martie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău, Arabadji Nina, ca find neintemeiată.

Prin Hotărîrea nr. 34/5 din 03 aprilie 2015, Completul de Admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar, a respins contestația depusă de Raisa Ușurelu, împotriva Deciziei din 27.02.2015, emisă de inspectorul-judecător al Inspecției judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, Ion Tutunaru, în urma examiădrii sesizării privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Nina Arabadji, și judecătorilor Curții de Apel Chșinău Ludmila Popova, Maria Moraru, Ana Panova. 

La data de 24 ianuarie 2013 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătoarei Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Nina Arabadji, în baza art. 22 alin. (1) lit. a), f1), h), j) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 16/7 din 14 iunie 2013, procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 625/27 din 17.09.2013, a fost admisă contestaţia depusă de membrul Consiliului Superior al Magistraturii Nichifor Corochii şi s-a constatat în acţiunile judecătorului Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Nina Arabadji, abateri disciplinare prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f) şi h) din Legea cu privire la statutul judecătorului cu aplicarea sancțiunii disciplinare "avertisment".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei  au fost depuse 16 petiții, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărîrea nr. 16/7 din 14 iunie 2013

Hotărîrea nr. 625/27 din 17.09.2013

Hotărîrea nr. 58/12 din 29 mai 2015

Hotărîrea nr. 78/9 din 15 iunie 2015

Hotărîrea nr. 34/5 din 03 aprilie 2015

Hotărîrea nr. 130/19 din 30 octombrie 2015

Hotărîrea nr. 27/2 din 22 ianuarie 2016

Hotărîrea nr. 48/3 din 12 februarie 2016

Hotărîrea nr. 63/5 din 18 martie 2016

Știri
 • Apartamente cu discount pentru copiii judecătorilor

  Judecătoria sect. Râșcani a solicitat teren de la primărie ca să-și asigure angajații cu locuință. Însă majoritatea dintre ei dețin mai multe proprietăți, iar beneficiarii finali sunt de fapt copiii acestora. „Eu cred că e normal. Am trei copii pe care să-i cresc și să le dau ceva în viață”, explică Oleg Melniciuc, președintele instanței. O astfel de situație se constată în cazul a 10 din cei 17 magistrați care au obținut dreptul de a cumpăra un apartament cu discount.

  În 2014, la un an de când Consiliul Municipal Chișinău (CMC) oferise Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) două terenuri pentru construcția câtorva blocuri locative, autoritățile locale oferă un lot și Judecătoriei sect. Râșcani (Detalii, AICI). Cu o suprafață de 60 de ari, terenul este amplasat lângă Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”, în coasta parcului Valea Trandafirilor. Detalii, AICI

  Oleg Melniciuc, președintele Judecătoriei sect. Râșcani: Nu pot eu sta într-un loc. Atâta timp cât am puteri, mă pot mișca și judecă capul, încerc să fac ceva pentru judecători. Inițiativa asta am lansat-o încă prin 2007. Șefii de pe atunci, dl Clima era președintele CSM, n-a salutat ideea, iar mai apoi dl Poalelungi a plecat la Strasbourg și totul a murit. Devenind președinte, am hotărât să reiau ideea și să fac ceva ca să le creez condiții judecătorilor mei.

  Judecătoria sect. Râșcani a solicitat teren de la primărie ca să-și asigure angajații cu locuință. Însă majoritatea dintre ei dețin mai multe proprietăți, iar beneficiarii finali sunt de fapt copiii acestora. „Eu cred că e normal. Am trei copii pe care să-i cresc și să le dau ceva în viață”, explică Oleg Melniciuc, președintele instanței. O astfel de situație se constată în cazul a 10 din cei 17 magistrați care au obținut dreptul de a cumpăra un apartament cu discount.

  În 2014, la un an de când Consiliul Municipal Chișinău (CMC) oferise Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) două terenuri pentru construcția câtorva blocuri locative, autoritățile locale oferă un lot și Judecătoriei sect. Râșcani (Detalii, AICI). Cu o suprafață de 60 de ari, terenul este amplasat lângă Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”, în coasta parcului Valea Trandafirilor. Detalii, AICI

  Oleg Melniciuc, președintele Judecătoriei sect. Râșcani: Nu pot eu sta într-un loc. Atâta timp cât am puteri, mă pot mișca și judecă capul, încerc să fac ceva pentru judecători. Inițiativa asta am lansat-o încă prin 2007. Șefii de pe atunci, dl Clima era președintele CSM, n-a salutat ideea, iar mai apoi dl Poalelungi a plecat la Strasbourg și totul a murit. Devenind președinte, am hotărât să reiau ideea și să fac ceva ca să le creez condiții judecătorilor mei.

  „Green City”, demarat cu defrișări ilegale Spre finele aceluiași an, compania Exfactor Grup SRL obține autorizațiile de construire și demarează lucrările (Detalii,AICI). Proiectul locativ este denumit „Green City” (orașul verde – din engl. – n.r.) și promite „apartamente panoramice cu o vedere extraordinară!”. A fost „selectată una dintre cele mai puternice companii de construcții din mun. Chișinău care asigură, și executarea lucrărilor în termenii stabiliți, și calitatea construcției”, menționează Oleg Melniciuc într-un răspuns oficial. Detalii, AICI

  Însă o vizită a angajaților Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (AGSV) din 7 octombrie 2014 se lasă cu o amendă de aproape 30 mii lei. Anume la această sumă s-a ridicat prejudiciul cauzat de companie prin tăierea ilegală a cinci pini cu vârsta de 30 de ani. Detalii, AICI

  Chiar a doua zi, șantierul de construcții este vizitat și de un inspector de la Agenția Ecologică Chișinău (AEC). Acesta depistează lipsa expertizei ecologice de stat și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, dar și tăierea ilegală a încă opt arbori, pe lângă cei cinci depistați deja de AGSV (Detalii, AICI). Urmează sistarea lucrărilor până la înlăturarea problemelor depistate și o amendă de 8 mii lei. Însă constructorul o plătește în termen de 24 de ore și beneficiază de „o reducere” de 50%, așa cum prevede legislația.Detalii, AICI și AICI

  Vladimir Tonu, directorul Exfactor Grup SRL: Am avut o problemă că noi am decopertat pământul fără avizul ecologic și pentru asta am fost amendați și, în conformitate cu buchia legală, am plătit amenda de 4 mii lei.

  Pe 9 martie 2015, inspectorii ecologi constată că Exfactor Grup SRL a continuat lucrările de construcție, în pofida hotărârii de sistare emisă de AEC în toamna lui 2014. De data aceasta, cu 4 mii lei este amendat directorul Exfactor Grup SRL, Vladimir Tonu, pentru că a admis demararea „lucrărilor de construcție în lipsa Avizului pozitiv al Expertizei Ecologice de Stat”. Detalii, AICI

  Prejudiciul total – 100 mii lei Totodată, inspectorii mai constată că, între timp, pe teritoriul șantierului au mai fost tăiați circa 30 de copaci. Respectiv, Agenția Ecologică înaintează companiei de construcție o pretenție financiară de 100 mii lei, sumă care ar constitui „cuantumul prejudiciului adus mediului”. Detalii, AICI

  Însă directorul Exfactor Grup SRL anunță agenția că, „pentru defrișarea arborilor a achitat prejudiciul adus spațiilor verzi (referire la cei circa 30 mii lei achitați în octombrie 2014 – n.r.), cât și amenda înaintată de AEC”, și că autoritățile nu au prezentat „dovezi ce ar demonstra” că pe șantierul „Green City” au fost tăiați și alți copaci. Detalii, AICI

  Vladimir Tonu: Pentru tot ce am tăiat, pentru tot ce am greșit în fața legii, noi am plătit prejudiciile morale și materiale față de instituțiile sus-numite. Cu banii pe care i-am plătit noi, ei au de sădit… De ar avea sănătate și pace.

  Astfel, agenția apelează la ajutorul instanței. În octombrie 2015, aceștia depun o cerere la Judecătoria sect. Botanica prin care solicită recuperarea prejudiciului din contul companiei de construcție (Detalii, AICI). Solicitarea agenției este în curs de examinare.

  Copiii judecătorilor, beneficiarii finali În baza contractului încheiat cu Exfactor Grup SRL, Judecătoriei sect. Râșcani i-au revenit 52 de apartamente de circa 60 de metri pătrați fiecare. Acest lucru reprezintă practic 20% din suprafața locativă a complexului „Green City”. Magistrații vor achita între 300 și 360 euro per metru pătrat, ceea ce presupune vreo 23 mii euro pentru un apartament cu două odăi (Detalii, AICI). Asta în timp ce prețul de piață în „Green City” este dublu.

  Deși instanța a obținut terenul de 60 de ari pentru a-și asigura angajații cu locuințe,în procesul-verbal de selecție a beneficiarilor se menționează și posibilitatea de a cumpăra un apartament pentru copii, la a căror asigurare „cu spațiu locativ urmează să contribuie părinții”.

  Oleg Melniciuc, președintele Judecătoriei Râșcani: Eu personal am solicitat apartament. Am casă și într-adevăr e încăpătoare, dar le-am spus la toți judecătorii: Chiar și în situația în care dispuneți de spațiu locativ, sunteți în posibilitatea să procurați un apartament la preț preferențial, dat fiind că aveți copii și tot voi trebuie să-i asigurați. [...] Eu cred că e normal. Am trei copii pe care să-i cresc și să le dau ceva în viață.

  Potrivit declarației de avere pe 2014, Melniciuc este proprietarul a două case. Una dintre ele, primită ca donație acum mai bine de 20 de ani, are 90 metri pătrați și se află în s. Mândâc din r. Drochia.

  Pe cealaltă, Oleg Melniciuc a construit-o în Chișinău pe un teren obținut în schimbul unui apartament de circa 125 metri pătrați (Detalii, AICI). Casa elegantă și somptuoasă, de aproape 190 metri pătrați, se află într-un cartier de elită din sect. Râșcani, în regiunea blocurilor de studii ale Universității Tehnice a Moldovei (Detalii, AICI).

  Magistratul mai deține, împreună cu soția, un teren pentru construcții în com. Cruzeşti din suburbia capitalei, pe care l-a cumpărat în 2007. Detalii, AICI

  Deține spațiu comercial de peste 1,5 milioane lei Transferată la începutul acestui an de la Judecătoria sect. Râșcani la Curtea de Apel Chișinău, Veronica Negru deține, împreună cu soțul, un apartament de peste 80 metri pătrați în sect. Ciocana. Locuința a fost cumpărată în 2007 și valorează, oficial, circa jumătate de milion de lei (Detalii,AICI). Patru ani mai târziu, soții Negru au mai intrat în posesia unui spațiu comercial de circa 125 metri pătrați aflat la parterul unui bloc locativ de pe bd. Mircea cel Bătrân din același sector. Detalii, AICI

  Imobilul a fost cumpărat de la Alexandru Negru, un tânăr magistrat numit anul trecut în funcție la Judecătoria sect. Buiucani (Detalii, AICI). Oficial, spațiul comercial este evaluat la peste 1,5 milioane lei și, potrivit declaraților pe venit a judecătoarei, în ultimii doi ani familia Negru a obținut un venit de peste 200 mii lei din darea în arendă a acestuia (Detalii, AICI și AICI). Totodată, Veronica Negru figurează, împreună cu soțul, și proprietari ai unui lot pentru casă. Terenul de 60 de ari, situat în sect. Râșcani, a intrat în posesia acestora în 2006. Detalii, AICI

  „Pe telefon nu se vede cine sunteți”  Magistratul Ghenadie Morozan, transferat în vara acestui an la Curtea de Apel Chișinău, locuiește într-o casă de milioane situată la mai puțin de un kilometru distanță de sediul Judecătoriei sect. Râșcani.

  Potrivit declarației sale de avere pe 2014, imobilul are aproape 430 metri pătrați, asta în timp ce datele cadastrale arată doar 190 cu tot cu garaj (Detalii,AICI și AICI). Terenul pe care se înalță imobilul de lux al soților Morozan i-a fost atribuit în proprietate magistratului încă în 2002 printr-o decizie a Primăriei Chișinău. Detalii, AICI

  Pe lângă casă, familia Morozan mai figurează, împreună cu cele două fiice, drept proprietara unui apartament de peste 60 metri pătrați situat în același sector, pe bd. Moscova. Detalii, AICI

  Ghenadie Morozan: Eu nu mai lucrez la Judecătoria (sect. – n.r.) Râșcani și nu pot să vă ajut cu nimic. Plus că eu nu știu cine sunteți, pe telefon nu se vede cine sunteți, poate sunteți vreun agent al cuiva. - Când pot să mă apropii de Dvs. cu legitimația? Duceți-vă la președinte (Oleg Melniciuc – n.r.). Nu vă cunosc, mă scuzați.

  A primit deja apartament de la primărie Magistrata Nina Arabadji deține un lot pomicol de 60 de ari în s. Dănceni, r. Ialoveni, și peste 2 hectare de teren agricol într-un sat din regiunea Odesa, Ucraina (Detalii, AICI). În Chișinău, aceasta a fost, împreună cu tatăl său, proprietara unui apartament în sect. Buiucani pe care l-a vândut în 2014 (Detalii, AICI). Însă exact în ziua în care a avut loc tranzacția, tatăl său, care figurează în declarația sa pe venit ca persoană aflată la întreținere, intră în posesia unui alt apartament din sect. Râșcani, în urma unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o nepoată.Detalii, AICI

  Totodată, Arabadji figurează și printre judecătorii pe care primăria deja i-a asigurat cu spațiu locativ. Astfel, în 2012, ca urmare a unei hotătâri de judecată, autoritățile locale i-au alocat magistratei un apartament de 70 metri pătrați pe str. Alba Iulia din capitală. Câteva zile mai târziu, aceasta a primit și bon de repatiție „pentru domicilierea permanentă”. Detalii, AICI și AICI

  Nina Arabadji: De la Primărie eu nu am primit acel metraj care trebuia să mi-l dea și eu, adică, trebuie să trăiesc toată viața împreună cu fiica, da? Vreau și eu să trăiesc singură. Într-adevăr, nu le-am dat părinților cota mea parte pe care o aveam, doar ca să nu mă vorbească cineva special. Și așa mă strădui să fiu corectă, dar tot apar întrebări de parcă am castele.

  Firmă nedeclarată cu pădure arendată Lillia Lupașco, membră a grupului de lucru care a decis repartizarea locuințelor, a contractat două apartamente cu câte o cameră fiecare. Potrivit datelor cadastrale, Lupașco figurează drept proprietara unui apartament de peste 100 metri pătrați din sect. Ciocana alături de fostul soț, Ivan Lupașco. Aceștia au intrat în posesia imobilului acum șapte ani, în urma unui contract de investiție. Detalii, AICI

  Actualul soț al judecătoarei, Sergiu Dodon, este proprietarul unei case de 75 metri pătrați din or. Durlești pe care a cumpărat-o în 2012 (Detalii, AICI). Totodată, acesta are la activ un contract de investiție într-un apartament și un garaj, potrivit ultimei declarații depuse Lilia Lupașco la CNI. Detalii, AICI

  Însă judecătorea a omis să indice faptul că actualul soț este administrator și asociat unic al Vizita Grup SRL. Compania, fondată la finele lui 2010, a fost preluată de Sergiu Dodon în toamna anului 2014 (Detalii, AICI). Odată cu această tranzacție, familia magistratei a preluat și dreptul de arendă a 8 hectare de pădure de lângă Condrița, înscris pe numele firmei. Detalii, AICI

  Din septembrie curent, Lupașco se află în concediu de maternitate pentru următorii trei ani (Detalii, AICI). Aceasta nu a fost de găsit pentru a se expune în legătură cu firma nedeclarată.

  Așteaptă apartament și de la primărie De un apartament preferențial beneficiază și judecătorul Anatol Galben, și el membru al grupului de lucru care a decis repartizarea locuințelor care i-au revenit Judecătoriei sect. Râșcani în „Green City”.

  Potrivit ultimei sale declarații de avere, acesta deține un teren și o casă în Ialoveni. Imobilul nu este înregistrat la Cadastru și figurează în declarațiile magistratului din ultimii ani ca fiind o construcție nefinisată de peste 100 metri pătrați (Detalii, AICI). În 2011, Galben și-a cumpărat un garaj de circa 30 metri pătrați, iar un an mai târziu, și un Mercedes E220 pentru care a dat, oficial, aproape 200 mii lei. Detalii, AICI

  Totodată, judecătorul se numără printre persoanele pe care Primăria mun. Chișinău a fost obligată de instanță să le asigure cu spațiu locativ (Detalii, AICI). S-a întâmplat după ce, în septembrie 2012, Galben a depus o cerere în acest sens, iar autoritățile locale l-au anunțat că „va putea fi asigurat cu locuinţă în dependenţă de fondul locativ disponibil”. Nefiind de acord cu răspunsul primăriei, magistratul a apelat la colegii săi de breaslă și a obținut câștig de cauză. Detalii, AICI

  Anatol Galben (despre apartamentul solicitat de la primărie): Când o să mi-l dea, atunci o să discutăm.

  Apartament preferențial și trei case la activ Printre judecătorii care au obținut dreptul de a contracta un apartament în „Green City” se numără și Aliona Miron. În 2014, magistrata a declarat că familia sa deține mai multe terenuri agricole și trei case cu o suprafață totală de peste 400 metri pătrați. Două dintre locuințe, situate în Călărași și Nisporeni, au ajuns în proprietatea familiei Miron în calitate de moștenire și donație.Detalii, AICI

  Cea de-a treia locuință, este de fapt un apartament la sol de 140 metri pătrați din Chișinău. Imobilul este amplasat în regiunea Academiei de Studii Economice din Moldova și a fost cumpărat de familia Miron la finele anilor ’90. La aceeași adresă magistrata mai are în proprietate și un garaj ridicat acum câțiva ani. Detalii, AICI

  A refuzat la CSM și a revenit la Hristo Botev Deși este judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, Elena Covalenco a fost inclusă și ea în lista magistraților care vor primi apartamente în „Green City”. Grupul de lucru și-a motivat decizia prin faptul că aceasta a deținut anterior funcția de președinte al Judecătoriei sect. Râșcani și că „în blocurile locative contractate de Consiliul Superior al Magistraturii nu i-a fost alocat spațiu locativ”.

  De facto, inițial Covalenco a figurat printre judecătorii selectați de CSM pentru obținerea unui apartament la preț preferențial (Detalii, AICI). Ulterior, însă, aceasta a refuzat contractarea unei locuințe.

  Elena Covalenco: Am renunțat fiindcă nu mă aranja nici locul, nici apartamentul pe care l-am tras la sorți. Când s-a repartizat la (Judecătoria sect. – n.r.) Râșcani, unde am lucrat 15 ani, am scris cerere să mă includă în listă. Aici sunt mai aproape de copii, fiindcă de acuma se apropie bătrânețea… (râde)

  Potrivit datelor cadastrale, magistrata are o cotă de 2/3 dintr-un apartament de circa 70 metri pătrați de pe bd. Decebal din capitală (Detalii, AICI). În 2010, Covalenco și-a cumpărat patru ari de grădină în Ialoveni, la care se mai adaugă o cotă-parte dintr-un teren agricol de aproape 70 de ari din aceeași localitate. Detalii, AICI

   

  Istoricul terenului „Green City” Inițial, Primăria mun. Chișinău a oferit Judecătoriei sect. Râșcani un teren pe bd. Renașterii, dar între timp se constatase că pe acesta e imposibil de construit un complex locativ. Respectiv, CMC a făcut o altă ofertă, pe Calea Orheiului, însă și aici au apărut probleme tehnice. În cele din urmă, instanța a primit cei 60 de ari de pe str. Hristo Botev  pe care actualmente se construiește blocurile magistraților . Detalii, AICI și AICI

  Acum 10 ani, același teren a fost pus la dispoziția Ministerului Culturii (MC). Se întâmpla după ce, în 2006, Guvernul Tarlev a aprobat o hotărâre privind ridicarea unui complex coregrafic modern. Detalii, AICI

  Iurie Gorșcov, directorul Colegiului Național de Coregrafie (CNC): La început colegiul era un sarai. După ce Voronin (Vladimir, președintele țării în 2001-2009 – n.r.) ne-a vizitat, a început așa o construcție, că pe la mijlocul lunii decembrie o aripă deja era gata (referire la sediul CNC de la intersecția str. M. Eminescu cu str. București din capitală – n.r.). Și Voronin a mai spus: Asta e puțin. Eu am să fac tot posibilul ca să fie construit un teatru al dansului.

  Milioane „aruncate” pe hârtie După hotărârea Guvernului Tarlev din 2006, Ministerul Finanțelor (MF) a alocat aproape două milioane de lei pentru elaborarea documentației de proiect (Detalii, AICI). Între timp, autoritățile locale au pus la dispoziție terenul din str. Hristo Botev pentru construcția viitorului complex coregrafic. Detalii, AICI

  Iurie Gorșcov: În 2009 ne-au dat doar un milion pentru faza zero - măcar să săpăm fundamentul, să punem gard… Ulterior ne-am adresat Ministerului Culturii, la cel al Finanțelor, dar din cauza situației economice din țară, lucrările de construcție au tot fost amânate.

  Gheorghe Postică, viceministrul Culturii: MC nu a avut finanțări pentru a demara construcția respectivă și totul a rămas baltă. Cunosc că s-au oferit aproape două milioane de lei… Banii aceștia au fost investiți în hârtie care acum nu au nici o valoare.

  Necesităților judecătorilor, primordiale În 2012, Ministerul Culturii vine deja cu inițiativa de a construi, în locul complexului coregrafic, un bloc locativ pentru oamenii de artă.

  „Din cauza costurilor mari la chirie şi a salariilor mizere, [oamenii de creaţie] sunt nevoiţi să trăiască în condiţii inumane: fie prin cabinele teatrelor, la rude sau prin cămine. Cei mai mulţi dintre ei aleg calea străinătăţilor în căutarea unor surse de venit mai mari, de cele mai dese ori în scopul procurării de locuinţe”, se menționează în proiectul unei hotărâri de Guvern. Detalii, AICI

  Însă inițiativa ministerului așa și a rămas la faza de proiect, fiind în continuare plasat, „pentru consultare publică, pe portalul www.particip.gov.md”. Detalii, AICI

  Diana Gurschi, șefa Direcției Asistență Juridică a Primăriei mun. Chișinău(despre decizia CMC privind atribuirea unui lot Judecătoriei sect. Râșcani):Terenul a fost transmis Ministerului Culturii doar să-l folosească pentru o perioadă nedeterminată, până se ia o altă decizie. Colegiul (de Coregrafie – n.r.), dacă aveau vreo intenție să construiască ceva, că ei singuri mijloace financiare nu dețin, trebuia să facă demersuri câtre Guvern prin care să le solicite. Luând în considerație necesitatea care a fost argumentată de către reprezentanții instanței de judecată, a și fost perfectat proiectul de decizie respectiv.

  sursa: rise.md

 • EXCLUSIV! Judecători, procurori, polițiști. Persoanele care au primit gratuit apartamente de la Primărie (DOC)

  Judecătoarea de la Judecătoria sectorului Râșcani, Nina Arabadji, a primit în decembrie 2012 un apartament cu două camere situat pe strada Alba-Iulia. Asta chiar dacă, în declarația de avere pentru anul 2013, judecătoarea indică 2/3 dintr-un apartament de 49 mp, cumpărat în 1995. Nici acest imobil oferit de Primărie nu a fost indicat în declarația de avere a magistratei.

  Judecătoarea de la Judecătoria sectorului Râșcani, Nina Arabadji, a primit în decembrie 2012 un apartament cu două camere situat pe strada Alba-Iulia. Asta chiar dacă, în declarația de avere pentru anul 2013, judecătoarea indică 2/3 dintr-un apartament de 49 mp, cumpărat în 1995. Nici acest imobil oferit de Primărie nu a fost indicat în declarația de avere a magistratei.

   

   
 • Открытое письмо-обращение к председателю НКПМ Олегу Будза

  Но окончательно доконала нас повестка в суд от Термокома за неуплату долга в 4000 лей за отопление за прошлый год. Все просьбы оплачивать долг по частям оставались без внимания до тех пор, пока, слаба Богу, народный судья Нина Арабаджи не пояснила нам, что по этому вопросу закон предусматривает не только обязанности граждан, но и их права. И благодаря госпоже Арабаджи, получив отсрочку, мы уже погасили этот долг. Но и здесь нам помогли профсоюзы.

  Но окончательно доконала нас повестка в суд от Термокома за неуплату долга в 4000 лей за отопление за прошлый год. Все просьбы оплачивать долг по частям оставались без внимания до тех пор, пока, слаба Богу, народный судья Нина Арабаджи не пояснила нам, что по этому вопросу закон предусматривает не только обязанности граждан, но и их права. И благодаря госпоже Арабаджи, получив отсрочку, мы уже погасили этот долг. Но и здесь нам помогли профсоюзы.

   

   
 • COMPORTAMENT DE JUDECĂTOR STRIGĂTOR LA CER ÎN SALA DE JUDECATĂ

  În urma celor expuse mai sus SOLICIT
  a) Tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului N. Arabadji, jud. Sec. Rîșcani.
  b) Rog să fiu informată despre măsurile întreprinse și poziția Ministerului Justiției RM.

  În urma celor expuse mai sus SOLICIT
  a) Tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului N. Arabadji, jud. Sec. Rîșcani.
  b) Rog să fiu informată despre măsurile întreprinse și poziția Ministerului Justiției RM.

   

   

   
 • Детский сад под залог

  Суд по детсаду №129 перенесли, но экономика Молдовы остается «под ударом»?
  Судебные процессы по признанию незаконной сделки о продаже комплекса зданий на бул.Москова, в котором расположен детский сад №129, продолжается более 12 лет, а конца и краю не видно. На прошлой неделе прошло очередное судебное заседание, в котором рассматривалось вышеупомянутое дело.

  Суд по детсаду №129 перенесли, но экономика Молдовы остается «под ударом»?
  Судебные процессы по признанию незаконной сделки о продаже комплекса зданий на бул.Москова, в котором расположен детский сад №129, продолжается более 12 лет, а конца и краю не видно. На прошлой неделе прошло очередное судебное заседание, в котором рассматривалось вышеупомянутое дело.

  Последнее судебное заседание по этому делу прошло 7 октября. По словам родителей и работников сада №129, они были бы рады, чтобы к борьбе за права детей подключились и все желающие поддержать их. Только внимание со стороны горожан и прессы может спасти их от несправедливого приговора. А ведь не секрет, что такая судьба сегодня угрожает многим учебным заведениям и дошкольным учреждениям в муниципии.

   

   
 • Judecătorii vor avea asistenţi personali

  Justiţia din ţară este ieftină. Acesta şi este motivul pentru care Moldova pierde la CEDO, a declarat Nina Arabadji, judecător în sectorul Râşcani din capitală. Magistratul a spus că are câte 500 de dosare spre examinare şi ar avea nevoie de ajutor în persoana unui asistent.

  Justiţia din ţară este ieftină. Acesta şi este motivul pentru care Moldova pierde la CEDO, a declarat Nina Arabadji, judecător în sectorul Râşcani din capitală. Magistratul a spus că are câte 500 de dosare spre examinare şi ar avea nevoie de ajutor în persoana unui asistent.

   

   
 • У судей будут личные ассистенты

  «Правосудие в стране дешевое. Именно по этой причине Молдова и проигрывает дела в ЕСПЧ», - заявила судья из суда столичного сектора Рышкановка Нина Арабаджи. По словам судьи, у нее на рассмотрении находится 500 дел, поэтому ей необходима помощь в лице ассистента. 

  «Правосудие в стране дешевое. Именно по этой причине Молдова и проигрывает дела в ЕСПЧ», - заявила судья из суда столичного сектора Рышкановка Нина Арабаджи. По словам судьи, у нее на рассмотрении находится 500 дел, поэтому ей необходима помощь в лице ассистента. 

   

   
 • JUDECĂTOAREA ARABADJI A MINȚIT

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU