Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Poalelungi Mihail
Căutare avansată

Aramă Zinaida

Judecătorie Cimişlia, Judecător de instrucție

Date biografice

Data numirii în funcţie: 14.04.1994

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Cimișlia, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Conform Hotărîrii nr. 880/36 din 24 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea doamnei Aramă Zinaida în funcția de președinte al Judecătoriei Cimișlia, pe un termen de 4 ani.

Data numirii în funcţie: 14.04.1994

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Cimișlia, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Conform Hotărîrii nr. 880/36 din 24 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea doamnei Aramă Zinaida în funcția de președinte al Judecătoriei Cimișlia, pe un termen de 4 ani.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1862-III din 17 iunie 2004 numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vîrstă.

Anul naşterii 1967

Instruire/Diplome
1988 – 1993 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1985 - 1990 grefier la Judecătoria Căinari
1990 - 1991 executor judecătoresc la Judecătoria Căinari
1991 - 1994 grefieră la Judecătoria raională Căinari
14.04.1994 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Cimişlia, pe un termen de 5 ani (Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 56-XIII)
17.06.2004 numită în funcţia de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă (Decret nr. 1862-III)

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 89/7 din 07 octombrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Cimișlia, Aramă Zinaida, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 134/9 din 20 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Cimișlia, Aramă Zinaida, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri/sentințe contestate 32, menținute 24 - 75%;
2012 - hotărâri/sentințe contestate 48, menținute 35 - 72,91%;
2013 - hotărâri/sentințe contestate 66, menținute 46 - 69,69%;
2014, din 41 de hotărâri/sentinţe contestate, 30 au fost menţinute (73,17%);
2015, din 93 de hotărîri/sentinţe contestate, 60 au fost menţinute (64,51%);
2016, din 19 hotărâri/sentinţe contestate, 14 au fost menţinute (73,68%). 

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 498, casate 7 - 1,40%;
2012 - cauze examinate 678, casate 13 - 1,91%;
2013 - cauze examinate 871, casate 20 - 2,29%;
2014, din 387 cauze examinate, 8 hotărâri/încheieri au fost casate (2,06%);
2015, din 675 cauze examinate, 23 hotărâri/încheieri au fost casate (3,40%);
2016, din 205 cauze examinate, 2 hotărâri/încheieri au fost casate (0,97%). 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 132/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului ARAMĂ Zinaida pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Cimişlia.

Prin Hotărârea nr. 90/7 din 07 octombrie 2016 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 63 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 89/7 din 07 octombrie 2016 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 83 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 124/14 din 12 noiembrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Aramă Zinaida pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare în funcția de Președinte la Judecătoria Cimișlia.

Prin Hotărârea nr. 134/9 din 20 iunie 2014 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 82 de puncte.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 89/7 din 07 octombrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Cimișlia, Aramă Zinaida, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 134/9 din 20 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Judecătoriei Cimișlia, Aramă Zinaida, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri/sentințe contestate 32, menținute 24 - 75%;
2012 - hotărâri/sentințe contestate 48, menținute 35 - 72,91%;
2013 - hotărâri/sentințe contestate 66, menținute 46 - 69,69%;
2014, din 41 de hotărâri/sentinţe contestate, 30 au fost menţinute (73,17%);
2015, din 93 de hotărîri/sentinţe contestate, 60 au fost menţinute (64,51%);
2016, din 19 hotărâri/sentinţe contestate, 14 au fost menţinute (73,68%). 

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 498, casate 7 - 1,40%;
2012 - cauze examinate 678, casate 13 - 1,91%;
2013 - cauze examinate 871, casate 20 - 2,29%;
2014, din 387 cauze examinate, 8 hotărâri/încheieri au fost casate (2,06%);
2015, din 675 cauze examinate, 23 hotărâri/încheieri au fost casate (3,40%);
2016, din 205 cauze examinate, 2 hotărâri/încheieri au fost casate (0,97%). 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 132/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului ARAMĂ Zinaida pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Cimişlia.

Prin Hotărârea nr. 90/7 din 07 octombrie 2016 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 63 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 89/7 din 07 octombrie 2016 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 83 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 124/14 din 12 noiembrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Aramă Zinaida pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare în funcția de Președinte la Judecătoria Cimișlia.

Prin Hotărârea nr. 134/9 din 20 iunie 2014 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 82 de puncte.

 

Hotărârea nr. 134/9 din 20 iunie 2014

Hotărârea nr. 124/14 din 12 noiembrie 2015

Hotărârea nr. 90/7 din 07 octombrie 2016

Hotărârea nr. 89/7 din 07 octombrie 2016

Hotărârea nr. 132/16 din 31 octombrie 2016

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 89/7 din 07 octombrie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2014-2016, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Zinaida Aramă".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 134/9 din 20 iunie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătoriei Cimișlia, Aramă Zinaida".

Potrivit Hotărârii nr. 90/2 din 17 februarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de dna Tamara Smochin, împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 722 s - 849 p/m din 24.05.2016, emise în privinţa judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Zinaida Aramă.

Prin Hotărârea nr. 26/5 din 06 aprilie 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului Disciplnar a respins sesizarea semnată de Smochin Marcel şi Smochin Tamara privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Aramă Zinaida, ca fiind neîntemeiată. În esenţă, faptele expuse în sesizare se rezumă la dezacordul petiţionarilor, Smochin Marcel şi Smochin Tamara cu hotărârea emisă la 16 octombrie 2014 de către judecătorul Judecătoriei Cimişlia, Aramă Zinaida, în cauza civilă la acţiunea înaintată de Rusu Alexei către Smochin Marcel, Smochin Tamara, notarul privat Stog Maria privind declararea nulităţii actului juridic şi obligarea de a rectifica înscrierea în Registrul bunurilor imobile privind dreptul de proprietate, precum şi dezacordul cu emiterea încheierii din 14 octombrie 2014 în cauza civilă la acţiunea lui Smochin Marcel către Acristinei Raisa privind încasarea cheltuielilor de judecată.


Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014-2015, au fost depuse 19 petiţii/sesizări, toate fiind respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse 3 petiții, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 89/7 din 07 octombrie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2014-2016, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Zinaida Aramă".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 134/9 din 20 iunie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătoriei Cimișlia, Aramă Zinaida".

Potrivit Hotărârii nr. 90/2 din 17 februarie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de dna Tamara Smochin, împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 722 s - 849 p/m din 24.05.2016, emise în privinţa judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Zinaida Aramă.

Prin Hotărârea nr. 26/5 din 06 aprilie 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului Disciplnar a respins sesizarea semnată de Smochin Marcel şi Smochin Tamara privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Cimişlia, Aramă Zinaida, ca fiind neîntemeiată. În esenţă, faptele expuse în sesizare se rezumă la dezacordul petiţionarilor, Smochin Marcel şi Smochin Tamara cu hotărârea emisă la 16 octombrie 2014 de către judecătorul Judecătoriei Cimişlia, Aramă Zinaida, în cauza civilă la acţiunea înaintată de Rusu Alexei către Smochin Marcel, Smochin Tamara, notarul privat Stog Maria privind declararea nulităţii actului juridic şi obligarea de a rectifica înscrierea în Registrul bunurilor imobile privind dreptul de proprietate, precum şi dezacordul cu emiterea încheierii din 14 octombrie 2014 în cauza civilă la acţiunea lui Smochin Marcel către Acristinei Raisa privind încasarea cheltuielilor de judecată.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014-2015, au fost depuse 19 petiţii/sesizări, toate fiind respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse 3 petiții, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 90/2 din 17 februarie 2017

Hotărîrea nr. 26/5 din 06 aprilie 2015

Știri
 • Concurs cu un singur candidat, pentru funcțiile vacante de președinte de instanță

  A devenit o obișnuință ca la concursurile organizate de CSM pentru funcțiile vacante de președinte de instanță să se înscrie puțini candidați, iar în majoritatea cazurilor - doar unul. Situația rămâne la fel de la o ședință la alta, a Consiliului Superior al Magistraturii, informează Politik.md.
  Astfel, ceea ce se dorea a fi un concurs, din care ar fi ieșit învingător cel mai bun, se transformă adesea într-o obișnuită numire a unui nou președinte de instanță. Ședința CSM de astăzi, 24 noiembrie, nu este o excepție: dintre cele trei instanțe referitor la care CSM desfăşoară concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte, în două cazuri, în concurs s-a înscris doar câte un singur candidat. Este vorba despre Judecătoria Cimișlia și Judecătoria Hâncești.
  A devenit o obișnuință ca la concursurile organizate de CSM pentru funcțiile vacante de președinte de instanță să se înscrie puțini candidați, iar în majoritatea cazurilor - doar unul. Situația rămâne la fel de la o ședință la alta, a Consiliului Superior al Magistraturii, informează Politik.md.
  Astfel, ceea ce se dorea a fi un concurs, din care ar fi ieșit învingător cel mai bun, se transformă adesea într-o obișnuită numire a unui nou președinte de instanță. Ședința CSM de astăzi, 24 noiembrie, nu este o excepție: dintre cele trei instanțe referitor la care CSM desfăşoară concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte, în două cazuri, în concurs s-a înscris doar câte un singur candidat. Este vorba despre Judecătoria Cimișlia și Judecătoria Hâncești.
  În primul caz, președinte de instanță își dorește să ajungă judecătoarea Zinaida Aramă. Potrivit magistrat.md, aceasta are 48 de ani și activează în calitate de judecător încă din aprilie 1994. Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse trei petiții, toate fiind respinse pe motiv că nu sunt întemeiate.
  În ceea ce privește Judecătoria Hâncești, singura candidată pentru a prelua șefia instanței e judecătoarea Tamara Mereuță. Potrivit aceleiași surse, aceasta activează în funcție de judecător din aprilie 1996. Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse patru petiții, toate fiind respinse pe motiv că nu sunt întemeiate.
   
      SursaPolitik.md
   

   

 • Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал указы о подтверждении в должности судей

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал сегодня по предложению Высшего совета магистратуры указы о подтверждении в должности судьи до достижения предельного возраста четырех магистратов.
  В должности судьи подтверждены следующие судьи по уголовному преследованию:
  Виталий Миронов – судья Суда Сынджерей;
  Олег Морару - судья Суда Глодень;
  Владимир Руснак - судья Суда Чимишлия;
  Петру Вакула - судья Суда Леова.
  В то же время президентским указом Марина Куртиш подтверждена в должности судьи  Суда Тараклия до истечения полномочий.

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал сегодня по предложению Высшего совета магистратуры указы о подтверждении в должности судьи до достижения предельного возраста четырех магистратов.
  В должности судьи подтверждены следующие судьи по уголовному преследованию:
  Виталий Миронов – судья Суда Сынджерей;
  Олег Морару - судья Суда Глодень;
  Владимир Руснак - судья Суда Чимишлия;
  Петру Вакула - судья Суда Леова.
  В то же время президентским указом Марина Куртиш подтверждена в должности судьи  Суда Тараклия до истечения полномочий.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU