Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Păduraru Irina
Căutare avansată
Foto: presedinte.md

Ţurcan Mihail

Judecătorie Căuşeni, Judecător de instrucție

Date biografice

Data numirii în funcţie: 16.12.2005

Prin Hotărârea nr. 337/20 din 19 Septembrie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova eliberarea domnului Mihail Țurcan din data de 01 octombrie 2019 din funcția de judecător la Judecătoria Căușeni, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 din Legea cu privire la statutul judecătorului, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1437-VII din 22 ianuarie 2015 numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ștefan-Vodă.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 649-V din 30 noiembrie 2010 numit în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Data numirii în funcţie: 16.12.2005

Prin Hotărârea nr. 337/20 din 19 Septembrie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova eliberarea domnului Mihail Țurcan din data de 01 octombrie 2019 din funcția de judecător la Judecătoria Căușeni, în baza art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 din Legea cu privire la statutul judecătorului, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1437-VII din 22 ianuarie 2015 numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ștefan-Vodă.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 649-V din 30 noiembrie 2010 numit în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Instruire/Diplome
1986 - 1991 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1991 - 1992 stagiar, anchetator superior la Procuratura Criuleni
1992 - 1993 anchetator, anchetator superior la Procuratura Căuşeni
04.1993 - 06.1993 jurist la Asociaţia de Producere „Alfa” mun.Chişinău
06.1993 - 05.1996 anchetator superior la Procuratura Ştefan Vodă
05.1996 - 07.1997 procuror adjunct la Procuratura Ştefan-Vodă
07.1997 - 09.1998 procuror de secţie în Procuratura Generală
09.1998 - 09.2003 procuror în Procuratura Ştefan-Vodă
09.2003 - 05.2005 procuror-interimar în Procuratura Ştefan-Vodă
05.2005 - 12.2005 procuror adjunct în Procuratura Ştefan-Vodă
16.12.2005 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Căuşeni, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 364-IV)
30.11.2010 numit în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 649-V)

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 30/4 din 04 mai 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Mihail Turcanu nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 160/11 din 10 octombrie 2014 a Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, careva date referitor la hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni Ţurcan Mihail, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/sentințe contestate 52, menținute 38 - 73,07%;
2012 - hotărîri/sentințe contestate 51, menținute 32 - 62,74%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 44, menținute 30 - 68,18%;
2015 au fost contestate în total 41 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 80,48%;
2016 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 27, ceea ce constituie 71,05%;
2017 au fost contestate în total 28 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 82,14%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 464, casate 14 - 3,3%;
2012 - cauze examinate 398, casate 20 - 5,0%;
2013 - cauze examinate 340, casate 14 - 4,1%;
2015, din 456 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,75%;
2016, din 387 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,84%;
2017, din 386 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,29%.

EVALUAREA PERFORMANŢELOR
Conform Hotărârii nr. 30/4 din 04 mai 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 81/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Țurcan Mihail la concurs, pentru transfer, în funcție de judecător la Judecătoria Ștefan-Vodă.

Conform Hotărârii nr. 160/11 din 10 octombrie 2014, Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul Bine, acumulînd un total de 69 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 65/4 din 25 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul lII (trei) de calificare judecătoruluii de la Judecătoria Căușeni, Mihail Țurcan.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 30/4 din 04 mai 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Mihail Turcanu nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 160/11 din 10 octombrie 2014 a Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, careva date referitor la hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni Ţurcan Mihail, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/sentințe contestate 52, menținute 38 - 73,07%;
2012 - hotărîri/sentințe contestate 51, menținute 32 - 62,74%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 44, menținute 30 - 68,18%;
2015 au fost contestate în total 41 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 80,48%;
2016 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 27, ceea ce constituie 71,05%;
2017 au fost contestate în total 28 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 82,14%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 464, casate 14 - 3,3%;
2012 - cauze examinate 398, casate 20 - 5,0%;
2013 - cauze examinate 340, casate 14 - 4,1%;
2015, din 456 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,75%;
2016, din 387 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,84%;
2017, din 386 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,29%.

EVALUAREA PERFORMANŢELOR
Conform Hotărârii nr. 30/4 din 04 mai 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 81/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Țurcan Mihail la concurs, pentru transfer, în funcție de judecător la Judecătoria Ștefan-Vodă.

Conform Hotărârii nr. 160/11 din 10 octombrie 2014, Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul Bine, acumulînd un total de 69 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 65/4 din 25 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul lII (trei) de calificare judecătoruluii de la Judecătoria Căușeni, Mihail Țurcan.

Hotărârea nr. 65/4 din 25 Februarie 2019

Hotărârea nr. 30/4 din 04 mai 2018

Hotărîrea nr. 160/11 din 10 octombrie 2014

Hotărîrea nr. 81/10 din 27 noiembrie 2014

Potrivit Hotărârii nr. 304 din 04 mai 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Mihail Turcan nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 160/11 din 10 octombrie 2014, ”reieșind din informația prezentată de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2010-2013, în privința judecătorului Mihail Țurcan au fost înregistrate 2 proceduri disciplinare dintre care una a fost clasată iar prin Hotărîrea Colegiului Disciplinar nr. 28/8 din 07.09.2012, i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară ”mustrare”. Hotărîrea  a fost validată prin Hotărîrea CSM nr. 673/33 din 30.12.2012”.

La 23.09.2013 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Căușeni Mihail Țurcan în baza art. 22 alin. (1) lit. f1) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 43/13 din 29 noiembrie 2013 procedura disciplinară a fost sistată. Prin Hotărîrea nr. 87/3 din 28 ianuarie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 43/13 din 29 noiembrie 2014.

Prin Hotărîrea nr. 28/8 din 07.09.2012 a fost sancţionat disciplinar cu sancţiune disciplinară sub formă de mustrare”. Procedura disciplinară a fost intentată la 09 iulie 2012 de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Dumitru Visternicean, în baza art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1) lit. a), c), f) din Codul de Etică al Judecătorului, art. 21 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) lit. f) şi h1), k) al Legii nr. 544/ 1995 cu privire la statutul judecătorului. Colegiul disciplinar a constatat că acţiunile judecătorului Mihai Ţurcan la calcularea termenului de declarare a apelului împotriva hotărîrii Judecătoriei Căuşeni din 15 februarile 2012 sunt vădit greşite şi sunt contrare prevederilor normelor juridice ce poartă caracter imperativ (art. 254, art. 362 alin.(1), art. 367 alin. (3) CPC) prin ce a provocat petiţionarului dubii privind legalitatea eliberării actelor judecătoreşti şi suspiciuni în profesionalizmul şi imparţialitatea judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 673/33 din 30 octombrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 28/8 din 07 septembrie 2012.

La 20 aprilie 2010 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Căușeni Mihail Țurcan în baza art. 22 alin.(1) lit. a) şi k) al Legii nr. 544/ 1995 cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 8/5 din 7 mai 2010 procedura disciplinară a fost sistată. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse.

Conform informației Inspecției Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse  2 petiţii, neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii nr. 304 din 04 mai 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Mihail Turcan nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 160/11 din 10 octombrie 2014, ”reieșind din informația prezentată de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2010-2013, în privința judecătorului Mihail Țurcan au fost înregistrate 2 proceduri disciplinare dintre care una a fost clasată iar prin Hotărîrea Colegiului Disciplinar nr. 28/8 din 07.09.2012, i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară ”mustrare”. Hotărîrea  a fost validată prin Hotărîrea CSM nr. 673/33 din 30.12.2012”.

La 23.09.2013 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Căușeni Mihail Țurcan în baza art. 22 alin. (1) lit. f1) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 43/13 din 29 noiembrie 2013 procedura disciplinară a fost sistată. Prin Hotărîrea nr. 87/3 din 28 ianuarie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 43/13 din 29 noiembrie 2014.

Prin Hotărîrea nr. 28/8 din 07.09.2012 a fost sancţionat disciplinar cu sancţiune disciplinară sub formă de mustrare”. Procedura disciplinară a fost intentată la 09 iulie 2012 de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Dumitru Visternicean, în baza art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1) lit. a), c), f) din Codul de Etică al Judecătorului, art. 21 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) lit. f) şi h1), k) al Legii nr. 544/ 1995 cu privire la statutul judecătorului. Colegiul disciplinar a constatat că acţiunile judecătorului Mihai Ţurcan la calcularea termenului de declarare a apelului împotriva hotărîrii Judecătoriei Căuşeni din 15 februarile 2012 sunt vădit greşite şi sunt contrare prevederilor normelor juridice ce poartă caracter imperativ (art. 254, art. 362 alin.(1), art. 367 alin. (3) CPC) prin ce a provocat petiţionarului dubii privind legalitatea eliberării actelor judecătoreşti şi suspiciuni în profesionalizmul şi imparţialitatea judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 673/33 din 30 octombrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 28/8 din 07 septembrie 2012.

La 20 aprilie 2010 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Căușeni Mihail Țurcan în baza art. 22 alin.(1) lit. a) şi k) al Legii nr. 544/ 1995 cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 8/5 din 7 mai 2010 procedura disciplinară a fost sistată. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse.

Conform informației Inspecției Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse  2 petiţii, neîntemeiate.

Hotărîrea nr. 43/13 din 29 noiembrie 2013

Hotărîrea nr. 28/8 din 07.09.2012

Hotărîrea nr. 8/5 din 7 mai 2010

Hotărîrea nr. 87/3 din 28 ianuarie 2014

Hotărîrea nr. 673/33 din 30 octombrie 2012

Hotărîrea nr. 160/11 din 10 octombrie 2014

Știri
 • Opt magistrați, apreciați cu ”foarte bine”. Cine sunt judecătorii și unde activează

  Opt magistrați au primit recent calificativul ”foarte bine” în urma evaluării. Hotărârile Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor au fost publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Astfel, magistrații au obținut următorul punctaj:

  Eugeniu Pșenița, de la Judecătoria Edineț, sediul Edineț – 81 de puncte;
  Nadejda Mazur, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru – 78 de puncte;
  Andrei Mocanu, de la Judecătoria Anenii Noi, sediul Anenii Noi – 77 de puncte;

  Opt magistrați au primit recent calificativul ”foarte bine” în urma evaluării. Hotărârile Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor au fost publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Astfel, magistrații au obținut următorul punctaj:

  Eugeniu Pșenița, de la Judecătoria Edineț, sediul Edineț – 81 de puncte;
  Nadejda Mazur, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru – 78 de puncte;
  Andrei Mocanu, de la Judecătoria Anenii Noi, sediul Anenii Noi – 77 de puncte;

  Mihail Țurcan, de la Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă – 77 de puncte;
  Svetlana Tizu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru – 77 de puncte;
  Constantin Roșca, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru – 77 de puncte;
  Cornelia Vîrlan, de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani – 76 de puncte;
  Marina Anton, de la Curtea de Apel Chișinău – 76 de puncte.

  Șase dintre ei au trecut prin procedura de evaluare ordinară. În același timp, Andrei Mocanu, de la Judecătoria Anenii Noi, sediul Anenii Noi, a fost evaluat în baza cererii privind promovarea în funcție administrativă, iar Eugeniu Pșenița, de la Judecătoria Edineț, sediul Edineț, în baza cererii privind promovarea la o instanță ierarhic superioară.

  Conform prevederilor legale, judecătorii sunt supuși evaluării periodice a performanţelor o dată la trei ani. În cazul acordării calificativului “insuficient”, magistratul este supus evaluării extraordinare în termenul stabilit de Colegiul de evaluare. Acordarea calificativului “insuficient” la două evaluări extraordinare consecutive constituie temei pentru iniţierea, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, a procedurii de eliberare din funcţie a judecătorului.

  Amintim că, recent Consiliul Superior al Magistraturii a modificat regulamentele de evaluare a judecătorilor, iar în unele cazuri punctajul maxim a fost redus de două ori.
  Sursa: bizlaw.md

 • Preşedintele a semnat decretele de numire în funcţie a opt magistraţi

  Preşedintele Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcţie a opt magistraţi. Este vorba de Diana Cristian care a fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Străşeni.
  Astfel, Tamara Boubătrân a fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Ialoveni. Mihail Ţurcan a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Ştefan Vodă. Iar Victoria Sârbu a fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău. Pe un termen de 4 ani au fost numiţi în funcţie următorii magistraţii Ion Rabei - preşedinte al Judecătoriei Râşcani şi Vitali​e Zaporojan - preşedinte al Judecătoriei Drochia.
  Pe un termen de 5 ani au fost numiţi în funcţie Iurie Malcoci - judecător la Judecătoria Sângerei şi Vitalie-Silviu Midrigan - judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.

  Preşedintele Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcţie a opt magistraţi. Este vorba de Diana Cristian care a fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Străşeni.
  Astfel, Tamara Boubătrân a fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Ialoveni. Mihail Ţurcan a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Ştefan Vodă. Iar Victoria Sârbu a fost numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău. Pe un termen de 4 ani au fost numiţi în funcţie următorii magistraţii Ion Rabei - preşedinte al Judecătoriei Râşcani şi Vitali​e Zaporojan - preşedinte al Judecătoriei Drochia.
  Pe un termen de 5 ani au fost numiţi în funcţie Iurie Malcoci - judecător la Judecătoria Sângerei şi Vitalie-Silviu Midrigan - judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU