Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Ghedrovici Nicolae
Căutare avansată
foto: captura imagini video privesc.eu

Ţurcan Ion

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 388-VIII din 09 octombrie 2017, domnul Ion Ţurcan a fost numit în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 15-VI din 26 ianuarie 2011 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2203-IV din 21 aprilie 2009 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1863-III din 17 iunie 2004, numit, pe un termen de 5 ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 388-VIII din 09 octombrie 2017, domnul Ion Ţurcan a fost numit în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Chişinău, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 15-VI din 26 ianuarie 2011 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2203-IV din 21 aprilie 2009 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1863-III din 17 iunie 2004, numit, pe un termen de 5 ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău.

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 90/7 din 23 mai 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Țurcan Ion, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului”, o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Țurcan Ion, a fost obiect de examinare la CtEDO.

AVRAM și alții v. Moldova, hotărîre din 05/07/2011, cererea nr. 41588/ 05, violarea art. 8 CEDO - acordarea de către instantele de judecata rationale a unei compensatii insuficiente pentru ingerința in viata privata a reclamantilor, in urma filmării reclamantilor și difuzării înregistrării video la televiziunea natională.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/încheieri contestate 172, menținute 140 - 81,39%
2012 - hotărîri/încheieri contestate 204, menținute 173 - 84,80%
2013 - hotărîri/încheieri contestate 75, menținute 58 - 77,33%
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 2259, casate 32 - 1,41%
2012 - cauze examinate 1484, casate 31 - 2%
2013 - cauze examinate 773, casate 17 - 2,10%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 257/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău a următorilor judecători: Pruteanu Liuba, Țurcan Ion, Gîrbu Silvia, Sîrbu Victoria.

Potrivit Hotărârii nr. 24/5 din 27 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Țurcanu Ion pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Judecătoriei Chișinău, Dimitriu Serghei, Stratan Vitalie și Țurcan Ion, cu remiterea materialelor în privința candidaturilor sale la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Potrivit Hotărârii nr. 154/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului ŢURCAN Ion pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău.

Prin Hotărîrea nr. 7/1 din 19 februarie 2015 a fost admisă candidatura judecătorului Țurcan Ion pentru participare la concursul pentru numirea în funcție de președinte la Judecătoria Centru, mun. Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 91/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 63 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 90/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 91 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 241/21 din 08 Septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecătorului Ion Țurcan de la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi) de calificare.

Prin Hotărârea CSM nr. 180/13 din 03 aprilie 2012 i s-a acordat gradul III (trei) de calificare.

Conform Hotărîrii nr. 436/27 din 28 septembrie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 90/7 din 23 mai 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Țurcan Ion, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului”, o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Țurcan Ion, a fost obiect de examinare la CtEDO.

AVRAM și alții v. Moldova, hotărîre din 05/07/2011, cererea nr. 41588/ 05, violarea art. 8 CEDO - acordarea de către instantele de judecata rationale a unei compensatii insuficiente pentru ingerința in viata privata a reclamantilor, in urma filmării reclamantilor și difuzării înregistrării video la televiziunea natională.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/încheieri contestate 172, menținute 140 - 81,39%
2012 - hotărîri/încheieri contestate 204, menținute 173 - 84,80%
2013 - hotărîri/încheieri contestate 75, menținute 58 - 77,33%
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 2259, casate 32 - 1,41%
2012 - cauze examinate 1484, casate 31 - 2%
2013 - cauze examinate 773, casate 17 - 2,10%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 257/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău a următorilor judecători: Pruteanu Liuba, Țurcan Ion, Gîrbu Silvia, Sîrbu Victoria.

Potrivit Hotărârii nr. 24/5 din 27 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Țurcanu Ion pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Judecătoriei Chișinău, Dimitriu Serghei, Stratan Vitalie și Țurcan Ion, cu remiterea materialelor în privința candidaturilor sale la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Potrivit Hotărârii nr. 154/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului ŢURCAN Ion pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău.

Prin Hotărîrea nr. 7/1 din 19 februarie 2015 a fost admisă candidatura judecătorului Țurcan Ion pentru participare la concursul pentru numirea în funcție de președinte la Judecătoria Centru, mun. Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 91/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 63 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 90/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 91 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 241/21 din 08 Septembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecătorului Ion Țurcan de la Curtea de Apel Chișinău, gradul II (doi) de calificare.

Prin Hotărârea CSM nr. 180/13 din 03 aprilie 2012 i s-a acordat gradul III (trei) de calificare.

Conform Hotărîrii nr. 436/27 din 28 septembrie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

 

Hotărârea nr. 241/21 din 08 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 257/13 din 11 aprilie 2017

Hotărârea nr. 24/5 din 27 februarie 2017

Hotărârea nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 154/16 din 31 octombrie 2016

Hotărîrea nr. 7/1 din 19 februarie 2015

Cauze CtEDO Țurcan I.

Hotărârea nr. 91/7 din 23 mai 2014

Hotărârea nr. 90/7 din 23 mai 2014

Hotărârea nr. 436/27 din 28 septembrie 2010

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 90/7 din 23 mai 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Țurcan Ion".

Potrivit Hotărârii nr. 113/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Jurcov Anatolii împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 285s-348p/m din 12 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 22 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Pruteanu Liuba, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 110/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Savvateev Veaceslav împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 260s-316p/m din 11 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 11 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Cotorobai Vitalie, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 51/4 din 18 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația membrului conducerii SIA „Fertco”, Balode Ina, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1260s-1794p/m (conexată cu 1307s-1847p/m, nr. 1315s1856p/m) din 31 decembrie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 25 octombrie 2021, 26 octombrie 2021, 02 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Țurcan Ion, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 42/3 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Antonevici Andrei, directorul Agenției „Apele Moldovei”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1374s-1949p/m din 08 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 12 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dvornic Octavian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Panov Ana, Pruteanu Liuba, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 101/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL „Alternosfera”, Semionova Alla, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 265s-442p/m din 04 mai 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Țurcan Ion, Pruteanu Liuba de la Curtea de Apel Chișinău, Filincova Svetlana, Stratulat Galina, Bejenaru Iurie de la Curtea Supremă de Justiție.

Conform Hotărârii nr. 32/2 din 25 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Nichita Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 07s-12p/m din 01 februarie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 06 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Bologan Angela de la Judecătoria Criuleni (sediul central), Cotorobai Vitalie, Pulbere Ruxanda, Țurcanu Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 101/4 din 07 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Sobieski-Comerzan Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 265s-352p/m din 13 martie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 27 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Sîrbu Victoria, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 26/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a геsрins contestația depusă de сătre cet. Vladimir Volcov împotriva deciziei inspecției Judiciare din 02 Decembrie 2019 nr. 1344s-1616p/m  de respingere a sesizării depuse la 04 Noiembrie 2019,  privitor la faptele judecătorilor Curții de Apel Chișinău Marina Anton, Ion Țurcanu, Olga Cojocaru, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 255/10 din 14 Noiembrie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestăția depusă de cet. Мursа Vitalie îmроtгivа Deciziei Inspecției judiciare nr. 883s-976p/m din 01 octombrie 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 29 iulie 2019 asupra acțiunilor judесătогilоr Anton Маriпа, Cotorobai Vitalie, Țurcan Ion de la Сurtеа de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 27/9 din 13 Septembrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de către petiţionarul Ţoiu Valentin, în privinţa acţiunilor judecătorului Ţurcan Ion de la Curtea de Apel Chişinău, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 194/7 din 25 mail 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de către cet. Tihanschi Alexandru împotriva deciziei Inspecției judiciare Nr.314s-435p/m din 2 aprilie 2018, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Chişinău sediul Centru, Ţurcan Ion.

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 152/8 din 05 mai 2017, a respins contestația  depusă de către Nicolai Beleaev, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 22 martie 2017 de respingere a sesizării acestuia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Ion Ţurcan.

Potrivit Hotărîrii nr. 12/6 din 18 martie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei sectorului Centru, mun. Chișinău, Ion Turcanu, pe motiv că nu afost comisă abaterea disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 461/20 din 05 iulie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de directorul Serviciului Informații și Securitate al Republicii Moldova, împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 12/6 din 18 martie 2016, emisă în privința judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, Ion Țurcan.

Potrivit Hotărîrii nr. 50/3 din 2 februarie 2016, Completul de admisibilitate Nr. 1 a respins contestația depusă de dl Nicolai Beleaev împotriva Deciziei Inspecței judiciare din 05.11.2015, privind dezacordul cu Hotărîrea pe cauza civilă din 16.07.2015 adoptată de către judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chisinău, Țurcan Ion. 

La data de 26 martie 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea înregistrată sub numărul 668 p/m, semnată de avocatul Victor Burac privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chişinău, Ion Ţurcan, în cadrul examinării cauzei civile la cererea de chemare în judecată a lui E. Turuta către Compania Forbidden Planet AG (Elveţia) (dosar nr. 2- 1962/13). În esenţă, petiţionarul îşi exprimă dezacordul cu acţiunile judecătorului Ţurcan I., exprimate prin emiterea şi anexarea la materialele pricinii civile a titlului executoriu deşi hotărârea Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 05 decembrie 2014 a fost contestată în ordine de apel la Curtea de Apel Chişinău. Prin Hotărîrea nr. 90/11 din 13 iulie 2015, Comitetul de admisibilitate a respins sesizarea semnată de Victor Burac privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chişinău, Ion Ţurcan, ca fiind neîntemeiată.
Colegiul Disciplinar de pe lîngă, Consiliul Superior al Magistraturii, examinînd în ședință publică contestația depusă de către Compania "Forbidden Planet AG", prin avocatul Victor Burac împotriva Hotărîrii nr.90/11 din 13 iulie 2015 a Completului de admisibilitate nr.1, emisă în privința judecătorului Ion Țurcan din cadrul Judecătoriei sect.Centru, mun.Chișinău, prin Hotărîrea nr. 19/17 din 04 decembrie 2015, a respins contestația depusa de Victor Burac și a menținut Hotărîrea Completului de admisibilitate nr. 90/11 din 30 iulie 2015.

Prin Hotărîrea nr. 19/6 din 15.06.2012 judecătorul Ion Ţurcan a fost sancţionat de către Colegiul disciplinar cu sancţiune disciplinară sub formă de mustare. Procedura disciplinară a fost intentată la 25 aprilie 2012 de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Dumitru Visternicean, în baza art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. a), f1), şi k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Astfel, în dispoziţia de intentare a procedurii disciplinare se afirmă că, judecătorul Ion Ţurcan a admis abateri disciplinare la faza primirii, punerii pe rol şi aplicarea măsurilor de asigurare a cererii de chemare în judecată depuse de către reclamantul SC "Broker MD" SA către pîrîtul SA "Cariera de Granit şi pietriş din Soroca", intervenient accesoriu Comisia Naţională a Pieţei financiare, privind anularea deciziei adunării Generale extraordinare a acţionarilor din 07 august 2011. S-a constatat că la primirea cererii de chemare în judecată, judecătorul în mod neglijent a confundat obiectul acţiunii, fapt ce a dus la încălcarea competenţei jurisdicţionale, fapt confirmat prin deciţia Curţii de Apel Chişinău din 15.12.2011, or conform cererii de chemare în judecată reclamantul a solicitat anularea deciziei Adunării generale şi nu perceperea căruiva prejudiciu. De asemenea s-a constatat că judecătorul Ion Ţurcan, contrar prevederilor art. 203 alin. (1) CPC potrivit căruia cererile şi demersurile participanţilor la proces în problema judecării pricinii se soluţionează prin încheiere judecătorească, după ascultarea opiniilor celorlalţi participanţi la proces, a evitat să se expună în general asupra demersului înaintat în cadrul şedinţei din 22 februarie 2012, demonstrînd o parţialitate vădită în acţiunile sale. Membrul Colegiului disciplinar Elena Constantinescu a formulat opinie separată asupra Hotărîrii nr. 19/6 din 15.06.2012. Prin Hotărîrea nr. 466/24 din 17 iulie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a admis contestaţia judecătorului Ion Ţurcan şi a casat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 19/6 din 15 iunie 2012 cu sistarea procedurii pe dosar.

La 11 mai 2012 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa judecătorului și Președintelui Judecătoriei Centru, Ion Țurcan în baza art. 22 alin. (1), lit.a) și f1) din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 20/6 din 15 iunie 2012 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 547/27 din 11 septembrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 20/6 din 15 iunie 2012.

La 04 iunie 2012 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorilor Judecătoriei Centru mun. Chișinău Ivan Busuioc și Ion Țurcan în baza art. 22 alin. (1), lit.a), f1) și k) din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 22/7 din 29 iunie 2012 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 548/27 din 11 septembrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 22/7 din 29 iunie 2012.

Prin Hotărîrea nr. 51/13 din 21.10.2011 de către Colegiul disciplinar i s-a aplicat sancţiunea disciplinară sub formă de "avertisment". Judecătorului Ion Ţurcan i s-a imputat comiterea faptei calificate ca încălcare a obligaţiei de distribuire aleatorie a cauzelor penale, ori fără respectarea dispoziţiilor legale a repartizat cererea de recuz al judecătorului A. Cătană nu judecătorilor care meritau potrivit listei, ci cu totul altui judecător. Deşi, judecătorul a afirmat că în Judecătoria Centru cererile de recuzare nu se distribuie în mod aleatoriu, Colegiul disciplinar a invocat art. 6¹ din Legea privind organizarea judecătorească şi art. 344 CPP potrivit cărora repartizarea aleatorie este obligatorie pentru toate instanţele judecătoreşti şi pentru toate categoriile de cereri fără a se face excepţii pentru cererea de recuz. A fost admisă contestaţia depusă de judecătorul I. Ţurcan la Hotărîrea nr. 14/5 din 15.04.2011 cu casarea ei şi încetarea procedurii pe dosar. Prin Hotărîrea nr. 638/44 din 06 decembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr.  51/13 din 21 octombrie 2011.

La 06 iunie 2011 a fost intentată procedura disciplinară în privința președintelui Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Ion Țurcan în baza art. 22 alin. (1), lit. f), h) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 35/8 din 24 iunie 2011 președintelui Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Ion Țurcan i s-a aplicat sancțiunea disciplnară avertisment. Prin Hotărîrea nr. 496/35 din 27 septembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a admis contestaţia depusă de Ion Ţurcan şi a casat hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 35/8 din 24 iunie 2011 cu încetarea procedurii pe dosar.

La 09 septembrie 2011 a fost intentată procedura disciplinară în privința președintelui Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Ion Țurcan în baza art. 22 alin. (1), lit. a), j) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea 50/13 din 21 octombrie 2011 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 622/43 din 29 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 50/13 din 21 octombrie 2011.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 19 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 90/7 din 23 mai 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Țurcan Ion".

Potrivit Hotărârii nr. 113/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Jurcov Anatolii împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 285s-348p/m din 12 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 22 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Pruteanu Liuba, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 110/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Savvateev Veaceslav împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 260s-316p/m din 11 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 11 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Cotorobai Vitalie, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 51/4 din 18 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația membrului conducerii SIA „Fertco”, Balode Ina, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1260s-1794p/m (conexată cu 1307s-1847p/m, nr. 1315s1856p/m) din 31 decembrie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 25 octombrie 2021, 26 octombrie 2021, 02 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Țurcan Ion, Secrieru Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 42/3 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Antonevici Andrei, directorul Agenției „Apele Moldovei”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1374s-1949p/m din 08 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 12 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Dvornic Octavian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Panov Ana, Pruteanu Liuba, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 101/6 din 28 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația administratorului SRL „Alternosfera”, Semionova Alla, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 265s-442p/m din 04 mai 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Țurcan Ion, Pruteanu Liuba de la Curtea de Apel Chișinău, Filincova Svetlana, Stratulat Galina, Bejenaru Iurie de la Curtea Supremă de Justiție.

Conform Hotărârii nr. 32/2 din 25 februarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Nichita Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 07s-12p/m din 01 februarie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 06 ianuarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Bologan Angela de la Judecătoria Criuleni (sediul central), Cotorobai Vitalie, Pulbere Ruxanda, Țurcanu Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 101/4 din 07 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Sobieski-Comerzan Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 265s-352p/m din 13 martie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 27 februarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Panov Ana, Sîrbu Victoria, Țurcan Ion de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 26/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a геsрins contestația depusă de сătre cet. Vladimir Volcov împotriva deciziei inspecției Judiciare din 02 Decembrie 2019 nr. 1344s-1616p/m  de respingere a sesizării depuse la 04 Noiembrie 2019,  privitor la faptele judecătorilor Curții de Apel Chișinău Marina Anton, Ion Țurcanu, Olga Cojocaru, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 255/10 din 14 Noiembrie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins са neîntemeiată contestăția depusă de cet. Мursа Vitalie îmроtгivа Deciziei Inspecției judiciare nr. 883s-976p/m din 01 octombrie 2019, emise ре marginea sesizării depuse la 29 iulie 2019 asupra acțiunilor judесătогilоr Anton Маriпа, Cotorobai Vitalie, Țurcan Ion de la Сurtеа de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 27/9 din 13 Septembrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de către petiţionarul Ţoiu Valentin, în privinţa acţiunilor judecătorului Ţurcan Ion de la Curtea de Apel Chişinău, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Prin Hotărârea nr. 194/7 din 25 mail 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația declarată de către cet. Tihanschi Alexandru împotriva deciziei Inspecției judiciare Nr.314s-435p/m din 2 aprilie 2018, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului judecătoriei Chişinău sediul Centru, Ţurcan Ion.

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 152/8 din 05 mai 2017, a respins contestația  depusă de către Nicolai Beleaev, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 22 martie 2017 de respingere a sesizării acestuia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Ion Ţurcan.

Potrivit Hotărîrii nr. 12/6 din 18 martie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei sectorului Centru, mun. Chișinău, Ion Turcanu, pe motiv că nu afost comisă abaterea disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 461/20 din 05 iulie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de directorul Serviciului Informații și Securitate al Republicii Moldova, împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 12/6 din 18 martie 2016, emisă în privința judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, Ion Țurcan.

Potrivit Hotărîrii nr. 50/3 din 2 februarie 2016, Completul de admisibilitate Nr. 1 a respins contestația depusă de dl Nicolai Beleaev împotriva Deciziei Inspecței judiciare din 05.11.2015, privind dezacordul cu Hotărîrea pe cauza civilă din 16.07.2015 adoptată de către judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chisinău, Țurcan Ion. 

La data de 26 martie 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea înregistrată sub numărul 668 p/m, semnată de avocatul Victor Burac privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chişinău, Ion Ţurcan, în cadrul examinării cauzei civile la cererea de chemare în judecată a lui E. Turuta către Compania Forbidden Planet AG (Elveţia) (dosar nr. 2- 1962/13). În esenţă, petiţionarul îşi exprimă dezacordul cu acţiunile judecătorului Ţurcan I., exprimate prin emiterea şi anexarea la materialele pricinii civile a titlului executoriu deşi hotărârea Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 05 decembrie 2014 a fost contestată în ordine de apel la Curtea de Apel Chişinău. Prin Hotărîrea nr. 90/11 din 13 iulie 2015, Comitetul de admisibilitate a respins sesizarea semnată de Victor Burac privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chişinău, Ion Ţurcan, ca fiind neîntemeiată.
Colegiul Disciplinar de pe lîngă, Consiliul Superior al Magistraturii, examinînd în ședință publică contestația depusă de către Compania "Forbidden Planet AG", prin avocatul Victor Burac împotriva Hotărîrii nr.90/11 din 13 iulie 2015 a Completului de admisibilitate nr.1, emisă în privința judecătorului Ion Țurcan din cadrul Judecătoriei sect.Centru, mun.Chișinău, prin Hotărîrea nr. 19/17 din 04 decembrie 2015, a respins contestația depusa de Victor Burac și a menținut Hotărîrea Completului de admisibilitate nr. 90/11 din 30 iulie 2015.

Prin Hotărîrea nr. 19/6 din 15.06.2012 judecătorul Ion Ţurcan a fost sancţionat de către Colegiul disciplinar cu sancţiune disciplinară sub formă de mustare. Procedura disciplinară a fost intentată la 25 aprilie 2012 de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Dumitru Visternicean, în baza art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. a), f1), şi k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Astfel, în dispoziţia de intentare a procedurii disciplinare se afirmă că, judecătorul Ion Ţurcan a admis abateri disciplinare la faza primirii, punerii pe rol şi aplicarea măsurilor de asigurare a cererii de chemare în judecată depuse de către reclamantul SC "Broker MD" SA către pîrîtul SA "Cariera de Granit şi pietriş din Soroca", intervenient accesoriu Comisia Naţională a Pieţei financiare, privind anularea deciziei adunării Generale extraordinare a acţionarilor din 07 august 2011. S-a constatat că la primirea cererii de chemare în judecată, judecătorul în mod neglijent a confundat obiectul acţiunii, fapt ce a dus la încălcarea competenţei jurisdicţionale, fapt confirmat prin deciţia Curţii de Apel Chişinău din 15.12.2011, or conform cererii de chemare în judecată reclamantul a solicitat anularea deciziei Adunării generale şi nu perceperea căruiva prejudiciu. De asemenea s-a constatat că judecătorul Ion Ţurcan, contrar prevederilor art. 203 alin. (1) CPC potrivit căruia cererile şi demersurile participanţilor la proces în problema judecării pricinii se soluţionează prin încheiere judecătorească, după ascultarea opiniilor celorlalţi participanţi la proces, a evitat să se expună în general asupra demersului înaintat în cadrul şedinţei din 22 februarie 2012, demonstrînd o parţialitate vădită în acţiunile sale. Membrul Colegiului disciplinar Elena Constantinescu a formulat opinie separată asupra Hotărîrii nr. 19/6 din 15.06.2012. Prin Hotărîrea nr. 466/24 din 17 iulie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a admis contestaţia judecătorului Ion Ţurcan şi a casat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 19/6 din 15 iunie 2012 cu sistarea procedurii pe dosar.

La 11 mai 2012 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa judecătorului și Președintelui Judecătoriei Centru, Ion Țurcan în baza art. 22 alin. (1), lit.a) și f1) din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 20/6 din 15 iunie 2012 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 547/27 din 11 septembrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 20/6 din 15 iunie 2012.

La 04 iunie 2012 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorilor Judecătoriei Centru mun. Chișinău Ivan Busuioc și Ion Țurcan în baza art. 22 alin. (1), lit.a), f1) și k) din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 22/7 din 29 iunie 2012 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 548/27 din 11 septembrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 22/7 din 29 iunie 2012.

Prin Hotărîrea nr. 51/13 din 21.10.2011 de către Colegiul disciplinar i s-a aplicat sancţiunea disciplinară sub formă de "avertisment". Judecătorului Ion Ţurcan i s-a imputat comiterea faptei calificate ca încălcare a obligaţiei de distribuire aleatorie a cauzelor penale, ori fără respectarea dispoziţiilor legale a repartizat cererea de recuz al judecătorului A. Cătană nu judecătorilor care meritau potrivit listei, ci cu totul altui judecător. Deşi, judecătorul a afirmat că în Judecătoria Centru cererile de recuzare nu se distribuie în mod aleatoriu, Colegiul disciplinar a invocat art. 6¹ din Legea privind organizarea judecătorească şi art. 344 CPP potrivit cărora repartizarea aleatorie este obligatorie pentru toate instanţele judecătoreşti şi pentru toate categoriile de cereri fără a se face excepţii pentru cererea de recuz. A fost admisă contestaţia depusă de judecătorul I. Ţurcan la Hotărîrea nr. 14/5 din 15.04.2011 cu casarea ei şi încetarea procedurii pe dosar. Prin Hotărîrea nr. 638/44 din 06 decembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr.  51/13 din 21 octombrie 2011.

La 06 iunie 2011 a fost intentată procedura disciplinară în privința președintelui Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Ion Țurcan în baza art. 22 alin. (1), lit. f), h) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 35/8 din 24 iunie 2011 președintelui Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Ion Țurcan i s-a aplicat sancțiunea disciplnară avertisment. Prin Hotărîrea nr. 496/35 din 27 septembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a admis contestaţia depusă de Ion Ţurcan şi a casat hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 35/8 din 24 iunie 2011 cu încetarea procedurii pe dosar.

La 09 septembrie 2011 a fost intentată procedura disciplinară în privința președintelui Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Ion Țurcan în baza art. 22 alin. (1), lit. a), j) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea 50/13 din 21 octombrie 2011 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 622/43 din 29 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 50/13 din 21 octombrie 2011.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 19 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

Hotărârea nr. 113/7 din 27 mai 2022

Hotărârea nr. 110/7 din 27 mai 2022

Hotărârea nr. 51/4 din 18 martie 2022

Hotărârea nr. 42/3 din 04 martie 2022

Hotărârea nr. 32/2 din 25 februarie 2021

Hotărârea nr. 101/4 din 07 Mai 2020

Hotărârea nr. 26/1 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 255/10 din 14 Noiembrie 2019

Hotărârea nr. 27/9 din 13 Septembrie 2019

Hotărârea nr. 194/7 din 25 mail 2018

Hotărârea nr. 152/8 din 05 mai 2017

Hotărîrea nr. 461/20 din 05 iulie 2016

Hotărîrea nr. 12/6 din 18 martie 2016

Hotărîrea nr. 50/3 din 02 februarie 2016

Hotărîrea nr. 19/17 din 04 decembrie 2015

Hotărîrea nr. 90/11 din 13 iulie 2015

Hotărîrea nr. 466/24 din 17 iulie 2012

Hotărîrea nr. 547/27 din 11 septembrie 2012

Hotărîrea nr. 548/27 din 11 septembrie 2012

Hotărîrea nr. 22/7 din 29 iunie 2012

Hotărîrea nr. 20/6 din 15 iunie 2012

Hotărîrea nr. 19/6 din 15.06.2012

Hotărîrea nr. 496/35 din 27 septembrie 2011

Hotărîrea nr. 622/43 din 29 noiembrie 2011

Hotărîrea nr. 638/44 din 06 decembrie 2011

Hotărîrea 50/13 din 21 octombrie 2011

Hotărîrea nr. 35/8 din 24 iunie 2011

Hotărîrea nr. 51/13 din 21.10.2011

Opinie separată Elena Constantinescu

Știri
 • După ce ZdG a scris că un judecător își ascunde casa în care locuiește, magistratul a indicat-o în recenta sa declarație de avere

  Magistratul Ion Țurcan, de la Curtea de Apel Chișinău, și-a trecut în declarația de avere și interese pentru 2018 casa în care locuiește, despre care ZdG scrisese anterior. Magistratul afirmă că deține imobilul în baza unui contract de comodat și a unui antecontract de vânzare/cumpărare.

  ZdG a scris, în aprilie 2018, că judecătorul Ion Ţurcan, fost preşedinte al Judecătoriei Centru din Chişinău, promovat în 2017 la Curtea de Apel Chişinău, locuieşte într-un imobil de lux, neînregistrat la Cadastru. Casa nu se regăsea atunci și în declaraţiile sale de avere şi interese personale. Imobilul a fost construit pe două terenuri alăturate, achiziţionate de mama judecătorului, medic de familie la Şoldăneşti. Proprietatea în care judecătorul şi familia sa trăiesc se extinde însă şi pe un teren alăturat, bun public, care nu era nici măcar înregistrat la Cadastru.

  Magistratul Ion Țurcan, de la Curtea de Apel Chișinău, și-a trecut în declarația de avere și interese pentru 2018 casa în care locuiește, despre care ZdG scrisese anterior. Magistratul afirmă că deține imobilul în baza unui contract de comodat și a unui antecontract de vânzare/cumpărare.

  ZdG a scris, în aprilie 2018, că judecătorul Ion Ţurcan, fost preşedinte al Judecătoriei Centru din Chişinău, promovat în 2017 la Curtea de Apel Chişinău, locuieşte într-un imobil de lux, neînregistrat la Cadastru. Casa nu se regăsea atunci și în declaraţiile sale de avere şi interese personale. Imobilul a fost construit pe două terenuri alăturate, achiziţionate de mama judecătorului, medic de familie la Şoldăneşti. Proprietatea în care judecătorul şi familia sa trăiesc se extinde însă şi pe un teren alăturat, bun public, care nu era nici măcar înregistrat la Cadastru.

  În 2014, mama judecătorului a vândut terenurile, în rate, unei cunoștințe, dar a rămas, de facto, proprietara din acte ale acestora până la achitarea integrală. Acest fapt nu s-a produs, iar între timp, pe acele terenuri a fost ridicată o casă în care locuiește familia judecătorului Ion Țurcan. Într-o dimineaţă, ZdG l-a surprins pe Ion Ţurcan ieşind din ea. „Săptămâna aceasta o procurăm… Terenul e procurat pe mama, după care mama a vândut. După asta, doamna cealaltă a cumpărat…, şi nu s-a achitat până la urmă cu mama, şi noi, respectiv… l-am luat”, ne-a explicat atunci judecătorul.

  Judecătorul a declarat casa, deși la Cadastru nu apare numele său

  În declarația de avere depusă de judecătorul Ion Țurcan în martie 2019 apare casa în care acesta locuiește împreună cu familia sa. Conform informațiilor din document, familia Țurcan ar fi dobândit casa în 2018, în baza a două acte: contract de comodat și antecontract de vânzare/cumpărare. Tot în 2018, familia magistratului ar fi dobândit și cele două terenuri pe care este amplasată casă, cu o suprafață totală de 7 ari.

  Datele de la Cadastru nu arată însă modificări față de situația de anul trecut la nivelul proprietarilor. Terenul și casa sunt înregistrate în continuare pe numele Verei Frunză, cunoștința familiei Țurcan, care trebuie să le cumpere în rate de la mama judecătorului. În iulie 2018, imobilul cu două niveluri a fost înregistrat la Cadastru, în baza unui proces verbal de recepție finală din iunie 2018. Astfel, casa a fost, oficial, dată în exploatare la o lună și jumătate după ce ZdG a scris că în ea locuiește familia judecătorului Țurcan.

  În declarația de avere a judecătorului Ion Țurcan, dar și în documentele de la Cadastru, imobilul este evaluat la 1,23 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 60 de mii de euro. Prețul de piață al unei asemenea case este, însă, de câteva ori mai mare.

  Soția judecătorului, venituri de peste 2 milioane din activitate notarială

  Conform informațiilor din declarația de avere și interese pentru anul 2018 depusă de Ion Țurcan la Autoritatea Națională de Integritate, acesta a avut anul trecut venituri salariale 234 mii de lei din funcția de judecător, iar alți 35 mii de lei din activitatea didactică. Soția sa, Daniela Țurcan este notar și a raportat pentru anul trecut venituri de 2,24 milioane de lei. Familia Țurcan deține, pe lângă casa de locuit și terenurile aferente, mai multe terenuri agricole, un Mercedes Benz ML 250, fabricat în 2012, și un autoturism Mercedes Benz E 220 CDI, fabricat în 2012.

  Ion Ţurcan a acces în funcţia de judecător în iunie 2004, fiind numit, prin decretul preşedintelui Vladimir Voronin, la Judecătoria Centru din Chişinău. La 21 aprilie 2009, este numit în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă. La 2 ianuarie 2011, Ţurcan a fost numit preşedinte al Judecătoriei Centru, decretul fiind semnat de preşedintele interimari, Marian Lupu. Nu a reuşit, însă, să obţină un al doilea mandat în fruntea instanței. Deşi a fost propus de CSM, preşedintele Nicolae Timofti a respins candidatura. În 2016, după reformarea instanţelor de judecată, Ion Ţurcan a participat la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău, dar nu a întrunit numărul necesar de voturi din partea membrilor CSM. În 2017, acesta a candidat la funcţia de judecător la Curtea de Apel (CA) Chişinău, iar CSM l-a promovat. Deşi preşedintele Igor Dodon a respins candidatura, membrii CSM l-au propus repetat, iar şeful statului a fost obligat să semneze decretul de numire în funcţie.
  Sursa: zdg.md

 • (VIDEO) Moşia judecătorului Ţurcan: Tranzacţia dintre mama judecătorului şi vecina ei

 • CSM vs. Dodon. Judecătorii respinși de președinte, promovați repetat de către CSM

  Ping-pong cu judecători între șeful statului și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Trei magistrați, respinși de către președinte țării pentru a fi numiți în funcție, au fost propuși repetat de către CSM, pentru a fi promovați. Este vorba de candidaturile magistraților Ion Țurcan, Liuba Pruteanu și Silvia Gârbu, pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. De această dată, șeful statului este obligat, prin lege, să-i numească în funcție.

  În ședința CSM, pe lângă cererile privind propunerea repetată de numire în funcția solicitată, au fost examinate atât Nota informativă a Inspecției judiciare, cât și informația șefului statului în privința magistraților.

  Ping-pong cu judecători între șeful statului și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Trei magistrați, respinși de către președinte țării pentru a fi numiți în funcție, au fost propuși repetat de către CSM, pentru a fi promovați. Este vorba de candidaturile magistraților Ion Țurcan, Liuba Pruteanu și Silvia Gârbu, pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. De această dată, șeful statului este obligat, prin lege, să-i numească în funcție.

  În ședința CSM, pe lângă cererile privind propunerea repetată de numire în funcția solicitată, au fost examinate atât Nota informativă a Inspecției judiciare, cât și informația șefului statului în privința magistraților.

  Președintele și-a motivat refuzurile prin faptul că Ion Țurcan ar fi fost implicat într-un dosar de deposedare a unei întreprindere de stat, fapt ce a fost negat de către magistrat. În cazul Liubei Pruteanu, șeful statului i-a reproșat că veniturile sale nu corespund cu proprietățile pe care le deține, iar în cazul Silviei Gârbu – că unele hotărâri emise au fost contestate la CtEDO, iar statul a fost condamnat.

  Consiliul Superior al Magistraturii a promovat cei trei magistrați la Curtea de Apel Chișinău încă în luna aprilie. Anterior, magistratul Ion Țurcan, fost președinte al Judecătoriei sectorului Centru din Chișinău, a fost vizat într-o procedură disciplinară. Acesta a ajuns în vizorul CSM după ce SIS a constatat că familia acestuia ar fi mers într-o vacanţă asigurată de o persoană care figura într-un dosar examinat de Ion Țurcan. Procedura a fost încetată din motiv că judecătorul nu ar fi comis vreo abatere. În 2015, președintele Nicolae Timofti a decis să nu accepte candidatura lui Ion Ţurcan pentru funcţia de preşedinte al Judecătoriei Centru.

  Magistrata Liuba Pruteanu a apărut în vizorul presei în 2016, când Ministerul Justiției a publicat lista judecătorilor, procurorilor și altor persoane cu funcție de răspundere care au adus prejudicii de milioane de lei în urma condamnării Republicii Moldova de CtEDO. La fel, ea a fost vizată în două cauze disciplinare, potrivit datelor Colegiului Disciplinar de le lângă CSM.

  Potrivit informaţiilor apărute în presă, două hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Silvia Gârbu, au fost obiect de examinare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În consecință, Republica Moldova a fost obligată să achite reclamanților prejudicii morale și materiale de 62.323 de euro.
  sursa: bizlaw.md

 • Fostul președinte al Judecătoriei Centru, promovat la Curtea de Apel Chișinău. SIS a semnalat grave probleme de integritate în privința magistratului

  Fostul președinte al Judecătoriei sectorului Centru al Capitalei, Ion Țurcan, a fost ales astăzi, împreună cu alți trei candidați, pentru a fi promovat la funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău. Țurcan a fost acuzat anterior de SIS că a primit în dar o armă de vânătoare și o vacanță la Poiana Brașov de la Ion Vânaga, un controversat om de afaceri care ar avea relații cu lumea interlopă și parte într-un dosar pe care l-a examinat Ion Țurcan. Potrivit SIS, Ion Țurcan ar fi primit aceste daruri drept recompensă pentru o ordonanță din aprilie 2012, care ar fi fost emisă în circumstanțe suspecte.

  Fostul președinte al Judecătoriei sectorului Centru al Capitalei, Ion Țurcan, a fost ales astăzi, împreună cu alți trei candidați, pentru a fi promovat la funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău. Țurcan a fost acuzat anterior de SIS că a primit în dar o armă de vânătoare și o vacanță la Poiana Brașov de la Ion Vânaga, un controversat om de afaceri care ar avea relații cu lumea interlopă și parte într-un dosar pe care l-a examinat Ion Țurcan. Potrivit SIS, Ion Țurcan ar fi primit aceste daruri drept recompensă pentru o ordonanță din aprilie 2012, care ar fi fost emisă în circumstanțe suspecte.

  Din cauza acestor acuzații, președintele Nicolae Timofti a refuza, acum un an, să-l reconfirme pe Ion Țurcan la funcţia de şef al judecătoriei. Despre acest fapt Centrul de Investigaţii Jurnalistice a relatat într-o anchetă. Atunci, şeful statului invoca drept motiv sesizarea Serviciului de Informaţii şi Securitate în care este vizată integritatea candidatului, iar detaliile expuse „trezesc suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunţate de către acesta”.

  Potrivit Ziarului de Gardă, numele lui Ion Ţur­can figu­ra în 2011-2012 în cel puţin patru pro­ce­duri dis­ci­pli­nare inten­tate de mem­brii CSM. Doar într-un caz, însă, Colegiul Disciplinar a decis să-l pedep­sească pe magis­trat cu mus­trare, găsindu-l vino­vat de încăl­ca­rea obli­ga­ţiei de impa­rţi­a­li­tate, când a accep­tat să exa­mi­neze o cerere care nu era de com­pe­tenţa sa. La scurt timp mem­brii CSM au admis însă con­tes­ta­ţia lui Ţur­can şi au casat hotă­rârea Colegiului, moti­vând că Vasile Creţu, unul din­tre mem­brii de atunci ai CSM, ar fi inten­tat pro­ce­dura de ates­tare îna­inte de ter­men.

  Anticoruptie.md a mai scris despre Ion Ţurcan atunci când CSM a propus şefului statului demiterea lui Victor Orîndaş, magistrat la Judecătoria Comercială de Circumscripţie, pe motiv că ar fi aplicat greşit legislaţia, în urma unui demers al Serviciului de Informaţii şi Securitate. Magistratul a adresat CSM o scrisoare în care susţinea că a fost presat şi influenţat de Ion Ţurcan să ia decizii favorabile acestuia, printre care şi lichidarea organizaţiei Falun Dafa.

  Tot astăzi, CSM a acceptat numirea la Curtea de Apel Chișinău a judecătoarelor Liuba Pruteanu, Silvia Gârbu și Victoria Sârbu.

  Liuba Pruteanu, vicepreședintă a Judecătoriei sectorului Buiucani al Capitalei din anul 2010, a fost suspectată de Centrul Național Anticorupție că și-a extins proprietatea deținută la periferia Chişinăului, o vilă de lux cu două nivele, cu un teren de 12,5 ari pe care l-a înconjurat cu un imens gard din piatră. Cazul a fost relatat într-o anchetă a publicației Adevărul Moldova și Centrului de Investigații Jurnalistice. Jurnaliștii scriau că imobilul a fost declarat în 2008, având o valoare de 1,81 milioane de lei. Magistratei nu i-a fost de ajuns lotul de 450 de metri pătraţi, primit încă în 1998 de la Primăria Chişinău, pe care şi-a înălţat imobilul de 178,7 metri pătraţi. Judecătoarea a mai acaparat şi un teren din vecinătate, cu o suprafaţă de 12,5 ari, fapt care ar fi fost ilegal. 

  Faptele comise de familia Pruteanu au fost investigate de administraţia Capitalei, de Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Anticorupţie şi de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Judecătoarea nu a fost însă sancționată. Totodată, Liuba Pruteanu se numără printre magistrații care au prejudiciat statul cu milioane de lei în urma condamnărilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

  Referindu-se la judecătorii promovați la Curtea de Apel, președintele CSM, Victor Micu, a declarat că toți cei 11 candidați înscriși în concurs sunt buni. „A fost greu să alegem din cei 11 candidați. Urmăriți site-ul CSM, pentru că vor mai fi locuri vacante la Curtea de Apel Chișinău”, a precizat Micu.
  sursa: anticoruptie.md

 • SIS a dat în judecată Consiliul Superior al Magistraturii, pentru că a refuzat să-l sancționeze pe magistratul Ion Țurcan. CSJ a respins cererea

  Serviciul de Informații și Securitate a acționat CSM în judecată pentru că a refuzat să-l sancționeze pe magistratul de la Judecătoria Centru, Ion Țurcan. SIS afirmă că a adus suficiente argumente că acesta ar fi beneficiat de bunuri, inclusiv de o armă din partea interlopului Ion Vânaga.

  La 11 octombrie CSJ a examinat cererea SIS, prin care acționa Consiliul Superior al Magistraturii în judecată, pentru deciziile din luna iulie în privința magistratului Ion Țurcanu. Mai exact, este vorba despre decizia Colegiului Disciplinar care stabilise că acesta nu trebuie sancționat, precum și refuzul CSM de a transmite materialele spre examinare unui alt inspector-judecător. Curtea Supremă de Justiție însă a respins cererea SIS, ca fiind neîntemeiată, astfel că ea nu se mai supune nici unei căi de atac.

  Serviciul de Informații și Securitate a acționat CSM în judecată pentru că a refuzat să-l sancționeze pe magistratul de la Judecătoria Centru, Ion Țurcan. SIS afirmă că a adus suficiente argumente că acesta ar fi beneficiat de bunuri, inclusiv de o armă din partea interlopului Ion Vânaga.

  La 11 octombrie CSJ a examinat cererea SIS, prin care acționa Consiliul Superior al Magistraturii în judecată, pentru deciziile din luna iulie în privința magistratului Ion Țurcanu. Mai exact, este vorba despre decizia Colegiului Disciplinar care stabilise că acesta nu trebuie sancționat, precum și refuzul CSM de a transmite materialele spre examinare unui alt inspector-judecător. Curtea Supremă de Justiție însă a respins cererea SIS, ca fiind neîntemeiată, astfel că ea nu se mai supune nici unei căi de atac.

  Amintim că SIS a solicitat CSM să-l sancționeze pe judecătorul Ion Țurcan, pe motiv  că ar avea legătură cu mai multe dosare de rezonanță. Totodată, inspectorii SIS au spus că au suficiente dovezi că magistratul și familia sa ar fi beneficiat de o vacanță la Brașov, iar Țurcanu ar fi primit în dar o armă de la interlopul Ion Vânaga. Magistratul nu a negat că arma i-a aparținut acestuia, însă a spus că nu a primit-o în dar, ci a cumpărat-o. În același timp, magistratul a negat că vizitat vreodată Brașovul și că ar avea legătură cu dosarele de rezonanță cu care este asociat.
  sursa: bizlaw.md

 • CSM – Consiliul Salvator al Magistraților

 • Judecătorul care ar fi primit cadouri de la un interlop, salvat de CSM: „Nici prin cap să-mi treacă că e interlop”

  Astăzi Consiliul Superior al Magistraturii a examinat cauza disciplinară în care este vizat magistratul Judecătoriei centru, Ion Țurcanu. SIS a contestat decizia Colegiului Disciplinar prin care acesta a fost scutit de pedeapsă, însă CSM a respins contestația. Astfel, judecătorul Ion Țurcanu rămâne în funcție.

  Astăzi, Ion Țurcanu s-a prezentat la CSM, pentru a adue argumente în apărarea sa. Acesta le-a spus membrilor CSM ceea ce a declarat și anterior – nu a fost niciodată la Brașov, iar mașina care ar fi aparținut lui Ion Vânaga, a luat-o în chirie. Cât despre armă, argumentele magistratului nu i-au convins pe unii membri.

  Astăzi Consiliul Superior al Magistraturii a examinat cauza disciplinară în care este vizat magistratul Judecătoriei centru, Ion Țurcanu. SIS a contestat decizia Colegiului Disciplinar prin care acesta a fost scutit de pedeapsă, însă CSM a respins contestația. Astfel, judecătorul Ion Țurcanu rămâne în funcție.

  Astăzi, Ion Țurcanu s-a prezentat la CSM, pentru a adue argumente în apărarea sa. Acesta le-a spus membrilor CSM ceea ce a declarat și anterior – nu a fost niciodată la Brașov, iar mașina care ar fi aparținut lui Ion Vânaga, a luat-o în chirie. Cât despre armă, argumentele magistratului nu i-au convins pe unii membri.

  „Ion Vânaga este studentul soției mele. Eu nu știam că o să am așa probleme. Am cumpărat-o și am și recipisă. Nici prin cap să-mi treacă că este interlop, așa cum spuneți dumneavoastră”, a răspuns Țurcanu la întrebarea unui membru al Consiliului, nedumerit de faptul că un judecător ajunge să cumpere o armă de la un interlop. Deși există o recipisă care ar confirma actul de vânzare-cumpărare, Tatiana Răducanu, membru a CSM a întrebat de ce lipsește originalul recipisei. Magistratul a spus că a trecut mult timp de atunci și, probabil, s-a pierdut.

  Totodată, magistratul a ținut să precizeze că există două ordonanțe de refuz a urmăririi penale din partea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii Generale pe faptele invocate de SIS. După deliberările secrete, CSM a decis să respingă contestația SIS.

  Amintim că SIS a informat Inspecția Judiciară că magistratul Ion Țurcanu ar fi emis o ordonanță suspectă, prin care s-a admis delapidarea averii străine și spălare de bani, ar fi influențat mai mulți judecători și ar fi luat hotărâri avantajoase unor persoane apropiate. În schimb, magistratul ar fi beneficiat de o armă de vânătoare și de o vacanță la Poiana Brașov. Atât Inspecția Judiciară, cât și Colegiul Disciplinar au ajuns la concluzia că magistratul nu a admis nicio încălcare.
  sursa: bizlaw.md

 • Judecătorul, care ar fi primit cadou o armă și o vacanță la Brașov, ajunge în fața CSM

  Mâine, Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze procedura disciplinară în care apare fostul președinte al Judecătoriei Centru, Ion Țurcan. SIS a informat Inspecția Judiciară că acesta ar fi primit cadouri din partea unui om de afaceri, iar hotărârile pe care acesta le-a emis ar fi fost influențate, la cererea acestuia. Deși n-au investigat minuțios cele invocate de SIS, atât Inspecția Judiciară, cât și Colegiul Disciplinar au încetat procedura în cazul magistratului, pe motiv că nu există încălcări din partea acestuia care ar putea atrage după sine și pedeapsa, conform legii.

  Astfel, mâine SIS urmează să examineze contestația Serviciului de Informații și Securitate în privința deciziei din luna martie a Colegiului Disciplinar de a înceta procedura în cazul fostului șef al Judecătoriei Centru, Ion Țurcanu.

  Mâine, Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze procedura disciplinară în care apare fostul președinte al Judecătoriei Centru, Ion Țurcan. SIS a informat Inspecția Judiciară că acesta ar fi primit cadouri din partea unui om de afaceri, iar hotărârile pe care acesta le-a emis ar fi fost influențate, la cererea acestuia. Deși n-au investigat minuțios cele invocate de SIS, atât Inspecția Judiciară, cât și Colegiul Disciplinar au încetat procedura în cazul magistratului, pe motiv că nu există încălcări din partea acestuia care ar putea atrage după sine și pedeapsa, conform legii.

  Astfel, mâine SIS urmează să examineze contestația Serviciului de Informații și Securitate în privința deciziei din luna martie a Colegiului Disciplinar de a înceta procedura în cazul fostului șef al Judecătoriei Centru, Ion Țurcanu.

  Vacanță la Brașov și o armă de vânătoare

  SIS insistă că magistratul Țurcanu ar avea legături cu omul de afaceri Ion Vânaga, iar acesta ar fi conectat la lumea interlopă. Potrivit unei informații de la SIS, judecătorul ar fi primit, în 2012, drept recompensă o armă de vânătoare, de calibrul 12 mm și o vacanță la Poiana Brașov, România, unde ar fi mers cu o mașină a lui Ion Vânaga. Potrivit SIS, magistratul ar fi mers în vacanță cu întreaga familie la începutul lunii ianuarie 2013, cu o mașină marca Range Rover, cu numărul de înmatriculare K VV 2. În schimbul acestor cadouri, magistratul ar fi emis ordonanțe suspecte și care ar avea legătură cu spălarea banilor, precum și preluarea abuzivă a averii străine, acțiuni la care sunt complici factori de decizie din sistemul judecătoresc. Inspectorii SIS au invocat preluarea activelor în cazul SA Elat.

  Decizii în favoarea apropiaților

  Ofițerii SIS au mai argumentat în sesizarea lor către Inspecția Judiciară că Ion Țurcanu poate aduce prejudicii mari imaginii sistemului justiției, prin deciziile sale. Acesta ar fi „aranjat”-o la serviciu pe Olga Brânză, o rudă a nașilor de cununie – Sergiu și Liuba Brânză. Cea din urmă este și ea magistrat la Judecătoria Centru. Presa a scris că Liuba Brânză a indicat în CV-ul său că și-ar fi făcut studiile la o instituție de învățământ inexistentă. Numele lui Ion Țurcanu ar fi legat și de mai multe hotărâri în cazul companiei Far 90, și în cazul fostului director al Spitalului Nr 4 din Capitală, Diana Noroc, care a fost demisă, iar în locul ei numit un apropiat al magistratului.

  SIS nu aduce dovezi

  Toate aceste date au fost infirmate de către magistratul Ion Țurcanu. Acesta a răspuns Inspecției Judiciare că arma pe care o deține a cumpărat-o prin intermediul soției sale de la Vânaga la un preț mai mic decât cel de pe piață, iar la Brașov nu ar fi mers niciodată. În privința apropiaților de familie și a dosarelor despre care anunță SIS spune că totul a fost legal și nu există influențe necorespunzătoare din partea acestuia. În cele din urmă, Inspecția Judiciară a încetat procedura disciplinară, la fel și Colegiul Disciplinar. Totuși, membrii Colegiului au recunoscut că Inspecția nu a solicitat suficiente informații suplimentare care ar putea duce la soluționarea corectă a cauzei. Potrivit acestora, SIS nu a prezentat probe care să confirme toate informațiile scrise în sesizare. Astfel, nu a fost găsită nicio legătură dintre magistrat și vancanța la Brașov, precum nici în cazul ordonanței în cazul SA Elat, în dosarul Far 90 și nici legătura dintre acesta și omul de afaceri Ion Vânaga.
  sursa: bizlaw.md

 • Cine sunt judecătorii din Moldova cu cele mai multe sesizări pentru abateri

  Datele statistice arată că la Consiliul Superior al Magistraturii sunt depuse, în fiecare an, aproape două mii de sesizări împotriva judecătorilor. Realitatea arată că 7 din 10 sunt respinse de către Inspecția Judiciară ca fiind nefondate. În timp ce multe dintre ele pot fi cu adevărat nemotivate, numărul de sesizări acumulate de unii judecători coincide cu experiența lor și imaginea pe care au creat-o în societatea civilă, ca urma a scandalurilor în care au fost implicați.

  Așadar, raportul Inspecției Judiciare arată că anul trecut au fost depuse peste 1.800 de sesizări la CSM, dintre care 72 la sută au fost respinse din start, în condițiile în care o sesizare trebuie să treacă prin cinci structuri diferite ca în final să fie luată o decizie de sancționare disciplinară a unui judecător. Analiza datelor arată  că peste 90 la sută din toate sesizările depuse în privința unui judecător sunt respinse și doar în cazul unui mic procent sunt întocmite rapoarte. Așadar, iată care sunt judecătorii cu cele mai multe sesizări depuse la CSM:

  Datele statistice arată că la Consiliul Superior al Magistraturii sunt depuse, în fiecare an, aproape două mii de sesizări împotriva judecătorilor. Realitatea arată că 7 din 10 sunt respinse de către Inspecția Judiciară ca fiind nefondate. În timp ce multe dintre ele pot fi cu adevărat nemotivate, numărul de sesizări acumulate de unii judecători coincide cu experiența lor și imaginea pe care au creat-o în societatea civilă, ca urma a scandalurilor în care au fost implicați.

  Așadar, raportul Inspecției Judiciare arată că anul trecut au fost depuse peste 1.800 de sesizări la CSM, dintre care 72 la sută au fost respinse din start, în condițiile în care o sesizare trebuie să treacă prin cinci structuri diferite ca în final să fie luată o decizie de sancționare disciplinară a unui judecător. Analiza datelor arată  că peste 90 la sută din toate sesizările depuse în privința unui judecător sunt respinse și doar în cazul unui mic procent sunt întocmite rapoarte. Așadar, iată care sunt judecătorii cu cele mai multe sesizări depuse la CSM:

  Curtea Supremă de Justiție :
  Valentina Clevadî –  38 de sesizări, dintre care 30 au fost repsinse, restul fiind luate decizii de restituire sau întocmite rapoarte;
  Galina Stratulat – 33 de sesizări depuse, 21 respinse și 8 rapoarte;
  Oleg Sternioală – 32 de sesizări, dintre care 28 respinse;
  Ion Durță- 30 de sesizări depuse, dintre care 28 respinse;
  Tatiana Vieru – 27 de sesizări depuse, dintre 24 respinse;
  Ala Căbăneanu – 26 de sesizări, dintre care 22 respinse;
  Tamara Chișca-Doneva- 25 de sesizări depuse, dintre care 22 respinse. Pe numele lui Poaleungi au fost examinate 5 sesizări, dintre care trei respinse.

  Curtea de Apel Chișinău:
  Marina Anton – 36 de sesizări, dintre care 24 respinse și întocmirea a 9 rapoarte;
  Nina Traciuc – 33 sesizări depuse, dintre care 25 respinse și întocmirea unui raport;
  Maria Moraru – 33 sesizări depuse, iar 25 respinse;
  Victor Pruteanu – 32 sesizări, dintre care 25 respinse;
  Domnica Manole – 28 de sesizări, dintre 25 respinse;
  Nina Cernat – 27 de sesizări, dintre care 24 respinse;
  Eugenia Fistican și Nicolae Craiu, câte 26 de sesizări, dintre care câte 21 respinse.
  Curtea de Apel Bălți:
  Galina Polivenco – 10 sesizări, dintre care 4 respinse;

  Tatiana Duca și Adriana Garbuz au avut câte 9 sesizări, în cazul primului magistrat fiind respinse 7, iar în cazul celui de-al doilea – doar 2, pentru restul fiind întocmite rapoarte.

  Judecătoria Centru:
  Ion Țurcan- 31 de sesizări, dintre care 25 respinse;
  Adela Andronic – 26 de sesizări, dintre care 20 respinse.
  Garri Bivol și Liuba Pruteanu au înregistrat ambii câte 15 sesizări, dintre care la fiecare au fost respinse câte 9, fiind întocmite câte patru rapoarte.
  Judecătoria Râșcani
  Oleg Melniciuc – 31 de sesizări, dintre care 22 respinse și 5 rapoarte;
  Serghei Papuha – 27 de sesizări, dintre care 19 respinse și 6 rapoarte;

  Dintre judecătoriile raionale, magistrații cu cele mai multe sesizări sunt Elvrira Lavciuc Popa (Judecătoria Șoldănești), fiind expediate 15 sesizări, dintre care 9 au fost respinse, Veronica Cupcea (Judecătoria Orhei) – 13 sesizări, dintre care 10 respinse și Zinaida Aramă (Judecătoria Cimișlia), 13 sesizări, dintre care 6 respinse și 6 rapoarte efectuate.

  Interesant este că în cazul unor judecători coincide numărul sesizărilor în general depuse, numărul sesizărilor respinse și a rapoartelor efectuate. Este important de precizat că numărul de sesizări depuse pe numele magistraților nu are legătură directă cu competența acestora, totuși în cazul unora  – o comparație este justificată. De exemplu, Liuba PruteanuNina CernatDomnica Manole au fost vizate în investigații jurnalistice în privința imobilelor de lux și averilor pe care le dețin. De asemene, Liuba Pruteanu și Nina Cernat se regăsesc în lista persoanelor responsabile de pierderea dosarelor la CtEDO, întocmită de Ministerul Justiției. În același timp, magistratul Victor Pruteanu a fost acuzat de corupție, iar în privința lui Oleg Melniciuc președintele a emis un aviz negativ, menționând că a încălcat Codul de Etică și a judecat cauze, aflându-se în conflict de interese. Acesta i-a numit pe jurnaliști „răpănoși”, însă pentru acest comportament inadecvat nu a fost pedepsit. Și magistrații Serghei Papuha și Garri Bivol  a fost subiectul mai multor investigații jurnalistice, inclusiv în „Spălătoria rusească”.

  Amintim că experţii de la Centrul de Resurse Juridice au atras atenţia, într-un studiu publicat în luna martie a acestui an, că rata de intentare a procedurilor disciplinare în privința judecătorilor a scăzut în 2015, în comparaţie cu 2014, cu aproape 27 la sută, adică se intentează o cauză la fiecare 61 de sesizări.

  „În condițiile în care, potrivit ultimelor sondaje, aproximativ 75 la sută din populație nu au încredere în sistemul justiției, o scădere atât de mare a ratei de sancționare este greu de explicat altfel decât printr-un mecanism mult prea complicat și formalist de tragere la răspundere disciplinară”, se arată în raport

  O problemă sesizată de experţi este şi faptul că Inspecția Judiciară respinge sesizările ca neîntemeiate chiar şi atunci când oamenii pur şi simplu nu au putut argumenta în sesizarea lor prevederea din legea în care se încadrează abaterea disciplinară a judecătorului.
  sursa: bizlaw.md

 • Judecătorul Ion Ţurcan, scos basma curată după ce SIS a constatat că a mers în vacanță pe banii unei persoane care figura într-un dosar

  Procedura disciplinară în privinţa magistratului Ion Ţurcan, ex-preşedinte al Judecătoriei sectorului Centru al Capitalei, a fost încetată din motiv că judecătorul nu ar fi comis vreo abatere. Decizia a fost luată vineri, 18 martie, în cadrul şedinţei Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Judecătorul a ajuns în vizorul CSM inclusiv după ce SIS a constatat că familia acestuia ar fi mers într-o vacanţă asigurată de o persoană care figura într-un dosar examinat de Ion Țurcan. 

  Procedura disciplinară în privinţa magistratului Ion Ţurcan, ex-preşedinte al Judecătoriei sectorului Centru al Capitalei, a fost încetată din motiv că judecătorul nu ar fi comis vreo abatere. Decizia a fost luată vineri, 18 martie, în cadrul şedinţei Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Judecătorul a ajuns în vizorul CSM inclusiv după ce SIS a constatat că familia acestuia ar fi mers într-o vacanţă asigurată de o persoană care figura într-un dosar examinat de Ion Țurcan. 

  Colegiul Disciplinar l-a scos basma curată pe magistrat după ce anul trecut preşedintele Nicolae Timofti a refuzat să-l reconfirme la funcţia de şef al Judecătoriei sectorului Centru, fapt despre care Centrul de Investigaţii Jurnalistice a relatat într-o anchetă. Atunci, şeful statului invoca drept motiv o sesizare a Serviciului de Informaţii şi Securitate în care este vizată integritatea candidatului, iar detaliile expuse „trezesc suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunţate de către acesta”. Astfel, Nicolae Timofti a respins candidatura şi a insistat ca CSM să-l verifice suplimentar.

  Potrivit Ziarului de Gardă, în sesizarea SIS se menţiona că magistratul ar fi beneficiat de o vacanţă în România, la Poiana Braşov, pe care ar fi primit-o cadou de la o persoană ce figura într-un dosar. „Este dreptul domnului preşedinte de a respinge sau de a promova. Sesizarea SIS nu are vreun suport factologic şi nici nu corespunde adevărului. Tot ce s-a invocat în nota respectivă a constituit obiect de examinare şi ar fi avut loc încă acum trei ani şi ceva. Cu toate acestea, ei din nou scriu minciuni, mă scuzaţi de expresie”, a spus Ion Ţurcan atunci, precizând că nici el, nici familia sa nu a fost vreodată la Poiana Braşov.

  Iniţial, Inspe­cţia Judi­ci­ară de pe lângă CSM a refu­zat por­ni­rea pro­ce­du­rii dis­ci­pli­nare, spunând că argu­men­tele expuse erau neîn­te­me­iate. SIS a con­tes­tat deci­zia Inspe­cţiei la Cole­giul Dis­ci­pli­nar, iar Completul de admisibilitate a hotărât să anuleze prima decizie a Inspecţiei şi a remis dosarul spre examinare plenului Colegiului Disciplinar care, la rândul său, constată lipsă de probe. Dosarul ajunge din nou la Inspecţie pentru verificări suplimentare.  Însă în raportul său, aceasta propune ca judecătorul să nu fie sancţionat, fapt confirmat ulterior de Colegiu.   

  Ion Ţur­can a ocupat fotoliul de preşe­din­te al Jude­că­to­riei Cen­tru din 2011, după ce în 2009 a fost numit în fun­cţie până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. După ce reconfirmarea sa a fost respinsă, preşedinte interimar al instanţei a devenit Ecaterina Palanciuc. O sancţiune disciplinară l-ar fi lipsit pe Ţurcan de posibilitatea de a mai candida la postul de preşedinte de instanţă. Însă, odată ce procedura a fost încetată, magistratul şi-ar putea redobândi funcţia.

  Potrivit ZdG, numele lui Ion Ţur­can figu­ra în 2011-2012 în cel puţin patru pro­ce­duri dis­ci­pli­nare inten­tate de mem­brii CSM. Doar într-un caz, însă, Colegiul Disciplinar a decis să-l pedep­sească pe magis­trat cu mus­trare, găsindu-l vino­vat de încăl­ca­rea obli­ga­ţiei de impa­rţi­a­li­tate, când a accep­tat să exa­mi­neze o cerere care nu era de com­pe­tenţa sa. La scurt timp mem­brii CSM au admis însă con­tes­ta­ţia lui Ţur­can şi au casat hotă­rârea Colegiului, moti­vând că Vasile Creţu, unul din­tre mem­brii de atunci ai CSM, ar fi inten­tat pro­ce­dura de ates­tare îna­inte de ter­men.

  Anticoruptie.md a mai scris despre Ion Ţurcan atunci când CSM a propus şefului statului demiterea lui Victor Orîndaş, magistrat la Judecătoria Comercială de Circumscripţie, pe motiv că ar fi aplicat greşit legislaţia, în urma unui demers al Serviciului de Informaţii şi Securitate. Magistratul a adresat CSM o scrisoare în care susţinea că a fost presat şi influenţat de Ion Ţurcan să ia decizii favorabile acestuia, printre care şi lichidarea organizaţiei Falun Dafa. În februarie 2015, Curtea Supremă de Justiţie  a anulat hotărârea CSM prin care judecătorul a fost declarat incompatibil cu funcţia.
  sursa: anticorupție.md

 • Spovedania unui judecător: Realitate crudă sau „fantezii bolnave”?

  Victor Orândaş, judecătorul propus de Consiliul Superior al Magistraturii şefului statului pentru a fi demis din sistem, afirmă că, în ultimii ani, asupra sa s-au făcut presiuni pe mai multe dosare, atât din interior, cât şi din afara sistemului justiţiar. El este sigur că şi alţi judecători sunt presaţi şi şantajaţi, doar că nimeni nu are curaj să se bată cu sistemul. Acesta a oferit şi câteva exemple, acuzându-l direct pe Ion Ţurcan, ex-preşedintele Judecătoriei Centru din Chişinău, că ar fi exercitat presiuni asupra sa. La rândul său, Ţurcan afirmă că acuzaţiile lui Orândaş ar fi „aberaţii”. „Nu e scopul meu să cobor la nivelul unor fantezii bolnave, pentru că eu nu ştiu dacă măcar dl Orândaş crede ce a scris în acea scrisoare, în care spune că l-am intimidat şi că din cauza mea a fost dat afară. Eu nu ştiu, dar mâine-poimâine va inventa altceva şi eu va trebui să comentez interacţiunea dintre dragoste şi spaţiul cosmic”. Şi Victor Micu, preşedintele CSM, nu crede în bunele intenţii ale judecătorului, acuzat anterior de emiterea unor hotărâri dubioase.

  Victor Orândaş, judecătorul propus de Consiliul Superior al Magistraturii şefului statului pentru a fi demis din sistem, afirmă că, în ultimii ani, asupra sa s-au făcut presiuni pe mai multe dosare, atât din interior, cât şi din afara sistemului justiţiar. El este sigur că şi alţi judecători sunt presaţi şi şantajaţi, doar că nimeni nu are curaj să se bată cu sistemul. Acesta a oferit şi câteva exemple, acuzându-l direct pe Ion Ţurcan, ex-preşedintele Judecătoriei Centru din Chişinău, că ar fi exercitat presiuni asupra sa. La rândul său, Ţurcan afirmă că acuzaţiile lui Orândaş ar fi „aberaţii”. „Nu e scopul meu să cobor la nivelul unor fantezii bolnave, pentru că eu nu ştiu dacă măcar dl Orândaş crede ce a scris în acea scrisoare, în care spune că l-am intimidat şi că din cauza mea a fost dat afară. Eu nu ştiu, dar mâine-poimâine va inventa altceva şi eu va trebui să comentez interacţiunea dintre dragoste şi spaţiul cosmic”. Şi Victor Micu, preşedintele CSM, nu crede în bunele intenţii ale judecătorului, acuzat anterior de emiterea unor hotărâri dubioase.

  Marţi, 3 noiembrie 2015, în şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca urmare a unui aviz consultativ al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), în privinţa judecătorului Victor Orândaş, de la Judecătoria Comercială de Circumscripţie, Plenul CSM a emis hotărârea privind declararea acestuia incompatibil cu funcţia deţinută şi a propus şefului statului eliberarea sa din funcţie. Peste câteva zile, Orândaş îşi creează cont pe o reţea de socializare, iar luni, 9 noiembrie, postează un demers pe care l-a trimis la adresa lui Victor Micu, preşedintele CSM. În acel document, judecătorul susţine că a fost demis pentru că ar fi refuzat să se supună preşedintelui judecătoriei sect. Centru, Ion Ţurcan.

  Denunţul lui Orândaş

  Orândaş susţine că, în februarie 2015, a fost vizitat în biroul său de serviciu de doi ofiţeri ai SIS, care s-au interesat de zvonurile care circulau, potrivit cărora preşedintele Judecătoriei Centru, Ion Ţurcan, l-ar influenţa. „Am confirmat că preşedintele Ion Ţurcan a încercat să mă influenţeze, solicitând să resping cererea de revizuire depusă de SRL „Far 90”, în dosarul Banca de Economii către „Proacvacom” SRL şi „Nuntius” SRL. Am respins cererea preşedintelui şi am admis cererea de revizuire. Din păcate, dl Ţurcan a întreprins ulterior un şir de acţiuni de răzbunare împotriva mea şi a familiei mele, pentru neascultare, pe care le-am simţit evident, dar acum nu le voi menţiona, deoarece anumite acţiuni ale dlui Ţurcan sunt investigate. Totodată, am informat ofiţerii SIS că preşedintele Ion Ţurcan mă presează să emit, cât mai repede posibil, o hotărâre de lichidare a organizaţiilor Falun Dafa şi a Asociaţiei Falun Gong Moldova, la cererea Societăţii de protecţie a drepturilor invalizilor şi veteranilor „Echitate””, scrie Orândaş, precizând că a primit ulterior o scrisoare de la Elena Gligor, inspector-judecător în cadrul CSM, prin care i se cerea să dea explicaţii vis-a-vis de plângerea unei persoane care susţinea că a văzut cum Ţurcan îl influenţa pe Orândaş, venită pe adresa instituţiei.

  Judecătorul propus pentru demisie aduce acuzaţii şi la adresa Svetlanei Novac, care ar fi încercat să-l „pice” la evaluarea din cadrul Colegiului de evaluare, „prin acţiuni de intimidare şi admiterea unor neadevăruri”. Orândaş mai susţine că a evitat să recunoască aceste fapte atunci, sperând că ofiţerii SIS vor elucida adevărul. Ulterior, el a precizat că ar fi fost demis anume din „cauza că nu am ascultat ordinele preşedintelui Ion Ţurcan”.

  Am încercat să ne întâlnim cu Victor Orândaş, dar am constatat ulterior că acesta este plecat din Moldova. Aşa că am recurs la un schimb de mesaje. Magistratul ne-a spus că ştie că, de obicei, declaraţiile judecătorului despre influenţa necorespunzătoare se fac la CSM , „dar ştiam că Ţurcan este protejat masiv de membrii CSM şi denunţul meu nu va avea vreun efect”. „Denunţul la SIS mi s-a părut cel mai eficient. Apoi, credeam că SIS deţine tehnica şi metodologia necesară care ar permite documentarea lui Ţurcan în acţiunile sale ilegale”, zice Orândaş. El afirmă că, între timp, şi-a dat seama că, din moment ce procedura disciplinară iniţiată la subiect în privinţa lui Ţurcan se tot amână, iar el nu a fost invitat pentru declaraţii, „Ţurcan a aranjat totul, ca să fie scos basma curată”. „Totodată, în această perioadă de timp, CSM nu organiza un nou concurs pentru funcţia vacantă de preşedinte al Judecătoriei Centru, chiar dacă era obligat s-o facă îndată ce Ţurcan a fost respins de preşedintele Timofti. CSM se făcea mort în păpuşoi, de parcă în ţara asta nu mai există un judecător capabil să conducă Judecătoria Centru. A devenit limpede că, atât CSM, cât şi Colegiul Disciplinar, fac jocul lui Ţurcan”, susţine Orândaş.

  „Au fost multe presiuni pe diferite dosare”

  El vorbeşte şi despre un complot împotriva sa, pus la cale inclusiv cu implicarea SIS, care iniţial i-ar fi dat aviz favorabil, iar ulterior, într-un alt aviz, emis la scurt timp după primul, l-ar fi declarat incompatibil cu funcţia de judecător. „În al doilea aviz, emis de SIS, s-au indicat riscuri pentru funcţia publică, precum şi atentate la securitatea naţională a Rusiei, deoarece am permis transferul unor sume mari de bani din Rusia prin băncile moldoveneşti. Se crea inpresia că SIS îşi bate capul mai mult de securitatea Rusiei, decât de securitatea R. Moldova. Chiar dacă indicarea acestor ordonanţe în Aviz nu era temei de demitere, dat fiind faptul că anterior nu am fost tras la răspundere pentru emiterea lor, or cu asemenea ordonanţe mai mulţi judecători au fost promovaţi la Curtea de Apel şi în funcţii administrative. Pentru mine, însă, CSM a făcut excepţie mare şi m-a demis din funcţie, fiind de fapt pedepsit nu pentru ordonanţele menţionate de SIS, dar pentru că am îndrăznit să-l denunţ pe Ţurcan, atentând totodată la pilonul pe care se ţine sistemul judiciar – influenţarea deciziilor pe interior, cât şi din afara sistemului judiciar”, acuză Orândaş.

  „De când lucrez judecător, mai ales din 2012 încoace, au fost multe presiuni în diferite dosare, anume din interiorul sistemului judiciar, cât şi din afară. Din păcate, statul nu oferă garanţii de securitate judecătorilor care se pot plânge că sunt presaţi şi şantajaţi să emită anumite hotărări convenabile preşedinţilor de instanţă sau anumitor grupuri de interese şi politice. Exemplul meu este grăitor. Eu l-am denunţat pe Ţurcan şi am fost dat afară din motive oficiale pentru care mai mulţi judecători au fost avansaţi în funcţii la Curtea de Apel, precum şi în funcţii administrative. Am fost exemplu de pedeapsă pentru toţi judecătorii. Demiterea mea este o preîntâmpinare dată de CSM pentru toţi judecătorii: „Iată ce se va întâmpla cu voi dacă veţi denunţa, asta în cel mai bun caz. „Legea omertei” funcţionează perfect în sistemul judiciar moldovenesc. Sunt sigur că mai mulţi judecători sunt presaţi şi şantajaţi să emită anumite hotărâri nu doar de preşedinţii de instanţă. Cu părere de rău, aceşti judecători nu vor denunţa, fiindcă nu au garanţii de securitate personală şi nimeni nu le acordă aceste garanţii. Nici lor, nici familiilor lor. Dacă denunţă, judecătorul va fi dat afară de CSM repede, selectiv şi fără multe explicaţii, probabil din motive pentru care alţi judecatori chiar au fost avansaţi, asta ca să fie ridicol. Nimeni nu vrea să declare că a fost presat , iar după asta să fie forţat să lase totul şi să fugă din ţară, pentru că libertatea şi integritatea fizică a acestui judecător va fi în pericol real. Nu va fi iertat niciodată”, zice Orândaş. Referitor la hotărârile luate în schemele de spălare de bani, acesta afirmă că judecătorii au fost puşi într-o asemenea situaţie pentru că cei care au ajuns în instanţă au respectat rigorile legii, plătind inclusiv taxa de stat.Victor Orândaş a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripție în 2011. El a fost acuzat de emiterea unor hotărâri dubioase, inclusiv în cazul atacului raider de la Banca de Economii. Prin Hotărârea nr. 99/10 din 22 iunie 2015, a fost admisă candidatura lui Orândaş pentru concursul privind transferul în funcţia de judecător al Judecătoriei Străşeni. Prin hotărârea nr. 44/4 din 27 martie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul bine, acumulând un total de 69 de puncte.

  Ţurcan: „Aberaţii şi fantezii bolnave”

  Judecătorul Ion Ţurcan, cel vizat în afirmaţiile lui Orândaş, a depus, imediat după ce a aflat despre demersul acestuia la adresa CSM, o sesizare la Procuratura Generală. „Eu am aflat despre această cerere pe 6 noiembrie şi imediat am solicitat procuraturii să examineze toate circumstanţele invocate de cetăţeanul respectiv. Nu e scopul meu să cobor la nivelul unor fantezii bolnave, pentru că eu nu ştiu dacă măcar dl Orândaş crede ce a scris în acea scrisoare, că l-am intimidat şi că din cauza mea a fost dat afară. Eu nu ştiu, dar mâine-poimâine, va inventa iarăşi ceva şi eu va trebuie să comentez interacţiunea dintre dragoste şi spaţiul cosmic. Sunt nişte aberaţii afirmaţiile precum că eu l-aş fi presat şi i-aş fi spus ce decizii să ia. Niciodată nu am avut cu el niciun conflict. El face referire la intimidări asupra familiei. Eu nici măcar nu ştiu cine-i soţia, nici nu ştiu câţi copii are. Dacă dl Orândaş are probleme, nu e problema mea. În plus, el a fost judecător la Judecătoria Comercială, iar dosarele la care a făcut referire niciodată nu au fost gestionate de Judecătoria Centru. Nu eram şeful lui în acea perioadă. Sunt dosare ce ţin de competenţa Judecătoriei Comerciale. Nu ştiu dacă au fost sau nu asemenea declaraţii din partea unui judecător, dar aceste lovituri sub centură eu le suport pentru prima dată. Niciodată nu am fost pus într-o asemenea situaţie”, precizează Ţurcan. Menţionăm că, în aprilie, CSM l-a propus preşedintelui Timofti pentru funcţia de preşedinte al Judecătoriei Centru, pentru un nou mandat, dar şeful statului a refuzat să-l numească, invocând lipsa de integritate a acestuia. Cazul încă nu are o finalitate.

  Victor Micu, preşedintele CSM, susţine că nu înţelege reacţia întârziată a lui Victor Orândaş: „A făcut referire la dosare din februarie 2015. De ce atunci nu a declarat că s-au făcut presiuni, că cineva îl influenţează? Legea spune că, în acest caz, se face demers şi se sesizează CSM. Nu vreau să apăr pe nimeni, dar sunt întrebări pe care nu pot să nu mi le pun. Am sesizat procuratura, care urmează să se clarifice. Totodată, Colegiul Disciplinar examinează acţiunile dlui Ţurcan. Avizul SIS, despre care acesta spune că ar fi diferit de primul, nu e atât de diferit. E aproape acelaşi, doar că are mai multe detalii. Totodată, deşi şedinţa în care s-a examinat avizul SIS a fost secretă, vreau să vă spun că d-lui nu a fost dat afară doar pentru acele hotărâri, privind spălarea miliardelor de dolari, ci şi pentru alte fapte. Totodată, cazul său este diferit faţă de ale altor judecători, pentru că la d-lui nici măcar taxa de stat nu era achitată. Mai mult. Dl Orândaş a fost judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripţie, iar dl Ţurcan, preşedintele Judecătoriei Centru. Despre ce fel de influenţe poate fi vorba, dacă sunt două judecătorii separate? Ce? Suntem copii?”, se întreabă Micu.
  Sursa: zdg.md

 • Noutăţile din averea judecătorilor instanţelor din Chişinău

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei sect. Centru, a avut un salariu de 152 mii de lei în 2014 şi 10 mii din activitatea didactică. Cei mai mulţi bani acasă a adus însă soţia sa, Daniela Ţurcan, care este notar. Aceasta a raportat un venit de 1,43 milioane de lei şi alţi 28 de mii din activitatea didactică. Alţi 549 mii de lei, anul trecut, familia Ţurcan i-a câştigat din vânzarea unui apartament din str. Miron Costin, aşa că a rămas, conform declaraţiei, fără loc de trai oficial.

  Judecătoarea Angela Catană, tot de la Centru, a raportat anul trecut un salariu de 154 mii de lei. Declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi este completată ciudat, ea precizând în mai multe locuri că situaţia nu s-a schimbat de anul trecut, deşi este obligată să declare tot ce are la momentul completării declaraţiei. Totodată, aceasta a indicat că soţul său, fiind avocat, a avut dividende de 1,7 milioane de lei de la firma SRL „Termidor”, însă mai jos nu a indicat că acest SRL este fondat chiar de Victor Catană, soţul ei, cu 100%, aşa cum arată datele de la Camera Înregistrării de Stat.

  Sergiu Bularu a ajuns judecător în sect. Centru în februarie 2014, fiind anterior consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui PD din Parlament. Acesta a avut un salariu de 140 mii de lei, dar a obţinut alţi 10 mii de lei (doar) din vânzarea unui automobil BMW 525 D şi alţi 7500 de euro (150 mii de lei) dintr-un transfer din Italia. El şi-a cumpărat anul trecut un garaj de 52 m.p., dar şi un BMW 525. Un 2014 bun a avut şi colega sa, Svetlana Vâşcu. În februarie, aceasta a fost desemnată de preşedintele Timofti în funcţia de judecătoare, câştigând în 10 luni puţin peste 100 mii de lei. Anul trecut, soţul judecătoarei, care deţine două firme în agricultură, a procurat nu mai puţin de 13 loturi de teren extravilan, în sate din r. Cimişlia. Nu este clară suprafaţa acestora, pentru că la unele judecătoarea nu a menţionat acest lucru.

  Preşedinte de instanţă cu Skoda Superb din 2014
  Dorin Dulghieru, preşedintele Judecătoriei Buiucani, a avut un salariu de 152 mii de lei şi alţi 3 mii din activitatea didactică, fiind conducător al stagiului de practică al unui audient al Institutului Naţional al Justiţiei. Dulghieru a investit 173 mii de lei şi 6300 de euro într-un apartament de 87 m.p. construit special pentru judecători. Suma totală a contractului este de 31500 de euro. Tot anul trecut, magistratului i-au ajuns bani şi pentru o maşină nouă, cumpărată ce-i drept în baza unui contract de leasing, în valoare de 15872 de euro, încheiat cu firma Victoria Leasing pentru o perioadă de 4 ani. Preţul maşinii cumpărate de judecător, o Skoda Superb nouă, din 2014, este, conform informaţiilor de pe site-ul dealer-ului oficial, între 17 şi 30 şi… mii de euro, în funcţie de dotările pe care le soliciţi. Anul trecut, Dulghieru a contractat şi două credite, în valoare de 16300 de euro.

  Colegul său, Mihail Diaconu, a intrat în posesia unui apartament cu trei camere de aproape 100 m.p., deşi deţinea încă două, şi a ridicat un salariu de 147 mii de lei în 2014. S-a înnoit anul trecut şi colegul său, judecătorul de instrucţie Ion Morozan. Acesta declară o maşină, Volkswagen Tiguan, pe care o conduce prin contract de comodat (contract prin care se dă unei alte persoane un bun în folosinţă, gratis). Şi Mihail Murguleţ, proaspăt numit în funcţie, în 2014 şi-a cumpărat o maşină, Toyota Avensis. Oxana Parfeni, numită în funcţia de judecătoare în februarie 2014, a obţinut anul trecut două apartamente în Chişinău, unul prin donaţie, în urma unui contract de investiţii, pentru care a achitat o primă rată de 85 mii de lei, echivalentă cu aproape 70% din salariul său de anul trecut.

  Ghenadie Pavliuc a ajuns în atenţia opiniei publice anul acesta, după ce a eliberat pe numele lui Ilan Şor mandat de arest la domiciliu, deşi procurorii l-au dorit în penitenciar, iar ulterior, i-a permis acestuia să iasă din arestul la domiciliu pentru a putea candida la funcţia de primar al oraşului Orhei, asta deşi, Şor este învinuit într-un dosar de rezonanţă, legat de fraudele din sistemul bancar. Şi pentru el, anul trecut a fost unul prosper. Pe lângă salariul de 140 mii de lei, magistratul a primit, ca donaţie, un teren şi o casă în Donduşeni, dar a şi investit într-un apartament, probabil social, din proiectul pentru judecători, deşi acesta deţine, din 2011, o casă de locuit în capitală.

  A renunţat la 50 mii de lei pe lună pentru a fi judecător
  Luiza Gafton, preşedinta Judecătoriei Botanica, a avut în 2014 un salariu de 171 mii de lei şi o pensie de 119 mii de lei. Anul trecut, aceasta şi-a deschis un cont bancar de 2 mii de euro la Victoriabank. Cel mai mare venit de la Judecătoria Botanica, anul trecut, nu l-a avut însă cineva care a activat acolo, ci un fost angajat al Moldatsa, întreprinderea de stat despre care ZdG a scris că este casa rudelor mai multor demnitari din ţara noastră şi unde salariile sunt chiar mai mari decât în justiţie. Vitalie-Silviu Midrigan a devenit judecător la Judecătoria Botanica în ianuarie 2015, după ce a renunţat la funcţia de director al direcţiei Juridice a Moldatsa, funcţie care i-a adus nu mai puţin de 567 mii de lei, respectiv 47 mii de lei pe lună în 2014. Alţi 10 mii de lei Midrigan i-a câştigat din activitatea didactică, 20 mii de euro (400 mii de lei) – din donaţiile părinţilor, iar 104 mii – din închirierea unui spaţiu comercial. Conform informaţiilor din declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi, spaţiul comercial are o suprafaţă de 66,8 m.p. şi o valoare cadastrală de 1 milion de lei. Şi acesta a fost obţinut prin donaţie. Tot prin donaţie, proaspătul judecător a obţinut şi un apartament de 49 m.p. El mai deţine o Toyota RAV 4, cumpărată şi fabricată în 2013, şi conduce un Lexus RX 350, prin comodat, din 2012.

  Şi familia judecătorului Nicolae Şova a avut un an bun. Din salariu şi din activitatea didactică, magistratul a adus acasă peste 150 mii de lei, iar soţia sa, din servicii notariale, puţin peste jumătate de milion. Angela Braga a avut anul trecut un salariu de 134 mii de lei, iar împreună cu soţul său a obţinut 274 mii de lei de pe urma vânzării unui bun imobil. Anul trecut judecătoarea şi-a cumpărat un alt apartament, de 66,7 m.p., indicând că acesta ar avea o valoare cadastrală de 367 mii de lei, deşi preţul de piaţă este, evident, mai mare. Aceasta a contractat şi un credit de 250 mii de lei, până în 2024.

  Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Râşcani, a avut un salariu de 151 mii de lei în 2014 şi alţi 8 mii din activitatea didactică. Judecătorul a beneficiat şi de o donaţie de la mama sa, Elena Melniciuc, despre care ZdG a scris anul trecut că, deşi locuieşte în satul Mândâc, Drochia, are înregistrate pe numele său mai multe bunuri imobile în Chişinău, valoarea cadastrală a cărora depăşeşte suma de 4 milioane de lei. Elena Melniciuc este pensionară, iar în luna mai 2015 a împlinit onorabila vârstă de 77 de ani. Doar că, judecătorul a blurat suma pe care a primit-o cu titlu de donaţie de la aceasta. Şi soţia judecătorului, Diana, a primit anul trecut donaţii financiare de la părinţi.

  Ghenadie Morozan conduce, de anul trecut, un Mercedes B 170, prin comodat. Tot anul trecut, judecătorul a cumpărat şi un teren agricol de jumătate de hectar. Iurie Potînga s-a înnoit anul trecut cu un Renault Megane, iar Aureliu Postică sau, mai exact, soţia sa, Diana, cu o Toyota Yaris. Violeta Gârleanu a devenit judecătoare în 2014, iar ulterior şi-a vândut cu 90 mii de lei un imobil în Soroca. Ea are două conturi bancare, unul salarial, unde deţinea la finele anului trecut 109 mii de lei, şi un altul, depozit, unde ţine 113 mii de lei.

  Mai mulţi judecători, cu apartamente sociale
  Victor Burduh, preşedintele Judecătoriei Ciocana, nu s-a remarcat anul trecut prin achiziţii, el declarând doar un salariu de 171 mii de lei. Colegul său, Vladislav Clima, vicepreşedintele Judecătoriei, şi-a cumpărat însă o Honda CRV, după ce a vândut un Subaru Forester. Anul trecut, magistratul şi-a continuat construcţia unei case de locuit individuale, începute în 2013, în aprilie 2014 ea fiind gata în proporţie de 50%. Un alt magistrat de la Ciocana, Ion Bulhac, se remarcă în declaraţia de avere cu deschiderea a 6 conturi bancare, pe care păstrează 27 mii de euro şi 8 mii USD. Acestea i-au adus peste 28 mii de lei din dobândă, bani care s-au alăturat la cei 134 mii de lei din salariu.

  Anul trecut, mai mulţi judecători din prima instanţă şi-au procurat apartamente sociale în cadrul proiectului iniţiat de Consiliul Superior al Magistraturii. Blocurile din str. Ceucari şi Alecsandri sunt construite de firma SRL „Basconslux”, urmând a fi finalizate la sfârşitul lui 2016. Magistraţii au plătit pentru ele un preţ preferenţial, de doar 360 de euro pentru un metru pătrat, în condiţiile în care preţul de piaţă este dublu. În total, 43 de judecători şi peste 130 de persoane din sistemul judecătoresc au beneficiat de acest proiect.
  sursa: zdg.md

   

 • Judecătorii respinşi de preşedinte nu renunţă

  În urmă cu o lună, preşedintele Nicolae Tomofti a respins candidaturile a cinci magistraţi, propuse pentru a fi numite în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Atunci, şeful statului refuza să-l numească pe Ion Ţurcan în funcţia de preşedinte al Judecătoriei sect. Centru, pe Natalia Berbec în funcţia de judecător la Judecătoria Hânceşti şi pe Serghei Gubenco, Grigore Colev şi Ştefan Starciuc în funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat. Marţi, 19 mai, patru din cei cinci judecători respinşi au solicitat CSM-ului să fie propuşi repetat şefului statului, Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei Centru, fiind singurul care încă nu a solicitat acest lucru.

  În urmă cu o lună, preşedintele Nicolae Tomofti a respins candidaturile a cinci magistraţi, propuse pentru a fi numite în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Atunci, şeful statului refuza să-l numească pe Ion Ţurcan în funcţia de preşedinte al Judecătoriei sect. Centru, pe Natalia Berbec în funcţia de judecător la Judecătoria Hânceşti şi pe Serghei Gubenco, Grigore Colev şi Ştefan Starciuc în funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat. Marţi, 19 mai, patru din cei cinci judecători respinşi au solicitat CSM-ului să fie propuşi repetat şefului statului, Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei Centru, fiind singurul care încă nu a solicitat acest lucru.

   

 • „Păcatele” judecătorilor care nu au plăcut preşedintelui

  ZdG a aflat că preşedintele, la fel ca şi alteori când a respins un magistrat propus de CSM, şi-a întemeiat decizia pe informaţii venite de la Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS). Astfel, în cazul refuzului de a-l numi în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Centru pe Ion Ţurcan, Timofti a făcut referire la o informaţie a SIS în care se menţiona că magistratul ar fi beneficiat de o vacanţă în România, la Poiana Braşov, pe care ar fi primit-o cadou de la un figurant într-un dosar. „Este dreptul dlui preşedinte de a respinge sau de a promova. D-lui, în nota pe care a trimis-o Consiliului, a făcut trimitere la o sesizare a SIS care nu are vreun suport factologic şi nici nu corespunde adevărului. Ce a fost scris în acea sesizare nu este adevărat. Tot ce s-a invocat în nota respectivă a constituit obiect de examinare şi ar fi avut loc încă acum trei ani şi ceva. Cu toate acestea, ei din nou scriu minciuni, mă scuzaţi de expresie”, ne-a spus Ion Ţurcan, vădit nemulţumit.

  ZdG a aflat că preşedintele, la fel ca şi alteori când a respins un magistrat propus de CSM, şi-a întemeiat decizia pe informaţii venite de la Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS). Astfel, în cazul refuzului de a-l numi în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Centru pe Ion Ţurcan, Timofti a făcut referire la o informaţie a SIS în care se menţiona că magistratul ar fi beneficiat de o vacanţă în România, la Poiana Braşov, pe care ar fi primit-o cadou de la un figurant într-un dosar. „Este dreptul dlui preşedinte de a respinge sau de a promova. D-lui, în nota pe care a trimis-o Consiliului, a făcut trimitere la o sesizare a SIS care nu are vreun suport factologic şi nici nu corespunde adevărului. Ce a fost scris în acea sesizare nu este adevărat. Tot ce s-a invocat în nota respectivă a constituit obiect de examinare şi ar fi avut loc încă acum trei ani şi ceva. Cu toate acestea, ei din nou scriu minciuni, mă scuzaţi de expresie”, ne-a spus Ion Ţurcan, vădit nemulţumit.

  Continuare: zdg.md

 • Au vrut să mă descalifice la Chișinău pe motiv de viză

  Președintele Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău, judecătorul Ion Țurcan, tot el președinte al Judecătoriei Centru, a încercat azi să interpreteze Codul electoral după bunu-i plac, pretinzînd că doar la Pepeni și Sîngerei am drept de vot, deci și drept de a candida. Pînă la urmă, consultîndu-se cu cineva la telefon, a permis eliberarea listelor de subscripție!

  Președintele Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău, judecătorul Ion Țurcan, tot el președinte al Judecătoriei Centru, a încercat azi să interpreteze Codul electoral după bunu-i plac, pretinzînd că doar la Pepeni și Sîngerei am drept de vot, deci și drept de a candida. Pînă la urmă, consultîndu-se cu cineva la telefon, a permis eliberarea listelor de subscripție!

   

 • Magistratul Ion Ţurcan, propus de CSM la funcţia de preşedinte al Judecătoriei Centru, respins pentru lipsă de integritate

  De menţionat că Ion Ţurcan a fost implicat într-un scandal acum câţiva ani, când a ignorat somaţia poliţiştilor. S-a întâmplat în anul 2011, când magistratul a fost somat de oamenii legii să oprească, deoarece conducea fără centura de siguranţă. Ţurcan însă şi-a continuat drumul, replicând că „nu se subordonează”. Surse din cadrul Ministerului de Interne au declarat atunci că Ţurcan era beat. Ţurcan s-a evidenţiat şi la capitolul plângeri. Or, în ultimii ani au fost depuse mai multe constestări la adresa CSM cu privire la activitatea lui Ţurcan.

  De menţionat că Ion Ţurcan a fost implicat într-un scandal acum câţiva ani, când a ignorat somaţia poliţiştilor. S-a întâmplat în anul 2011, când magistratul a fost somat de oamenii legii să oprească, deoarece conducea fără centura de siguranţă. Ţurcan însă şi-a continuat drumul, replicând că „nu se subordonează”. Surse din cadrul Ministerului de Interne au declarat atunci că Ţurcan era beat. Ţurcan s-a evidenţiat şi la capitolul plângeri. Or, în ultimii ani au fost depuse mai multe constestări la adresa CSM cu privire la activitatea lui Ţurcan.

   

 • Nicolae Timofti a respins candidatura Nataliei Berbec în funcția de judecător la Judecătoria Hâncești

  Presedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a respins candidaturile a cinci magistrai propuse pentru a fi numite în funcie de către Consiliul Superior al Magistraturii:
  Domnul Ion Țurcan în funcția de președinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău;
  Doamna Natalia Berbec în funcția de judecător la Judecătoria Hâncești;
  Domnii Serghei Gubenco, Grigore Colev și Ștefan Starciuc în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat.
  În procesul examinării candidaturilor propuse, șeful statului a constatat că acești magistrați nu corespund exigențelor formulate în Legea cu privire la statutul judecătorului.
  În scrisoarea transmisă Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Nicolae Timofti a indicat că informațiile prezentate de instituțiile abilitate ridică problema integrității acestor judecători.

  Presedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a respins candidaturile a cinci magistrai propuse pentru a fi numite în funcie de către Consiliul Superior al Magistraturii:
  Domnul Ion Țurcan în funcția de președinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău;
  Doamna Natalia Berbec în funcția de judecător la Judecătoria Hâncești;
  Domnii Serghei Gubenco, Grigore Colev și Ștefan Starciuc în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat.
  În procesul examinării candidaturilor propuse, șeful statului a constatat că acești magistrați nu corespund exigențelor formulate în Legea cu privire la statutul judecătorului.
  În scrisoarea transmisă Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Nicolae Timofti a indicat că informațiile prezentate de instituțiile abilitate ridică problema integrității acestor judecători.

   

 • Judecătoria sectorului Centru are un nou preşedinte

  Prin Hotărârea CSM, în legătură cu expirarea împuternicirilor domnului Ţurcan Ion, preşedintelui Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, a fost desemnată doamna Ecaterina Palanciuc, în calitate de preşedinte interimar al judecătoriei nominalizate.

  Prin Hotărârea CSM, în legătură cu expirarea împuternicirilor domnului Ţurcan Ion, preşedintelui Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, a fost desemnată doamna Ecaterina Palanciuc, în calitate de preşedinte interimar al judecătoriei nominalizate.

  sursa: zdg.md
   

 • Судья, нарушивший ПДД, спасается иммунитетом

  В 2011 году ВСМ якобы рассматривал случай судьи сектора Центр Иона Цуркану, который игнорировал жесты полицейских, призывающих к остановке автомобиля. Полиция попыталась остановить его для обычной проверки, так как судья не был пристегнут ремнем безопасности. Цуркан, однако, продолжил свое движение, агрументировав, что «он не подчиняется полицейским». Источники из МВД заявили тогда, что Цуркан находился в состоянии алкогольного опьянения. 

  В 2011 году ВСМ якобы рассматривал случай судьи сектора Центр Иона Цуркану, который игнорировал жесты полицейских, призывающих к остановке автомобиля. Полиция попыталась остановить его для обычной проверки, так как судья не был пристегнут ремнем безопасности. Цуркан, однако, продолжил свое движение, агрументировав, что «он не подчиняется полицейским». Источники из МВД заявили тогда, что Цуркан находился в состоянии алкогольного опьянения. 

   

 • Judecător care încalcă legea, salvat de imunitate

  În anul 2011, CSM s-ar fi autosesizat în privinţa preşedintelui Judecătoriei sectorului Centru, Ion Ţurcan, care a ignorat somaţia poliţiştilor de a opri automobilul. Oamenii legii au încercat să-l oprească pentru un control de rutină, întrucât judecătorul conducea fără centura de siguranță. Țurcan însă şi-a continuat drumul, replicând că „nu se subordonează”. Surse din cadrul Ministerului de Interne au declarat atunci că Ţurcan era beat.

  În anul 2011, CSM s-ar fi autosesizat în privinţa preşedintelui Judecătoriei sectorului Centru, Ion Ţurcan, care a ignorat somaţia poliţiştilor de a opri automobilul. Oamenii legii au încercat să-l oprească pentru un control de rutină, întrucât judecătorul conducea fără centura de siguranță. Țurcan însă şi-a continuat drumul, replicând că „nu se subordonează”. Surse din cadrul Ministerului de Interne au declarat atunci că Ţurcan era beat.

  Până în prezent, CSM nu a iniţiat nicio procedură împotriva judecătorului Ion Ţurcan, pentru că oamenii legii nu ar fi prezentat Consiliului rezultatele investigaţiilor. 

 • 91 de judecători acuzaţi de nereguli

  Doar în ultimii doi ani la CSM au fost depuse plângeri împotriva a 91 de judecători. Mai mulţi nu sunt la prima plângere sau pretinsă abatere. Pentru circa 30 dintre aceşti judecători există plângeri repetate. Împotriva judecătorului Busuioc au fost depuse cel puţin 3 plângeri, dar împotriva lui Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei Centru, şeful lui Busuioc (şi el fost preşedinte al acestei judecătorii), există şi mai multe contestări la adresa CSM. În general, Judecătoria Centru pare să fie lideră în lista judecătorilor cu probleme.

  Doar în ultimii doi ani la CSM au fost depuse plângeri împotriva a 91 de judecători. Mai mulţi nu sunt la prima plângere sau pretinsă abatere. Pentru circa 30 dintre aceşti judecători există plângeri repetate. Împotriva judecătorului Busuioc au fost depuse cel puţin 3 plângeri, dar împotriva lui Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei Centru, şeful lui Busuioc (şi el fost preşedinte al acestei judecătorii), există şi mai multe contestări la adresa CSM. În general, Judecătoria Centru pare să fie lideră în lista judecătorilor cu probleme.

  Dat fiind faptul că preşedintele acestei instanţe, Ion Ţurcan, e şi el în vacanţă, explicaţiile ni le-a dat vicepreşedinta Palanciuc. Solicitată să ne explice care o fi cauza plângerilor frecvente împotriva judecătorilor de la Centru şi dacă există necesitatea unei îmbunătăţiri a abilităţilor profesionale ale acestor judecători prin cursuri tematice suplimentare, Ecaterina Palanciuc a explicat: „Judecătoria noastră are cel mai mare număr de judecători, de aceea şi numărul de plângeri poate fi mai mare. Dar nu este vorba de incompetenţa judecătorilor, ci de faptul că judecătorii de la Centru au şi mai multe dosare de examinat”. Totodată, judecătoarea Palanciuc a subliniat că numărul mare de plângeri adresate CSM  nu este un indiciu relevant, deoarece „foarte multe dintre aceste plângeri sunt respinse ca neîntemeiate”.
   

 • Отставки судей по компрометирующим основаниям

  За последнее время троих судей отстранили от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности. Владимир Никитов был уволен в результате осуждения, а Василе Тимошенко подал в отставку из-за наличия в отношении него расследуемого дела. Уголовные дела судей Г.Крецу, Н.Ногай, А.Истрати, С.Балабан и И.Цуркана находятся на рассмотрении в правоохранительных органах или судебных инстанциях. 

  За последнее время троих судей отстранили от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности. Владимир Никитов был уволен в результате осуждения, а Василе Тимошенко подал в отставку из-за наличия в отношении него расследуемого дела. Уголовные дела судей Г.Крецу, Н.Ногай, А.Истрати, С.Балабан и И.Цуркана находятся на рассмотрении в правоохранительных органах или судебных инстанциях. 

 • Кумовство, Коррупция или Гуманность, в суде сектора Чентру???

  Снова своим дерзким решением отличился Председатель суда сектора Чентру, мун.Кишинэу судья Ион Цуркан. Мужчина, ранивший выстрелом из пистолета человека, отпущен под домашний арест. Уголовное дело по факту избиения человека, попытка убийства, незаконное владение оружием - с таким "букетом", и на свободе. Мужчина, который в минувший четверг ранил человека, выстрелив в него из пистолета, ровно через день был отпущен под домашний арест. На прошлой неделе, в четверг, в Кишиневе был ранен мужчина. Уже через день стрелявшего задержали.

  Снова своим дерзким решением отличился Председатель суда сектора Чентру, мун.Кишинэу судья Ион Цуркан. Мужчина, ранивший выстрелом из пистолета человека, отпущен под домашний арест. Уголовное дело по факту избиения человека, попытка убийства, незаконное владение оружием - с таким "букетом", и на свободе. Мужчина, который в минувший четверг ранил человека, выстрелив в него из пистолета, ровно через день был отпущен под домашний арест. На прошлой неделе, в четверг, в Кишиневе был ранен мужчина. Уже через день стрелявшего задержали.

  В операции участвовал спецназ. Обвиняемого в попытке убийства доставили в комиссариат полиции и... отпустили под домашний арест. Более того, такое решение вынес председатель суда сектора центр Ион Цуркан еще до задержания обвиняемого. «Он был доставлен в комиссариат полиции сектора Центр в 17:50. Там же ему зачитали заключение суда сектора Центр, о том, что его отпускают под домашний арест. Решение суда - это решение суда», - подчеркнул заместитель прокурора Центра Олег Афанасий. Решение выносил лично председатель суда сектора Центр - Ион Цуркан.

   

 • Топ некомпетентных судей Молдовы

  Посетители сайта составили антирейтинг молдавских судей. В первую пятёрку тех, кто получил низшие оценки, вошли Дмитрий Королевски, Дмитрий Герасим, Елена Кобзак, Геннадий Морозан и Ион Цуркан. В списке служителей Фемиды с самым низким рейтингом фигурируют и известные имена, такие как Ион Плешка, Анатолий Дога, Алла Кобаняну, Адела Андроник и Михаил Чугуряну. 

  Посетители сайта составили антирейтинг молдавских судей. В первую пятёрку тех, кто получил низшие оценки, вошли Дмитрий Королевски, Дмитрий Герасим, Елена Кобзак, Геннадий Морозан и Ион Цуркан. В списке служителей Фемиды с самым низким рейтингом фигурируют и известные имена, такие как Ион Плешка, Анатолий Дога, Алла Кобаняну, Адела Андроник и Михаил Чугуряну. 

   

 • Judecătorul care a autorizat percheziţia în biroul lui Armaşu a fost implicat, în trecut, într-un scandal cu Poliţia Rutieră

  Judecătorul Ion Ţurcan, şeful judecătoriei Centru a municipiului Chişinău, a fost somat să oprească, pentru că nu ar fi avut cuplată centrura de siguranţă. Magistratul a fost urmărit de agenţii de circulaţie, care i-au cerut să se oprească în repetate rânduri.

  Judecătorul Ion Ţurcan, şeful judecătoriei Centru a municipiului Chişinău, a fost somat să oprească, pentru că nu ar fi avut cuplată centrura de siguranţă. Magistratul a fost urmărit de agenţii de circulaţie, care i-au cerut să se oprească în repetate rânduri.

 • Судья против начальника Дорожной Полиции

  Судье суда столичного сектора Центр Иону Цуркану было приказано остановиться, за то, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Представители дорожной полиции последовали за ним, неоднократно требуя остановиться.
  Из материалов видео, сделанных полицейскими, видно, что через некоторое время судья припарковался, представил документы, и дальше пошел пешком. Тогда пресса писала, что судья Ион Цуркан находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

  Судье суда столичного сектора Центр Иону Цуркану было приказано остановиться, за то, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Представители дорожной полиции последовали за ним, неоднократно требуя остановиться.
  Из материалов видео, сделанных полицейскими, видно, что через некоторое время судья припарковался, представил документы, и дальше пошел пешком. Тогда пресса писала, что судья Ион Цуркан находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

 • "M-au oprit ilegal!". Vezi reacția judecătorului care a ignorat indicațiile polițiștilor!

  Presedintele judecatoriei Centru, care a pus pe jar un echipaj al politiei rutiere, afirma ca a fost oprit ilegal. Ion Turcan spune ca s-a legitimat, iar politistii nu mai trebuiau sa-l opreasca.

  Presedintele judecatoriei Centru, care a pus pe jar un echipaj al politiei rutiere, afirma ca a fost oprit ilegal. Ion Turcan spune ca s-a legitimat, iar politistii nu mai trebuiau sa-l opreasca.

  Judecatorul a lasat sa se inteleaga ca actiunile politiei au fost provocatoare. Intre timp, materialele privind incidentul au fost trimise consiliului superior al magistraturii, care va decide daca il lasa pe judecator fara imunitate.
  Incidentul a avut loc acum 4 zile, in centrul capitalei. Politia rutiera afirma ca judecatorul a fost oprit pentru ca nu avea cuplata centura de siguranta. Agentii de circulatie i-au facut semn sa opreasca, magistratul, insa, i-a ignorat. Ulterior, el s-a oprit si s-a legitimat ca fiind presedintele judecatoriei Centru. Inspectorul a incercat sa afle daca acesta era in stare de ebrietate in timp ce conducea.
  Incidentul a fost inregistrat si la politia rutiera, care a anuntat ca astazi a trimis toate materialele acumulate la Consiliului Superior al Magistraturii, singura institutie, ce permite ca judecatorii sa fie pedepsiti.
  Potrivit presedintelui CSM, dupa ce va face cunostinta cu documentele expediate, consiliul va initia un control si va decide daca Ion Turcan va ramane fara imunitate pentru a putea fi pedepsit.

 • Judecător cu nărav! Legitimația l-a făcut să ignore indicațiile polițiștilor.

  Presedintele Judecatoriei Centru a pus pe jar un echipaj al politiei rutiere. Inspectorii au incercat sa-l opreasca, deoarece acesta, aflandu-se la volanul unei masini, nu avea cumplata centura de siguranta. Dupa ce a fost urmarit putin, magistratul s-a oprit, a prezentat legitimatia si a plecat fara sa discute cu agentii de circulatie.

  Presedintele Judecatoriei Centru a pus pe jar un echipaj al politiei rutiere. Inspectorii au incercat sa-l opreasca, deoarece acesta, aflandu-se la volanul unei masini, nu avea cumplata centura de siguranta. Dupa ce a fost urmarit putin, magistratul s-a oprit, a prezentat legitimatia si a plecat fara sa discute cu agentii de circulatie.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU