Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Колев Григорий
Căutare avansată

Albu Ana

Curtea de Apel Bălţi, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 17.12.2003

Conform Hotărârii nr. 893/36 din 13 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a acceptat cererea de retragere a cererii de demisie din funcție a judecătorului Curții de Apel Bălți, Ana Albu. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 687-V din 24 decembrie 2010 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

Anul naşterii: 1963

Instruire/Diplome
1997 - 2001 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

Data numirii în funcție: 17.12.2003

Conform Hotărârii nr. 893/36 din 13 decembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a acceptat cererea de retragere a cererii de demisie din funcție a judecătorului Curții de Apel Bălți, Ana Albu. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 687-V din 24 decembrie 2010 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

Anul naşterii: 1963

Instruire/Diplome
1997 - 2001 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1994 - 2001 translator, grefier, consultant la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău
2001 - 2003 Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, România
17.12.2003 numită în funcţia de judecător la Judecătoria mun. Bălţi, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 1588-II)
29.01.2009 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 2093-IV)
24.12.2010 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi (Decret nr. 687-V)
2015 - prin Hotărîrea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015  i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii

 

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 12/1 din 21 februarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Albu Ana nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 16, menținute 9 - 56,25%
2012 - cauze contestate 59, menținute 44 - 74,57%
2013 - cauze contestate 111, menținute 86 - 77,47%
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 176, casate 7 - 3,97%
2012 - cauze examinate 202, casate 15 - 7,42%
2013 - cauze examinate 242, casate 14 - 5,78%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărîrea nr. 12/1 din 21 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 72 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin Hotărîrea nr. 603/41 din 15 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Conform Hotărârii nr. 776/34 din 28 noiembrie 2017, se deleagă judecătorii de la Curtea de Apel Bălți pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul ”Statutul judecătorilor în România şi Republica Moldova’’, care se va desfășura în perioada 07 - 08 decembrie 2017 în România, la sediul Palatului de Justiție din Iași, str. Elena Doamna nr. 1A, după cum urmează: 
- Alexandru Gheorghieș, președinte, Curtea de Apel Bălți; 
- Vera Toma, judecător, Curtea de Apel Bălți și membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
- Aliona Corcenco, vicepreședinte, Curtea de Apel Bălți; - Ion Talpa, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Stela Procopciuc, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Ana Albu, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Elena Grumeza, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Diana Stănilă, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Oleg Moraru, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Aurelia Toderaș, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Svetlana Șleahtițchi, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Eugeniu Bejenaru, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Adriana Garbuz, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Natalia Chircu, judecător, Curtea de Apel Bălți.

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 12/1 din 21 februarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Albu Ana nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 16, menținute 9 - 56,25%
2012 - cauze contestate 59, menținute 44 - 74,57%
2013 - cauze contestate 111, menținute 86 - 77,47%
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 176, casate 7 - 3,97%
2012 - cauze examinate 202, casate 15 - 7,42%
2013 - cauze examinate 242, casate 14 - 5,78%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărîrea nr. 12/1 din 21 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 72 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin Hotărîrea nr. 603/41 din 15 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Conform Hotărârii nr. 776/34 din 28 noiembrie 2017, se deleagă judecătorii de la Curtea de Apel Bălți pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul ”Statutul judecătorilor în România şi Republica Moldova’’, care se va desfășura în perioada 07 - 08 decembrie 2017 în România, la sediul Palatului de Justiție din Iași, str. Elena Doamna nr. 1A, după cum urmează: 
- Alexandru Gheorghieș, președinte, Curtea de Apel Bălți; 
- Vera Toma, judecător, Curtea de Apel Bălți și membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
- Aliona Corcenco, vicepreședinte, Curtea de Apel Bălți; - Ion Talpa, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Stela Procopciuc, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Ana Albu, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Elena Grumeza, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Diana Stănilă, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Oleg Moraru, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Aurelia Toderaș, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Svetlana Șleahtițchi, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Eugeniu Bejenaru, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Adriana Garbuz, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Natalia Chircu, judecător, Curtea de Apel Bălți.

 
 

Hotărârea nr. 776/34 din 28 noiembrie 2017

Hotărârii nr. 12/1 din 21 februarie 2014

Hotărârea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015

Hotărârea nr. 603/41 din 15 noiembrie 2011

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 12/1 din 21 februarie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătoarei Curții de Apel Bălți, Albu Ana".

Prin Hotărârea nr. 105/11 din 13 iulie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Canila Serghei împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 01 aprilie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Canila Serghei privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Glodeni, C. Stănilă, judecătorii Curţii de Apel Bălţi, Tatiana Duca, Ana Albu, Dumitru Puşca, şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, Valeriu Doagă, Sveatoslav Moldovan, Galina Stratulat. 

La Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 66 p/m din 15.01.2015 a fost înregistrată o sesizare prin care cetățeanul Bucatca Eduard a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curții de Apel Bălți Alexandru Gheorghieș, Natalia Chircu și Ana Albu care, în mod repetat au adoptat contrat prevederilor legale, încheierea din 30.10.2014, prin care au restitut cererea de apel declarată de el, fară a examina apelul în fond, prin care au încălcat prevederile art. 369, 377, 380 Cod de procedură Civilă. Prin Hotărîrea nr. 16/3 din 27 martie 2015, Colegiul disciplinar a încetat procedura disciplinară în privința judecătorilor Curții de Apel Bălți Alexandru Gheorghieș, Natalia Chircu și Ana Albu în temeiul art. 36 alin. (1) lit. c) dinLegea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Prin Hotărîrea nr. 504/20 din 30 iunie 2015, Consiliut Superior al Magistraturii a menținut fără modificări hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 16/3 din 27 martie 2015, emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Alexandru Gheorghieş, Natalia Chircu şi Ana Albu.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 9 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 12/1 din 21 februarie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătoarei Curții de Apel Bălți, Albu Ana".

Prin Hotărârea nr. 105/11 din 13 iulie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Canila Serghei împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 01 aprilie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Canila Serghei privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Glodeni, C. Stănilă, judecătorii Curţii de Apel Bălţi, Tatiana Duca, Ana Albu, Dumitru Puşca, şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, Valeriu Doagă, Sveatoslav Moldovan, Galina Stratulat. 

La Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 66 p/m din 15.01.2015 a fost înregistrată o sesizare prin care cetățeanul Bucatca Eduard a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curții de Apel Bălți Alexandru Gheorghieș, Natalia Chircu și Ana Albu care, în mod repetat au adoptat contrat prevederilor legale, încheierea din 30.10.2014, prin care au restitut cererea de apel declarată de el, fară a examina apelul în fond, prin care au încălcat prevederile art. 369, 377, 380 Cod de procedură Civilă. Prin Hotărîrea nr. 16/3 din 27 martie 2015, Colegiul disciplinar a încetat procedura disciplinară în privința judecătorilor Curții de Apel Bălți Alexandru Gheorghieș, Natalia Chircu și Ana Albu în temeiul art. 36 alin. (1) lit. c) dinLegea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Prin Hotărîrea nr. 504/20 din 30 iunie 2015, Consiliut Superior al Magistraturii a menținut fără modificări hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 16/3 din 27 martie 2015, emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Alexandru Gheorghieş, Natalia Chircu şi Ana Albu.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 9 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 16/3 din 27 martie 2015

Hotărârea nr. 105/11 din 13 iulie 2015

Hotărârea nr. 504/20 din 30 iunie 2015

Știri
 • Noi cereri de demisie din sistemul de justiție. De la ce instanțe vor pleca cei mai mulți judecători

  Valul de demisii din sistemul de justiție continuă. După ce săptămâna trecută, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au aprobat cererile de demisie a doi judecători de la Curtea de Apel Chișinău, dar și a Tatianei Răducanu, de la Curtea Supremă de Justiție, alți nouă magistrați au depus cereri de plecare din sistem.

  Astfel, la ședința de mâine, CSM urmează să exmineze demisiile a nouă judecători, dintre care șase de la instanțele de apel și trei de la instanțele de fond. Astfel, numai de la Curtea de Apel Chișinău urmează să plece patru magistrați: Borislav Babenco, Victor Pruteanu, Evghenii Sanduța și Nichifor Corochii. Asta după ce săptămâna trecută alți doi judecători au demisionat: Ana Gavriliță și Ala Nogai.

  Valul de demisii din sistemul de justiție continuă. După ce săptămâna trecută, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au aprobat cererile de demisie a doi judecători de la Curtea de Apel Chișinău, dar și a Tatianei Răducanu, de la Curtea Supremă de Justiție, alți nouă magistrați au depus cereri de plecare din sistem.

  Astfel, la ședința de mâine, CSM urmează să exmineze demisiile a nouă judecători, dintre care șase de la instanțele de apel și trei de la instanțele de fond. Astfel, numai de la Curtea de Apel Chișinău urmează să plece patru magistrați: Borislav Babenco, Victor Pruteanu, Evghenii Sanduța și Nichifor Corochii. Asta după ce săptămâna trecută alți doi judecători au demisionat: Ana Gavriliță și Ala Nogai.

  Ana Gavriliță era judecătoare la CA Chișinău din 2003. În 2014, presa scria că magistrata ar fi luat decizii ilegale în cadrul unui dosar privind deposedarea de proprietăţi private. Totuși, pe site-ul judecatori.evaluez.eu – proiect destinat evaluării magistraţilor din Republica Moldova Ana Gavriliţă era printre magistraţii evaluaţi cu cea mai înaltă notă. Judecătoarea Ala Nogai era la CA Chișinău din 2012. Magistrata a apărut de mai multe ori în vizorul presei. În 2013, presa scria că familia Nogai şi-a construit o vilă de milioane pe terenul de sport al Liceului „Vasile Alecsandri“ din Chişinău. Primăria susţinea că terenul a fost acaparat ilegal.

  Tot mâine, membrii CSM vor examina cererile de demisie a doi judecători de la CA Bălți. Este vorba de Vera Toma și Ana Albu. De asemenea, urmează să fie examinate și cererile a trei magistrați de  la instanțele de fond: Ludmila Cernei, de la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, Elena Tverdohleb, de la Judecătoria Briceni, și Serghei Procopciuc, de la Judecătoria Orhei.

  La ultima ședință, CSM a aprobat și cererea de demisie a judecătoarei de la Curtea Supremă de Justiție, Tatiana Răducanu. În cadrul unui briefing de presă, președintele CSM, Victor Micu, a explicat că unul dintre motive ar fi reforma sistemului de pensii.

  Dacă va fi aprobat proiectul care prevede uniformizarea condițiilor de pensionare, atunci magistrații nu vor mai beneficia de pensii ce constituie 75-85% din salariile lor. Astfel, toţi cei care se vor pensiona până la adoptarea legii vor rămâne cu pensii privilegiate, deoarece legea nu se aplică retroactiv.
  sursa: bizlaw.md

 • JUDECĂTORI CU CASE „FĂRĂ PREŢ” ŞI PĂMÂNTURI „FĂRĂ VALOARE”

  Câţiva magistraţi de la Curţile de Apel (CA) Chişinău, Comrat şi Bălţi menţionează în declaraţiile lor de avere pentru anul 2012, publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, că bunurile imobile şi terenurile care le aparţin nu au valoare cadastrală. Specialiştii afirmă, însă, că un imobil sau un teren nu are valoare doar în cazul când proprietarul nu le-a înregistrat intenţionat la oficiul cadastral, pentru a se eschiva de la plata impozitelor.

  Câţiva magistraţi de la Curţile de Apel (CA) Chişinău, Comrat şi Bălţi menţionează în declaraţiile lor de avere pentru anul 2012, publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, că bunurile imobile şi terenurile care le aparţin nu au valoare cadastrală. Specialiştii afirmă, însă, că un imobil sau un teren nu are valoare doar în cazul când proprietarul nu le-a înregistrat intenţionat la oficiul cadastral, pentru a se eschiva de la plata impozitelor.

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU