Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Țurcan Silvia
Căutare avansată

Andronic Tudor

Judecătorie Străşeni, Judecător

Date biografice

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Străşeni, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1032-VII din 10 martie 2014 numit în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
octombrie 1995 - aprilie 1996 - grefier la judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
august 1996 - octombrie 1996 - ajutor interimar al procurorului, Procuratura sectorului Centru, mun. Chișinău
octombrie 1996 - martie 1998 - stagiar la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
martie 1998 - iunie 1998 - consultant
iunie 1998 - iulie 2003 - judecător la Judecătoria Ungheni, Decet nr. 591-II, Decret nr. 1300-III
23 mai 2008 - 2014 - avocat

Publicații
Coautor: ”Evoluția legislației penale a RM cu privire la practicarea ilegală a activității de întreprinzător”, revista Avocatul Poporului nr. 1-2, anul 2010

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Străşeni, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1032-VII din 10 martie 2014 numit în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
octombrie 1995 - aprilie 1996 - grefier la judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
august 1996 - octombrie 1996 - ajutor interimar al procurorului, Procuratura sectorului Centru, mun. Chișinău
octombrie 1996 - martie 1998 - stagiar la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
martie 1998 - iunie 1998 - consultant
iunie 1998 - iulie 2003 - judecător la Judecătoria Ungheni, Decet nr. 591-II, Decret nr. 1300-III
23 mai 2008 - 2014 - avocat

Publicații
Coautor: ”Evoluția legislației penale a RM cu privire la practicarea ilegală a activității de întreprinzător”, revista Avocatul Poporului nr. 1-2, anul 2010

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 129/13 din 01 Noiembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Tudor Andronic de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 32/3 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Andronic Tudor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile menţinute:
2014, contestate 42 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 30 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 71,42%;
2015, contestate 121 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 54 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 44,62%.
Judecător de drept comun:
2016 au fost contestate în total 68 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 51,47%;
2017 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 77,77%;
2018 au fost contestate în total 34 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 67,64%.
Judecător de instrucţie:
2016 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1, ceea ce constituie 100%;
2017 au fost contestate în total 18 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16, ceea ce constituie 88,88%;
2018 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 0, ceea ce constituie 0%.

Hotărârile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 501 cauze examinate, 12 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,39%;
2015, din 558 cauze examinate, 34 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,0%.
Judecător de drept comun:
2016, din 411 cauze examinate, 33 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,02%;
2017, din 317 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,15%;
2018, din 359 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,06%.
Judecător de instrucţie:
2016, din 5 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2017 din 196 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,02%;
2018 din 1 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 100%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 129/13 din 01 Noiembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Tudor Andronic de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 75 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 93/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Andronic Tudor pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare la o instanţă judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 32/3 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 11/2 din 03 februarie 2014, a fost admisă candidatura domnului Andronic Tudor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător. 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 129/13 din 01 Noiembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Tudor Andronic de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 32/3 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Andronic Tudor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile menţinute:
2014, contestate 42 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 30 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 71,42%;
2015, contestate 121 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 54 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 44,62%.
Judecător de drept comun:
2016 au fost contestate în total 68 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 51,47%;
2017 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 77,77%;
2018 au fost contestate în total 34 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 67,64%.
Judecător de instrucţie:
2016 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1, ceea ce constituie 100%;
2017 au fost contestate în total 18 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16, ceea ce constituie 88,88%;
2018 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 0, ceea ce constituie 0%.

Hotărârile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 501 cauze examinate, 12 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,39%;
2015, din 558 cauze examinate, 34 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,0%.
Judecător de drept comun:
2016, din 411 cauze examinate, 33 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,02%;
2017, din 317 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,15%;
2018, din 359 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,06%.
Judecător de instrucţie:
2016, din 5 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2017 din 196 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,02%;
2018 din 1 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 100%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 129/13 din 01 Noiembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Tudor Andronic de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 75 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 93/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Andronic Tudor pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare la o instanţă judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 32/3 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 11/2 din 03 februarie 2014, a fost admisă candidatura domnului Andronic Tudor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător. 

 

Hotărârea nr. 129/13 din 01 Noiembrie 2019

Hotărârea nr. 11/2 din 03 februarie 2014

Hotărârea nr. 32/3 din 03 iunie 2016

Hotărârea nr. 93/12 din 04 iulie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Tudor Andronic nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 32/3 din 03 iunie 2016 "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Tudor Andronic".

Prin Hotărârea nr. 34/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Mereuță Svetlana, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1522s-1843p/m din 23 Decembrie 2019, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului Judecătoriei Străşeni (sediul Central) Andronic Tudor, care pot constitui abateri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 174/7 din 26 Iulie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată, contestaţia declarată de către Mereuţa Svetlana împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr. 528s-528p/m din 31 mai 2019 de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorul Judecătoriei Străşeni (sediul Central) Andronic Tudor, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 25 Ianurie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului disciplinar a геsрiпs сопtеstația dерusă de Меrеuță Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1077s-1З76р/m din 21 Noiembrie 2018, emise marginea sesizării ре depuse la 01 Noiembrie 2018 împotriva acțiunilor judecătorului Andronic Tudor de la Judеcătoria Strășeni (sediul Сепtrаl). 

Prin Hotărârea nr. 351/12 din 13 Decembrie 2018, Colegiul de examinare a contestaţiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Munteanu Ivan împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr. 1534 p/m-1184s din 28 noiembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Munteanu Ivan cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorului Andronic Tudor de la Judecătoria Străşeni (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 128/4 din 30 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Laşcu Veaceslav împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 15 septembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Laşcu Veaceslav cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Străşeni, Andronic Tudor.

Prin Hotărârea nr. 134/19 din 30 octombrie 2015, Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului Disciplinar a respins contestatia depusă de cet.Munteanu Ivan, împotriva deciziei Inspectției judiciare nr.1018 din 15 mai 2015 de respingere a sesizării acestuia din 07 mai 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Strășeni, Andronic Tudor. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 16 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2014 - 2016, nu a fost înregistrată nici o sesizare. 

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Tudor Andronic nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 32/3 din 03 iunie 2016 "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Tudor Andronic".

Prin Hotărârea nr. 34/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Mereuță Svetlana, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1522s-1843p/m din 23 Decembrie 2019, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului Judecătoriei Străşeni (sediul Central) Andronic Tudor, care pot constitui abateri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 174/7 din 26 Iulie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată, contestaţia declarată de către Mereuţa Svetlana împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr. 528s-528p/m din 31 mai 2019 de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorul Judecătoriei Străşeni (sediul Central) Andronic Tudor, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 25 Ianurie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului disciplinar a геsрiпs сопtеstația dерusă de Меrеuță Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1077s-1З76р/m din 21 Noiembrie 2018, emise marginea sesizării ре depuse la 01 Noiembrie 2018 împotriva acțiunilor judecătorului Andronic Tudor de la Judеcătoria Strășeni (sediul Сепtrаl). 

Prin Hotărârea nr. 351/12 din 13 Decembrie 2018, Colegiul de examinare a contestaţiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Munteanu Ivan împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr. 1534 p/m-1184s din 28 noiembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Munteanu Ivan cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorului Andronic Tudor de la Judecătoria Străşeni (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 128/4 din 30 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Laşcu Veaceslav împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 15 septembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Laşcu Veaceslav cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Străşeni, Andronic Tudor.

Prin Hotărârea nr. 134/19 din 30 octombrie 2015, Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului Disciplinar a respins contestatia depusă de cet.Munteanu Ivan, împotriva deciziei Inspectției judiciare nr.1018 din 15 mai 2015 de respingere a sesizării acestuia din 07 mai 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Strășeni, Andronic Tudor. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 16 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2014 - 2016, nu a fost înregistrată nici o sesizare. 

Hotărârea nr. 34/1 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 174/7 din 26 Iulie 2019

Hotărârea nr. 3/1 din 25 Ianuarie 2019

Hotărârea nr. 351/12 din 13 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 128/4 din 30 Martie 2018

Hotărârea nr. 134/19 din 30 octombrie 2015

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU