Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Бурдужан Георге
Căutare avansată

Andronic Tudor

Judecătorie Străşeni, Judecător

Date biografice

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Străşeni, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1032-VII din 10 martie 2014 numit în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
octombrie 1995 - aprilie 1996 - grefier la judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
august 1996 - octombrie 1996 - ajutor interimar al procurorului, Procuratura sectorului Centru, mun. Chișinău
octombrie 1996 - martie 1998 - stagiar la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
martie 1998 - iunie 1998 - consultant
iunie 1998 - iulie 2003 - judecător la Judecătoria Ungheni, Decet nr. 591-II, Decret nr. 1300-III
23 mai 2008 - 2014 - avocat

Publicații
Coautor: ”Evoluția legislației penale a RM cu privire la practicarea ilegală a activității de întreprinzător”, revista Avocatul Poporului nr. 1-2, anul 2010

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, a fost transferat în funcția de judecător la instanța nou-creată Judecătoria Străşeni, începând cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1032-VII din 10 martie 2014 numit în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
octombrie 1995 - aprilie 1996 - grefier la judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
august 1996 - octombrie 1996 - ajutor interimar al procurorului, Procuratura sectorului Centru, mun. Chișinău
octombrie 1996 - martie 1998 - stagiar la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
martie 1998 - iunie 1998 - consultant
iunie 1998 - iulie 2003 - judecător la Judecătoria Ungheni, Decet nr. 591-II, Decret nr. 1300-III
23 mai 2008 - 2014 - avocat

Publicații
Coautor: ”Evoluția legislației penale a RM cu privire la practicarea ilegală a activității de întreprinzător”, revista Avocatul Poporului nr. 1-2, anul 2010

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 129/13 din 01 Noiembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Tudor Andronic de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 32/3 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Andronic Tudor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile menţinute:
2014, contestate 42 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 30 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 71,42%;
2015, contestate 121 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 54 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 44,62%.
Judecător de drept comun:
2016 au fost contestate în total 68 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 51,47%;
2017 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 77,77%;
2018 au fost contestate în total 34 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 67,64%.
Judecător de instrucţie:
2016 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1, ceea ce constituie 100%;
2017 au fost contestate în total 18 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16, ceea ce constituie 88,88%;
2018 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 0, ceea ce constituie 0%.

Hotărârile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 501 cauze examinate, 12 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,39%;
2015, din 558 cauze examinate, 34 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,0%.
Judecător de drept comun:
2016, din 411 cauze examinate, 33 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,02%;
2017, din 317 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,15%;
2018, din 359 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,06%.
Judecător de instrucţie:
2016, din 5 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2017 din 196 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,02%;
2018 din 1 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 100%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 129/13 din 01 Noiembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Tudor Andronic de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 75 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 93/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Andronic Tudor pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare la o instanţă judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 32/3 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 11/2 din 03 februarie 2014, a fost admisă candidatura domnului Andronic Tudor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător. 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 129/13 din 01 Noiembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Tudor Andronic de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 32/3 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Andronic Tudor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile menţinute:
2014, contestate 42 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 30 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 71,42%;
2015, contestate 121 hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 54 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 44,62%.
Judecător de drept comun:
2016 au fost contestate în total 68 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 51,47%;
2017 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 35 ceea ce constituie 77,77%;
2018 au fost contestate în total 34 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 67,64%.
Judecător de instrucţie:
2016 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1, ceea ce constituie 100%;
2017 au fost contestate în total 18 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16, ceea ce constituie 88,88%;
2018 au fost contestate în total 1 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 0, ceea ce constituie 0%.

Hotărârile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 501 cauze examinate, 12 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,39%;
2015, din 558 cauze examinate, 34 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,0%.
Judecător de drept comun:
2016, din 411 cauze examinate, 33 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,02%;
2017, din 317 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,15%;
2018, din 359 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,06%.
Judecător de instrucţie:
2016, din 5 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2017 din 196 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,02%;
2018 din 1 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 100%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 129/13 din 01 Noiembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Tudor Andronic de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 75 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 93/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Andronic Tudor pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare la o instanţă judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 32/3 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 11/2 din 03 februarie 2014, a fost admisă candidatura domnului Andronic Tudor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător. 

 

Hotărârea nr. 129/13 din 01 Noiembrie 2019

Hotărârea nr. 11/2 din 03 februarie 2014

Hotărârea nr. 32/3 din 03 iunie 2016

Hotărârea nr. 93/12 din 04 iulie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Tudor Andronic nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 32/3 din 03 iunie 2016 "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Tudor Andronic".

Prin Hotărârea nr. 193/8 din 19 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mereuța Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 596s-876p/m din 14 iulie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 30 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Andronic Tudor de la Judecătoria Strășeni (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 34/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Mereuță Svetlana, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1522s-1843p/m din 23 Decembrie 2019, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului Judecătoriei Străşeni (sediul Central) Andronic Tudor, care pot constitui abateri disciplinare.


Conform Hotărârii nr. 174/7 din 26 Iulie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată, contestaţia declarată de către Mereuţa Svetlana împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr. 528s-528p/m din 31 mai 2019 de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorul Judecătoriei Străşeni (sediul Central) Andronic Tudor, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 25 Ianurie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului disciplinar a геsрiпs сопtеstația dерusă de Меrеuță Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1077s-1З76р/m din 21 Noiembrie 2018, emise marginea sesizării ре depuse la 01 Noiembrie 2018 împotriva acțiunilor judecătorului Andronic Tudor de la Judеcătoria Strășeni (sediul Сепtrаl). 

Prin Hotărârea nr. 351/12 din 13 Decembrie 2018, Colegiul de examinare a contestaţiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Munteanu Ivan împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr. 1534 p/m-1184s din 28 noiembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Munteanu Ivan cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorului Andronic Tudor de la Judecătoria Străşeni (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 128/4 din 30 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Laşcu Veaceslav împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 15 septembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Laşcu Veaceslav cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Străşeni, Andronic Tudor.

Prin Hotărârea nr. 134/19 din 30 octombrie 2015, Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului Disciplinar a respins contestatia depusă de cet.Munteanu Ivan, împotriva deciziei Inspectției judiciare nr.1018 din 15 mai 2015 de respingere a sesizării acestuia din 07 mai 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Strășeni, Andronic Tudor. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 16 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2014 - 2016, nu a fost înregistrată nici o sesizare. 

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Tudor Andronic nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 32/3 din 03 iunie 2016 "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Tudor Andronic".

Prin Hotărârea nr. 193/8 din 19 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mereuța Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 596s-876p/m din 14 iulie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 30 iunie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Andronic Tudor de la Judecătoria Strășeni (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 34/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Mereuță Svetlana, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1522s-1843p/m din 23 Decembrie 2019, de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorului Judecătoriei Străşeni (sediul Central) Andronic Tudor, care pot constitui abateri disciplinare.

Conform Hotărârii nr. 174/7 din 26 Iulie 2019, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată, contestaţia declarată de către Mereuţa Svetlana împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr. 528s-528p/m din 31 mai 2019 de respingere a sesizării acestuia, privind faptele judecătorul Judecătoriei Străşeni (sediul Central) Andronic Tudor, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 25 Ianurie 2019, Colegiul de ехаmiпаrе а contestațiilor al Colegiului disciplinar a геsрiпs сопtеstația dерusă de Меrеuță Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1077s-1З76р/m din 21 Noiembrie 2018, emise marginea sesizării ре depuse la 01 Noiembrie 2018 împotriva acțiunilor judecătorului Andronic Tudor de la Judеcătoria Strășeni (sediul Сепtrаl). 

Prin Hotărârea nr. 351/12 din 13 Decembrie 2018, Colegiul de examinare a contestaţiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Munteanu Ivan împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr. 1534 p/m-1184s din 28 noiembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Munteanu Ivan cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorului Andronic Tudor de la Judecătoria Străşeni (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 128/4 din 30 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Laşcu Veaceslav împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 15 septembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Laşcu Veaceslav cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Străşeni, Andronic Tudor.

Prin Hotărârea nr. 134/19 din 30 octombrie 2015, Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului Disciplinar a respins contestatia depusă de cet.Munteanu Ivan, împotriva deciziei Inspectției judiciare nr.1018 din 15 mai 2015 de respingere a sesizării acestuia din 07 mai 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Strășeni, Andronic Tudor. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 16 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2014 - 2016, nu a fost înregistrată nici o sesizare. 

Hotărârea nr. 193/8 din 19 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 34/1 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 174/7 din 26 Iulie 2019

Hotărârea nr. 3/1 din 25 Ianuarie 2019

Hotărârea nr. 351/12 din 13 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 128/4 din 30 Martie 2018

Hotărârea nr. 134/19 din 30 octombrie 2015

Știri
 • 13 magistrați vor să acceadă la Curtea de Apel Chișinău. Cine sunt aceștia

  13 magistrați s-au înscris în concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Unii candidați au fost vizați în anchetele jurnaliștilor de investigație sau au ajuns în atenția opiniei publice după ce au emis anterior hotărâri controversate în dosare scandaloase.

  Ghenadie Pavliuc și-a început cariera de judecător în 2005. El a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, la sfârșitul lunii ianuarie 2017. Pavliuc a ajuns în vizorul public, fiind unul dintre magistrații care au eliberat mandate de arestare în dosare de rezonanță. Magistratul i-a aplicat lui Ilan Şor un mandat de arestare la domiciliu, deşi procurorii solicitau arest preventiv după gratii. Peste trei săptămâni, l-a eliberat şi din arestul la domiciliu. Ulterior, la solicitarea procurorilor, l-a trimis după gratii pe Vlad Filat, ca apoi să-l salveze de la puşcărie pe fostul deputat, Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare. În mai multe cazuri, inclusiv în dosarul lui Vlad Filat, avocații au cerut recuzarea lui Ghenadie Pavliuc pentru că judecătorul ar fi rudă cu liderul PD, Marian Lupu. Politicianul a respins legăturile de rudenie. La o ședință a CSM, Ghenadie Pavliuc a recunoscut că are o legătură de rudenie cu democratul. „Undeva, al patrulea grad, din partea soţiei”, explica judecătorul. 

  13 magistrați s-au înscris în concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Unii candidați au fost vizați în anchetele jurnaliștilor de investigație sau au ajuns în atenția opiniei publice după ce au emis anterior hotărâri controversate în dosare scandaloase.

  Ghenadie Pavliuc și-a început cariera de judecător în 2005. El a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, la sfârșitul lunii ianuarie 2017. Pavliuc a ajuns în vizorul public, fiind unul dintre magistrații care au eliberat mandate de arestare în dosare de rezonanță. Magistratul i-a aplicat lui Ilan Şor un mandat de arestare la domiciliu, deşi procurorii solicitau arest preventiv după gratii. Peste trei săptămâni, l-a eliberat şi din arestul la domiciliu. Ulterior, la solicitarea procurorilor, l-a trimis după gratii pe Vlad Filat, ca apoi să-l salveze de la puşcărie pe fostul deputat, Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare. În mai multe cazuri, inclusiv în dosarul lui Vlad Filat, avocații au cerut recuzarea lui Ghenadie Pavliuc pentru că judecătorul ar fi rudă cu liderul PD, Marian Lupu. Politicianul a respins legăturile de rudenie. La o ședință a CSM, Ghenadie Pavliuc a recunoscut că are o legătură de rudenie cu democratul. „Undeva, al patrulea grad, din partea soţiei”, explica judecătorul. 

  Ghenadie Pavliuc locuiește într-o zonă de lux din Capitală, deși atât el, cât și soția acestuia - medic de profesie - au lucrat întotdeauna la stat. În 2014, judecătorul a mai primit, cu titlu de donație, o casă de 110 metri pătrați situată în raionul Dondușeni. Chiar și așa, el este printre magistrații care au beneficiat de apartamente la preț preferențial, potrivit unei anchete CIJM. El a devenit proprietarul unui apartament de 66,1 metri pătrați în blocul de pe strada Ceucari și al unei parcări subterane pentru care a achitat în total 27.590 de euro. Contactat de reporterii CIJM pentru un comentariu, Pavliuc a evitat să ne răspundă, motivând că a dat anterior explicații jurnaliștilor cu privire la averea sa. Ulterior, magistratul ne-a contactat și a subliniat că nu vede nicio problemă în faptul că a beneficiat de apartament la preț redus deși mai avea două case de locuit. „Din punct de vedere al moralității, mă simt foarte bine, deoarece eu cred că, având trei copii minori, am avut tot dreptul să solicit apartament”, a adăugat judecătorul.

  O hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat Ghenadie Pavliuc a fost obiect de examinare la CEDO. Este vorba despre cauza Ceaicovschi c. Republicii Moldova. După ce dosarul a fost pierdut, statul nostru a achitat prejudicii în mărime de 14 mii de euro.

  Dorin Dulghieru a acces în funcția de judecător în 2007, iar în 2014 a fost numit președinte al Judecătoriei Buiucani, municipiul Chișinău. Trei ani mai târziu a fost promovat în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

  Dulghieru este cunoscut opiniei publice pentru sentința de achitare dictată în dosarul fostului ministru al Dezvoltării Informaționale Vladimir Molojen, învinuit de abuz de putere și neglijență în serviciu cu urmări grave pentru faptul că a încheiat, din numele Întreprinderii de Stat Registru, în anul 2008, un contract de publicitate cu firma fiului și soției sale, Altent-Com. Astfel de servicii nu erau necesare, întrucât Registru este singura structură care perfectează acte de identitate. De asemenea, fostul demnitar a fost învinuit că nu a desfăcut contractele existente la venirea sa în funcție. Ex-ministrul ar fi adus Întreprinderii un prejudiciu de 2.802.188 lei. O anchetă realizată de Centrul de Investigații Jurnalistice a arătat că dosarul lui Vladimir Molojen s-a aflat în prima instanță, în procedura lui Dulghieru, timp de patru ani, după alți 1,5 ani cât a durat urmărirea penală. 

  Într-o altă anchetă CIJM se arată că Dorin Dulghieru s-a ales cu un chilipir de 10.000 de euro la vânzarea apartamentului la preț redus. În iulie 2014, Dulghieru a semnat un contract de investiții pentru un apartament de 87,4 metri pătrați din complexul rezidențial de pe strada Romană, destinat judecătorilor, asta chiar dacă mai avea în proprietate un apartament de 74,5 metri pătrați în sectorul Ciocana al Capitalei. În ianuarie 2017 magistratul a vândut apartamentul respectiv cu suma de 414 mii de lei. Aproape două săptămâni mai târziu, Dulghieru a cumpărat un al treilea apartament, în secorul Râșcani, cu suprafața de 168,6 metri pătrați, care a golit bugetul familiei judecătorului cu 1,1 milioane de lei. Peste circa o lună, în februarie 2017, magistratul și-a cumpărat și un garaj de 22,7 metri pătrați, pentru care a achitat circa 87 de mii de lei. La un an distanță, pe 3 martie 2018, Dorin Dulghieru vinde apartamentul care i-a revenit la preț preferențial contra 41.000 de euro, cu aproape 10.000 de euro mai mult decât a fost achiziționat, potrivit declarației de avere și interese personale a magistratului.

  Vitalie Stratan a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău, în 2008. Magistratul a fost ales vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău pe un termen de patru ani. 

  anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice din 2018 despre „afacerea” magistraților cu apartamente la preț preferențial arată că Vitalie Stratan avea un garaj, o treime dintr-un apartament de 61,4 metri pătrați și un apartament de 50,2 metri pătrați când a primit dreptul la o locuință nouă, la preț redus. Astfel, în mai 2017, acesta a intrat în proprietatea unui apartament de 66,9 metri pătrați din blocul de pe strada Ceucari, pentru care a achitat puțin peste 410 mii de lei.

  Cristina Cheptea a fost numită judecătoare la instanța de fond din Sângerei în 2008. În 2018 a fost transferată la Judecătoria Chișinău.

  Magistrata a ajuns în atenția opiniei publice când a prelungit mandatul de arestare pe numele fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. „Reieșind din circumstanțele constatate, instanța consideră că privarea în continuare de libertate sub forma arestării preventive a învinuitului Morari Viorel este justificată, întemeiată și necesară, având drept scop împiedicarea stabilirii adevărului pe caz”, se menționează în decizia luată de magistrata Cheptea. Portalul Anticoruptie.md a scris că judecătoarea a avut toamna trecută un conflict cu Procuratura Anticorupție, după ce a refuzat demersul procurorilor privind plasarea în arest a magistratului Oleg Sternioală, învinuit de spălare de bani. După ce a fost respins demersul în privința lui Sternioală, procurorul pe caz a întocmit un raport către Viorel Morari, în care se arăta că există dubii că magistrata Cheptea ar fi luat decizia de una singură. Conducerea Procuraturii Anticorupție a decis să pornească o cauză penală în privința Cristinei Cheptea și au fost emise ordonanțe privind audierea grefierei și ridicarea înregistrărilor video din instanță din ziua în care a avut loc ședința cu Sternioală.

  Președintele oficiului Ciocana al Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, a refuzat să elibereze înregistrările video. Atunci Viorel Morari a depus o sesizare la CSM, prin care a solicitat inițierea procedurii de tragere la răspundere disciplinară a lui Pavliuc pe motiv că a îngrădit drepturile procurorului. La data de 2 decembrie, mai mulți judecători de instrucție, printre care și Cristina Cheptea, au semnat o petiție în adresa conducerii de vârf a Republicii Moldova, ministrului Justiției și Consiliului Superior al Magistraturii, în care s-au plâns că ar fi intimidați și hărțuiți de procurorii anticorupție. Semnatarii scrisorii au invocat că una dintre metodele de presiune ilegală ar fi pornirea promptă a cauzei penale pe fapte inexistente în privința judecătorilor care „nu sunt ascultători”. A doua metodă de presiune ilegală ar fi fost atunci când judecătorul respinge un demers, iar procurorul depune un raport către procurorul ierarhic superior. Dubiile procurorului asupra legalității actului judecătoresc sunt stipulate în raport, apoi este deschis un proces penal, care va fi examinat de un coleg al procurorului, ierarhic superior.

  Alexandru Sandu a fost numit magistrat la Judecătoria Ialoveni în 2003. În 2011 Colegiul Disciplinar i-a aplicat sancțiunea disciplinară „propunerea de eliberare din funcție”. Ulterior a fost însă admisă contestația depusă de Sandu, iar acesta s-a ales doar cu sancțiunea disciplinară sub formă de „mustrare”. Potrivit informaţiilor Asociației Juriştii pentru drepturile omului o cauză la examinarea căreia a participat judecătorul Sandu Alexandru a fost obiect de examinare la CEDO.

  Ion Malanciuc a acces în funcția de magistrat în 2011, când a fost numit pentru un termen de cinci ani la Judecătoria Dubăsari. Din 2016 activează la aceeași instanță în calitate de judecător de instrucție.

  Ana Cucerescu a fost numită judecătoare în septembrie 2011 la instanța de fond din Bălți. În septembrie 2015 a fost transferată temporar la Judecătoria Chișinău. Transferul a fost prelungit de cinci ori, până când, în noiembrie 2018, CSM a decis definitiv să propună președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a Anei Cucerescu în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

  Tudor Andronic a acces în funcția de judecător în 1998 și timp de cinci ani a activat la instanța de fond din Ungheni. A luat o pauză în cariera de magistrat, perioadă în care a fost inclusiv avocat. În 2014 revine în magistratură, fiind numit în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni, până la atingerea plafonului de vârstă.

  Violeta Chisilița a fost numită, în februarie 2014, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău, pe un termen de cinci ani. În decembrie 2018 a fost desemnată judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râşcani, începând cu 1 ianuarie 2019.

  Iurie Potînga a acces, în mai 2008, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău. Numele lui Potînga apare într-o investigație RISE Moldova, despre apartamentele la preț redus construite pentru judecători. Jurnaliștii scriau că Potînga a pretins o locuință cu discount pentru a-i asigura pe cei doi copii minori aflați la întreținere. Potrivit informaţiilor Asociației Juriştii pentru drepturile omului o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Potînga Iurie a fost obiect de examinare la CEDO.

  Denis Băbălău a fost numit judecător în 2011, la instanța de fond din Ocnița. În decembrie 2014 a fost transferat temporar la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău. În ianuarie 2017 a fost transferat definitiv la instanța respectivă.

  Gheorghe Stratulat a acces în funcția de magistrat în aprilie 2014. Activează la sediul Centru al Judecătoriei Chișinău.

  În august 2012, Natalia Iordachi a fost numită pe un termen de cinci ani în funcția de judecătoare, la instanța de fond din Sângerei. În noiembrie 2015 a fost transferată temporar la Judecătoria Ciocana din Chișinău. Transferul a devenit definitiv în decembrie 2017.
  Sursa: anticoruptie.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU