Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Алексеи Мария
Căutare avansată
Foto: captura imagini video curaj.tv

Arabadji Nina

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 08.10.1996

Prin Decretul Președintelui RM nr. 291-III din 30 octombrie 2001, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 303 din 08 octombrie 1996 numită, pe in termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Data numirii în funcție: 08.10.1996

Prin Decretul Președintelui RM nr. 291-III din 30 octombrie 2001, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 303 din 08 octombrie 1996 numită, pe in termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 119/8 din 13 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Arabadji Nina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 57, menținute 25 - 43,85%
2012 - cauze contestate 95, menținute 65 - 68,42%
2013 - cauze contestate 83, menținute 37 - 44,57%
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 518, casate 34 - 6,56%
2012 - cauze examinate 815, casate 28 - 3,43%
2013 - cauze examinate 922, casate 42 - 4,55%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 20/02 din 15 Februarie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Nina Arabadji pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție cu 62 (șaizeci și două) puncte.

Prin Hotărârea nr. 605/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Nina Arabadji și Stella Bleșceaga de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și a judecătorului Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău (sediul central) privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovarea la o instanță ierarhic superioară.

Prin Hotărîrea nr. 119/8 din 13 iunie 2014 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine, acumulînd un total de 68 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Nina Arabadji.

Prin Hotărîrea nr. 65/6 din 08 februarie 2011 i se decernează ”Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”.

Conform Hotărîrii nr. 99/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 206/10 din 17 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Nina Arabadji – Judecătoria Chișinău, (sediul Râșcani), Roman Pascari – Judecătoria Chișinău, (sediul Buiucani), Virgil Buhnaci – Curtea de Apel Chișinău și Iurie Bejenari – Curtea Supremă de Justiție, pentru participare în calitate de membri ai juriului în cadrul probelor Olimpiadei Naționale de Drept, ediția a II – a, în perioada 02 – 04 mai 2018.

Prin Hotărârea nr. 631/28 din 19 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea dnei Nina Arabadji, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani în calitate de formator la Masa rotundă cu genericul „Probleme de drept și comunicarea judecător-avocat”, care se va desfășura la sediul Uniunii Avocaților de pe strada București, 46.

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 119/8 din 13 iunie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Arabadji Nina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 57, menținute 25 - 43,85%
2012 - cauze contestate 95, menținute 65 - 68,42%
2013 - cauze contestate 83, menținute 37 - 44,57%
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 518, casate 34 - 6,56%
2012 - cauze examinate 815, casate 28 - 3,43%
2013 - cauze examinate 922, casate 42 - 4,55%

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 20/02 din 15 Februarie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Nina Arabadji pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție cu 62 (șaizeci și două) puncte.

Prin Hotărârea nr. 605/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Nina Arabadji și Stella Bleșceaga de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și a judecătorului Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău (sediul central) privind remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovarea la o instanță ierarhic superioară.

Prin Hotărîrea nr. 119/8 din 13 iunie 2014 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine, acumulînd un total de 68 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Nina Arabadji.

Prin Hotărîrea nr. 65/6 din 08 februarie 2011 i se decernează ”Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii”.

Conform Hotărîrii nr. 99/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 206/10 din 17 aprilie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Nina Arabadji – Judecătoria Chișinău, (sediul Râșcani), Roman Pascari – Judecătoria Chișinău, (sediul Buiucani), Virgil Buhnaci – Curtea de Apel Chișinău și Iurie Bejenari – Curtea Supremă de Justiție, pentru participare în calitate de membri ai juriului în cadrul probelor Olimpiadei Naționale de Drept, ediția a II – a, în perioada 02 – 04 mai 2018.

Prin Hotărârea nr. 631/28 din 19 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea dnei Nina Arabadji, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani în calitate de formator la Masa rotundă cu genericul „Probleme de drept și comunicarea judecător-avocat”, care se va desfășura la sediul Uniunii Avocaților de pe strada București, 46.

 

Hotărârea nr. 20/02 din 15 Februarie 2019

Hotărârea nr. 605/28 din 18 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 206/10 din 17 aprilie 2018

Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017

Hotărârea nr. 119/8 din 13 iunie 2014

Hotărârea nr. 65/6 din 08 februarie 2011

Hotărârea nr. 99/5 din 02 aprilie 2009

Hotărârea nr. 631/28 din 19 septembrie 2017

Prin Hotărârea nr. 28/7 din 16 Octombrie 2020, Plenul Colegiului Disciplinar a aplicat sancțiunea disciplinară sub formă de avertisment judecătorului Arabadji Nina de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 159/7 din 01 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Silvestru Victor și administratorului OCN ”Extra Credit” SRL Silvestru Petru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 392s-523p/m, nr.394s-526p/m din 15 iunie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 27 aprilie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Arabadji Nina de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 158/6 din 19 Iunie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Sorochin Iuri împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 347s461p/m din 12 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 20 martie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Arabadji Nina de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 48/3 din 12 februarie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de Mițcul Alexandru împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 02 septembrie 2015, adoptatî în urma examinării sesizării depuse de Mițcul Alexandru privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecatorul Judecatoriei Buiucani mun. Chișinău, Nina Arabadji. 

Prin Hotărârea nr. 63/5 din 18 martie 2016, Completul de admisibilitate  Nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Frund Nicolae împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 17 august 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Frunza Nicolae privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc și Nina Arabadji, judecătorii Curții de Apel Chișinău, Nina Vascan, Iurie Cotruță și Eugeniu Clim, și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Valeriu Doagă, Galina Stratulat, Ion Druță.  

Potrivit Hotărârii nr. 27/2 din 22 ianuarie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de Novacov Vasile împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 30 iunie 2015, adoptată la examinarea sesizării depuse de Novacov Vasile cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Rişcani mun. Chişinău, Nina Arabadji, şi judecătorii Curţii de Apel Chişinău, Nina Cernat, Anatolie Pahopol, Ana Gavriliţa. 

La data de 16 martie 2015, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizaărîrii din 29.12.14 referitor la încasarea de la ea în beneficiul CCL a sumei de 22 184,09 lei și respingerea cerințelor invocate de dumneaei în acțiune. Prin Hotărârea nr. 130/19 din 30 octombrie 2015, Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de cet. Zubcova Ludmila împotriva deciziei Inspecției judiciare din 30 martie 2015, de respingere a sesizării acesteia din 16 martie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău, Nina Arabadji. 

Conform Hotărârii nr. 78/9 din 15 iunie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar, a respins contestația depusă de Gojan Feodora împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 23 martie 2015, adoptată în urma examinarii sesizării depuse de Gojan Feodora privitor Ia faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecatorii Judecatoriei Rîșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc și Nina Arabadji. În sesizarea depusă autorul își expune dezacordul cu comportamentul mainifestat de președintele Judecătoriei Rîșcani, Melniciuc Oleg. La fel, petiționara a invocat tergiversarea examinării cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de dînsa, aflată în procedură la judecătorul Judecătoriei Rîșcani, Nina Arabadji. 

Completul de admisibilitate nr. 2, prin Hotărârea nr. 58/12 din 29 mai 2015, a respins contestația depusă împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 23 martie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 10 martie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău, Arabadji Nina, ca find neintemeiată.

Prin Hotărârea nr. 34/5 din 03 aprilie 2015, Completul de Admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar, a respins contestația depusă de Raisa Ușurelu, împotriva Deciziei din 27.02.2015, emisă de inspectorul-judecător al Inspecției judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, Ion Tutunaru, în urma examiădrii sesizării privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Nina Arabadji, și judecătorilor Curții de Apel Chșinău Ludmila Popova, Maria Moraru, Ana Panova. 

La data de 24 ianuarie 2013 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătoarei Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Nina Arabadji, în baza art. 22 alin. (1) lit. a), f1), h), j) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 16/7 din 14 iunie 2013, procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărârea nr. 625/27 din 17.09.2013, a fost admisă contestaţia depusă de membrul Consiliului Superior al Magistraturii Nichifor Corochii şi s-a constatat în acţiunile judecătorului Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Nina Arabadji, abateri disciplinare prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f) şi h) din Legea cu privire la statutul judecătorului cu aplicarea sancțiunii disciplinare "avertisment".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei  au fost depuse 16 petiții, toate fiind neîntemeiate.

Prin Hotărârea nr. 28/7 din 16 Octombrie 2020, Plenul Colegiului Disciplinar a aplicat sancțiunea disciplinară sub formă de avertisment judecătorului Arabadji Nina de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 159/7 din 01 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Silvestru Victor și administratorului OCN ”Extra Credit” SRL Silvestru Petru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 392s-523p/m, nr.394s-526p/m din 15 iunie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 27 aprilie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Arabadji Nina de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 158/6 din 19 Iunie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Sorochin Iuri împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 347s461p/m din 12 mai 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 20 martie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Arabadji Nina de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru).

Prin Hotărârea nr. 48/3 din 12 februarie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de Mițcul Alexandru împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 02 septembrie 2015, adoptatî în urma examinării sesizării depuse de Mițcul Alexandru privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecatorul Judecatoriei Buiucani mun. Chișinău, Nina Arabadji. 

Prin Hotărârea nr. 63/5 din 18 martie 2016, Completul de admisibilitate  Nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Frund Nicolae împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 17 august 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Frunza Nicolae privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc și Nina Arabadji, judecătorii Curții de Apel Chișinău, Nina Vascan, Iurie Cotruță și Eugeniu Clim, și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Valeriu Doagă, Galina Stratulat, Ion Druță.  

Potrivit Hotărârii nr. 27/2 din 22 ianuarie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de Novacov Vasile împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 30 iunie 2015, adoptată la examinarea sesizării depuse de Novacov Vasile cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Rişcani mun. Chişinău, Nina Arabadji, şi judecătorii Curţii de Apel Chişinău, Nina Cernat, Anatolie Pahopol, Ana Gavriliţa. 

La data de 16 martie 2015, în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizaărîrii din 29.12.14 referitor la încasarea de la ea în beneficiul CCL a sumei de 22 184,09 lei și respingerea cerințelor invocate de dumneaei în acțiune. Prin Hotărârea nr. 130/19 din 30 octombrie 2015, Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de cet. Zubcova Ludmila împotriva deciziei Inspecției judiciare din 30 martie 2015, de respingere a sesizării acesteia din 16 martie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău, Nina Arabadji. 

Conform Hotărârii nr. 78/9 din 15 iunie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar, a respins contestația depusă de Gojan Feodora împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 23 martie 2015, adoptată în urma examinarii sesizării depuse de Gojan Feodora privitor Ia faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecatorii Judecatoriei Rîșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc și Nina Arabadji. În sesizarea depusă autorul își expune dezacordul cu comportamentul mainifestat de președintele Judecătoriei Rîșcani, Melniciuc Oleg. La fel, petiționara a invocat tergiversarea examinării cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de dînsa, aflată în procedură la judecătorul Judecătoriei Rîșcani, Nina Arabadji. 

Completul de admisibilitate nr. 2, prin Hotărârea nr. 58/12 din 29 mai 2015, a respins contestația depusă împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 23 martie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 10 martie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun.Chișinău, Arabadji Nina, ca find neintemeiată.

Prin Hotărârea nr. 34/5 din 03 aprilie 2015, Completul de Admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar, a respins contestația depusă de Raisa Ușurelu, împotriva Deciziei din 27.02.2015, emisă de inspectorul-judecător al Inspecției judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, Ion Tutunaru, în urma examiădrii sesizării privind acțiunile judecătorului Judecătoriei Rîșcani, Nina Arabadji, și judecătorilor Curții de Apel Chșinău Ludmila Popova, Maria Moraru, Ana Panova. 

La data de 24 ianuarie 2013 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătoarei Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Nina Arabadji, în baza art. 22 alin. (1) lit. a), f1), h), j) și k) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 16/7 din 14 iunie 2013, procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărârea nr. 625/27 din 17.09.2013, a fost admisă contestaţia depusă de membrul Consiliului Superior al Magistraturii Nichifor Corochii şi s-a constatat în acţiunile judecătorului Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, Nina Arabadji, abateri disciplinare prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f) şi h) din Legea cu privire la statutul judecătorului cu aplicarea sancțiunii disciplinare "avertisment".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei  au fost depuse 16 petiții, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 159/7 din 01 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 28/7 din 16 Octombrie 2020

Hotărârea nr. 158/6 din 19 Iunie 2020

Hotărârea nr. 16/7 din 14 iunie 2013

Hotărârea nr. 625/27 din 17.09.2013

Hotărârea nr. 58/12 din 29 mai 2015

Hotărârea nr. 78/9 din 15 iunie 2015

Hotărârea nr. 34/5 din 03 aprilie 2015

Hotărârea nr. 130/19 din 30 octombrie 2015

Hotărârea nr. 27/2 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 48/3 din 12 februarie 2016

Hotărârea nr. 63/5 din 18 martie 2016

Știri
 • Bătălie pentru Curtea Supremă de Justiție // Cine sunt magistrații care vor să ajungă acolo

  Trei judecători de la Curtea de Apel Chișinău și patru magistrați de la Judecătoria Chișinău s-au înscris în concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre Sergiu Furdui, Anatolie Minciuna, Viorica Puica, Oxana Robu, Ghenadie Pavliuc, Svetlana Garștea-Bria și Nina Arabadji. Cei șapte candidați înscriși în concurs au fost vizați în anchetele Centrului de Investigații Jurnalistice, fie au emis anterior hotărâri controversate sau soldate cu achitarea a zeci de mii de euro în cauze pierdute la CEDO. Dosarele judecătorilor vor fi analizate în ședința de marți a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Sergiu Furdui a primit calificativul „excelent” de la Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor (CEP) subordonat CSM și a fost notat cu 80 de puncte de Colegiul pentru Selecția și Cariera Judecătorilor (CSC). Magistratul a fost implicat de-a lungul anilor în mai multe scandaluri publice. În cei 30 de ani de activitate, Furdui a cunoscut urcușuri și coborâșuri în cariera profesională. A fost, pe rând, judecător și vicepreședinte al Judecătoriei raionului Hâncești, al Curții de Apel Chișinău și al Curții Supreme de Justiție. În 2012, odată cu Nina Cernat, magistratul, proaspăt numit vicepreşedinte al Colegiului penal al CSJ, a fost transferat înapoi la Curtea de Apel Chișinău, sub pretextul reducerii numărului de judecători la CSJ.

  Trei judecători de la Curtea de Apel Chișinău și patru magistrați de la Judecătoria Chișinău s-au înscris în concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre Sergiu Furdui, Anatolie Minciuna, Viorica Puica, Oxana Robu, Ghenadie Pavliuc, Svetlana Garștea-Bria și Nina Arabadji. Cei șapte candidați înscriși în concurs au fost vizați în anchetele Centrului de Investigații Jurnalistice, fie au emis anterior hotărâri controversate sau soldate cu achitarea a zeci de mii de euro în cauze pierdute la CEDO. Dosarele judecătorilor vor fi analizate în ședința de marți a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Sergiu Furdui a primit calificativul „excelent” de la Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor (CEP) subordonat CSM și a fost notat cu 80 de puncte de Colegiul pentru Selecția și Cariera Judecătorilor (CSC). Magistratul a fost implicat de-a lungul anilor în mai multe scandaluri publice. În cei 30 de ani de activitate, Furdui a cunoscut urcușuri și coborâșuri în cariera profesională. A fost, pe rând, judecător și vicepreședinte al Judecătoriei raionului Hâncești, al Curții de Apel Chișinău și al Curții Supreme de Justiție. În 2012, odată cu Nina Cernat, magistratul, proaspăt numit vicepreşedinte al Colegiului penal al CSJ, a fost transferat înapoi la Curtea de Apel Chișinău, sub pretextul reducerii numărului de judecători la CSJ.

  Retrogradarea lui Furdui a avut loc după ce, în calitate de vicepreședinte al Colegiului penal al CSJ, a semnat un document în care a recunoscut indirect independența regiunii transnistrene. Potrivit documentului, regiunea transnistreană ar fi un stat separat, iar deciziile emise de instanţele acestuia nu ar ţine de competenţa CSJ. Pentru aceasta magistratul a fost aspru criticat de societatea civilă și atenționat de CSM.

  Sergiu Furdui este campion la numărul de cauze în care hotărârile emise de comletul de judecată din care făcea parte au făcut obiectul examinării la CEDO. Potrivit informaţiilor plasate pe pagina Asociaţiei Juriştii pentru drepturile omului, nouă hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Sergiu Furdui, au fost identificate ca obiect de examinare la CEDO. În trei cauze a fost semnat acord de reglementare amiabilă, iar de pe urma pierderii a șase dosare la CEDO, statul nostru a fost nevoit să scoată în total din hazna aproape 42 de mii de euro cu titlu de prejudicii.

  În 2010, presa a scris că Sergiu Furdui ar deține o casă de lux pe care însă nu o declară. Furdui a recunoscut atunci că locuiește în acea vilă, doar că ea ar aparține socrilor. În 2012, magistratul a indicat deja în declarația de avere imobilul pe care l-ar fi primit, prin donație și moștenire.

  Anatolie Minciuna a primit calificativul „excelent” de la CEP și a fost notat cu 78 de puncte de CSC. Magistratul a încercat și acum doi ani, în aprilie 2018, să acceadă în funcția de judecător în instanța superioară, însă nu a reușit. Minciuna este judecător din 1991. Mai întâi a activat la Judecătoria populară a raionului Octombrie (actualul sector Râșcani) din Chişinău, apoi a devenit vicepreşedinte la Judecătoria sectorului Râşcani. În 2008, a fost promovat la Curtea de Apel Chişinău. A obţinut funcţia datorită membrilor CSM, pentru că a fost respins de președintele Voronin, care i-a adus mai multe acuzaţii grave, potrivit unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice, realizate în colaborare cu Ziarul de Gardă.

  În urma investigaţiilor s-a stabilit că cheltuielile şi proprietăţile sale nu corespund veniturilor declarate. „(…) familia Minciuna a reuşit să devină proprietara a şase unităţi de transport: Volkswagen Golf, Volkswagen Sharan, Opel Corsa (două unităţi), BMW 318i şi BMW 520i. Totodată, Sergiu Minciuna, fiul judecătorului, a devenit cofondator cu 25% la SRL Ilagro Promils (…) În pofida informaţiilor de mai sus, pentru anii precedenţi, domnul Minciuna a declarat venit doar din activitatea de judecător (20.000 de lei în 2005)”, se menţionează în actul lui Vladimir Voronin. În acelaşi document, preşedintele de atunci scria că Anatolie Minciuna a achitat autoritatea criminală David Mereşinschi, alias „Debil”, şi membrii grupului acestuia, inculpaţi pentru comiterea unor acte de şantaj. La începutul anului 2008, la o solicitare repetată venită din partea CSM, Voronin nu s-a mai opus, iar Anatolie Minciuna a ajuns la Curtea de Apel Chişinău.

  Judecătorul Minciuna a făcut parte din completul de judecată care a examinat dosarul Întreprinderii de Stat Registru versus Intercomsoft LTD. În baza hotărârii magistratului și colegilor săi de la Curtea de Apel, ÎS Registru a fost obligată să achite companiei Intercomsoft LTD despăgubiri în valoare de 7,8 milioane de dolari. Ulterior s-a stabilit că această decizie a fost adoptată cu grave ilegalități.

  Judecătorul Minciuna a fost și printre participanții la vânătoarea ilegală, din 23 decembrie 2012, în Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească”, când a fost ucis un tânăr.

  În august 2015, presa scria că Minciuna ar fi fost vizat într-un caz privind reținerea unui avocat suspectat că ar mai fi pretins de la o persoană 15.000 de euro pentru a-i influenţa pe magistraţii Curții de Apel să emită o încheiere privind excluderea unor agenţi economici din lista creditorilor în procesul de insolvabilitate. Oamenii legii ar fi percheziționat atunci biroul de serviciu al lui Anatolie Minciuna. Tot în 2015, presa scria că  magistratul a solicitat apartament la preț redus în Capitală, chiar dacă avea o casă de apoximativ 50 de metri pătraţi în municipiul Chişinău. Judecătorul a declarat atunci că imobilul respectiv este, de fapt, o vilă situată într-o suburbie a orașului.

  În februarie 2017, judecătorul Anatolie Minciuna a fost desemnat de CSM să efectueze controlul judiciar asupra testării integrității profesionale, după ce noua Lege privind evaluarea integrității instituționale a intrat în vigoareTot în februarie 2017, el a fost distins cu Diploma de onoare a CSM, iar ulterior a fost decorat cu titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”, care se acordă pentru „devotamentul faţă de sistemul judiciar”, în semn de „stimulare morală a muncii îndelungate a judecătorului şi a devotamentului lui faţă de profesia aleasă”.

  De-a lungul anilor, șapte hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Anatolie Minciuna au fost identificate ca obiect de examinare la CEDO. Într-o cauză a fost semnat acord de reglementare amiabilă, iar de pe urma pierderii a cinci dosare la CEDO, statul nostru a fost nevoit să scoată în total din hazna aproape 84,5 mii de euro cu titlu de prejudicii.

  Viorica Puica a primit calificativul „excelent” de la CEP și a fost notată cu 76 de puncte de CSC. Puica este magistrată din 2002 şi a activat doar la Judecătoria sectorului Botanica din Capitală. Ea este una dintre puținele judecătoare care își exprimă public criticile în privința problemelor din sistemul judecătoresc, declarând inclusiv că Procuratura nu este independentă.

  În ultimii ani, ea a candidat la mai multe concursuri dorindu-şi o promovare la instanţele superioare. De exemplu, a fost contracandidata lui Victor Micu la funcţia de magistrat la CSJ, dar a pierdut în faţa actualului preşedinte al CSM. Au fost şi alte încercări eşuate. În 2013, după unul dintre concursurile pentru o poziţie la CSJ, a iniţiat şi un proces de judecată împotriva Consiliului. Atunci, contracandidaţii ei au fost Ion Druţă, Aliona Danilov şi Liliana Catan. Ea a cerut recuzarea preşedintelui CSM de atunci, Nichifor Corochii, solicitare i-a fost însă respinsă. Magistrata a invocat că Ion Druţă şi Liliana Catan au fost invitaţi de Nichifor Corochii la nunta fiului său. Atunci, cei doi nuntaşi au fost propuşi Parlamentului pentru funcţiile de magistraţi la CSJ. Ulterior, Viorica Puica a contestat  la CSJ hotărârea prin care i-a fost respinsă cererea de recuzare, dar şi decizia prin care Ion Druţă şi Liliana Catan au fost desemnați câștigători ai concursului. Curtea Supremă de Justiţie a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată.

  Oxana Robu a primit calificativul „excelent” de la CEP și a fost notată cu 74 de puncte de CSC. În aprilie 2018, magistrata a mai încercat o dată să acceadă în fotoliul de judecător al CSJ, însă nu a întrunit numărul necesar de voturi ai membrilor CSM. Atunci ea obținuse de la CSC un punctaj mai mare, de 83. Oxana Robu se numără printre magistrații care au primit apartamente la preț preferențial în Capitală, potrivit unei anchete semnate de echipa RISE Moldova. Mai exact, aceasta și-a „rezervat” un apartament de 72 de metri pătrați în blocul de pe strada V. Alecsandri. Reporterii mai scriau că Robu trăia într-o casă cu două etaje situată în centrul Chișinăului, pe stradela Fierarilor. Datele cadastrale arată că imobilul are 65 de metri pătrați și constituie, oficial, proprietatea părinților Oxanei Robu, tot ei fiind și proprietarii unei alte case, de 90 de metri pătrați, din aceeași ogradă, în care trăiesc de fapt. În februarie 2017, Oxana Robu a fost desemnată de CSM printre magistrații specializați în controlul judiciar asupra testării integrității profesionale, după ce a intrat în vigoare Legea privind evaluarea integrității instituționale

  Asociația Juriştii pentru drepturile omului scria că o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Robu Oxana a fost obiect de examinare la CEDO. După ce dosarul a fost pierdut, statul nostru a achitat prejudicii în mărime de 5.600 de euro.

  Ghenadie Pavliuc a primit calificativul „excelent” de la CEP și a fost notat cu 74 de puncte de CSC.Pavliuc a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, la sfârșitul lunii ianuarie 2017. El a ajuns în vizorul public, fiind unul dintre magistrații care au eliberat mandate de arestare în dosare de rezonanță. Magistratul i-a aplicat lui Ilan Şor un mandat de arestare la domiciliu, deşi procurorii solicitau arest preventiv după gratii. Peste trei săptămâni, l-a eliberat şi din arestul la domiciliu. Ulterior, la solicitarea procurorilor, l-a trimis după gratii pe Vlad Filat, ca apoi să-l salveze de la puşcărie pe fostul deputat, Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare. În mai multe cazuri, inclusiv în dosarul lui Vlad Filat, avocații au cerut recuzarea lui Ghenadie Pavliuc pentru că judecătorul ar fi rudă cu liderul PD, Marian Lupu. Politicianul a respins legăturile de rudenie. La o ședință a CSM, Ghenadie Pavliuc a recunoscut că are o legătură de rudenie cu democratul. „Undeva, al patrulea grad, din partea soţiei”, explica judecătorul. 

  Ghenadie Pavliuc locuiește într-o zonă de lux din Capitală, deși atât el, cât și soția acestuia - medic de profesie - au lucrat întotdeauna la stat. În 2014, judecătorul a mai primit, cu titlu de donație, o casă de 110 metri pătrați situată în raionul Dondușeni. Chiar și așa, el este printre magistrații care au beneficiat de apartamente la preț preferențialpotrivit unei anchete CIJM. El a devenit proprietarul unui apartament de 66,1 metri pătrați în blocul de pe strada Ceucari și al unei parcări subterane pentru care a achitat în total 27.590 de euro. Contactat de reporterii CIJM pentru un comentariu, Pavliuc a evitat să ne răspundă, motivând că a dat anterior explicații jurnaliștilor cu privire la averea sa. Ulterior, magistratul ne-a contactat și a subliniat că nu vede nicio problemă în faptul că a beneficiat de apartament la preț redus deși mai avea două case de locuit. „Din punct de vedere al moralității, mă simt foarte bine, deoarece eu cred că, având trei copii minori, am avut tot dreptul să solicit apartament”, a adăugat judecătorul.

  O hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat Ghenadie Pavliuc a fost obiect de examinare la CEDO. Este vorba despre cauza Ceaicovschi c. Republicii Moldova. După ce dosarul a fost pierdut, statul nostru a achitat prejudicii în mărime de 14 mii de euro.

  Svetlana Garștea-Bria a obținut calificativul „bine” de la CEP și a fost notată cu 70 de puncte de membrii CSC. A ajuns magistrată în 1994, iar timp de 20 de ani a activat la Judecătoria Botanica. În 2016, o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat Svetlana Garștea-Bria a fost obiect de examinare la CEDO. Este vorba despre cauza Savca c. Republica Moldova. După ce țara noastră a pierdut cauza la CEDO, statul a achitat despăgubiri în mărime de 13.500 de euro.

  Nina Arabadji a obținut calificativul „bine” de la CEP și a fost notată cu 62 de puncte de membrii CSC. Și ea a făcut subiectul unei anchete CIJM despre judecătorii care au primit apartamente de la Primăria Chișinău, ea obținând trei locuințe în cinci ani. „În luna decembrie 2012, Nina Arabadji a primit un apartament cu două camere, de peste 70 de metri pătrați, într-un bloc de pe strada Alba Iulia din municipiul Chișinău. La momentul solicitării, familia Ninei Arabadji era formată din două persoane: judecătoarea și fiica sa. Locuința i-a fost acordată în baza unei hotărâri din anul 2004 a Judecătoriei sectorului Centru, pe care Consiliul Municipal s-a văzut nevoit să o execute. Instanța obligase municipalitatea să-i ofere Ninei Arabadji condiții de trai  îmbunătățite. Peste doi ani, după ce judecătoarea a intrat în posesia apartamentului din sectorul Buiucani, în declarația sa de avere și interese personale pentru anul 2016, apare încă un apartament, cu o suprafață de peste 56 m.p, cu valoarea cadastrală de peste 357 de mii de lei. Peste un an de când s-a căpătuit cu apartamentul de la Buiucani, numele judecătoarei Nina Arabadji se găsește în lista magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani care au beneficiat de apartamente achiziționate la preț preferențial de la firma EXFACTOR-GRUP. Noul imobil are 82 de m.p și se află în sectorul Botanica al Capitalei. Imobilul a fost cumpărat cu suma de peste 29 520 de mii de euro, adică cu 360 de euro m.p, de două ori mai mic decât prețul de pe piața primară a imobilelor”, se arată în anchetă.
  Sursa: anticoruptie.md

 • Fotoliile de magistrat ale Curții Supreme de Justiție, râvnite de candidați controversați

  Pentru cele șase locuri vacante de magistrat la Curtea Supremă de Justiție s-au înscris în concurs tot atâția candidați. Este vorba despre Oxana Robu, Stelian Teleucă și Natalia Simciuc de la Curtea de Apel Chișinău, Eugeniu Pșenița de la Judecătoria Edineț, Sergiu Daguța și Nina Arabadji de la Judecătoria Chișinău. Dosarele celor șase candidații înscriși în concurs, care fie au fost vizați în anchetele Centrului de Investigații Jurnalistice, fie au emis anterior hotărâri controversate, urmează să fie analizate în ședința de marți, 9 iulie, a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Oxana Robu a primit calificativul „excelent” de la Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor (CEP) subordonat CSM și a fost notată cu 74 de puncte de Colegiul pentru Selecția și Cariera Judecătorilor (CSC). În aprilie 2018, magistrata a mai încercat o dată să acceadă în fotoliul de judecător al CSJ, 

  Pentru cele șase locuri vacante de magistrat la Curtea Supremă de Justiție s-au înscris în concurs tot atâția candidați. Este vorba despre Oxana Robu, Stelian Teleucă și Natalia Simciuc de la Curtea de Apel Chișinău, Eugeniu Pșenița de la Judecătoria Edineț, Sergiu Daguța și Nina Arabadji de la Judecătoria Chișinău. Dosarele celor șase candidații înscriși în concurs, care fie au fost vizați în anchetele Centrului de Investigații Jurnalistice, fie au emis anterior hotărâri controversate, urmează să fie analizate în ședința de marți, 9 iulie, a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Oxana Robu a primit calificativul „excelent” de la Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor (CEP) subordonat CSM și a fost notată cu 74 de puncte de Colegiul pentru Selecția și Cariera Judecătorilor (CSC). În aprilie 2018, magistrata a mai încercat o dată să acceadă în fotoliul de judecător al CSJ, 

  însă nu a întrunit numărul necesar de voturi ai membrilor CSM. Atunci ea obținuse de la CSC un punctaj mai mare, de 83. Oxana Robu se numără printre magistrații care au primit apartamente la preț preferențial în Capitală, potrivit unei anchete semnate de echipa RISE Moldova. Mai exact, aceasta și-a „rezervat” un apartament de 72 de metri pătrați în blocul de pe strada V. Alecsandri. Reporterii mai scriau că Robu trăiește într-o casă cu două etaje situată în centrul Chișinăului, pe stradela Fierarilor. Datele cadastrale arată că imobilul are 65 de metri pătrați și constituie, oficial, proprietatea părinților Oxanei Robu, tot ei fiind și proprietarii unei alte case, de 90 de metri pătrați, din aceeași ogradă, în care trăiesc de fapt. În februarie 2017, Oxana Robu a fost desemnată de CSM printre magistrații specializați în controlul judiciar asupra testării integrității profesionale, după ce a intrat în vigoare Legea privind evaluarea integrității instituționale.

  Stelian Teleucă a primit calificativul „excelent” de la CEP și a fost notat cu 73 de puncte de membrii CSC. Teleucă este magistrat la Curtea de Apel Chișinău din 2014, iar peste un an a devenit membru al Colegiului disciplinar, reprezentant al judecătorilor Curţilor de Apel. Potrivit unei anchete a Ziarului de Gardă, Virgiliu Buhnaci şi Stelian Teleucă ar fi legalizat, în 2014, niște tranzacții suspecte prin care mai multe terenuri din proprietatea Primăriei Chișinău au ajuns în proprietatea privată a unor companii, în baza unor licitații organizate de un executor judecătoresc. Decizia a fost luată fără ca reprezentanții Consiliului Municipal Chișinău să asiste la proces.

  anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice din august 2017 relevă că Stelian Teleucă s-a ales cu un apartament spațios pe strada Ceucari. „Magistratul a procurat, la preț preferențial, un apartament de 89,9 metri pătraţi, iar peste o lună după ce a intrat în posesia locuinței, în iunie 2017, a înstrăinat-o. Totuși, Teleucă nu a rămas fără acoperiș deasupra capului. În 2014, când a semnat contractul de investiție în apartamentul de la Râșcani, el a început construcţia unei case. Locuința, cu două etaje, situată în preajma Parcului Valea Morilor, încă nu a fost înregistrată la Cadastru. Casa este situată pe un teren de şapte ari, procurat în perioada 2012-2016. Prețul lotului, indicat de Stelian Teleucă în declarația sa de avere este de 488.593 de lei. În 2007, Stelian Teleucă a mai obținut în proprietate apartamentul părinților săi, în sectorul Râșcani, strada Studenților, dar peste un an l-a transmis mamei sale”, scriau jurnaliștii. 

  Natalia Simciuc a primit calificativul „foarte bine” de la CEP și a fost notată cu 67 de puncte de membrii CSC. Magistrata face parte din completul de judecată, care, în decembrie 2016 au decis să respingă contestația avocaților moldovenilor care nu au putut vota peste hotare. În decizia emisă la 6 decembrie de Curtea de Apel Chișinău, magistrații Iulia Cimpoi, Natalia Simciuc și Victor Pruteanu au adus mai multe explicații în susținerea faptului că atât organele electorale, cât și Ministerul de Externe și Guvernul au acționat conform legii în raport cu moldovenii care nu au putut vota. Între altele, Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău ar fi acționat corect atunci când, prin hotărârile din 16 și 17 noiembrie, „a luat act” de cele circa 4.000 de contestații depuse de persoanele care nu au reușit să voteze, fără să se expună pe fondul acestora. Deși apelanții consideră că astfel Consiliul a încălcat procedurile și a emis două hotărâri ilegale, judecătorii susțin că organul electoral a acționat conform competențelor, pentru că contestațiile depuse după încheierea zilei alegerilor urmează să fie examinate de instanța care va valida sau invalida scrutinul per total, adică Curtea Constituțională.

  Eugeniu Pșenița a primit calificativul „foarte bine” de la CEP și a fost notat cu 65 de puncte de membrii CSC. Eugen Pșenița a mai încercat să obțină în mai 2018 o promovare, însă nu a reușit. Magistratul a fost vizat într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice, realizată împreună cu Ziarul de Gardă, care arăta că magistrați controversați erau promovați în sistemul de justiție în pofida refuzului șefului statului de a-i avansa în funcții.

  Acum câțiva ani, judecătorul Eugen Pșenița a fost respins de președinte Vladimir Voronin de la promovare în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. „Activând în calitate de judecător, dl Pșenița s-a manifestat ca o persoană care săvârșește acțiuni ce discreditează justiția, compromite onoarea și demnitatea de judecător”, a semnalat Vladimir Voronin la adresa Consiliului Superior al Magistraturii. Șeful statului a menționat că, în 2004, Eugen Pșenița a adresat Primăriei Edineț o cerere privind acordarea de spațiu locativ. „În iunie 2004, i s-a propus un apartament, pe care Eugen Pșenița nu l-a acceptat. Însă, în decembrie 2004, el a adresat o cerere Judecătoriei Briceni prin care a solicitta obligarea Consiliului Orășenesc Edineț să îi acorde o despăgubire pentru neatribuirea de spațiu locativ. Din motive ce nu au putut fi stabilite, reprezentantul autorităților publice locale a acceptat pretențiile acestuia”, relata șeful statului. Judecătoria raionului Briceni i-a dat câștig de cauză.

  Concomitent, în februarie 2006, judecătorul a cumpărat o casă cu două etaje în oraşul Edineţ, pentru care a plătit 28.000 de dolari şi pe care a înregistrat-o pe numele tatălui său. Vladimir Voronin a precizat că veniturile celor doi nu le permiteau să suporte asemenea cheltuieli. Între timp, pentru executarea hotărârii Judecătoriei Briceni, în martie 2006, Oficiul Edineț al Departamentului de Executare a blocat conturile Primăriei, „fapt ce a pus în pericol alocarea de către organizațiile internaționale administrației publice locale a sumei de 3,54 milioane de lei în calitate de investiții în sfera socială”. Doar la insistenţa colegilor, Eugen Pșenița a renunțat la pretinsa despăgubire și a acceptat, în schimb, un apartament de serviciu, care i-a fost atribuit la scurt timp de autorități.

  Mai târziu, Consiliul Orășenesc Edineț, prin decizia din 14 decembrie 2007, a modificat decizia inițială, excluzând după sintagma „spațiu locativ” specificarea „de serviciu”. Astfel, odată cu modificarea statutului apartamentului, Pșenița a obținut dreptul de a-l privatiza. Consiliul Superior al Magistraturii a propus candidatura magistratului repetat, iar Voronin s-a conformat, numindu-l în funcția de judecător până la atingerea vârstei de pensionare. Verificarea informațiilor prezentate în actul semnat de Voronin confirmă că magistratul a fost implicat într-o schemă imobiliară. Conform datelor cadastrale, în februarie 2006, Nicolae Pșenița, tatăl judecătorului, născut în 1940, pe atunci de 66 de ani, a devenit proprietar al unui apartament (nu casă, aşa cum se arată în actul lui Vladimir Voronin – n.r.) cu patru camere şi cu o suprafaţă de aproape o sută de metri pătraţi pe str. Nikolai Gribov din Edineț.

  În octombrie 2011, în urma unui contract de schimb între pensionarul Nicolae Pșenița și fiul său, judecătorul Eugeniu Pșenița, imobilul a devenit proprietatea magistratului și a familiei sale. În schimb, tatăl a primit apartamentul fiului din str. Independenței, unul de 40 de metri pătraţi. Ar putea fi vorba despre locuinţa pe care magistratul a obţinut-o de la autorităţile locale pe care, între timp, a privatizat-o. Doar că apartamentul nu a rămas mult timp în posesia tatălui magistratului, fiind vândut peste doar două săptămâni. Cel mai probabil, numele tatălui a fost folosit în acest proces doar pentru ca în tranzacție să nu figureze numele judecătorului.

  Sergiu Daguța a primit calificativul „foarte bine” de la CEP și a fost notat cu 64 de puncte de membrii CSC. O anchetă din septembrie 2018 a Centrului de Investigații Jurnalistice arată că Sergiu Daguța a obținut în doi ani trei apartamente. „Sergiu Daguța de la Judecătoria Chișinău s-a ales cu un apartament la preț redus cu suprafața de 66 de metri pătrați situat în blocul de pe strada Ceucari, construit pentru magistrații care nu dispun de spațiu locativ. Acesta a obținut locuința chiar dacă deține din 2005 un apartament de 41,9 metri pătrați în sectorul Râșcani al Capitalei. Locuința respectivă a fost vândută în ianuarie 2016, cu patru luni înainte ca Direcția generală locativ-comunală și amenajare să-i fi eliberat un apartament pentru domiciliere permanentă pe strada Zadnipru, din sectorul Ciocana, în conformitate cu Hotărârea Instanței de contencios administrativ a Curții de Apel Chișinău. În prezent apartamentul respectiv este dat în chirie. Deși avea deja un apartament de la stat, iar al doilea urma să-l primească, la preț preferențial, în 2016, Sergiu Daguța și-a mai procurat o locuință cu suprafața de 97 de metri pătrați, în sectorul Ciocana al Capitalei. Noul imobil l-a costat 974.600 de lei, potrivit declarației de avere a magistratului. Veniturile familiei Daguța în 2017 au constituit 333 de mii de lei. Alte 2.160 de euro au ajuns în bugetul familiei din locațiunea unui apartament, în timp ce 4.000 de euro au fost primite ca donație”, se arată în investigație.

  Nina Arabadji a obținut calificativul „bine” de la CEP și a fost notată cu 62 de puncte de membrii CSC. Și ea a făcut subiectul unei anchete CIJM despre judecătorii care au primit apartamente de la Primăria Chișinău, ea obținând trei locuințe în cinci ani. „În luna decembrie 2012, Nina Arabadji a primit un apartament cu două camere, de peste 70 de metri pătrați, într-un bloc de pe strada Alba Iulia din municipiul Chișinău. La momentul solicitării, familia Ninei Arabadji era formată din două persoane: judecătoarea și fiica sa. Locuința i-a fost acordată în baza unei hotărâri din anul 2004 a Judecătoriei sectorului Centru, pe care Consiliul Municipal s-a văzut nevoit să o execute. Instanța obligase municipalitatea să-i ofere Ninei Arabadji condiții de trai  îmbunătățite. Peste doi ani, după ce judecătoarea a intrat în posesia apartamentului din sectorul Buiucani, în declarația sa de avere și interese personale pentru anul 2016, apare încă un apartament, cu o suprafață de peste 56 m.p, cu valoarea cadastrală de peste 357 de mii de lei. Peste un an de când s-a căpătuit cu apartamentul de la Buiucani, numele judecătoarei Nina Arabadji se găsește în lista magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani care au beneficiat de apartamente achiziționate la preț preferențial de la firma EXFACTOR-GRUP. Noul imobil are 82 de m.p și se află în sectorul Botanica al Capitalei. Imobilul a fost cumpărat cu suma de peste 29 520 de mii de euro, adică cu 360 de euro m.p, de două ori mai mic decât prețul de pe piața primară a imobilelor”, se arată în anchetă.
  Sursa: anticoruptie.md

 • Colegiul pentru selecție va evalua 9 magistrați care vor să fie promovați în funcție. Cine sunt aceștia

  Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor urmează să examineze, în ședința de astăzi, 15 februarie, mai multe dosare ale magistraților care au solicitat promovarea în funcție sau transferul la o altă instanță.

  Astfel, potrivit agendei publicate pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii, printre magistrații care vor trece prin procedura de evaluare se regăsește și Segiu Caraman, de la sediul central al Judecătoriei Criuleni. Acesta vrea să fie admis pentru a participa la concursul de angajare în funcția de vicepreședinte al instanței unde activează. Tot în funcție administrativă vrea să fie promovat și Ghenadie Mîțu. Magistratul optează pentru funcția de președinte al instanței unde activează, adică a Judecătoriei Soroca.

  Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor urmează să examineze, în ședința de astăzi, 15 februarie, mai multe dosare ale magistraților care au solicitat promovarea în funcție sau transferul la o altă instanță.

  Astfel, potrivit agendei publicate pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii, printre magistrații care vor trece prin procedura de evaluare se regăsește și Segiu Caraman, de la sediul central al Judecătoriei Criuleni. Acesta vrea să fie admis pentru a participa la concursul de angajare în funcția de vicepreședinte al instanței unde activează. Tot în funcție administrativă vrea să fie promovat și Ghenadie Mîțu. Magistratul optează pentru funcția de președinte al instanței unde activează, adică a Judecătoriei Soroca.

  De asemenea, Colegiul urmează să examineze dosarele a trei judecători care vor să fie promovați la Curtea Supremă de Justiție. Și anume, este vorba despre Oxana Robu, de la Curtea de Apel Chișinău, Dumitru Pușca, de la Curtea de Apel Bălți și Nina Arabadji, de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

  De asemenea, au solicitat promovarea la o instanță judecătorească ierarhic superioară magistratele Valentina Garabagiu și Elena Cojocari. Ambele activează, în prezent, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, și ambele vor să ajungă la Curtea de Apel Chișinău. În același timp, pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți optează doi magistrați de la Judecătoria Bălți, sediul central. Și anume este vorba despre Aliona Donos și Viorel Pușcaș.

  Totodată, prin procedura de evaluare urmează să treacă și magistratul Dan Dubcovețchi. Acesta vrea să fie transferat la o instanță judecătorească de același nivel, adică de la Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă, la Judecătoria Chișinău.
  Sursa: bizlaw.md

 • Judecători cu apartamente de pomană

  Pe parcursul ultimilor cinci ani (2012-2017), din bugetul municipiului Chișinău au fost alocați peste 127 de milioane de lei pentru asigurarea cu apartamente a unor persoane care au dat Primăria în judecată cerând locuințe sau pentru încheierea cu aceasta a unor tranzacții de împăcare. Printre beneficiari de astfel de apartamente, dar și de bani, sunt și magistrați. Unii, deși au primit apartamente gratuite din fondul locativ al municipiului Chișinău, s-au îmbogățit între timp și cu alte locuințe: unele achiziționate la prețuri preferențiale, alte - cumpărate la preț de piață. Sunt și judecători care au părăsit sistemul judecătoresc la scurt timp după ce s-au pricopsit cu apartamente gratuite în Capitală.

  Acum cinci ani, în luna decembrie 2012, Nina Arabadji, actuala judecătoare la Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani), a primit un apartament cu două camere, de peste 70 de metri pătrați, într-un bloc de pe strada Alba Iulia din municipiul Chișinău. La momentul solicitării, familia Ninei Arabadji era formată din două persoane: judecătoarea și fiica sa. Locuința i-a fost acordată în baza unei hotărâri din anul 2004 a Judecătoriei sectorului Centru, pe care Consiliul Municipal s-a văzut nevoit să o execute. Instanța obligase municipalitatea să-i ofere Ninei Arabadji condiții de trai  îmbunătățite.

  Pe parcursul ultimilor cinci ani (2012-2017), din bugetul municipiului Chișinău au fost alocați peste 127 de milioane de lei pentru asigurarea cu apartamente a unor persoane care au dat Primăria în judecată cerând locuințe sau pentru încheierea cu aceasta a unor tranzacții de împăcare. Printre beneficiari de astfel de apartamente, dar și de bani, sunt și magistrați. Unii, deși au primit apartamente gratuite din fondul locativ al municipiului Chișinău, s-au îmbogățit între timp și cu alte locuințe: unele achiziționate la prețuri preferențiale, alte - cumpărate la preț de piață. Sunt și judecători care au părăsit sistemul judecătoresc la scurt timp după ce s-au pricopsit cu apartamente gratuite în Capitală.

  Acum cinci ani, în luna decembrie 2012, Nina Arabadji, actuala judecătoare la Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani), a primit un apartament cu două camere, de peste 70 de metri pătrați, într-un bloc de pe strada Alba Iulia din municipiul Chișinău. La momentul solicitării, familia Ninei Arabadji era formată din două persoane: judecătoarea și fiica sa. Locuința i-a fost acordată în baza unei hotărâri din anul 2004 a Judecătoriei sectorului Centru, pe care Consiliul Municipal s-a văzut nevoit să o execute. Instanța obligase municipalitatea să-i ofere Ninei Arabadji condiții de trai  îmbunătățite.

  Peste doi ani, după ce judecătoarea a intrat în posesia apartamentului din sectorul Buiucani, în declarația sa de avere și interese personale pentru anul 2016, apare încă un apartament, cu o suprafață de peste 56 m.p, cu valoarea cadastrală de peste 357 de mii de lei.

  Peste un an de când s-a căpătuit cu apartamentul de la Buiucani, numele judecătoarei Nina Arabadji se găsește în lista magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani care au beneficiat de apartamente achiziționate la preț preferențial de la firma EXFACTOR-GRUP. Noul imobil are 82 de m.p și se află în sectorul Botanica al capitalei. Imobilul a fost cumpărat cu suma de peste 29 520 de mii de euro, adică cu 360 de euro m.p, de două ori mai mic decât prețul de pe piața primară a imobilelor.

  Întreaga sumă a fost contractată cu doi ani în urmă, iar în acest an trebuia să stingă datoria. În declarația de avere pentru anul trecut, magistrata mai indică o datorie de peste 400 de mii de lei, care urmează să fie achitată până în anul 2023.

  Trei apartamente în cinci ani: unul gratuit, altul la preț preferențial

  Așadar, în doar cinci ani, magistrata Nina Arabadji a beneficiat de trei apartamente: unul oferit de municipalitate cu titlu gratuit, altul la preț preferențial, iar al treilea la preț de piață. Am solicitat opinia magistratei prin intermediul serviciului de presă al Judecătoriei Chișinău. Aceasta a fost întrebată dacă apartamentul de pe strada Albă Iulia din Chișinău este în posesia ei sau în folosință. De asemenea, judecătoarea Arabadji a mai fost întrebată din ce surse își va stinge datoriile indicate în declarația de avere, dacă termenul scadenței este de doar doi ani. La aceste întrebări nu au fost oferite răspunsuri exacte, ci evazive, făcând trimitere la Legea cu privire la declararea averilor și intereselor personale, dar și a celei cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii

  Tot în sectorul Buiucani al Capitalei se află și apartamentul magistratului de la Curtea de Apel Chișinău, Gheorghe Iovu, de asemenea dat în mod gratuit de către Consiliul Municipal Chișinău (CMC). Apartamentul se află pe strada Șoseaua Balcani din Capitală și are o suprafață de 72 de m.p. Astfel, CMC a executat Hotărârea Curții de Apel Chișinău prin care a obligat municipalitatea să-i ofere magistratului apartament gratuit în capitală. Colegii judecători au decis să-i dea magistratului Iovu apartament gratuit, chiar dacă în acea perioadă familia Iovu avea deja apartament, proprietara fiind soția acestuia.

  Așadar în prezent, familia magistratului Gheorghe Iovu are în proprietate două apartamente: unul primit de la CMC și altul obținut prin donație de către soția acestuia.

  Întrebat dacă apartamentul oferit gratuit de municipalitate este în proprietate sau folosință, magistratul a răspuns că în declarația de avere este menționat acest lucru, de aceea se abține de la comentarii.

  În declarația de avere și interese personale pentru anul trecut, magistratul indică un bun imobil nefinalizat, dar și un autoturism de model Volvo XC 90, achiziționat acum șase, cu suma de peste 208 mii de lei. Magistratul și-a cumpărat mașina în anul când i-a fost repartizat apartamentul de către CMC.

  În același bloc nou este și apartamentul fostului magistrat Valentin Ilașco, care de asemenea  s-a ales cu o locuință repartizată de Primărie. Blocul nou este împrejmuit cu un gard de fier, ca în curte să nu intre străini. În față, la intrare, a fost amenajat un pom de Crăciun, iar la scara blocului fâlfâie drapelul Republicii Moldova. Apartamentul cu suprafața de peste 80 de metri pătrați a fost repartizat, printr-o dispoziție, în luna decembrie 2011, însă judecătorul a intrat în posesia lui cu un an mai târziu.

  Fostul magistrat a cerut locuință gratuită din partea municipalității chiar dacă la acea vreme avea un alt apartament de peste 80 de m.p. După ce a obținut locuința, Valentin Ilașco a plecat din sistemul judecătoresc. Printr-un Decret datat din februarie 2013, acesta a fost eliberat din funcția de judecător al Judecătoriei Râșcani din Capitală. Peste un an, în aprilie 2014, Valentin Ilașco a obținut licență de avocat.

  Întrebat de ce a mai solicitat apartament gratuit dacă la acea vreme avea deja locuință, magistratul nu a vrut să răspundă, menționând doar că și în prezent are imobilul în posesie, dar nu în folosință. „Deja sunt prea multe întrebări”, a răspuns scurt fostul magistrat.

  Judecătorul Igor Mânăscurtă - cu apartament la preț preferențial

  Așteaptă să primească apartament gratuit și un alt magistrat de la CA Chișinău. Este vorba despre Igor Mânăscurtă. Prin Decizia din 2003 a Tribunalului Chișinău, municipalitatea era obligată să-i ofere acestuia locuință. Până municipalitatea s-a gândit dacă să-i ofere sau nu magistratului apartament gratuit, judecătorul Mânăscurtă a beneficiat de o locuință la preț preferențial, semnând în cu trei ani în urmă un contract de investiții în sumă de peste 31 500 de mii de euro, datorie pe care s-a angajat să o achite în doar doi ani.

  I-am solicitat în scris opinia magistratului și l-am întrebat dacă va mai insista să i se ofere apartament gratuit din partea municipalității, de vreme ce are deja un alt apartament procurat la preț preferențial. Inițial judecătorul nu a răspuns, însă prin intermediul grefierei sale a menționat că nu comentează nimic. 

  Ulterior acesta a trimis explicații, motivându-și necesitatea îmbunătățirii condițiilor de trai. Magistratul a explicat că apartamentul care i s-a dat nu corespunde normelor care erau în vigoare la data emiterii deciziei, adică 75 m.p (suprafața locuibilă), dar mai puțin.

  Tranzacție de împăcare – neexecutată

  A așteptat apartament și fostul magistrat Mihail Buruian. Chiar dacă există o decizie de judecată prin care municipalitatea este obligată să-i ofere apartament gratuit, acesta nu a mai beneficiat de imobil, deoarece a plecat din sistem. În prezent Mihail Buruian este avocat. El ne-a spus că încheiase și o tranzacție de împăcare, însă banii nu au mai fost transferați pe contul său, iar la scurt timp a părăsit sistemul judecătoresc.

  Primăria nu cunoaște numele judecătorilor, polițiștilor și procurorilor care au beneficiat de apartamente gratuite

  Pe parcursul mai multor ani, de apartamente gratuite au beneficiat judecători, dar și zeci de procurori și polițiști. Am solicitat Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare (DGLCA) din cadrul Primăriei municipiului Chișinău să ne spună câți judecători, procurori, dar și polițiști au obținut apartamente gratuite. Direcția ne-a răspuns că nu ține o astfel de evidență. „Aducem la cunoștința D-voastră că, DGLCA nu dispune de o evidență a informației în perioada 2000-2016 referitoare la asigurarea cu spațiul locativ în baza dispozițiilor primarului general al municipiului Chișinău/viceprimarului municipiului Chișinău, deciziilor CMC, conform categoriilor și clasificării specificate în interpelarea D-voastră, și anume lista persoanelor care au primit locuințe, conform Legii cu privire la poliție, Legii cu privire la judecători și Legii cu privire la procuratură”, este menționat în răspunsul oferit de DGLCA.

  Pe parcursul mai multor ani, Primăria municipiului Chișinău a oferit mai multor beneficiari sute de mii de lei în schimbul apartamentelor, bani oferiți în cele mai dese cazuri prin tranzacții de împăcare.

  De o astfel de tranzacție a beneficiat și magistratul Sergiu Osoianu, președintele Judecătoriei Strășeni. Acum doi ani, printr-o tranzacție de împăcare, i-a fost transferat pe contul său peste un milion de lei, bani oferiți în schimbul unui apartament cu două camere, ce ar valora pe piața imobiliară circa 50 de mii de euro.

  Răspuns DGLCA: „Numele beneficiarilor de bani publici în schimbul tranzacțiilor de împăcare ar conține date cu caracter personal”

  Într-un răspuns semnat de Igor Munteanu, șeful adjunct al DGLCA, se spune că instituția nu ne va oferi numele persoanelor care au primit bani în cadrul tranzacțiilor de împăcare, invocându-se în răspuns că aceste informații ar conține date cu carcater persoanl. „Vă comunicăm faptul că oferirea D-voastră a datelor privind beneficiarii tranzacțiilor de împăcare încheiate, în baza cărora s-au executat hotărârile judecătorești irevocabile privind asigurarea cu spațiu locativ cu transferarea sumelor de bani din bugetul municipal executorului judecătoresc conține date cu caracter personal… Accesul la informația cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, conform căreia, protejarea vieții private a persoanei include dreptul la consimțământul persoanei ale cărei interese sunt atinse în procesul de divulgare a informației cu caracter personal”, se spune în răspunsul DGLCA. 

  În același răspuns Direcția a mai precizat că pe parcursul a cinci ani, din bugetul municipal au fost alocate peste 67  de milioane de lei pentru alocații destinate executării documentelor judecătorești acordate DGLCA  în anii 2012-2017, iar peste 60 de milioane au fost oferite în urma tranzacțiilor de împăcare în schimbul spațiilor locative.

  Din acest motiv, primarul suspendat Dorin Chirtoacă este acuzat că ar fi prejudiciat bugetul municipal cu zeci de milioane de lei, deoarece, fără decizia CMC, ar fi dat bani în loc de apartamente persoanelor care  aveau o hotărâre definitivă în acest sens.

  Anterior însă edilul suspendat a declarat că acest dosar ar fi fabricat și că el doar a executat deciziile judecătorești. „Există un singur cont al municipiului. Nu există contul Consiliului şi al Primăriei. Având în vedere că nu ai cum să dai apartamente, pentru că ele nu-s. Nu le are primăria, ele toate au fost privatizate, s-a procedat la acordarea unor compensaţii băneşti”, declara anterior primarul general al Capitalei.

  Apartamentele au fost date în posesia beneficiarilor, dar nu în folosință

  Într-adevăr, până în anul 2010, Legea cu privire la judecători, Legea cu privire la procuratură și Legea cu privire la poliție prevedeau ca autoritățile publice locale să ofere apartamente gratuite judecătorilor, procurorilor și polițiștilor. Aceste prevederi însă au fost abrogate, iar apartamentele au fost date în posesia beneficiarilor, dar nu în folosință.

  În opinia Liliei Ionița, expertă anticorupție la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, legea prevedea ca beneficiarii să devină proprietarii apartamentelor: „Problema e că legea noastră prevedea pentru ei această garanție până în anul 2010: adică să li se ofere gratuit. Legea nu prevedea că aceste locuințe au statut de locuință de serviciu și că ei ar beneficia de ele doar pe perioada mandatului. Așa a fost legea. Or, spațiul locativ se împarte în mai multe categorii, cum ar fi: proprietate privată sau ”de serviciu”. Se pare că judecătorii, polițiștii și procurorii au beneficiat de aceste locuințe, le-au obținut în proprietate privată și au făcut ce au vrut cu ele. Așa a fost legea”, a specificat experta.

  Întrebată dacă odată ce au alte apartamente, beneficiarii ar putea returna bunurile imobile în proprietatea municipalității, experta crede că nimeni nu ar recurge la acest gest. ”Iarăși, vechea dilemă: ce prevalează moralitatea sau legalitatea? Ei pot să invoce că au muncit mult până a obține aceste locuințe, le au în proprietate privată. Că au plecat din sistem, de, așa a fost să fie. Dar nu cred că va returna cineva”, spune Lilia Ionița.

  În Slovacia, un politician s-a dezis de apartamentul obținut în mod gratuit sub presiunea mass-media

  Dacă în Republica Moldova nici un judecător nu se încumetă să returneze apartamentele obținute gratuit odată ce și-au cumpărat alte imobile, o altă situație este în Slovacia.

  Jurnalista de investigație Monika Todova din Slovacia a relatat prin anii 2000 despre cazul în care politicianul slovac Ján Figeľ, fostul Comisar European pentru Educație, Instruire, Cultură și Tineret a beneficiat de un apartament gratuit, oferit în mod netransparent de către municipalitatea din Bratislava. ”Era o practică înrădăcinată de mai mulți ani când actori, funcționari municipali, dar și politicieni au beneficiat de apartamente gratuite. După ce am relatat în investigație că  Ján Figeľ a beneficiat de un apartament luxos de peste 150 de metri pătrați,  politicianul s-a dezis de imobil, doar pentru a nu-și păta reputația, iar apartamentul cu patru camere a fost donat unei familii în care sunt persoane cu dizabilități”, a menționat jurnalista.

  L-am întrebat pe politicianul slovac dacă este corect ca judecătorii să beneficieze de apartamente gratuite de la stat. Ne-a răspuns că aceste beneficii pot afecta integritatea magistraților, dar și actul justiției. „În acest caz, nu este în regulă. Autoritățile publice ar trebui să acționeze în interes public, dar nu în interes privat. Această metodă creează posibilități de luare a deciziilor speculative și de corupție. Justiția eficientă și protecția legalității sunt esențiale pentru aplicarea corectitudinii. Este important ca alocarea de locuințe sau alte beneficii pentru funcționarii publici să fie transparentă și justificată de interesul public. Astfel va fi consolidată performanța serviciului pentru public, dar și încrederea oamenilor”, a mai specificat politicianul. Ján Figeľ  a precizat că a donat apartamentul obținut gratuit ca urmare a presiunii mediatice intense la acest subiect.
  Sursa: anticoruptie.md

 • Ce cumpărături au făcut judecătorii în 2016 (II)

  Judecătorul Alexei Paniş, numit în funcţie la începutul acestui an, anunţă în declaraţia de avere şi interese personale că a obţinut în 2016, pe când era încă asistent judiciar, în urma unei „ceremonii civile” – 45 de mii de euro, iar colega sa, judecătoarea Maria Muruianu, nora fostului preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, a primit anul trecut, printr-un act de donaţie, un apartament care valorează 1,1 milioane de lei. Şi preşedintele interimar al Judecătoriei Chişinău, Dorin Dulghieru, a avut un 2016 plin cu tranzacţii de sute de mii de lei, el cumpărându-şi un apartament de 168 m.p. şi două automobile de lux. Colegul său, Oleg Melniciuc (foto sus, dreapta), a beneficiat anul trecut de o donaţie în valoare de 300 de mii de lei de la mama sa, pensionară, cumpărându-şi ulterior un Mercedes, fabricat în 2015, automobil care costă, conform preţului de piaţă, aproximativ 800 de mii de lei.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut publice declaraţiile de avere şi interese personale ale judecătorilor care activează în R. Moldova. ZdG le-a „scanat” şi, după ce am prezentat în ediţia trecută principalele achiziţii ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), Curţile de Apel (CA) şi ale membrilor CSM, în această ediţie arătăm care au fost cele mai importante achiziţii pe care magistraţii care activează în instanţele de fond le-au înregistrat şi declarat anul trecut.

  Judecătorul Alexei Paniş, numit în funcţie la începutul acestui an, anunţă în declaraţia de avere şi interese personale că a obţinut în 2016, pe când era încă asistent judiciar, în urma unei „ceremonii civile” – 45 de mii de euro, iar colega sa, judecătoarea Maria Muruianu, nora fostului preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, a primit anul trecut, printr-un act de donaţie, un apartament care valorează 1,1 milioane de lei. Şi preşedintele interimar al Judecătoriei Chişinău, Dorin Dulghieru, a avut un 2016 plin cu tranzacţii de sute de mii de lei, el cumpărându-şi un apartament de 168 m.p. şi două automobile de lux. Colegul său, Oleg Melniciuc (foto sus, dreapta), a beneficiat anul trecut de o donaţie în valoare de 300 de mii de lei de la mama sa, pensionară, cumpărându-şi ulterior un Mercedes, fabricat în 2015, automobil care costă, conform preţului de piaţă, aproximativ 800 de mii de lei.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut publice declaraţiile de avere şi interese personale ale judecătorilor care activează în R. Moldova. ZdG le-a „scanat” şi, după ce am prezentat în ediţia trecută principalele achiziţii ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ), Curţile de Apel (CA) şi ale membrilor CSM, în această ediţie arătăm care au fost cele mai importante achiziţii pe care magistraţii care activează în instanţele de fond le-au înregistrat şi declarat anul trecut.


  Dorin Dulghieru, vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău, cel care, până la numirea în funcţie a lui Radu Ţurcanu, a deţinut şi fotoliul de preşedinte interimar al Judecătoriei Chişinău, a obţinut, în 2016, un venit de 414 mii de lei în urma vânzării unui automobil de model Skoda Superb şi alţi 414,1 mii de lei din vânzarea unui apartament. În schimb, la începutul acestui an, judecătorul şi-a cumpărat un alt apartament, de 168 m.p., cu 1,1 milioane de lei, şi un garaj de 22 m.p. care a costat 86,6 mii de lei. Şi la capitolul bunuri mobile anul 2016 a adus schimbări majore, în garajul judecătorului Dulghieru ajungând două automobile noi, ambele fabricate în 2016. Unul din automobile, de model Skoda Superb, a fost cumpărat cu 24,7 mii de euro, iar al doilea, un SUV Hyundai Santa Fe, a ajuns la Dulghieru printr-un contract de mandat temporar. În 2017, Dorin Dulghieru a luat şi două împrumuturi, în sumă de 800 de mii de lei, cu o dobândă de 0%, iar în 2016 a contractat un alt împrumut, de 4,7 mii de euro, cu o dobândă de 9,99%. Împrumuturile trebuie returnate până în mai şi, respectiv, iulie 2018.

  În 2016, printr-un „act de transmitere-primire în proprietate”, Speranţa Clima, judecătoare la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, a intrat în posesia unui automobil Dacia Duster cu valoarea declarată de 6,2 mii de euro. În 2016, colegul ei, magistratul Mihail Diaconu, a cumpărat un loc de parcare subterană contra sumei de 106,5 mii de lei. Tot în 2016, în urma unui contract de vânzare-cumpărare, judecătorul a intrat în posesia unui automobil BMW 520D, fabricat în 2011, cu o valoare declarată de 150 de mii de lei. De asemenea, în 2016, Mihail Diaconu a împrumutat 48 de mii de lei, cu rata dobânzii zero, pe care trebuie să-i întoarcă până la sfârşitul anului 2019.

  Apartament de 1,1 milioane, primit drept donaţie de judecătoarea Muruianu

  Maria Muruianu, care activează tot la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, declară că, în 2016, a primit, în urma unui contract de donaţie, un apartament de 125 m.p., care valorează 1,1 milioane de lei. Conform declaraţiei de avere şi interese personale, şi în 2012 judecătoarei i-a fost donat un apartament de 142 m.p., cu o valoare de 927 mii de lei. Maria Muruianu este nora judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Ion Muruianu, tot el, fost preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie. Colegul ei, magistratul Andrei Niculea, declară că anul trecut a devenit proprietarul unui apartament de 87 m.p. cu o valoare de 40,7 mii de euro, bun în care a investit în perioada 2011-2016. Tot în urma unui contract de investiţii a devenit proprietara unui apartament de 80 m.p. şi judecătoarea Irina Pădurari. Conform declaraţiei, bunul imobil valorează 11,9 mii de euro. Exact aceeaşi sumă judecătoarea o indică la capitolul datorii contractate în 2016, cu rata dobânzii zero şi anul scadent – 2018. În 2016 Ghenadie Plămădeală a intrat în posesia unui Mercedes B150, fabricat în 2005, care ar valora 20 de mii de lei. Tot anul trecut, judecătorul a contractat un împrumut de 5899 de lei, cu dobândă zero. Colegul acestuia, Victor Raţoi, a cumpărat în 2016 un Mercedes, din 2011, cu 120 mii de lei, iar judecătoarea Corina Ursachi, tot de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, a intrat în posesia unei Skoda Superb, fabricată în 2015, care valorează 14,9 mii de euro.

  Natalia Mămăligă, judecătoare la Judecătoria Chişinău, sediul Centru, a beneficiat, împreună cu soţul, de donaţii în sumă de 180 mii de lei, iar colegul ei, Vitalie Guţar, a primit 5550 de euro din străinătate. De o donaţie impresionantă a beneficiat şi soţul judecătoarei Irina Maxim. Aceasta a indicat în declaraţia sa suma de 78,6 mii de euro. Soţul Taisiei Prutean, de meserie avocat, a beneficiat de o moştenire în valoare de 150 mii de lei, ½ dintr-un apartament de 69 m.p., dar şi de două automobile Nissan. Anul trecut, cei doi soţi au intrat şi în posesia unui Hyundai Santa Fe fabricat în 2013. Şi Angela Catană a avut un an prosper, ea cumpărând un Suzuki Vitara Sport, fabricat în 2016, cu 17,7 mii de euro. Colegul ei, judecătorul Constantin Roşca, a intrat anul trecut în posesia a două apartamente, de 88 şi 94 m.p., iar magistratul Ion Ţurcan, proaspăt propus la funcţia de judecător la CA Chişinău, a achiziţionat, la începutul acestui an, un Mercedes Benz ML cu 630 de mii de lei.

  Melniciuc – 300 de mii de lei donaţi de mama pensionară şi un Mercedes nou

  Oleg Melniciuc, fostul preşedinte al Judecătoriei Râşcani, candidatura căruia a fost, recent, respinsă de CSM pentru funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău, indică în declaraţia de avere şi interese faptul că, în 2016, a primit o donaţie de 300 mii de lei de la mama sa, Elena Melniciuc. Despre aceasta, ZdG a scris că este pensionară, dar are înregistrate pe numele său mai multe spaţii comerciale care valorează milioane de lei. Anul trecut, magistratul şi-a achiziţionat un automobil nou, un Mercedes ML 250, fabricat în 2015. Deşi judecătorul precizează că automobilul ar fi costat 450 de mii de lei, pe site-urile de anunţuri, un asemenea automobil costă aproape dublu. Oleg Melniciuc mai precizează că a cumpărat maşina plătind pentru ea 298 de mii de lei, practic suma donată de mama sa, plus un teren pentru construcţii în comuna Cruzeşti, mun. Chişinău, localitate aflată la aproximativ 15 km de capitală. Conform informaţiilor de la Cadastru, terenul pe care Melniciuc afirmă că l-a schimbat pe Mercedes a ajuns, în luna noiembrie a anului trecut, în posesia Rodicăi Popa, femeie de afaceri care gestionează mai multe companii, în special din domeniul imobiliar. Peste o lună, aceasta a revândut bunul imobil. Coincidenţă sau nu, dar una din companiile Rodicăi Popa, „Primosal-Grup”, are astăzi, pe rolul Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani, un dosar, care este examinat de Nina Arabadji, fosta subalternă şi actuala colegă de instanţă a lui Melniciuc.

  Nina Arabadji, colega lui Melniciuc, a investit la începutul anului 2017 aproape 30 de mii de euro într-un apartament. De fapt, cu apartamente, în urma demersului lui Melniciuc, s-au ales mai mulţi judecători ai fostei Judecătorii a sect. Râşcani. Fostul preşedinte de instanţă s-a adresat anterior Primăriei, care a acordat instanţei un lot de teren pentru construcţia unui bloc destinat judecătorilor acestei instanţe. Astfel, Veniamin Chihai a intrat anul trecut în posesia unui apartament cu două camere cu o suprafaţă de 82 m.p., Natalia Clevadî s-a ales cu un apartament de 72 m.p., iar Iurie Potângă a obţinut un apartament de 73 m.p. în blocul ridicat special pentru judecătorii instanţei sale. Colega acestora, Stela Bleşceaga, a primit, anul trecut, de la sora sa, din Franţa, o donaţie de 6,5 mii de euro. Angela Ciubotaru împreună cu soţul, ofiţer de urmărire penală, au primit, anul trecut, donaţii în sumă de 5,6 mii de euro şi 1000 USD, iar magistratul Corneliu Guzun a indicat şi el donaţii primite de soţie în sumă de 7436 de euro. Şi Tatiana Vasilică, care activează tot la sediul Râşcani al Judecătoriei Chişinău, a primit o donaţie de 7 mii de euro de la părinţi. Aceasta afirmă că şi-a cumpărat anul trecut o Toyota Prado fabricată în 2008 cu doar 20 de mii de lei, deşi preţul ei de piaţă este de 20 de ori mai mare. Ludmila Holeviţcaia a primit anul trecut, cu titlu de donaţie, două spaţii locative, în Chişinău, cu suprafeţe cuprinse între 16 şi 52 m.p., ea deţinând însă doar o 1/6 din cele două bunuri, iar colega ei, Lilia Lupaşco, a cumpărat, tot anul trecut, două apartamente, unul în Chişinău şi altul în Călăraşi, un garaj şi un spaţiu comercial de 44 m.p., ambele în Capitală. Cornelia Vârlan declară că în 2016 a intrat în posesia a ½ dintr-un spaţiu locativ din or. Kursk, Federaţia Rusă. Locuinţa de 35 m.p. ar fi costat 100 de mii de ruble, adică aproximativ 32 de mii de lei.

  45 mii de euro de la o „ceremonie civilă” pentru judecătorul Paniş

  Şi magistraţii de la sediul Ciocana al Judecătoriei Chişinău s-au înnoit în 2016. Sergiu Daguţa a procurat, în 2016, un apartament de 97 m.p., iar printr-un alt contract de vânzare-cumpărare şi altele de donaţie, a intrat în posesia unui alt apartament de 55 m.p. Veaceslav Martânenco a primit, împreună cu soţia, prin transfer, 22 mii USD, precum şi o despăgubire Casco în valoare de 51 mii de lei. Colegul lor, Iurie Obadă, a cumpărat un Volvo XC 60, fabricat în 2011, cu 11,5 mii de euro. Alexandru Spoială a beneficiat de o donaţie de 6 mii de euro, cumpărându-şi o Honda CRV, fabricată în 2008, cu 144 mii de euro. Colegul său, Alexei Paniş, declară că, în urma unei „ceremonii civile”, probabil nuntă, a obţinut 45 mii de euro, echivalentul a aproape 1 milion de lei, achiziţionând, ulterior, o Toyota Corolla, fabricată în 2006. Paniş a devenit judecător la începutul anului 2017. A activat însă în justiţie încă din 2014, fiind asistent judiciar la CSJ.

  Virgiliu Buhnaci, de la Judecătoria Chişinău, sediul Botanica, a investit într-un apartament de 88 m.p. , iar anul trecut a cumpărat un garaj. Colegul său, Eduard Galuşceac, împreună cu soţia, anunţă că, în 2016, au primit o donaţie de 15 mii de euro pentru achitarea ratei la contractul de investiţii, probabil, pentru procurarea unei locuinţe. Şi soţia judecătorului Vitalie-Silviu Midrigan a beneficiat de o donaţie în sumă de 30 mii de euro. Colega acestora, Ecaterina Silivestru, a cumpărat un automobil nou, Volkswagen Passat, indicând că a plătit pentru el 445 mii de lei.
  sursa: zdg.md

 • Apartamente cu discount pentru copiii judecătorilor

  Judecătoria sect. Râșcani a solicitat teren de la primărie ca să-și asigure angajații cu locuință. Însă majoritatea dintre ei dețin mai multe proprietăți, iar beneficiarii finali sunt de fapt copiii acestora. „Eu cred că e normal. Am trei copii pe care să-i cresc și să le dau ceva în viață”, explică Oleg Melniciuc, președintele instanței. O astfel de situație se constată în cazul a 10 din cei 17 magistrați care au obținut dreptul de a cumpăra un apartament cu discount.

  În 2014, la un an de când Consiliul Municipal Chișinău (CMC) oferise Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) două terenuri pentru construcția câtorva blocuri locative, autoritățile locale oferă un lot și Judecătoriei sect. Râșcani (Detalii, AICI). Cu o suprafață de 60 de ari, terenul este amplasat lângă Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”, în coasta parcului Valea Trandafirilor. Detalii, AICI

  Oleg Melniciuc, președintele Judecătoriei sect. Râșcani: Nu pot eu sta într-un loc. Atâta timp cât am puteri, mă pot mișca și judecă capul, încerc să fac ceva pentru judecători. Inițiativa asta am lansat-o încă prin 2007. Șefii de pe atunci, dl Clima era președintele CSM, n-a salutat ideea, iar mai apoi dl Poalelungi a plecat la Strasbourg și totul a murit. Devenind președinte, am hotărât să reiau ideea și să fac ceva ca să le creez condiții judecătorilor mei.

  Judecătoria sect. Râșcani a solicitat teren de la primărie ca să-și asigure angajații cu locuință. Însă majoritatea dintre ei dețin mai multe proprietăți, iar beneficiarii finali sunt de fapt copiii acestora. „Eu cred că e normal. Am trei copii pe care să-i cresc și să le dau ceva în viață”, explică Oleg Melniciuc, președintele instanței. O astfel de situație se constată în cazul a 10 din cei 17 magistrați care au obținut dreptul de a cumpăra un apartament cu discount.

  În 2014, la un an de când Consiliul Municipal Chișinău (CMC) oferise Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) două terenuri pentru construcția câtorva blocuri locative, autoritățile locale oferă un lot și Judecătoriei sect. Râșcani (Detalii, AICI). Cu o suprafață de 60 de ari, terenul este amplasat lângă Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”, în coasta parcului Valea Trandafirilor. Detalii, AICI

  Oleg Melniciuc, președintele Judecătoriei sect. Râșcani: Nu pot eu sta într-un loc. Atâta timp cât am puteri, mă pot mișca și judecă capul, încerc să fac ceva pentru judecători. Inițiativa asta am lansat-o încă prin 2007. Șefii de pe atunci, dl Clima era președintele CSM, n-a salutat ideea, iar mai apoi dl Poalelungi a plecat la Strasbourg și totul a murit. Devenind președinte, am hotărât să reiau ideea și să fac ceva ca să le creez condiții judecătorilor mei.

  „Green City”, demarat cu defrișări ilegale Spre finele aceluiași an, compania Exfactor Grup SRL obține autorizațiile de construire și demarează lucrările (Detalii,AICI). Proiectul locativ este denumit „Green City” (orașul verde – din engl. – n.r.) și promite „apartamente panoramice cu o vedere extraordinară!”. A fost „selectată una dintre cele mai puternice companii de construcții din mun. Chișinău care asigură, și executarea lucrărilor în termenii stabiliți, și calitatea construcției”, menționează Oleg Melniciuc într-un răspuns oficial. Detalii, AICI

  Însă o vizită a angajaților Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (AGSV) din 7 octombrie 2014 se lasă cu o amendă de aproape 30 mii lei. Anume la această sumă s-a ridicat prejudiciul cauzat de companie prin tăierea ilegală a cinci pini cu vârsta de 30 de ani. Detalii, AICI

  Chiar a doua zi, șantierul de construcții este vizitat și de un inspector de la Agenția Ecologică Chișinău (AEC). Acesta depistează lipsa expertizei ecologice de stat și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, dar și tăierea ilegală a încă opt arbori, pe lângă cei cinci depistați deja de AGSV (Detalii, AICI). Urmează sistarea lucrărilor până la înlăturarea problemelor depistate și o amendă de 8 mii lei. Însă constructorul o plătește în termen de 24 de ore și beneficiază de „o reducere” de 50%, așa cum prevede legislația.Detalii, AICI și AICI

  Vladimir Tonu, directorul Exfactor Grup SRL: Am avut o problemă că noi am decopertat pământul fără avizul ecologic și pentru asta am fost amendați și, în conformitate cu buchia legală, am plătit amenda de 4 mii lei.

  Pe 9 martie 2015, inspectorii ecologi constată că Exfactor Grup SRL a continuat lucrările de construcție, în pofida hotărârii de sistare emisă de AEC în toamna lui 2014. De data aceasta, cu 4 mii lei este amendat directorul Exfactor Grup SRL, Vladimir Tonu, pentru că a admis demararea „lucrărilor de construcție în lipsa Avizului pozitiv al Expertizei Ecologice de Stat”. Detalii, AICI

  Prejudiciul total – 100 mii lei Totodată, inspectorii mai constată că, între timp, pe teritoriul șantierului au mai fost tăiați circa 30 de copaci. Respectiv, Agenția Ecologică înaintează companiei de construcție o pretenție financiară de 100 mii lei, sumă care ar constitui „cuantumul prejudiciului adus mediului”. Detalii, AICI

  Însă directorul Exfactor Grup SRL anunță agenția că, „pentru defrișarea arborilor a achitat prejudiciul adus spațiilor verzi (referire la cei circa 30 mii lei achitați în octombrie 2014 – n.r.), cât și amenda înaintată de AEC”, și că autoritățile nu au prezentat „dovezi ce ar demonstra” că pe șantierul „Green City” au fost tăiați și alți copaci. Detalii, AICI

  Vladimir Tonu: Pentru tot ce am tăiat, pentru tot ce am greșit în fața legii, noi am plătit prejudiciile morale și materiale față de instituțiile sus-numite. Cu banii pe care i-am plătit noi, ei au de sădit… De ar avea sănătate și pace.

  Astfel, agenția apelează la ajutorul instanței. În octombrie 2015, aceștia depun o cerere la Judecătoria sect. Botanica prin care solicită recuperarea prejudiciului din contul companiei de construcție (Detalii, AICI). Solicitarea agenției este în curs de examinare.

  Copiii judecătorilor, beneficiarii finali În baza contractului încheiat cu Exfactor Grup SRL, Judecătoriei sect. Râșcani i-au revenit 52 de apartamente de circa 60 de metri pătrați fiecare. Acest lucru reprezintă practic 20% din suprafața locativă a complexului „Green City”. Magistrații vor achita între 300 și 360 euro per metru pătrat, ceea ce presupune vreo 23 mii euro pentru un apartament cu două odăi (Detalii, AICI). Asta în timp ce prețul de piață în „Green City” este dublu.

  Deși instanța a obținut terenul de 60 de ari pentru a-și asigura angajații cu locuințe,în procesul-verbal de selecție a beneficiarilor se menționează și posibilitatea de a cumpăra un apartament pentru copii, la a căror asigurare „cu spațiu locativ urmează să contribuie părinții”.

  Oleg Melniciuc, președintele Judecătoriei Râșcani: Eu personal am solicitat apartament. Am casă și într-adevăr e încăpătoare, dar le-am spus la toți judecătorii: Chiar și în situația în care dispuneți de spațiu locativ, sunteți în posibilitatea să procurați un apartament la preț preferențial, dat fiind că aveți copii și tot voi trebuie să-i asigurați. [...] Eu cred că e normal. Am trei copii pe care să-i cresc și să le dau ceva în viață.

  Potrivit declarației de avere pe 2014, Melniciuc este proprietarul a două case. Una dintre ele, primită ca donație acum mai bine de 20 de ani, are 90 metri pătrați și se află în s. Mândâc din r. Drochia.

  Pe cealaltă, Oleg Melniciuc a construit-o în Chișinău pe un teren obținut în schimbul unui apartament de circa 125 metri pătrați (Detalii, AICI). Casa elegantă și somptuoasă, de aproape 190 metri pătrați, se află într-un cartier de elită din sect. Râșcani, în regiunea blocurilor de studii ale Universității Tehnice a Moldovei (Detalii, AICI).

  Magistratul mai deține, împreună cu soția, un teren pentru construcții în com. Cruzeşti din suburbia capitalei, pe care l-a cumpărat în 2007. Detalii, AICI

  Deține spațiu comercial de peste 1,5 milioane lei Transferată la începutul acestui an de la Judecătoria sect. Râșcani la Curtea de Apel Chișinău, Veronica Negru deține, împreună cu soțul, un apartament de peste 80 metri pătrați în sect. Ciocana. Locuința a fost cumpărată în 2007 și valorează, oficial, circa jumătate de milion de lei (Detalii,AICI). Patru ani mai târziu, soții Negru au mai intrat în posesia unui spațiu comercial de circa 125 metri pătrați aflat la parterul unui bloc locativ de pe bd. Mircea cel Bătrân din același sector. Detalii, AICI

  Imobilul a fost cumpărat de la Alexandru Negru, un tânăr magistrat numit anul trecut în funcție la Judecătoria sect. Buiucani (Detalii, AICI). Oficial, spațiul comercial este evaluat la peste 1,5 milioane lei și, potrivit declaraților pe venit a judecătoarei, în ultimii doi ani familia Negru a obținut un venit de peste 200 mii lei din darea în arendă a acestuia (Detalii, AICI și AICI). Totodată, Veronica Negru figurează, împreună cu soțul, și proprietari ai unui lot pentru casă. Terenul de 60 de ari, situat în sect. Râșcani, a intrat în posesia acestora în 2006. Detalii, AICI

  „Pe telefon nu se vede cine sunteți”  Magistratul Ghenadie Morozan, transferat în vara acestui an la Curtea de Apel Chișinău, locuiește într-o casă de milioane situată la mai puțin de un kilometru distanță de sediul Judecătoriei sect. Râșcani.

  Potrivit declarației sale de avere pe 2014, imobilul are aproape 430 metri pătrați, asta în timp ce datele cadastrale arată doar 190 cu tot cu garaj (Detalii,AICI și AICI). Terenul pe care se înalță imobilul de lux al soților Morozan i-a fost atribuit în proprietate magistratului încă în 2002 printr-o decizie a Primăriei Chișinău. Detalii, AICI

  Pe lângă casă, familia Morozan mai figurează, împreună cu cele două fiice, drept proprietara unui apartament de peste 60 metri pătrați situat în același sector, pe bd. Moscova. Detalii, AICI

  Ghenadie Morozan: Eu nu mai lucrez la Judecătoria (sect. – n.r.) Râșcani și nu pot să vă ajut cu nimic. Plus că eu nu știu cine sunteți, pe telefon nu se vede cine sunteți, poate sunteți vreun agent al cuiva. - Când pot să mă apropii de Dvs. cu legitimația? Duceți-vă la președinte (Oleg Melniciuc – n.r.). Nu vă cunosc, mă scuzați.

  A primit deja apartament de la primărie Magistrata Nina Arabadji deține un lot pomicol de 60 de ari în s. Dănceni, r. Ialoveni, și peste 2 hectare de teren agricol într-un sat din regiunea Odesa, Ucraina (Detalii, AICI). În Chișinău, aceasta a fost, împreună cu tatăl său, proprietara unui apartament în sect. Buiucani pe care l-a vândut în 2014 (Detalii, AICI). Însă exact în ziua în care a avut loc tranzacția, tatăl său, care figurează în declarația sa pe venit ca persoană aflată la întreținere, intră în posesia unui alt apartament din sect. Râșcani, în urma unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o nepoată.Detalii, AICI

  Totodată, Arabadji figurează și printre judecătorii pe care primăria deja i-a asigurat cu spațiu locativ. Astfel, în 2012, ca urmare a unei hotătâri de judecată, autoritățile locale i-au alocat magistratei un apartament de 70 metri pătrați pe str. Alba Iulia din capitală. Câteva zile mai târziu, aceasta a primit și bon de repatiție „pentru domicilierea permanentă”. Detalii, AICI și AICI

  Nina Arabadji: De la Primărie eu nu am primit acel metraj care trebuia să mi-l dea și eu, adică, trebuie să trăiesc toată viața împreună cu fiica, da? Vreau și eu să trăiesc singură. Într-adevăr, nu le-am dat părinților cota mea parte pe care o aveam, doar ca să nu mă vorbească cineva special. Și așa mă strădui să fiu corectă, dar tot apar întrebări de parcă am castele.

  Firmă nedeclarată cu pădure arendată Lillia Lupașco, membră a grupului de lucru care a decis repartizarea locuințelor, a contractat două apartamente cu câte o cameră fiecare. Potrivit datelor cadastrale, Lupașco figurează drept proprietara unui apartament de peste 100 metri pătrați din sect. Ciocana alături de fostul soț, Ivan Lupașco. Aceștia au intrat în posesia imobilului acum șapte ani, în urma unui contract de investiție. Detalii, AICI

  Actualul soț al judecătoarei, Sergiu Dodon, este proprietarul unei case de 75 metri pătrați din or. Durlești pe care a cumpărat-o în 2012 (Detalii, AICI). Totodată, acesta are la activ un contract de investiție într-un apartament și un garaj, potrivit ultimei declarații depuse Lilia Lupașco la CNI. Detalii, AICI

  Însă judecătorea a omis să indice faptul că actualul soț este administrator și asociat unic al Vizita Grup SRL. Compania, fondată la finele lui 2010, a fost preluată de Sergiu Dodon în toamna anului 2014 (Detalii, AICI). Odată cu această tranzacție, familia magistratei a preluat și dreptul de arendă a 8 hectare de pădure de lângă Condrița, înscris pe numele firmei. Detalii, AICI

  Din septembrie curent, Lupașco se află în concediu de maternitate pentru următorii trei ani (Detalii, AICI). Aceasta nu a fost de găsit pentru a se expune în legătură cu firma nedeclarată.

  Așteaptă apartament și de la primărie De un apartament preferențial beneficiază și judecătorul Anatol Galben, și el membru al grupului de lucru care a decis repartizarea locuințelor care i-au revenit Judecătoriei sect. Râșcani în „Green City”.

  Potrivit ultimei sale declarații de avere, acesta deține un teren și o casă în Ialoveni. Imobilul nu este înregistrat la Cadastru și figurează în declarațiile magistratului din ultimii ani ca fiind o construcție nefinisată de peste 100 metri pătrați (Detalii, AICI). În 2011, Galben și-a cumpărat un garaj de circa 30 metri pătrați, iar un an mai târziu, și un Mercedes E220 pentru care a dat, oficial, aproape 200 mii lei. Detalii, AICI

  Totodată, judecătorul se numără printre persoanele pe care Primăria mun. Chișinău a fost obligată de instanță să le asigure cu spațiu locativ (Detalii, AICI). S-a întâmplat după ce, în septembrie 2012, Galben a depus o cerere în acest sens, iar autoritățile locale l-au anunțat că „va putea fi asigurat cu locuinţă în dependenţă de fondul locativ disponibil”. Nefiind de acord cu răspunsul primăriei, magistratul a apelat la colegii săi de breaslă și a obținut câștig de cauză. Detalii, AICI

  Anatol Galben (despre apartamentul solicitat de la primărie): Când o să mi-l dea, atunci o să discutăm.

  Apartament preferențial și trei case la activ Printre judecătorii care au obținut dreptul de a contracta un apartament în „Green City” se numără și Aliona Miron. În 2014, magistrata a declarat că familia sa deține mai multe terenuri agricole și trei case cu o suprafață totală de peste 400 metri pătrați. Două dintre locuințe, situate în Călărași și Nisporeni, au ajuns în proprietatea familiei Miron în calitate de moștenire și donație.Detalii, AICI

  Cea de-a treia locuință, este de fapt un apartament la sol de 140 metri pătrați din Chișinău. Imobilul este amplasat în regiunea Academiei de Studii Economice din Moldova și a fost cumpărat de familia Miron la finele anilor ’90. La aceeași adresă magistrata mai are în proprietate și un garaj ridicat acum câțiva ani. Detalii, AICI

  A refuzat la CSM și a revenit la Hristo Botev Deși este judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, Elena Covalenco a fost inclusă și ea în lista magistraților care vor primi apartamente în „Green City”. Grupul de lucru și-a motivat decizia prin faptul că aceasta a deținut anterior funcția de președinte al Judecătoriei sect. Râșcani și că „în blocurile locative contractate de Consiliul Superior al Magistraturii nu i-a fost alocat spațiu locativ”.

  De facto, inițial Covalenco a figurat printre judecătorii selectați de CSM pentru obținerea unui apartament la preț preferențial (Detalii, AICI). Ulterior, însă, aceasta a refuzat contractarea unei locuințe.

  Elena Covalenco: Am renunțat fiindcă nu mă aranja nici locul, nici apartamentul pe care l-am tras la sorți. Când s-a repartizat la (Judecătoria sect. – n.r.) Râșcani, unde am lucrat 15 ani, am scris cerere să mă includă în listă. Aici sunt mai aproape de copii, fiindcă de acuma se apropie bătrânețea… (râde)

  Potrivit datelor cadastrale, magistrata are o cotă de 2/3 dintr-un apartament de circa 70 metri pătrați de pe bd. Decebal din capitală (Detalii, AICI). În 2010, Covalenco și-a cumpărat patru ari de grădină în Ialoveni, la care se mai adaugă o cotă-parte dintr-un teren agricol de aproape 70 de ari din aceeași localitate. Detalii, AICI

   

  Istoricul terenului „Green City” Inițial, Primăria mun. Chișinău a oferit Judecătoriei sect. Râșcani un teren pe bd. Renașterii, dar între timp se constatase că pe acesta e imposibil de construit un complex locativ. Respectiv, CMC a făcut o altă ofertă, pe Calea Orheiului, însă și aici au apărut probleme tehnice. În cele din urmă, instanța a primit cei 60 de ari de pe str. Hristo Botev  pe care actualmente se construiește blocurile magistraților . Detalii, AICI și AICI

  Acum 10 ani, același teren a fost pus la dispoziția Ministerului Culturii (MC). Se întâmpla după ce, în 2006, Guvernul Tarlev a aprobat o hotărâre privind ridicarea unui complex coregrafic modern. Detalii, AICI

  Iurie Gorșcov, directorul Colegiului Național de Coregrafie (CNC): La început colegiul era un sarai. După ce Voronin (Vladimir, președintele țării în 2001-2009 – n.r.) ne-a vizitat, a început așa o construcție, că pe la mijlocul lunii decembrie o aripă deja era gata (referire la sediul CNC de la intersecția str. M. Eminescu cu str. București din capitală – n.r.). Și Voronin a mai spus: Asta e puțin. Eu am să fac tot posibilul ca să fie construit un teatru al dansului.

  Milioane „aruncate” pe hârtie După hotărârea Guvernului Tarlev din 2006, Ministerul Finanțelor (MF) a alocat aproape două milioane de lei pentru elaborarea documentației de proiect (Detalii, AICI). Între timp, autoritățile locale au pus la dispoziție terenul din str. Hristo Botev pentru construcția viitorului complex coregrafic. Detalii, AICI

  Iurie Gorșcov: În 2009 ne-au dat doar un milion pentru faza zero - măcar să săpăm fundamentul, să punem gard… Ulterior ne-am adresat Ministerului Culturii, la cel al Finanțelor, dar din cauza situației economice din țară, lucrările de construcție au tot fost amânate.

  Gheorghe Postică, viceministrul Culturii: MC nu a avut finanțări pentru a demara construcția respectivă și totul a rămas baltă. Cunosc că s-au oferit aproape două milioane de lei… Banii aceștia au fost investiți în hârtie care acum nu au nici o valoare.

  Necesităților judecătorilor, primordiale În 2012, Ministerul Culturii vine deja cu inițiativa de a construi, în locul complexului coregrafic, un bloc locativ pentru oamenii de artă.

  „Din cauza costurilor mari la chirie şi a salariilor mizere, [oamenii de creaţie] sunt nevoiţi să trăiască în condiţii inumane: fie prin cabinele teatrelor, la rude sau prin cămine. Cei mai mulţi dintre ei aleg calea străinătăţilor în căutarea unor surse de venit mai mari, de cele mai dese ori în scopul procurării de locuinţe”, se menționează în proiectul unei hotărâri de Guvern. Detalii, AICI

  Însă inițiativa ministerului așa și a rămas la faza de proiect, fiind în continuare plasat, „pentru consultare publică, pe portalul www.particip.gov.md”. Detalii, AICI

  Diana Gurschi, șefa Direcției Asistență Juridică a Primăriei mun. Chișinău(despre decizia CMC privind atribuirea unui lot Judecătoriei sect. Râșcani):Terenul a fost transmis Ministerului Culturii doar să-l folosească pentru o perioadă nedeterminată, până se ia o altă decizie. Colegiul (de Coregrafie – n.r.), dacă aveau vreo intenție să construiască ceva, că ei singuri mijloace financiare nu dețin, trebuia să facă demersuri câtre Guvern prin care să le solicite. Luând în considerație necesitatea care a fost argumentată de către reprezentanții instanței de judecată, a și fost perfectat proiectul de decizie respectiv.

  sursa: rise.md

 • EXCLUSIV! Judecători, procurori, polițiști. Persoanele care au primit gratuit apartamente de la Primărie (DOC)

  Judecătoarea de la Judecătoria sectorului Râșcani, Nina Arabadji, a primit în decembrie 2012 un apartament cu două camere situat pe strada Alba-Iulia. Asta chiar dacă, în declarația de avere pentru anul 2013, judecătoarea indică 2/3 dintr-un apartament de 49 mp, cumpărat în 1995. Nici acest imobil oferit de Primărie nu a fost indicat în declarația de avere a magistratei.

  Judecătoarea de la Judecătoria sectorului Râșcani, Nina Arabadji, a primit în decembrie 2012 un apartament cu două camere situat pe strada Alba-Iulia. Asta chiar dacă, în declarația de avere pentru anul 2013, judecătoarea indică 2/3 dintr-un apartament de 49 mp, cumpărat în 1995. Nici acest imobil oferit de Primărie nu a fost indicat în declarația de avere a magistratei.

   

   
 • Открытое письмо-обращение к председателю НКПМ Олегу Будза

  Но окончательно доконала нас повестка в суд от Термокома за неуплату долга в 4000 лей за отопление за прошлый год. Все просьбы оплачивать долг по частям оставались без внимания до тех пор, пока, слаба Богу, народный судья Нина Арабаджи не пояснила нам, что по этому вопросу закон предусматривает не только обязанности граждан, но и их права. И благодаря госпоже Арабаджи, получив отсрочку, мы уже погасили этот долг. Но и здесь нам помогли профсоюзы.

  Но окончательно доконала нас повестка в суд от Термокома за неуплату долга в 4000 лей за отопление за прошлый год. Все просьбы оплачивать долг по частям оставались без внимания до тех пор, пока, слаба Богу, народный судья Нина Арабаджи не пояснила нам, что по этому вопросу закон предусматривает не только обязанности граждан, но и их права. И благодаря госпоже Арабаджи, получив отсрочку, мы уже погасили этот долг. Но и здесь нам помогли профсоюзы.

   

   
 • COMPORTAMENT DE JUDECĂTOR STRIGĂTOR LA CER ÎN SALA DE JUDECATĂ

  În urma celor expuse mai sus SOLICIT
  a) Tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului N. Arabadji, jud. Sec. Rîșcani.
  b) Rog să fiu informată despre măsurile întreprinse și poziția Ministerului Justiției RM.

  În urma celor expuse mai sus SOLICIT
  a) Tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului N. Arabadji, jud. Sec. Rîșcani.
  b) Rog să fiu informată despre măsurile întreprinse și poziția Ministerului Justiției RM.

   

   

   
 • Детский сад под залог

  Суд по детсаду №129 перенесли, но экономика Молдовы остается «под ударом»?
  Судебные процессы по признанию незаконной сделки о продаже комплекса зданий на бул.Москова, в котором расположен детский сад №129, продолжается более 12 лет, а конца и краю не видно. На прошлой неделе прошло очередное судебное заседание, в котором рассматривалось вышеупомянутое дело.

  Суд по детсаду №129 перенесли, но экономика Молдовы остается «под ударом»?
  Судебные процессы по признанию незаконной сделки о продаже комплекса зданий на бул.Москова, в котором расположен детский сад №129, продолжается более 12 лет, а конца и краю не видно. На прошлой неделе прошло очередное судебное заседание, в котором рассматривалось вышеупомянутое дело.

  Последнее судебное заседание по этому делу прошло 7 октября. По словам родителей и работников сада №129, они были бы рады, чтобы к борьбе за права детей подключились и все желающие поддержать их. Только внимание со стороны горожан и прессы может спасти их от несправедливого приговора. А ведь не секрет, что такая судьба сегодня угрожает многим учебным заведениям и дошкольным учреждениям в муниципии.

   

   
 • Judecătorii vor avea asistenţi personali

  Justiţia din ţară este ieftină. Acesta şi este motivul pentru care Moldova pierde la CEDO, a declarat Nina Arabadji, judecător în sectorul Râşcani din capitală. Magistratul a spus că are câte 500 de dosare spre examinare şi ar avea nevoie de ajutor în persoana unui asistent.

  Justiţia din ţară este ieftină. Acesta şi este motivul pentru care Moldova pierde la CEDO, a declarat Nina Arabadji, judecător în sectorul Râşcani din capitală. Magistratul a spus că are câte 500 de dosare spre examinare şi ar avea nevoie de ajutor în persoana unui asistent.

   

   
 • У судей будут личные ассистенты

  «Правосудие в стране дешевое. Именно по этой причине Молдова и проигрывает дела в ЕСПЧ», - заявила судья из суда столичного сектора Рышкановка Нина Арабаджи. По словам судьи, у нее на рассмотрении находится 500 дел, поэтому ей необходима помощь в лице ассистента. 

  «Правосудие в стране дешевое. Именно по этой причине Молдова и проигрывает дела в ЕСПЧ», - заявила судья из суда столичного сектора Рышкановка Нина Арабаджи. По словам судьи, у нее на рассмотрении находится 500 дел, поэтому ей необходима помощь в лице ассистента. 

   

   
 • JUDECĂTOAREA ARABADJI A MINȚIT

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU