Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Пуйка Виорика
Căutare avansată
Foto: captura imagini video curaj.tv

Bîrca Boris

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 12.12.1988

Prin Decretul Președintelui RM nr. 12-VII din 05 aprilie 2012 numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Anul naşterii 1958

Instruire/Diplome
1972 – 1976 studii la Tehnicumul de electromecanică din Chişinău
1979 – 1984 studii la facultatea de drept a Universităţii de stat „V.I. Lenin”

Data numirii în funcție: 12.12.1988

Prin Decretul Președintelui RM nr. 12-VII din 05 aprilie 2012 numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Anul naşterii 1958

Instruire/Diplome
1972 – 1976 studii la Tehnicumul de electromecanică din Chişinău
1979 – 1984 studii la facultatea de drept a Universităţii de stat „V.I. Lenin”

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1984 – 1988 anchetator la Comisariatul raional de Poliţie din Ialoveni
12.12.1988 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Ialoveni
09.02.1996 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău
24.08.1996 judecător la Tribunalul Chişinău
03.02.1997 numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Economică a RM
23.05.2002 numit în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 682-III)
11.06.2003 se reconfirmă în calitate de judecător la Curtea de Apel Economică (Decret nr. 1310-III)
05.04.2012 numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău (Decret nr. 12-VII)

 

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 96/12 din 06 octombrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Boris Bîrca care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii nr.142/12 din 24  ianuarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor a fost obiect de examinare la Curtea Europeană hotărîrea judecătorului Boris Bîrcă în cazul “Străisteanu şi alţii contra Moldovei”.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului”, trei hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Bîrcă Boris, au fost obiect de examinare la CtEDO.

Cereale Flor S.A. şi Roşca c. Moldovei, hotărîrea din 14/12/2017, cererea nr. 24042/09, 3159/10 violarea art. 6 CEDO şi art. 1 Protocolul adiţional - admiterea cererii de revizuire contrar principiului securităţii raporturilor juridice.

STRĂISTEANU și alții c. Moldovei (satisfacţie echitabilă), hotărîrea din 24/04/2012, cererea nr. 4834/06. Hotărârea principala din 07 aprilie 2009 - violarea art.3 al Convenţiei (interzicerea torturii); violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (dreptul la libertate şi siguranţă); violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (dreptul la libertate şi siguranţă); violarea art.1 Protocolul nr.1 la Convenţie (protecţia proprietăţii); violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (securitatea raporturilor juridice); violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv) combinat cu art. 3.

KOMMERSANT MOLDOVY c. Moldoveihotărîrea din 09.01.2007, cererea nr. 41827/02, violarea art. 10 al Convenţiei (dreptul la libertatea de exprimare).  

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - contestate 6, menținute 6, menținute din cele contestate - 100%;
2013 - contestate 208, menținute 158, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 75%
2014 au fost contestate 217 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 161, ceea ce constituie 74,19%;
2015 au fost contestate 120 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 97, ceea ce constituie 80,83%;
2016 au fost contestate 147 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 108, ceea ce constituie 73,46%.
Hotărîri casate din cele examinate:
2013 - examinate 529, casate - 50 - 9%;
2014, din 589 de cauze examinate, 56 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,50%;
2015, din 1021 de cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,25%;
2016, din 321 de cauze examinate, 39 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 12,14%.

ACTIVITAȚI JUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 593/27 din 11 Decembrie 2018, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de formatori la seminarele de instruire pentru judecători, asistenți judiciari, grefieri și sefi ai secretariatelor, ce se vor desfăşura la 17, 18, 19 și 21 decembrie 2018 la INJ, după cum urmează:
- Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiție pentru data de 17-18 și 21 decembrie 2018;
- Liliana Catan de la Curtea Supremă de Justiție pentru data de 19 decembrie 2018; 
- Boris Bîrcă de la Curtea de Apel Chișinău pentru data de 21 decembrie 2018.

Prin Hotătârea nr. 392/18 din 06 iunie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat dispoziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr.41 din 31 mai 2017, cu privire la demersul Președintelui Uniunii Avocaților, Nina Lozan, referitor la autorizarea delegării judecătorului Bîrcă Boris, pentru participare în calitate de formator la seminarul cu genericul „Încetarea procesului și a procedurii de insolvabilitate. Răspunderea în cadrul procedurii de insolvabilitate”.

Potrivit Hotărârii nr. 41/2 din 17 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Boris Bîrcă, de la Curtea de Apel Chişinău, pentru participare în calitate de formator la seminarul cu tematica “Recursul împotriva hotărîrilor instanţei de insolvabilitate. Particularităţile insolvabilităţii unor subiecţi speciali”, care va avea loc la 27 ianuarie 2017.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 96/12 din 06 octombrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 85 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 525/24 din 01 august 2017, se consideră compatibil cu interesele funcției de judecător Bîrca Boris Procopie.

Prin Hotărîrea nr. 142/12 din 24  ianuarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea CSM nr. 243/9 din 11 martie 2014 i s-a conferit titlul onorific ”Vetran al sistemului judecătoresc”

Conform Hotărîrii nr. 33/3 din 26 februarie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul I (întîi) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 96/12 din 06 octombrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Boris Bîrca care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii nr.142/12 din 24  ianuarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor a fost obiect de examinare la Curtea Europeană hotărîrea judecătorului Boris Bîrcă în cazul “Străisteanu şi alţii contra Moldovei”.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului”, trei hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Bîrcă Boris, au fost obiect de examinare la CtEDO.

Cereale Flor S.A. şi Roşca c. Moldovei, hotărîrea din 14/12/2017, cererea nr. 24042/09, 3159/10 violarea art. 6 CEDO şi art. 1 Protocolul adiţional - admiterea cererii de revizuire contrar principiului securităţii raporturilor juridice.

STRĂISTEANU și alții c. Moldovei (satisfacţie echitabilă), hotărîrea din 24/04/2012, cererea nr. 4834/06. Hotărârea principala din 07 aprilie 2009 - violarea art.3 al Convenţiei (interzicerea torturii); violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (dreptul la libertate şi siguranţă); violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (dreptul la libertate şi siguranţă); violarea art.1 Protocolul nr.1 la Convenţie (protecţia proprietăţii); violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (securitatea raporturilor juridice); violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv) combinat cu art. 3.

KOMMERSANT MOLDOVY c. Moldoveihotărîrea din 09.01.2007, cererea nr. 41827/02, violarea art. 10 al Convenţiei (dreptul la libertatea de exprimare).  

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - contestate 6, menținute 6, menținute din cele contestate - 100%;
2013 - contestate 208, menținute 158, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 75%
2014 au fost contestate 217 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 161, ceea ce constituie 74,19%;
2015 au fost contestate 120 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 97, ceea ce constituie 80,83%;
2016 au fost contestate 147 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 108, ceea ce constituie 73,46%.
Hotărîri casate din cele examinate:
2013 - examinate 529, casate - 50 - 9%;
2014, din 589 de cauze examinate, 56 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,50%;
2015, din 1021 de cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,25%;
2016, din 321 de cauze examinate, 39 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 12,14%.

ACTIVITAȚI JUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 593/27 din 11 Decembrie 2018, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de formatori la seminarele de instruire pentru judecători, asistenți judiciari, grefieri și sefi ai secretariatelor, ce se vor desfăşura la 17, 18, 19 și 21 decembrie 2018 la INJ, după cum urmează:
- Maria Ghervas de la Curtea Supremă de Justiție pentru data de 17-18 și 21 decembrie 2018;
- Liliana Catan de la Curtea Supremă de Justiție pentru data de 19 decembrie 2018; 
- Boris Bîrcă de la Curtea de Apel Chișinău pentru data de 21 decembrie 2018.

Prin Hotătârea nr. 392/18 din 06 iunie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat dispoziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr.41 din 31 mai 2017, cu privire la demersul Președintelui Uniunii Avocaților, Nina Lozan, referitor la autorizarea delegării judecătorului Bîrcă Boris, pentru participare în calitate de formator la seminarul cu genericul „Încetarea procesului și a procedurii de insolvabilitate. Răspunderea în cadrul procedurii de insolvabilitate”.

Potrivit Hotărârii nr. 41/2 din 17 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Boris Bîrcă, de la Curtea de Apel Chişinău, pentru participare în calitate de formator la seminarul cu tematica “Recursul împotriva hotărîrilor instanţei de insolvabilitate. Particularităţile insolvabilităţii unor subiecţi speciali”, care va avea loc la 27 ianuarie 2017.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 96/12 din 06 octombrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 85 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 525/24 din 01 august 2017, se consideră compatibil cu interesele funcției de judecător Bîrca Boris Procopie.

Prin Hotărîrea nr. 142/12 din 24  ianuarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea CSM nr. 243/9 din 11 martie 2014 i s-a conferit titlul onorific ”Vetran al sistemului judecătoresc”

Conform Hotărîrii nr. 33/3 din 26 februarie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul I (întîi) de calificare.

 

Hotărârea nr. 593/27 din 11 Decembrie 2018

Cauze CtEDO Bîrcă B.

Hotărârea nr. 96/12 din 06 octombrie 2017

Hotărârea nr. 525/24 din 01 august 2017

Hotătârea nr. 392/18 din 06 iunie 2017

Hotărârea nr. 41/2 din 17 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 142/12 din 24 ianuarie 2014

Hotărârea CSM nr. 243/9 din 11 martie 2014

Hotărârea nr. 33/3 din 26 februarie 2009

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 96/12 din 06 octombrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Boris Bîrca a fost intentată o procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărârea CD nr. 38/8 din 24 octombrie 2014, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii cu clasarea procedurii, iar prin Hotărârea CSM nr. 136/7 din 03 martie 2015 a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de “avertisment.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 142/12 din 24 ianuarie 2014, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Bîrcă Boris".

Prin Hotărârea nr. 180/6 din 18 Mai 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţiile depuse de avocatul Vlad Corneliu şi Culciţchi Anatolie reprezentant al SA „Scana” în proces de insolvabilitate împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 27 decembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizărilor depuse de avocatul Vlad Corneliu şi Culciţchi Anatolie reprezentant al SA „Scana” în proces de insolvabilitate cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Curţii de Apel Chişinău, Bîrcă Boris.

Prin Hotărârea nr. 164/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Valeriu Duca, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 03 martie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curţii de Apel Chişinău - Boris Bîrcă.

La data de 03 iulie 2013  a fost intentată procedura disciplinară în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chişinău Moraru Maria, Bîrcă Boris şi judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chişinău, Mazur Nadejda, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărârea nr. 32/10 din 06 septembrie 2013 procedura disciplinară a fost sistată. Prin Hotărârea nr. 20/1 din 14 ianuarie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 32/10 din 06 septembrie 2013. Prin Hotărârea nr. 136/7 din 03 martie 2015 a fost admisă contestaţia depusă de membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Teodor Cârnaţ împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 38/8 din 24 octombrie 2014 și s-a adoptat o nouă hotărâre cu aplicarea sancţiunii disciplinare -avertisment.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 27 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 18 de petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 96/12 din 06 octombrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Boris Bîrca a fost intentată o procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunțată hotărârea CD nr. 38/8 din 24 octombrie 2014, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii cu clasarea procedurii, iar prin Hotărârea CSM nr. 136/7 din 03 martie 2015 a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de “avertisment.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 142/12 din 24 ianuarie 2014, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Bîrcă Boris".

Prin Hotărârea nr. 180/6 din 18 Mai 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţiile depuse de avocatul Vlad Corneliu şi Culciţchi Anatolie reprezentant al SA „Scana” în proces de insolvabilitate împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 27 decembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizărilor depuse de avocatul Vlad Corneliu şi Culciţchi Anatolie reprezentant al SA „Scana” în proces de insolvabilitate cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Curţii de Apel Chişinău, Bîrcă Boris.

Prin Hotărârea nr. 164/6 din 03 mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Valeriu Duca, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 03 martie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curţii de Apel Chişinău - Boris Bîrcă.

La data de 03 iulie 2013  a fost intentată procedura disciplinară în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chişinău Moraru Maria, Bîrcă Boris şi judecătorului Judecătoriei Centru mun. Chişinău, Mazur Nadejda, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărârea nr. 32/10 din 06 septembrie 2013 procedura disciplinară a fost sistată. Prin Hotărârea nr. 20/1 din 14 ianuarie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 32/10 din 06 septembrie 2013. Prin Hotărârea nr. 136/7 din 03 martie 2015 a fost admisă contestaţia depusă de membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Teodor Cârnaţ împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 38/8 din 24 octombrie 2014 și s-a adoptat o nouă hotărâre cu aplicarea sancţiunii disciplinare -avertisment.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 27 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 18 de petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 180/6 din 18 Mai 2018

Hotărârea nr. 164/6 din 03 mai 2018

Hotărârea nr. 32/10 din 06 septembrie 2013

Hotărârea nr. 20/1 din 14 ianuarie 2014

Hotărârea nr. 136/7 din 03 martie 2015

Știri
 • Un singur complet de judecători pentru cauze de insolvabilitate; „Cei desemnaţi aleatoriu nu îndeplinesc comenzi”

  Astfel, completul care va examina cauzele ce ţin de insolvabilitatea întreprinderilor ce nu-şi pot onora obligaţiunile faţă de terţi este format din judecătorii Sergiu Arnăut, Boris Bîrcă şi Eugeniu Clim. Şeful Curţii de Apel Chişinău a explicat necesitatea formării unui atare complet prin faptul că dosarele cu pricina ar necesita o atenţie aparte. Demersul înaintat de Ion Pleşca a fost acceptat de majoritatea membrilor CSM.

  Astfel, completul care va examina cauzele ce ţin de insolvabilitatea întreprinderilor ce nu-şi pot onora obligaţiunile faţă de terţi este format din judecătorii Sergiu Arnăut, Boris Bîrcă şi Eugeniu Clim. Şeful Curţii de Apel Chişinău a explicat necesitatea formării unui atare complet prin faptul că dosarele cu pricina ar necesita o atenţie aparte. Demersul înaintat de Ion Pleşca a fost acceptat de majoritatea membrilor CSM.

   
 • Săptămână NEAGRĂ pentru judecători. Opt magistrați, SANCȚIONAȚI disciplinar

  Opt judecători din mai multe instanțe din republică au fost sancționați disciplinar săptămâna aceasta de către Consiliul Superior al Magistraturii.

  Membrii CSM au decis că judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) Iurie Diaconu, Liliana Catan și Ion Guzun, judecătorul Curții de Apel Chișinău Boris Bârcă, judecătorul Judecătoriei Buiucani Serghei Lazari, judecătorul de la Judecătoria Botanica Vitalie Stratan și judecătorii Judecătoriei Orhei, Ecaterina Buzu și Sergiu Procopciuc, să fie sancționați disciplinar plin aplicarea unui avertisment.

  Opt judecători din mai multe instanțe din republică au fost sancționați disciplinar săptămâna aceasta de către Consiliul Superior al Magistraturii.

  Membrii CSM au decis că judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) Iurie Diaconu, Liliana Catan și Ion Guzun, judecătorul Curții de Apel Chișinău Boris Bârcă, judecătorul Judecătoriei Buiucani Serghei Lazari, judecătorul de la Judecătoria Botanica Vitalie Stratan și judecătorii Judecătoriei Orhei, Ecaterina Buzu și Sergiu Procopciuc, să fie sancționați disciplinar plin aplicarea unui avertisment.

   
 • Camera Ascunsă: Mită pentru un judecător al Curții de Apel Economice.

  "Sistemul judecătoresc din R. Moldova se află într-o stare dezastruoasă. Foarte mulți judecători iau mită pentru a pronunța verdicte ilegale. Unul dintre acești judecători este și Boris Bîrcă, care a pronunțat decizii, după ce a fost filmat cum acesta primește bani".
  Informațiile se conțin într-un document remis la adresa UNIMEDIA împreună cu un CD. Pe suportul digital este prezent un filmuleț, în care, potrivit sursei, judecătorul Boris Bîrcă ar fi fost filmat acceptând o sumă de bani de la o persoană a cărui identitate nu este dezvăluită. Autorii filmului scriu în documentul trimis către UNIMEDIA că judecătorul ar fi primit bani pentru loialitate în cazul unui dosar în care este implicată firma SRL Ziarathana. Potrivit sursei, Bîrcă este judecător la Curtea de Apel Economică. Vedeți mai jos imagini video trimise de vizitatorul UNIMEDIA. Acestea datează cu anul 2009.

  "Sistemul judecătoresc din R. Moldova se află într-o stare dezastruoasă. Foarte mulți judecători iau mită pentru a pronunța verdicte ilegale. Unul dintre acești judecători este și Boris Bîrcă, care a pronunțat decizii, după ce a fost filmat cum acesta primește bani".
  Informațiile se conțin într-un document remis la adresa UNIMEDIA împreună cu un CD. Pe suportul digital este prezent un filmuleț, în care, potrivit sursei, judecătorul Boris Bîrcă ar fi fost filmat acceptând o sumă de bani de la o persoană a cărui identitate nu este dezvăluită. Autorii filmului scriu în documentul trimis către UNIMEDIA că judecătorul ar fi primit bani pentru loialitate în cazul unui dosar în care este implicată firma SRL Ziarathana. Potrivit sursei, Bîrcă este judecător la Curtea de Apel Economică. Vedeți mai jos imagini video trimise de vizitatorul UNIMEDIA. Acestea datează cu anul 2009.

   

 • Adevărată luptă împotriva corupției sau îngenunchierea justiției

  Pe ordinea de zi a şedinţei nr 18. (din 22/12/2009) a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din Republica Moldova, convocată pentru 12 ianuarie 2010, figura şi propunerea de examinare în regim de urgenţă a cererilor de demisie a doi judecători. Este vorba de dl. Constantin Urîtu, judecătoria Centru şi dl. Boris Bîrcă din cadrul controversatei Curţi de Apel Economice.
  Deciziile bruşte şi cu siguranţă neaşteptate ale judecătorilor care şi-au dedicat o bună parte din viaţă acestei profesii, considerată atât de „provocatoare în condiţiile Republicii Moldova”, a ridicat semne de întrebare asupra realelor motive care i-au determinat să facă acest pas, mai ales în ceea ce-l priveşte pe judecătorul Boris Bîrcă, din cadrul atât comentatului sistem al justiţiei economice.

  Pe ordinea de zi a şedinţei nr 18. (din 22/12/2009) a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din Republica Moldova, convocată pentru 12 ianuarie 2010, figura şi propunerea de examinare în regim de urgenţă a cererilor de demisie a doi judecători. Este vorba de dl. Constantin Urîtu, judecătoria Centru şi dl. Boris Bîrcă din cadrul controversatei Curţi de Apel Economice.
  Deciziile bruşte şi cu siguranţă neaşteptate ale judecătorilor care şi-au dedicat o bună parte din viaţă acestei profesii, considerată atât de „provocatoare în condiţiile Republicii Moldova”, a ridicat semne de întrebare asupra realelor motive care i-au determinat să facă acest pas, mai ales în ceea ce-l priveşte pe judecătorul Boris Bîrcă, din cadrul atât comentatului sistem al justiţiei economice.

  Mai exact, în urma unor investigaţii preliminare s-a putut constata că dorinţa bruscă şi arzătoare a judecătorului Boris Bîrcă de a-şi înainta benevol cererea de demisie a apărut sub impulsul faptului că domnia sa a fost depistat de către serviciile speciale în timp ce primea 5.000 de Euro cu titlu de mită. Iniţial, în cadrul operaţiunii desfăşurate de serviciile speciale ce a avut ca scop desconspirarea calităţii corupte a judecătorului, se plănuia reţinerea dlui Boris Bîrcă în flagrant. Dar se pare că aceste planuri atât de temerare au suferit „mici” modificări…
  Astfel, aparent, în urma unor negocieri purtate cu autorităţile s-a ajuns la un consens, iar judecătorului Boris Bîrcă i s-a propus o soluţie de compromis: demisia, care să pară ca e solicitată din proprie iniţiativă. La o soluţie similară s-a recurs şi în cazul judecătorului Curţii de Apel Economice, Valeriu Harmaniuc, în perioada de guvernare a regimului totalitar al clanului Voronin.
  Circumstanţele acestui caz aduc o serie de nebuloase, greu de desluşit, în jurul întregii istorii. De ce autorităţile s-au dovedit a fi atât de înţelegătoare şi pline de compasiune faţă de judecătorul Boris Bîrcă? De ce dl. Bîrcă a început să intereseze în mod deosebit autorităţile, încât acestea să îi urmărească atent activitatea şi să îşi concentreze atenţia asupra domniei sale?

   

 • «Эконом-пакет» от экономических судов

  В 2009 году видеокомпромат был запущен в отношении судьи Окружного экономического суда Лилианы Андрияш, которая слишком активно претендовала на кресло председателя инстанции. А в начале этого года много шума наделал «коррупционный ролик» с участием судьи Экономической апелляционной палаты Бориса Быркэ, который по сюжету якобы получает деньги за вынесение «заказанного» решения. 
  Как стало известно «Панораме» из источника в Прокуратуре по борьбе с коррупцией, в последнем случае ЦБЭПК так же не обнаружил ничего криминального. Сейчас прокуроры проверяют следственные материалы и вот-вот вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По мотиву отсутствия состава преступления в действиях судьи Быркэ. 

  В 2009 году видеокомпромат был запущен в отношении судьи Окружного экономического суда Лилианы Андрияш, которая слишком активно претендовала на кресло председателя инстанции. А в начале этого года много шума наделал «коррупционный ролик» с участием судьи Экономической апелляционной палаты Бориса Быркэ, который по сюжету якобы получает деньги за вынесение «заказанного» решения. 
  Как стало известно «Панораме» из источника в Прокуратуре по борьбе с коррупцией, в последнем случае ЦБЭПК так же не обнаружил ничего криминального. Сейчас прокуроры проверяют следственные материалы и вот-вот вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По мотиву отсутствия состава преступления в действиях судьи Быркэ. 

 • Birouri spaţioase, parcare subterană şi aer condiţionat! Judecătorii, în aşteptarea condiţiilor mai bune la Curtea de Apel

  Magistraţii spun că acum nu au condiţii normale de muncă. "Dacă nu deschizi geamul, în două ore ajungi să nu poţi răsufla. Nu ai unde pune dosarele. Le punem prin safeu, prin dulapuri", a spus judecătorul Boris Birca.

  Magistraţii spun că acum nu au condiţii normale de muncă. "Dacă nu deschizi geamul, în două ore ajungi să nu poţi răsufla. Nu ai unde pune dosarele. Le punem prin safeu, prin dulapuri", a spus judecătorul Boris Birca.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU