Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Guţu Andrei
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Bațalai Igor

Judecătoria Chișinău, Judecător de instrucție

Date biografice

Data numirii în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1638-VIII din 30 Iunie 2020, domnul Igor Bațalai a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 249-VIII din 30 iunie 2017, domnul Igor BAȚALAI se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 1 aprilie 2017.

Conform Hotărârii nr. 388/18 din 06 iunie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus repetat, Președintelui Republicii Moldova, numirea, prin transfer, a domnului Igor Bațalai, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 aprilie 2017. 


Prin Decretul Președintelui RM nr. 1601-VII din 04 iunie 2015 numit, pe un termen de cinci ani în funcția de judecător la Judecătoria Militară.

Activități profesionale pertinente
Activitatea juridică

16.07.2003 - 2015 - procuror
04.06.2015 - numit în funcția de judecător la judecătoria Militară, pe un termen de cinci ani

Data numirii în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1638-VIII din 30 Iunie 2020, domnul Igor Bațalai a fost numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 249-VIII din 30 iunie 2017, domnul Igor BAȚALAI se numește, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 1 aprilie 2017.

Conform Hotărârii nr. 388/18 din 06 iunie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus repetat, Președintelui Republicii Moldova, numirea, prin transfer, a domnului Igor Bațalai, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 aprilie 2017. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1601-VII din 04 iunie 2015 numit, pe un termen de cinci ani în funcția de judecător la Judecătoria Militară.

Activități profesionale pertinente
Activitatea juridică

16.07.2003 - 2015 - procuror
04.06.2015 - numit în funcția de judecător la judecătoria Militară, pe un termen de cinci ani

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 12/2 din 22 Mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Igor Baţalai de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 88/10 din 20 Octombrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Igor Bațalai nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 13 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 69,23%;
2016 au fost contestate în total 19 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 47,36%;
2017 au fost contestate în total 124 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 93 ceea ce constituie 75%;
2018 au fost contestate în total 86 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 68,60%;
2019 au fost contestate în total 47 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37 ceea ce constituie 78,72%.
Judecător de instrucție:
2017 au fost contestate în total 25 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 80%;
2018 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 83,33%;
2019 au fost contestate în total 121 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 87 ceea ce constituie 71,90%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
Judecător de drept comun:
2015, din 36 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 11,11%;
2016, din 62 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 16,12%
2017, din 27 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,70%;
2018, din 60 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5%;
2019, din 174 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,89%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017, din 315 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,26%;
- în anul 2018, din 324 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,54%;
- în anul 2019, din 1842 cauze examinate, 41 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,22%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 12/2 din 22 Mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Igor Baţalai de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 79 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea 88/10 din 20 Octombrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Igor Bațalai de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine, acumulînd un total de 77 de puncte.

Potrivit Hotărîrii nr. 116/6 din 14 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 aprilie 2017, a judecătorilor:  Zinaida Talpalaru,  Serghei Ciobanu,  Igor Bațalai, Sergiu Lebediuc.

Prin Hotărîrea nr. 18/1 din 19 februarie 2015 Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Bațalai Igor pentru participare la concursul pentru sulpinirea funcției vacante de judecător.

Activități extrajudiciare
Conform Hotărârii nr. 592/27 din 11 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a delegat judecătorii Alexandru Spoială de la Curtea de Apel Chișinău și Igor Bațalai de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) la seminarul cascadă de formare formatori „Pregătirea scenariului și încărcarea unui E-curs pe ILIAS”, ce va avea loc la 20-21 decembrie 2018 în incinta Institutului Național al Justiției cu începere de la ora 09.00.

Prin Hotărârea nr. 529/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a delegat judecătorii Dorel Musteață, membru al CSM, Alexandru Spoială de la Curtea de Apel Chișinău și Igor Bațalai de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), pentru participare la cursul formare formatori cu genericul ”Protocol și etichetă diplomatică” ce se va desfăşura la 23 noiembrie 2018 în incinta Institutului Național al Justiției.
 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Judecătoriei Chișinău, Igor Bațalai.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 12/2 din 22 Mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Igor Baţalai de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 88/10 din 20 Octombrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Igor Bațalai nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2015 au fost contestate în total 13 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 69,23%;
2016 au fost contestate în total 19 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 47,36%;
2017 au fost contestate în total 124 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 93 ceea ce constituie 75%;
2018 au fost contestate în total 86 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59 ceea ce constituie 68,60%;
2019 au fost contestate în total 47 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37 ceea ce constituie 78,72%.
Judecător de instrucție:
2017 au fost contestate în total 25 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 80%;
2018 au fost contestate în total 24 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 83,33%;
2019 au fost contestate în total 121 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 87 ceea ce constituie 71,90%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
Judecător de drept comun:
2015, din 36 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 11,11%;
2016, din 62 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 16,12%
2017, din 27 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,70%;
2018, din 60 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5%;
2019, din 174 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,89%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017, din 315 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,26%;
- în anul 2018, din 324 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,54%;
- în anul 2019, din 1842 cauze examinate, 41 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,22%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 12/2 din 22 Mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Igor Baţalai de la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 79 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea 88/10 din 20 Octombrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Igor Bațalai de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine, acumulînd un total de 77 de puncte.

Potrivit Hotărîrii nr. 116/6 din 14 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 01 aprilie 2017, a judecătorilor:  Zinaida Talpalaru,  Serghei Ciobanu,  Igor Bațalai, Sergiu Lebediuc.

Prin Hotărîrea nr. 18/1 din 19 februarie 2015 Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Bațalai Igor pentru participare la concursul pentru sulpinirea funcției vacante de judecător.

Activități extrajudiciare
Conform Hotărârii nr. 592/27 din 11 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a delegat judecătorii Alexandru Spoială de la Curtea de Apel Chișinău și Igor Bațalai de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) la seminarul cascadă de formare formatori „Pregătirea scenariului și încărcarea unui E-curs pe ILIAS”, ce va avea loc la 20-21 decembrie 2018 în incinta Institutului Național al Justiției cu începere de la ora 09.00.

Prin Hotărârea nr. 529/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a delegat judecătorii Dorel Musteață, membru al CSM, Alexandru Spoială de la Curtea de Apel Chișinău și Igor Bațalai de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), pentru participare la cursul formare formatori cu genericul ”Protocol și etichetă diplomatică” ce se va desfăşura la 23 noiembrie 2018 în incinta Institutului Național al Justiției.
 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Judecătoriei Chișinău, Igor Bațalai.

 

Hotărârea nr. 12/2 din 22 Mai 2020

Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020

Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 592/27 din 11 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 571/26 din 04 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 529/24 din 13 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 88/10 din 20 Octombrie 2018

Hotărârea nr. 18/1 din 19 februarie 2015

Hotărârea nr. 116/6 din 14 februarie 2017

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Igor Baţalai nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 88/10 din 20 Octombrie 2018, ”în baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Igor Bațalai nu au fost intentate proceduri disciplinare.”

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 5 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), nu au fost înregistrate sesizări.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Igor Baţalai nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 88/10 din 20 Octombrie 2018, ”în baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Igor Bațalai nu au fost intentate proceduri disciplinare.”

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 5 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), nu au fost înregistrate sesizări.

Știri
 • CSM a decis: 13 judecători, evaluați cu ”foarte bine”, vor primi grade de calificare mai mari

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința de astăzi solicitările de acordare a gradelor de calificare mai mari pentru 13 judecători, amânând totodată examinare solicitării pentru magistratul Ghenadie Mîțu de la Judecătoria Soroca.

  Potrivit deciziei CSM, vor primi grade de calificare mai mari următorii magistrați:

  Gradul de calificare III:

  • Daria Șușchevici – judecător la Judecătoria Chișinău, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Mihail Bușuleac – judecător la Judecătoria Cahul,  care a deținut până în prezent gradul V;
  • Andrei Mironov – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Svetlana Uzun – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința de astăzi solicitările de acordare a gradelor de calificare mai mari pentru 13 judecători, amânând totodată examinare solicitării pentru magistratul Ghenadie Mîțu de la Judecătoria Soroca.

  Potrivit deciziei CSM, vor primi grade de calificare mai mari următorii magistrați:

  Gradul de calificare III:

  • Daria Șușchevici – judecător la Judecătoria Chișinău, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Mihail Bușuleac – judecător la Judecătoria Cahul,  care a deținut până în prezent gradul V;
  • Andrei Mironov – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Svetlana Uzun – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV.

  Gradul de calificare IV:

  • Dumitru Bosîi – judecător la Judecătoria Cahul, care deținea gradul V;
  • Natalia Iordachi – judecător la Judecătoria Chișinău.

  Gradul de calificare V:

  • Leonid Turculeț - judecător la Judecătoria Cahul;
  • Inga Gorlenco – judecător la Judecătoria Cahul;
  • Sergiu Suvac – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Igor Bațalai – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Ioana Chironeț - judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Iraida Secrieru – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Angela Ciubotaru – judecător la Judecătoria Chișinău.

  Cei treisprezece magistrați au primit calificativul ”foarte bine” la ultima evaluare.

  Magistratul Ghenadie Mîțu, de la instanța din Soroca, care a solicitat gradul de calificare III și pentru care CSM a amânat examinarea solicitării pentru altă ședință a fost evaluat și admis, recent, pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Judecătoriei Soroca, care este vacantă.

  Conform prevederilor legale, gradele de calificare V, IV și III se acordă judecătorilor și vicepreședinților instanțelor de prim nivel.
  Sursa: bizlaw.md

 • În ce sedii vor activa magistrații numiți recent la Judecătoria Chișinău

  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis astăzi în ce sedii își vor desfășura activitatea cinci magistrați, numiți recent la Judecătoria Chișinău. Conform solicitării judecătorilor, aceștia au fost repartizați:

  Igor Bațalai – sediul Ciocana;
  Aureliu Postică – sediul Râșcani;
  Alina Brăgaru – sediul Botanica;
  Livia Mitrofan – sediul Ciocana;
  Petru Harmaniuc – Buiucani.

  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis astăzi în ce sedii își vor desfășura activitatea cinci magistrați, numiți recent la Judecătoria Chișinău. Conform solicitării judecătorilor, aceștia au fost repartizați:

  Igor Bațalai – sediul Ciocana;
  Aureliu Postică – sediul Râșcani;
  Alina Brăgaru – sediul Botanica;
  Livia Mitrofan – sediul Ciocana;
  Petru Harmaniuc – Buiucani.

  Trei dintre judecători sunt foști absolvenți ai Institutului Național al Justiției și au depus jurământul în cadrul ședinței CSM. Este vorba de Alina Brăgaru, Livia Mitrofan și Petru Harmaniuc. Tot astăzi au mai depus jurământul Rosița Rusu-Parii, de la Judecătoria Soroca (sediul Florești) și Ala Ucraințeva, de la Judecătoria Strășeni (sediul Călărași). Magistrații au jurat să respecte Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce le revin.

  Toți cei cinci judecători nou-numiți în funcții își încep activitatea de astăzi, 11 iulie, iar mâine membrii CSM vor merge în instanțe pentru a-i prezenta.
  sursa: bizlaw.md

 • CSM se împotrivește Președinției. Un judecător respins, propus repetat pentru a fi numit în funcție

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a examinat marţi, 6 iunie, informația Președinției și notele informative ale Inspecției Judiciare referitoare la respingerea candidaturilor a trei judecători pentru a fi numiți, prin transfer, la nou-creata Judecătorie Chișinău. Unul dintre magistraţi a fost propus repetat șefului statului, iar alții doi vor fi verificați suplimentar de SIS. Tot marţi, CSM a numit un nou judecător la Curtea de Apel Chișinău și unul la Judecătoria Chișinău.

  Fostul magistrat al Judecătoriei Militare Igor Bațalai a fost propus repetat șefului statului spre numire, prin transfer, la Judecătoria Chișinău. 

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a examinat marţi, 6 iunie, informația Președinției și notele informative ale Inspecției Judiciare referitoare la respingerea candidaturilor a trei judecători pentru a fi numiți, prin transfer, la nou-creata Judecătorie Chișinău. Unul dintre magistraţi a fost propus repetat șefului statului, iar alții doi vor fi verificați suplimentar de SIS. Tot marţi, CSM a numit un nou judecător la Curtea de Apel Chișinău și unul la Judecătoria Chișinău.

  Fostul magistrat al Judecătoriei Militare Igor Bațalai a fost propus repetat șefului statului spre numire, prin transfer, la Judecătoria Chișinău. 

  Membrii CSM au considerat irelevante argumentele președintelui despre factorii de risc depistați în activitatea judecătorului și reținerile lui Igor Dodon cu privire la pregătirea profesională a lui Bațalai. Potrivit legislației, șeful statului va fi nevoit să accepte candidatura magistratului.

  În cazul judecătorilor Serghei Ciobanu și Sergiu Lebediuc, de la Judecătoria Militară, CSM a decis să solicite un control suplimentar din partea SIS referitor la activitatea lor.

  În cadrul ședinței Consiliului, membrii CSM i-au luat însă la întrebări pe candidații respinși de șeful statului. „Nu credeți că există un conflict sau o încălcare a normei legale în faptul că ați angajat-o pe fiica dumneavoastră în calitate de arhivar la Judecătoria Militară, unde dețineați funcția de președinte de instanță?”, s-a interesat Teodor Cârnaț. „A fost un strigăt de disperare. Noi am pus anunțul de angajare de mult timp și nimeni nu voia să aplice. Oricum, fiica nu s-a reținut mult în funcție. Ea executa ce îi zicea șeful de Cancelarie, iar munca ei era verificată”, a încercat să se justifice Serghei Ciobanu. Potrivit notei președintelui republicii, Ciobanu ar fi angajat-o pe fiica sa în funcția de arhivar la Judecătoria Militară, dar și în cadrul Spitalului Militar. De asemenea, la 11 aprilie, CSM a eliberat acordul pentru urmărirea penală a lui Serghei Ciobanu.

  Judecătorul Lebediuc a fost mai succint în explicații. Referindu-se la acuzațiile care i-au fost aduse, inclusiv de implicare în așa-zisa „Spălătorie rusească”, magistratul a spus că el nu solicită acum o promovare în funcție, ci un simplu transfer apărut în contextul lichidării Judecătoriei Militare în care a activat până acum.

  Tot astăzi, CSM a decis să propună președintelui spre numire în calitate de judecător la Curtea de Apel Chișinău a magistratei Ecaterina Palanciuc, vicepreşedinte al Judecătoriei sectorului Centru, care a deținut mai mult timp funcția de preşedinte interimar al instanţei. Numele Ecaterinei Palanciuc a fost vizat anterior în mai multe scandaluri mediatice. După ce Primăria Capitalei a refuzat să-i acorde o locuinţă judecătoarei, în 2013, Curtea Supremă de Justiţie a obligat autorităţile municipale să-i ofere un apartament. Asta deşi împreună cu soţul, ea deţine o cotă parte dintr-un apartament cu o suprafaţă de 72 de metri pătraţi. Palanciuc face parte din grupul de judecători care se face vinovat de condamnarea Republicii Moldova la CEDO, într-un dosar în care statul a fost obligat să achite despăgubiri de peste 2,5 milioane de euro. 

  CSM a mai propus astăzi numirea prin transfer a judecătoarei de la Criuleni, Viorica Ursu, în funcția de magistrat la Judecătoria Chișinău.
  sursa: anticoruptie.md

 • Încă patru magistrați la Judecătoria Chișinău

  Patru judecători vor fi propuși șefului statului pentru numire la Judecătoria Chișinău. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat candidaturile celor patru a de a fi numiți prin transfer de la Judecătoria Comercială de Circumscripție și Judecătoria Militară.

  Este vorba de Zinaida Talpalaru, care a solicitat trasferul de la Judecătoria Comercială, și Sergiu Lebediuc, Igor Batalau și Serghei Ciobanu, de la Judecătoria Militară. La mijlocul lunii februarie, CSM a numit 27 de magistrați noi la Judecătoria Chișinău, însă nici până în prezent aceștia nu au fost confirmați în funcție de către șeful statului, Igor Dodon.

  Patru judecători vor fi propuși șefului statului pentru numire la Judecătoria Chișinău. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat candidaturile celor patru a de a fi numiți prin transfer de la Judecătoria Comercială de Circumscripție și Judecătoria Militară.

  Este vorba de Zinaida Talpalaru, care a solicitat trasferul de la Judecătoria Comercială, și Sergiu Lebediuc, Igor Batalau și Serghei Ciobanu, de la Judecătoria Militară. La mijlocul lunii februarie, CSM a numit 27 de magistrați noi la Judecătoria Chișinău, însă nici până în prezent aceștia nu au fost confirmați în funcție de către șeful statului, Igor Dodon.

  Amintim că Judecătoria Chișinău a fost creată în urma fuziunii judecătoriilor din sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani, Botanica şi Ciocana. Instanța și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017
  sursa: bizlaw.md

 • Președintele Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcție pentru șase judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a șase judecători, pe un termen de cinci ani.
  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;
  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;
  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;
  Igor Bațalai - Judecătoria Militară;
  Mihail Cojocaru - Judecătoria Bălți;
  Silvia Gurițanu - Judecătoria Leova.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a șase judecători, pe un termen de cinci ani.
  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;
  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;
  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;
  Igor Bațalai - Judecătoria Militară;
  Mihail Cojocaru - Judecătoria Bălți;
  Silvia Gurițanu - Judecătoria Leova.

   
 • Locuințe ieftine pentru procurori bogați // Reportaj Jurnal TV

  În lista procurorilor, care au una sau mai multe locuinţe, dar au fost incluşi în lista beneficiarilor de aprtamente la preţ preferenţial mai sunt: Igor Batalai, procuror în Secţia Securitate internă a Procuraturii generale, Eduard Bulat, şeful Secţiei combatere a traficului de fiinţe umane a Procuraurii generale, procurorul anticorupţie, Sergiu Catan, Nicolae Geru, procuror sectorul Centru, Vasile Godoroja şi Igor Panico, ambii procurori în cadrul Procuraturii Generale, Victor Olărescu, procuror în sectorul Râşcani şi alţii.

  În lista procurorilor, care au una sau mai multe locuinţe, dar au fost incluşi în lista beneficiarilor de aprtamente la preţ preferenţial mai sunt: Igor Batalai, procuror în Secţia Securitate internă a Procuraturii generale, Eduard Bulat, şeful Secţiei combatere a traficului de fiinţe umane a Procuraurii generale, procurorul anticorupţie, Sergiu Catan, Nicolae Geru, procuror sectorul Centru, Vasile Godoroja şi Igor Panico, ambii procurori în cadrul Procuraturii Generale, Victor Olărescu, procuror în sectorul Râşcani şi alţii.

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU