Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Косташ Наталия
Căutare avansată

Balmuş Svetlana

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 05.03.2001

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1538-VII din 24 aprilie 2015 numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1999-III din 9 septembrie 2004 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău.

Instruire/Diplome
1992 - 1997 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

Data numirii în funcție: 05.03.2001

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1538-VII din 24 aprilie 2015 numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1999-III din 9 septembrie 2004 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău.

Instruire/Diplome
1992 - 1997 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1997 - 2001 procuror în Procuratura raionului Nisporeni
05.03.2001 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Nisporeni (Decret nr. 1910-II)
09.09.2004 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău (Decret nr. 1999-III)
05.06.2006 se numeşte în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 599-IV)
20.10.2006 - 16.11.2009 suspendată din funcţia de judecător al Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, pe perioada concediului de maternitate şi îngrijirea copilului (Hot. CSM nr. 262/16 din 07.12.2006 şi Hot. CSM nr. 333/15 din 12.11.2009)

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 131/16 din 27 noiembrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, referitor la hotărârile adoptate de judecătorul Svetlana Balmuș care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, s-a atestat că, există 1 hotărâre CEDO cauza (“Navroțchi c. Moldovei”), în care figurează judecătorul Svetlana Balmuș.

Conform Hotărârii nr. 70/5 din 11 aprilie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Balmuș Svetlana nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 105, menținute 86 - 81,9%;
2012 - cauze contestate 66, menținute 46 - 69,69%;
2013 - cauze contestate 88, menținute 71 - 80,68%;
2014, au fost contestate 107 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 80, ceea ce constituie 74,76%;
2015, au fost contestate 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59, ceea ce constituie 90,76%;
2016, au fost contestate 62 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 46, ceea ce constituie 74,19%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 786, casate 25 - 3,18%;
2012 - cauze examinate 695, casate 28 - 4,02%;
2013 - cauze examinate 730, casate 27 - 3,69%;
2014, din 587 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,04%;
2015, din 205 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,46%;
2016, din 176 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 14,20%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 131/16 din 27 noiembrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 78 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 804/35 din 05 decembrie 2017, se consideră compatibili cu interesele funcției de judecător Craiu Nicolae Ion, Balmuș Svetlana Constantin, Negru Veronica Vasile, Bleșceaga Stella Mihail, Suciu Veaceslav Mihail și Pleșca Aurelia Grigore.

Prin Hotărârea nr. 70/5 din 11 aprilie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 76 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 33/6 din 18 iunie 2014, a fost admisă candidatura judecătoarei Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Svelana Balmuș, la concurs pentru numirea în funcția de Judecător la Curtea de Apel Chișinău.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea CSM nr. 142/7 din 03 martie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

Prin Hotărârea nr. 596/36 din 21 decembrie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare al judecătorului.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 131/16 din 27 noiembrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, referitor la hotărârile adoptate de judecătorul Svetlana Balmuș care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, s-a atestat că, există 1 hotărâre CEDO cauza (“Navroțchi c. Moldovei”), în care figurează judecătorul Svetlana Balmuș.

Conform Hotărârii nr. 70/5 din 11 aprilie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Balmuș Svetlana nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 105, menținute 86 - 81,9%;
2012 - cauze contestate 66, menținute 46 - 69,69%;
2013 - cauze contestate 88, menținute 71 - 80,68%;
2014, au fost contestate 107 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 80, ceea ce constituie 74,76%;
2015, au fost contestate 65 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 59, ceea ce constituie 90,76%;
2016, au fost contestate 62 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 46, ceea ce constituie 74,19%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 786, casate 25 - 3,18%;
2012 - cauze examinate 695, casate 28 - 4,02%;
2013 - cauze examinate 730, casate 27 - 3,69%;
2014, din 587 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,04%;
2015, din 205 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,46%;
2016, din 176 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 14,20%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 131/16 din 27 noiembrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 78 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 804/35 din 05 decembrie 2017, se consideră compatibili cu interesele funcției de judecător Craiu Nicolae Ion, Balmuș Svetlana Constantin, Negru Veronica Vasile, Bleșceaga Stella Mihail, Suciu Veaceslav Mihail și Pleșca Aurelia Grigore.

Prin Hotărârea nr. 70/5 din 11 aprilie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 76 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 33/6 din 18 iunie 2014, a fost admisă candidatura judecătoarei Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Svelana Balmuș, la concurs pentru numirea în funcția de Judecător la Curtea de Apel Chișinău.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea CSM nr. 142/7 din 03 martie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

Prin Hotărârea nr. 596/36 din 21 decembrie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare al judecătorului.

Hotărârea nr. 131/16 din 27 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 804/35 din 05 decembrie 2017

Hotărârea nr. 70/5 din 11 aprilie 2014

Hotărârea nr. 33/6 din 18 iunie 2014

In conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 131/16 din 27 noiembrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Svetlana Balmuș nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 70/5 din 11 aprilie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătorei Buiucani mun. Chișinău, Svetlana Balmuș".

Potrivit Hotărârii nr. 5/1 din 11 ianuarie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de M. Crivouhov împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 17 iulie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de M. Crivouhov privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, Svetlana Balmuş. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 17 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 48 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

In conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 131/16 din 27 noiembrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Svetlana Balmuș nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 70/5 din 11 aprilie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătorei Buiucani mun. Chișinău, Svetlana Balmuș".

Potrivit Hotărârii nr. 5/1 din 11 ianuarie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de M. Crivouhov împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 17 iulie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de M. Crivouhov privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, Svetlana Balmuş. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 17 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 48 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 5/1 din 11 ianuarie 2016

Știri
 • Anul 2015: Judecătorii la cumpărături

  În 2015, jude­că­to­rii din R. Mol­dova, în spe­cial cei care acti­vează în instanţele din Chi­şi­nău, şi-au cum­pă­rat case de mili­oane, apar­ta­mente şi maşini de lux. Unii din­tre ei au bene­fi­ciat, con­co­mi­tent, de dona­ţii gene­roase, în valoare de sute de mii de lei.

  ZdG a sca­nat decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe anul 2015 ale magis­tra­ţi­lor, care au fost publi­cate pe site-ul Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM), şi vă pre­zintă „achi­zi­ţi­ile” deloc modeste ale aces­tora făcute în 2015.

  Două apartamente „din testament” pentru judecătorul Mardari

  În 2015, jude­că­to­rii din R. Mol­dova, în spe­cial cei care acti­vează în instanţele din Chi­şi­nău, şi-au cum­pă­rat case de mili­oane, apar­ta­mente şi maşini de lux. Unii din­tre ei au bene­fi­ciat, con­co­mi­tent, de dona­ţii gene­roase, în valoare de sute de mii de lei.

  ZdG a sca­nat decla­ra­ţi­ile cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe anul 2015 ale magis­tra­ţi­lor, care au fost publi­cate pe site-ul Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM), şi vă pre­zintă „achi­zi­ţi­ile” deloc modeste ale aces­tora făcute în 2015.

  Două apartamente „din testament” pentru judecătorul Mardari

  Înce­pem de la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie (CSJ). La înce­put de 2016, Dumi­tru Mar­dari a intrat în pose­sia a două apar­ta­mente în sect. Cio­cana, de 120 şi, res­pec­tiv, 87 m.p. Ambele au intrat în pose­sia sa prin „suc­ce­siune tes­ta­men­tară” de la tatăl său, Vasile. În ambele apar­ta­mente, tatăl jude­că­to­ru­lui a inves­tit în 2007-2008, pe când avea 71-72 de ani. Ambele apar­ta­mente se află într-un com­plex loca­tiv din str. Mihail Sado­veanu, foarte aproape de Jude­că­to­ria Cio­cana, acolo unde Mar­dari a lucrat până în 2013, până a fi pro­mo­vat la CSJ. Dumi­tru Mar­dari, în peri­oada în care tatăl său inves­tea în apar­ta­mente, era preşe­din­tele Jude­că­to­riei Cio­cana. Tot anul tre­cut, jude­că­to­rul a deve­nit bene­fi­ci­a­rul a patru hec­tare de teren agri­col prin „suc­ce­siune legală”, dar şi pro­pri­e­ta­rul a nu mai puţin de 11 încă­peri nelo­ca­tive, obţi­nute, la fel, prin suc­ce­siune legală şi tes­ta­men­tară. În anii pre­ce­denţi, jude­că­to­rul a obţi­nut ast­fel şi alte pro­pri­e­tăţi, majo­ri­ta­tea în ora­şul Cup­cini, r. Edi­neţ.

  Nico­lae Gor­dilă, vice­preşe­din­tele CSJ, a cum­pă­rat, în 2015, două auto­mo­bile, un BMW fabri­cat în 1993, cu apro­xi­ma­tiv 50 mii de lei, şi un Volvo din 2012, cu 313 mii de lei. Şi Ion Guzun, care acti­vează la CSJ din 2014, şi-a cum­pă­rat anul tre­cut un Volvo XC70, fabri­cat în 2011, cu 255 mii de lei. Soţia sa este jude­că­toa­rea de la Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău, Maria Guzun. Cei doi îşi con­stru­iesc acum o casă în comuna Tru­şeni, mun. Chi­şi­nău. Jude­că­to­rul Iurie Beje­naru a inves­tit 23 mii de euro, prima tranşă, într-o con­stru­cţie care urmează să fie ter­mi­nată la finele anu­lui 2016. Tot într-un apar­ta­ment a inves­tit, anul tre­cut, şi colega lui Beje­naru, Elena Cova­lenco. Aceasta însă nu indică suma pe care a scos-o din buzu­nar pen­tru această achi­zi­ţie. Ghen­a­die Nico­laev a pri­mit cu titlu de dona­ţie 1/2 dintr-un apar­ta­ment în or. Cri­u­leni, dar şi o parte dintr-un teren din ace­laşi oraş. Oleg Ster­ni­oală a decla­rat că în 2015, soţia sa a pri­mit de la părinţi o dona­ţie în valoare de 10 mii de euro. Anul tre­cut, magis­tra­tul a obţi­nut în „folo­sinţă” şi un apar­ta­ment de 89 m. p.. Nadejda Toma susţine că anul tre­cut şi-a cum­pă­rat un Peu­geot 307 cu doar 15 mii de lei, pro­dus în 2004.

  Toţi jude­că­to­rii de la CSJ au ridi­cat, în 2015, sala­rii de peste 250 mii de lei, majo­ri­ta­tea pri­mind şi pen­sii de 10 mii de lei pe lună.

  Ciugureanu şi Clim, judecătorii de la CA Chişinău, în case noi

  2015 a fost pros­per şi pen­tru unii jude­că­tori de la CA Chi­şi­nău. Mihail Ciu­gu­reanu s-a mutat anul tre­cut în casă nouă, de lux, cu o valoare cadas­trală de 4,5 mili­oane de lei. El menţio­nează în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe anul 2015 că a obţi­nut casa în schim­bul unui teren esti­mat la 3,8 mili­oane de lei. Şi Euge­niu Clim a intrat, la înce­put de 2016, în casă nouă. El declară că şi-a cum­pă­rat casa şi tere­nul afe­rent, aflate în Chi­şi­nău, cu doar 850 mii de lei. Sve­tlana Bal­muş a obţi­nut anul tre­cut un spa­ţiu loca­tiv în r. Stră­şeni, cu doar 6 mii de lei. Colega sa, Angela Bos­tan, şi-a cum­pă­rat o Honda CRV, fabri­cată în 2009, cu 175 mii de lei. Tot în 2015, ea a con­trac­tat un cre­dit de 100 mii de lei.Nelea Budăi a obţi­nut drept moş­te­nire o casă cu teren afe­rent la Edi­neţ. Jude­că­toa­rea şi soţul său au deve­nit, în ace­laşi an, pro­pri­e­ta­rii unui apar­ta­ment cu o valoare de 1 milion de lei, în con­di­ţi­ile în care fami­lia deţine deja o casă de lux.

  Magis­tra­tul de la CA Chi­şi­nău, Iurie Melin­teanu, a deve­nit pro­pri­e­ta­rul unui teren pen­tru con­stru­cţii de 520 m. p.. Ana­to­lie Min­ciună şi-a cum­pă­rat o Skoda Fabia, plă­tind 90 mii de lei. Ghen­a­die Moro­zan şi-a pro­cu­rat un Ford Ran­ger, fabri­cat în 2004, iar Ana Panov a achi­zi­ţio­nat nu mai puţin de 20 ha de teren agri­col la Cău­şeni, în con­di­ţi­ile în care avea deja alte câteva zeci de hec­tare. În 2015, jude­că­toa­rea a şi vân­dut 67 ha cu 1,1 mili­oane de lei, cumpărându-şi o Toyota RAV 4, fabri­cată în 2011 cu 345 mii de lei. Dina Rotar­ciuc şi-a cum­pă­rat în 2015 un teren pen­tru con­stru­cţii cu 80 de mii de lei, iar magis­trata Elena Cob­zac a pri­mit o dona­ţie de la fiica sa, aflată în Emi­ra­tele Arabe Unite, în valoare de 8 mii USD. În 2015, ea şi-a pro­cu­rat o Mazda 2 din 2007 cu doar 15 mii de lei şi a inves­tit 26,2 mii de euro în con­stru­cţia unui apar­ta­ment cu două camere. Ste­lian Tele­ucă a pri­mit de la mama sa, sta­bi­lită în stră­i­nă­tate, 4 mii de euro, fami­lia sa cumpărându-şi un apar­ta­ment de 51 m. p. anul tre­cut. În 2015, Tele­ucă a con­trac­tat un cre­dit de 900 mii de lei. Mama jude­că­to­ru­lui Iurie Ior­dan i-a trans­fe­rat aces­tuia, din Ita­lia, trei mii de euro anul tre­cut, an în care jude­că­to­rul şi-a cum­pă­rat o Toyota RAV 4, fabri­cată în 2007. Oxana Robu a obţi­nut, prin con­tracte de dona­ţie, o căsuţă de 65 m. p. şi un teren pen­tru con­stru­cţii în mun. Chi­şi­nău.

  Cumpărături modeste la Curţile de Apel din afara Chişinăului

  Jude­că­toa­rea Ruslana Bur­de­niuc de la CA Bălţi a moş­te­nit, în 2015, două apar­ta­mente şi două tere­nuri. Ea şi-a cum­pă­rat cu 160 mii de lei şi o maşină, doar că a blu­rat mode­lul, asta deşi legea spune că această infor­ma­ţie nu conţine date cu carac­ter per­so­nal. Şi cole­gii săi, Tatiana Duca, Ghen­a­die Liulca, Ghe­or­ghe Scu­tel­nic, Aure­lia Tode­raş sau Sve­tlana Şli­a­h­ti­ţki, şi-au luat, în 2015, maşini, blu­rând însă denu­mi­rile lor.

  Ion Dănă­ilă de la CA Cahul şi-a cum­pă­rat anul tre­cut o Skoda Yeti nouă, din 2015, cu 473 mii de lei. Colega sa, Tatiana Timi­tri­adi, a obţi­nut un teren, din dona­ţie, dar şi o casă de locuit, în urma unui con­tract de întreţi­nere pe viaţă. Gri­gore Colev de la CA Ben­der a cum­pă­rat anul tre­cut un apar­ta­ment de 52 m. p., iar cole­gul său, Şte­fan Star­ciuc, un Opel Vec­tra din 1997 cu 20 mii de lei.

  Judecătoarea Carpenco/Costiuc, casă de 1 milion la Stăuceni

  Dorin Dul­ghi­eru, preşe­din­tele Jude­că­to­riei Buiu­cani, a înca­sat anul tre­cut 30 mii de euro, în urma unui „con­tract de dona­ţie con­di­ţio­nată”. Cole­gul său, Ghen­a­die Pav­liuc, a intrat anul tre­cut în pose­sia unui Vol­s­kwa­gen Tiguan Uni­ver­sal din 2010, cumpărându-l cu 130 mii de lei. Liuba Pru­teanu a achi­zi­ţio­nat în 2015 două tere­nuri pen­tru con­stru­cţii, iar colega sa, Corina Ursachi, a obţi­nut un BMW 520 D, fabri­cat în 2013, gra­tuit, prin con­tract de como­dat. Ciprian Valah, care este jude­că­tor din ianu­a­rie 2015, şi-a cum­pă­rat anul tre­cut o Skoda Room­ster cu 120 mii de lei.

  Ale­xan­dru Arhip de la Jude­că­to­ria sect. Cen­tru a obţi­nut în 2015 450 mii de lei de la o „cere­mo­nie civilă”, achi­zi­ţionând tot­o­dată un apar­ta­ment de 103 m. p. prin con­tract de como­dat. Colega sa,Elena Cos­tiuc, fostă Car­penco, şi-a cum­pă­rat o căsuţă în comuna Stă­u­ceni cu aproape un milion de lei. Djeta Chis­tol a cum­pă­rat, cu 10 mii de euro, un auto­mo­bil, nespe­ci­fi­când însă marca aces­tuia. Irina Maxim împre­ună cu soţul său au achi­zi­ţio­nat două tere­nuri şi o casă de locuit în comuna Dăn­ceni, r. Ialo­veni, iar cole­gul aces­teia, Dorin Mun­teanu, şi-a luat un auto­mo­bil, o Honda Insi­ght, cu 50 mii de lei. Ser­giu Stra­tan a inves­tit într-un apar­ta­ment de 42 m. p., Inga Veş­ti­man a obţi­nut un apar­ta­ment de 52 m. p., iar Sve­tlana Vâşcu – mai multe tere­nuri agri­cole. Anul tre­cut, magis­tra­tul Ser­giu Bularu a pri­mit 18 mii de euro prin trans­fer ban­car din Ita­lia.

  Donaţii impresionante la Judecătoria Râşcani

  Ala Malîi, de la Jude­că­to­ria Cio­cana, şi-a cum­pă­rat anul tre­cut un Che­vro­let Cap­ti­via, fabri­cat în 2013, cu doar 110 mii de lei, deşi un ase­me­nea auto­mo­bil, la preţul de piaţă, costă de aproape trei ori mai mult. Jude­că­toa­rea pare însă „spe­cia­li­zată” în ast­fel de tranza­cţii. Anul tre­cut, ea spune că a vân­dut un Hyun­dai Santa Fe cu doar 10 mii de lei, deşi o ase­me­nea maşină ar costa cel puţin 10 mii de euro, la mâna a doua. Colega ei, Vic­to­ria Sârbu, şi-a pro­cu­rat un Nis­san X-Trail cu aproape 200 mii de lei. Ea a con­trac­tat anul tre­cut şi două cre­dite în valoare de 80 mii de lei.

  La Jude­că­to­ria Râş­cani, mun. Chi­şi­nău, în 2015, au fost la modă dona­ţi­ile. Ast­fel, Tatiana Vasi­lică, prin inter­me­diul soţu­lui său, Petru, a pri­mit o dona­ţie de 60 mii de euro de la părinţi (!). Ste­lla Bleş­ceaga a pri­mit o dona­ţie de 14,5 mii de euro de la sora sa, Ina, din Franţa, Cor­ne­liu Guzun, prin inter­me­diul soţiei, o dona­ţie de 10361 de euro, iar Vero­nica Jomiru-Niculiţă – două tere­nuri în r. Flo­reşti. Magis­trata şi-a cum­pă­rat anul tre­cut şi un apar­ta­ment de 70 m. p. pe str. Igor Vieru din Chi­şi­nău. Anul tre­cut, nu mai puţin de 10 jude­că­tori de la Jude­că­to­ria sect. Râş­cani au inves­tit în con­stru­cţia de apar­ta­mente, în cadrul unui pro­iect ini­ţiat de Oleg Mel­ni­ciuc, preşe­din­tele Jude­că­to­riei Râş­cani. Blo­cu­rile sunt ridi­cate de com­pa­nia Exfac­tor Grup, pe str. Hristo Botev din Chi­şi­nău.

  Oleg Mel­ni­ciuc a pri­mit şi el, anul tre­cut, 150 mii de lei drept dona­ţie de la mama sa, pen­sio­nară, des­pre care ZdG scria ante­rior că este mili­o­nară, fiind pro­pri­e­tara în acte a mai mul­tor con­stru­cţii nelo­ca­tive din Chi­şi­nău, asta deşi femeia locu­ieşte în s. Mân­dâc, Dro­chia. În 2015, după dez­vă­lu­i­rile ZdG, inclu­siv SIS a soli­ci­tat Comi­siei Naţio­nale de Inte­gri­tate să inves­ti­gheze aceste aspecte, însă insti­tu­ţia nu a găsit nicio încăl­care. Anul tre­cut, preşe­din­tele Jude­că­to­riei Râş­cani a deve­nit pro­pri­e­ta­rul unui spa­ţiu nelo­ca­tiv de 81 m. p. în blo­cul con­struit în cadrul pro­iec­tu­lui ini­ţiat de el.

  Con­form decla­ra­ţi­i­lor cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe 2015, jude­că­to­rii de la Jude­că­to­ria Bota­nica, nu au făcut achi­zi­ţii în 2015. Un alt aspect inte­re­sant pe care l-am reţi­nut se referă la jude­că­toa­rea Nata­lia Ber­bec, pro­mo­vată în fun­cţie după mai multe scan­da­luri. Jude­că­toare la Hân­ceşti, aceasta susţine că anul tre­cut copi­lul ei minor a pri­mit 800 mii de lei pen­tru „întreţi­nere” de la tatăl aces­tuia.
  sursa: zdg.md

 • Doi judecători, printre care cumnatul lui Plahotniuc, promovaţi la Curtea de Apel Chişinău

  Judecătorii Ghenadie Morozan şi Svetlana Balmoş au fost propuşi şefului statului, Nicolae Timofti, pentru suplinirea a două funcţii de judecător la Curtea de Apel Chişinău (CAC). Decizia a fost luată astăzi în cadrul şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
  La concurs au participat de tot cinci candidaţi: Liudmila Cernei, Liuba Pruteanu, Liubovi Brînza, Ghenadie Morozan, Svetlana Balmoş şi Ghenadie Pavliuc. Ghenadie Morozan este judecător la Judecătoria Râşcani din Chişinău, iar Svetlana Balmoş la Judecătoria Buiucani a capitalei.

  Judecătorii Ghenadie Morozan şi Svetlana Balmoş au fost propuşi şefului statului, Nicolae Timofti, pentru suplinirea a două funcţii de judecător la Curtea de Apel Chişinău (CAC). Decizia a fost luată astăzi în cadrul şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
  La concurs au participat de tot cinci candidaţi: Liudmila Cernei, Liuba Pruteanu, Liubovi Brînza, Ghenadie Morozan, Svetlana Balmoş şi Ghenadie Pavliuc. Ghenadie Morozan este judecător la Judecătoria Râşcani din Chişinău, iar Svetlana Balmoş la Judecătoria Buiucani a capitalei.

  De menţionat că Ghenadie Morozan este unul dintre cei opt magistraţi supranumiţi de presă „din iad”. După ce în aprilie 2009 a judecat zeci de tineri în comisariatele de poliţie, cumnatul controversatului oligarh Vladimir Plahotniuc, a scăpat basma curată şi a rămas în funcţie.
  În declaraţia sa de avere pentru anul trecut, acesta indica o casă de 428 de metri pătraţi în sumă de aproape 3 milioane de lei şi un apartament de 66 de metri pătraţi.

   
 • Стелиан Телеукэ и Мария Негру рекомендованы на должности судей Апелляционной палаты Кишинева

  Судьи Стелиан Телеукэ и Мария Негру рекомендованы во вторник Высшим советом магистратуры (ВСМ) на должности судей Апелляционной палаты Кишинева. Их судьбу решит президент РМ Николае Тимофти, который должен одобрить назначения. Всего на две вакантные должности претендовали семь судей: Люба Брынзэ из суда сектора Чентру; Генадие Павлюк, Светлана Балмуш, Наталья Чимичук из суда сектора Буюкань; Вероника Негру из суда сектора Рышкановка. Член ВСМ Георге Аворник покинул зал заседания в момент голосования, так как Мария Негру является его сестрой.

  Судьи Стелиан Телеукэ и Мария Негру рекомендованы во вторник Высшим советом магистратуры (ВСМ) на должности судей Апелляционной палаты Кишинева. Их судьбу решит президент РМ Николае Тимофти, который должен одобрить назначения. Всего на две вакантные должности претендовали семь судей: Люба Брынзэ из суда сектора Чентру; Генадие Павлюк, Светлана Балмуш, Наталья Чимичук из суда сектора Буюкань; Вероника Негру из суда сектора Рышкановка. Член ВСМ Георге Аворник покинул зал заседания в момент голосования, так как Мария Негру является его сестрой.

   

 • Judecătorul care va examina dosarul privind accidentul în care a fost implicat procurorul Garaba, în concediu

  Dosarul privind accidentul de la sfârșitul lunii iulie curent în care a fost implicat președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Iurie Garaba, va fi examinat la Judecătoria Buiucani după 1 octombrie 2013.

  Dosarul privind accidentul de la sfârșitul lunii iulie curent în care a fost implicat președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Iurie Garaba, va fi examinat la Judecătoria Buiucani după 1 octombrie 2013.

  Asta pentru că judecătorul căruia i-a fost repartizat spre examinare acest caz, Svetlana Balmuș, este în concediu până la 1 octombrie, arată site-ul judecătoriei. Dosarul a fost expediat în instanța de judecată în prima jumătate a lunii august, dar judecătoarea Balmuș a mers în concediul anual începând cu data de 19 august.

  „Știu că dosarul este în instanță, dar nu știu când va avea loc prima ședință de judecată. Munteanu și-a recunoscut fapta și a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției”, a declarat Iurie Garaba pentru Ziarul NAȚIONAL. Procurorul nu și-a reluat încă activitatea la Procuratura Generală, fiind și el în concediu.

  Anterior, Gheorghe Munteanu, cel care l-ar fi lovit în plină figură pe procuror după un accident minor între mașinile conduse de aceștia, ne-a spus că „nu se consideră vinovat de acel accident” și că „nu va repara mașina procurorului”.

  Amintim că Gheorghe Munteanu este învinuit de huliganism, după ce l-ar fi lovit pe președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Iurie Garaba. Cei doi s-ar fi luat la bătaie în urma unui accident rutier minor produs pe 30 iulie pe șoseaua Balcani. După incident, Munteanu a ajuns în izolator. Ulterior, Judecătoria Buiucani a dispus prelungirea termenului de arest cu 20 de zile. Măsura preventivă a fost modificată la 8 august de Curtea de Apel, care l-a eliberat pe Munteanu din arest. Tânărul are acum interdicția de a părăsi țara. 

 • Poveştile unor tinere obligate să se prostitueze şi a traficanţilor condamnaţi, care NU le achită despăgubirile dictate de judecători

  Elena A., o tânară de 27 de ani din raionul Dubăsari, a petrecut opt luni în sclavie în Turcia. În vara anului 2003, ea a fost ademenită de o consăteancă, Aliona C., să meargă la muncă, pentru a lucra chelneriţă într-un hotel. "Mi s-a promis un salariu de 300 de dolari pe lună. Aveam mama bolnavă şi aceşti bani înseamnau o avere", îşi aminteşte Elena, citată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice.

  Elena A., o tânară de 27 de ani din raionul Dubăsari, a petrecut opt luni în sclavie în Turcia. În vara anului 2003, ea a fost ademenită de o consăteancă, Aliona C., să meargă la muncă, pentru a lucra chelneriţă într-un hotel. "Mi s-a promis un salariu de 300 de dolari pe lună. Aveam mama bolnavă şi aceşti bani înseamnau o avere", îşi aminteşte Elena, citată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice.

  Aşa cum reiese din dosarul penal deschis ulterior, paşaportul Elenei a fost perfectat într-o zi, cu banii Alionei, iar concubinul ei a intâlnit-o pe Elena pe aeroportul din Istanbul. De la Istanbul, Elena a fost dusă în Antalia, la un hotel închis, unde mai erau câteva fete. "Imediat ce am ajuns, au fost chemaţi trei bărbaţi, care şi-au ales fete, inclusiv pe mine. Trebuia să mergem la clienţi. Atunci am început să plâng şi să spun că nu mă duc nicăieri, pentru că nu pentru asta am venit. Turcul a sunat-o pe Aliona si mi-a dat telefonul să vorbesc. Ea mi-a spus să fac ce mi se spune şi să nu-i fac probleme. Peste câteva zile, şi Aliona a revenit în Turcia", povesteşte Elena.

 • Похитители молодости

  Судья Светлана Балмуш, рассматривавшая это дело, говорит, что Анна дошла до процесса с явной психологической травмой, полностью дезориентированная и в глубоком отчаянии. Судья приговорила Валерия к 13 годам лишения свободы и обязала выплатить Анне в качестве возмещения ущерба 100 тыс. леев.

  Судья Светлана Балмуш, рассматривавшая это дело, говорит, что Анна дошла до процесса с явной психологической травмой, полностью дезориентированная и в глубоком отчаянии. Судья приговорила Валерия к 13 годам лишения свободы и обязала выплатить Анне в качестве возмещения ущерба 100 тыс. леев.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU