Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Пушка Думитру
Căutare avansată

Bejenaru Eugeniu

Curtea de Apel Bălţi, Judecător

Date biografice

Prin Decretul Președintelui RM nr. 190-VIII din 20 mai 2017, domnul Eugeniu Bejenaru se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1703-VII din 05 august 2015 numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița.

Conform Hotărîrii nr. 516/20 din 30 iunie 2015 a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte la Judecătoria Ocniţa, începînd cu 09 iulie 2015 pînă la suplinirea funcţiei vacante.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 192-VI din 04 iulie 2011 numit în funcția de președinte al Judecătoriei Ocnița, pe un termen de patru ani.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 190-VIII din 20 mai 2017, domnul Eugeniu Bejenaru se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1703-VII din 05 august 2015 numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița.

Conform Hotărîrii nr. 516/20 din 30 iunie 2015 a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte la Judecătoria Ocniţa, începînd cu 09 iulie 2015 pînă la suplinirea funcţiei vacante.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 192-VI din 04 iulie 2011 numit în funcția de președinte al Judecătoriei Ocnița, pe un termen de patru ani.

Anul naşterii 1971
 
Instruire/Diplome
1988 - 1990 facultatea de drept, Colegiul Republican de Informatică şi Drept
1991 - 1998 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1990 - 1993 jurist, Colhozul „Viaţa Nouă”, s. Gîrbovca, raioanul Donduşeni
1993 - 1996 jurist-consult, SRL „Corint”, mun. Chişinău
1996 - 1999 executor judecătoresc la Judecătoria Ocniţa
1999 - 2000 stagiar, Judecătoria Ocniţa
08.05.2001 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Ocniţa, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 36-III)
04.10.2006 numit în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 796-IV)
04.07.2011 numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Ocniţa, pe un termen de 4 ani (Decret nr. 192-VI)

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 109/7 din 07 octombrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ocnița, Bejenaru Eugeniu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 207/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ocnița, Bejenaru Eugeniu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/sentințe contestate 23, menținute 18 - 78,26%;
2012 - hotărîri/sentințe contestate 21, menținute 13 - 61,90%, din 3 încheieri contestate a fost menținută 1 - 33,3%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 16, menținute 11 - 68,75%, din 1 încheiere contestată nici una nu a fost menținută;

2014, din 13 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate, 8 au fost menţinute (61.53%);
2015, din 23 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate, 11 au fost menţinute (47.82%);
2016, din 10 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate, 4 au fost menţinute(40%).

Judecător de instrucţie:
2014, din 11 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate, 7 au fost menţinute (63,63%);
2015, din 19 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate. 12 au fost menţinute (63,15%);
2016. din 9 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate, 4 au fost menţinute (44,44%). 

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 498, casate 5 - 1,00%;
2012 - cauze examinate 522, casate 9 - 1,72%;
2013 - cauze examinate 190, casate 5 - 2,63%;
2014, din 290 cauze examinate, 5 hotărîri/încheieri au fost casate (1,73%);
2015, din 528 cauze examinate, 12 hotărîri/încheieri au fost casate (2,27%);
2016, din 191 cauze examinate, 6 hotărîri/încheieri au fost casate (3,14%).

Judecător de instrucţie:
2014, din 84 cauze examinate, 4 hotărîri/încheieri au fost casate (4,76%);
2015, din 288 cauze examinate, 7 hotărîri/încheieri au fost casate (2,43%);
2016, din 107 cauze examinate, 5 hotărîri/încheieri au fost casate (4,67%). 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 13/4 din 13 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admits candidatura judecătorului Bejenaru Eugen pentru participare la concursul pentru promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară - Curtea de Apel Bălţi.

În conformitate cu Hotărârea nr. 143/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului BEJENARU Eugeniu pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Edineţ.

Prin Hotărîrea nr. 110/7 din 07 octombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 68 de puncte.

Potrivit Hotărîrii nr. 109/7 din 07 octombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 87 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 96/10 din 22 iunie 2015 a fost admisă candidatura judecătorului Bejenaru Egeniu pentru participare la concursul, pentru numirea în funcție de președinte la Judecătoria Ocnița.

Prin Hotărîrea nr. 208/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 64 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 207/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 86 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea CSM nr. 230/10 din 24 martie 2015, i s-a conferit gradul II (doi) de calificare al judecătorului.

Prin Hotărîrea CSM nr. 151/6 din 12 februarie 2013, i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Conform Hotărîrii nr. 231/9 din 16 iulie 2009, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care a confirmat gradul IV (patru) de calificare deținut.

Cauze CtEDO
Conform Hotărîrii nr. 109/7 din 07 octombrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ocnița, Bejenaru Eugeniu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 207/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ocnița, Bejenaru Eugeniu, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/sentințe contestate 23, menținute 18 - 78,26%;
2012 - hotărîri/sentințe contestate 21, menținute 13 - 61,90%, din 3 încheieri contestate a fost menținută 1 - 33,3%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 16, menținute 11 - 68,75%, din 1 încheiere contestată nici una nu a fost menținută;

2014, din 13 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate, 8 au fost menţinute (61.53%);
2015, din 23 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate, 11 au fost menţinute (47.82%);
2016, din 10 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate, 4 au fost menţinute(40%).

Judecător de instrucţie:
2014, din 11 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate, 7 au fost menţinute (63,63%);
2015, din 19 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate. 12 au fost menţinute (63,15%);
2016. din 9 de hotărîri/sentinţe/încheieri contestate, 4 au fost menţinute (44,44%). 

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 498, casate 5 - 1,00%;
2012 - cauze examinate 522, casate 9 - 1,72%;
2013 - cauze examinate 190, casate 5 - 2,63%;
2014, din 290 cauze examinate, 5 hotărîri/încheieri au fost casate (1,73%);
2015, din 528 cauze examinate, 12 hotărîri/încheieri au fost casate (2,27%);
2016, din 191 cauze examinate, 6 hotărîri/încheieri au fost casate (3,14%).

Judecător de instrucţie:
2014, din 84 cauze examinate, 4 hotărîri/încheieri au fost casate (4,76%);
2015, din 288 cauze examinate, 7 hotărîri/încheieri au fost casate (2,43%);
2016, din 107 cauze examinate, 5 hotărîri/încheieri au fost casate (4,67%). 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 13/4 din 13 februarie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admits candidatura judecătorului Bejenaru Eugen pentru participare la concursul pentru promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară - Curtea de Apel Bălţi.

În conformitate cu Hotărârea nr. 143/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului BEJENARU Eugeniu pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Edineţ.

Prin Hotărîrea nr. 110/7 din 07 octombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 68 de puncte.

Potrivit Hotărîrii nr. 109/7 din 07 octombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 87 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 96/10 din 22 iunie 2015 a fost admisă candidatura judecătorului Bejenaru Egeniu pentru participare la concursul, pentru numirea în funcție de președinte la Judecătoria Ocnița.

Prin Hotărîrea nr. 208/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 64 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 207/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 86 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea CSM nr. 230/10 din 24 martie 2015, i s-a conferit gradul II (doi) de calificare al judecătorului.

Prin Hotărîrea CSM nr. 151/6 din 12 februarie 2013, i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Conform Hotărîrii nr. 231/9 din 16 iulie 2009, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care a confirmat gradul IV (patru) de calificare deținut.

 

Hotărârea nr. 13/4 din 13 februarie 2017

Hotărîrea nr. 207/15 din 12 decembrie 2014

Hotărîrea nr. 208/15 din 12 decembrie 2014

Hotărîrea 96/10 din 22 iunie 2015

Hotărîrea CSM nr. 230/10 din 24 martie 2015

Hotărîrea CSM nr. 151/6 din 12 februarie 2013

Hotărîrea nr. 231/9 din 16 iulie 2009

Hotărârea nr. 109/7 din 07 octombrie 2016

Hotărârea nr. 110/7 din 07 octombrie 2016

Hotărârea nr. 143/6 din 31 octombrie 2016

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 109/7 din 07 octombrie 2014, "de către Colegiul disciplnar în perioada anilor 2014-2016, n-au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Eugeniu Bejenaru.”

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 207/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2011-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Eugeniu Bejenaru".

Conform Hotărârii nr. 18/2 din 09 Februarie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Chira Nicolai împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 30 martie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Chira Nicolai cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Edineţ, sediul Ocniţa, Bejenaru Eugeniu.

Prin Hotărârea nr. 15/2 din 09 Februarie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Conovca Galina împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 16 februarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsa cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Edineț, sediul Ocnița, Bejenaru Eugeniu. 

Prin Hotărîrea nr. 70/9 din 15 iunie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar, a respins sesizarea depusă de avocatul Crainic Arcadie cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Ocniţa Bejenaru Eugeniu. În sesizarea depusă, avocatul Crainic Arcadie a indicat că, în procedură la judecătorul Judecătoriei Ocniţa Bejenaru Eugeniu s-a aflat cauza civilă la cererea de chemare în judecată a lui Moraru Vasile împotriva Moraru Lucia privind încasarea pensiei de întreţinere a copiilor minori în sumă bănească fixă în mărime de 1 700 lei și la data de 27.02.2015 a fost pronunţat dispozitivul hotărîrii adoptate. În pofida faptului că el în aceiaşi zi a înregistrat cerere la cancelaria Judecătoriei Ocniţa prin care a solicitat să-i fie expediat în adresa lui copia hotărîrii redactate din 27.02.2015, însă pînă la momentul depunerii acestei petiţii a expirat mai mult de 20 zile şi nu a primit răspuns la cererea depusă. Astfel, petiţionarul consideră că de către judecătorul Bejenaru Eugeniu, prin neonorarea obligaţiunilor prevăzute de lege i se creează impedimente artificiale la întocmirea cererii de apel. Prin Hotărîrea nr. 15/15 din 06 noiembrie 2015, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Arcadie Crainic, împotriva Hotărîrii Completului de admisibilitate nr. 70/9 din 15 iunie 2015, emisă în privința judecătorului Judecătoriei Ocnița, Eugeniu Bejenaru. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2014-2016, au fost depuse 5 petiţii/sesizări toate fiind respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 5 petiți neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 109/7 din 07 octombrie 2014, "de către Colegiul disciplnar în perioada anilor 2014-2016, n-au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Eugeniu Bejenaru.”

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 207/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2011-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Eugeniu Bejenaru".

Conform Hotărârii nr. 18/2 din 09 Februarie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Chira Nicolai împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 30 martie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Chira Nicolai cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Edineţ, sediul Ocniţa, Bejenaru Eugeniu.

Prin Hotărârea nr. 15/2 din 09 Februarie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Conovca Galina împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 16 februarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsa cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Edineț, sediul Ocnița, Bejenaru Eugeniu. 

Prin Hotărîrea nr. 70/9 din 15 iunie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar, a respins sesizarea depusă de avocatul Crainic Arcadie cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Ocniţa Bejenaru Eugeniu. În sesizarea depusă, avocatul Crainic Arcadie a indicat că, în procedură la judecătorul Judecătoriei Ocniţa Bejenaru Eugeniu s-a aflat cauza civilă la cererea de chemare în judecată a lui Moraru Vasile împotriva Moraru Lucia privind încasarea pensiei de întreţinere a copiilor minori în sumă bănească fixă în mărime de 1 700 lei și la data de 27.02.2015 a fost pronunţat dispozitivul hotărîrii adoptate. În pofida faptului că el în aceiaşi zi a înregistrat cerere la cancelaria Judecătoriei Ocniţa prin care a solicitat să-i fie expediat în adresa lui copia hotărîrii redactate din 27.02.2015, însă pînă la momentul depunerii acestei petiţii a expirat mai mult de 20 zile şi nu a primit răspuns la cererea depusă. Astfel, petiţionarul consideră că de către judecătorul Bejenaru Eugeniu, prin neonorarea obligaţiunilor prevăzute de lege i se creează impedimente artificiale la întocmirea cererii de apel. Prin Hotărîrea nr. 15/15 din 06 noiembrie 2015, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Arcadie Crainic, împotriva Hotărîrii Completului de admisibilitate nr. 70/9 din 15 iunie 2015, emisă în privința judecătorului Judecătoriei Ocnița, Eugeniu Bejenaru. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2014-2016, au fost depuse 5 petiţii/sesizări toate fiind respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 5 petiți neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 18/2 din 09 Februarie 2018

Hotărârea nr. 15/2 din 09 Februarie 2018

Hotărîrea nr. 70/9 din 15 iunie 2015

Hotărîrea nr. 15/15 din 06 noiembrie 2015

Știri
 • Președintele Timofti a semnat decretele de numire în funcție a 14 magistrați

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.

  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;

  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la  Judecătoria  Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe  un termen de patru ani;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 14 magistrați.

  Domnul Eugeniu Bejenaru a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Ocnița;

  Domnii Alexandru Arhip, Sergiu Stratan și Oleg Tănase – judecători la  Judecătoria  Centru, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamna Viorica Caduc – președinte la Judecătoria Briceni, pe un termen de patru ani;

  Domnul Ghenadie Comerzan – vicepreședinte la Judecătoria Briceni, pe  un termen de patru ani;

  Doamnele Tatiana Bivol și Olesea Țurcan – judecători la  Judecătoria  Râșcani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Domnul Vladimir Brașoveanu – judecător la Curtea de Apel Chișinău;

  Domnii Vitalie Budeci și Roman Pascari – judecători la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, pe un termen de cinci ani;

  Doamnele Ioana Chironeț și Iraida Secrieru – judecător i la Judecătoria  Ciocana, municipiul Chișinău , pe un termen de cinci ani;

  Doamna Iana Talmaci – judecător la  Judecătoria  Strășeni, pe un termen de  cinci  ani.
  sursa: presedinte.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU