Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Mîra Ghenadie
Căutare avansată
foto: csj.md

Boico Victor

Curtea Supremă de Justiţie Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 13.07.1995

Prin Hotărârea CSM nr. 179/7 din 26 februarie 2013 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie al instanţei pe perioada de imposibilitate a acestuia de a-şi realiza sarcinile de serviciu.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1528-II din 19 iunie 2000 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Anul naşterii: 1968

Instruire/Diplome
1989 - 1994 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

1994 - 1995 consultant superior la Judecătoria Supremă a Republicii Moldova
13.07.1995 numit în funcţia de judecător la Judecătoria sectorului Ciocana, mun. Chişinău (Decret nr. 22)
19.06.2000 numit în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 1528-II)

Data numirii în funcție: 13.07.1995

Prin Hotărârea CSM nr. 179/7 din 26 februarie 2013 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie al instanţei pe perioada de imposibilitate a acestuia de a-şi realiza sarcinile de serviciu.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1528-II din 19 iunie 2000 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Anul naşterii: 1968

Instruire/Diplome
1989 - 1994 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

1994 - 1995 consultant superior la Judecătoria Supremă a Republicii Moldova
13.07.1995 numit în funcţia de judecător la Judecătoria sectorului Ciocana, mun. Chişinău (Decret nr. 22)
19.06.2000 numit în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 1528-II)

24.01.2001 numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Tribunalul mun. Chişinău (Decret nr. 1868-II)
14.07.2003 numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău (Decret nr. 1369-II)
2018 - judecător al Curţii Supreme de Justiţie
2018  -  gradul întâi de calificare al judecătorului

Activitatea juridică non-judiciară
2014 - 2016 membru al Colegiului Disciplinar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 68/5 din 17 Iulie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Victor Boico de la Curtea Supremă de Justiţie, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 25/3 din 17 martie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărârile judecătorului Boico Victor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 71/5 din 11 aprilie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Victor Boico, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 84, menținute 45 - 53,57%;
2012 - cauze contestate 63, menținute 43 - 68,25%;
2013 - cauze contestate 59, menținute 37 - 62,71%;
2014 au fost contestate 106 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute.-83 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 73,30%;
2015 au fost contestate 75 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 54 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 72%;
2016 au fost contestate 62 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 42 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 67,74%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 557, casate 39 - 6,75%;
2012 - cauze examinate 666, casate 20 - 3,0%;
2013 - cauze examinate 627, casate 22 - 3,5%;
2014, din 458 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,87%;
2015, din 335 de cauze examinate, 7 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,08%;
2016, din 236 de cauze examinate, 10 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,23%.

ACTIVITATE EXTRAJUDICIARĂ
Potrivit Hotărârii nr. 210/15 din 04 octombrie 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor, membri ai Consiliului Consultativ responsabil de elaborarea Compendiului de modele de acte judecătorești, pentru participare la ședința de consultare a Consiliului Consultativ din 12 octombrie 2022:
- Nadejda Toma, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție;
- Victor Boico, judecător la Curtea Supremă de Justiție;
- Iurie Iordan, judecător la Curtea de Apel Chișinău;
- Alexandru Spoială, judecător la Curtea de Apel Chișinău;
- Stella Bleșceaga, judecător la Judecătoria Chișinău;
- Vitalie Вudeci, judecător la Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 133/10 din 27 mai 2022, se deleagă în calitate de președinți ai Comisiilor pentru susținerea examenului de licență, specialitatea Drept, în cadrul Universității de Stat din Moldova, judecătorii Aliona Miron și Victor Boico de la Curtea Supremă de Justiție, în perioada 06 – 24 iunie 2022.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 68/5 din 17 Iulie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Victor BOICO de la Curtea Supremă de Justiţie, atribuindu-i calificativul Excelent.

Potrivit Hotărârii nr. 60/11 din 02 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Boico Victor pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova.

Prin Hotărârea nr. 25/3 din 17 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 90 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Chișinău, Boico Victor, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanțelor și la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărîrea nr. 71/5 din 11 aprilie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi conferă gradul I (întîi) de calificare judecătorilor Victor Boico și Victor Burduh de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărîrea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 68/5 din 17 Iulie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Victor Boico de la Curtea Supremă de Justiţie, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 25/3 din 17 martie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărârile judecătorului Boico Victor nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 71/5 din 11 aprilie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Victor Boico, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 84, menținute 45 - 53,57%;
2012 - cauze contestate 63, menținute 43 - 68,25%;
2013 - cauze contestate 59, menținute 37 - 62,71%;
2014 au fost contestate 106 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute.-83 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 73,30%;
2015 au fost contestate 75 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 54 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 72%;
2016 au fost contestate 62 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 42 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 67,74%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 557, casate 39 - 6,75%;
2012 - cauze examinate 666, casate 20 - 3,0%;
2013 - cauze examinate 627, casate 22 - 3,5%;
2014, din 458 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,87%;
2015, din 335 de cauze examinate, 7 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,08%;
2016, din 236 de cauze examinate, 10 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,23%.

ACTIVITATE EXTRAJUDICIARĂ
Potrivit Hotărârii nr. 210/15 din 04 octombrie 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor, membri ai Consiliului Consultativ responsabil de elaborarea Compendiului de modele de acte judecătorești, pentru participare la ședința de consultare a Consiliului Consultativ din 12 octombrie 2022:
- Nadejda Toma, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție;
- Victor Boico, judecător la Curtea Supremă de Justiție;
- Iurie Iordan, judecător la Curtea de Apel Chișinău;
- Alexandru Spoială, judecător la Curtea de Apel Chișinău;
- Stella Bleșceaga, judecător la Judecătoria Chișinău;
- Vitalie Вudeci, judecător la Judecătoria Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 133/10 din 27 mai 2022, se deleagă în calitate de președinți ai Comisiilor pentru susținerea examenului de licență, specialitatea Drept, în cadrul Universității de Stat din Moldova, judecătorii Aliona Miron și Victor Boico de la Curtea Supremă de Justiție, în perioada 06 – 24 iunie 2022.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 68/5 din 17 Iulie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Victor BOICO de la Curtea Supremă de Justiţie, atribuindu-i calificativul Excelent.

Potrivit Hotărârii nr. 60/11 din 02 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Boico Victor pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova.

Prin Hotărârea nr. 25/3 din 17 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 90 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Chișinău, Boico Victor, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanțelor și la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărîrea nr. 71/5 din 11 aprilie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi conferă gradul I (întîi) de calificare judecătorilor Victor Boico și Victor Burduh de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărîrea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

 

Hotărârea nr. 210/15 din 04 octombrie 2022

Hotărârea nr. 133/10 din 27 mai 2022

Hotărârea nr. 68/5 din 17 Iulie 2020

Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018

Hotărârii nr. 60/11 din 02 iunie 2017

Hotărârea nr. 25/3 din 17 martie 2017

Hotărârea nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017

Hotărîrea nr. 71/5 din 11 aprilie 2014

Hotărîrea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorul Victor Boico nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 25/3 din 17 martie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Victor Boico.”

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 71/5 din 11 aprilie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Boico Victor".

Conform Hotărârii nr. 38/3 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Vignan Igor împotriva răspunsului Inspecției judiciare nr. 928s-1370p/m din 13 septembrie 2021, emis pe marginea sesizării depuse la 07 septembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Pavliuc Ghenadie de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Negru Maria, Morozan Ghenadie, Diaconu Mihail de la Curtea de Apel Chișinău, Boico Victor, Catan Liliana, Bejenaru Iurie de la Curtea Supremă de Justiție.

Conform Hotărârii nr. 75/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Donos Tudor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 89s-143p/m din 04 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 09 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Timofti Vladimir, Cobzac Elena, Toma Nadejda, Țurcan Anatolie, Boico Victor de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 97/3 din 27 Martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Oghinschi Galina și Oghinschi Valerii împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1444s-1748p/m din 02 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 02 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Timofti Vladimir, Boico Victor, Toma Nadejda, Țurcan Anatolie, Cobzac Elena de la Curtea Supremă de Justiție.

Potrivit Hotărârii nr. 94/3 din 16 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav Nicolae împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 25 aprilie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Platon Veaceslav Nicolae cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Vitalie Budeci, Victor Boico, Elena Cojocaru.Prin Hotărârea nr. 7/5 din 25 Mai 2018, Plenul Colegiul disciplinar a respins contestația depusă de Platon Veaceslav împotriva Hotărârii nr. 94/3 din 16 martie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privința judecătorilor Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Budeci Vitalie, Boico Victor și Cojocaru Elena, cu menținerea Hotărârii contestate. 

Conform Hotărârii nr. 80/3 din 16 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplina a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav Nicolae împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 20 februarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Platon Veaceslav Nicolae cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani. Vitalie Budeci, Victor Boico, Elena Cojocaru. Prin Hotărârea nr. 8/5 din 25 Mai 2018, Plenul Colegiul disciplinar a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav împotriva Hotărârii nr. 80/3 din 16 Martie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privinţa judecătorilor Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Budeci Vitalie, Boico Victor şi Cojocaru Elena, cu menţinerea Hotărârii contestate.

Potrivit Hotărîrii nr. 155/14 din 27 mai 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Tretiacenco Valerii împotriva deciziei Inspecției judiciare din 24 noiembrie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 13 noiembrie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Boico Victor și Sternioală Oleg.

Prin Hotărîrea nr. 206/21 din 23 septembrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Sarev Ivan împotriva deciziei Inspecției judiciare din 11 aprilie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 07 aprilie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Boico Victor. 

La 21 iunie 2010 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Victor Boico, în baza art. 22 alin. (1) lit. b) și k) al Legii cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 18/2 din 30 iulie 2010 procedura disciplinară a fost clasată. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 20 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 31 de sesizări, care nu s-au adeverit.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 14 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorul Victor Boico nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 25/3 din 17 martie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Victor Boico.”

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 71/5 din 11 aprilie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Boico Victor".

Conform Hotărârii nr. 38/3 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Vignan Igor împotriva răspunsului Inspecției judiciare nr. 928s-1370p/m din 13 septembrie 2021, emis pe marginea sesizării depuse la 07 septembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Pavliuc Ghenadie de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Negru Maria, Morozan Ghenadie, Diaconu Mihail de la Curtea de Apel Chișinău, Boico Victor, Catan Liliana, Bejenaru Iurie de la Curtea Supremă de Justiție.

Conform Hotărârii nr. 75/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Donos Tudor împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 89s-143p/m din 04 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 09 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Timofti Vladimir, Cobzac Elena, Toma Nadejda, Țurcan Anatolie, Boico Victor de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 97/3 din 27 Martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Oghinschi Galina și Oghinschi Valerii împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1444s-1748p/m din 02 ianuarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 02 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Timofti Vladimir, Boico Victor, Toma Nadejda, Țurcan Anatolie, Cobzac Elena de la Curtea Supremă de Justiție.

Potrivit Hotărârii nr. 94/3 din 16 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav Nicolae împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 25 aprilie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Platon Veaceslav Nicolae cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Vitalie Budeci, Victor Boico, Elena Cojocaru.Prin Hotărârea nr. 7/5 din 25 Mai 2018, Plenul Colegiul disciplinar a respins contestația depusă de Platon Veaceslav împotriva Hotărârii nr. 94/3 din 16 martie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privința judecătorilor Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Budeci Vitalie, Boico Victor și Cojocaru Elena, cu menținerea Hotărârii contestate. 

Conform Hotărârii nr. 80/3 din 16 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplina a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav Nicolae împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 20 februarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Platon Veaceslav Nicolae cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani. Vitalie Budeci, Victor Boico, Elena Cojocaru. Prin Hotărârea nr. 8/5 din 25 Mai 2018, Plenul Colegiul disciplinar a respins contestaţia depusă de Platon Veaceslav împotriva Hotărârii nr. 80/3 din 16 Martie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privinţa judecătorilor Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, Budeci Vitalie, Boico Victor şi Cojocaru Elena, cu menţinerea Hotărârii contestate.

Potrivit Hotărîrii nr. 155/14 din 27 mai 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Tretiacenco Valerii împotriva deciziei Inspecției judiciare din 24 noiembrie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 13 noiembrie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Boico Victor și Sternioală Oleg.

Prin Hotărîrea nr. 206/21 din 23 septembrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Sarev Ivan împotriva deciziei Inspecției judiciare din 11 aprilie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 07 aprilie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Boico Victor. 

La 21 iunie 2010 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Victor Boico, în baza art. 22 alin. (1) lit. b) și k) al Legii cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărîrea nr. 18/2 din 30 iulie 2010 procedura disciplinară a fost clasată. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 20 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 31 de sesizări, care nu s-au adeverit.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 14 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 38/3 din 04 martie 2022

Hotărârea nr. 75/5 din 07 mai 2021

Hotărârea nr. 97/3 din 27 Martie 2020

Hotărârea nr. 94/3 din 16 Martie 2018

Hotărârea nr. 7/5 din 25 Mai 2018

Hotărârea nr. 80/3 din 16 Martie 2018

Hotărârea nr. 8/5 din 25 Mai 2018

Hotărîrea nr. 155/14 din 27 mai 2016

Hotărîrea nr. 206/21 din 23 septembrie 2016

Hotărîrea nr. 18/2 din 30 iulie 2010

Știri
 • Maşinile preferate ale magistraţilor din instanţele ierarhic superioare

  Mai mulţi judecători moldoveni şi-au procurat în anul trecut automobile. Radiografia declarațiiilor pe avere ale magistraților, depuse pentru anul 2020, scoate în evidență preferințele magistraților pentru bolizii pe patru roți. Bunăoară, dacă judecătorii din instanţele de fond şi-au luat maşini mai vechi, la preţuri accesibile şi pentru cetățenii de rând, cei din instanţele ierarhic superioare au preferat automobile scumpe, de lux, cu care se deplasează la serviciu. 

  Curtea Supremă de Justiţie

  În 2020, trei judecători de la Curtea Supremă de Justiţie şi-au cumpărat maşini noi. Judecătorul Victor Boico şi-a procurat anul trecut un suv proaspăt adus din fabrică, de model Hyundai Tucson.

  Preţul declarat al automobilului este de 430.000 de lei (peste 20 de mii de euro). Magistratul susţine că maşina a fost procurată în leasing. Până a se vedea la volanul suv-lui, Victot Boico s-a deplasat cu un Mitsubishi Outland, fabricat în 2009, pe care magistratul l-a cumpărat în 2011 cu doar 20.000 de lei.

  Mai mulţi judecători moldoveni şi-au procurat în anul trecut automobile. Radiografia declarațiiilor pe avere ale magistraților, depuse pentru anul 2020, scoate în evidență preferințele magistraților pentru bolizii pe patru roți. Bunăoară, dacă judecătorii din instanţele de fond şi-au luat maşini mai vechi, la preţuri accesibile şi pentru cetățenii de rând, cei din instanţele ierarhic superioare au preferat automobile scumpe, de lux, cu care se deplasează la serviciu. 

  Curtea Supremă de Justiţie

  În 2020, trei judecători de la Curtea Supremă de Justiţie şi-au cumpărat maşini noi. Judecătorul Victor Boico şi-a procurat anul trecut un suv proaspăt adus din fabrică, de model Hyundai Tucson.

  Preţul declarat al automobilului este de 430.000 de lei (peste 20 de mii de euro). Magistratul susţine că maşina a fost procurată în leasing. Până a se vedea la volanul suv-lui, Victot Boico s-a deplasat cu un Mitsubishi Outland, fabricat în 2009, pe care magistratul l-a cumpărat în 2011 cu doar 20.000 de lei.

  Ca şi colegul său, magistrata Liliana Catan a dat preferenţă unui suv. Judecătoarea şi-a cumpărat anul trecut un automobil de model Toyota RAV 4, fabricat în 2016, pentru care a scos din buzunar 375.000 de euro (aproape 18 mii de euro).

  Liliana Catan mai deţine în proprietate un automobil Toyota Camry, fabricat în 2016 şi procurat în 2018 cu 300.000 de lei.

  Şi Tamara Chişcă-Doneva a optat pentru un suv, doar că mai vechi şi mai modest decât ale colegilor săi. Este vorba de un automobil de model Dacia-Duster, fabricat cu 10 ani în urmă, estimat la 130 de mii de lei (peste 6000 de euro). Magistrata mai deţine în proprietate, din 2017, un automobil de model Audy, fabricat în 2013, estimat la 283.029 de lei.

  Printre maşinile preferate ale magistraţilor de la Curtea Supremă se numără cele de model Mercedes şi de producţie japoneză. Anii trecuţi, unii au scos din buzunare sume de peste jumătate de milion de lei ca să ajungă la volanul unui bolid.

  Singurul magistrat din instituţie care nu a raportat niciun mijloc de transport este Nina Vascan.

  Curtea de Apel Chişinău

  Magistraţii de la Curtea de Apel Chişinău nu au rămas mai prejos decât colegii lor din instanţa ierarhic superioară.

  Cu cel mai costisitor automobil se poate lăuda magistrata Nelea Budăi. Aaceasta şi-a procurat o TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, adusă proapăt de la uzină, pentru care s-a achitat 846.253 lei (peste 40.000 de euro).

  Oxana Robu a intrat în posesia unui automobil de model Volvo, fabricat în 2019, care costă 480.000 de lei (cca 23 de mii de euro). Magistrata mai dţine în posesie două maşini de model Mercedes Universal, produse în 2003, raportate la câte 30.000 de lei fiecare (puţin peste 1400 de euro).

  Stelian Teleucă a scos din buzunar anul trecut 200.000 (9523 euro) pentru un automobil  BMW 520, fabricat cu aproape 9 ani în urmă. Stelian Teleucă mai deţine în proprietate un autoturism de model BMWX1 produs în 2014, raportat în 2017 la preţul de 300.000 de lei.

  Elena Cojocari conduce din 2020 un Hyundai Santa Fe, nou-nouţ.

  Doar că, spre deosebire de colegi care au achitat bani grei pentru maşinile lor, Elena Cojocari nu a plătit niciun bănuţ. Magistrata susţine că automobilul care costă cel puţin 20.000 de euro, i-a fost oferit de o rudă să se folosească gratuit de el.

  Maria Negru a dat preferenţă unui suv. Magistrata şi-a cumpărat anul trecut o Toyota RAV4, fabricată în 2017. pentru care a achitat 300.000 lei (14.285 euro).

  Acelaşi model de maşină şi-a ales anul trecut şi Boris Bârca. Doar că, spre deosebire de Maria Negru, al lui este mai nou cu un an şi l-a costat mai ieftin cu aproape 35.000 de lei.

  Denis Băbălău a declarat două automobile de model Şkoda, dintre care una produsă în anul trecut. Magistratul susţine că ambele i-au fost transmise în folosinţă gratuită şi nu le cunoaşte preţul de achiziţie.

  Angela Bostan, magistrata ajunsă recent în atenţia opiniei publice pentru că a fost filată de oamenii lui Platon, la fel, şi-a cumpărat anul trecut maşină. Aceasta a declarat un Lexus NX200T, fabricat în 2014, pentru care a achitat 250.000 de lei.

  Steliana Iorgov şi-a procurat  autoturism de model Nissan Qashqai, fabricat în 2019, în valoare de 20 700 de euro.

  Nu a rataat să se înnoiască în 2020 şi Ala Malâi care şi-a procurat cu 26 de mii de euro un automobil de  model Mazda CX-5, produs în 2018.

  Silvia Vrabie a preferat modelul Mercedes. Magistrata s-a împrumutat cu aproape 17 mii de dolari ca să-şi cumpere o maşină de acest model, chiar dacă a fost fabricată în 2008.

  Olga Cojocaru şi-a cumpărat anul trecut două maşni. Este vorba de o Skoda Superb, fabricată în 2018, la preţul de 15.653 de euro, şi de un PEUGEOT 208, care ar fi costat mai puţin de o mie de euro.

  Cel mai mult pare-se că i-a mers anul trecut Silviei Gârbu. Magistrata şi-a procurat un automobil Renault Megane, fabricat în 2011, pentru care ar fi achitat doar 10.000 de lei.

  Curtea de Apel Bălţi

  Spre deosebire de colegii de la instanţa de apel din Chişinău, magistraţii de la Curtea de Apel Bâlţi au maşini mai modeste, iar numărul celor care şi-au cumpărat anul trecut maşini noi este mai mic.

  Oxana Burdeniuc a scos din buzunar 350.000 de lei pentru a-şi cumpăra Mercedes GLC-220, fabricat în 2016.

  Maşina a costat-o pe magistrată cu 62 de mii de lei mai mult decât întreg salariul pe care l-a câştigat anul trecut.

  Andrian Ciobanu a optat pentru o maşină mai ecologică. Magistratul a renunţat la 25.300 euro pentru un Ford Mondeo Hybrid care, pe lângă benzină, mai poate fi alimentat şi cu electricitate.

  Dumitru Puşca şi-a cumpărat un suv, model Volvo XC 60, fabricat în 2013. în valoare de 200.000 de lei.

  Colegul său, Eduard Răţoi, a optat pentru Mercedes E270, deşi vechi de 20 de ani, dar care l-a costat mai ieftin cu 122.000 de lei decât automobilul lui Puşca.

  Cea mai norocoasă printre magistraţii de la Curtea de Apel Bălţi pare să fi fost Stela Procopciuc. Judecătoarea a reuşit să-şi cumpere cu 45.000 de lei un automobil de model Renault Kadjar aproape nou.

  Rotaru Ala însă nu s-a zgârcit pentru automobil. Magistrata a cheltuit 20,320 de dolari pentru plăcerea de a conduce un automobil nou-nouţ, de model Toyota C-HR.

  Doi dintre magistraţii de la Curtea de Apel Bălţi au declarat că nu deţin niciun automobil.

  Curţile de apel din Cahul şi Comrat

  Cu totul alta este situaţia la curţile de apel din Cahul şi din Comrat. unde numărul de magistraţi este mai mic decât în Chişinău şi Bălţi.

  Anul trecut, doi magistraţi de la instanşele respective au raportat mijloace de transport noi.

  Este vorba despre Vitalie Movilă de la Curtea de Apel Cahul. Acesta şi-a procurat autoturism de model Renault Megane Scenic, fabricat în 2016, pentru care a plătit 173 880 lei.

  Ludmila Caraianu de la Curtea de Apel Comrat şi-a ales o Toyota Corolla nou-nouţă, în valoare de 15 600 USD. Pentru aşi cumpăra automobilul dorit, magistrata s-a împrumutat cu 100.000 de lei.
  Sursa: anticoruptie.md

 • DOC/ Completul de judecători și data când CSJ va decide soarta condamnatului Veaceslav Platon

  Dosarul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon a ajuns la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Instanța a dispus să examineze admisibilitatea recursului depus de avocații acestuia la data de 14 noiembrie 2018, la aproape un an de la pronunțarea hotărârii Curții de Apel Chișinău pe marginea acestui caz. 

  Conform informațiilor de pe portalul CSJ, ședința de judecată va avea loc fără citarea și prezența părților la data de 14 noiembrie 2018, la ora 10.00. Atunci, completul nr 1, format, conform informațiilor de pe site-ul CSJ, din magistrații Vladimir Timofti – preşedinte, Nadejda Toma, Victor Boico va examina admisibilitatea recursurilor depuse de avocații lui Platon, dar și cele depuse de procurorul Andrei Băeșu sau reprezentantul Băncii de Economii a Moldovei.

  Dosarul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon a ajuns la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Instanța a dispus să examineze admisibilitatea recursului depus de avocații acestuia la data de 14 noiembrie 2018, la aproape un an de la pronunțarea hotărârii Curții de Apel Chișinău pe marginea acestui caz. 

  Conform informațiilor de pe portalul CSJ, ședința de judecată va avea loc fără citarea și prezența părților la data de 14 noiembrie 2018, la ora 10.00. Atunci, completul nr 1, format, conform informațiilor de pe site-ul CSJ, din magistrații Vladimir Timofti – preşedinte, Nadejda Toma, Victor Boico va examina admisibilitatea recursurilor depuse de avocații lui Platon, dar și cele depuse de procurorul Andrei Băeșu sau reprezentantul Băncii de Economii a Moldovei.

  Dacă instanța supremă va decide că recursurile sunt admisibile, atunci va programa o nouă ședință pentru a le examina. Dacă instanța va considera recursurile inadmisibile, condamnarea lui Veaceslav Platon la 18 ani de închisoare în dosarul fraudelor din sistemul bancar va fi definitivă și irevocabilă.

  Valeriu Pleșca, unul din avocații lui Veaceslav Platon a precizat pentru ZdG că recursurile din dosarul Platon se vor examina după aproape 11 luni de la decizia Curții de Apel Chișinău din dosar pentru că lui Veaceslav Platon i-a fost înmânată hotărârea Curții de Apel tradusă în limba rusă abia în luna august.

  CSJ se va expune în dosarul Platon la 11 luni după ce pe dosar s-a expus Curtea de Apel Chișinău, care, la 19 decembrie 2017 a respins recursurile depuse de controversatul om de afaceri în dosarul în care a fost învinuit că ar fi obţinut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014. Instanța de Apel a menținut sentința primei instanțe prin care Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare. 

  Decizia Curții de Apel Chișinău a fost pronunțată luni, 18 decembrie 2017, de un complet de judecători condus de Liubovi Brânză după 24 de ședințe de judecată. În urma ei, executorii judecătorești puteau pune în aplicare prevederile sentinței emise de prima instanță în luna aprilie, atunci când s-a dispus aplicarea sechestrului pe bunuri care ar fi aparținut lui Platon, în valoare de aproximativ 800 de milioane de lei. După ce vor fi vândute, banii ar urma să intre în conturile statului.

  Veaceslav Platon a fost reținut la 25 iulie 2016 la Kiev, în aceeași zi în care autoritățile de la Chișinău l-au anunțat în căutare internațională, fiind învinuit în dosarul privind fraudarea Băncii de Economii, de unde ar fi primit credite neperformante în sumă de aproximativ 800 milioane de lei. Pe 29 august 2016 Platon a fost extrădat în R. Moldova. Procurorul pe acest caz a cerut pentru Platon o pedeapsă cumulativă de 23 de ani de închisoare.

  Procurorii anticorupţie şi ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie afirmă că Veaceslav Platon a obţinut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014. Ilan Şor, care pe atunci conducea instituţia financiară, i-a fost complice.

  În 2017, judecătorii l-au condamnat pe Veaceslav Platon și într-un alt dosar, la 12 ani de închisoare. Potrivit actului de inculpare, pe parcursul anului 2016, Platon, fiind gestionarul cu pachetul majoritar de acţiuni a trei companii de asigurare, deţinute prin intermediul unor persoane interpuse, ar fi organizat sustragerea mijloacele financiare deţinute pe conturile companiilor prenotate. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii Generale, inculpatul ar fi implicat în comiterea faptei infracţionale pe încă două persoane în calitate de autori, care nemijlocit urmau să realizeze planul criminal elaborat în vederea obţinerii bunurilor ce nu li se cuvin. Grupul nu ar fi reușit să-și pună în aplicare schema, fiind reţinuţi. Cele două pedepse urmează să fie comasate.

  Veaceslav Platon, născut la 24 ianuarie 1973, la Căuşeni, a fost deputat în Parlamentul R. Moldova între anii 2009-2010, pe listele Alianţei Moldova Noastră, fiind considerat unul dintre cei mai bogaţi cetăţeni moldoveni.  Anterior, în 1998, a fost ales membru al Consiliului Municipal Chișinău pe listele blocului electoral al agrarienilor. În 1994 a devenit vicepreședinte al consiliului de administrare al băncii „Moldindconbank”, apoi și vicepreședinte al consiliului băncii „Investprivatbank”. A avut afaceri în domeniul zahărului în R. Moldova apoi în domeniul atomo-energetic din Ucraina. De-a lungul anilor, acesta a fost acuzat de participarea la diverse scheme dubioase, fiind poreclit „raiderul nr. 1 din CSI”.  În special prin intermediari, Platon deţine afaceri în R. Moldova, Ucraina şi Rusia.

  Platon a acuzat că dosarele penale emise pe numele său ar fi o comandă venită din partea fostului său partener de afaceri, Vladimir Plahotniuc, actualul lider al PDM. Controversatul politician a respins însă acuzațiile.
  Sursa: zdg.md

 • Curtea Supremă de Justiție are doi magistrați noi. Cine a fost numit în funcție

  Victor Burduh și Victor Boico au fost numiți judecători la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. Decizia a fost luată astăzi de către Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

  Victor Burduh a fost numit în funcția de judecător în anul 1999, la Judecătoria Hîncești. Ulterior, acesta a fost transferat la Judecătoria Ciocana, unde a deținut inclusiv funcția de președinte de instanță. Începând cu ianuarie 2017, Victor Burduh este vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

  Victor Burduh și Victor Boico au fost numiți judecători la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. Decizia a fost luată astăzi de către Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

  Victor Burduh a fost numit în funcția de judecător în anul 1999, la Judecătoria Hîncești. Ulterior, acesta a fost transferat la Judecătoria Ciocana, unde a deținut inclusiv funcția de președinte de instanță. Începând cu ianuarie 2017, Victor Burduh este vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

  Victor Boico a devenit magistrat în anul 1995, la instanța de primul nivel din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Începând cu anul 2003, aceasta activează la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Prin urmare, are o experiență de muncă în funcția de judecător de aproximativ 23 de ani.

  La concursul pentru ocuparea funcției de judecător la CSJ au mai participat Oxana Robu și Liubovi Brînza. Ambele activând, în prezent, la Curtea de Apel Chișinău. Candidaturile acestora nu au întrunit, însă, numărul necesar de voturi ale membrilor CSM.
  Sursa: bizlaw.md

 • Magistratul care l-a condamnat pe Platon și a achitat funcționari MAI în dosarul 7 aprilie, propus judecător la CSJ

  Consiliul Superior al Magistraturii a decis astăzi să propună Parlamentului numirea lui Victor Boico în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Decizia a fost aprobată cu votul majorității membrilor CSM.
  Din 2003, Boico a fost numit, prin transfer, judecător la Judecătoria Buiucani, iar din 2014 ales în funcția de membru al Colegiului disciplinar din subordinea CSM.

  Victor Boico a fost președintele completului de judecată care la 20 aprilie 2017, după 31 de şedinţe de judecată, la solicitarea procurorului Procuraturii Anticorupţie (PA), Andrei Băeşu, l-a condamnat pe controversatul om de afaceri, Veacesalv Platon, la 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis. Instanţa a pus atunci și sechestru pe bunurile şi activele deţinute de Platon, în valoare de 869 milioane de lei.

  Consiliul Superior al Magistraturii a decis astăzi să propună Parlamentului numirea lui Victor Boico în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Decizia a fost aprobată cu votul majorității membrilor CSM.
  Din 2003, Boico a fost numit, prin transfer, judecător la Judecătoria Buiucani, iar din 2014 ales în funcția de membru al Colegiului disciplinar din subordinea CSM.

  Victor Boico a fost președintele completului de judecată care la 20 aprilie 2017, după 31 de şedinţe de judecată, la solicitarea procurorului Procuraturii Anticorupţie (PA), Andrei Băeşu, l-a condamnat pe controversatul om de afaceri, Veacesalv Platon, la 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis. Instanţa a pus atunci și sechestru pe bunurile şi activele deţinute de Platon, în valoare de 869 milioane de lei.

  Un alt dosar răsunător examinat de Boico a fost dosarul 7 aprilie 2009, în care ex-deputata Valentina Cuşnir i-a acuzat pe Petru Corduneanu, fostul şef al Direcţiei Ordine Publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Dumitru Rusu, fostul său adjunct, că au maltratat-o în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009. În august 2014, aceștia din urmă au fost declaraţi nevinovaţi după un proces care a durat mai bine de cinci ani de zile.

  De menționat că în concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător la CSJ, pe lângă Victor Boico, au mai depus cereri magistratele Oxana Robu și Liubovi Brînza de la Curtea de Apel. Dintre cei trei, Victor Boico a fost cel mai slab cotat de către Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, având calificativul „foarte bine” și acumulând un total de 73 de puncte. Comparativ, Oxana Robu a fost evaluată cu calificativul „excelent”, acumulând 83 de puncte, iar Liubovi Brînza - calificativul „foarte bine” și 77 de puncte.  

  Potrivit Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție, judecătorii CSJ sunt numiţi în funcţie de Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data înregistrării propunerii în Parlament. 

  Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sunt numiţi în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă - 65 de ani.
  Sursa: agora.md

 • Procurorul şi judecătorii care l-au condamnat pe Platon

  Un complet din trei judecători de la Judecătoria Chişinău, la solicitarea procurorului Procuraturii Anticorupţie, Andrei Băeşu, a pus în aplicare una din cele mai răsunătoare condamnări din istoria recentă a R. Moldova, cea a lui Veaceslav Platon, etichetat drept raiderul nr. 1 din CSI. Controversatul om de afaceri, judecat într-un proces cu uşile închise, a primit 18 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, iar bunuri care i-ar aparţine, în valoare de peste 800 de milioane de lei, i-au fost confiscate.

  Joi, 20 aprilie 2017, după 31 de şedinţe de judecată, un complet de judecători de la Judecătoria Chişinău, cu sediul la Buiucani, compus din Victor Boico, preşedintele completului, şi judecătorii Elena Cojocari şi Vitalie Budeci, la solicitarea procurorului Procuraturii Anticorupţie (PA), Andrei Băeşu, l-au condamnat pe controversatul om de afaceri, Veacesalv Platon, la 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis. Instanţa a pus sechestru pe bunurile şi activele deţinute de Platon, în valoare de 869 milioane de lei, care urmează a fi înstrăinate, dacă sentinţa va fi menţinută şi de Curtea de Apel (CA) Chişinău. Totodată, Platon a primit şi interdicţia de a ocupa funcţii în sistemul bancar pentru o perioadă de cinci ani, acesta fiind învinuit că ar fi obţinut, prin scheme ilegale, 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014. Ilan Şor, care pe atunci conducea instituţia financiară, i-a fost complice.

  Un complet din trei judecători de la Judecătoria Chişinău, la solicitarea procurorului Procuraturii Anticorupţie, Andrei Băeşu, a pus în aplicare una din cele mai răsunătoare condamnări din istoria recentă a R. Moldova, cea a lui Veaceslav Platon, etichetat drept raiderul nr. 1 din CSI. Controversatul om de afaceri, judecat într-un proces cu uşile închise, a primit 18 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, iar bunuri care i-ar aparţine, în valoare de peste 800 de milioane de lei, i-au fost confiscate.

  Joi, 20 aprilie 2017, după 31 de şedinţe de judecată, un complet de judecători de la Judecătoria Chişinău, cu sediul la Buiucani, compus din Victor Boico, preşedintele completului, şi judecătorii Elena Cojocari şi Vitalie Budeci, la solicitarea procurorului Procuraturii Anticorupţie (PA), Andrei Băeşu, l-au condamnat pe controversatul om de afaceri, Veacesalv Platon, la 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis. Instanţa a pus sechestru pe bunurile şi activele deţinute de Platon, în valoare de 869 milioane de lei, care urmează a fi înstrăinate, dacă sentinţa va fi menţinută şi de Curtea de Apel (CA) Chişinău. Totodată, Platon a primit şi interdicţia de a ocupa funcţii în sistemul bancar pentru o perioadă de cinci ani, acesta fiind învinuit că ar fi obţinut, prin scheme ilegale, 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014. Ilan Şor, care pe atunci conducea instituţia financiară, i-a fost complice.

  Condamnare aşteptată şi de avocaţi

  După pronunţarea sentinţei, Platon a reuşit să spună că „nu e o condamnare doar a mea. E o sentinţă pentru toată Moldova”. În timp ce era scos din sala de judecată, acesta a declarat că sentinţa nu este altceva decât „circ marca Plahotniuc”. Potrivit avocaţilor, Platon ar fi fost lipsit de ultimul cuvânt. Întreg procesul în care a fost judecat acesta s-a desfăşurat cu uşile închise, iar la mai multe şedinţe, Platon nu a participat, după ce judecătorii ar fi decis să-l excludă din proces. Avocaţii lui Platon au reclamat repetat faptul că judecătorii şi procurorul din acest dosar ar fi acţionat unilateral, încălcându-i drepturile clientului lor.

  După pronunţarea sentinţei, avocatul Eduard Rudenco a declarat presei că se aştepta la o sentinţă de condamnare, singura necunoscută fiind pedeapsa care-i va fi aplicată. Rudenco a precizat că sentinţa va fi atacată la CA Chişinău, doar că apărarea nu-şi pune mari speranţe, dosarul fiind pregătit pentru a ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). „Sarcina a fost de a acumula probe şi dovezi, care nu au fost luate în calcul de judecători. Vom contesta decizia la CA, dar, cu siguranţă, vom pierde şi acolo”, a punctat Rudenco.

  CV-ul procurorului care l-a condamnat pe Platon

  Andrei Băeşu, procurorul PA care a instrumentat dosarul lui Platon, a solicitat pentru acesta o pedeapsă de 23 de ani de închisoare. La final, acuzatorul de stat însă s-a declarat mulţumit de sentinţa pronunţată de magistraţi, precizând că va oferi mai multe comentarii doar după ce judecătorii îşi vor motiva soluţia, pe 15 mai, în şedinţă publică. Băeşu activează în procuratură de şase ani. El a fost numit în funcţia de procuror în cadrul Procuraturii Ialoveni în septembrie 2011. Peste trei ani, în octombrie 2014, Băeşu ajunge la PA, fiind numit în funcţie printr-un ordin al procurorului general de atunci, Valeriu Zubco. Andrei Băeşu este absolvent al Institutului Naţional al Justiţiei (INJ), fiind coleg de grupă cu procurora Adriana Beţişor, care a instrumentat un alt dosar „celebru”, cel al fostului premier Vladimir Filat. În procesul de admitere la INJ, la proba eliminatorie, acesta obţinea 66 de puncte şi, respectiv, nota 6,6, fiind pe locul 30 din 146 de candidaţi, în timp ce punctajul cel mai înalt, 9,9, îl obţinuse Maxim Motânga, ulterior angajat la Procuratura sect. Râşcani, Chişinău. Băeşu s-a regăsit şi în ordinul INJ din 28 septembrie 2009 printre cele 30 de persoane care doreau să devină procurori, admise la studii, pentru 18 luni. În 2011, după ce a obţinut o notă medie de 9,1 la examenele INJ, Băeşu a fost acceptat în funcţia de procuror în Procuratura Ialoveni.

  În 2013, cu prilejul aniversării a XXII-a de la proclamarea Independenţei R. Moldova, „pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate”, la solicitarea procurorului general de atunci, Corneliu Gurin, lui Andrei Băeşu i-a fost exprimată mulţumire, iar în decembrie 2016, cu prilejul Zilei Lucrătorului Procuraturii, lui Băeşu i-a fost acordată insigna „Eminent al Procuraturii”. Andrei Băeşu a ajuns în atenţia opiniei publice în ultimul an, când a instrumentat dosarul lui Veaceslav Platon, participând şi în şedinţele de judecată în care este judecat alt controversat om de afaceri, primarul de Orhei, Ilan Şor, în autodenunţul căruia era vizat şi Veaceslav Platon.

  Declaraţia de avere a procurorului, verificată de CNI

  Conform declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, procurorul Andrei Băeşu nu are o locuinţă proprie, beneficiind, în ultimii ani, de mai multe donaţii din partea mamei sale, care ar lucra în Rusia. Astfel, din declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pentru 2012, una dintre primele sale declaraţii în calitate de procuror, aflăm că Băeşu nu avea nici casă, nici maşină, având un salariu de 65 de mii de lei. În 2013, procurorul, la fel, nu a indicat vreo proprietate. În 2014, acesta s-a căsătorit, soţia sa fiind angajată a FinConBank. Tot în acel an, în care a ajuns şi la PA, Băeşu a indicat, împreună cu soţia, donaţii de 20 de mii de lei şi 15 mii de ruble ruseşti, de la mama. Tot în 2014, Băeşu s-a căsătorit, iar la ceremonie a acumulat venituri de 15 mii de euro, aproximativ 300 mii de lei. Soţia a beneficiat de indemnizaţii pentru întreţinerea copilului, respectiv, incapacitate temporară de muncă, de aproximativ 48 mii de lei. Tot în 2014, pentru prima dată în declaraţiile de avere ale acuzatorului de stat apar şi automobilele, un Opel Astra fabricat în 2005 şi dobândit în 2013, prin contract de comodat, şi o Skoda Superb, anul fabricaţiei 2002, dobândită prin procură, cel mai probabil de soţia sa, în 2012. Un an mai târziu, în 2015, donaţiile au continuat, transformându-se în euro, Băeşu, declarând 2400 de euro pe care i-ar fi primit tot de la mama sa. De la cumetria fiului, procurorul a obţinut alţi 10 mii de euro, iar soţia, 21 de mii de lei – indemnizaţie pentru întreţinerea copilului.

  În 2015, declaraţia cu privire la venituri şi proprietate a procurorului Andrei Băeşu pentru anul 2013 a fost verificată de Comisia Naţională de Integritate (CNI), după ce la Comisie a parvenit petiţia unui oarecare Vladimir Ţurcan, în care se menţiona că, după ce a accesat portalul declaraţiilor de pe site-ul CNI, nu a găsit declaraţia cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţia de interese personale ale lui Andrei Băeşu. Totodată, petiţionarul a solicitat verificarea faptului declarării de către Băeşu a tuturor veniturilor şi proprietăţii. CNI a luat în calcul doleanţa cetăţeanului şi a dispus iniţierea controlului. La scurt timp, însă, a constatat că procurorul nu a indicat în declaraţia despre venituri şi proprietate, depusă pentru 2013, doar patru conturi bancare, inclusiv unul salarial, iar celelalte cu sold nesemnificativ la ziua declarării şi, astfel, a dispus „clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenţionate a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii de către Andrei Băeşu”.

  Judecătorii: Unul cu experienţă de peste 20 de ani, altul, numit în funcţie în 2015

  Sentinţa în dosarul Platon a fost luată de un complet de judecători de la Judecătoria Chişinău, cu sediul la Buiucani, compus din Victor Boico, preşedintele completului, şi judecătorii Elena Cojocari şi Vitalie Budeci. Boico, preşedintele completului, este şi magistratul cu cea mai mare experienţă, el activând în sistem din 1995. Iniţial, acesta a activat la Judecătoria Ciocana, iar ulterior, în 2003, ajunge la Judecătoria Buiucani, transformată la început de 2017 în Judecătoria Chişinău. Boico locuieşte, conform declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate, într-o casă la sol, obţinută prin donaţie în 2006. Judecătorul declară însă şi două credite, de 340 mii de lei, pe care urmează să le ramburseze până în 2020 şi, respectiv, 2021.

  Elena Cojocari este judecătoare din 2007, în perioada 1999-2007 fiind avocată. Pe parcursul carierei sale, Cojocari a activat la Judecătoria Buiucani. Magistrata are o cameră în cămin, un teren în Ialoveni şi a investit într-un apartament de 67 m.p., începând cu 2014. Aceasta conduce un Hyundai Santa FE, pe care îl declară ca fiind „în folosinţă temporară”. Vitalie Budeci, judecător raportor în dosarul Platon (cel care a citit sentinţa), este judecător din 2015. Anterior, din anul 2008, a practicat avocatura. Budeci declară, împreună cu soţia, un apartament de aproape 70 m.p., cumpărat în 2006, două automobile, o Toyota Yaris şi un Mercedes E220 CDI. Din 2007 şi până în 2020, judecătorul indică în declaraţia de avere că rambursează un credit în valoare de 69 de mii de lei.
  sursa: zdg.md

 • SCRISOARE DESCHISĂ Consiliului Superior al Magistraturii de la cetăţeanul SUA, Valerii Tretiatcenco

  Pe data de 25 aprilie 2013, judecătorul Victor Boico a primit de la preşedintele Judecătoriei Buiucani, O. Sternioală, dosarul, încălcând legea în vigoare de repartizare aleatorie a dosarelor. Cel din urmă i-a dat câştig de cauză lui E. Panuş, anulând hotărârea Curţii de Apel din 15 decembrie 2008. Ulterior, instanţa a refuzat să-mi accepte reclamaţia privind validarea contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor.
  Pe parcursul judecării cauzei, magistratul V. Boico, contrar legii, a reuşit să facă o adresare retroactivă la Curtea de Apel, în timp ce E. Panuş nici nu a înaintat astfel de cerinţe. E. Panuş, în momentul adresării cererii de revizuire, deja de 3 ani, ştia despre existenţa deciziei din 15 decembrie 2008 a Curţii de Apel.

  Pe data de 25 aprilie 2013, judecătorul Victor Boico a primit de la preşedintele Judecătoriei Buiucani, O. Sternioală, dosarul, încălcând legea în vigoare de repartizare aleatorie a dosarelor. Cel din urmă i-a dat câştig de cauză lui E. Panuş, anulând hotărârea Curţii de Apel din 15 decembrie 2008. Ulterior, instanţa a refuzat să-mi accepte reclamaţia privind validarea contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor.
  Pe parcursul judecării cauzei, magistratul V. Boico, contrar legii, a reuşit să facă o adresare retroactivă la Curtea de Apel, în timp ce E. Panuş nici nu a înaintat astfel de cerinţe. E. Panuş, în momentul adresării cererii de revizuire, deja de 3 ani, ştia despre existenţa deciziei din 15 decembrie 2008 a Curţii de Apel.

   

 • Achitaţi pentru 7 aprilie. Foştii Şefi ai Direcţiei Ordine Publică a MAI au fost declaraţi nevinovaţi

  Petru Corduneanu, fostul şef al Direcţiei Ordine Publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Dumitru Rusu, fostul său adjunct, au fost declaraţi nevinovaţi în dosarul 7 aprilie 2009, după ce, ex-deputata Valentina Cuşnir i-a acuzat că au maltratat-o în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009.

  Petru Corduneanu, fostul şef al Direcţiei Ordine Publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Dumitru Rusu, fostul său adjunct, au fost declaraţi nevinovaţi în dosarul 7 aprilie 2009, după ce, ex-deputata Valentina Cuşnir i-a acuzat că au maltratat-o în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009. Sentinţa a fost pronunţată miercuri, 6 august 2014, de către judecătorul Victor Boico de la Judecătoria Buiucani din Capitală. Procesul a durat peste cinci ani de zile.

  Rusu şi Corduneanu s-au prezentat la şedinţa programată pentru ora 10.00 împreună cu avocaţii lor. Judecătorul Victor Boico le-a spus că se retrage pentru deliberare, iar sentinţa a fost pronunţată la ora 12.30. Valentina Cuşnir, victima din acest dosar, nu s-a prezentat la proces. Nici avocata ei nu a fost prezentă.

 • Cine salvează CSM-ul?

  Mai mulţi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţin modificarea Legii cu privire la CSM, în special în partea ce ţine de alegerea membrilor instituţiei în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor.

  Mai mulţi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţin modificarea Legii cu privire la CSM, în special în partea ce ţine de alegerea membrilor instituţiei în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor. În realitate, însă, aceştia, la fel ca şi instituţia din care fac parte, nu au dreptul la iniţiativă legislativă. Salvarea ar putea veni de la deputaţi sau de la ministrul Justiţiei.

  Pe 30 mai, la „Casa Sărbătorii” lui Victor Şelin, în preajma monumentului lui Lenin de la Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”, judecătorii s-au întâlnit pentru a cincea oară în ultimele opt luni, încercând să suplinească locurile vacante din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Şi dacă la prima Adunare Generală a Judecătorilor, în octombrie 2013, au participat 373 de magistraţi, la cea de vineri, 30 mai, au venit doar 335 din cei 403 judecători aflaţi în funcţie.

 • Judecătorii sunt chemați astăzi la o nouă adunare. IATĂ cine luptă pentru ultimul fotoliu la CSM

  Astăzi, magistraţii sunt chemaţi la Adunarea Generală a Judecătorilor din RM, unde vor alege un membru permanent al Consiliului Superior al Magistraturii. De această dată în cursă s-au înscris patru magistraţi. Este vorba de Ghenadie Morozan, judecător la Judecătoria Râşcani, Victor Boico, de la Judecătoria Buiucani, Maria Ghervas, de la Judecătoria Botanica şi Gheorghe Balan, de la Judecătoria Botanica.
  Victor Boico este judecător din 1995, din 2003 la Judecătoria Buiucani, a fost aproape de a ajunge în CSM în urma scrutinului din martie, dar i-au lipsit câteva voturi. Între timp, în aprilie, Boico a condamnat, în premieră, un judecător prins în flagrant cu mită la 7 ani de închisoare. Este vorba despre Gheorghe Popa, de la Judecătoria Teleneşti, reţinut toamna trecută cu 200 de dolari. 

  Astăzi, magistraţii sunt chemaţi la Adunarea Generală a Judecătorilor din RM, unde vor alege un membru permanent al Consiliului Superior al Magistraturii. De această dată în cursă s-au înscris patru magistraţi. Este vorba de Ghenadie Morozan, judecător la Judecătoria Râşcani, Victor Boico, de la Judecătoria Buiucani, Maria Ghervas, de la Judecătoria Botanica şi Gheorghe Balan, de la Judecătoria Botanica.
  Victor Boico este judecător din 1995, din 2003 la Judecătoria Buiucani, a fost aproape de a ajunge în CSM în urma scrutinului din martie, dar i-au lipsit câteva voturi. Între timp, în aprilie, Boico a condamnat, în premieră, un judecător prins în flagrant cu mită la 7 ani de închisoare. Este vorba despre Gheorghe Popa, de la Judecătoria Teleneşti, reţinut toamna trecută cu 200 de dolari. 


   

 • Bătălia pentru CSM a eşuat

  Încă o încercare eşuată de a ocupa ultimul fotoliu vacant din Consiliul Superior al Magistraturii. În cel de-al cincilea tur de scrutin au concurat magistraţii Ghenadie Morozan, Gheorghe Balan, Maria Ghervas şi Victor Boico, toţi din instanţele din capitală.

  Încă o încercare eşuată de a ocupa ultimul fotoliu vacant din Consiliul Superior al Magistraturii. În cel de-al cincilea tur de scrutin au concurat magistraţii Ghenadie Morozan, Gheorghe Balan, Maria Ghervas şi Victor Boico, toţi din instanţele din capitală. Niciunul dintre ei însă nu a întrunit numărul suficient de voturi.
  La un pas de a accede în CSM a fost Maria Ghervas, de la Judecătoria sectorului Botanica, care a acumulat 166 de voturi, cu trei mai puţin decât avea nevoie. Ghenadie Morozan, unul dintre cei opt magistraţi supranumiţi de presă ”din iad” pentru faptul că a judecat tineri în comisariate de poliţie şi care este în relaţii de rudenie cu prim-vicepreşedintele PD, Vladimir Plahotniuc, a primit 56 de voturi. Victor Boico, cel care l-a condamnat pe judecătorul din Teleneşti la şapte ani de închisoare pentru că ar fi fost prins cu mită de 200 de dolari, a luat 83 de voturi. Următoarea adunare a judecătorilor va avea loc, cel mai probabil, la toamnă. 

 • De ce a fost condamnat judecătorul Popa

  Gheorghe Popa, primul judecător prins în flagrant cu mită, este şi primul magistrat condamnat pentru corupţie, în acest mileniu, în R. Moldova. „La noi, la orice poţi să te aştepţi”, a exclamat, după ce a ascultat sentinţa, Gheorghe Popa, menţionând că „speranţa moare ultima”.

  Gheorghe Popa, primul judecător prins în flagrant cu mită, este şi primul magistrat condamnat pentru corupţie, în acest mileniu, în R. Moldova. „La noi, la orice poţi să te aştepţi”, a exclamat, după ce a ascultat sentinţa, Gheorghe Popa, menţionând că „speranţa moare ultima”. „În dosarul ăsta a fost o situaţie în care putea fi o sentinţă de condamnare sau una de achitare. Chestiunile că cei cu milioanele nu stau la dubă, dar ăsta cu 200 USD stă, da, şi pe mine tot mă deranjează foarte mult, dar…. Nu sunt un dobitoc şi îmi dau seama că în faţa mea a stat un coleg”, a menţionat pentru ZdG Victor Boico, judecătorul Judecătoriei sect. Buiucani, care a emis sentinţa. Gheorghe Popa, primul judecător prins în flagrant cu mită, este şi primul magistrat condamnat pentru corupţie, în acest mileniu, în R. Moldova. „La noi, la orice poţi să te aştepţi”, a exclamat, după ce a ascultat sentinţa, Gheorghe Popa, menţionând că „speranţa moare ultima”. „În dosarul ăsta a fost o situaţie în care putea fi o sentinţă de condamnare sau una de achitare. Chestiunile că cei cu milioanele nu stau la dubă, dar ăsta cu 200 USD stă, da, şi pe mine tot mă deranjează foarte mult, dar…. Nu sunt un dobitoc şi îmi dau seama că în faţa mea a stat un coleg”, a menţionat pentru ZdG Victor Boico, judecătorul Judecătoriei sect. Buiucani, care a emis sentinţa.
   

 • Открытое письмо американского предпринимателя руководству Молдовы

  Абсурдность их доводов подтверждается одним простым фактом: сама Пануш 23 мая 2007 года выдала генеральную доверенность Мусиенко, которой наделила его правом на совершение договора купли-продажи земельных участков по любой цене, на усмотрение самого поверенного. И эту доверенность ни на момент заключения предварительного договора, ни в момент вынесения благоприятного для меня решения суда от 15 декабря 2008 года никто не отменял.

  25 апреля 2013 года судья Виктор Бойко (недавно претендовавший на вакантную должность в Высшем совете магистратуры) удовлетворил ревизионное заявление Пануш, отменил решение суда от 15 декабря 2008 года, а затем и вовсе отказал мне в иске о признании действительным договора купли-продажи земельных участков.

  Абсурдность их доводов подтверждается одним простым фактом: сама Пануш 23 мая 2007 года выдала генеральную доверенность Мусиенко, которой наделила его правом на совершение договора купли-продажи земельных участков по любой цене, на усмотрение самого поверенного. И эту доверенность ни на момент заключения предварительного договора, ни в момент вынесения благоприятного для меня решения суда от 15 декабря 2008 года никто не отменял.

  25 апреля 2013 года судья Виктор Бойко (недавно претендовавший на вакантную должность в Высшем совете магистратуры) удовлетворил ревизионное заявление Пануш, отменил решение суда от 15 декабря 2008 года, а затем и вовсе отказал мне в иске о признании действительным договора купли-продажи земельных участков.

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU