Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Силивестру Екатерина
Căutare avansată
sursa foto: curaj.tv

Bularu Sergiu

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1108-VIII din 25 Februarie 2019, domnul Sergiu Bularu se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017.

Conform Hotărîrii CSM nr. 938/38 din 08 decembrie 2015, a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, judecătorul Sergiu Bularu, pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2018.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1015-VII din 26 februarie 2014 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

Data numirii în funcţie: 26.02.2014

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1108-VIII din 25 Februarie 2019, domnul Sergiu Bularu se numește în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vârstă.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017.

Conform Hotărîrii CSM nr. 938/38 din 08 decembrie 2015, a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, judecătorul Sergiu Bularu, pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2018.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1015-VII din 26 februarie 2014 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1993-1998 - Ministerul Afacerilor Interne a R. Moldova
1999-2009 - a activat în organele procuraturii, dintre care ultimii 5 ani a activat în calitate de șef al Serviciului reprezentare a învinuirii, Curtea de Apel Chișinău
02.04.2009 - 2011 - Avocat 
2011 - 2014 - Consilier în cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Republica Moldova
26.02.2014 - numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău

Publicații
Coautor: ”Ghidul acuzatorului de stat”

 

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 100/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Sergiu Bularu nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Bularu Sergiu a fost obiect de examinare la CtEDO.

LITSCHAUER contra Moldovei, Hotărârea din 13.11.2018, cererea nr. 25092/15 - Invocând Articolul 5 § 1 și 3 din Convenție, reclamantul sa plâns în fața Curții de deținerea sa în arest preventiv timp de câteva luni în lipsa unei suspiciuni rezonabile de a fi comis infracțiunea imputată, id est proxenetism, pentru gestionarea unei afaceri de prestare a serviciilor de videochat erotic, precum și de lipsa de temeiuri relevante și suficiente pentru prelungirea arestului său preventiv. Curtea a concluzionat că privarea de libertate a reclamantului fusese lipsită de temei legal, și, în consecință, a avut loc violarea Articolului 5 § 1 din Convenție.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 44/5 din 31 martie 2017, hotărârile judecătorului Sergiu Bularu nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 - au fost contestate 32 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 25 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 78,12%;
2015 - au fost contestate 38 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 29 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 76,31%;
2016 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28 ceea ce constituie 75,67%;
2017 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29, ceea ce constituie 55,76%;
2018 au fost contestate în total 21 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 76,19%.

Hotărîrile/sentinţele/încheieriie casate din cele examinate:
2014, din 5782 de cauze examinate, 62 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,07%.;
2015, din 7683 de cauze examinate, 66 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,85%;
2016, din 6470 cauze examinate, 58 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,89%;
2017, din 5525 cauze examinate, 58 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,04%;
2018, din 3288 cauze examinate, 30 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,91%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 597/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor judecători de la Judecătoria Chișinău:
- Bularu Sergiu;
- Mîțu Gheorghe;
- Patrașcu Natalia;
- Muntean Vasilisa;
- Negru Alexandru;
- Parfeni Oxana;
- Galușceac Eduard;
- Chisilița Violeta.

Prin Hotărârea 100/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Sergiu BULARU de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Excelent, acumulând un total de 86 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 44/5 din 31 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 31/4 din 6 iunie 2013, a fost admisă candidatura domnului Bularu Sergiu la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 301/15 din 05 iunie 2018, se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de formatori la seminarele pentru judecători și procurori, incluse în Planul de formare continuă pentru semestrul I al anului 2018, după cum urmează:
-Sergiu Bularu de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pentru data de 04 iunie 2018;
- Ion Morozan de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) pentru zilele de 5,7 și 8 iunie 2018.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 388/20 din 02 Octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Sergiu Bularu de la Judecătoria Chișinău.
 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 100/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Sergiu Bularu nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Bularu Sergiu a fost obiect de examinare la CtEDO.

LITSCHAUER contra Moldovei, Hotărârea din 13.11.2018, cererea nr. 25092/15 - Invocând Articolul 5 § 1 și 3 din Convenție, reclamantul sa plâns în fața Curții de deținerea sa în arest preventiv timp de câteva luni în lipsa unei suspiciuni rezonabile de a fi comis infracțiunea imputată, id est proxenetism, pentru gestionarea unei afaceri de prestare a serviciilor de videochat erotic, precum și de lipsa de temeiuri relevante și suficiente pentru prelungirea arestului său preventiv. Curtea a concluzionat că privarea de libertate a reclamantului fusese lipsită de temei legal, și, în consecință, a avut loc violarea Articolului 5 § 1 din Convenție.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 44/5 din 31 martie 2017, hotărârile judecătorului Sergiu Bularu nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 - au fost contestate 32 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 25 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 78,12%;
2015 - au fost contestate 38 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 29 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 76,31%;
2016 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28 ceea ce constituie 75,67%;
2017 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29, ceea ce constituie 55,76%;
2018 au fost contestate în total 21 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 76,19%.

Hotărîrile/sentinţele/încheieriie casate din cele examinate:
2014, din 5782 de cauze examinate, 62 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,07%.;
2015, din 7683 de cauze examinate, 66 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,85%;
2016, din 6470 cauze examinate, 58 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,89%;
2017, din 5525 cauze examinate, 58 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,04%;
2018, din 3288 cauze examinate, 30 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,91%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 597/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a următorilor judecători de la Judecătoria Chișinău:
- Bularu Sergiu;
- Mîțu Gheorghe;
- Patrașcu Natalia;
- Muntean Vasilisa;
- Negru Alexandru;
- Parfeni Oxana;
- Galușceac Eduard;
- Chisilița Violeta.

Prin Hotărârea 100/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Sergiu BULARU de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Excelent, acumulând un total de 86 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 44/5 din 31 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 31/4 din 6 iunie 2013, a fost admisă candidatura domnului Bularu Sergiu la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 301/15 din 05 iunie 2018, se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de formatori la seminarele pentru judecători și procurori, incluse în Planul de formare continuă pentru semestrul I al anului 2018, după cum urmează:
-Sergiu Bularu de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pentru data de 04 iunie 2018;
- Ion Morozan de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) pentru zilele de 5,7 și 8 iunie 2018.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 388/20 din 02 Octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Sergiu Bularu de la Judecătoria Chișinău.
 

 

Cauze CtEDO Dermenji Valeriu

Hotărârea nr. 597/28 din 18 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 02/12 din 02 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 388/20 din 02 Octombrie 2018

Hotărârea nr. 301/15 din 05 iunie 2018

Hotărârea nr. 44/5 din 31 martie 2017

Hotărîrea nr. 31/4 din 6 iunie 2013

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 100/12 din 09 Noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Sergiu Bularu a fost intentată 1 procedură disciplinară, și, respectiv, a fost pronunțată hotărârea CD nr. 2/1 din 27 ianuarie 2017, prin care a fost aplicată sancțiunea sub formă de “avertisment”, ulterior prin Hotărârea Plenului CSM nr. 452/21 din 04 iulie 2017, a fost casată Hotărârea Colegiului disciplinar și încetată procedura disciplinară”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 44/5 din 31 martie 2017, "de către Colegiul disciplinar în perioada de raportare, în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Sergiu Bularu a fost intentată o procedură disciplinară. Prin urmare, conform hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 2/1 din 27.01.2017, judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Sergiu Bularu, i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară „avertisment".

Potrivit Hotătârii nr. 12/1 din 29 Ianuarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Gherman Ion și Gherman Ala împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 887s–1344p/m din 17 octombrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 septembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bularu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Guzun Corneliu de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 225/8 din 06 iulie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Gherasimov Dumitru, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 10 aprilie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Curții de Apel Chișinău Alexandru Gafton și judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Sergiu Bularu.

Prin Hotărârea nr. 298/15 din 08 decembrie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de către cet. Valeriu Condrea împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 30 mai 2017 de respingere a sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Sergiu Bularu.

Prin Hotărârea nr. 2/1 din 27 ianuarie 2017, Plenul colegiului disciplinar constată abaterea disciplinară prevăzută de art.4 alin.(l) lit.(i) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi se aplică judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, Sergiu Bularu, sancţiunea disciplinară: avertisment. Potrivit Hotărârii nr. 452/21 din 04 iulie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis contestația depusă de judecătorul Judecătoriei Chișinău, Sergiu Bularu, împotriva hotărârii Colegiului disciplinar nr. 2/1 din 27 ianuarie 2017 și a dispus casarea hotărârii și încetarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Chișinău, Sergiu Bularu. 
 
Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 151/8 din 05 mai 2017, a respins contestația  depusă de Directorul SRL „Montevideia”, Ghecev Ivan, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 27 martie 2017 de respingere a sesizării acestuia din 15 martie 2017, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Bularu Sergiu.

Conform Hotărîrii nr. 216/22 din 26 septembrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Mițcul Alexandru, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 03 mai 2016 de respingere a sesizării acestuia din 22 aprilie 2016, privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru, mun.Chișinău, Bularu Sergiu

Potrivit Hotărîrii nr. 74/5 din 18 martie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de Alexandru Ciudin împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 16 septembrie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Alexandru Ciudin privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Sergiu Bularu.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 29 sesizări, dintre care 1 raport admis la Completul de Admisibilitate, iar la Colegiul disciplinar – a fost aplicată sancțiunea sub formă de “avertisment”.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada anului 2014, au fost înregistrate 22 sesizări, dintre care 21 sesizări au fost respinse.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 100/12 din 09 Noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Sergiu Bularu a fost intentată 1 procedură disciplinară, și, respectiv, a fost pronunțată hotărârea CD nr. 2/1 din 27 ianuarie 2017, prin care a fost aplicată sancțiunea sub formă de “avertisment”, ulterior prin Hotărârea Plenului CSM nr. 452/21 din 04 iulie 2017, a fost casată Hotărârea Colegiului disciplinar și încetată procedura disciplinară”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 44/5 din 31 martie 2017, "de către Colegiul disciplinar în perioada de raportare, în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Sergiu Bularu a fost intentată o procedură disciplinară. Prin urmare, conform hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 2/1 din 27.01.2017, judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Sergiu Bularu, i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară „avertisment".

Potrivit Hotătârii nr. 12/1 din 29 Ianuarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Gherman Ion și Gherman Ala împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 887s–1344p/m din 17 octombrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 septembrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bularu Sergiu de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Guzun Corneliu de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 225/8 din 06 iulie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Gherasimov Dumitru, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 10 aprilie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Curții de Apel Chișinău Alexandru Gafton și judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Sergiu Bularu.

Prin Hotărârea nr. 298/15 din 08 decembrie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de către cet. Valeriu Condrea împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 30 mai 2017 de respingere a sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, Sergiu Bularu.

Prin Hotărârea nr. 2/1 din 27 ianuarie 2017, Plenul colegiului disciplinar constată abaterea disciplinară prevăzută de art.4 alin.(l) lit.(i) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi se aplică judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chişinău, Sergiu Bularu, sancţiunea disciplinară: avertisment. Potrivit Hotărârii nr. 452/21 din 04 iulie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis contestația depusă de judecătorul Judecătoriei Chișinău, Sergiu Bularu, împotriva hotărârii Colegiului disciplinar nr. 2/1 din 27 ianuarie 2017 și a dispus casarea hotărârii și încetarea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Chișinău, Sergiu Bularu. 
 
Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 151/8 din 05 mai 2017, a respins contestația  depusă de Directorul SRL „Montevideia”, Ghecev Ivan, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 27 martie 2017 de respingere a sesizării acestuia din 15 martie 2017, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Bularu Sergiu.

Conform Hotărîrii nr. 216/22 din 26 septembrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Mițcul Alexandru, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 03 mai 2016 de respingere a sesizării acestuia din 22 aprilie 2016, privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru, mun.Chișinău, Bularu Sergiu

Potrivit Hotărîrii nr. 74/5 din 18 martie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de Alexandru Ciudin împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 16 septembrie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Alexandru Ciudin privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chișinău, Sergiu Bularu.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 29 sesizări, dintre care 1 raport admis la Completul de Admisibilitate, iar la Colegiul disciplinar – a fost aplicată sancțiunea sub formă de “avertisment”.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada anului 2014, au fost înregistrate 22 sesizări, dintre care 21 sesizări au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 225/8 din 06 iulie 2018

Hotărârea nr. 298/15 din 08 decembrie 2017

Hotărârea nr. 452/21 din 04 iulie 2017

Hotărârea nr. 151/8 din 05 mai 2017

Hotărîrea nr. 74/5 din 18 martie 2016

Hotărîrea nr. 216/22 din 26 septembrie 2016

Știri
 • Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, îl înaintează pe Sergiu Bularu, care în 2020 a admis demersul privind suspendarea executării pedepsei de către Veaceslav Platon, la funcția de vicepreședinte interimar al instituției

  Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au expediat luni, 24 mai, o adresare către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prin care îl înaintează pe judecătorul Sergiu Bularu, care în anul 2020 a admis demersul privind suspendarea executării pedepsei de către controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, pentru exercitarea atribuțiilor de vicepreședinte interimar al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Asta după ce în cadrul ședinței din 18 mai curent, membrii CSM nu au admis candidatura lui Ghenadie Pavliuc pentru exercitarea acestei funcții.

  „În cadrul ședinței colective s-a decis înaintarea candidaturii judecătorului Sergiu Bularu. Ne adresăm membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în vederea acceptării candidaturii propuse de către colectivul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al sediului respectiv”, se arată în document.

  Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au expediat luni, 24 mai, o adresare către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) prin care îl înaintează pe judecătorul Sergiu Bularu, care în anul 2020 a admis demersul privind suspendarea executării pedepsei de către controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, pentru exercitarea atribuțiilor de vicepreședinte interimar al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Asta după ce în cadrul ședinței din 18 mai curent, membrii CSM nu au admis candidatura lui Ghenadie Pavliuc pentru exercitarea acestei funcții.

  „În cadrul ședinței colective s-a decis înaintarea candidaturii judecătorului Sergiu Bularu. Ne adresăm membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în vederea acceptării candidaturii propuse de către colectivul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al sediului respectiv”, se arată în document.

  Magistrații susțin că alegerea candidaturii din partea colectivului a fost făcută exclusiv pe „criterii de meritocrație, profesionalism, stimă și autoritate în colectiv în comun cu prezența capacității de conducere și administrare”.

  „În scopul unei activități organizate a sediului, solicităm admiterea candidaturii propuse, mizând totalmente pe aceeași apreciere și capacitate de decizie din partea Consiliului Superior al Magistraturii”, se mai arată în document.

  Judecătorul Sergiu Bularu, care în anul 2020 a admis demersul privind suspendarea executării pedepsei de către controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, a acces în profesie în 2014, activând anterior câțiva ani pentru Partidul Democrat din Moldova (PDM).

  Conform magistrat.md, în perioada 1993-1998, acesta a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după care, timp de 10 ani, din 1999 până în 2009, în organele procuraturii, dintre care ultimii 5 ani a activat în calitate de șef al Serviciului reprezentare a învinuirii la Curtea de Apel Chișinău, iar din 2009 până în 2011 a fost avocat.

  Până a deveni judecător, acesta a fost, în perioada 2011-2014, consilier în cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova (PDM), perioadă în care funcția respectivă a fost deținută de către Dumitru Diacov și Marian Lupu. De asemenea, Bularu a fost și reprezentant al PDM la CEC.

  Anterior, Bularu a figurat în investigația „Ministerul Interceptărilor”, realizată de rise.md, ca fiind unul dintre judecătorii de instrucție care au autorizat interceptarea mai multor persoane incomode fostului regim controlat de liderul de atunci al PDM, Vladimir Plahotniuc.

  Sursa: zdg.md

   

 • Opt magistrați s-au înscris în concursul pentru funcția de membru al Colegiului pentru Evaluarea Performanțelor Judecătorilor

  Doi magistrați din partea Curților de Apel și șase din partea judecătoriilor s-au înscris în concursul pentru funcția de membru al Colegiului pentru Evaluarea Performanțelor Judecătorilor, subordonat Consiliului Superior al Magistraturii. Printre ei se numără judecătorul care l-a scăpat de pușcărie pe fostul deputat Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare, precum și magistratul care a suspendat executarea pedepsei de către controversatul om de afaceri Veaceslav Platon. Cei doi participă și la concursul pentru funcția de membru al Colegiului de selecție și cariera judecătorilor.

  Dumitru Pușcă a fost numit în funcţia de magistrat la Judecătoria Soroca, în decembrie 2005. În iulie 2011 a fost transferat în funcţia de judecător la instanța de fond din Bălţi. Patru luni mai târziu a fost promovat la Curtea de Apel Bălți.

  Doi magistrați din partea Curților de Apel și șase din partea judecătoriilor s-au înscris în concursul pentru funcția de membru al Colegiului pentru Evaluarea Performanțelor Judecătorilor, subordonat Consiliului Superior al Magistraturii. Printre ei se numără judecătorul care l-a scăpat de pușcărie pe fostul deputat Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare, precum și magistratul care a suspendat executarea pedepsei de către controversatul om de afaceri Veaceslav Platon. Cei doi participă și la concursul pentru funcția de membru al Colegiului de selecție și cariera judecătorilor.

  Dumitru Pușcă a fost numit în funcţia de magistrat la Judecătoria Soroca, în decembrie 2005. În iulie 2011 a fost transferat în funcţia de judecător la instanța de fond din Bălţi. Patru luni mai târziu a fost promovat la Curtea de Apel Bălți.

  Angela Bostan a fost numită judecătoare în octombrie 2006, la instanța de fond din Cahul. Un an mai târziu a fost transferată la Judecătoria Hâncești, iar șase ani mai târziu a fost promovată la funcția de vicepreședinte al instanței respective. În 2015 a fost avansată la Curtea de Apel Chișinău și apoi transferată la Curtea de Apel Comrat.

  La 20 septembrie 2019, un complet de judecată de la Curtea de Apel Chișinău, format din judecătoarele Angela Bostan, Ecaterina Palanciuc și Ala Malîi de la Curtea de Apel Chișinău, a impus CSM să dea curs cererii magistraților de a convoca Adunarea Generală. Patru zile mai târziu, același complet de judecată a emis o încheiere prin care s-a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor, la 27 septembrie 2019, ora 10.00, în sediul Casei Sindicatelor. La 26 septembrie 2019, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de CSM împotriva Deciziei Curții de Apel Chișinău, din 20 septembrie, prin care Consiliul a fost obligat să convoace Adunarea Generală a Judecătorilor în ședință extraordinară. În același timp, CSM a lansat un apel către magistrați prin care îi anunță că nu există temei legal pentru a participa la această adunare.

  Ghenadie Pavliuc și-a început cariera de judecător în 2005. El a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău la sfârșitul lui ianuarie 2017. 

  Pavliuc a ajuns în vizorul public după ce a eliberat mandate de arestare controversate în dosare de rezonanță. El i-a aplicat lui Ilan Şor un mandat de arestare la domiciliu, deşi procurorii solicitau arest preventiv după gratii.

  Peste trei săptămâni, Pavliuc l-a eliberat Șor şi din arestul la domiciliu. Ulterior, la solicitarea procurorilor, l-a trimis după gratii pe Vlad Filat, ca apoi să-l salveze de la puşcărie pe fostul deputat, Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare. 

  În mai multe cazuri, inclusiv în dosarul lui Vlad Filat, avocații au cerut recuzarea lui Ghenadie Pavliuc pentru că judecătorul ar fi rudă cu liderul PD, Marian Lupu. Politicianul a respins legăturile de rudenie. La o ședință a CSM, Ghenadie Pavliuc a recunoscut că are o legătură de rudenie cu democratul. „Undeva, al patrulea grad, din partea soţiei”, a recunoscut judecătorul. 

  Pavliuc locuiește într-o zonă de lux din Chișinău, deși atât el, cât și soția acestuia - medic de profesie - au lucrat întotdeauna la stat. În 2014, judecătorul a mai primit, cu titlu de donație, o casă de 110 metri pătrați situată în raionul Dondușeni.

  Chiar și așa, el este printre magistrații care au beneficiat de apartamente la preț preferențial, potrivit unei anchete CIJM. Pavliuc a devenit proprietarul unui apartament de 66,1 metri pătrați într-un bloc de pe strada Ceucari și al unei parcări subterane pentru care a achitat în total 27.590 de euro. 

  Contactat de reporterii CIJM pentru un comentariu, Pavliuc a evitat să ne răspundă, motivând că a dat anterior explicații jurnaliștilor despre la averea sa. Ulterior, magistratul ne-a contactat și a subliniat că nu vede nicio problemă în faptul că a beneficiat de apartament la preț redus deși mai avea două case de locuit.

  „Din punct de vedere al moralității, mă simt foarte bine, deoarece eu cred că, având trei copii minori, am avut tot dreptul să solicit apartament”, a adăugat judecătorul.

  O hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat Ghenadie Pavliuc a fost obiect de examinare la CEDO. Este vorba despre cauza Ceaicovschi c. Republicii Moldova. După ce dosarul a fost pierdut, statul nostru a achitat prejudicii în mărime de 14 mii de euro.

  Sergiu Bularu a fost numit judecător în 2014. În 2011-2014, a fost consilier în cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat. Jurnaliștii de la RISE Moldova au scris că Bularu a fost unul dintre judecătorii de instrucție care au autorizat interceptarea mai multor persoane incomode fostului regim controlat de liderul de atunci al PDM, Vladimir Plahotniuc.

  Recent, Bularu a ajuns din nou în atenția opiniei publice după ce a admis demersul procurorului general, Alexandr Stoianoglo, privind suspendarea executării pedepsei de către controversatul om de afaceri Veaceslav Platon.

  Lilia Lupașco a fost numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău, în mai 2008. În 2013, a fost numită în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. În aprilie 2020, a fost desemnată pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani, până la completarea funcției în modul stabilit de lege.

  Lilia Lupașco a fost vizată într-o anchetă realizată de jurnaliștii de la RISE Moldova, despre magistrații care au beneficiat de apartamente la preț redus. „Lillia Lupașco, membră a grupului de lucru care a decis repartizarea locuințelor, a contractat două apartamente cu câte o cameră fiecare. Potrivit datelor cadastrale, Lupașco figurează drept proprietara unui apartament de peste 100 metri pătrați din sectorul Ciocana alături de fostul soț, Ivan Lupașco. Actualul soț al judecătoarei, Sergiu Dodon, este proprietarul unei case de 75 metri pătrați din orașul Durlești pe care a cumpărat-o în 2012. Totodată, acesta are la activ un contract de investiție într-un apartament și un garaj, potrivit ultimei declarații depuse Lilia Lupașco la CNI. Însă judecătorea a omis să indice faptul că actualul soț este administrator și asociat unic al Vizita Grup SRL. Compania, fondată la finele lui 2010, a fost preluată de Sergiu Dodon în toamna anului 2014. Odată cu această tranzacție, familia magistratei a preluat și dreptul de arendă a opt hectare de pădure de lângă Condrița, înscris pe numele firmei”, se arată în anchetă.

  Aureliu Postică a fost numit în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Orhei în 2011.

  În iunie 2017, Postică a fost transferat în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.

  Ghenadie Mîra a devenit judecător în septembrie 2011, fiind numit pe un termen de cinci ani la Judecătoria Soroca.

  Șase ani mai târziu a fost transferat la instanța din Anenii Noi, unde la scurt timp a fost numit președinte.

  Oxana Parfeni a fost numită magistrată la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău, pe un termen de cinci ani, în februarie 2014.
  Sursa: anticoruptie.md

 • CV-ul și averea judecătorului care l-a pus în libertate pe Platon

  Sergiu Bularu, judecătorul de instrucție de la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, care a admis demersul privind suspendarea executării pedepsei de către Veaceslav Platon, a acces în profesie în 2014, activând anterior câțiva ani pentru PDM.

  Conform magistrat.md, în perioada 1993-1998, acesta a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după care, timp de 10 ani, din 1999 până în 2009, în organele procuraturii, dintre care ultimii 5 ani a activat în calitate de șef al Serviciului reprezentare a învinuirii la Curtea de Apel Chișinău, iar din 2009 până în 2011 a fost avocat.

  Sergiu Bularu, judecătorul de instrucție de la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, care a admis demersul privind suspendarea executării pedepsei de către Veaceslav Platon, a acces în profesie în 2014, activând anterior câțiva ani pentru PDM.

  Conform magistrat.md, în perioada 1993-1998, acesta a lucrat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după care, timp de 10 ani, din 1999 până în 2009, în organele procuraturii, dintre care ultimii 5 ani a activat în calitate de șef al Serviciului reprezentare a învinuirii la Curtea de Apel Chișinău, iar din 2009 până în 2011 a fost avocat.

  Până a deveni judecător, acesta a fost, în perioada 2011-2014, consilier în cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat di Moldova (PDM), perioadă în care funcția respectivă a fost deținută de către Dumitru Diacov și Marian Lupu. De asemenea, Bularu a fost și reprezentant al PDM la CEC.

  El figurează în investigația „Ministerul Interceptărilor”, realizată de rise.md, ca fiind unul dintre judecătorii de instrucție care au autorizat interceptarea mai multor persoane incomode fostului regim controlat de liderul de atunci al PDM, Vladimir Plahotniuc.

  Sergiu Bularu declară pentru anul 2019 un salariu de peste 243 de mii de lei, adică peste 20.000 lunar. Familia acestuia deține un apartament de 118 m.p. în sectorul Ciocana al capitalei, despre care rise.md scrie că l-a luat la un preț preferențial, el indicând o valoare de 625.000 de lei, un garaj și un teren. Magistratul conduce un automobil de marca Lexus.

  Luni, 15 iunie, Sergiu Bularu a admis integral demersul procurorului general, Alexandr Stoianoglo, privind suspendarea executării pedepsei de către controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, fost deputat al PDM.
  Sursa: zdg.md

 • CSM propune „desemnarea pe viață” a opt judecători. Cine sunt aceștia

  Opt judecători au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cererile acestora au fost examinate în cadrul ședinței de astăzi, 18 noiembrie, iar membrii CSM au decis să înainteze toate cele opt candidaturi președintelui pentru numirea lor „pe viață” în funcția de judecători.

  Decretele celor opt judecători pentru numirea în funcție pentru o perioadă de cinci ani au fost semnate de fostul președinte Nicolae Timofti în februarie 2014. Tot în grup, cei opt judecători urmează a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de președintele Igor Dodon.

  Opt judecători au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cererile acestora au fost examinate în cadrul ședinței de astăzi, 18 noiembrie, iar membrii CSM au decis să înainteze toate cele opt candidaturi președintelui pentru numirea lor „pe viață” în funcția de judecători.

  Decretele celor opt judecători pentru numirea în funcție pentru o perioadă de cinci ani au fost semnate de fostul președinte Nicolae Timofti în februarie 2014. Tot în grup, cei opt judecători urmează a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de președintele Igor Dodon.

  Cine sunt cei opt judecători numiți în funcție până la tingerea plafonului de vârstă

  Sergiu Bularu a  fost consilier al ex-preşedintelui PDM, actualul deputat, Marian Lupu. Ulterior, în 2014 acesta a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Centru.

  În 2014 Bularu avea un salariu ce circa 130 de mii de lei, obținut din activitatea de la Parlament, dar și cea de la Judecătorie. Acum salariul anual al judecătorului este de peste 220 de mii de lei, la care în 2018 s-au mai adăugat 11 mii de euro primiți de peste hotare. Bularu deține un apartament de 118 m2, un garaj, dar și un automobil de model Audi, procurat în 2017, și care are o valoare de 120 de mii de lei.

  Gheorghe Mîțu a fost numit în 2014 în funcția de judecător la Judecătoria Râșcani. Potrivit Magistrat.md, anterior Mîțu a activat în calitate de lector la Catedra de drept Civil a USM, dar și concultant principal în Serviciul de Acte al Președintelui în cadrul Direcţiei de Drept și relații publice a Aparatului Președintelui Voronin. În 2017 judecătorul a ridicat un salariu de peste 210 mii de lei, la care s-a adăugat o indemnizația de circa 54 de mii de lei. Judecătorul deține un apartament de 80 m2, dobândit în 2018, dar și un autoturism de model Mercedes-Benz E 220 CDI.

  Natalia Patrașcu  este judecătoare la Judecătoria Centru. Din 2004 şi până în 2007, Patraşcu a fost grefieră la Curtea de Apel Chişinău, iar din 2007 şi până în 2014, asistent judiciar la Colegiul Penal al Curţii Supreme de Justiţie. Patrașcu a fost cea care a decis în 2014  interzicerea exploatării de către Ministerul Afacerilor Interne a R. Moldova a camerelor de supraveghere de pe străzile capitalei. Ulterior Curtea de Apel a casat această decizie.

  Alexandru Negru a fost numit în 2014 de judecător la Judecătoria Buiucani. Acesta examinează dosarul lui Dorin Chirtoacă, chiar dacă fostul primar a cerut recuzarea acestuia de mai multe ori. Potrivit Magistrat.md, înainte de a deveni judecător, Negru a activat la Întreprinderea municipală „Servicii Locative Rîșcani” și „Servicii Locative Centru”. În 2017 judecătorul a avut un salariu de peste 160 de mii de lei.

  Oxana Parfeni a fost numită în funcţia de judecătoare în februarie 2014. Anterior funcției de judecător, Parfeni a activat în calitate de asistent judiciar la CSJ, specialist principal la CSM și grefier la Judecătoria Buiucani, scrie Magistrat. Potrivit declarației de avere și interese, Parfeni a obținut un salariu de peste 200 de mii de lei în 2017. Familia Parfeni deține un teren, un apartament și o casă de locuit.

   

  Vasilisa Muntean, judecătoare la Judecătoria Buiucani, a fost cea care a decis în august prelungirea mandatului de arest pe numele lui Chiril Lucinschi, dar și cea care în 2014 a suspendat unele decizii luate de proprietarii Victoriabank și a menținut-o în funcție pe managerul băncii, Natalia Politov-Cangaş. În 2017 judecătoarea a avut un venit de peste 200 de mii de lei, la care se mai adaugă un venit de 65 de mii de ruble, primite de peste hotare.

  Eduard Galușceac a fost propus de CSM pentru numirea în funcția de judecător în ianuarie 2014, chiar dacă acesta a fost evaluat de CSCJ cu 75 de puncte, în condiţiile în care alţi 9 concurenţi au obţinut un punctaj mai mare sau cel puţin egal cu al „câştigătorului”. Salariu pentru 2017 a judecătorului a constituit circa 150 de mii de lei. Potrivit declarației de avere și interese, Galușceac are o casă de 149 m2, un apartament de 56 m2, la care se mai adaugă încă un apartament deținut de soția sa. Judecătorul mai deține două automobile: un Nissan Almera, anul de fabricație 1996, dar și un VAZ 2108, anul de fabrucație 1990.

  Violeta Chisilița a fost numită în 2014 judecătoare la Judecătoria Buiucani. Magistrat precizează că anterior aceasta a activat în calitate de lector la USM, șef-adjunct la cadetra „Administrație publică și drept” de la USM, dar și referent judiciat la CSM. Judecătoarea  a ridicat anul trecut un salariu de peste 200 de mii de lei.
  Sursa: zdg.md

 • Judecătorul care l-a eliberat pe Renato Usatîi, fost consilier al liderului PD Marian Lupu

  Judecătorul Sergiu Bularu, care a respins solicitarea procurorilor de a prelungi mandatul de arest eliberat pe numele lui Renato Usatîi, a activat anterior în calitate de consilier în Cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat. Acest lucru reiese din CV-ul magistratului.
  Bularu a fost numit judecător la Judecătoria Centru în februarie 2014 prin Decret prezidențial, pe un termen de cinci ani. 

  Judecătorul Sergiu Bularu, care a respins solicitarea procurorilor de a prelungi mandatul de arest eliberat pe numele lui Renato Usatîi, a activat anterior în calitate de consilier în Cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat. Acest lucru reiese din CV-ul magistratului.
  Bularu a fost numit judecător la Judecătoria Centru în februarie 2014 prin Decret prezidențial, pe un termen de cinci ani. 

  În timpul anilor 90 acesta a activat în cadrul Ministerului de Interne, iar ulterior în Procuratură. Între 2009 și 2011 Bularu a lucrat în calitate de avocat, pentru ca ulterior să fie angajat în calitate de consilier în Cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat. A îndeplinit această funcție din 2011 până în 2014, când Nicolae Timofti a semnat Decretul de numire a acestuia în funcția de judecător.

  În declarația sa de avere pentru anul 2014, Bularu indică venituri în sumă totală de circa 200 de mii de lei. La capitolul bunuri imobile magistratul indică un teren pomicol cu suprafața de 600 m.p. evaluat la 369 de lei. De asemenea, Bularu deține un apartament și un garaj în Chișinău.

  Judecătorul mai deține două autoturisme evaluate la mai puțin de 30 de mii de lei fiecare. 
  sursa:Agora.md

 • Usatii, ELIBERAT. Ursachi: "Nu toti judecatorii vor sa-l serveasca pe Plahotniuc". Magistrat care l-a eliberat a lucrat pentru PD - VIDEO

  Renato Usatii a fost eliberat astazi dupa 2 nopti pe care le-a petrecut in izolatorul CNA. Procurorii au cerut ca acesta sa fie arestat pentru 30 de zile, judecatorul, care pana in 2013 a lucrat pentru democrati, a respins insa solicitarea. Usatii a fost asteptat in fata judecatoriei Centru de sute de sustinatori care l-au purtat in brate la propriu atunci cand acesta a iesit.
  sursa: Protv.md

  Renato Usatii a fost eliberat astazi dupa 2 nopti pe care le-a petrecut in izolatorul CNA. Procurorii au cerut ca acesta sa fie arestat pentru 30 de zile, judecatorul, care pana in 2013 a lucrat pentru democrati, a respins insa solicitarea. Usatii a fost asteptat in fata judecatoriei Centru de sute de sustinatori care l-au purtat in brate la propriu atunci cand acesta a iesit.
  sursa: Protv.md

 • Noutăţile din averea judecătorilor instanţelor din Chişinău

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei sect. Centru, a avut un salariu de 152 mii de lei în 2014 şi 10 mii din activitatea didactică. Cei mai mulţi bani acasă a adus însă soţia sa, Daniela Ţurcan, care este notar. Aceasta a raportat un venit de 1,43 milioane de lei şi alţi 28 de mii din activitatea didactică. Alţi 549 mii de lei, anul trecut, familia Ţurcan i-a câştigat din vânzarea unui apartament din str. Miron Costin, aşa că a rămas, conform declaraţiei, fără loc de trai oficial.

  Judecătoarea Angela Catană, tot de la Centru, a raportat anul trecut un salariu de 154 mii de lei. Declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi este completată ciudat, ea precizând în mai multe locuri că situaţia nu s-a schimbat de anul trecut, deşi este obligată să declare tot ce are la momentul completării declaraţiei. Totodată, aceasta a indicat că soţul său, fiind avocat, a avut dividende de 1,7 milioane de lei de la firma SRL „Termidor”, însă mai jos nu a indicat că acest SRL este fondat chiar de Victor Catană, soţul ei, cu 100%, aşa cum arată datele de la Camera Înregistrării de Stat.

  Sergiu Bularu a ajuns judecător în sect. Centru în februarie 2014, fiind anterior consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui PD din Parlament. Acesta a avut un salariu de 140 mii de lei, dar a obţinut alţi 10 mii de lei (doar) din vânzarea unui automobil BMW 525 D şi alţi 7500 de euro (150 mii de lei) dintr-un transfer din Italia. El şi-a cumpărat anul trecut un garaj de 52 m.p., dar şi un BMW 525. Un 2014 bun a avut şi colega sa, Svetlana Vâşcu. În februarie, aceasta a fost desemnată de preşedintele Timofti în funcţia de judecătoare, câştigând în 10 luni puţin peste 100 mii de lei. Anul trecut, soţul judecătoarei, care deţine două firme în agricultură, a procurat nu mai puţin de 13 loturi de teren extravilan, în sate din r. Cimişlia. Nu este clară suprafaţa acestora, pentru că la unele judecătoarea nu a menţionat acest lucru.

  Preşedinte de instanţă cu Skoda Superb din 2014 Dorin Dulghieru, preşedintele Judecătoriei Buiucani, a avut un salariu de 152 mii de lei şi alţi 3 mii din activitatea didactică, fiind conducător al stagiului de practică al unui audient al Institutului Naţional al Justiţiei. Dulghieru a investit 173 mii de lei şi 6300 de euro într-un apartament de 87 m.p. construit special pentru judecători. Suma totală a contractului este de 31500 de euro. Tot anul trecut, magistratului i-au ajuns bani şi pentru o maşină nouă, cumpărată ce-i drept în baza unui contract de leasing, în valoare de 15872 de euro, încheiat cu firma Victoria Leasing pentru o perioadă de 4 ani. Preţul maşinii cumpărate de judecător, o Skoda Superb nouă, din 2014, este, conform informaţiilor de pe site-ul dealer-ului oficial, între 17 şi 30 şi… mii de euro, în funcţie de dotările pe care le soliciţi. Anul trecut, Dulghieru a contractat şi două credite, în valoare de 16300 de euro.

  Colegul său, Mihail Diaconu, a intrat în posesia unui apartament cu trei camere de aproape 100 m.p., deşi deţinea încă două, şi a ridicat un salariu de 147 mii de lei în 2014. S-a înnoit anul trecut şi colegul său, judecătorul de instrucţie Ion Morozan. Acesta declară o maşină, Volkswagen Tiguan, pe care o conduce prin contract de comodat (contract prin care se dă unei alte persoane un bun în folosinţă, gratis). Şi Mihail Murguleţ, proaspăt numit în funcţie, în 2014 şi-a cumpărat o maşină, Toyota Avensis. Oxana Parfeni, numită în funcţia de judecătoare în februarie 2014, a obţinut anul trecut două apartamente în Chişinău, unul prin donaţie, în urma unui contract de investiţii, pentru care a achitat o primă rată de 85 mii de lei, echivalentă cu aproape 70% din salariul său de anul trecut.

  Ghenadie Pavliuc a ajuns în atenţia opiniei publice anul acesta, după ce a eliberat pe numele lui Ilan Şor mandat de arest la domiciliu, deşi procurorii l-au dorit în penitenciar, iar ulterior, i-a permis acestuia să iasă din arestul la domiciliu pentru a putea candida la funcţia de primar al oraşului Orhei, asta deşi, Şor este învinuit într-un dosar de rezonanţă, legat de fraudele din sistemul bancar. Şi pentru el, anul trecut a fost unul prosper. Pe lângă salariul de 140 mii de lei, magistratul a primit, ca donaţie, un teren şi o casă în Donduşeni, dar a şi investit într-un apartament, probabil social, din proiectul pentru judecători, deşi acesta deţine, din 2011, o casă de locuit în capitală.

  A renunţat la 50 mii de lei pe lună pentru a fi judecător Luiza Gafton, preşedinta Judecătoriei Botanica, a avut în 2014 un salariu de 171 mii de lei şi o pensie de 119 mii de lei. Anul trecut, aceasta şi-a deschis un cont bancar de 2 mii de euro la Victoriabank. Cel mai mare venit de la Judecătoria Botanica, anul trecut, nu l-a avut însă cineva care a activat acolo, ci un fost angajat al Moldatsa, întreprinderea de stat despre care ZdG a scris că este casa rudelor mai multor demnitari din ţara noastră şi unde salariile sunt chiar mai mari decât în justiţie. Vitalie-Silviu Midrigan a devenit judecător la Judecătoria Botanica în ianuarie 2015, după ce a renunţat la funcţia de director al direcţiei Juridice a Moldatsa, funcţie care i-a adus nu mai puţin de 567 mii de lei, respectiv 47 mii de lei pe lună în 2014. Alţi 10 mii de lei Midrigan i-a câştigat din activitatea didactică, 20 mii de euro (400 mii de lei) – din donaţiile părinţilor, iar 104 mii – din închirierea unui spaţiu comercial. Conform informaţiilor din declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi, spaţiul comercial are o suprafaţă de 66,8 m.p. şi o valoare cadastrală de 1 milion de lei. Şi acesta a fost obţinut prin donaţie. Tot prin donaţie, proaspătul judecător a obţinut şi un apartament de 49 m.p. El mai deţine o Toyota RAV 4, cumpărată şi fabricată în 2013, şi conduce un Lexus RX 350, prin comodat, din 2012.

  Şi familia judecătorului Nicolae Şova a avut un an bun. Din salariu şi din activitatea didactică, magistratul a adus acasă peste 150 mii de lei, iar soţia sa, din servicii notariale, puţin peste jumătate de milion. Angela Braga a avut anul trecut un salariu de 134 mii de lei, iar împreună cu soţul său a obţinut 274 mii de lei de pe urma vânzării unui bun imobil. Anul trecut judecătoarea şi-a cumpărat un alt apartament, de 66,7 m.p., indicând că acesta ar avea o valoare cadastrală de 367 mii de lei, deşi preţul de piaţă este, evident, mai mare. Aceasta a contractat şi un credit de 250 mii de lei, până în 2024.

  Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Râşcani, a avut un salariu de 151 mii de lei în 2014 şi alţi 8 mii din activitatea didactică. Judecătorul a beneficiat şi de o donaţie de la mama sa, Elena Melniciuc, despre care ZdG a scris anul trecut că, deşi locuieşte în satul Mândâc, Drochia, are înregistrate pe numele său mai multe bunuri imobile în Chişinău, valoarea cadastrală a cărora depăşeşte suma de 4 milioane de lei. Elena Melniciuc este pensionară, iar în luna mai 2015 a împlinit onorabila vârstă de 77 de ani. Doar că, judecătorul a blurat suma pe care a primit-o cu titlu de donaţie de la aceasta. Şi soţia judecătorului, Diana, a primit anul trecut donaţii financiare de la părinţi.

  Ghenadie Morozan conduce, de anul trecut, un Mercedes B 170, prin comodat. Tot anul trecut, judecătorul a cumpărat şi un teren agricol de jumătate de hectar. Iurie Potînga s-a înnoit anul trecut cu un Renault Megane, iar Aureliu Postică sau, mai exact, soţia sa, Diana, cu o Toyota Yaris. Violeta Gârleanu a devenit judecătoare în 2014, iar ulterior şi-a vândut cu 90 mii de lei un imobil în Soroca. Ea are două conturi bancare, unul salarial, unde deţinea la finele anului trecut 109 mii de lei, şi un altul, depozit, unde ţine 113 mii de lei.

  Mai mulţi judecători, cu apartamente sociale Victor Burduh, preşedintele Judecătoriei Ciocana, nu s-a remarcat anul trecut prin achiziţii, el declarând doar un salariu de 171 mii de lei. Colegul său, Vladislav Clima, vicepreşedintele Judecătoriei, şi-a cumpărat însă o Honda CRV, după ce a vândut un Subaru Forester. Anul trecut, magistratul şi-a continuat construcţia unei case de locuit individuale, începute în 2013, în aprilie 2014 ea fiind gata în proporţie de 50%. Un alt magistrat de la Ciocana, Ion Bulhac, se remarcă în declaraţia de avere cu deschiderea a 6 conturi bancare, pe care păstrează 27 mii de euro şi 8 mii USD. Acestea i-au adus peste 28 mii de lei din dobândă, bani care s-au alăturat la cei 134 mii de lei din salariu.

  Anul trecut, mai mulţi judecători din prima instanţă şi-au procurat apartamente sociale în cadrul proiectului iniţiat de Consiliul Superior al Magistraturii. Blocurile din str. Ceucari şi Alecsandri sunt construite de firma SRL „Basconslux”, urmând a fi finalizate la sfârşitul lui 2016. Magistraţii au plătit pentru ele un preţ preferenţial, de doar 360 de euro pentru un metru pătrat, în condiţiile în care preţul de piaţă este dublu. În total, 43 de judecători şi peste 130 de persoane din sistemul judecătoresc au beneficiat de acest proiect.
  sursa: zdg.md

   
 • Judecătorii slabi, preferaţi şi promovaţi de către CSM

  În acelaşi răstimp, cu sau fără contribuţia CSM, în sistemul judiciar au acces mai multe persoane cu relaţii în sistemul judecătoresc sau în politică. Astfel, Sergiu Bularu, fost reprezentant al PDM la CEC, a devenit judecător la Judecătoria Centru, Olga Cernei, fiica judecătoarei Ludmila Cernei, la Buiucani, Maria Cosma, nepoata şefului Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), Mihai Poalelungi, la Judecătoria Ciocana, iar Mihaela Gavriliţă-Grosu, fiica lui Mihail Gavriliţă, ex-preşedinte al Judecătoriei Străşeni, la Judecătoria Străşeni.

  În acelaşi răstimp, cu sau fără contribuţia CSM, în sistemul judiciar au acces mai multe persoane cu relaţii în sistemul judecătoresc sau în politică. Astfel, Sergiu Bularu, fost reprezentant al PDM la CEC, a devenit judecător la Judecătoria Centru, Olga Cernei, fiica judecătoarei Ludmila Cernei, la Buiucani, Maria Cosma, nepoata şefului Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), Mihai Poalelungi, la Judecătoria Ciocana, iar Mihaela Gavriliţă-Grosu, fiica lui Mihail Gavriliţă, ex-preşedinte al Judecătoriei Străşeni, la Judecătoria Străşeni.

 • Judecătorii împart terenuri în Chişinău

  În 2013, avocatul Sergiu Goţonoga a devenit şi el beneficiarul unui teren de 0,07 ha din str. Gh. Asachi, obţinut prin intermediul instanţei de judecată. Terenul, proprietate municipală, a fost înstrăinat prin încheierea Judecătoriei Centru din 5 iulie 2013 şi înregistrat pe numele lui Sergiu Goţonoga pe 24 iulie 2013. Peste doar 3 luni, pe 28 octombrie 2013, în urma unui contract de vânzare-cumpărare, lotul a fost vândut firmei „Finance Leasing Company” SRL, condusă de Dmitri Colev şi fondată de Vera Colev şi Tudor Ceaicovschi. În luna aprilie 2014, pe acest teren, în baza încheierii judecătorului de instrucţie al Judecătoriei Centru Sergiu Bularu, a fost aplicată o interdicţie. Anterior, terenul a fost pus sub sechestru de mai mulţi executori judecătoreşti.

  În 2013, avocatul Sergiu Goţonoga a devenit şi el beneficiarul unui teren de 0,07 ha din str. Gh. Asachi, obţinut prin intermediul instanţei de judecată. Terenul, proprietate municipală, a fost înstrăinat prin încheierea Judecătoriei Centru din 5 iulie 2013 şi înregistrat pe numele lui Sergiu Goţonoga pe 24 iulie 2013. Peste doar 3 luni, pe 28 octombrie 2013, în urma unui contract de vânzare-cumpărare, lotul a fost vândut firmei „Finance Leasing Company” SRL, condusă de Dmitri Colev şi fondată de Vera Colev şi Tudor Ceaicovschi. În luna aprilie 2014, pe acest teren, în baza încheierii judecătorului de instrucţie al Judecătoriei Centru Sergiu Bularu, a fost aplicată o interdicţie. Anterior, terenul a fost pus sub sechestru de mai mulţi executori judecătoreşti.

  Acest lucru s-a datorat faptului că pe 11 aprilie 2014, conform semnalelor de infracţiune prevăzute de art. 310 Cod Penal, „falsificarea probelor în procesul civil de către un participant la proces sau de către reprezentantul acestuia”, şi art. 190 Cod Penal, „escrocheria”, Direcţia Poliţie a mun. Chişinău a iniţiat o cauză penală. Alexandru Gherman, ofiţerul de urmărire penală care investighează acest caz, ne-a confirmat că există un dosar penal, fără însă a ne spune cine sunt persoanele bănuite. „Se investighează toate circumstanţele acestui caz, cum a ajuns terenul din proprietate publică în cea privată”, ne-a spus Gherman.

   

 • (VIDEO) Puterea e în adevăr! Nicolai Țipovici a fost eliberat din arest!

  ”Se observă o tendință a aprecierii obiective și legale a cauzelor de către judecători. Este vorba inclusiv de Sergiu Bularu și Ștefan Niță, care au întors legalitatea acasă. În cadrul ședinței de astăzi au fost luate în considerație și s-au confirmat același circumstanțe pe care le-am invocat pe parcursul acestor 60 de zile. Cred că ar fi cazul ca și polițiștii și procurorii să ia exemplu de la acești judecători. Vorbesc despre faptul că ei sunt impuși să parcurgă întreaga țară pentru a se întâlni cu susținătorii lui Renato Usatîi pentru a acumula materiale compromițătoare.

  ”Se observă o tendință a aprecierii obiective și legale a cauzelor de către judecători. Este vorba inclusiv de Sergiu Bularu și Ștefan Niță, care au întors legalitatea acasă. În cadrul ședinței de astăzi au fost luate în considerație și s-au confirmat același circumstanțe pe care le-am invocat pe parcursul acestor 60 de zile. Cred că ar fi cazul ca și polițiștii și procurorii să ia exemplu de la acești judecători. Vorbesc despre faptul că ei sunt impuși să parcurgă întreaga țară pentru a se întâlni cu susținătorii lui Renato Usatîi pentru a acumula materiale compromițătoare.

  Și în calitatea mea de om, nu de avocat, vă spun că legea e mai presus de toate și trebuie apreciată întotdeuna. Vreau să îi îndemn pe toți haideți să respectăm legea pentru că să ne respectăm pe noi înșine, să fim un popor care aplică legea în folosul societății și nu în interese propriu.” – susține avocatul Igor Șeremet.

   

 • Прокурор Иван Дьяков: СИБ, МВД и судьи покрывают наркобизнес

  Глава столичной муниципальной прокуратуры Иван Дьяков заявил, что сотрудники Службы информации и безопасности, министерства внутренних дел и судьи покрывают преступников, занимающихся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков. Дьяков сообщил на пресс-конференции, что в производстве муниципальной прокуратуры  находится уголовное дело, возбужденное полицией района Стрэшень 22 сентября 2014 года, по факту незаконного оборота наркотиков. В материалах дела речь идет о преступной деятельности гражданина Виталие Мокан-Кзине, который выращивал коноплю в семи теплицах в поселке Буковэц, используя передовые технологии капельного орошения, поддержания необходимой температуры, видеонаблюдения.

  Глава столичной муниципальной прокуратуры Иван Дьяков заявил, что сотрудники Службы информации и безопасности, министерства внутренних дел и судьи покрывают преступников, занимающихся контрабандой и незаконным оборотом наркотиков. Дьяков сообщил на пресс-конференции, что в производстве муниципальной прокуратуры  находится уголовное дело, возбужденное полицией района Стрэшень 22 сентября 2014 года, по факту незаконного оборота наркотиков. В материалах дела речь идет о преступной деятельности гражданина Виталие Мокан-Кзине, который выращивал коноплю в семи теплицах в поселке Буковэц, используя передовые технологии капельного орошения, поддержания необходимой температуры, видеонаблюдения.

  Всего в теплицах насчитали 1280 растений, и если бы урожай был собран и реализован в виде готового наркотика, то, по оценке экспертов, это принесло бы доход в 500 тысяч евро.

  Осенью прошлого года об этом случае рассказали на пресс-конференции бывший замглавы МВД Геннадий Косован, бывший начальник управления МВД Владимир Майдук, адвокат Павел Мидриган. Они представили аудио- и видеозаписи, сделанные непосредственно при участии Кзине, и выдвинули тяжкие обвинения против представителей МВД и СИБ, под покровительством которых в теплицах выращивались наркотики. К тому моменту против Кзине велось уголовное преследование, но он скрылся с семьей с места проживания в Буковэц. Руководство генеральной прокуратуры, озабоченное этой ситуацией, передало дело в производство кишиневской муниципальной прокуратуре. Там сразу не поверили, что представители правоохранительных органов дали себя втянуть в подобную деятельность, которая прикрывалась «работой с агентурой».

  В своей деятельности оперативные подразделения как МВД, так и СИБ вербуют, и закон это позволяет, людей для секретной деятельности по раскрытию преступлений. Лица, которые дают согласие на то, чтобы действовать в качестве агентов под прикрытием, идут на это по  разным причинам. Какими бы они ни были, став агентом, они обязуются действовать в рамках закона. Насколько он соблюдается, во многом зависит от поведения представителей государства. Во многих случаях не ясно, кто кого вербует, и кто на кого работает. Предать огласке имя агента можно только с его согласия. Глава МВД, директор СИБ могут это сделать сами лишь в исключительных случаях по требованию генерального прокурора. В истории с Кзине он сам предал огласке факт своего сотрудничества с правоохранительными органами. Кзине был задержан органами прокуратуры и МВД, когда он находился в бегах и предпринимал конкретные действия для того, чтобы скрыть свою деятельность. У него есть контракт о сотрудничестве, в котором черным по белому написано, какая задача поставлена перед ним для раскрытия возможного преступления. Он подписал обязательство не заниматься незаконной деятельностью. После задержания он подробно рассказал о том, как он строил свои отношения с представителями СИБ и МВД, однако категорически отказался называть имена людей, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, которые, собственно, и являлись объектом расследования МВД и Кзине. Представители МВД категорически отрицают, что они знали о выращивания конопли в Буковэц. Кзине подтверждает, что он не информировал полицию об этом. По его словам, эта конопля была привезена из Голландии контрабандным путем, в результате чего возникает такой состав преступления, как контрабанда наркотических веществ. На данном этапе следователи считают, что Кзине использовал работников полиции в личных преступных интересах. 29 декабря прокуратура обратилась к дежурному судье суда сектора Чентру Серджиу Булару с заявлением о продлении ареста обвиняемому Кзине.

  «Накануне заседания суда пришел начальник управления СИБ по Кишиневу Дорин Горе, который на тот момент находился в отпуске. Он попросил меня не слишком настаивать и освободить Кзине из-под ареста, потому что у него есть дети, и чтобы он тоже встретил Новый год дома. Сказал "Он преступник, что ли, чтобы там сидеть?". Я был ошарашен. Человек совершил особо тяжкое преступление, что значит "не преступник"? Во всяком случае, на этом этапе он обвиняемый. Суд скажет, виноват или нет, а сейчас прокуратура обвинила его в совершении преступления, предусмотренного статьей 217, часть 4, Уголовного кодекса, и предполагающего наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет. Он начал объяснять, что "вот, надо", туда-сюда. У нас есть оперативная информация, что он с Кзине кумэтры. Это сказал и Кзине, и другие подтвердили», - сказал Дьяков. Он проверил, где еще был Горе, узнал, что тот побывал и в суде, и был вынужден предупредить дежурного судью Серджиу Булару о том, что предпринимаются меры по противодействию уголовному преследованию, установлению истины. «Я попросил судью рассмотреть дело беспристрастно, согласно закону. Проснулись с тем, что Кзине был освобожден», - говорит Дьяков.

  На четырех страницах своего решения Булару ссылается на национальное и международное законодательство, чтобы доказать, что Кзине хороший человек, и что он никуда не скроется. Из практики Европейского суда по правам человека в решении приводится пример дела "Бекчиев против Молдовы". «Но именно суд сектора Чентру незаконно держал в заключении Бекчиева, Шарбана, и никто не ответил за их незаконное содержание под арестом. Не знаю,что общего между той деятельностью и деятельностью нашего персонажа», - недоумевает Дьяков. «Судья постарался и мотивировал, как мог. Он пишет, что Кзине не скроется от уголовного преследования. Но уже были доказательства, что он со всей семьей сбежал оттуда, где проживал, и снял в Кишиневе квартиру, о которой никто не знал. Кто может дать гарантии, что он завтра снова не скроется? Судья определил Кзине меру пресечения в виде домашнего ареста. Очень хорошо зная обвиняемого, мы на второй день провели проверку по месту жительства. Его там не было. Уже только это является мотивом для его повторного ареста», - говорит Дьяков. В своем решении судья пишет, что у Кзине есть постоянное место жительства, но он оттуда сбежал, что он ранее не судим, но он четырежды судим, 12 лет просидел в тюрьме и никогда не работал, что он обязался сотрудничать с органом уголовного преследования, но Кзине не брал на себя такого обязательства. "Я не исключаю, что отдельные работники правоохранительных органов, которые сотрудничали с обвиняемым, знали о его деятельности. Мы должны прояснить все. Была изъята техника, он сам говорил, что всех так называемых своих шефов из МВД, СИБ он записывал. Не они его использовали, а он их использовал путем шантажа», - сказал Дьяков. По информации прокуратуры, Кзине — не только кумэтр начальники кишиневского управления СИБ, но и двоюродный брат "вора в законе" Иона Гушана по прозвищу "Патрон".

  Он также является близким другом руководителя Международного антинаркотического центра Захария Зиневич, который недавно был приговорен к восьми годам лишения свободы и объявлен в международный розыск. По словам Дьякова, вакуум власти в Молдове очень благоприятствует преступной деятельности, в том числе наркобизнесу. Незаконный оборот наркотиков в Молдове ежедневно приносит доход в 12 миллионов леев, порядка 300 миллионов долларов в год. Часть этих денег идет на подкуп таможенников, оперативных работников, прокуроров, судей. "Здесь большая коррупция. Это объясняет, почему этот шеф из СИБ, находясь в отпуске, зная, что идет уголовное преследование, зная некоторые вещи более глубоко, мы их еще не знаем, зная, что Кзине не сотрудничает с уголовным преследованием, позволил себе прийти к прокурору муниципия Кишинев, и не только, и повлиять на уголовное преследование, требовать, чтобы обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления был освобожден из-под ареста», - говорит Дьяков. Нахождение такого обвиняемого, как Кзине, на свободе сильно затрудняет следствие, потому что его субъекты — офицеры МВД и СИБ, люди особенные, хорошо подготовленные и со связями не только в правоохранительных органах.

  «Судья, когда принимал решение его освободить, прекрасно отдавал себе отчет в том, что нанесет нам очень тяжелый ущерб, тем более, что этот судья начинал свою деятельность в генеральной прокуратуре, и не понаслышке знает трудности, с которыми мы сталкиваемся на этапе уголовного преследования. Я знаю этого судью очень хорошо. Не понимаю, не имею ни одного объяснения, почем он так поступил», - сказал он. «Я считаю, что на судью Булару повлияли, и допускаю, что не только вербально», - говорит Дьяков. Он считает популизмом разговоры о том, что в Молдову для борьбы с коррупцией надо пригласить иностранцев: «Как какой-то немец сможет навести здесь порядок, если все прокуроры и судьи - молдаване, выращенные в теплице у Кзине?». «Борьбу с коррупцией надо начинать с нас, прокуроров и судей, и надо сажать в тюрьму. Пока не будут арестовывать прокуроров и судей с поличными за получение взятки, за противодействие следствию, пока их не начнут сажать в тюрьму, никакого успеха не будет», - заключил глава кишиневской прокуратуры. На этой же пресс-конференции Дьяков вновь выразил убеждение, что судья сектора Чентру Лилия Василевич преднамеренно нарушила закон, вынеся условный приговор другому наркодельцу. "Против Василевич должно  быть возбуждено уголовное дело" - считает Дьяков. Судья Серджиу Булару, отпустивший из-под ареста опасного наркодилера, прославился также тем, что санкционировал арест активиста политической партии Patria Николае Циповича на основании его якобы «переписки» с Ренато Усатым по мессенджеру Viber. Ципович с Усатым заявляют, что «переписка» сфабрикована. «Разговор» был опубликован на сайте, администратора которого следствие до сих пор не установило, так же, как оно не выявило, откуда вообще взялась эта «переписка». По данным источников “Панорамы» в правоохранительных структурах, не исключено, что СИБ и МВД использовали для фабрикации дел против Ренато Усатого, Николая Циповича, Корнела Морару, Павла Григорчука и Михаила Амерберга таких же «агентов» из криминального мира, как наркодилер Кзине.
   

 • Preşedintele Nicolae Timofti a numit în funcţie 15 judecători

  Astfel, Eduard Galusceac şi Angela Furdui vor activa la Judecătoria Botanica, Chișinău. Alexandru Negru, Oxana Parfeni, Violeta Chisilița şi Vasilisa Muntean au fost numiţi judecători la Judecătoria Buiucani, Chişinău. Urmează Svetlana Vâșcu, Sergiu Bularu, Inga Veștiman, Natalia Patrașcu şi Irina Maxim - la Judecătoria Centru, Chişinău. Tatiana Vasilică, Violeta Gârleanu şi Igor Barbacaru au fost numiţi în funcţii la Judecătoria Râşcani, Chişinău.

  Astfel, Eduard Galusceac şi Angela Furdui vor activa la Judecătoria Botanica, Chișinău. Alexandru Negru, Oxana Parfeni, Violeta Chisilița şi Vasilisa Muntean au fost numiţi judecători la Judecătoria Buiucani, Chişinău. Urmează Svetlana Vâșcu, Sergiu Bularu, Inga Veștiman, Natalia Patrașcu şi Irina Maxim - la Judecătoria Centru, Chişinău. Tatiana Vasilică, Violeta Gârleanu şi Igor Barbacaru au fost numiţi în funcţii la Judecătoria Râşcani, Chişinău.

 • Câte kilograme de droguri transporta fiul deputatului PCRM

  Judecătorul de instrucție care a luat această decizie este Sergiu Bularu. În 2011, Sergiu Bularu era reprezentant al Partidului Democrat (PD) în Comisia Electorală Centrală. În februarie 2014 președintele Nicolae Timofti a semnat decretul de numire a acestuia în funcția de judecător al Judecătoriei Centru.

  Judecătorul de instrucție care a luat această decizie este Sergiu Bularu. În 2011, Sergiu Bularu era reprezentant al Partidului Democrat (PD) în Comisia Electorală Centrală. În februarie 2014 președintele Nicolae Timofti a semnat decretul de numire a acestuia în funcția de judecător al Judecătoriei Centru.

 • CEDO_25 Уважаемые и достопочтимые судьи ЕСПЧ!

  Столь растянутое на годы решение суда, принятое судьей Серджиу Булару без участия адвоката Петру Пэун (или Илие Ротару) и даже без участия прокурора, является окончательным без права обжалования (см. Bularu_IDP_F, Paun_1). Заявление адвоката Петру Пэун приобщалось к делу № 21-557/2013, которое бесследно затерялось.

  Столь растянутое на годы решение суда, принятое судьей Серджиу Булару без участия адвоката Петру Пэун (или Илие Ротару) и даже без участия прокурора, является окончательным без права обжалования (см. Bularu_IDP_F, Paun_1). Заявление адвоката Петру Пэун приобщалось к делу № 21-557/2013, которое бесследно затерялось. Мои ходатайства о вызове в суд свидетелей (бывший комиссар ГКП мун. Кишинэу Владимир Ботнарь, следователь Григорие Грэждиеру, адвокат дьявола Адриан Истрати, бывший прокурор Георге Кобзак и др.), причастных к моему незаконному содержанию в изоляторе смерти, даже не рассматривались в нарушение ст. 245 УПК и ст. 6 п. 3d Европейской Конвенции. 

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU