Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Lupan Elena
Căutare avansată
foto: zdg.md

Burduh Victor

Curtea Supremă de Justiţie Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 23.09.2011

Conform Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 72 din 26 aprilie 2018 domnul Burduh Victor a fost numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție pînă la atingerea plafonului de vîrstă – 65 de ani.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova  Nr. 51-VIII din 27 ianuarie 2017, domnul Victor BURDUH se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 688/27 din 29 septembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat judecătorul Burduh Victor pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Ciocana, municipiul Chișinău, începînd cu 01 octombrie 2015, pînă la suplinirea funcției vacante în modul stabilit de lege.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 292-VI din 23 septembrie 2011 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1998-III din 9 septembrie 2004 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Data numirii în funcţie: 23.09.2011

Conform Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 72 din 26 aprilie 2018 domnul Burduh Victor a fost numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție pînă la atingerea plafonului de vîrstă – 65 de ani.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova  Nr. 51-VIII din 27 ianuarie 2017, domnul Victor BURDUH se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 688/27 din 29 septembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat judecătorul Burduh Victor pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Ciocana, municipiul Chișinău, începînd cu 01 octombrie 2015, pînă la suplinirea funcției vacante în modul stabilit de lege.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 292-VI din 23 septembrie 2011 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1998-III din 9 septembrie 2004 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1086-III din 20 ianuarie 2003 numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1069-II din 01 iulie 1999 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria raionului Hîncești.

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 108/7 din 07 octombrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, Burduh Victor, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 100/7 din 23 mai 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, Burduh Victor, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri/încheieri contestate 75, menținute 53 - 70,66%;
2012 - hotărâri/încheieri contestate 47, menținute 30 - 63,82%;
2013 - hotărâri/încheieri contestate 27, menținute 17 - 62,96%;
2014, din 49 hotărâri/încheieri contestate, 40 au fost menţinute (81,7%);
2015, din 81 hotărâri/încheieri contestate, 68 au fost menţinute (85,95%). 

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 312, casate 15 - 4,8%;
2012 - cauze examinate 288, casate 11 - 3,8%;
2013 - cauze examinate 351, casate 6 - 1,7%;
2014, din 619 de cauze examinate, 28 hotărâri/încheieri au fost casate (4,52%);
2015, din 506 de cauze examinate, 25 hotărâri/încheieri au fost casate (4,94%). 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 779/34 din 28 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Victor Burduh, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 135/23 din 06 decembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Burduh Victor pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova.

În conformitate cu Hotărârea nr. 152/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului BURDUH Victor pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 108/7 din 07 octombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 89 de puncte.

Conform Hotărârii CSM nr. 145/16 din 10 decembrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Burduh Victor pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare a funcției de președinte la Judecătoria Ciocana.

Prin Hotărârea nr. 101/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 64 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 100/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 90 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi conferă gradul I (întîi) de calificare judecătorilor Victor Boico și Victor Burduh de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

Conform Hotărârii nr. 99/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 501/24 din 13 Noiembrie 2018, se desemnează în calitate de membri în componența Consiliului Institutului Național al Justiției, pe un mandat de patru ani, următorii judecătorii:
- Burduh Victor, Curtea Supremă de Justiție;
- Robu Oxana, Curtea de Apel Chișinău;
- Pavliuc Ghenadie, Judecătoria Chișinău.

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 108/7 din 07 octombrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, Burduh Victor, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 100/7 din 23 mai 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, Burduh Victor, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri/încheieri contestate 75, menținute 53 - 70,66%;
2012 - hotărâri/încheieri contestate 47, menținute 30 - 63,82%;
2013 - hotărâri/încheieri contestate 27, menținute 17 - 62,96%;
2014, din 49 hotărâri/încheieri contestate, 40 au fost menţinute (81,7%);
2015, din 81 hotărâri/încheieri contestate, 68 au fost menţinute (85,95%). 

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 312, casate 15 - 4,8%;
2012 - cauze examinate 288, casate 11 - 3,8%;
2013 - cauze examinate 351, casate 6 - 1,7%;
2014, din 619 de cauze examinate, 28 hotărâri/încheieri au fost casate (4,52%);
2015, din 506 de cauze examinate, 25 hotărâri/încheieri au fost casate (4,94%). 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 779/34 din 28 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Victor Burduh, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, cu remiterea materialelor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare la o instanță ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 135/23 din 06 decembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Burduh Victor pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova.

În conformitate cu Hotărârea nr. 152/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului BURDUH Victor pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 108/7 din 07 octombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 89 de puncte.

Conform Hotărârii CSM nr. 145/16 din 10 decembrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Burduh Victor pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare a funcției de președinte la Judecătoria Ciocana.

Prin Hotărârea nr. 101/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 64 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 100/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 90 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi conferă gradul I (întîi) de calificare judecătorilor Victor Boico și Victor Burduh de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014 i s-a conferit gradul III (trei) de calificare al judecătorului.

Conform Hotărârii nr. 99/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 501/24 din 13 Noiembrie 2018, se desemnează în calitate de membri în componența Consiliului Institutului Național al Justiției, pe un mandat de patru ani, următorii judecătorii:
- Burduh Victor, Curtea Supremă de Justiție;
- Robu Oxana, Curtea de Apel Chișinău;
- Pavliuc Ghenadie, Judecătoria Chișinău.

 

Hotărârea nr. 501/24 din 13 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 352/18 din 24 iulie 2018

Hotărârea nr. 779/34 din 28 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 135/23 din 06 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 152/16 din 31 octombrie 2016

Hotărârea nr. 108/7 din 07 octombrie 2016

Hotărârea CSM nr. 145/16 din 10 decembrie 2015

Hotărârea CSM nr. 1014/33 din 16 decembrie 2014

Hotărîrea nr. 101/7 din 23 mai 2014

Hotărârea nr. 100/7 din 23 mai 2014

Hotărârea nr. 99/5 din 02 aprilie 2009

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 108/7 din 07 octombrie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2014-2015, nu au fost examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Victor Burduh”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 100/7 din 23 mai 2014, "În perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Burduh Victor".

Completul de admisibilitate prin Hotărârea nr. 91/2 din 19 februarie 2017, a respins contestaţia depusă de Dronic Constantin împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 20 mai 2016, adoptată la examinarea sesizării depuse de Dronic Constantin privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, Victor Burduh.

Potrivit Hotărârii nr. 60/6 din 18 martie 2016, Colegiului disciplinar a respins contestația prim-vicepreședintelui Comitetului de Conducere al BC «Moldindconbank» SA, Groza Vitalie, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 22.06.2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, Ion Bulhac și Victor Burduh.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2014-2015, au fost depuse 14 petiţii, toate fiind respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 8 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 108/7 din 07 octombrie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2014-2015, nu au fost examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Victor Burduh”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 100/7 din 23 mai 2014, "În perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Burduh Victor".

Completul de admisibilitate prin Hotărârea nr. 91/2 din 19 februarie 2017, a respins contestaţia depusă de Dronic Constantin împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 20 mai 2016, adoptată la examinarea sesizării depuse de Dronic Constantin privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, Victor Burduh.

Potrivit Hotărârii nr. 60/6 din 18 martie 2016, Colegiului disciplinar a respins contestația prim-vicepreședintelui Comitetului de Conducere al BC «Moldindconbank» SA, Groza Vitalie, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 22.06.2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, Ion Bulhac și Victor Burduh.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2014-2015, au fost depuse 14 petiţii, toate fiind respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 8 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 91/2 din 19 februarie 2017

Hotărîrea nr. 60/6 din 18 martie 2016

Știri
 • Trei judecători, desemnați în componența Consiliului Institutului Național al Justiției. Despre cine este vorba

  Trei magistrați vor activa în componența Consiliul Institutului Național al Justiției. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba de judecătorii: Oxana Robu –  judecător, Curtea de Apel Chișinău; 
  Victor Burduh – judecător, Curtea Supremă de Justiție; 
  Ghenadie Pavliuc – vicepreședinte, Judecătoria Chișinău. 

  Cei trei magistrați au fost desemnați pentru un mandat de patru ani. Pentru acest concurs s-au înscris nouă judecători.

  Trei magistrați vor activa în componența Consiliul Institutului Național al Justiției. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba de judecătorii: Oxana Robu –  judecător, Curtea de Apel Chișinău; 
  Victor Burduh – judecător, Curtea Supremă de Justiție; 
  Ghenadie Pavliuc – vicepreședinte, Judecătoria Chișinău. 

  Cei trei magistrați au fost desemnați pentru un mandat de patru ani. Pentru acest concurs s-au înscris nouă judecători.

  Potrivit Legii cu privire la Institutul Național de Justiție, Consiliul este structura supremă de conducere al Institutului. Acesta este alcătuit din 13 membri, din care:
  7 membri desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor instanţelor judecătoreşti de diferite niveluri;
  4 membri desemnaţi de Consiliul Superior al Procurorilor din rândul procurorilor de diferite niveluri;
  un membru desemnat de Ministerul Justiţiei;
  un membru, profesor titular de drept, desemnat de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, criteriile de selectare a candidaţilor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordinul ministrului justiţiei.

  Mandatul membrilor Consiliului este de o durată de patru ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată. Calitatea de membru al Consiliului încetează la expirarea mandatului, la cerere sau în caz de deces. Membrul Consiliului poate fi revocat de către autoritatea care l-a desemnat în cazul existenţei circumstanţelor care exclud posibilitatea executării mandatului, precum şi la cererea Consiliului, adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor.

  Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a zecea parte din salariul mediu pe economie realizat în anul precedent celui de gestiune drept unitate de referință.

  În domeniul organizării activităţii Institutului, Consiliul are următoarele atribuții de bază:

  • aprobă strategia de dezvoltare a Institutului, precum şi planul de acţiuni pentru implementarea acesteia;
  • aprobă Regulamentul de ordine interioară şi alte acte necesare pentru buna funcţionare a Institutului;
  • aprobă structura, statul de personal şi efectivul-limită ale Institutului;
  • organizează concursul pentru suplinirea funcției de director;
  • numeşte şi eliberează din funcţie directorul şi directorul adjunct;
  • dispune interimatul funcţiei de director sau al celei de director adjunct, în caz de vacanţă a funcţiei, pînă la suplinirea funcţiei vacante, în modul stabilit de lege;
  • aprobă Statutul formatorilor;
  • aprobă rezultatele concursului pentru selectarea formatorilor;
  • aprobă şi prezintă Ministerului Finanţelor, în modul stabilit, proiectul de buget al Institutului;
  • autorizează acorduri/memorandumuri de cooperare cu instituţii similare din alte state şi de contribuţie a donatorilor;
  • aprobă, anual, până la 31 iulie, raportul de activitate al Institutului, care se înaintează Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor şi Ministerului Justiţiei pentru informare şi se plasează pe pagina web oficială a Institutului; etc.
   Sursa: bizlaw.md
 • Cum i-a făcut justiția milionari pe judecătorii care au anulat alegerile

  Majoritatea judecătorilor care au participat la procesul de anulare a alegerilor locale din mun. Chişinău deţin averi de milioane: case, apartamente sau maşini scumpe. Unii dintre aceştia au fost implicaţi şi anterior în luarea unor decizii controversate, iar alţii au fost promovaţi în sistem deşi nu au avut punctaj maxim în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Șirul hotărârilor judecătorești prin care alegerile locale din Chișinău, câștigate de Andrei Năstase în fața lui Ion Ceban, au fost invalidate, a început prin hotărârea Rodicăi Berdilo, magistrată la Judecătoria Chișinău. Despre averea, cariera și dosarele gestionate de magistrată, ZdG a scris în ediția trecută. Ulterior, șase colegi de-ai ei, trei de la Curtea de Apel (CA) Chișinău și trei de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), au menținut hotărârea primei instanțe, confirmând, definitiv și irevocabil, anularea votului a 248 de mii de alegători din Chișinău.

  Majoritatea judecătorilor care au participat la procesul de anulare a alegerilor locale din mun. Chişinău deţin averi de milioane: case, apartamente sau maşini scumpe. Unii dintre aceştia au fost implicaţi şi anterior în luarea unor decizii controversate, iar alţii au fost promovaţi în sistem deşi nu au avut punctaj maxim în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Șirul hotărârilor judecătorești prin care alegerile locale din Chișinău, câștigate de Andrei Năstase în fața lui Ion Ceban, au fost invalidate, a început prin hotărârea Rodicăi Berdilo, magistrată la Judecătoria Chișinău. Despre averea, cariera și dosarele gestionate de magistrată, ZdG a scris în ediția trecută. Ulterior, șase colegi de-ai ei, trei de la Curtea de Apel (CA) Chișinău și trei de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), au menținut hotărârea primei instanțe, confirmând, definitiv și irevocabil, anularea votului a 248 de mii de alegători din Chișinău.

  La CA Chișinău, decizia de invalidare a alegerilor a fost luată de un complet de judecători format din președintele ședinței, Vladislav Clima, și judecătorii Ala Malîi și Ecaterina Palanciuc. Toți trei au fost promovați la CA Chișinău în ultimul an și jumătate, iar doi dintre aceștia au fost promovați chiar dacă nu aveau cel mai mare punctaj în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Și la capitolul avere cei trei judecători au mai multe repere comune.

  Vladislav Clima este judecător din 2006, fiind numit în funcție la Judecătoria Ciocana. În februarie 2017, în temeiul unui decret al președintelui Igor Dodon, ajunge judecător la CA Chișinău. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă la trei ani de la accederea în funcția de judecător, prima disponibilă online, Clima indică o avere modestă: un venit anual, împreună cu soția sa, de 100 de mii de lei, un apartament de 70 m.p. și un automobil „Subaru Forester” fabricat în 2006 și cumpărat în leasing, inițial, de soacra sa, Vera Siminel, după care contractul de leasing fuseseră trecut pe Vladislav Clima.

  Clima în 2017: două apartamente şi o casă în construcţie într-o suburbie a Chişinăului

  Peste opt ani, în declarația de avere și interese pentru anul 2017, Vladislav Clima indică deja o avere de milioane: două apartamente, un garaj, o casă de locuit nefinalizată, un Land Rover Discovery Sport, fabricat în 2015 și achiziționat în 2016 cu 38 de mii de euro și, un Volkswagen Passat Comfortline, fabricat și cumpărat în 2017 cu 20 de mii de euro. În 2017, magistratul și soția sa, Maria, care a obținut anul trecut, din servicii de design interior în străinătate, suma de 8,6 mii USD, au contractat un credit de 38 de mii de euro, scadent în 2019. Tot în 2017, Vladislav Clima susține că a primit o donație de 10 mii de euro de la tatăl său, Nicolae Clima, fost judecător la CSJ, actualul șef al Inspecției Judiciare de la CSM.

  Casa nefinalizată, de peste 295 m.p la care face referire Vladislav Clima, amplasată într-o suburbie a Chișinăului, este construită pe un teren cu o suprafață de 12 ari, obținut de judecător în 2012, printr-un contract de superficie valabil până în 2020, semnat cu un oarecare Liviu Pahomi, proprietarul din acte al terenului. Conform datelor de la Cadastru, viitoarea locuință are suprafața de 295,7 m.p.

  Ala Malîi, judecătoarea care vindea maşini cu 10 mii de lei

  Și averea colegei de complet a lui Vladislav Clima, Ala Malîi, a crescut substanțial de când aceasta face justiție. Ala Malîi este judecătoare din 2008, fiind numită, prin decret prezidențial, pe un termen de 5 ani la Judecătoria Ciocana, Chișinău. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă la doar câteva luni de la numirea în funcție, judecătoarea nu indica nici casă, nici mașină, arătând că a venit în sistem practic fără nimic. Încet-încet, în declarațiile sale de avere, bunurile mobile și imobile s-au multiplicat.

  În mai 2016, ZdG scria că judecătoarea și soțul ei, fost inspector fiscal, au vândut un Hyundai Santa Fe cu doar 10 mii de lei. În 2012, ea anunța că a vândut alte două mașini, la fel, cu câte 10 mii de lei. În 2014, soții Malîi au mai comercializat un autovehicul la un preț mult sub cel de piață, declarând doar suma de 5 mii de lei. În aceste condiții, în 2014, într-o suburbie a Chișinăului, soții Malîi au demarat construcția unei case de locuit, finalizată deja. Imobilul are imprimat pe fațadă inițialele celor doi soți, A&I, și costă, la preț de piață, peste patru milioane de lei.

  Judecătoarea a depus trei declaraţii de avere pentru 2017. În două a indicat doar salariul

  Pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI) sunt trei declarații de avere și interese depuse de judecătoarea Malîi pentru 2017. În două din ele, care datează din 28 martie 2018, judecătoarea nu a trecut decât salariul său și al soțului, fără a face trimitere la casa și la mașinile pe care le deține în proprietate. Doar într-o declarație depusă cu o zi mai devreme, pe 27 martie 2018, Ala Malîi declară patru terenuri și trei case de locuit (două din ele modeste, cu statut de donație), dar și trei automobile: Opel Ascona, Chevrolet Captiva și Toyota Auris, cumpărată în 2017 cu 9,5 mii de euro, bani luați în credit, care urmează a fi rambursat până în 2019.

  Ala Malîi a fost promovată de CSM la CA Chișinău în ianuarie 2018. În martie, președintele Dodon a și semnat decretul de numire în funcție. Malîi a câștigat concursul organizat de CSM, deși se afla, după punctaj, pe locul 3 dintre cei patru candidați. În hotărârea CSM se menționează că „exprimarea votului pentru un candidat sau altul e un drept exclusiv al membrului CSM”, dar și că „Ala Malîi e responsabilă, obiectivă, imparțială și exigentă, examinând cu diligență cauzele aflate în gestiune și exercitând cu verticalitate atribuțiile de serviciu”.

  CMC, obligat de instanţe să-i ofere magistratei Palanciuc un apartament

  Ecaterina Palanciuc, al treilea judecător din completul de la CA Chișinău care a invalidat alegerile, a venit în justiție în 2005, fiind numită în funcție la Judecătoria Centru. În 2011, Palanciuc a fost promovată în funcția de vicepreședintă a Judecătoriei Centru, iar în 2015 a deținut, pentru scurt timp, fotoliul de președintă interimară a acestei instanțe, imediat fiind promovată la CA Chișinău.

  În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă după patru ani de exercitare a funcției, aceasta indica un salariu de 18,6 mii de lei. Magistrata nu făcea referire la apartamente sau mașini. În 2017, însă, Palanciuc declară că a vândut, cu 556 mii de lei, un apartament de 90,8 m.p. construit de compania „Basconslux” special pentru judecători, la un preț de aproape două ori mai mic față de cel de piață. Judecătoarea declară două terenuri, unul extravilan și altul agricol, două apartamente, două garajuri și două automobile (Ford Tranzit și Opel Omega). Un imobil de 91 m.p. a fost cumpărat de soții Serghei și Ecaterina Palanciuc în 2017, în urma unui contract de investiții (nu se precizează dacă e același apartament vândut în 2017), iar altul, de 72 m.p., a fost obținut de soțul ei, conform informațiilor din declarația de avere și interese pentru 2017, prin certificat de moștenitor testamentar, contract de vânzare-cumpărare și o hotărâre a instanței de judecată.

  În 2012, Ecaterina Palanciuc a acționat în judecată Consiliul Municipal Chișinău CMC), cerând să fie asigurată cu spațiu locativ. Atunci, toate instanțele i-au acceptat cererea, Consiliul fiind obligat să-i ofere judecătoarei un apartament.

  Averea declarată şi deciziile luate de judecătorul Ion Druţă

  Punctul final în procesul de invalidare a alegerilor locale din Chișinău a fost pus de trei judecători de la CSJ. La fel ca și în cazul colegilor lor de la Apel, carierele lui Ion Druță, Victor Burduh și Luiza Gafton au mai multe repere comune. Cei trei magistrați au ajuns recent la CSJ, fiind promovați direct din prima instanță, „sărind” peste o activitate într-o instanță de apel. Ion Druță a devenit judecător în 1994, fiind numit la Judecătoria Botanica. În 2006-2013, el a deținut funcția de președinte al acestei instanțe. De aici, în 2013, a fost instalat direct în fotoliul de judecător la CSJ, iar în mai 2018, fiind singurul candidat, ajunge președinte al CSJ, în locul lui Mihai Poalelungi, plecat la Curtea Constituțională.

  În 2015, procurorul general a solicitat tragerea la răspundere penală a magistratului, pentru cazul „Aroma-Floris”. CSM a respins demersul, iar Druță și-a continuat activitatea. În 2016, magistratul Druță a făcut parte din completul de judecată care a obligat statul să transfere companiei „Basconslux” SRL peste 14 milioane de lei pentru demolarea Stadionului Republican. Deși Colegiul Disciplinar a decis sancționarea cu „mustrare aspră” a patru judecători de la CSJ, Iulia Sârcu, Galina Stratulat, Iuliana Oprea și Ion Druță, CSM a anulat pedeapsa. În mai 2013, ZdG a scris despre palatul și afacerile de familie ale lui Ion Druță, pe atunci președinte al Judecătoriei Botanica. Acesta locuiește, din 2001, împreună cu familia, pe str. Malina Mică din Chișinău. Prin deczia CMC din 1 mai 2003, magistratul a obținut un teren cu o suprafață de 0,055 ha la Malina Mică. Pentru a înregistra terenul, acesta a plătit o taxă de 200 de lei. Conform informațiilor din declarația sa de avere și interese pentru 2017, familia lui Ion Druță a avut venituri de 426,5 mii de lei. Aceștia mai dețin, pe lângă casă, două terenuri, un apartament și două mașini: o Honda CRV și o Toyota Yaris, ambele cumpărate în 2009 și 2010. În 2016, familia Druță a contractat un credit în valoare de 50 de mii de euro.

  Doi judecători de la CSJ cu avere mai modestă

  Victor Burduh este judecător din 1999, când a fost numit în funcție la Judecătoria Hâncești. În 2003, ajunge la Judecătoria Ciocana. Ulterior, o scurtă perioadă de timp, deține interimatul funcției de președinte al acestei instanțe. Înainte de a ajunge la CSJ, în aprilie 2018, Burduh a fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău. În declarațiile de avere și interese pentru 2009-2010, Burduh indica o casă de locuit în comuna Gura Galbenei, r. Cimișlia, și câteva terenuri în aceeași localitate. În declarația din 2017, judecătorul Burduh arată că familia sa a vândut un apartament în sectorul Ciocana, cu suma de 60 de mii de euro (echivalentul a 1,2 milioane de lei). Conform datelor de la Cadastru, locuința a fost înregistrată doar pe numele Elenei Burduh, fiind cumpărată de ea în 2008-2011, în urma unui contract de investiții. Judecătorul Burduh mai declară că deține, cu titlu de posesie, un alt apartament, fără a indica suprafața sau valoarea sa. Elena, soția judecătorului, este implicată în activitatea a două firme: „Vip Magazin Grup” și PP „Revista Media” SRL. Din 2010 și până în 2018, familia Burduh anunță că a rambursat un credit în valoare de 200 de mii de lei.

  Luiza Gafton poartă robă de judecătoare din 1991, când a fost numită în funcție la Judecătoria Botanica. Din 2014, Gafton a condus această instanță, iar la început de 2017, după reformarea instanțelor, ea a fost aleasă vicepreședintă a Judecătoriei Chișinău. La scurt timp, în mai 2017, Gafton este promovată la CSJ, luând cel mai mare punctaj într-un concurs organizat de CSM. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009,Gafton declara un salariu de aproximativ 5 mii de lei pe lună și un automobil Land Rover cumpărat cu 424 mii de lei. În declarația de avere și interese pentru 2017 magistrata susține că a avut un salariu mediu lunar de aproximativ 25 de mii de lei și o pensie de aproximativ 10 mii de lei. Din 2013, Gafton este proprietara unui apartament de 51 m.p. și a patru terenuri agricole. Ea conduce același autoturism, Land Rover, fabricat în 2008 și cumpărat în 2009. În 2016, și-a cumpărat un alt autoturism, VAZ, fabricat în 2001, plătind 5 mii de lei. Într-un depozit la Victoriabank, judecătoarea păstrează 11 mii de euro.
  Sursa: zdg.md

 • Curtea Supremă de Justiție are doi magistrați noi. Cine a fost numit în funcție

  Victor Burduh și Victor Boico au fost numiți judecători la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. Decizia a fost luată astăzi de către Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

  Victor Burduh a fost numit în funcția de judecător în anul 1999, la Judecătoria Hîncești. Ulterior, acesta a fost transferat la Judecătoria Ciocana, unde a deținut inclusiv funcția de președinte de instanță. Începând cu ianuarie 2017, Victor Burduh este vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

  Victor Burduh și Victor Boico au fost numiți judecători la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. Decizia a fost luată astăzi de către Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

  Victor Burduh a fost numit în funcția de judecător în anul 1999, la Judecătoria Hîncești. Ulterior, acesta a fost transferat la Judecătoria Ciocana, unde a deținut inclusiv funcția de președinte de instanță. Începând cu ianuarie 2017, Victor Burduh este vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

  Victor Boico a devenit magistrat în anul 1995, la instanța de primul nivel din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Începând cu anul 2003, aceasta activează la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Prin urmare, are o experiență de muncă în funcția de judecător de aproximativ 23 de ani.

  La concursul pentru ocuparea funcției de judecător la CSJ au mai participat Oxana Robu și Liubovi Brînza. Ambele activând, în prezent, la Curtea de Apel Chișinău. Candidaturile acestora nu au întrunit, însă, numărul necesar de voturi ale membrilor CSM.
  Sursa: bizlaw.md

 • Noutăţile din averea judecătorilor instanţelor din Chişinău

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei sect. Centru, a avut un salariu de 152 mii de lei în 2014 şi 10 mii din activitatea didactică. Cei mai mulţi bani acasă a adus însă soţia sa, Daniela Ţurcan, care este notar. Aceasta a raportat un venit de 1,43 milioane de lei şi alţi 28 de mii din activitatea didactică. Alţi 549 mii de lei, anul trecut, familia Ţurcan i-a câştigat din vânzarea unui apartament din str. Miron Costin, aşa că a rămas, conform declaraţiei, fără loc de trai oficial.

  Judecătoarea Angela Catană, tot de la Centru, a raportat anul trecut un salariu de 154 mii de lei. Declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi este completată ciudat, ea precizând în mai multe locuri că situaţia nu s-a schimbat de anul trecut, deşi este obligată să declare tot ce are la momentul completării declaraţiei. Totodată, aceasta a indicat că soţul său, fiind avocat, a avut dividende de 1,7 milioane de lei de la firma SRL „Termidor”, însă mai jos nu a indicat că acest SRL este fondat chiar de Victor Catană, soţul ei, cu 100%, aşa cum arată datele de la Camera Înregistrării de Stat.

  Sergiu Bularu a ajuns judecător în sect. Centru în februarie 2014, fiind anterior consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui PD din Parlament. Acesta a avut un salariu de 140 mii de lei, dar a obţinut alţi 10 mii de lei (doar) din vânzarea unui automobil BMW 525 D şi alţi 7500 de euro (150 mii de lei) dintr-un transfer din Italia. El şi-a cumpărat anul trecut un garaj de 52 m.p., dar şi un BMW 525. Un 2014 bun a avut şi colega sa, Svetlana Vâşcu. În februarie, aceasta a fost desemnată de preşedintele Timofti în funcţia de judecătoare, câştigând în 10 luni puţin peste 100 mii de lei. Anul trecut, soţul judecătoarei, care deţine două firme în agricultură, a procurat nu mai puţin de 13 loturi de teren extravilan, în sate din r. Cimişlia. Nu este clară suprafaţa acestora, pentru că la unele judecătoarea nu a menţionat acest lucru.

  Preşedinte de instanţă cu Skoda Superb din 2014
  Dorin Dulghieru, preşedintele Judecătoriei Buiucani, a avut un salariu de 152 mii de lei şi alţi 3 mii din activitatea didactică, fiind conducător al stagiului de practică al unui audient al Institutului Naţional al Justiţiei. Dulghieru a investit 173 mii de lei şi 6300 de euro într-un apartament de 87 m.p. construit special pentru judecători. Suma totală a contractului este de 31500 de euro. Tot anul trecut, magistratului i-au ajuns bani şi pentru o maşină nouă, cumpărată ce-i drept în baza unui contract de leasing, în valoare de 15872 de euro, încheiat cu firma Victoria Leasing pentru o perioadă de 4 ani. Preţul maşinii cumpărate de judecător, o Skoda Superb nouă, din 2014, este, conform informaţiilor de pe site-ul dealer-ului oficial, între 17 şi 30 şi… mii de euro, în funcţie de dotările pe care le soliciţi. Anul trecut, Dulghieru a contractat şi două credite, în valoare de 16300 de euro.

  Colegul său, Mihail Diaconu, a intrat în posesia unui apartament cu trei camere de aproape 100 m.p., deşi deţinea încă două, şi a ridicat un salariu de 147 mii de lei în 2014. S-a înnoit anul trecut şi colegul său, judecătorul de instrucţie Ion Morozan. Acesta declară o maşină, Volkswagen Tiguan, pe care o conduce prin contract de comodat (contract prin care se dă unei alte persoane un bun în folosinţă, gratis). Şi Mihail Murguleţ, proaspăt numit în funcţie, în 2014 şi-a cumpărat o maşină, Toyota Avensis. Oxana Parfeni, numită în funcţia de judecătoare în februarie 2014, a obţinut anul trecut două apartamente în Chişinău, unul prin donaţie, în urma unui contract de investiţii, pentru care a achitat o primă rată de 85 mii de lei, echivalentă cu aproape 70% din salariul său de anul trecut.

  Ghenadie Pavliuc a ajuns în atenţia opiniei publice anul acesta, după ce a eliberat pe numele lui Ilan Şor mandat de arest la domiciliu, deşi procurorii l-au dorit în penitenciar, iar ulterior, i-a permis acestuia să iasă din arestul la domiciliu pentru a putea candida la funcţia de primar al oraşului Orhei, asta deşi, Şor este învinuit într-un dosar de rezonanţă, legat de fraudele din sistemul bancar. Şi pentru el, anul trecut a fost unul prosper. Pe lângă salariul de 140 mii de lei, magistratul a primit, ca donaţie, un teren şi o casă în Donduşeni, dar a şi investit într-un apartament, probabil social, din proiectul pentru judecători, deşi acesta deţine, din 2011, o casă de locuit în capitală.

  A renunţat la 50 mii de lei pe lună pentru a fi judecător 
  Luiza Gafton, preşedinta Judecătoriei Botanica, a avut în 2014 un salariu de 171 mii de lei şi o pensie de 119 mii de lei. Anul trecut, aceasta şi-a deschis un cont bancar de 2 mii de euro la Victoriabank. Cel mai mare venit de la Judecătoria Botanica, anul trecut, nu l-a avut însă cineva care a activat acolo, ci un fost angajat al Moldatsa, întreprinderea de stat despre care ZdG a scris că este casa rudelor mai multor demnitari din ţara noastră şi unde salariile sunt chiar mai mari decât în justiţie. Vitalie-Silviu Midrigan a devenit judecător la Judecătoria Botanica în ianuarie 2015, după ce a renunţat la funcţia de director al direcţiei Juridice a Moldatsa, funcţie care i-a adus nu mai puţin de 567 mii de lei, respectiv 47 mii de lei pe lună în 2014. Alţi 10 mii de lei Midrigan i-a câştigat din activitatea didactică, 20 mii de euro (400 mii de lei) – din donaţiile părinţilor, iar 104 mii – din închirierea unui spaţiu comercial. Conform informaţiilor din declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi, spaţiul comercial are o suprafaţă de 66,8 m.p. şi o valoare cadastrală de 1 milion de lei. Şi acesta a fost obţinut prin donaţie. Tot prin donaţie, proaspătul judecător a obţinut şi un apartament de 49 m.p. El mai deţine o Toyota RAV 4, cumpărată şi fabricată în 2013, şi conduce un Lexus RX 350, prin comodat, din 2012.

  Şi familia judecătorului Nicolae Şova a avut un an bun. Din salariu şi din activitatea didactică, magistratul a adus acasă peste 150 mii de lei, iar soţia sa, din servicii notariale, puţin peste jumătate de milion. Angela Braga a avut anul trecut un salariu de 134 mii de lei, iar împreună cu soţul său a obţinut 274 mii de lei de pe urma vânzării unui bun imobil. Anul trecut judecătoarea şi-a cumpărat un alt apartament, de 66,7 m.p., indicând că acesta ar avea o valoare cadastrală de 367 mii de lei, deşi preţul de piaţă este, evident, mai mare. Aceasta a contractat şi un credit de 250 mii de lei, până în 2024.

  Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Râşcani, a avut un salariu de 151 mii de lei în 2014 şi alţi 8 mii din activitatea didactică. Judecătorul a beneficiat şi de o donaţie de la mama sa, Elena Melniciuc, despre care ZdG a scris anul trecut că, deşi locuieşte în satul Mândâc, Drochia, are înregistrate pe numele său mai multe bunuri imobile în Chişinău, valoarea cadastrală a cărora depăşeşte suma de 4 milioane de lei. Elena Melniciuc este pensionară, iar în luna mai 2015 a împlinit onorabila vârstă de 77 de ani. Doar că, judecătorul a blurat suma pe care a primit-o cu titlu de donaţie de la aceasta. Şi soţia judecătorului, Diana, a primit anul trecut donaţii financiare de la părinţi.

  Ghenadie Morozan conduce, de anul trecut, un Mercedes B 170, prin comodat. Tot anul trecut, judecătorul a cumpărat şi un teren agricol de jumătate de hectar. Iurie Potînga s-a înnoit anul trecut cu un Renault Megane, iar Aureliu Postică sau, mai exact, soţia sa, Diana, cu o Toyota Yaris. Violeta Gârleanu a devenit judecătoare în 2014, iar ulterior şi-a vândut cu 90 mii de lei un imobil în Soroca. Ea are două conturi bancare, unul salarial, unde deţinea la finele anului trecut 109 mii de lei, şi un altul, depozit, unde ţine 113 mii de lei.

  Mai mulţi judecători, cu apartamente sociale 
  Victor Burduh, preşedintele Judecătoriei Ciocana, nu s-a remarcat anul trecut prin achiziţii, el declarând doar un salariu de 171 mii de lei. Colegul său, Vladislav Clima, vicepreşedintele Judecătoriei, şi-a cumpărat însă o Honda CRV, după ce a vândut un Subaru Forester. Anul trecut, magistratul şi-a continuat construcţia unei case de locuit individuale, începute în 2013, în aprilie 2014 ea fiind gata în proporţie de 50%. Un alt magistrat de la Ciocana, Ion Bulhac, se remarcă în declaraţia de avere cu deschiderea a 6 conturi bancare, pe care păstrează 27 mii de euro şi 8 mii USD. Acestea i-au adus peste 28 mii de lei din dobândă, bani care s-au alăturat la cei 134 mii de lei din salariu.

  Anul trecut, mai mulţi judecători din prima instanţă şi-au procurat apartamente sociale în cadrul proiectului iniţiat de Consiliul Superior al Magistraturii. Blocurile din str. Ceucari şi Alecsandri sunt construite de firma SRL „Basconslux”, urmând a fi finalizate la sfârşitul lui 2016. Magistraţii au plătit pentru ele un preţ preferenţial, de doar 360 de euro pentru un metru pătrat, în condiţiile în care preţul de piaţă este dublu. În total, 43 de judecători şi peste 130 de persoane din sistemul judecătoresc au beneficiat de acest proiect.
  sursa: zdg.md

   
 • "Судебный клан" Плахотнюка сыграл пышную свадьбу

  Среди гостей было много коллег из судебной системы - глава Высшего совета магистратуры Виктор Мику, глава Ассоциации судей и магистрат ВСП Ион Друцэ, глава Суда сектора Чеканы  Виктор Бурдух, Виктор Бойко и Геннадие Плэмэдялэиз Суда сектора Буюканы, и замминистра юстиции Владимир Гросу.

  Среди гостей было много коллег из судебной системы - глава Высшего совета магистратуры Виктор Мику, глава Ассоциации судей и магистрат ВСП Ион Друцэ, глава Суда сектора Чеканы  Виктор Бурдух, Виктор Бойко и Геннадие Плэмэдялэиз Суда сектора Буюканы, и замминистра юстиции Владимир Гросу.

   

 • Familia judecătoarei şi testamentul unei bătrâne de 81 de ani

  Elisaveta Cheptine are 81 de ani. Nu a fost căsătorită vreodată şi nici copii nu are. În schimb, are o casă şi câteva terenuri la Coloniţa, la doar 11 km de Chişinău. Aceste proprietăţi, însă, îi oferă o bătrâneţe nu prea liniştită, pentru că sunt mai multe persoane care râvnesc la ele.

  Elisaveta Cheptine are 81 de ani. Nu a fost căsătorită vreodată şi nici copii nu are. În schimb, are o casă şi câteva terenuri la Coloniţa, la doar 11 km de Chişinău. Aceste proprietăţi, însă, îi oferă o bătrâneţe nu prea liniştită, pentru că sunt mai multe persoane care râvnesc la ele. În 2000, pe când încă nu împlinise 70 de ani, bătrâna, în urma unui testament, şi-a lăsat averea pe mâinile lui Ion şi Ruslan Cimpoi, soţul şi, respectiv, fiul judecătoarei Iulia Cimpoi, pe atunci, judecătoare la Judecătoria Criuleni, acolo unde, anterior, Elisaveta Cheptine avusese un alt dosar, legat de partajarea averii cu fratele său, dosar câştigat de ea, până la urmă. Doar că, din câte se pare, peste câţiva ani, femeia s-ar fi răzgândit. Astfel, în noiembrie 2010, în faţa unui notar, şi-ar fi testat bunurile Nataliei Verdeş, una dintre nepoatele sale de pe frate, şi asta cu condiţia întreţinerii sale pe viaţă.

 • Nuntă de judecător

  Printre invitaţi s-au numărat mai mulți colegi din sistemul judiciar - şeful Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, preşedintele Asociaţiei Judecătorilor, magistratul de la CSJ, Ion Druţă, şeful Judecătoriei sectorului Ciocana din capitală, Victor Burduh, Victor Boico şi Ghenadie Plămădeală de la Judecătoria Buiucani, dar şi viceministrul Justiţiei, Vladimir Grosu. În listă s-au regăsit şi şeful Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, dar și Daniela Guma, fiica lui Valeriu Guma, fost deputat din partea Partidului Democrat, căutat în prezent de Interpol după o condamnare în România pentru acte de corupţie.

  Printre invitaţi s-au numărat mai mulți colegi din sistemul judiciar - şeful Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, preşedintele Asociaţiei Judecătorilor, magistratul de la CSJ, Ion Druţă, şeful Judecătoriei sectorului Ciocana din capitală, Victor Burduh, Victor Boico şi Ghenadie Plămădeală de la Judecătoria Buiucani, dar şi viceministrul Justiţiei, Vladimir Grosu. În listă s-au regăsit şi şeful Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, dar și Daniela Guma, fiica lui Valeriu Guma, fost deputat din partea Partidului Democrat, căutat în prezent de Interpol după o condamnare în România pentru acte de corupţie.

  Invitat a fost şi unul dintre finii de cununie ai oligarhul Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir - persoană vizată în dosarul 7 aprilie, într-un episod de mituire a unor tineri în vederea depunerii unor mărturii false. Acuzaţiile au fost negate de Damir, despre care presa a mai scris că ar fi fost cel care s-a deplasat în Pădurea Domnească pentru a şterge urmele după vânătoarea ilegală de pe 23 decembrie 2012, soldată cu moartea omului de afaceri Sorin Paciu. 

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU