Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Бостан Анджела
Căutare avansată

Caraianu Liudmila

Curtea de Apel Comrat, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 30.09.2008

Anul naşterii 1972

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 86-VIII din 22 martie 2017, doamna Liudmila CARAIANU a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat.

Prin Hotărârea nr. 62/3 din 09 februarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii, a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Ceadîr-Lunga, judecătorul Liudmila Caraianu, pentru perioada 26.03.2016 – 26.03.2019. În perioada de imposibilitate, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorii Serghei Pilipenco, Elena Carpenco şi Nadejda Lazareva

Prin Decretul Președintelui RM nr. 800-VII din 18 septembrie 2013 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Data numirii în funcție: 30.09.2008

Anul naşterii 1972

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 86-VIII din 22 martie 2017, doamna Liudmila CARAIANU a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat.

Prin Hotărârea nr. 62/3 din 09 februarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii, a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Ceadîr-Lunga, judecătorul Liudmila Caraianu, pentru perioada 26.03.2016 – 26.03.2019. În perioada de imposibilitate, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorii Serghei Pilipenco, Elena Carpenco şi Nadejda Lazareva

Prin Decretul Președintelui RM nr. 800-VII din 18 septembrie 2013 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Instruire/Diplome
1990 - 1995 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

1995 - 1997 specialist principal, Inspectoratul Fiscal, or. Vulcăneşti

1997 - 1998 jurist, S.R.L. „Elios”, or. Vulcăneşti
2001 - 2002 jurist, ICS „RED Union Fenosa” S.A., or. Comrat
2002 - 2008 consultant ICS „RED Union Fenosa” S.A., or. Comrat
30.09.2008 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Ceadîr-Lunga, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 1863-IV)
18.09.2013 numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 800-VII)

Potrivit Hotărârii nr. 79/4 din 31 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea doamnei Ludmila CARAIANU, în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 20/3 din 22 Martie 2019, a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nu sunt constatate Hotărâri adoptate de judecătoarea Liudmila Caraianu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 6/1 din 25 martie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ceadîr-Lunga, Caraianu Ludmila, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii nr. 48/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ceadîr-Lunga, Caraianu Ludmila, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2010 din 45 contestate, menținute 30, ce constituie 64,8%;
2011 din 21 contestate, menținute 13, ce constituie 60,7%;
2012 din 37 contestate, menținute 24, ce constituie 72,53%;
2014 din 18 contestate, menținute 15, ce constituie 83,33%;
2016 au fost contestate în total 42 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 29, ceea ce constituie 69,04%.
în calitate de judecător de instrucție la Judecătoria Ceadîr-Lunga: 2016 au fost contestate în total 5 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 5, ceea ce constituie 100%.
în calitate de judecător la CA Comrat: 2017 au fost contestate în total 4 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 100%;
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
În calitate de judecător de drept comun la Judecătoria Ceadîr-Lunga:
2016, din 326 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,98%.
În calitate de judecător de instrucție la Judecătoria Ceadîr-Lunga:
2016, din 368 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,90%.
În calitate de judecător la CA Comrat:
2017, din 213 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2018, din 236 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,08%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 20/3 din 22 Martie 20, Colegiul de Evaluare a acordat judecătoarei Liudmila Caraianu de la Curtea de Apel Comrat, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

Conform Hotărîrii nr. 73/10 din 02 iunie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Caraiuanu Ludmila pentru participarea la concursul pentru suplinire a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Comrat.

Prin Hotărîrea nr. 6/1 din 25 martie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.


Prin Hotărîrea nr. 48/5 din 19 iulie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 480/22 din 11 iulie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul III (trei) de calificare doamnei Ludmila Caraianu, judecător, Curtea de Apel Comrat. 

Prin Hotărârea nr. 254/18 din 24 mai 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărârii nr. 98/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

Potrivit Hotărârii nr. 79/4 din 31 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea doamnei Ludmila CARAIANU, în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 20/3 din 22 Martie 2019, a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nu sunt constatate Hotărâri adoptate de judecătoarea Liudmila Caraianu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 6/1 din 25 martie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ceadîr-Lunga, Caraianu Ludmila, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit Hotărârii nr. 48/5 din 19 iulie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Ceadîr-Lunga, Caraianu Ludmila, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2010 din 45 contestate, menținute 30, ce constituie 64,8%;
2011 din 21 contestate, menținute 13, ce constituie 60,7%;
2012 din 37 contestate, menținute 24, ce constituie 72,53%;
2014 din 18 contestate, menținute 15, ce constituie 83,33%;
2016 au fost contestate în total 42 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 29, ceea ce constituie 69,04%.
în calitate de judecător de instrucție la Judecătoria Ceadîr-Lunga: 2016 au fost contestate în total 5 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 5, ceea ce constituie 100%.
în calitate de judecător la CA Comrat: 2017 au fost contestate în total 4 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 4, ceea ce constituie 100%;
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
În calitate de judecător de drept comun la Judecătoria Ceadîr-Lunga:
2016, din 326 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,98%.
În calitate de judecător de instrucție la Judecătoria Ceadîr-Lunga:
2016, din 368 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,90%.
În calitate de judecător la CA Comrat:
2017, din 213 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2018, din 236 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,08%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 20/3 din 22 Martie 20, Colegiul de Evaluare a acordat judecătoarei Liudmila Caraianu de la Curtea de Apel Comrat, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

Conform Hotărîrii nr. 73/10 din 02 iunie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Caraiuanu Ludmila pentru participarea la concursul pentru suplinire a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Comrat.

Prin Hotărîrea nr. 6/1 din 25 martie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 48/5 din 19 iulie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 480/22 din 11 iulie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul III (trei) de calificare doamnei Ludmila Caraianu, judecător, Curtea de Apel Comrat. 

Prin Hotărârea nr. 254/18 din 24 mai 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Conform Hotărârii nr. 98/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 20/3 din 22 Martie 2019

Hotărârea nr. 480/22 din 11 iulie 2017

Hotărârea nr. 79/4 din 31 ianuarie 2017

Hotărîrea nr. 6/1 din 25 martie 2016

Hotărîrea nr. 73/10 din 02 iunie 2016

Hotărîrea nr. 48/5 din 19 iulie 2013

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2016 - 2018), în privința judecătoarei Liudmila Caraian nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 6/1 din 25 martie 2016, "în perioada anilor 2013-2015 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Caraianu Ludmila".

La data de 08 şi 14 aprilie 2015, grefierii Judecătoriei Ceadîr-Lunga, L. Constantinova şi I. Ciolac, s-au adresat Consiliului Superior al Magistraturii cu 2 sesizări prin care au solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Ceadîr-Lunga, Ludmila Caraianu pentru atitudinea nedemnă faţă de grefierii instanţei în procesul de înfăptuire a justiţiei. Prin Hotărîrea nr. 28/8 din 08 aprilie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorului Judecătoriei Ceadîr-Lunga, Ludmila Caraianu, în baza sesizării depuse de colaboratorii Judecătoriei Ceadîr-Lunga, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Potrivit Hotărîrii nr. 35/17 din 04 decembrie 2015, Colegiul disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Ceadîr-Lunga, Ludmila Caraianu. 

Judecătorul Ludmila Caraianu a fost acuzată în comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 22 alin. (1) lit. a), f1), k) din Legea cu privire la statutul judecătorului, comise prin neexaminarea în termen a cererii Polinei Bîiclî. Prin Hotărîrea nr. 29/18 din 5 noiembrie 2010 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 557/34 din 07 decembrie 2010 a fost validată Hotărîrea Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii nr. 29/18 din 05 noiembrie 2012, în privinţa Ludmilei Caraianu, judecător la Judecătoria Ceadîr-Lunga.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătoarei Liudmila Caraianu, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 3 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului a fot înregistrată o sezizare, apoi încetată.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiții, neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar, pentru perioada de raportare (2016 - 2018), în privința judecătoarei Liudmila Caraian nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 6/1 din 25 martie 2016, "în perioada anilor 2013-2015 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Caraianu Ludmila".

La data de 08 şi 14 aprilie 2015, grefierii Judecătoriei Ceadîr-Lunga, L. Constantinova şi I. Ciolac, s-au adresat Consiliului Superior al Magistraturii cu 2 sesizări prin care au solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Ceadîr-Lunga, Ludmila Caraianu pentru atitudinea nedemnă faţă de grefierii instanţei în procesul de înfăptuire a justiţiei. Prin Hotărîrea nr. 28/8 din 08 aprilie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorului Judecătoriei Ceadîr-Lunga, Ludmila Caraianu, în baza sesizării depuse de colaboratorii Judecătoriei Ceadîr-Lunga, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Potrivit Hotărîrii nr. 35/17 din 04 decembrie 2015, Colegiul disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei Ceadîr-Lunga, Ludmila Caraianu. 

Judecătorul Ludmila Caraianu a fost acuzată în comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 22 alin. (1) lit. a), f1), k) din Legea cu privire la statutul judecătorului, comise prin neexaminarea în termen a cererii Polinei Bîiclî. Prin Hotărîrea nr. 29/18 din 5 noiembrie 2010 procedura disciplinară a fost clasată. Prin Hotărîrea nr. 557/34 din 07 decembrie 2010 a fost validată Hotărîrea Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii nr. 29/18 din 05 noiembrie 2012, în privinţa Ludmilei Caraianu, judecător la Judecătoria Ceadîr-Lunga.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătoarei Liudmila Caraianu, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 3 sesizări, care ulterior au fost respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului a fot înregistrată o sezizare, apoi încetată.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 3 petiții, neîntemeiate.

 

Hotărîrea nr. 29/18 din 5 noiembrie 2010

Hotărîrea nr. 557/34 din 07 decembrie 2010

Hotărîrea nr. 35/17 din 04 decembrie 2015

Hotărîrea nr. 21/8 din 08 aprilie 2016

Știri
 • Alți zece magistrați numiți în funcție de șeful statului. În ce instanțe vor activa

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Șeful statului Igor Dodon a numit în funcție alți 10 judecători din 15, propuși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Magistrați vor activa în instanțele din Edineț, Orhei, Comrat, Strășeni și Bălți, cu sediul la Fălești. Cinci judecători au fost respinși, însă deocamdată, Președinția nu oferă informații în privința lor.

  Printre judecătorii acceptați de președinte sunt:

  • Ludmila Caraianu, judecător la Curtea de Apel Comrat
  • Eugeniu Pșenița, vicepreședinte, Judecătoria Edineț

  La fel, Igor Dodon a numit în funcție opt judecători până la atingerea plafonului de vârstă. Este vorba de:

  • Tatiana Avasiloaie
  • Ecaterina Buzu
  • Natalia Clevadî
  • Elena Costiuc
  • Dumitru Bosîi
  • Adrian Cerbu
  • Igor Chiroșca
  • Radu Holban

  Amintim că, săptămâna trecută, președintele țării a semnat decretele de numire pentru 33 de magistrați noi la instanțele de fond. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției. 25 de magistrați care activează deja la Judecătoria Chișinău și 8 – în judecătoriile din raioane.

  La ședința de ieri a CSM, cei 33 de magistrați au depus jurământul, iar de astăzi aceștia au început activitatea în cadrul instanțelor.
  sursa: bizlaw.md

 • Opt judecători au fost numiţi în funcţii prin decretului preşedintelui. Ce le-a spus Nicolae Timofti

  Opt judecători au fost numiţi astăzi în funcţii până la atingerea plafonului de vârstă. Decretul a fost semnat de preşedintele ţării, Nicolae Timofti. Şeful statului le-a cerut noilor magistraţi să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în justiție. Șeful statului a criticat atitudinea instanțelor judecătorești superioare care nu au sancționat magistrații acuzați de încălcarea legislației. "Majorarea salariilor judecătorilor se va produce pe măsură ce magistrații vor arăta o responsabilitate sporită față de actul de justiție", a declarat Nicolae Timofti, citat de Servciul de presă al Preşedinţiei.

  Opt judecători au fost numiţi astăzi în funcţii până la atingerea plafonului de vârstă. Decretul a fost semnat de preşedintele ţării, Nicolae Timofti. Şeful statului le-a cerut noilor magistraţi să-și facă onest meseria, astfel încât să fie restabilită încrederea cetățenilor în justiție. Șeful statului a criticat atitudinea instanțelor judecătorești superioare care nu au sancționat magistrații acuzați de încălcarea legislației. "Majorarea salariilor judecătorilor se va produce pe măsură ce magistrații vor arăta o responsabilitate sporită față de actul de justiție", a declarat Nicolae Timofti, citat de Servciul de presă al Preşedinţiei.

 • Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность до достижения ими предельного возраста восьми судей

  Президент Николае Тимофти подписал сегодня указ о назначении на должность до достижения ими предельного возраста восьми судей по предложению Высшего совета магистратуры.
  Согласно указу, назначены на должность:
  Стела Блещага - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Анджела Брага - суд Хынчешть;
  Людмила Караяну - суд Чадыр-Лунга;

  Президент Николае Тимофти подписал сегодня указ о назначении на должность до достижения ими предельного возраста восьми судей по предложению Высшего совета магистратуры.
  Согласно указу, назначены на должность:
  Стела Блещага - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Анджела Брага - суд Хынчешть;
  Людмила Караяну - суд Чадыр-Лунга;

  Адриан Чобану - суд Рышкань;
  Валентина Крючкова - суд Кэлэрашь;
  Ала Малый - суд сектора Чокана, муниципий Кишинэу;
  Василе Ногай - суд Глодень;
  Ион Рабей - суд Рышкань.
  Николае Тимофти принял решение сделать эти назначения после проведения собеседования с каждым судьей. В ходе общей встречи с перечисленными судьями президент Николае Тимофти подчеркнул значение реформирования судебной системы, в том числе изжития коррупции. Глава государства раскритиковал отношение высших судебных инстанций, которые не санкционировали судей, обвиненных в нарушении законодательства. Николае Тимофти потребовал от судей честно работать, чтобы восстановить доверие граждан к правосудию. "Повышение зарплаты судьям будет произведено по мере того, как судьи докажут повышенную ответственность к акту правосудия", - сказал глава государства. В этой встрече участвовал председатель Высшего совета магистратуры Никифор Корокий.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU