Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Лазарь Стелиана
Căutare avansată

Chiperi Maria

Judecătorie Anenii Noi, Vicepreședintă

Date biografice

Potrivit Hotărârii nr. 272/15 din 04 iulie 2023, se eliberează doamna Maria Chiperi din funcția de judecător și de președinte interimar al Judecătoriei Anenii Noi, în baza art.25 alin.(1) lit.a) şi art.26 din Legea cu privire la statutul judecătorului, din data de 01 septembrie 2023.

Conform Hotărârii nr. 821/33 din 29 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea judecătorului Maria Chiperi, în funcţia de vicepreședinte la Judecătoria Anenii Noi, pe un termen de 4 ani, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1558-VII din 07 mai 2015 numită, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte la Judecătoria Anenii Noi.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 16-VI din 26 ianuarie 2011 numită în funcția de vicepreședinte la Judecătoria Anenii Noi, pe un termen de patru ani.

Anul nașterii: 1971

Instruire/Diplome
1998-2002 facultatea de drept, USM
Activităţi profesionale pertinente
24.08.1995 - 08.12.1998 - grefier la Judecătoria Anenii Noi
08.12.1998 - 02.04.2003 - grefier la Curtea de Apel Chişinău
02.04.2003 - 12.06.2003 - consultant superior a Direcţiei generalizare a practicii şi statisticii judiciare a Curţii de Apel

Potrivit Hotărârii nr. 272/15 din 04 iulie 2023, se eliberează doamna Maria Chiperi din funcția de judecător și de președinte interimar al Judecătoriei Anenii Noi, în baza art.25 alin.(1) lit.a) şi art.26 din Legea cu privire la statutul judecătorului, din data de 01 septembrie 2023.

Conform Hotărârii nr. 821/33 din 29 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova, numirea judecătorului Maria Chiperi, în funcţia de vicepreședinte la Judecătoria Anenii Noi, pe un termen de 4 ani, începînd cu 01 ianuarie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1558-VII din 07 mai 2015 numită, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte la Judecătoria Anenii Noi.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 16-VI din 26 ianuarie 2011 numită în funcția de vicepreședinte la Judecătoria Anenii Noi, pe un termen de patru ani.

Anul nașterii: 1971

Instruire/Diplome
1998-2002 facultatea de drept, USM
Activităţi profesionale pertinente
24.08.1995 - 08.12.1998 - grefier la Judecătoria Anenii Noi
08.12.1998 - 02.04.2003 - grefier la Curtea de Apel Chişinău
02.04.2003 - 12.06.2003 - consultant superior a Direcţiei generalizare a practicii şi statisticii judiciare a Curţii de Apel

12.06.2003 - 12.01.2004 specialist coordonator în secţia cancelariei civile şi de contencios administrativ a Direcţiei documentare la Curtea Supremă de Justiţie
12.01.2004 - 16.03.2005 referent al judecătorului la Curtea Supremă de Justiţie în Colegiul civil şi de contencios administrativ
16.03.2005 - numită în funcţia de judecător la Judecătoria Anenii Noi (Decret nr. 2270-III)
16.04.2010 - numită în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă (Decret nr. 269-V)
26.01.2011 - numită în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Anenii Noi, pe un termen de 4 ani (Decret nr. 16-VI)
26.03.2013 - suspendată din funcţie pe perioada aflării în concediul de maternitate postnatal începînd cu 15.04.2013 - pînă la 07.02.2014 (Hotărîrea CSM nr. 285/11)

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 126/7 din 25 Septembrie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Maria Chiperi de la Judecătoria Anenii Noi, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 129/16 din 10 noiembrie 2017, date referitoare la hotărârile adoptate de judecătorul Maria Chiperi care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 10/2 din 13 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Anenii Noi, Maria Chiperi, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - 63 hotărâri contestate, 43 menținute - 68,25%;
2014 au fost contestate în total 19 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10, ceea ce constituie 52,63%;
2015 au fost contestate în total 60 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 42, cea ce constituie 70%;
2016 au fost contestate în total 66 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 45 ceea ce constituie 68,18%;
2017 au fost contestate în total 56 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 ceea ce constituie 64,28%;
2018 au fost contestate în total 26 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 61,53%;
2019 au fost contestate în total 16 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13 ceea ce constituie 81,25%.
cauze de insolvabilitate:
2018 au fost contestate în total 48 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 62,5%;
2019 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 30%.
Procentajul hotărârilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 448 cauze examinate, 20 casate - 4,46%;
2014, din 220 de cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,72%;
2015, din 574 de cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,61%;
2016, din 535 cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,11%;
2017, din 398 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,02%;
2018, din 317 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,15%;
2019, din 147 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,04%.
cauze de insolvabilitate:
2018, din 54 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 22,22%;
-2019, din 53 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,66%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 115/10 din 09 Octombrie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Maria Chiperi pentru participare la concursul prin promovare la instanța judecătorească ierarhic superioară - Curtea de Apel Chişinău cu 72 (şaptezeci şi două) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 126/7 din 25 Septembrie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Maria Chiperi de la Judecătoria Anenii Noi, sediul central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Potrivit Hotărârii nr. 129/16 din 10 noiembrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 131/23 din 06 decembrie 2017, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Chiperi Maria pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 289/15 din 02 mai 2017,  Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a respins cererea judecătorului Maria Chiperi privind propunerea repetată pentru numire în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi.

Potrivit Hotărârii nr. 122/14 din 17 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului CHIPERI Maria pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Anenii Noi.

Prin Hotărârea nr. 57/6 din 02 aprilie 2015 a fost admisă candidatura judecătorului Chiperi Maria la concurs pentru numirea în funcție de vicepreședinte la Judecătoria Anenii Noi.

Prin Hotărârea nr. 10/2 din 13 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 185/13 din 03 aprilie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul III (trei) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 126/7 din 25 Septembrie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Maria Chiperi de la Judecătoria Anenii Noi, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 129/16 din 10 noiembrie 2017, date referitoare la hotărârile adoptate de judecătorul Maria Chiperi care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 10/2 din 13 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Anenii Noi, Maria Chiperi, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE

2012 - 63 hotărâri contestate, 43 menținute - 68,25%;
2014 au fost contestate în total 19 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10, ceea ce constituie 52,63%;
2015 au fost contestate în total 60 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 42, cea ce constituie 70%;
2016 au fost contestate în total 66 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 45 ceea ce constituie 68,18%;
2017 au fost contestate în total 56 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 ceea ce constituie 64,28%;
2018 au fost contestate în total 26 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 61,53%;
2019 au fost contestate în total 16 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13 ceea ce constituie 81,25%.
cauze de insolvabilitate:
2018 au fost contestate în total 48 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 62,5%;
2019 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 30%.
Procentajul hotărârilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 448 cauze examinate, 20 casate - 4,46%;
2014, din 220 de cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,72%;
2015, din 574 de cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,61%;
2016, din 535 cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,11%;
2017, din 398 cauze examinate, 20 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,02%;
2018, din 317 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,15%;
2019, din 147 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,04%.
cauze de insolvabilitate:
2018, din 54 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 22,22%;
-2019, din 53 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,66%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 115/10 din 09 Octombrie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Maria Chiperi pentru participare la concursul prin promovare la instanța judecătorească ierarhic superioară - Curtea de Apel Chişinău cu 72 (şaptezeci şi două) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 126/7 din 25 Septembrie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Maria Chiperi de la Judecătoria Anenii Noi, sediul central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Potrivit Hotărârii nr. 129/16 din 10 noiembrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 131/23 din 06 decembrie 2017, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Chiperi Maria pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 289/15 din 02 mai 2017,  Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a respins cererea judecătorului Maria Chiperi privind propunerea repetată pentru numire în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi.

Potrivit Hotărârii nr. 122/14 din 17 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului CHIPERI Maria pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Anenii Noi.

Prin Hotărârea nr. 57/6 din 02 aprilie 2015 a fost admisă candidatura judecătorului Chiperi Maria la concurs pentru numirea în funcție de vicepreședinte la Judecătoria Anenii Noi.


Prin Hotărârea nr. 10/2 din 13 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 77 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 185/13 din 03 aprilie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul III (trei) de calificare.

 

Hotărârea nr. 115/10 din 09 Octombrie 2020

Hotărârea nr. 126/7 din 25 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 131/23 din 06 decembrie 2017

Hotărârea nr. 129/14 din 10 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 289/15 din 02 mai 2017

Hotărârea nr. 122/14 din 17 octombrie 2016

Hotărârea nr. 57/6 din 02 aprilie 2015

Hotărârea nr. 57/6 din 02 aprilie 2015

Hotărârea nr. 10/2 din 13 februarie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Maria Chiperi nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

In conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 129/16 din 10 noiembrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Maria Chiperi nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 10/2 din 13 februarie 2015, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Maria Chiperi".

Prin Hotărârea nr. 182/8 din 18 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Prodan Ivan împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 502s712p/m, nr. 530s-765p/m, nr. 574s-835p/m din 01 iulie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 04 iunie 2020, 12 iunie 2020, 24 iunie 2020 asupra acțiunilor ex-judecătorului Brai Igor și ale judecătorilor Chiperi Maria, Ghedrovici Nicolae de la Judecătoria Anenii Noi (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 247/9 din 24 Octombrie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a геsрins contestația depusă de Mihail Теrtiuс, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 12 sерtеmbriе 2019 adoptată ăn urmа ехаminăгii sesizării depuse de dînsul cu privire la faptelе саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătоriеi Anenii Noi, sediul сеntгаl, Магiа Chiperi.

Prin Hotărârea nr. 253/10 din 14 Noiembrie 2019, Colegiul de admisibilitate аl Colegiului Disciplinar a respins contestația declarată de сătrе cet. Palade Mihail împotriva deciziei Inspecției Judiciare din З0 Septembrie 2019, nr. 982s-1103p/m.

Prin Hotărârea nr. 126/19 din 30 octombrie 2015, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplnar nr. 2 a respins contestația depusă de II „Selevestru Irina" împotriva deciziei Inspecției judiciare nr.818 din 21 aprilie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 10 aprilie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Anenii Noi, Chiperi Maria.

La 20 iulie 2012 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Anenii Noi, Maria Chiperi. Prin Hotărârea nr. 30/8 din 07 septembrie 2012 a fost respinsă propunerea de a fi aplicată sancțiunea în privința judecătorului Judecatoriei Anenii Noi Maria Chiperi și s-a clasat procedura disciplinară. Prin Hotărârea nr. 820/39 din 20 decembrie 2012, din Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr. 30/8 din 07 septembrie 2012.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 7 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), au fost înregistrate 5 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2012-2014, au fost depuse 5 petiţii neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Maria Chiperi nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

In conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 129/16 din 10 noiembrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Maria Chiperi nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 10/2 din 13 februarie 2015, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Maria Chiperi".

Prin Hotărârea nr. 182/8 din 18 Septembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Prodan Ivan împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 502s712p/m, nr. 530s-765p/m, nr. 574s-835p/m din 01 iulie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 04 iunie 2020, 12 iunie 2020, 24 iunie 2020 asupra acțiunilor ex-judecătorului Brai Igor și ale judecătorilor Chiperi Maria, Ghedrovici Nicolae de la Judecătoria Anenii Noi (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 247/9 din 24 Octombrie 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a геsрins contestația depusă de Mihail Теrtiuс, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 12 sерtеmbriе 2019 adoptată ăn urmа ехаminăгii sesizării depuse de dînsul cu privire la faptelе саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătоriеi Anenii Noi, sediul сеntгаl, Магiа Chiperi.

Prin Hotărârea nr. 253/10 din 14 Noiembrie 2019, Colegiul de admisibilitate аl Colegiului Disciplinar a respins contestația declarată de сătrе cet. Palade Mihail împotriva deciziei Inspecției Judiciare din З0 Septembrie 2019, nr. 982s-1103p/m.

Prin Hotărârea nr. 126/19 din 30 octombrie 2015, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplnar nr. 2 a respins contestația depusă de II „Selevestru Irina" împotriva deciziei Inspecției judiciare nr.818 din 21 aprilie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 10 aprilie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Anenii Noi, Chiperi Maria.

La 20 iulie 2012 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Anenii Noi, Maria Chiperi. Prin Hotărârea nr. 30/8 din 07 septembrie 2012 a fost respinsă propunerea de a fi aplicată sancțiunea în privința judecătorului Judecatoriei Anenii Noi Maria Chiperi și s-a clasat procedura disciplinară. Prin Hotărârea nr. 820/39 din 20 decembrie 2012, din Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr. 30/8 din 07 septembrie 2012.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 7 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată (2014-2016), au fost înregistrate 5 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2012-2014, au fost depuse 5 petiţii neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 182/8 din 18 Septembrie 2020

Hotărârea nr. 247/9 din 24 Octombrie 2019

Hotărârea nr. 253/10 din 14 Noiembrie 2019

Hotărârea nr. 126/19 din 30 octombrie 2015

Hotărârea nr. 30/8 din 07 septembrie 2012

Hotărârea nr. 820/39 din 20 decembrie 2012

Știri
 • Zece dintr-o „lovitură”! Dodon respinge judecătorii promovați de Timofti. Cine sunt aceștia?

  Motivele de integritate sunt cauza pentru care zece magistrați sunt respinși de șeful statului pentru numire în funcții de conducere ale instanțelor judecătorești nou-create. Printre aceștia se numără Oleg Melniciuc, mama căruia, pensionară fiind, deține imobile de milioane în Chișinău, Sergiu Osoianu, căruia Primăria Chișinău i-a plătit, în urma unui litigiu peste un milion de lei și Maria Chiperi, cercetată disciplinar pentru că ar fi prejudiciat Primăria și Consiliul orășenesc Căușeni cu 27 de mii de euro.  Dosarele celor zece au fost trimise CSM-ul spre examinare suplimentară. Totodată, Igor Dodon a semnat decretele de numite în funcție pe numele a 12 judecători înaintați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

  Motivele de integritate sunt cauza pentru care zece magistrați sunt respinși de șeful statului pentru numire în funcții de conducere ale instanțelor judecătorești nou-create. Printre aceștia se numără Oleg Melniciuc, mama căruia, pensionară fiind, deține imobile de milioane în Chișinău, Sergiu Osoianu, căruia Primăria Chișinău i-a plătit, în urma unui litigiu peste un milion de lei și Maria Chiperi, cercetată disciplinar pentru că ar fi prejudiciat Primăria și Consiliul orășenesc Căușeni cu 27 de mii de euro.  Dosarele celor zece au fost trimise CSM-ul spre examinare suplimentară. Totodată, Igor Dodon a semnat decretele de numite în funcție pe numele a 12 judecători înaintați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

  Documentul care conține numele magistraților care „nu au obținut încrederea și susținerea președintelui” afost publicat de Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

  Pentru funcția de vicepreședinte de instanță au fost respinși următorii candidați:
  Oleg Melniciuc – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău
  Ion Rusu – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia
  Vadim Belous – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca
  Alexandru Parfeni – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni
  Ion Nașco – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Căușeni
  Maria Chiperi – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi

  Pentru funcția de președinte de instanță au fost respinși următorii candidați:
  Vitalie Zaporojan – în funcția de președinte al Judecătoriei Drochia
  Sergiu Osoianu – în funcția de președinte al Judecătoriei Stășeni
  Veaceslav Suciu – în funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni
  Mihail Macar – în funcția de președinte al Judecătoriei Hîncești

  În septembrie 2014, ZdG scria că Elena Melniciuc, mama lui Oleg Melniciuc, pe atunci preşedinte al Judecătoriei sect. Râşcani, avea înregistrate pe numele său mai multe bunuri imobile în Chişinău, valoarea cadastrală a cărora depăşeşte suma de 4 mln. de lei. Atunci oamenii din satul unde locuia mama magistratului spuneau că aceasta nu are nicio afacere şi că a lucrat toată viaţa în colhoz. Contactat atunci de ZdG, magistratul susținea că nu cunoaşte foarte multe detalii despre soarta imobililor. „Pe cine sunt scrise, aceluia aparţin. Ele nicidecum nu se vând. Dle, eu dacă aveam legătură cu ele, le cumpăram demult şi le înscriam pe mine”, declara Oleg Melniciuc.

  În iulie 2012, numele magistratei Maria Chiperi apărea în spațiul public după ce ministrul Justiției, la acea dată Oleg Efrim, dispunea intentarea procedurii disciplinare în privința a încă doi judecători – Maria Chiperi și Veronica Nichitenco – care, folosind o schemă similară celei aplicate de judecătorii Iurie Silarin și Aurelia Parpalac, au prejudiciat Primăria și Consiliul orășenesc Căușeni cu 27 de mii de euro

  Portalul Moldova Curată scria că anul 2015 a fost unul norocos pentru Sergiu Osoianu, fost preşedinte al Judecătoriei Străşeni. Astfel, în urma unui litigiu, Primăria municipiului Chişinău i-a achitat magistratului peste un milion de lei (echivalentul a 50 de mii de euro). Această sumă ar fi contravaloarea unui apartament cu două camere.
  „Potrivit opiniei publice, sistemul judecătoresc din Republica Moldova este unul vulnerabil deși există destui judecători profesioniști și care se bucură de respect în societate. În rezultatul studierii propunerilor prezentate de CSM, la capitolul numiri în funcțiile de conducători și adjuncți ai instanțelor judecătorești, am decis sa restitui 10 dosare din cele 22 înaintate.  O ,,reformă profundă” a sistemului judecătoresc nu trebuie să vizeze doar schimări structural-organizatorice ci o abordare mult mai complexă, viziuni noi conducători noi…”, a explicat președintele decizia sa.

  Igor Dodon a precizat că a avut mai multe întrevederi cu conducerea CSM și cu unii din viitorii președinți și vicepreședinți de judecătorii, în cadrul cărora au făcut schimb de opinii privind implementarea reformei și eventualele impedimente de acces al populației la actul de justiție.

  Dacă magistrații respinși de Igor Dodon vor considera neîntemiate motivele invocate de șeful statului în argumentarea deciziei, aceștia pot cere CSM-ului înaintarea repetată a candidaturii către șeful statului. Dacă plenul CSM va susține demersul judecătorilor și va remite la adresa Președinției dosarul, președintele va fi obligat să semneze decretul de numire. Președintele are dreptul să refuze doar o singură dată candidatura înaintată de CSM.
  sursa: zdg.md

 • Judecătorii „cu nouă vieţi”

  În ultimii zece ani, preşedinţii Republicii Moldova au respins rând pe rând candidaturile a 76 de judecători propuşi de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovare, reconfirmare, numire în funcție sau transfer. Vladimir Voronin, Marian Lupu, Mihai Ghimpu şi Nicolae Timofti au atenţionat în actele trimise la CSM că cei respinşi nu-și au locul în sistemul judecătoresc deoarece discreditează Justiţia, nu sunt obiectivi, deţin averi nejustificate, au probleme de integritate, relaţii cu businessmeni care conduc afaceri dubioase. De cele mai multe ori, constatările s-au bazat pe avizele Serviciului de Informaţii şi Securitate. În pofida argumentelor expuse de mai-marii ţării, CSM a lăsat în funcţie sau chiar a promovat 55 de judecători. Între timp, unii au plecat onorabil din sistem cu tot cu păcate, iar cel puţin 30 continuă şi astăzi să împartă dreptate. Centrul de Investigaţii Jurnalistice și Ziarul de Gardă au obţinut şi analizat toate actele pe care Preşedinţia le-a trimis din 2005 până în prezent Consiliului Superior al Magistraturii. Vă propunem să aflaţi ce au invocat preşedinţii şi ce a întreprins CSM.

  În ultimii zece ani, preşedinţii Republicii Moldova au respins rând pe rând candidaturile a 76 de judecători propuşi de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovare, reconfirmare, numire în funcție sau transfer. Vladimir Voronin, Marian Lupu, Mihai Ghimpu şi Nicolae Timofti au atenţionat în actele trimise la CSM că cei respinşi nu-și au locul în sistemul judecătoresc deoarece discreditează Justiţia, nu sunt obiectivi, deţin averi nejustificate, au probleme de integritate, relaţii cu businessmeni care conduc afaceri dubioase. De cele mai multe ori, constatările s-au bazat pe avizele Serviciului de Informaţii şi Securitate. În pofida argumentelor expuse de mai-marii ţării, CSM a lăsat în funcţie sau chiar a promovat 55 de judecători. Între timp, unii au plecat onorabil din sistem cu tot cu păcate, iar cel puţin 30 continuă şi astăzi să împartă dreptate. Centrul de Investigaţii Jurnalistice și Ziarul de Gardă au obţinut şi analizat toate actele pe care Preşedinţia le-a trimis din 2005 până în prezent Consiliului Superior al Magistraturii. Vă propunem să aflaţi ce au invocat preşedinţii şi ce a întreprins CSM.

  Potrivit legii, magistraţii instanţelor de fond şi cei ai curţilor de apel sunt numiţi în funcţie în urma unui concurs de către preşedintele ţării, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. La începutul carierei vin în post pentru cinci ani, iar dacă îşi fac onest munca sunt numiţi până la atingerea plafonului de vârstă — 65 de ani. Şeful statului poate respinge candidaturile doar în cazul în care depistează probe incontestabile de incompatibilitate a acestora cu funcţia respectivă şi dacă cel care pretinde la post a încălcat legislaţia sau procedurile legale de selectare şi promovare. Totuşi, CSM poate forţa mâna preşedintelui propunând repetat acelaşi candidat, o practică des întâlnită în Republica Moldova.  Centrul de Investigații Jurnalistice a solicitat oficial Președinției și CSM-ului să prezinte actele prin care şefii statului au respins în ultimii zece ani candidaturile judecătorilor. Cele două instituții au refuzat însă să ni le ofere. Reprezentanţii Preşedinţiei au motivate prin faptul ar putea fi afectat „principiul respectării drepturilor și reputației candidaților la funcția de judecător, a vieții private, intime și familiale”. Am reușit să facem rost de aceste documente care conţin informaţii de interes public, iar o parte le publicăm mai jos.

  Dosare examinate în câteva zile

  Candidatura lui Grigore Lungu la funcția de şef al Judecătoriei Ialoveni a fost respinsă la sfârşitul anului 2005 de Vladimir Voronin, președintele ţării de atunci. În actul semnat de șeful statului și expediat Valeriei Șterbeț, președinta CSM în acea perioadă, se arată că în precedentul mandat, Grigore Lungu „nu a reușit să asigure o activitate cel puțin satisfăcătoare a acestei instanțe”. „Atât domnul Lungu, cât și ceilalți judecători comit abateri procedurale grave. (…) Un aspect aparte al activității domnului Lungu îl constituie examinarea de către acesta, fără pregătirea corespunzătoare și într-un termen de la o zi până la o lună a cauzelor pentru care legislația prevede un anumit termen de examinare”, potrivit actului lui Vladimir Voronin. Şeful statului a făcut trimitere la trei dosare, două dintre care se refereau la desfacerea căsătoriei. Magistratul le-a examinat în doar trei zile, lucru nepermis de lege. Un alt caz se referea la decăderea din drepturile părintești, examinat în doar nouă zile. „Mai mult decât atât, sunt relevante neclaritățile privind consumarea a 8.000 de lei din contul extrabugetar pentru reparația automobilului de serviciu, precum și privind transferarea sumei de 411.450 de lei de la contul depozitar al Judecătoriei Ialoveni către o instituție bancară din țară și dispariția actelor privind destinația transferului acestei sume și denumirea beneficiarului”, scria Vladimir Voronin.

  Cu toate că Grigore Lungu ar fi putut fi pedepsit chiar şi penal pentru aceste încălcări, el este judecător până în prezent. Anul trecut, magistratul a încercat să revină în funcția de președinte al Judecătoriei Ialoveni. Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor de pe lângă CSM i-a barat însă acest drum, acordându-i calificativul „insuficient”. „În urmna interviurilor confidențiale întreținute cu angajații instanței, s-a constatat că judecătorul Grigore Lungu în cadrul Judecătoriei laloveni are o reputație proastă, are un comportament, deseori scandalos, din care considerente grefierii se schimbă des. În deliberare judecătorul își permite să intre cu grefierul și asistenul, astfel fiind încălcată taina deliberării. La observațiile colegilor în acest sens, ultimul reacționează neadecvat, ceea ce este o încălcare procedurală flagrantă, știrbind în acest mod imaginea justiției”, potrivit hotărârii Colegiului.

  Tehnică „însușită” de judecător?

  Un alt magistrat care a reușit să dribleze refuzul președintelui Vladimir Voronin de numire în funcție este Andrei Guțu, judecător de instrucție la Judecătoria Bălți. În decembrie 2005, Voronin îşi motiva respingerea de numire în funcţie prin faptul că  că Andrei Guțu, „activând în cadrul Comisariatului de Poliție Bălți s-a manifestat ca o persoană care posedă cunoștințe medii, nu dă dovadă de sârguință și perseverență, nu se bucură de stimă și autoritate și care pune în prim-plan interesele personale”.

  Președintele a adus drept exemplu două cazuri. Bunăoară, fiind anchetator, Andrei Guțu a restituit substanțe chimice în valoare de 500.000 de lei proprietarului, ridicate anterior de polițiști în calitate de corpuri delicte în cadrul unei cauze penale de sustragere de bunuri în proporții deosebit de mari. Acest fapt a pus în pericol desfășurarea urmăririi penale. Un alt exemplu îl constituie cauza penală în privința cetățenilor Gavriliuc și Lungu. În timpul urmăririi penale, de la aceștia au fost ridicate, în calitate de corpuri delicte, un număr mare de unități de tehnică audio și video. Ulterior, instanța a dispus restituirea bunurilor. „Însă, s-a constatat că o parte din această tehnică a dispărut, fiind însușită, conform unor date, de către domnul Guțu”, se arată în document. Peste doar jumătate de an, în ciuda acestor dezvăluiri, Andrei Guțu îmbrăcat  mantia de judecător, Voronin fiind obligat să semneze un decret de numire a acestuia în funcție. În februarie 2014, Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul „foarte bine”, iar în luna mai 2014 a fost reconfirmat în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Observat deseori în compania unor persoane suspecte”

  Tot acum zece ani, Vladimir Voronin a respins candidatura lui Valeriu Ciuntu care pretindea la funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni. Motivele refuzului invocate în documente ar fi trebuit să-l facă pe Valeriu Ciuntu incompatibil nu doar cu funcția de președinte de instanță, ci și cu cea de judecător. Magistratul activează însă și acum. „S-a constatat că dânsul a prezidat ședința de judecată privind legalitatea înstrăinării la un preț simbolic a Complexului de porcine din s. Cimișeni, Criuleni. În această ședință a fost pronunțată o hotărâre prin care a fost prejudiciat substanțial bugetul raionului”, se menționează în ordin. Ba mai mult, Vladimir Voronin scria că Ciuntu „era observat deseori în compania unor persoane suspecte, cu antecedente penale, în localuri publice și de agrement”. Mai mult, judecătorul ar fi încercat de mai multe ori să intervină în examinarea unor cauze penale în care figurau asemenea persoane, pentru a influenţa luarea deciziilor în favoarea acestora.

  În luna mai 2014, magistratul Ciuntu a fost apreciat de Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor cu calificativul „bine”. Anul acesta, acerea lui Valeriu Ciuntu a ajuns sub lupa Comisiei Naționale de Integritate (CNI). S-a stabilit că magistratul nu a inclus în declarația sa cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013 şase terenuri extravilane, patru construcții, un autoturism, trei conturi bancare și 552 de acțiuni la o societate comercială. Constatările au fost remise în adresa Procuraturii Generale (PG), care urmează să decidă dacă judecătorul va fi sau nu cercetat penal.

  Refuzat de Voronin, acceptat de Ghimpu, decorat de Timofti

  Alexandru Șpac este acum judecător la Curtea de Apel Chișinău. Pe 20 ianuarie 2006, candidatura acestuia la funcția de judecător era respinsă însă de Vladimir Voronin. Şeful statului scria negru pe alb că în perioada 1996—2002, fiind judecător, Șpac „s-a manifestat drept o persoană care pune propriile interese mai presus de obligațiile funcționale, fapt ce discreditează justiția, compromite independența și imparțialitatea ei, cinstea și demnitatea de judecător”. Voronin a oferit drept exemplu cazul lui Vasile Caras, fost director al Concernului Financiar „Intercapital”, învinuit penal pentru sustragerea depunerilor bănești, într-un dosar în care figurau peste 1.200 de persoane, majoritatea bătrâni și invalizi. Președintele a menționat că Alexandru Șpac, activând la Tribunalul Chișinău, a făcut parte din completul de judecători care l-a eliberat pe Caras din arest, aplicându-i măsura de nepărăsire a localității, fapt ce i-a permis acestuia să fugă din țară.

  Peste aproape doi ani, CSM l-a propus repetat pe Alexandru Șpac la funcția de judecător, iar Voronin l-a respins şi de acea dată. Pe lângă motivele invocate mai sus, șefului statului de atunci a scris că Șpac, „activând în calitate de avocat, practică estorcarea de bani în calitate de mită pentru judecători”. „Unul din aceste cazuri este cel în care dumnealui a reprezentat interesele unui inculpat la Curtea de Apel Chișinău. Inculpatul a refuzat să dea bani în calitate de mită. În consecință, Alexandru Șpac, contrar statului și codului deontologic al avocatului, a solicitat instanței de judecată condamnarea clientului său”, se arată în document. După ce a fost respins de două ori de Vladimir Voronin, Alexandru Șpac s-a făcut avocat. În 2010, a revenit cu o nouă cerere, fiind acceptat la funcția de judecător de Mihai Ghimpu, președinte interimar în acea perioadă. Inițial, Șpac a fost numit judecător la Curtea de Apel Comrat, iar peste aproape doi ani, a fost transferat la Curtea de Apel Chișinău. În octombrie 2012, magistratul a fost decorat de Timofti cu Ordinul „Gloria Muncii”, iar anul trecut, Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul „bine”.

  Refuzat de președinte, promovat de sistem

  În ultimii şase ani cariera judecătorului Nichifor Corochii a fost în ascensiune. Din 2009 acesta a fost detașat în cadrul CSM, iar în 2012 și 2013 a condus această instituție, fiind preşedinte interimar. Printr-un ordin semnat de Nicolae Timofti pe 30 ianuarie 2014, Corochii a ajuns judecător la Curtea de Apel Chișinău, asta după ce nu a reușit să obţină un nou mandat de membru al Consiliului. Puţini ştiu însă că acesta nu a fost acceptat de Vladimir Voronin la funcția de președinte al Judecătoriei Edineț. În aprilie 2006, Voronin scria că Nichifor Corochii „s-a manifestat ca o persoană care pune interesele personale mai presus de obligațiile funcționale, ignoră regulile de etică judecătoarească, discreditând justiţia şi compromiţând independenţa, imparţialitatea, cinstea şi demnitatea de judecător”. Preşedintele mai scria că magistratul întreținea legături cu businessmani implicați în afaceri dubioase, ceea ce a generat nemulțumirea cetățenilor. „Drept exemplu poate servi faptul tutelării de către dumnealui a activității întreprinzătorilor Mina Tomașevschi, Nicolae Tomașevschi și Zinaida Mamaliga. Datorită acestei tutelări, Mina Tomașevschi, care activa și în calitate de manager al pieței agricole locale a reușit să înstrăineze 58 de magazine și gherete din cele 75 care funcționau în piață, precum și să reducă la 25.000 -50.000 de lei pe an suma venitului transferat la buget”, potrivit actului. În acelaşi document se mai arată că în calitate de „tutore” al Minei Tomașevschi, Nichifor Corochii asigura personal examinarea cauzelor privind activitatea ei, „protejându-i interesele, urmărind restabilirea ei în funcția de manager al pieței agricole, funcție din care aceasta a fost eliberată”.

  „De asemenea, s-a constatat că domnul Corochii, făcând uz de relația sa amicală pe care o are cu executorul Țiverenco, asigură executarea hotărârilor judecătorești ce țin de interesele doamnei Tomaşevschi. Totodată, activând în calitatea de judecător și tutelând activitatea doamnei Tomașevschi, domnul Corochii a reușit să-și construiască o casă luxoasă în or. Edineț, pe str. M. Cibotari. Lucrările de construcție a caselor doamnei Tomașevschi și a domnului Corochii s-au desfășurat simultan”, mai scria Voronin. Atunci, aceste acuzaţii au fost verificate de către membrii CSM, care s-au adeverit parțial, așa că Nichifor Corochii nu a mai a fost propus repetat pentru numire în funcția de președinte al Judecătoriei Edineț. La scurt timp acesta a ajuns însă membru al CSM, iar de acolo, la Curtea de Apel Chișinău. În 2011 i s-a conferit medialia „Meritul Civic”.

  „Probabil CSM a verificat informația și ea nu s-a adeverit. Nu mai țin minte exact ce a fost. Toată informatia este la dosarul meu personal. Puteți verifica acolo ce și cum a fost. Președintele are dreptul să respingă, la fel cum CSM-ul are dreptul să înainteze repetat o candidatură”, ne-a spus Nichifor Corochii.

  „După o discuție cu reținutul, judecătorul şi-a anulat propria decizie”

  În noiembrie 2006 şi Iurie Iordan, propus de CSM pentru reconfirmarea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a fost respins de Vladimir Voronin. „Activând în calitate de judecător, s-a manifestat ca o persoană care posedă cunoștințe medii, poate fi influențată în luarea deciziilor, nu dă dovadă de sârguință și perseverență, nu se bucură de stimă și autoritate, pune interesele personale mai presus de obligațiile funcționale, este orgolios și încalcă în mod brutal normele de etică profesională”, se arată în actul preşedintelui. Potrivit aceluiaşi document, în 2003, examinând cauza penală privind D.Constantin, conducătorul unei grupări criminale, judecătorul Iordan, în prezența polițiștilor din escortă a pronunțat decizia privind arestarea acestuia. Mai târziu, după o discuție cu reținutul, judecătorul şi-a anulat propria decizie. După eliberare, D. Constantin a părăsit țara și în prezent este dat în căutare generală. În iulie 2006, Iurie Iordan ar fi contribuit la absolvirea de răspundere penală a trei infractori — Secrieru, Guștiuc și Andros – toţi aliați ai lui D. Constantin.

  În ianuarie 2005, în timpul ședinței de judecată în care era examinată cauza penală a unui bărbat magistratul a deschis radioul la intensitate maximă, „ignorând în mod demonstrativ regulile de procedură și etică judecătoarească”. Peste doar câteva luni însă, Iordan a fost reconfirmat în funcție. În noiembrie 2013 Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul „foarte bine”. Tot în 2013, magistratul a fost filmat în timp ce primea un plic de la o femeie în ograda Curții de Apel Chişinău. Ulterior, cei doi au precizat că sunt rude, iar în plic ar fi fost o factură pentru achitarea unui impozit. Am vrut să discutăm cu magistratul, însă grefiera sa ne-a spus că acesta, de obicei, nu discută cu presa.

  „…o persoană prin intermediul căreia pot fi clasate dosare penale”

  În 2007, Ștefan Starciuc a fost propus la funcția de președinte al Judecătoriei Cantemir. Voronin însă nu l-a acceptat, menționând că acesta ar avea o reputație pătată. „În perioada activității sale în cadrul Oficiului de Executare Cantemir al Departamentului de Executare, dânsul a fost implicat în acțiuni dubioase, manifestate prin diminuarea prețului de vânzare a unei încăperi ce aparținea Apă-Canal Cantemir. El a intervenit pe lângă colaboratorii CCCEC (actualul CNA – n.r.) în scopul neadmiterii ca acest caz să fie elucidat. De asemenea, în perioada exercitării funcției de judecător, în timpul examinării unui dosar penal pe numele inculpatului Corcimari, care a deținut funcția de șef al Secției asistență socială a Consiliului Raional Cantemir, domnul Starciuc a condiționat achitarea inculpatului și restabilirea lui în funcția deținută anterior prin oferirea unei recompense materiale”, scrie în documentul semnat de Vladimir Voronin.

  Atunci Starciuc nu a mai ajuns președinte. În 2009, Voronin l-a respins din nou, după ce CSM a propus să fie numit judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Pe lângă argumentele din 2007, în 2009 președintele și-a motivat refuzul prin faptul că „printre avocații din r. Cantemir, dl Starciuc este cunoscut drept o persoană prin intermediul căreia pot fi clasate dosare penale, pot fi diminuate sentințele penale, precum și favorizată soluționarea cauzelor civile, contra unei sume de bani care este încasată prin intermediari”. În ciuda acestor acuzații, cu ajutorul CSM, care l-a propus repetat spre numire, în septembrie 2009 Ştefan Starciuc a fost numit de Voronin judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

  Averea judecătorului Minciună de acum 7 ani

  Anatolie Minciună este judecător încă din 1991. Mai întâi a activat la Judecătoria populară a raionului Octombrie din Chişinău, apoi a devenit vicepreşedinte la Judecătoria sectorului Râşcani. În 2008 a fost promovat la Curtea de Apel Chişinău. A obţinut funcţia datorită membrilor CSM, pentru că a fost respins de președintele Voronin, care i-a adus mai multe acuzaţii grave.

  Potrivit documentelor, în urma investigaţiilor s-a stabilit că cheltuielile şi proprietăţile sale nu corespund veniturilor declarate. „(…) familia Minciună a reuşit să devină proprietara a şase unităţi de transport: Volkswagen Golf, Volkswagen Sharan, Opel Corsa (două unităţi), BMW 318i şi BMW 520i. Totodată, Sergiu Minciună, fiul judecătorului, a devenit cofondator cu 25% la SRL Ilagro Promils (…) În pofida informaţiilor de mai sus, pentru anii precedenţi, domnul Minciună a declarat venit doar din activitatea de judecător (20.000 de lei în 2005)”, se menţionează în actul lui Vladimir Voronin. În acelaşi document, preşedintele de atunci scria că Anatolie Minciună a achitat autoritatea criminală David Mereşinschi, alias „Debil”, şi membrii grupului acestuia, inculpaţi pentru comiterea unor acte de şantaj. La începutul anului 2008, la o solicitare repetată venită din partea CSM, Voronin nu s-a mai opus, iar Anatolie Minciună a ajuns la Curtea de Apel Chişinău.

  În ultima sa declaraţie de venituri şi proprietăţi, cea pentru anul 2014, Anatolie Minciună declară că deţine mai multe terenuri (15 hectare în raionul Briceni – n.r.), o vilă în Truşeni, mun. Chişinău, şi un apartament de 71 de metri pătraţi, dobândit în 2014, în blocul construit special pentru judecători, la un preţ de doar 360 de euro pentru un metru pătrat. Magistratul mai deţine şi trei automobile: un Land Rover fabricat în 2002, un GAZ din 1981 şi o Skoda Fabia din 2008, pe care a cumpărat-o recent. Între timp, fiul acestuia și-a mai deschis o firmă. În ianuarie 2014, magistratul a fost evaluat de Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor de pe lângă CSM, care i-a acordat calificativul „foarte bine”.

  „Văzut în repetate rânduri în stare de ebrietate în locuri publice”

  Xenofon Ulianovschi este de șapte ani vicepreședinte la Curtea de Apel Chișinău. În noiembrie 2007, candidatura sa pentru această funcție era însă respinsă. Acesta motiva prin faptul că Ulianovschi era la Curtea de doar un an. În plus, făcând parte dintr-un complet de judecători, a redus de trei ori pedeapsa aplicată unui cetățean turc de prima instanță, bărbatul fiind acuzat de trafic de copii. În 2008, magistratul a ajuns totuşi în funcția râvnită. În 2012, acesta a obținut un nou mandat. În 2013, CSM a decis intentarea procedurii disciplinare împotriva lui Xenofon Ulianovschi care era acuzat de un avocat de emiterea unor hotărâri falsificate. Pentru că judecătorul a fost anchetat, numele său a fost exclus, temporar, din lista magistraţilor propuşi pentru acordarea distincţiilor de stat. În 2014, Ulianovschi a primit totuși „Ordinul de Onoare”, acordat de președintele țării.

  În aprilie 2008, Alexandru Motricală, propus de CSM la funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Dubăsari era respins de șeful statului. Vladimir Voronin scria Consiliului că acesta, „activând în calitate de procuror, s-a manifestat ca o persoană cu cunoștințe medii, pasibilă de a fi influențată în luarea deciziilor”. „Dânsul nu dă dovadă de sârguință și perseverență în muncă, nu se bucură de stimă și autoritate, este orgolios și neglijează în mod brutal normele eticii profesionale”, menţiona preşedintele. În confirmarea celor spuse, Voronin a făcut referire la faptul că Alexandru Motricală ar face abuz de băuturi spirtoase, fiind „văzut în repetate rânduri în stare de ebrietate în locuri publice”. Peste câteva luni, CSM l-a propus reperat pe Motricală, iar președintele Voronin l-a numit judecător de instrucție la Judecătoria Dubăsari, funcție pe care o ocupă și astăzi, după ce, în octombrie 2013 a fost numit magistrat până la atingerea plafonului de vârstă.

  Avea cel mai mare număr de dosare clasate”

  Tot în luna aprilie 2008, Vladimir Voronin a respins și candidatura Tatianei Duca la funcția de vicepreședinte al Curţii de Apel Bălți. După ce a înşirat un text similar ca în cazul altor judecători respinși, preşedintele s-a referit un dosar pe care magistrata l-a examinat în 2004 şi prin care a obligat Biroul Vamal „Nord” să achite în contul unei companii private 1,35 milioane de euro drept pagube morale, rezultate în urma unui litigiu. Ulterior, această hotărâre a fost anulată de instanțele superioare. După acest refuz, Duca nu a ajuns vicepreședinte al Curţii de Apel Bălți, dar continuă și astăzi să activeze în cadrul acestei instanțe.

  Pe 7 august 2014, Petru Triboi a fost numit prin decretul lui Nicolae Timofti în funcția de președinte al Judecătoriei Nisporeni. Şase ani mai devreme, Vladimir Voronin considera că Triboi nu are dreptul să ocupe nici măcar funcția de vicepreședinte, la care a fost înaintat de către CSM. Voronin făcea referire la faptul că Triboi era caracterizat de colegi ca fiind „o persoană ușor influențabilă, ce nu se bucură de respect în colectiv, nu manifestă sârguință și perseverență, este orgolios și subiectiv în aprecieri”. „De asemenea, dânsul nu întotdeauna este exigent față de sine și față de subalterni, nu apreciază obiectiv persoanele din anturajul său, conducându-se în mare măsură de propriile simpatii și antipatii. Din punct de verere profesional, domnul Triboi este caracterizat ca având o competență mediocră (…) Activând în cadrul organelor afacerilor interne, avea cel mai mare număr de dosare clasate din motive, în opinia unora, pur subiective”, menționa Vladimir Voronin, deşi tot el, în decembrie 2005, l-a acceptat în funcția de judecător. În 2010, Petri Triboi a devenit judecător până la atingerea vârstei de pensionare.

  Apartament de la stat pentru judecător

  Nici Eugen Pșenița de la Judecătoria Edineț nu a fost pe placul lui Vladimir Voronin, care a respins candidatura acestuia la funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, refuzul însemnând la modul practic demiterea judecătorului din sistem. „Activând în calitate de judecător, domnul Pșenița s-a manifestat ca o persoană care săvârșește acțiuni ce discreditează justiția, compromite onoarea și demnitatea de judecător”, scria preşedintele. A adus și un exemplu mai mult decât elocvent. „În 2004, domnul Pșenița a adresat Primăriei Edineț o cerere privind acordarea de spațiu locativ. În iunie 2004 i s-a propus un apartament, pe care Eugen Pșenița nu l-a acceptat. Însă, în decembrie 2004, dânsul a adresat o cerere Judecătoriei Briceni prin care solicita obligarea Consiliului Orășenesc Edineț să-i acorde o despăgubire pentru neatribuirea de spațiu locativ. Din motive ce nu au putut fi stabilite, reprezentantul autorităților publice locale a acceptat pretențiile acestuia”, relata şeful statului.

  Judecătoria Briceni i-a dat câștig de cauză. Concomitent, în februarie 2006, judecătorul a cumpărat în oraşul Edineţ o casă cu două etaje pentru care a plătit 28.000 de dolari şi pe care a înregistrat-o pe numele tatălui său. Preşedintele preciza că veniturile celor doi nu le permiteau să suporte asemenea cheltuieli. Între timp, pentru executarea hotărârii Judecătoriei Briceni, în martie 2006, Oficiul Edineț al Departamentului de Executare a blocat conturile Primăriei, „fapt ce a pus în pericol alocarea de către organizațiile internaționale administrației publice locale a sumei de 3,54 milioane de lei în calitate de investiții în sfera socială”. Doar la insistenţa colegilor Eugen Pșenița a renunțat la pretinsa despăgubire și a acceptat, în schimb, un apartament de serviciu, care i-a fost atribuit la scurt timp de autorități. Mai târziu, Consiliul Orășenesc Edineț, prin decizia din 14 decembrie 2007 a modificat decizia inițială, excluzând după sintagma „spațiu locativ” specificarea „de serviciu”. Astfel, odată cu modificarea statutului apartamentului, Pșenița a obținut dreptul de a-l privatiza. CSM a propus candidatura magistratului repetat, iar Voronin s-a conformat, numindu-l în funcția de judecător până la atingerea vârstei de pensionare.

  Tranzacțiile imobiliare ale familiei

  O simplă verificare a informațiilor prezentate în actul semnat de Voronin ne confirmă faptul că magistratul a fost implicat într-o schemă imobiliară. Conform datelor cadastrale, în februarie 2006, Nicolae Pșenița, tatăl judecătorului, născut în 1940, pe atunci de 66 de ani, devine proprietarul unui apartament (nu casă, aşa cum se arată în actul lui Vladimir Voronin – n.r.) cu patru camere şi cu o suprafaţă de aproape o sută de metri pătraţi pe str. Nikolai Gribov din Edineț. În octombrie 2011, în urma unui contract de schimb între pensionarul Nicolae Pșenița și fiul său, judecătorul Eugeniu Pșenița, acel imobil devine propritatea magistratului și a familiei sale. În schimb, tatăl primește apartamentul fiului, din str. Independenței, unul de 40 de metri pătraţi. Ar putea fi vorba despre locuinţa pe care magistratul a obţinut-o de la autorităţile locale şi pe care, între timp, l-a privatizat. Doar că apartamentul nu a rămas mult timp în posesia tatălui magistratului, fiind vândut peste doar două săptămâni. Cel mai probabil, numele tatălui a fost folosit în acest proces doar pentru ca în tranzacție să nu figureze numele judecătorului.

  Din declarația de avere pentru anul 2014 aflăm că acesta deține un teren în satul Cotiujeni, raionul Briceni, apartamentul primit de la tatăl său în 2011, două garajuri și două automobile pe care le conduce împreună cu soția prin mandat. Din 2012, soția magistratului are o datorie de 30.000 de euro către o persoană fizică. Secretariatul instanței ne-a spus că magistratul se află în concediu și că nu putem discuta cu el.

  „Starea materială a soților Țonov nu corespunde veniturilor”

  În luna august 2008, Vladimir Voronin nu a acceptat-o nici pe Irina Țonov, propusă de CSM la funcția de judecătoare la Căușeni. În scrisoarea sa, șeful statului preciza că „doamna Țonov este caracterizat ca un specialist de competență mediocră, deseori invocându-se faptul că dânsa este mai multe teoretician și mai puțin practician”. „Se consideră că activitatea ei de succes este determinată în mare parte de  protecția factorilor de decizie. Irina Țonov este o persoană impulsivă, lăsându-se ușor provocată, ceea ce generează certuri și conflicte. Un alt aspect ce nu poate fi ignorat îl constituie existența unor date precum că starea materială a soților Țonov nu corespunde veniturilor declarate. Mai mult ca atât, actualmente este verificată informația privind acceptarea de către doamna Țonov, în calitatea de lector la USM, în timpul sesiunii din vara anului 2008, de la mai mulți studenți, a unor sume bănești pentru susținerea examenului și colocviului. Toate mijloacele bănești ar fi fost colectate printr-o persoană de încredere”, susţinea Vladimir Voronin.

  Respinsă de liderul PCRM, Irina Țonov a fost acceptată în decembrie 2011 de un alt președinte, interimarul Marian Lupu. Peste un an Nicolae Timofti a promovat-o la funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Căușeni. Mai nou, magistrata a devenit preşedinte interimar al instanţei. Judecătoarea deține în proprietate două apartamente, un spațiu comercial de peste 1.700 de metri pătraţi, o mașină, iar prin intermediul soțului, Igor Țonov, 100% din SRL Ghidprim, firmă înregistrată în unul din cele două apartamente ale familiei, din str. Pușkin din Capitală.

  Demisă de un președinte, primită înapoi de altul

  Marcela Nicorici a fost numită în funcția de magistrat la Judecătoria Florești în anul 2003, pe un termen de cinci ani, prin decretul lui Vladimir Voronin. În 2007, tot prin decret prezidențial, a ajuns la Judecătoria Bălți. Doar că, în 2008, atunci când a fost propusă de CSM la funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, Vladimir Voronin a respins candidatura. „S-a constatat că doamna Nicorici nu asigură examinarea cauzelor în termene rezonabile, examinarea unora dintre ele fiind amânată nejustificat, iar a altora, cu încălcarea procedurii stabilite, ceea ce trezește nemulțumirea participanților la proces”, se arată în act. Voronin a oferit drept exemplu dosarul S.A. Mioara, examinarea căruia a fost amânată timp de jumătate de an, pentru ca ulterior să fie repartizat altui judecător. „Atenționez și asupra faptului că doamna Nicorici, contrar prevederilor Codului de etică profesională, își permite să consume băuturi spirtoase în biroul de serviciu cu amicii săi. Concomitent, este fondator și manager la ÎI Iurist-Nicorici, care acordă asistență juridică, ceea ce contravine prevederilor legisțației”, potrivit aceluiaşi document.

  Drept consecință, pe 26 decembrie 2008, din cauza „expirării împuternicirilor în legătură cu nenumirea judecătorului până la atingerea plafonului de vârstă”, Marcela Nicorici a fost eliberată din funcție. După ce a plecat, potrivit platformei Magistrat.md, a devenit avocat-stagiar, administrator al insolvabilității la Întreprinderea Individuală „Nicorici Marcela”, consultant la Judecătoria Bălți, și jurist la întreprinderea cu capital străin „Moldova zahăr” SRL. Anul acesta, în luna mai, a revenit în sistemul judecătoresc, chiar dacă anterior a fost demisă, fiind acceptată fără probleme de CSM și de președintele Nicolae Timofti în funcția de magistrat la Judecătoria Fălești, pe un termen de cinci ani.

  Capacități profesionale medii și fiind pasibil de a fi influențat”

  Printr-un decret semnat de Vladimir Voronin pe 30 septembrie 2008, Veronica Carapirea devenea președinta Judecătoriei Basarabeasca. Peste doar două luni,  președintele a refuzat numirea ei în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Conform informațiilor din documentul prezidențial, pe Voronin l-a deranjat faptul că aceasta „admite la examinarea dosarelor încălcări serioase ale procedurii judiciare și ale normelor de etică profesională, achitând nemotivat contravenienți și inculpați sau pronunțând sentințe ce contravin vădit legislației și probelor acumulate de organele de anchetă”. Președintele a făcut referire la cazul inculpatei Irina Reihert, căreia magistrata i-a redus termenul pedepsei de la aproape şapte ani de închisoare cu executare la cinci ani de închisoare cu suspendare. În aprilie 2009 Vladimir Voronin a semnat totuşi decretul prin care Veronica Carapirea a devenit judecătoare până la pensionare.

  Vladimir Craveț este un alt candidat respins de Vladimir Voronin. A rămas însă judecător datorită membrilor CSM. „S-a constatat că domnul Craveț în exercitarea atribuțiilor de serviciu plasează interesele personale înaintea obligațiilor funcționale, respingând nejustificat demersurilor procurorilor privind efectuarea măsurilor de urmărire penală, inclusiv sabotând investigarea infracțiunilor legate de droguri și muniții. Concomitent, domnul Craveț admite încălcări ale procedurii judiciare și ale normelor de etică profesională, examinând superficial și iresponsabil cauzele, dând dovadă de capacități profesionale medii și fiind pasibil de a fi influențat la luarea deciziilor prin oferirea unor sume de bani”, menţiona Vladimir Voronin în aprilie 2009.  În același an, fiind propus repetat de către CSM, Voronin a semnat ordinul, iar acesta și-a continuat mandatul de judecător. În 2014, Nicolae Timofti l-a reconfirmat, din prima, în funcție.

  Pune interesele personale mai presus de obligațiile funcționale”

  În iulie 2009 CSM a propus-o pe Aurelia Pleșca la funcția de magistrat la Judecătoria Basarabeasca, pe un termen de cinci ani. „S-a constatat că doamna Pleșca, în calitate de consultant la Judecătoria Bender, s-a dovedit a fi o persoană care pune interesele personale mai presus de obligațiile funcționale, fiind pasibilă de influențe la luarea deciziilor, fapt ce discreditează justiția, compromite independența, imparțialitatea, cinstea și demnitatea de judecător”, se arată în actul prin care Vladimir Voronin a respins această candidatură. Între altele, potrivit documentului de acum șase ani, starea materială a judecătoarei nu corespundea veniturilor declarate. Peste câteva luni însă, în octombrie 2009, Mihai Ghimpu, șef interimar al statului pe atunci, a numit-o printr-un decret judecător la Judecătoria Bender, pe un termen de cinci ani. În 2014, Nicolae Timofti o numește pe Aurelia Pleșca judecător la Bender până la atingerea plafonului de vârstă.

  În martie 2010, CSM a înaintat la președinție un demers prin care i-a cerut lui Mihai Ghimpu să-i numească pe Maria Chiperi și Dorel Musteață de la Judecătoria Anenii Noi și Virgiliu Buhnaci de la Judecătoria Botanica magistrați până la atingerea plafonului de vârstă. „S-a constatat incompatibilitatea candidaturilor respective cu funcția de judecător, deoarece, în timpul exercitării funcțiunii, precum și în afara relațiilor de serviciu, comit fapte ce discreditează justiția și compromit onoarea și demnitatea de judecător, inclusiv care provoacă dubii privind obiectivitatea lor, ignoră regulile eticii judecătorești și încalcă legislația, dând consultații verbale în probleme litigioase”, potrivit documentului semnat de Mihai Ghimpu.

  Ghimpu supărat că … la Anenii Noi, oamenii votau comuniștii

  Peste o lună, membrii CSM, au venit cu un demers repetat, iar președintele țării s-a văzut obligat să semneze decretul. Mai mult, magistrații au avansat în funcții. Bunăoară, în 2011, prin decretul lui Marian Lupu, Maria Chiperi a devenit vicepreședinta Judecătoriei Anenii Noi. Ea și-a păstrat funcția și în 2015, printr-un decret similar semnat de Nicolae Timofti. Tot în 2011, Dorel Musteață a ajuns președintele Judecătoriei Anenii Noi. Peste trei a fost ales membru al CSM.

  „După ce am fost respins, am depus cerere de verificare. S-a verificat informația şi s-a făcut o notă informativă. Ne-au propus a doua oară. Peste un an am devenit președinte. Am trecut fără probleme. Am înțeles că atunci fie a fost ceva pe interior, niște scrisori anonime, fie era o decizie legată de politică. Mai în glumă, mai în serios, am înțeles că Mihai Ghimpu era supărat că noi eram de la Anenii Noi, acolo unde oamenii votau mai mult cu comuniștii.  Real, nu cunosc ce a fost. Dar, de obicei, în aceste situații, este cineva de pe loc care are ciudă și vrea să-i facă un rău judecătorului…Chiar și acum, vin avizurile de la SIS, și apar lucruri stranii. De exemplu, un judecător care cu cinci ani în urmă a trecut verificarea, iar SIS-ul i-a zis că e tot ok, acum, când pretinde la o funcție, îndată apare că, uite, în 2007, el nu știu ce a făcut. Eveniment de acum opt ani. Înseamnă ce, că organele de drept ce au făcut opt ani, au dormit? Și cum acum cinci ani era bun, dar acum nu mai e? Din discuțiile cu judecătorii, acest fenoment ciudat a luat amploare în ultimii ani”, a comentat Dorel Musteaţă. La rândul său, în iunie 2015, Virgiliu Buhnaci a fost desemnat judecător de instrucție la Judecătoria sectorului Botanica al Capitalei.

  Nu se bucură de o reputație ireproșabilă”

  Și Sergiu Godorogea de la Judecătoria raionului Râșcani, potrivit unui act semnat de Mihai Ghimpu, a discreditat justiția și a compromis onoarea și demnitatea de judecător. „Astfel, domnul Godorogea, la solicitările Poliției, în lipsa urmăririlor penale pornite în condițiile legii, precum și a demersurilor procurorilor, a autorizat acțiuni de percheziție, ridicare de obiecte, acțiuni care nu și-au atins efectul scontat, dar au generat adresări ale cetățenilor la organele procuraturii”, se arată în documentul prin care Mihai Ghimpu a respins propunerea de numire a lui Sergiu Godorogea în funcția de judecător de instrucție până la plafonul de vârstă. Peste o lună însă Mihai Ghimpu a semnat documentul, iar Sergiu Godorogea a devenit judecător de instrucție până la atingerea plafonului de vârstă. Peste patru ani, Nicolae Timofti l-a reconfirmat în funcția de judecător la Judecătoria raionului Râșcani.

  În martie 2010, CSM l-a propus pe Vasile Stihi la funcția de președinte al Judecătoriei Telenești. Iată ce arată actul prin care Mihai Ghimpu a respins candidatura: „S-a constatat incompatibilitatea domnului Vasile Stihi cu funcția de președinte al instanței judecătorești”, deoarece la judecarea cauzelor judiciare admite încălcări ale legislației material și procesuale, nu se bucură de o reputație ireproșabilă, încalcă etica profesională. De asemenea, s-au constatat inadvertențe privind dreptul său de proprietate asupra unor bunuri imobile.” În 2011, Marian Lupu îl acceptă la funcția de vicepreședinte al aceleiași instanțe.

  De ce a fost respins „finul” Melniciuc

  Acum doi ani, CSM l-a propus pe Oleg Melniciuc, pe atunci judecător și vicepreședinte al Judecătoriei sectorului Râșcani din Chișinău, la funcția de președinte al aceleiași instanțe. Nicolae Timofti a scris negru pe alb că obiectivitatea magistratului provoacă îndoieli. “În viziunea mea, activitatea domnului Melniciuc în calitatate de vicepreședinte și cea de înfăptuire a justiției în unele cause civile sunt activități desfășurate cu abateri de la normele Legii cu privire la statutul judecătorului și Codului de etică a judecătorului, precum și în condițiile existenței conflictului de interese”, se arată în document. În context, șeful statului a amintit despre un control complex efectuat la acestă instanță în urma căruia activitatea acestei judecătorii a fost apreciată ca fiind nesatisfăcătoare. În iunie 2013 Nicolae Timofti l-a numit șef la Judecătoria sectorului Râșcani. Melniciuc este finul de cununie al președintelui CSJ, Mihai Poalelungi.

  În 2014 Nicolae Timofti a respins candidatura lui Anatolie Galben atunci când CSM a propus reconfirmarea acestuia în funcţia de judecător de drept comun. Galben este unul dintre magistraţii care au judecat tineri în timpul evenimentelor din aprilie 2009. „Datele indicate în avizul de verificare al SIS vizează încălcarea de către judecătorul Anatolie Galben a principiului imparţialităţii în cadrul examinării unor dosare şi trezesc suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunţate de către acesta (…) CSM a scăpat din vedere unele circumstanţe care trebuie să fie luate în calcul şi coroborate cu statutul judecătorului”, se arată în nota trimisă la Consiliu. În iunie, membrii CSM au înaintat repetat candidatura acestuia, iar Nicolae Timofti ar trebui să emită un decret.

  „Sesizarea SIS nu are vreun suport factologic”

  Acum câteva luni, CSM l-a propus pe Ion Ţurcan la funcţia de preşedinte al Judecătoriei sectorului Centru al Capitalei, post pe care l-a ocupat începând cu 2011. Nicolae Timofti le-a scris însă foştilor colegi că într-o sesizare a Serviciului de Informaţii şi Securitate este vizată integritatea candidatului, iar detaliile expuse „trezesc suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunţate de către acesta”. Astfel, şeful statului a respins candidatura şi a insistat ca CSM să-l verifice suplimentar. ZdG a dezvăluit anterior că în informaţie parvenită de la SIS se menţiona că magistratul ar fi beneficiat de o vacanţă în România, la Poiana Braşov, pe care ar fi primit-o cadou de la un figurant într-un dosar. „Este dreptul domnului preşedinte de a respinge sau de a promova. Sesizarea SIS nu are vreun suport factologic şi nici nu corespunde adevărului. Tot ce s-a invocat în nota respectivă a constituit obiect de examinare şi ar fi avut loc încă acum trei ani şi ceva. Cu toate acestea, ei din nou scriu minciuni, mă scuzaţi de expresie”, a spus Ion Ţurcan atunci, precizând că nici el, nici familia sa nu a fost vreodată la Poiana Braşov. Nicolae Clima, inspector-judecător principal la CSM ne-a spus că în privinţa lui Ion Ţurcan nu a fost luată încă o decizie finală.

  Acum câteva luni Natalia Berbec, proaspătă absolventă a Institutului Naţional de Justiţie, a fost propusă la funcţia de magistrat la Judecătoria raionului Hânceşti, pe un termen de cinci ani. Asta după ce cu un an înainte candidatura judecătoarei care îşi dorea să ajungă la Judecătoria sectorului Buiucani a fost respinsă. Nicolae Timofti a amintit în actul pe care l-a trimis la CSM despre existenţa unor suspiciuni rezonabile privind integritatea Nataliei Berbec. „(…) astfel de numiri în funcţie pot compromite eficienţa şi imaginea sectorului justiţiei, precum şi efectele pozitive aşteptate ca rezultat al reformei acestui sector”, a menţionat şeful statului.  Potrivit datelor SIS, în perioada 2001-2009, aceasta a activat în funcţie de jurist la ÎM „Regia Transport Electric” (RTEC), întreprindere supusă atunci unor „atacuri raider”. Tot SIS scria că Natalia Berbec s-a aflat anterior în relaţii de concubinaj cu Ruslan Garştea, care, la rându-i, avea relaţii de interese cu afaceristul Veaceslav Platon, cel care ar fi fost implicat în atacurile raider de la RTEC. Anul trecut, în timpul unei şedinţe a CSM, Berbec a negat informaţiile prezentate de SIS. „Cum să demonstrez că nu-l cunosc pe Platon, dacă eu chiar nu-l cunosc?”, a întrebat Berbec reprezentanţii CSM. În iulie, preşedintele ţării a semnat decretul, iar Natalia Berbec a ajuns judecătoare la Hânceşti.

  Judecătorul respins și de Voronin, și de Timofti, promovat de CSM

  Ştefan Starciuc, cel pe care l-a criticat Vladimir Voronin, a ajuns şi în vizorul lui Nicolae Timofti. Judecătorul împreună cu alţi doi colegi — Serghei Gubenco, preşedinte al Judecătoriei Comrat, şi Grigori Colev, magistrat la aceeaşi instanţă, au fost propuşi la funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat. Nicolae Timofti nu i-a acceptat, cerând CSM-ului să-i verifice suplimentar.

  „Datele ce se conţin în sesizarea Serviciului de Informaţii şi Securitate vizează integritatea persoanelor propuse pentru numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat şi generează suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunţate de către aceştia”, potrivit actului lui Nicolae Timofti. În aprilie 2015, Consiliul a înaintat repetat candidaturile celor trei preşedintelui. „(…) Constat o situaţie paradoxală în CSM – organ care exercită autoadministrarea judecătorească, nu a examinat conţinutul avizelor consultative ale organului de verificare a titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice – Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. Cu atât mai mult că iniţierea verificării suplimentare a candidaţilor menţionaţi a fost dispusă de către însuşi CSM”, se arată în scrisoarea prin care a informat CSM că respinge candidaturile celor trei.

  În mai, la o şedinţă a CSM, Starciuc, Gubenco şi Colev au cerut să fie propuși repetat șefului statului. Solicitarea i-a nedumerit însă pe magistraţii din Consiliu care nu au ştiut cum să procedeze. „Avem o problemă. Noi nu avem acces la secretul de stat”, a amintit Teo Cârnaţ, membru al CSM, referindu-se la faptul că preşedintele şi-a bazat decizia pe informațiile primite de la SIS, care pot conţine secrete de stat și la care au acces doar un număr limitat de persoane. „Eu ştiu că mi-am făcut lucrul onest şi că sunt persoane cărora nu le convin unele hotărâri. Asta este situaţia. Poate sunt din organe. Noi emitem o hotărâre în dependenţă de lege, dar nu de interesele cuiva. Eu nu ştiu pe cine a întrebat SIS-ul dacă merit eu sau nu să merg la Curtea de Apel Comrat. Am avut dosare în care au fost implicaţi poliţişti…, alte persoane”, a spus Ştefan Starciuc, în faţa membrilor CSM.  Aceştia s-au lăsat convinşi şi, într-un final, i-au propus repetat șefului statului pe Ştefan Starciuc şi Grogori Colev la funcţia de judecător la Curtea de Apel Comrat. Aşa că preşedintele Timofti a semnat decretul.

  Cu casă de lux și tineri judecați în comisariate, promovat de CSM

  Ghenadie Morozan, magistratul de la Judecătoria sectorului Râșcani al Capitalei, care a judecat tineri în timpul evenimentelor din aprilie 2009, a fost promovat recent la Curtea de Apel Chișinău. Membrii CSM au insistat, deși președintele Nicolae Timofti a respins acum câteva luni candidatura acestuia. În documentul trimis la CSM șeful statului face trimitere la  sesizarea Uniunii organizațiilor neguvernamentale Alianța Anticorupție în care este invocată, între altele, lipsa vădită de integritate, lipsa de reputație profesională și moralitate ireproșabilă a magistratului. Organizațiile neguvernamentale au mai atenționat că judecătorul ar fi discreditat sistemul prin implicarea în acte care încălcă drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

  „Având în vedere că informațiile conținute în sesizare vizează integritatea judecătorului propus pentru a fi numit în funcție și trezesc suspiciuni rezonabile privind hotărârile pronunțate de către acesta, consider inoportună promovarea domnului Morozan la Curtea de Apel Chișinău fără ca informațiile comunicate să fie supuse examinării și aprecierii de către organul de autoadministrare judecătorească – Consiliul Superior al Magistraturii”, se arată în actul președintelui. ZdG a scris anterior că Morozan deține în proprietate o casă de lux în sect. Râșcani. Fratele acestuia este căsătorit cu Vera Morozan, sora politicianului și afaceristului Vlad Plahotniuc.

  Pătaţii care au plecat din sistem peste ani

  În cei zece ani au existat mulţi judecători care, respinşi de președinţii ţării, au continuat să profeseze datorită CSM, iar ulterior au plecat onorabil din sistem. Unii au primit şi indemnizații de la stat de sute de mii de lei.  Ion Dandara, de exempplu, a activat în sistemul judecătoresc până în 2014, deși a fost respins de Vladimir Voronin încă în 2006, pe motiv că nu ar fi un judecător imparțial. Şi Andrei Neguriță a fost judecător până în 2014 la Ștefan Vodă. În 2006, el era respins de Voronin pe motiv că ar „menține relații cu membrii lumii interlope din teritoriu, iar în zilele de odihnă ar fi practicat pescuitul împreună cu Leonid Caragia, conducător al grupării criminale «Caragia»”. Mihail Dolghieri a plecat din sistemul judecătoresc abia în 2014, deși Vladimir Voronin menţiona în aprilie 2006 că acesta ar fi fost implicat în „trafic de influență la examinarea unor litigii” și ar fi „promovat interesele reprezentanților lumii criminale”.  Victor Arnăut a fost judecător până în 2013, când a plecat benevol din sistem, deși în 2006 Vladimir Voronin îl respingea, menționând că ar fi „promovat interesele unui grup de persoane”.

  Și Ion Busuioc a fost magistrat la Judecătoria sectorului Centru din Chișinău până în aprilie 2015, când a plecat din sistem, fiind condamnat pentru un accident rutier, soldat cu decesul unui bărbat. În 2006, Vladimir Voronin informa CSM că acesta ar „comite încălcări, se comportă brutal cu participanții la proces și dă dovadă de subiectivism”.Vasile Mânăscurtă a lucrat la Judecătoria raionului Ungheni până acum trei ani, deși candidatura acestuia a fost respinsă de Vladimir Voronin pentru că „manifestă subiectivism și parțialitate și pratică tutelarea afacerilor ginerelui său, favorizând amplasarea a două gherete de produse din tutungerie, una din ele fiind instanlată chiar în zona verde a curții instanței de judecată”. După ce a plecat din sistem s-a făcut avocat, iar în 2014 a fost reținut de către Centrul Național Anticorupție pentru mită.

  Un alt caz interesant este cel al fostului judecător Victor Lanovenco. Acesta a fost demis anul trecut după ce a devenit primul judecător apreciat cu calificativul „negativ” de către Colegiul de calificare de pe lângă CSM. Anterior, acesta s-a ales cu o mustrare aspră după ce a făcut scandal într-un magazin din oraşul Vulcăneşti. În decembrie 2012, el a intrat în alimentară, fiind încălţat doar în ciorapi şi a tulburat ordinea publică, fiind dus la Poliţie. Vladimir Voronin atenţiona însă Consiliul despre comportamentul acestuia încă în 2008, atunci când l-a respins pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Şeful statului menţiona că judecătorul este „arogant, iresponsabil și lipsit de respect”, iar „pe 7 decembrie 2008, fiind de serviciu, a examinat în automobilul personal, în curtea instanței, 12 dosare administrative, stabilind rapid și într-o formă autoritară amenzi minime pentru fiecare contravenient”. „Domnul Lanovenco își permite consumul abuziv de băuturi spirtoase, inclusiv în locuri publice”, nota Voronin.

  Preşedinţia are mâinile legate

  Ion Păduraru, secretarul general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, susține că atunci când este promovat un judecător cu probleme de integritate, instituția condusă acum de Nicolae Timofti are mâinile legate. „Președintele privește critic aceste situații, pentru că dumnealui consideră că cei din CSM nu își fac pe deplin meseria atunci când propun un candidat pe care l-a respins”, susţine Ion Păduraru. Secretarul general amintește în context că președintele, încă în 2012, a înaintat un proiect de lege în Parlament prin care cerea modificarea normei astfel încât atunci când membrii CSM propun președintelui repetat un judecător pentru numire, candidatura acestuia să fie votată de toți cei 12 membri ai CSM, nu doar de 2/3 dintre aceștia, așa cum este acum.

  „Dacă ar fi aprobat, cred că în multe cazuri, măcar un membru s-ar fi opus, iar acel judecător cu probleme, nu mai trecea. Probabil acest proiect nu a mers pentru că nu le convine. Nu știu de ce și cui. Noi o să cerem acum o urgentare a examinării. Poate subiectul nu a fost luat în serios. Acum șeful statului nu are nicio pârghie, deși el este cel care semnează, în ultima instanță, decretul de numire în funcție”, explică Ion Păduraru.

  CSM: „Nu avem acces la secretul de stat”

  Şi reprezentanții CSM sunt nemulțumiți. Dacă Președinția reclamă faptul că CSM nu ține cont de informațiile șefului statului, atunci Victor Micu, președintele Consiliului, este nemulțumit de faptul că, în scrisorile care vin de la şeful statului, nu se invocă date concrete referitoare la judecătorii respinși.

  „Când examinăm o candidatură, de la SIS vine un aviz care arată că persoana respectivă prezintă factori de risc. Au existat situații când am înaintat a doua oară candidatura și am considerat că președintele nu a avut dreptul să refuze, bazându-ne pe informația dată. Pentru că, era o informație generală. Conform Legii cu privire la secretul de stat, acces la secretul de stat din oficiu, dintre mebrii CSM, îl are numai președintele CSJ, ministrul Justiției și procurorul general. Eu, ca președinte, nu am acces la secret de stat. În aceste condiții, când în avizele SIS-ului și decretele președintelui sunt informații generale, iar judecătorul vine în ședință publică și cere să-i demonstrăm care-s factorii de risc, iar noi nu putem face asta, singura soluție este să propunem persoana repetat”, insistă Victor Micu.

  Magistratul susţine că în documentele semnate de şeful de stat ar trebui să fie prezentate mai multe detalii. „Astfel am putea să-i arătăm judecătorului exact ce acuzaţii i-au fost aduse. Înțeleg când sunt secrete de stat, dar când e vorba de activitatea unui judecător, nu ar trebui să fie secrete. Avizele ar trebui să se refere nu neaparăt la dosarele judecătorului, informație pe care noi o putem lua din computer, ci la personalitatea sa, la faptul că are întâlniri cu persoane dubioase sau că nu duce un mod de viață corect. Oricum, acum, Inspecția Judiciară, care tot nu are acces la secretul de stat, face o notă informativă pe baza informației din aviz, prin care s-a respins candidatura respectivă. Nota este prezentată în ședința CSM. Dacă nu sunt demonstrate cele invocate, noi, cu instrumentele pe care le avem, nu putem face nimic”, menționază Victor Micu.

  „Nu vreau să spun că aceste informații au fost subiective și greșite, dar…”

  Nicolae Clima, fost judecător la CSJ și președinte al CSM  în perioada 2006-2009 consideră că, de multe ori, informațiile care se conțin în refuzurile președintelui nu ar corespund în totalitate adevărului. „De regulă, în perioada mea preşedintele (Vladimir Voronin – n.r.) primea informații de la anumite instituții. Nu vreau să spun că aceste informații au fost subiective și greșite, dar pot să vă spun că noi de fiecare dată porneam o verificare a tuturor circumstanțelor atunci când președintele refuza candidatura unui judecător, care de cele mai multe ori nu se adevereau în măsura în care erau invocate. Dacă ar fi să analizăm toate cazurile prin care președintele a respins, iar CSM a remis materialele repetat pentru a fi numit, vă veţi convinge că tot ce a făcut CSM a fost corect”, ne asigură fostul magistrat.

  Nicolae Clima, acum inspector-judecător principal al Inspecției Judiciare din cadrul CSM, crede că, pe viitor, așa cum este în alte state, președintele ar trebui exclus din procesul de numire în funcție a judecătorilor. „Sigur că noi trebuie să ajungem la acest nivel, pentru că încă suntem departe”, constată el.

  Experţii: „CSM nu apleacă urechea la ce spune SIS și președintele”

  „Motivarea CSM-ului, că Inspecția Judiciară nu a putut constata informațiile care se conțin în acele scrisori este o eludare de la răspundere, deoarece judecătorii-inspectori nu au acces la secretul de stat și, respectiv, nu pot să verifice acele informații. Tocmai de aceea, răspunsul președintelui la numirea în funcție sau promovarea magistratului trebuie să fie suficient de argumentate în măsura în care CSM să fie convins că SIS nu exercită careva influențe negative sau chiar atentează la inviolabilitatea sau independența judecătorului”, crede Ion Guzun, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.

  Lilia Ioniță, expert la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, îi dă dreptate. Totuşi, afirmă jurista, Legea cu privire la statutul judecătorului, dar și standardele internaționale și regionale, recomandă ca propunerile de numire a magistraților să vină de la o autoritate independentă, care este constituită în majoritate din magistrați (CSM). „Intervenția politicului (președinte, Parlament) trebuie sa fie minimă. E vorba despre separarea puterilor în stat și basta. E altceva, însă că membrii CSM nu prea apleacă urechea la ce spune SIS și președintele și atunci când în listă apare candidatul «care trebuie», se fac a închide ochii sau îşi astupă urechile”, susţine Lilia Ioniţă.

  În R. Moldova, refuzurile președintelui de numire sau promovare în funcție nu sunt făcute publice. Ion Guzun consideră acest fapt „anormal”. „Cariera și averea judecătorului nu sunt secret de stat. Magistratul a cedat o parte din garanțiile vieții private deoarece este plătit din banii publici, respectiv orice acțiune de protejare ilegală a afacerilor, participarea la vânătoare în locurile sau zonele interzise, diferența vădită dintre venituri și bunurile deținute sunt o chestiune publică”, explică juristul de la CRJM, precizând că CSM este instituția care ar trebui să facă publice aceste documente.
  sursa: zdg.md

 • Timofti a numit în funcție șapte judecători noi

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a numit în funcție șapte magistrați prin semnarea decretelor prezidențiale, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
  Mai jos puteți vedea cine și în ce instituții vor ocupa fotoliile de judecător:
  Dumitru Gherasim a fost numit în funcția de președinte al Judecătoriei Bălți;
  Ion Goncearuc – președinte al Judecătoriei Florești;
  Igor Brai – președinte al Judecătoriei Anenii Noi;
  Maria Chiperi – vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a numit în funcție șapte magistrați prin semnarea decretelor prezidențiale, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
  Mai jos puteți vedea cine și în ce instituții vor ocupa fotoliile de judecător:
  Dumitru Gherasim a fost numit în funcția de președinte al Judecătoriei Bălți;
  Ion Goncearuc – președinte al Judecătoriei Florești;
  Igor Brai – președinte al Judecătoriei Anenii Noi;
  Maria Chiperi – vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi.

   
 • Cine este şi ce avere are judecătorul de la Anenii Noi prins cu mită

  Reţinerea acestuia a avut loc în ziua în care Consiliul Superior al Magistraturii l-a propus la funcţia de preşedinte al Judecătoriei Anenii Noi pe Igor Brai şi pe Maria Chiperi la cea de vicepreşedinte.

  Reţinerea acestuia a avut loc în ziua în care Consiliul Superior al Magistraturii l-a propus la funcţia de preşedinte al Judecătoriei Anenii Noi pe Igor Brai şi pe Maria Chiperi la cea de vicepreşedinte.

   
 • В Кишиневе трудоустроены два из пяти судей ликвидированной Апелляционной палаты Бендер

  Двое из пяти судей Апелляционной палаты Бендер, ликвидированной за вынесение множества сомнительных решений, будут трудоустроены в Кишиневе. Соответствующее решение принял во вторник Высший совет магистратуры (ВСМ). Как сообщил в беседе с корреспондентом агентства "Инфотаг" член ВСМ Тео Кырнац, "работу в столице хотели найти все судьи инстанции, несмотря на наличие 66 вакантных мест в районах". "Почему никто не хочет отправиться в Вулкэнешть, к примеру? Голосами восьми членов ВСМ из девяти судьями Апелляционной палаты Кишинева (АПК) стали Ион Другуш и Светлана Леу. Я единственный, кто голосовал против, потому что не понимаю, как судья, даже заподозренный в коррупции, может выполнять свои обязанности профессионально.

  Двое из пяти судей Апелляционной палаты Бендер, ликвидированной за вынесение множества сомнительных решений, будут трудоустроены в Кишиневе. Соответствующее решение принял во вторник Высший совет магистратуры (ВСМ). Как сообщил в беседе с корреспондентом агентства "Инфотаг" член ВСМ Тео Кырнац, "работу в столице хотели найти все судьи инстанции, несмотря на наличие 66 вакантных мест в районах". "Почему никто не хочет отправиться в Вулкэнешть, к примеру? Голосами восьми членов ВСМ из девяти судьями Апелляционной палаты Кишинева (АПК) стали Ион Другуш и Светлана Леу. Я единственный, кто голосовал против, потому что не понимаю, как судья, даже заподозренный в коррупции, может выполнять свои обязанности профессионально.

  Остальные трое - Николай Ногай (неоднократно обвиненный в вынесении приговоров об отчуждении акций молдавских банков - "И"), Михаил Антонов и Аурелия Пармалак должны найти работу вне Кишинева. Или они будут уволены через неделю", - сказал он.

 • ВСМ решил проводить звукозапись судебных заседаний с помощью диктофонов

  Тысячи евро на покупку звукозаписывающего оборудования в залах суда, похоже, потрачены зря. В скором времени судебные заседания можно будет записывать с помощью обычных диктофонов. Такое решение принял накануне Высший совет магистратуры, который заключил, что большинство судов страны не используют специализированное аудио-оборудование, установленное в залах заседаний. Согласно недавнему исследованию, более половины судов не используют звукозаписывающее оборудование, приобретенное и установленное в большинстве судов правительством Соединенных Штатов Америки. Сами судьи называют разные причины. «Мы тратим по три часа на запись одного дела о разводе. Три часа. В случае, если мы будем записывать все дела на "Фемиду", рассмотрение многих из них будет затягиваться», - отметила председатель суда Яловен Надежда Тома. «В каждый понедельник в суде Новых Анен до обеда эта программа не работает.

  Тысячи евро на покупку звукозаписывающего оборудования в залах суда, похоже, потрачены зря. В скором времени судебные заседания можно будет записывать с помощью обычных диктофонов. Такое решение принял накануне Высший совет магистратуры, который заключил, что большинство судов страны не используют специализированное аудио-оборудование, установленное в залах заседаний. Согласно недавнему исследованию, более половины судов не используют звукозаписывающее оборудование, приобретенное и установленное в большинстве судов правительством Соединенных Штатов Америки. Сами судьи называют разные причины. «Мы тратим по три часа на запись одного дела о разводе. Три часа. В случае, если мы будем записывать все дела на "Фемиду", рассмотрение многих из них будет затягиваться», - отметила председатель суда Яловен Надежда Тома. «В каждый понедельник в суде Новых Анен до обеда эта программа не работает.

  Не знаю, почему, но мы неоднократно об этом сообщали», - сообщил председатель суда Новых Анен Дорел Мустяцэ. Председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь поддерживает своих коллег. «Мы не должны быть большими католиками, нежели Папа Римский. Программа очень сложна, и уже привела к тому, что усложнила работу судей, и мы теперь должны их наказывать за то, что они ею не пользуются», - заметил он.

 • 14 judecători suspectaţi de indisciplină judiciară

  La un interval de două luni de la ultima şedinţă, pe 7 septembrie, Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii va examina procedurile disciplinare intentate în privinţa a 14 judecătri. În cazul a doi judecători, Natalia Plugari, de la Judecătoria Economică de Circumscripţie, şi Constantin Creţu, de la Judecătria Ialoveni, examinarea dosarelor a fost contramandată de câteva ori. De altfel, numele judecătorului Constantin Creţu figurează în două dosare disciplinare.

  La un interval de două luni de la ultima şedinţă, pe 7 septembrie, Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii va examina procedurile disciplinare intentate în privinţa a 14 judecătri. În cazul a doi judecători, Natalia Plugari, de la Judecătoria Economică de Circumscripţie, şi Constantin Creţu, de la Judecătria Ialoveni, examinarea dosarelor a fost contramandată de câteva ori. De altfel, numele judecătorului Constantin Creţu figurează în două dosare disciplinare.

  Alţi judecători aşteptaţi mâine la colegiul disciplinar al CSM sunt Gheorghe Popa, de la Judecătoria Teleneşti, Valeriu Pădurari, dela Judecătoria Bălţi, Gheorghe Bordea, de la Judecătoria Leova, Mihai Ţurcan, de la Judecătoria Căuşeni, Igor Vornicescu, de la Judecătoria Râşcani, municipiul Chişinău, Ion Timofei, de la aceeaşi instanţă, Geta Chistol, de la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău, Iurie Silarin, de la Judecătoria din Ştefan-Vodă, Aurelia Parpalac, de la Curtea de Apel Bălţi, Maria Chiperi, de la Judecătoria Anenii-Noi, Veronica Nichitenco, de la Judecătoria Căuşeni şi Igor Botezatu, de la Judecătoria Vulcăneşti.

 • Încă doi judecători vor fi cercetaţi disciplinar

  Judecătorii Maria Chiperi și Veronica Nichitenco vor fi cercetaţi disciplinar. Potrivit Ministerului Justiţiei, cei doi magistraţi, la fel ca şi judecătorii Iurie Silarin și Aurelia Parpalac, au prejudiciat Primăria și Consiliul orășenesc Căușeni cu alte 27 de mii de euro. Magistratul Veronica Nichitenco, care ar fi pretins de la autorităţile din Căuşeni o locuinţă de serviciu, a refuzat să comenteze acuzaţiile ce i se aduc. Totodată, colega ei, Maria Chiperi, care ar fi obligat Primaria Căuşeni să achite despăgubiri în valoare de 27 de mii de euro, spune că nu ştie nimic despre decizia ministrului Justiţiei. "Eu nu sunt la curent cu nimic.

  Judecătorii Maria Chiperi și Veronica Nichitenco vor fi cercetaţi disciplinar. Potrivit Ministerului Justiţiei, cei doi magistraţi, la fel ca şi judecătorii Iurie Silarin și Aurelia Parpalac, au prejudiciat Primăria și Consiliul orășenesc Căușeni cu alte 27 de mii de euro. Magistratul Veronica Nichitenco, care ar fi pretins de la autorităţile din Căuşeni o locuinţă de serviciu, a refuzat să comenteze acuzaţiile ce i se aduc. Totodată, colega ei, Maria Chiperi, care ar fi obligat Primaria Căuşeni să achite despăgubiri în valoare de 27 de mii de euro, spune că nu ştie nimic despre decizia ministrului Justiţiei. "Eu nu sunt la curent cu nimic.

  Hotărârea a fost adoptată în baza legislaţiei în vigoare pentru perioada respectivă", a menţionat judecatorul din Anenii Noi, Maria Chiperi. Ieri, Ministrul Justiţiei a dispus intentarea procedurii disciplinare în privinţa altor doi judecători. Este vorba despre Iurie Silarin şi Aurelia Parpalac, care, în mod similar ar fi prejudiciat Primăria şi Consiliul orăşenesc Căuşeni cu 40 de mii de euro. Lupta autorităţilor cu judecătorii nedesciplinaţi este un spectacol, spun unii jurişti.

  "Anterior, au demisionat doi judecători cunoscuţi pentru faptul că emiteau hotărâri prin care atacau proprietăţile. De ce Nicolae Timofti, admiţând demisia onorată a unui judecător, care a prejudiciat imaginea statului, nu a dispus intentarea unei urmări penale?Eu aş interpreta că e o bună intenţie, fără echivocuri", a remarcat juristul Ion Dron. În 2009, judecătoarea de la Anenii Noi, Maria Chiperi a emis o hotărâre prin care Primăria și Consiliul Orășenesc Căușeni au fost obligate s-o asigure pe colega sa, Veronica Nichitenco, cu spațiu locativ, în baza Legii cu privire la statutul judecătorului.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU