Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Costiuc Ana
Căutare avansată
Foto: odnoklassniki.ru

Ciumaș Oleg

Judecătorie Bălţi, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 11.07.2011

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova Nr. 2195-VII din 11 iulie 2016, domnul Ciumaș Oleg a fost numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 200-VI din 11 iulie 2011 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Fălești.

Anul naşterii 1982

Data numirii în funcţie: 11.07.2011

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova Nr. 2195-VII din 11 iulie 2016, domnul Ciumaș Oleg a fost numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 200-VI din 11 iulie 2011 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Fălești.

Anul naşterii 1982
Instruire/Diplome
2001-2005 facultatea de drept, ULIM
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
03.10.2005 - 05.12.2005 procuror stagiar în cadrul centrului de pregătire a cadrelor procuraturii
05.12.2005 - 12.10.2006 procuror interimar în Procuratura raionului Făleşti
13.10.2006 - 11.07.2011 procuror în Procuratura raionului Făleşti
11.07.2011 numit în funcţia de judecător la Judecătoria Făleşti, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 200- VI)

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 37/4 din 12 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Oleg Ciumaş de la Judecătoria Bălţi (sediul Făleşti), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 21/2 din 13 mai 2016, hotărîrile adoptate de judecătorul Ciumaș Oleg, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 212/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Fălești, Oleg Ciumaș, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - contestate 14, menținute 11 - 78,57%;
2012 - contestate 36, menținute 26 - 72,22%;
2013 - contestate 37, menținute 28 - 75,67%;
2014 au fost contestate 43 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 36 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 83,72%;
2015 au fost contestate 50 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 36 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 72%;
2016 au fost contestate în total 41 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 73,17%;
2017 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 49, ceea ce constituie 75,51%;
2018 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 46 ceea ce constituie 69,56%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 225, casate 3 - 1,33%;
2012 - cauze examinate 405, casate 9 - 2,22%;
2013 - cauze examinate 400, casate 7 - 1,75%;
2014, din 396 cauze examinate, 6 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,51 %;
2015, din 474 cauze examinate, 8 hotăriri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,68%;
2016, din 477 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,30%;
2017, din 587 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,04%;
2018, din 928 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,40%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 37/4 din 12 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Oleg Ciumaş de la Judecătoria Bălţi (sediul Făleşti), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 21/2 din 13 mai 2016,  Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82  de puncte.

Prin Hotărârea nr. 212/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 115/10 din 13 martie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 37/4 din 12 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Oleg Ciumaş de la Judecătoria Bălţi (sediul Făleşti), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 21/2 din 13 mai 2016, hotărîrile adoptate de judecătorul Ciumaș Oleg, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 212/15 din 12 decembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Fălești, Oleg Ciumaș, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - contestate 14, menținute 11 - 78,57%;
2012 - contestate 36, menținute 26 - 72,22%;
2013 - contestate 37, menținute 28 - 75,67%;
2014 au fost contestate 43 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 36 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 83,72%;
2015 au fost contestate 50 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 36 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 72%;
2016 au fost contestate în total 41 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 73,17%;
2017 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 49, ceea ce constituie 75,51%;
2018 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 46 ceea ce constituie 69,56%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 225, casate 3 - 1,33%;
2012 - cauze examinate 405, casate 9 - 2,22%;
2013 - cauze examinate 400, casate 7 - 1,75%;
2014, din 396 cauze examinate, 6 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,51 %;
2015, din 474 cauze examinate, 8 hotăriri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,68%;
2016, din 477 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,30%;
2017, din 587 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,04%;
2018, din 928 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,40%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 37/4 din 12 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Oleg Ciumaş de la Judecătoria Bălţi (sediul Făleşti), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 21/2 din 13 mai 2016,  Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82  de puncte.

Prin Hotărârea nr. 212/15 din 12 decembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 115/10 din 13 martie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 37/4 din 12 Aprilie 2019

Hotărârea nr. 212/15 din 12 decembrie 2014

Hotărârea nr. 115/10 din 13 martie 2012

Hotărârea nr. 21/2 din 13 mai 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Oleg Ciumaş nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 21/2 din 13 mai 2016"în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Ciumaș Oleg".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 212/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2011-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Oleg Ciumaș".

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), a fost înregistrată 1 sesizăre, care a fost respinsă.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2014 - 2015 nu a fost înregistrată nici o sesizare.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului nu au fost depuse careva petiții.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Oleg Ciumaş nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 21/2 din 13 mai 2016"în perioada de raportare, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Ciumaș Oleg".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 212/15 din 12 decembrie 2014, "în perioada anilor 2011-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Oleg Ciumaș".

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), a fost înregistrată 1 sesizăre, care a fost respinsă.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2014 - 2015 nu a fost înregistrată nici o sesizare.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului nu au fost depuse careva petiții.

 

Știri
 • Ultimă oră! Cine este judecătorul în privința căruia CSM și-a dat acordul de pornire a urmăririi penale

  Consiliul Superior al Magistraturii a decis astăzi, 25 aprilie 2018, eliberarea acordului pentru pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală a unui judecător. Astfel, după o sesizare a Procurorului General, Eduard Harunjen, judecătorul Oleg Ciumaș de la Judecătoria Bălți ar putea fi urmărit penal. , judecătorul     ar putea fi urmărit penal. 

  Oleg Ciumaș are 36 de ani și este judecător din iulie 2011. În 2016 Ciumaș Oleg a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vîrstă. Tot în 2011 a fost numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Fălești.

  Consiliul Superior al Magistraturii a decis astăzi, 25 aprilie 2018, eliberarea acordului pentru pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală a unui judecător. Astfel, după o sesizare a Procurorului General, Eduard Harunjen, judecătorul Oleg Ciumaș de la Judecătoria Bălți ar putea fi urmărit penal. , judecătorul     ar putea fi urmărit penal. 

  Oleg Ciumaș are 36 de ani și este judecător din iulie 2011. În 2016 Ciumaș Oleg a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vîrstă. Tot în 2011 a fost numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Fălești.

  Solicitarea procurorului general Eduard Harunjen vine după ce judecătorul Ciumaș, în timp ce se afla la volanul mașinii sale, ar fi fost implicat într-un accident rutier în urma căruia un motociclist de 21 de ani și-a pierdut viața.

  Tot în ședința de azi a Consiliului Superior al Magistraturii Ion Druță a fost desemnat pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, iar Elvira Lavciuc a fost propusă pentru funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Orhei.
  Sursa: zdg.md

 • Dosarul Pădurea Domnească: Cât costă promisiunea lui Zubco?

  Sentinţa pronunţată miercuri, 4 februarie 2015, aproape de ora 22.00, de judecătorii de la Făleşti Ion Păcăleu, Ion Ghizdari şi Oleg Ciumaş, în unul din cele mai mediatizate şi controversate dosare cu care s-a confruntat vreodată justiţia din R. Moldova, s-a pierdut, parcă firesc şi programat, printre alte subiecte fierbinţi ale acestei perioade: problemele cu devalorizarea leului, dosarul de la Banca de Economii sau alegerea/nealegerea lui Iurie Leancă în funcţia de prim-ministru. Astfel, acel dosar, în care a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare doar fostul judecător Gheorghe Creţu, pare să fi ajuns acolo unde şi-ar fi dorit mulţi, în anonimat.

  Sentinţa pronunţată miercuri, 4 februarie 2015, aproape de ora 22.00, de judecătorii de la Făleşti Ion Păcăleu, Ion Ghizdari şi Oleg Ciumaş, în unul din cele mai mediatizate şi controversate dosare cu care s-a confruntat vreodată justiţia din R. Moldova, s-a pierdut, parcă firesc şi programat, printre alte subiecte fierbinţi ale acestei perioade: problemele cu devalorizarea leului, dosarul de la Banca de Economii sau alegerea/nealegerea lui Iurie Leancă în funcţia de prim-ministru. Astfel, acel dosar, în care a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare doar fostul judecător Gheorghe Creţu, pare să fi ajuns acolo unde şi-ar fi dorit mulţi, în anonimat.

   

 • Creţu — „trofeul” vânătorilor VIP

  În jurul orei 17.00, cei trei magistraţi din complet, Ion Păcăleu, Ion Ghizdari şi Oleg Ciumaş, au intrat în camera de deliberare. Urma sentinţa! Imediat, Creţu a ieşit împreună cu avocaţii afară, iar apoi, în camera destinată avocaţilor. L-am întrebat la ce decizie se aşteaptă. A refuzat să spună. L-am întrebat dacă această grabă cu care s-a examinat dosarul pe final nu prevesteşte ceva. „Deduceţi şi singur”, ne-a replicat el.

  În jurul orei 17.00, cei trei magistraţi din complet, Ion Păcăleu, Ion Ghizdari şi Oleg Ciumaş, au intrat în camera de deliberare. Urma sentinţa! Imediat, Creţu a ieşit împreună cu avocaţii afară, iar apoi, în camera destinată avocaţilor. L-am întrebat la ce decizie se aşteaptă. A refuzat să spună. L-am întrebat dacă această grabă cu care s-a examinat dosarul pe final nu prevesteşte ceva. „Deduceţi şi singur”, ne-a replicat el.

  În jurul orei 22:00, magistraţii au citit dispozitivul sentinţei Gheorghe Creţu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare fiind găsit vinovat de lipsirea de moarte prin imprudenţă. Creţu a fost obligat să plătească despăgubiri de aproape un milion de lei familiei Paciu, dar şi să plătească lunar 1500 de lei fiicei decedatului până la împlinirea majoratului. Ion Lupu a fost achitat pe toate cele cinci capete de acuzare pe motiv că nu s-a constatat fapta infracţiunii. Denis Eremciuc şi Valeriu Svistun, ceilalţi inculpaţi, au fost şi ei achitaţi din aceleaşi motive. Astfel, Gheorghe Creţu este singurul care va plăti pentru crima de acum doi ani, de la vânătoarea din Pădurea Domnească, la care au participat mai multe persoane importante, ca procurorul general de atunci, Valeriu Zubco sau preşedintele Curţii de Apel Chişinău, Ion Pleşca.

 • Крупный улов молдавских судей

   Одни служители Фемиды на кровно заработанные деньги приобретают роскошные особняки, другие скупают сотни гектаров земель, третьих интересуют акции на миллионы леев. В общем, каждый  живет и работает как может. Не верите? Отныне это можно легко проверить. Каждый, у кого есть доступ к Интернету, теперь может узнать о жизни и работе интересующего судьи практически всё. Даже больше, чем до сих пор знали  прокуроры и прочие следователи. Как сообщила «Панораме» адвокат Татьяна Пую, координатор проекта magistrat.md, впервые в Молдове создана база данных о всех 504 судьях Молдовы.

   Одни служители Фемиды на кровно заработанные деньги приобретают роскошные особняки, другие скупают сотни гектаров земель, третьих интересуют акции на миллионы леев. В общем, каждый  живет и работает как может. Не верите? Отныне это можно легко проверить. Каждый, у кого есть доступ к Интернету, теперь может узнать о жизни и работе интересующего судьи практически всё. Даже больше, чем до сих пор знали  прокуроры и прочие следователи. Как сообщила «Панораме» адвокат Татьяна Пую, координатор проекта magistrat.md, впервые в Молдове создана база данных о всех 504 судьях Молдовы.

  Теперь у всех заинтересованных есть доступ к биографии того или иного служителя Фемиды, каждый сможет увидеть их фотографии, изучить профессиональные достижения, ознакомиться с инициированными дисциплинарными процедурами и примененными санкциями, проверить, числятся ли за тем или иным судьей дела, проигранные Республикой Молдова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), оценить декларации о доходах и об интересах, проанализировать количество оставленных в силе и отмененных постановлений/заключений, а также узнать информацию из прессы… Данных – не на одну диссертацию.

 • Vezi când va avea loc prima ședință de judecată pe cazul „Pădurea Domnească”

  Prima ședință de judecată pe cazul Pădurea Domnească va avea loc pe unu noiembrie. Ședința va începe la ora 12:00, în cadrul judecătoriei din Fălești. Completul de judecători este format din trei magistrați: judecătorii Ion Ghizdari și Ciumaș Oleg, iar președintele ședinței este Ion Pâcăleu. Menționăm, că dosarul s-a aflat la Curtea Supremă de Justiție, care a respins cererea rudelor răposatului Sorin Paciu, de a investiga dosarul într-o instanţă de judecată din capitală. Principalul suspect în acest caz este fostul vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, Gheorghe Crețu, care pledează nevinovat. 

  Prima ședință de judecată pe cazul Pădurea Domnească va avea loc pe unu noiembrie. Ședința va începe la ora 12:00, în cadrul judecătoriei din Fălești. Completul de judecători este format din trei magistrați: judecătorii Ion Ghizdari și Ciumaș Oleg, iar președintele ședinței este Ion Pâcăleu. Menționăm, că dosarul s-a aflat la Curtea Supremă de Justiție, care a respins cererea rudelor răposatului Sorin Paciu, de a investiga dosarul într-o instanţă de judecată din capitală. Principalul suspect în acest caz este fostul vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, Gheorghe Crețu, care pledează nevinovat. 

  De asemenea, în calitate de învinuiți mai figurează și fostul director al Agenţiei „Moldsilva”, Ion Lupu, precum și directorul şi inginerul de pază al Rezervaţiei Naturale „Pădurea Domnească”.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU