Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Лазарева Надежда
Căutare avansată
foto: zdg.md

Clima Vladislav

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 07.08.2013

Prin Decretul Președintelui RM nr. 63-VIII din 20 februarie 2017, domnul CLIMA Vladislav a fost a fost numit,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1007-VII din 26 februarie 2014 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, municipiul Chișinău.

Data numirii în funcţie: 07.08.2013

Prin Decretul Președintelui RM nr. 63-VIII din 20 februarie 2017, domnul CLIMA Vladislav a fost a fost numit,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1007-VII din 26 februarie 2014 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, municipiul Chișinău.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
07.09.2009 numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, pe un termen de patru ani (Decret nr. 2231-IV)
06.02.2006 - 2014 - judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău (Decret nr. 442-IV)
26 ianuarie 2011 - numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret. nr. 17-VI)

Activitatea juridică non-judiciară
8 - 9 noiembrie 2013 - participant la conferința internațională ”Instituțiile Juridice Contemporane în contextul integrării României în Uniune Europeană” - ediția a VII-a, organizată de către Facultatea de Drept din Cadrul Universității Româno-Americane din București, cu lucrarea ”Reasonableness time of civil procedure according by low of the Republic of Moldova”.

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 108/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Vladislav Clima nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 49/5 din 14 august 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Clima Vladislav nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 63/6 din 27 septembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Judecătoriei Ciocana, Clima Vladislav, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Hotărîrile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:

2013, contestate 75 hotărîri/sentințe/încheieri, menținute 47 hotărîri/sentințe/încheieri - 62,7%;
2014, contestate 90 hotărîri/sentințe/încheieri, menținute 63 hotărîri/sentințe/încheieri - 70,0%;
2015, contestate 76 hotărîri/sentințe/încheieri, mentinute 24 hotărîri/sentințe/încheieri 31,6%.
În calitate de judecător la Judecătoria Ciocana:
2015 au fost contestate în total 119 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 94, ceea ce constituie 78,99%;
2016 au fost contestate în total 100 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 76, ceea ce constituie 76%;
2017 au fost contestate în total 27 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 24, ceea ce constituie 88,88%.
În calitate de judecător la Curteade Apel Chișinău:
2017 au fost contestate în total 15 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 14, ceea ce constituie 93,33%.

Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2010 din 65 contestate, menținute 44 - 67,69%;
2011 din 99 contestate, menținute 78 - 78,78%;
2012 din 88 contestate, menținute 66 - 75%;
2013, din 512 cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 2,54%;
2014, din 559 cauze examinate, 6 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,07%;
2015, din 255 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,96%. 
În calitate de judecător la Judecătoria Ciocana:
2015, din 452 cauze examinate, 32 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,07%;
2016, din 403 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,20%;
2017, din 63 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,76%.
În calitate de judecător la Curtea de Apel Chișinău:
2017, din 338 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,88%;
2018, din 279 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,15%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea 108/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Excelentacumulând un total de 87 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 929/38 din 27 decembrie 2016,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Clima Vladislav (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 96/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Clima Vladislav pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare a funcţiei de Judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Hotărârea nr. 112/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura domnului Clima Vladislav, judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, la concursul pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. 

Prin Hotărârea nr. 49/5 din 14 august 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 91 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 50/9 din 18 decembrie 2013, a fost admisă candidatura domnului Clima Vladislav, judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, la concursul pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. 

Prin Hotărârea nr. 63/6 din 27 septembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 91 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 600/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătorului Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea CSM nr. 796/38 din 18 decembrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 53/3 din 05 Februarie 2019, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Dorel Musteață, judecător detașat, membru CSM și Vladislav Clima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, în vederea participării, la seminarul de instruire „Gestionarea disciplinei pe platforma ILIAS în cadrul formării inițiale”, ce se va desfășura la data de 07 februarie 2019 în incinta Institutului Național al Justiției.

Prin Hotărârea nr. 74/4 din 26 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat judecătorii Bostan Angela și Clima Vladislav de la Curtea de Apel Chișinău pentru participare la Conferința Consiliului de Administrare a MEDEL „Austeritate și drepturi sociale”, ce va avea loc la Atena, Grecia, în perioada 14-17 martie 2019.

Conform Hotărârii nr.719/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a autorizat delegarea președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu și judecătorului Curții de Apel Chișinău, Vladislav Clima, în vederea participării cea de-a 60-ea reuniune anuală a Asociaţiei Internaționale a Judecătorilor, care va avea loc în perioada 10-17 noiembrie 2017, la Santiago del Chile, Chile.

Prin Hotărârea nr. 673/30 din 10 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor pentru participare la seminarul de formare a formatorilor în domeniul sănătății mintale, care va avea loc în perioada 23 – 27 octombrie 2017 în raionul Călărași, satul Leordoaia, precum urmează: 
Ludmila Ouș, Curtea de Apel Chișinău; 
Vladislav Clima, Curtea de Apel Chișinău; 
Angela Bostan, Curtea de Apel Chișinău; 
Ana Panov, Curtea de Apel Chișinău; 
Svetlana Sleahtițki, Curtea de Apel Bălți.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 108/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Vladislav Clima nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 49/5 din 14 august 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Clima Vladislav nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 63/6 din 27 septembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Judecătoriei Ciocana, Clima Vladislav, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Hotărîrile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:

2013, contestate 75 hotărîri/sentințe/încheieri, menținute 47 hotărîri/sentințe/încheieri - 62,7%;
2014, contestate 90 hotărîri/sentințe/încheieri, menținute 63 hotărîri/sentințe/încheieri - 70,0%;
2015, contestate 76 hotărîri/sentințe/încheieri, mentinute 24 hotărîri/sentințe/încheieri 31,6%.
În calitate de judecător la Judecătoria Ciocana:
2015 au fost contestate în total 119 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 94, ceea ce constituie 78,99%;
2016 au fost contestate în total 100 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 76, ceea ce constituie 76%;
2017 au fost contestate în total 27 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 24, ceea ce constituie 88,88%.
În calitate de judecător la Curteade Apel Chișinău:
2017 au fost contestate în total 15 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 14, ceea ce constituie 93,33%.

Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2010 din 65 contestate, menținute 44 - 67,69%;
2011 din 99 contestate, menținute 78 - 78,78%;
2012 din 88 contestate, menținute 66 - 75%;
2013, din 512 cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 2,54%;
2014, din 559 cauze examinate, 6 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,07%;
2015, din 255 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,96%. 
În calitate de judecător la Judecătoria Ciocana:
2015, din 452 cauze examinate, 32 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,07%;
2016, din 403 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,20%;
2017, din 63 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,76%.
În calitate de judecător la Curtea de Apel Chișinău:
2017, din 338 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,88%;
2018, din 279 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,15%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea 108/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Excelentacumulând un total de 87 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 929/38 din 27 decembrie 2016,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Clima Vladislav (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 96/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Clima Vladislav pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare a funcţiei de Judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Hotărârea nr. 112/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura domnului Clima Vladislav, judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, la concursul pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. 

Prin Hotărârea nr. 49/5 din 14 august 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 91 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 50/9 din 18 decembrie 2013, a fost admisă candidatura domnului Clima Vladislav, judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, la concursul pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. 

Prin Hotărârea nr. 63/6 din 27 septembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 91 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 600/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătorului Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea CSM nr. 796/38 din 18 decembrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 53/3 din 05 Februarie 2019, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Dorel Musteață, judecător detașat, membru CSM și Vladislav Clima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, în vederea participării, la seminarul de instruire „Gestionarea disciplinei pe platforma ILIAS în cadrul formării inițiale”, ce se va desfășura la data de 07 februarie 2019 în incinta Institutului Național al Justiției.

Prin Hotărârea nr. 74/4 din 26 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat judecătorii Bostan Angela și Clima Vladislav de la Curtea de Apel Chișinău pentru participare la Conferința Consiliului de Administrare a MEDEL „Austeritate și drepturi sociale”, ce va avea loc la Atena, Grecia, în perioada 14-17 martie 2019.

Conform Hotărârii nr.719/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a autorizat delegarea președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu și judecătorului Curții de Apel Chișinău, Vladislav Clima, în vederea participării cea de-a 60-ea reuniune anuală a Asociaţiei Internaționale a Judecătorilor, care va avea loc în perioada 10-17 noiembrie 2017, la Santiago del Chile, Chile.

Prin Hotărârea nr. 673/30 din 10 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor pentru participare la seminarul de formare a formatorilor în domeniul sănătății mintale, care va avea loc în perioada 23 – 27 octombrie 2017 în raionul Călărași, satul Leordoaia, precum urmează: 
Ludmila Ouș, Curtea de Apel Chișinău; 
Vladislav Clima, Curtea de Apel Chișinău; 
Angela Bostan, Curtea de Apel Chișinău; 
Ana Panov, Curtea de Apel Chișinău; 
Svetlana Sleahtițki, Curtea de Apel Bălți.

 

Решение №53/3 от 05.02.2019 г.

Hotărârea nr. 53/3 din 05 Februarie 2019

Hotărârea nr. 74/4 din 26 Februarie 2019

Hotărârea nr. 600/28 din 18 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 108/12 din 09 Noiembrie 2018

Hotărârea nr.719/31 din 31 octombrie 2017

Hotărârea nr. 673/30 din 10 octombrie 2017

Hotărârea nr. 63/6 din 27 septembrie 2013

Hotărârea nr. 50/9 din 18 decembrie 2013

Hotărârea CSM nr. 796/38 din 18 decembrie 2012

Hotărârea nr. 49/5 din 14 august 2015

Hotărârea nr. 112/12 din 08 octombrie 2015

Hotărârea nr. 96/12 din 04 iulie 2016

Hotărârea nr. 929/38 din 27 decembrie 2016

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 108/12 din 09 Noiembrie 2018, ”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Vladislav Clima nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 49/5 din 14 august 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013 - 3015, în privința judecătorului Vladislav Clima nu au fost înregistrate și examinate proceduri discilplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 63/6 din 27 septembrie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Clima Vladislav".

Prin Hotărârea nr. 63/9 din 16 Noiembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a admis contestaţia depusă de către cet. Gociu Vasile, împotriva Hotărârii nr. 265/9 din 03 septembrie 2018 a Completului de Admisibilitate nr. 1, privind menţinerea deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 490s-668 p/m şi nr. 536 s-732 p/m din 14 iunie 2018, emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Mînăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malîi Ala cu preluarea cauzei disciplinare spre examinare în fond.

Prin Hotărârea 265/9 din 03 Septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Gociu Vasile, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 14 iunie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău – Igor Mînăscurtă, Clima Vladislav, Malîi Ala.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 10 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în anul 2013 au fost depuse 5 petiții neîntemeiate în privinţa judecătorului, iar în perioada anilor 2014-2015 nu a fost depusă nici o petiție.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului  au fost depuse 12 petiții, toate fiind neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 108/12 din 09 Noiembrie 2018, ”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Vladislav Clima nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 49/5 din 14 august 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013 - 3015, în privința judecătorului Vladislav Clima nu au fost înregistrate și examinate proceduri discilplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 63/6 din 27 septembrie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Clima Vladislav".

Prin Hotărârea nr. 63/9 din 16 Noiembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a admis contestaţia depusă de către cet. Gociu Vasile, împotriva Hotărârii nr. 265/9 din 03 septembrie 2018 a Completului de Admisibilitate nr. 1, privind menţinerea deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 490s-668 p/m şi nr. 536 s-732 p/m din 14 iunie 2018, emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Mînăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malîi Ala cu preluarea cauzei disciplinare spre examinare în fond.

Prin Hotărârea 265/9 din 03 Septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Gociu Vasile, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 14 iunie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău – Igor Mînăscurtă, Clima Vladislav, Malîi Ala.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 10 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în anul 2013 au fost depuse 5 petiții neîntemeiate în privinţa judecătorului, iar în perioada anilor 2014-2015 nu a fost depusă nici o petiție.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului  au fost depuse 12 petiții, toate fiind neîntemeiate.

Hotărârea nr. 63/9 din 16 Noiembrie 2018

Hotărârea 265/9 din 03 Septembrie 2018

Știri
 • Cum i-a făcut justiția milionari pe judecătorii care au anulat alegerile

  Majoritatea judecătorilor care au participat la procesul de anulare a alegerilor locale din mun. Chişinău deţin averi de milioane: case, apartamente sau maşini scumpe. Unii dintre aceştia au fost implicaţi şi anterior în luarea unor decizii controversate, iar alţii au fost promovaţi în sistem deşi nu au avut punctaj maxim în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Șirul hotărârilor judecătorești prin care alegerile locale din Chișinău, câștigate de Andrei Năstase în fața lui Ion Ceban, au fost invalidate, a început prin hotărârea Rodicăi Berdilo, magistrată la Judecătoria Chișinău. Despre averea, cariera și dosarele gestionate de magistrată, ZdG a scris în ediția trecută. Ulterior, șase colegi de-ai ei, trei de la Curtea de Apel (CA) Chișinău și trei de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), au menținut hotărârea primei instanțe, confirmând, definitiv și irevocabil, anularea votului a 248 de mii de alegători din Chișinău.

  Majoritatea judecătorilor care au participat la procesul de anulare a alegerilor locale din mun. Chişinău deţin averi de milioane: case, apartamente sau maşini scumpe. Unii dintre aceştia au fost implicaţi şi anterior în luarea unor decizii controversate, iar alţii au fost promovaţi în sistem deşi nu au avut punctaj maxim în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Șirul hotărârilor judecătorești prin care alegerile locale din Chișinău, câștigate de Andrei Năstase în fața lui Ion Ceban, au fost invalidate, a început prin hotărârea Rodicăi Berdilo, magistrată la Judecătoria Chișinău. Despre averea, cariera și dosarele gestionate de magistrată, ZdG a scris în ediția trecută. Ulterior, șase colegi de-ai ei, trei de la Curtea de Apel (CA) Chișinău și trei de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), au menținut hotărârea primei instanțe, confirmând, definitiv și irevocabil, anularea votului a 248 de mii de alegători din Chișinău.

  La CA Chișinău, decizia de invalidare a alegerilor a fost luată de un complet de judecători format din președintele ședinței, Vladislav Clima, și judecătorii Ala Malîi și Ecaterina Palanciuc. Toți trei au fost promovați la CA Chișinău în ultimul an și jumătate, iar doi dintre aceștia au fost promovați chiar dacă nu aveau cel mai mare punctaj în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Și la capitolul avere cei trei judecători au mai multe repere comune.

  Vladislav Clima este judecător din 2006, fiind numit în funcție la Judecătoria Ciocana. În februarie 2017, în temeiul unui decret al președintelui Igor Dodon, ajunge judecător la CA Chișinău. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă la trei ani de la accederea în funcția de judecător, prima disponibilă online, Clima indică o avere modestă: un venit anual, împreună cu soția sa, de 100 de mii de lei, un apartament de 70 m.p. și un automobil „Subaru Forester” fabricat în 2006 și cumpărat în leasing, inițial, de soacra sa, Vera Siminel, după care contractul de leasing fuseseră trecut pe Vladislav Clima.

  Clima în 2017: două apartamente şi o casă în construcţie într-o suburbie a Chişinăului

  Peste opt ani, în declarația de avere și interese pentru anul 2017, Vladislav Clima indică deja o avere de milioane: două apartamente, un garaj, o casă de locuit nefinalizată, un Land Rover Discovery Sport, fabricat în 2015 și achiziționat în 2016 cu 38 de mii de euro și, un Volkswagen Passat Comfortline, fabricat și cumpărat în 2017 cu 20 de mii de euro. În 2017, magistratul și soția sa, Maria, care a obținut anul trecut, din servicii de design interior în străinătate, suma de 8,6 mii USD, au contractat un credit de 38 de mii de euro, scadent în 2019. Tot în 2017, Vladislav Clima susține că a primit o donație de 10 mii de euro de la tatăl său, Nicolae Clima, fost judecător la CSJ, actualul șef al Inspecției Judiciare de la CSM.

  Casa nefinalizată, de peste 295 m.p la care face referire Vladislav Clima, amplasată într-o suburbie a Chișinăului, este construită pe un teren cu o suprafață de 12 ari, obținut de judecător în 2012, printr-un contract de superficie valabil până în 2020, semnat cu un oarecare Liviu Pahomi, proprietarul din acte al terenului. Conform datelor de la Cadastru, viitoarea locuință are suprafața de 295,7 m.p.

  Ala Malîi, judecătoarea care vindea maşini cu 10 mii de lei

  Și averea colegei de complet a lui Vladislav Clima, Ala Malîi, a crescut substanțial de când aceasta face justiție. Ala Malîi este judecătoare din 2008, fiind numită, prin decret prezidențial, pe un termen de 5 ani la Judecătoria Ciocana, Chișinău. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă la doar câteva luni de la numirea în funcție, judecătoarea nu indica nici casă, nici mașină, arătând că a venit în sistem practic fără nimic. Încet-încet, în declarațiile sale de avere, bunurile mobile și imobile s-au multiplicat.

  În mai 2016, ZdG scria că judecătoarea și soțul ei, fost inspector fiscal, au vândut un Hyundai Santa Fe cu doar 10 mii de lei. În 2012, ea anunța că a vândut alte două mașini, la fel, cu câte 10 mii de lei. În 2014, soții Malîi au mai comercializat un autovehicul la un preț mult sub cel de piață, declarând doar suma de 5 mii de lei. În aceste condiții, în 2014, într-o suburbie a Chișinăului, soții Malîi au demarat construcția unei case de locuit, finalizată deja. Imobilul are imprimat pe fațadă inițialele celor doi soți, A&I, și costă, la preț de piață, peste patru milioane de lei.

  Judecătoarea a depus trei declaraţii de avere pentru 2017. În două a indicat doar salariul

  Pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI) sunt trei declarații de avere și interese depuse de judecătoarea Malîi pentru 2017. În două din ele, care datează din 28 martie 2018, judecătoarea nu a trecut decât salariul său și al soțului, fără a face trimitere la casa și la mașinile pe care le deține în proprietate. Doar într-o declarație depusă cu o zi mai devreme, pe 27 martie 2018, Ala Malîi declară patru terenuri și trei case de locuit (două din ele modeste, cu statut de donație), dar și trei automobile: Opel Ascona, Chevrolet Captiva și Toyota Auris, cumpărată în 2017 cu 9,5 mii de euro, bani luați în credit, care urmează a fi rambursat până în 2019.

  Ala Malîi a fost promovată de CSM la CA Chișinău în ianuarie 2018. În martie, președintele Dodon a și semnat decretul de numire în funcție. Malîi a câștigat concursul organizat de CSM, deși se afla, după punctaj, pe locul 3 dintre cei patru candidați. În hotărârea CSM se menționează că „exprimarea votului pentru un candidat sau altul e un drept exclusiv al membrului CSM”, dar și că „Ala Malîi e responsabilă, obiectivă, imparțială și exigentă, examinând cu diligență cauzele aflate în gestiune și exercitând cu verticalitate atribuțiile de serviciu”.

  CMC, obligat de instanţe să-i ofere magistratei Palanciuc un apartament

  Ecaterina Palanciuc, al treilea judecător din completul de la CA Chișinău care a invalidat alegerile, a venit în justiție în 2005, fiind numită în funcție la Judecătoria Centru. În 2011, Palanciuc a fost promovată în funcția de vicepreședintă a Judecătoriei Centru, iar în 2015 a deținut, pentru scurt timp, fotoliul de președintă interimară a acestei instanțe, imediat fiind promovată la CA Chișinău.

  În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă după patru ani de exercitare a funcției, aceasta indica un salariu de 18,6 mii de lei. Magistrata nu făcea referire la apartamente sau mașini. În 2017, însă, Palanciuc declară că a vândut, cu 556 mii de lei, un apartament de 90,8 m.p. construit de compania „Basconslux” special pentru judecători, la un preț de aproape două ori mai mic față de cel de piață. Judecătoarea declară două terenuri, unul extravilan și altul agricol, două apartamente, două garajuri și două automobile (Ford Tranzit și Opel Omega). Un imobil de 91 m.p. a fost cumpărat de soții Serghei și Ecaterina Palanciuc în 2017, în urma unui contract de investiții (nu se precizează dacă e același apartament vândut în 2017), iar altul, de 72 m.p., a fost obținut de soțul ei, conform informațiilor din declarația de avere și interese pentru 2017, prin certificat de moștenitor testamentar, contract de vânzare-cumpărare și o hotărâre a instanței de judecată.

  În 2012, Ecaterina Palanciuc a acționat în judecată Consiliul Municipal Chișinău CMC), cerând să fie asigurată cu spațiu locativ. Atunci, toate instanțele i-au acceptat cererea, Consiliul fiind obligat să-i ofere judecătoarei un apartament.

  Averea declarată şi deciziile luate de judecătorul Ion Druţă

  Punctul final în procesul de invalidare a alegerilor locale din Chișinău a fost pus de trei judecători de la CSJ. La fel ca și în cazul colegilor lor de la Apel, carierele lui Ion Druță, Victor Burduh și Luiza Gafton au mai multe repere comune. Cei trei magistrați au ajuns recent la CSJ, fiind promovați direct din prima instanță, „sărind” peste o activitate într-o instanță de apel. Ion Druță a devenit judecător în 1994, fiind numit la Judecătoria Botanica. În 2006-2013, el a deținut funcția de președinte al acestei instanțe. De aici, în 2013, a fost instalat direct în fotoliul de judecător la CSJ, iar în mai 2018, fiind singurul candidat, ajunge președinte al CSJ, în locul lui Mihai Poalelungi, plecat la Curtea Constituțională.

  În 2015, procurorul general a solicitat tragerea la răspundere penală a magistratului, pentru cazul „Aroma-Floris”. CSM a respins demersul, iar Druță și-a continuat activitatea. În 2016, magistratul Druță a făcut parte din completul de judecată care a obligat statul să transfere companiei „Basconslux” SRL peste 14 milioane de lei pentru demolarea Stadionului Republican. Deși Colegiul Disciplinar a decis sancționarea cu „mustrare aspră” a patru judecători de la CSJ, Iulia Sârcu, Galina Stratulat, Iuliana Oprea și Ion Druță, CSM a anulat pedeapsa. În mai 2013, ZdG a scris despre palatul și afacerile de familie ale lui Ion Druță, pe atunci președinte al Judecătoriei Botanica. Acesta locuiește, din 2001, împreună cu familia, pe str. Malina Mică din Chișinău. Prin deczia CMC din 1 mai 2003, magistratul a obținut un teren cu o suprafață de 0,055 ha la Malina Mică. Pentru a înregistra terenul, acesta a plătit o taxă de 200 de lei. Conform informațiilor din declarația sa de avere și interese pentru 2017, familia lui Ion Druță a avut venituri de 426,5 mii de lei. Aceștia mai dețin, pe lângă casă, două terenuri, un apartament și două mașini: o Honda CRV și o Toyota Yaris, ambele cumpărate în 2009 și 2010. În 2016, familia Druță a contractat un credit în valoare de 50 de mii de euro.

  Doi judecători de la CSJ cu avere mai modestă

  Victor Burduh este judecător din 1999, când a fost numit în funcție la Judecătoria Hâncești. În 2003, ajunge la Judecătoria Ciocana. Ulterior, o scurtă perioadă de timp, deține interimatul funcției de președinte al acestei instanțe. Înainte de a ajunge la CSJ, în aprilie 2018, Burduh a fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău. În declarațiile de avere și interese pentru 2009-2010, Burduh indica o casă de locuit în comuna Gura Galbenei, r. Cimișlia, și câteva terenuri în aceeași localitate. În declarația din 2017, judecătorul Burduh arată că familia sa a vândut un apartament în sectorul Ciocana, cu suma de 60 de mii de euro (echivalentul a 1,2 milioane de lei). Conform datelor de la Cadastru, locuința a fost înregistrată doar pe numele Elenei Burduh, fiind cumpărată de ea în 2008-2011, în urma unui contract de investiții. Judecătorul Burduh mai declară că deține, cu titlu de posesie, un alt apartament, fără a indica suprafața sau valoarea sa. Elena, soția judecătorului, este implicată în activitatea a două firme: „Vip Magazin Grup” și PP „Revista Media” SRL. Din 2010 și până în 2018, familia Burduh anunță că a rambursat un credit în valoare de 200 de mii de lei.

  Luiza Gafton poartă robă de judecătoare din 1991, când a fost numită în funcție la Judecătoria Botanica. Din 2014, Gafton a condus această instanță, iar la început de 2017, după reformarea instanțelor, ea a fost aleasă vicepreședintă a Judecătoriei Chișinău. La scurt timp, în mai 2017, Gafton este promovată la CSJ, luând cel mai mare punctaj într-un concurs organizat de CSM. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009,Gafton declara un salariu de aproximativ 5 mii de lei pe lună și un automobil Land Rover cumpărat cu 424 mii de lei. În declarația de avere și interese pentru 2017 magistrata susține că a avut un salariu mediu lunar de aproximativ 25 de mii de lei și o pensie de aproximativ 10 mii de lei. Din 2013, Gafton este proprietara unui apartament de 51 m.p. și a patru terenuri agricole. Ea conduce același autoturism, Land Rover, fabricat în 2008 și cumpărat în 2009. În 2016, și-a cumpărat un alt autoturism, VAZ, fabricat în 2001, plătind 5 mii de lei. Într-un depozit la Victoriabank, judecătoarea păstrează 11 mii de euro.
  Sursa: zdg.md

 • Igor Dodon a semnat un Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău

  Astăzi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat un Decret prin care a numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău următoarele persoane: Vladislav Clima, Aliona Danilov, Alexandru Gafton, Ludmila Ursu.

  În cadrul ședinței cu judecătorii promovați, a avut loc o discuție cu privire la situația actuală din sistemul judecătoresc, despre și lacunele existente și necesitatea promovării unor reforme calitative în domeniu.

  Astăzi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat un Decret prin care a numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău următoarele persoane: Vladislav Clima, Aliona Danilov, Alexandru Gafton, Ludmila Ursu.

  În cadrul ședinței cu judecătorii promovați, a avut loc o discuție cu privire la situația actuală din sistemul judecătoresc, despre și lacunele existente și necesitatea promovării unor reforme calitative în domeniu.

  Șeful statului a atenționat judecătorii promovați asupra  responsabilității directe pe care o poartă în fața cetățenilor. Igor Dodon i-a îndemnat să se conducă în activitatea lor doar de Lege, să o aplice în mod egal, indiferent de apartenența sau convingerea politică a persoanelor care se află în fața lor și să nu admită orice act de presiune politică sau de alt gen asupra lor.

  Sursa:presedinte.md

 • Șase judecători noi la Curtea de Apel Chișinău. Cine sunt aceștia

  Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi candidaturile pentru suplinirea celor șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, au fost desemnați la funcția de judecător a CA trei magistrați de la Judecătoria Ciocana – Vladislav Clima, Igor Mânăscurtă și Ion Bulhac, și câte un magistrat de la Judectăria Centru – Alexandru Gafton, Judecătoria Buiucani – Aliona Danilov, și Judecătoria Râșcani – Ludmila Ursu. Candidaturile acestora urmează să fie propuse președintelui țării pentru numirea în funcție.

  Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi candidaturile pentru suplinirea celor șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, au fost desemnați la funcția de judecător a CA trei magistrați de la Judecătoria Ciocana – Vladislav Clima, Igor Mânăscurtă și Ion Bulhac, și câte un magistrat de la Judectăria Centru – Alexandru Gafton, Judecătoria Buiucani – Aliona Danilov, și Judecătoria Râșcani – Ludmila Ursu. Candidaturile acestora urmează să fie propuse președintelui țării pentru numirea în funcție.

  Activitatea magistratului Vladislav Clima a fost apreciată cu calificativul „excelent” de către Colegiul de evaluare. Clima a devenit judecător în anul 2006, iar în 2014 a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, pentru un mandat de patru ani.

  Acum un an, despre judecătorul Igor MânăscurtăRISE Moldova scria că ar fi în lista magistraților care urmează să beneficieze de apartamente la preț redus. El este judecător din 1997. Atât Igor Mânăscurtă, cât și Ion Bulhac au apărut în vizorul presei după evenimentele din 7 aprilie 2009. Pe numele ambilor judecător au fost depuse plângeri precum că au examinat dosare în incinta Comisariatelor de poliție a municipiului Chișinău în zilele de 8 – 10 aprilie 2009.

  În luna iunie, Ion Bulhac și Alexandru Gafton au candidat pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Doar că atunci, CSM a decis că această funcție va fi ocupată de contracandidatul lor, Evgheni Sanduța, care la acel moment era președintele Judecătoriei Criuleni.

  Și magistrata Aliona Danilov de la Judecătoria Râșcani apare în lista judecătorilor care au solicitat apartamente. RISE Moldova scria că ea deține un apartament și un lot de teren pentru construcții. Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului” două hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Aliona Danilov, au fost obiect de examinare la CtEDO. Ea este judecătoare din 1996, iar în 2014 a fost numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani.

  Ludmila Ursu este o altă judecătoare care va beneficia de aprtament la preț redus. Potrivit aceleiași investigații RISE Moldova, aceasta ar fi solicitat spațiu locativ pentru copilul minor aflat la întreținere. Ludmila Ursu este judecătoare din 2006.

  Pentru funcțiile vacante de la instanța de apel și-au depus candidaturile 10 magistrați, dintre care un judecător de la Judecătoria Grigoriopol.

  Amintim că, la începutul acestei luni, mai mulți judecători și-au dat demisia. Unul dintre motivele plecărilor din sistem ar fi reforma sistemului de pensii.

  sursa:BizLaw
 • Noutăţile din averea judecătorilor instanţelor din Chişinău

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei sect. Centru, a avut un salariu de 152 mii de lei în 2014 şi 10 mii din activitatea didactică. Cei mai mulţi bani acasă a adus însă soţia sa, Daniela Ţurcan, care este notar. Aceasta a raportat un venit de 1,43 milioane de lei şi alţi 28 de mii din activitatea didactică. Alţi 549 mii de lei, anul trecut, familia Ţurcan i-a câştigat din vânzarea unui apartament din str. Miron Costin, aşa că a rămas, conform declaraţiei, fără loc de trai oficial.

  Judecătoarea Angela Catană, tot de la Centru, a raportat anul trecut un salariu de 154 mii de lei. Declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi este completată ciudat, ea precizând în mai multe locuri că situaţia nu s-a schimbat de anul trecut, deşi este obligată să declare tot ce are la momentul completării declaraţiei. Totodată, aceasta a indicat că soţul său, fiind avocat, a avut dividende de 1,7 milioane de lei de la firma SRL „Termidor”, însă mai jos nu a indicat că acest SRL este fondat chiar de Victor Catană, soţul ei, cu 100%, aşa cum arată datele de la Camera Înregistrării de Stat.

  Sergiu Bularu a ajuns judecător în sect. Centru în februarie 2014, fiind anterior consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui PD din Parlament. Acesta a avut un salariu de 140 mii de lei, dar a obţinut alţi 10 mii de lei (doar) din vânzarea unui automobil BMW 525 D şi alţi 7500 de euro (150 mii de lei) dintr-un transfer din Italia. El şi-a cumpărat anul trecut un garaj de 52 m.p., dar şi un BMW 525. Un 2014 bun a avut şi colega sa, Svetlana Vâşcu. În februarie, aceasta a fost desemnată de preşedintele Timofti în funcţia de judecătoare, câştigând în 10 luni puţin peste 100 mii de lei. Anul trecut, soţul judecătoarei, care deţine două firme în agricultură, a procurat nu mai puţin de 13 loturi de teren extravilan, în sate din r. Cimişlia. Nu este clară suprafaţa acestora, pentru că la unele judecătoarea nu a menţionat acest lucru.

  Preşedinte de instanţă cu Skoda Superb din 2014
  Dorin Dulghieru, preşedintele Judecătoriei Buiucani, a avut un salariu de 152 mii de lei şi alţi 3 mii din activitatea didactică, fiind conducător al stagiului de practică al unui audient al Institutului Naţional al Justiţiei. Dulghieru a investit 173 mii de lei şi 6300 de euro într-un apartament de 87 m.p. construit special pentru judecători. Suma totală a contractului este de 31500 de euro. Tot anul trecut, magistratului i-au ajuns bani şi pentru o maşină nouă, cumpărată ce-i drept în baza unui contract de leasing, în valoare de 15872 de euro, încheiat cu firma Victoria Leasing pentru o perioadă de 4 ani. Preţul maşinii cumpărate de judecător, o Skoda Superb nouă, din 2014, este, conform informaţiilor de pe site-ul dealer-ului oficial, între 17 şi 30 şi… mii de euro, în funcţie de dotările pe care le soliciţi. Anul trecut, Dulghieru a contractat şi două credite, în valoare de 16300 de euro.

  Colegul său, Mihail Diaconu, a intrat în posesia unui apartament cu trei camere de aproape 100 m.p., deşi deţinea încă două, şi a ridicat un salariu de 147 mii de lei în 2014. S-a înnoit anul trecut şi colegul său, judecătorul de instrucţie Ion Morozan. Acesta declară o maşină, Volkswagen Tiguan, pe care o conduce prin contract de comodat (contract prin care se dă unei alte persoane un bun în folosinţă, gratis). Şi Mihail Murguleţ, proaspăt numit în funcţie, în 2014 şi-a cumpărat o maşină, Toyota Avensis. Oxana Parfeni, numită în funcţia de judecătoare în februarie 2014, a obţinut anul trecut două apartamente în Chişinău, unul prin donaţie, în urma unui contract de investiţii, pentru care a achitat o primă rată de 85 mii de lei, echivalentă cu aproape 70% din salariul său de anul trecut.

  Ghenadie Pavliuc a ajuns în atenţia opiniei publice anul acesta, după ce a eliberat pe numele lui Ilan Şor mandat de arest la domiciliu, deşi procurorii l-au dorit în penitenciar, iar ulterior, i-a permis acestuia să iasă din arestul la domiciliu pentru a putea candida la funcţia de primar al oraşului Orhei, asta deşi, Şor este învinuit într-un dosar de rezonanţă, legat de fraudele din sistemul bancar. Şi pentru el, anul trecut a fost unul prosper. Pe lângă salariul de 140 mii de lei, magistratul a primit, ca donaţie, un teren şi o casă în Donduşeni, dar a şi investit într-un apartament, probabil social, din proiectul pentru judecători, deşi acesta deţine, din 2011, o casă de locuit în capitală.

  A renunţat la 50 mii de lei pe lună pentru a fi judecător 
  Luiza Gafton, preşedinta Judecătoriei Botanica, a avut în 2014 un salariu de 171 mii de lei şi o pensie de 119 mii de lei. Anul trecut, aceasta şi-a deschis un cont bancar de 2 mii de euro la Victoriabank. Cel mai mare venit de la Judecătoria Botanica, anul trecut, nu l-a avut însă cineva care a activat acolo, ci un fost angajat al Moldatsa, întreprinderea de stat despre care ZdG a scris că este casa rudelor mai multor demnitari din ţara noastră şi unde salariile sunt chiar mai mari decât în justiţie. Vitalie-Silviu Midrigan a devenit judecător la Judecătoria Botanica în ianuarie 2015, după ce a renunţat la funcţia de director al direcţiei Juridice a Moldatsa, funcţie care i-a adus nu mai puţin de 567 mii de lei, respectiv 47 mii de lei pe lună în 2014. Alţi 10 mii de lei Midrigan i-a câştigat din activitatea didactică, 20 mii de euro (400 mii de lei) – din donaţiile părinţilor, iar 104 mii – din închirierea unui spaţiu comercial. Conform informaţiilor din declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi, spaţiul comercial are o suprafaţă de 66,8 m.p. şi o valoare cadastrală de 1 milion de lei. Şi acesta a fost obţinut prin donaţie. Tot prin donaţie, proaspătul judecător a obţinut şi un apartament de 49 m.p. El mai deţine o Toyota RAV 4, cumpărată şi fabricată în 2013, şi conduce un Lexus RX 350, prin comodat, din 2012.

  Şi familia judecătorului Nicolae Şova a avut un an bun. Din salariu şi din activitatea didactică, magistratul a adus acasă peste 150 mii de lei, iar soţia sa, din servicii notariale, puţin peste jumătate de milion. Angela Braga a avut anul trecut un salariu de 134 mii de lei, iar împreună cu soţul său a obţinut 274 mii de lei de pe urma vânzării unui bun imobil. Anul trecut judecătoarea şi-a cumpărat un alt apartament, de 66,7 m.p., indicând că acesta ar avea o valoare cadastrală de 367 mii de lei, deşi preţul de piaţă este, evident, mai mare. Aceasta a contractat şi un credit de 250 mii de lei, până în 2024.

  Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Râşcani, a avut un salariu de 151 mii de lei în 2014 şi alţi 8 mii din activitatea didactică. Judecătorul a beneficiat şi de o donaţie de la mama sa, Elena Melniciuc, despre care ZdG a scris anul trecut că, deşi locuieşte în satul Mândâc, Drochia, are înregistrate pe numele său mai multe bunuri imobile în Chişinău, valoarea cadastrală a cărora depăşeşte suma de 4 milioane de lei. Elena Melniciuc este pensionară, iar în luna mai 2015 a împlinit onorabila vârstă de 77 de ani. Doar că, judecătorul a blurat suma pe care a primit-o cu titlu de donaţie de la aceasta. Şi soţia judecătorului, Diana, a primit anul trecut donaţii financiare de la părinţi.

  Ghenadie Morozan conduce, de anul trecut, un Mercedes B 170, prin comodat. Tot anul trecut, judecătorul a cumpărat şi un teren agricol de jumătate de hectar. Iurie Potînga s-a înnoit anul trecut cu un Renault Megane, iar Aureliu Postică sau, mai exact, soţia sa, Diana, cu o Toyota Yaris. Violeta Gârleanu a devenit judecătoare în 2014, iar ulterior şi-a vândut cu 90 mii de lei un imobil în Soroca. Ea are două conturi bancare, unul salarial, unde deţinea la finele anului trecut 109 mii de lei, şi un altul, depozit, unde ţine 113 mii de lei.

  Mai mulţi judecători, cu apartamente sociale 
  Victor Burduh, preşedintele Judecătoriei Ciocana, nu s-a remarcat anul trecut prin achiziţii, el declarând doar un salariu de 171 mii de lei. Colegul său, Vladislav Clima, vicepreşedintele Judecătoriei, şi-a cumpărat însă o Honda CRV, după ce a vândut un Subaru Forester. Anul trecut, magistratul şi-a continuat construcţia unei case de locuit individuale, începute în 2013, în aprilie 2014 ea fiind gata în proporţie de 50%. Un alt magistrat de la Ciocana, Ion Bulhac, se remarcă în declaraţia de avere cu deschiderea a 6 conturi bancare, pe care păstrează 27 mii de euro şi 8 mii USD. Acestea i-au adus peste 28 mii de lei din dobândă, bani care s-au alăturat la cei 134 mii de lei din salariu.

  Anul trecut, mai mulţi judecători din prima instanţă şi-au procurat apartamente sociale în cadrul proiectului iniţiat de Consiliul Superior al Magistraturii. Blocurile din str. Ceucari şi Alecsandri sunt construite de firma SRL „Basconslux”, urmând a fi finalizate la sfârşitul lui 2016. Magistraţii au plătit pentru ele un preţ preferenţial, de doar 360 de euro pentru un metru pătrat, în condiţiile în care preţul de piaţă este dublu. În total, 43 de judecători şi peste 130 de persoane din sistemul judecătoresc au beneficiat de acest proiect.
  sursa: zdg.md

   
 • GĂSELNIȚA demnitarilor: Averi de lux, în COMODAT. Reidman stă în CHIRIE la fiu

  Chiar dacă oficial nu au nici case, nici mașini, mai mulți demnitari din R. Moldova ies dimineața din vile luxoase și urcă la volanul unor mașini pentru care ar trebui să lucreze ani buni pentru a și le putea cumpăra. În declarațiile de avere, aceștia notează că automobilele al căror preț urcă până la jumătate de milion de lei le-au fost transmise în folosință gratuită de alte persoane, la fel ca și casele somptuoase în care trăiesc de zeci de ani. Comodatul, chiria, moștenirile și donațiile au devenit astăzi „scut” împotriva Comisiei Naționale de Integritate.

  Chiar dacă oficial nu au nici case, nici mașini, mai mulți demnitari din R. Moldova ies dimineața din vile luxoase și urcă la volanul unor mașini pentru care ar trebui să lucreze ani buni pentru a și le putea cumpăra. În declarațiile de avere, aceștia notează că automobilele al căror preț urcă până la jumătate de milion de lei le-au fost transmise în folosință gratuită de alte persoane, la fel ca și casele somptuoase în care trăiesc de zeci de ani. Comodatul, chiria, moștenirile și donațiile au devenit astăzi „scut” împotriva Comisiei Naționale de Integritate.

  Pe lângă „BMW-ul X6” de aproape un milion de lei pe care l-a cumpărat încă în 2009, comunistul Oleg Reidman mai indică în declarația sa de avere un „Mitsubishi Outlander” din 2012, evaluat la 400 de mii de lei, pe care îl utilizează în baza unui contract de uzufruct (gratuit – n.r.) din 2013. Anul trecut, Reidman și-a vândut singurul apartament pe care îl avea și a trecut cu traiul pe turta fiului său. Cel puțin, așa ne asigură deputatul comunist. De mai mulți ani, Oleg Reidman locuiește într-o vilă luxoasă din sectorul Râșcani al capitalei, în preajma Școlii Antropologice a lui Mark Tkaciuk. Casa se află într-un cartier în care intrarea este restricționată de o bară de protecție și un post de pază.

 • Судьи Плешка, Мельничук, Клима и Урсаки в поле зрения НАК

  Также Клима якобы приобрел в 2013 году квартиру площадью 55,7 квадратных метров по цене 235 тысяч леев, хотя полученные им вместе с женой доходы намного меньше данной суммы. Корреспонденту Jurnal TV Владислав Клима заявил, что участок земли под строительство дома принадлежит его сыну, который много лет работает за границей. Он договорился с ним, что выкупит участок в последующем. Уточним, что Владислав Клима является сыном судьи ВСП Николае Клима.

  Также Клима якобы приобрел в 2013 году квартиру площадью 55,7 квадратных метров по цене 235 тысяч леев, хотя полученные им вместе с женой доходы намного меньше данной суммы. Корреспонденту Jurnal TV Владислав Клима заявил, что участок земли под строительство дома принадлежит его сыну, который много лет работает за границей. Он договорился с ним, что выкупит участок в последующем. Уточним, что Владислав Клима является сыном судьи ВСП Николае Клима.

   

 • NOII MILIONARI AI JUSTIȚIEI MOLDOVENEȘTI

  Vladislav Clima s-a pricopsit în 2013 cu două mașini, una estimată la 52 de mii de lei și alta la 278 de mii de lei. Ambele luate în comodat. Clima mai are o mașină încă din anul 2009. 
  An prosper pentru vicepreședintele Judecătoriei Ciocana.

  Vladislav Clima s-a pricopsit în 2013 cu două mașini, una estimată la 52 de mii de lei și alta la 278 de mii de lei. Ambele luate în comodat. Clima mai are o mașină încă din anul 2009. 
  An prosper pentru vicepreședintele Judecătoriei Ciocana.

  Totuși, spre deosebire de ceilalți judecători, Clima, care indică un salariu de 83 de mii de lei și venituri ale soției de 3400 de dolari, a reușit în 2013 să înceapă și construcția unei case. Locuința va fi ridicată pe un teren de 12 ari, obținut în folosință în 2012. Tot atunci, Clima și-a cumpărat și un apartament de 55,7 m.p. pe care a plătit 235 de mii de lei, chiar dacă mai avea un apartament de 70 de m.p., cumpărat încă în 2006 cu 370 de mii de lei. Precizăm că Vladislav Clima, care a devenit judecător în anul 2006, este fiul judecătorului Curții Supreme de Justiție Nicolae Clima.  Din 2008 și până în prezent, Clima a indicat constant venituri de circa 45-66 de mii de lei pe an.

 • Avocata „a îngropat-o” pe judecătoare

  Instanţa de judecată a motivat condamnarea judecătoarei Elena Roibu şi a avocatei Tatiana Mostovoi-Filimancov inclusiv prin mărturiile acordate de către avocată în cadrul urmăririi penale, atunci când aceasta şi-a recunoscut vina şi a povestit cum a transmis banii judecătoarei. Asta deşi, în cadrul examinării dosarului în instanţa de judecată, avocata a menţionat că acele declaraţii nu corespund adevărului şi că au fost date sub presiunea şi şantajul şefului Procuraturii Anticorupţie (PA), Eduard Harunjen. Aceste acuzaţii, neverificate de către acuzarea de stat, i-au scăzut avocatei jumătate de an din pedeapsă.

  Instanţa de judecată a motivat condamnarea judecătoarei Elena Roibu şi a avocatei Tatiana Mostovoi-Filimancov inclusiv prin mărturiile acordate de către avocată în cadrul urmăririi penale, atunci când aceasta şi-a recunoscut vina şi a povestit cum a transmis banii judecătoarei. Asta deşi, în cadrul examinării dosarului în instanţa de judecată, avocata a menţionat că acele declaraţii nu corespund adevărului şi că au fost date sub presiunea şi şantajul şefului Procuraturii Anticorupţie (PA), Eduard Harunjen. Aceste acuzaţii, neverificate de către acuzarea de stat, i-au scăzut avocatei jumătate de an din pedeapsă.

   

 • Государственному бюджету нанесен ущерб в 33 миллиона леев

  В  компанию представлял Олег Тэнасе. Юрист является фином вице-председателя Суда Чокана Владислав Клима, который в свою очередь является сыном судьи АСП Николая Клима, одного из судей, рассматривающих ходатайство Glass Container Prim по пересмотру дела.
  Владислав Клима признает, что приходится нанашом Тэнасе, и считает, что его отец не может участвовать в рассмотрении дела.

  В  компанию представлял Олег Тэнасе. Юрист является фином вице-председателя Суда Чокана Владислав Клима, который в свою очередь является сыном судьи АСП Николая Клима, одного из судей, рассматривающих ходатайство Glass Container Prim по пересмотру дела.
  Владислав Клима признает, что приходится нанашом Тэнасе, и считает, что его отец не может участвовать в рассмотрении дела.

   

 • Șeful statului a numit în funcție 15 judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 26 februarie, decretele de numire în funcție pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a mai multor judecători, transmite UNIMEDIA. Șeful statului i-a atenționat pe magistrați, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, asupra responsabilității care le revine în această perioadă de reformare a instituțiilor statului.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 26 februarie, decretele de numire în funcție pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a mai multor judecători, transmite UNIMEDIA. Șeful statului i-a atenționat pe magistrați, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, asupra responsabilității care le revine în această perioadă de reformare a instituțiilor statului.

  Nicolae Timofti a declarat că majorarea salariilor magistraților de către Parlament le asigură judecătorilor independență în luarea deciziilor. „Datoria Dumneavoastră este respectarea cu strictețe a legilor. Activitatea judecătorilor trebuie să restabilească încrederea cetățenilor în actul de justiție. Cei care vor călca strâmb vor fi sancționați și excluși din sistemul judecătoresc”, a subliniat președintele Nicolae Timofti.

 • Тимофти назначил 15 новых судей

  Магистраты с продлёнными полномочиями: Рената Попеску в Районном суде Новых Анен, Людмила Холевицкая – Суд сектора Рышкань, Кишинёв, Геннадие Еремчук – Суд Бельц, Владислав Клима - вице-председатель Суда сектора Чокана, Кишинёв, Валентина Крючкова - вице-председатель Районного суда Калараш, Виорика Урсу - вице-председатель Районного суда Криулян, Дорин Дулгиеру - председатель Суда сектора Буюкань, Кишинёв.

  Магистраты с продлёнными полномочиями: Рената Попеску в Районном суде Новых Анен, Людмила Холевицкая – Суд сектора Рышкань, Кишинёв, Геннадие Еремчук – Суд Бельц, Владислав Клима - вице-председатель Суда сектора Чокана, Кишинёв, Валентина Крючкова - вице-председатель Районного суда Калараш, Виорика Урсу - вице-председатель Районного суда Криулян, Дорин Дулгиеру - председатель Суда сектора Буюкань, Кишинёв.

   

 • De dragul justiţiei, magistraţii moldoveni sunt gata să-şi aducă la birou mobila de acasă

  Recent, Curtea de Conturi a efectuat un audit la 11 judecătorii din mai multe oraşe ale ţării. Inspectorii au depistat că instanţele sunt echipate cu mai multe bunuri decât cele luate la evidenţă. Într-un final, s-a constatat că magistraţii şi-au adus de acasă de la ceainice până la climatizoare. Acest lucru a provocat anumite bănuieli.
  Este şi cazul preşedintelui interimar al judecătoriei sectorului Ciocana, Vladislav Clima, care spune că a investit bani proprii.

  Recent, Curtea de Conturi a efectuat un audit la 11 judecătorii din mai multe oraşe ale ţării. Inspectorii au depistat că instanţele sunt echipate cu mai multe bunuri decât cele luate la evidenţă. Într-un final, s-a constatat că magistraţii şi-au adus de acasă de la ceainice până la climatizoare. Acest lucru a provocat anumite bănuieli.
  Este şi cazul preşedintelui interimar al judecătoriei sectorului Ciocana, Vladislav Clima, care spune că a investit bani proprii.

  "S-a reproşat Curții de Conturi de televizoare... Televizorul este al meu de-acasă pentru că acasă l-am schimbat cu unul mai nou. Acesta este un telvizor vechi. A fost nevoie de făcut uşa. Am introdus sursele mele proprii şi am făcut şi această uşă. Dacă va fi recuperată ulterior... nu pretind, dar va fi recuperată probabil"
  Potrivit judecătorului, în 2006, când a fost numit în funcţie, i s-au dat doar câteva scaune şi un birou şubred. Magistratul susţine că până la sfârşitul anului, statul va aloca 300 de mii de lei pentru reparaţia sălilor de judecată.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU