Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Маноли Григоре
Căutare avansată
foto: zdg.md

Clima Vladislav

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 07.08.2013

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1747-VIII din 02 Septembrie 2020, numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 63-VIII din 20 februarie 2017, domnul CLIMA Vladislav a fost a fost numit,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1007-VII din 26 februarie 2014 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, municipiul Chișinău.

Data numirii în funcţie: 07.08.2013

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1747-VIII din 02 Septembrie 2020, numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 63-VIII din 20 februarie 2017, domnul CLIMA Vladislav a fost a fost numit,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1007-VII din 26 februarie 2014 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, municipiul Chișinău.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
07.09.2009 numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău, pe un termen de patru ani (Decret nr. 2231-IV)
06.02.2006 - 2014 - judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău (Decret nr. 442-IV)
26 ianuarie 2011 - numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret. nr. 17-VI)

Activitatea juridică non-judiciară
8 - 9 noiembrie 2013 - participant la conferința internațională ”Instituțiile Juridice Contemporane în contextul integrării României în Uniune Europeană” - ediția a VII-a, organizată de către Facultatea de Drept din Cadrul Universității Româno-Americane din București, cu lucrarea ”Reasonableness time of civil procedure according by low of the Republic of Moldova”.

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 108/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Vladislav Clima nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 49/5 din 14 august 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Clima Vladislav nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 63/6 din 27 septembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Judecătoriei Ciocana, Clima Vladislav, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Hotărîrile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:

2013, contestate 75 hotărîri/sentințe/încheieri, menținute 47 hotărîri/sentințe/încheieri - 62,7%;
2014, contestate 90 hotărîri/sentințe/încheieri, menținute 63 hotărîri/sentințe/încheieri - 70,0%;
2015, contestate 76 hotărîri/sentințe/încheieri, mentinute 24 hotărîri/sentințe/încheieri 31,6%.
În calitate de judecător la Judecătoria Ciocana:
2015 au fost contestate în total 119 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 94, ceea ce constituie 78,99%;
2016 au fost contestate în total 100 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 76, ceea ce constituie 76%;
2017 au fost contestate în total 27 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 24, ceea ce constituie 88,88%.
În calitate de judecător la Curtea de Apel Chișinău:
2017 au fost contestate în total 15 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 14, ceea ce constituie 93,33%.

Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2010 din 65 contestate, menținute 44 - 67,69%;
2011 din 99 contestate, menținute 78 - 78,78%;
2012 din 88 contestate, menținute 66 - 75%;
2013, din 512 cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 2,54%;
2014, din 559 cauze examinate, 6 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,07%;
2015, din 255 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,96%. 
În calitate de judecător la Judecătoria Ciocana:
2015, din 452 cauze examinate, 32 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,07%;
2016, din 403 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,20%;
2017, din 63 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,76%.
În calitate de judecător la Curtea de Apel Chișinău:
2017, din 338 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,88%;
2018, din 279 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,15%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 37/05 din 05 Iunie 2020, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Vladislav Clima pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție cu 74 (șaptezeci și patru) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 36/05 din 05 Iunie 2020, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Vladislav Clima pentru promovare în funcţia administrativă – vicepreședinte/președinte la Curea de Apel Chișinău cu 80 (optzeci) de puncte.

Prin Hotărârea 108/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Excelentacumulând un total de 87 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 929/38 din 27 decembrie 2016,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Clima Vladislav (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 96/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Clima Vladislav pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare a funcţiei de Judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Hotărârea nr. 112/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura domnului Clima Vladislav, judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, la concursul pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. 

Prin Hotărârea nr. 49/5 din 14 august 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 91 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 50/9 din 18 decembrie 2013, a fost admisă candidatura domnului Clima Vladislav, judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, la concursul pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. 

Prin Hotărârea nr. 63/6 din 27 septembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 91 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 600/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătorului Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea CSM nr. 796/38 din 18 decembrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 344/29 din  17 Noiembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constituit Grupul de lucru pentru modificarea cadrului legislativ în vederea realizării activităților pentru implementarea acțiunii nr. 4 – ”Consolidarea cadrului legislativ aferent sistemului judiciar, cu respectarea principiilor stabilității şi predictibilității normelor în vederea aducerii în concordanța cu ultimele modificări la legislație” din Planul anual de acțiuni al CSM pentru 2020 în următoarea componență: 
Lista persoanelor propuse pentru a fi incuse în componența Grupului de lucru, responsabili pentru domeniul civil:
CERNAT Nina – Membru CSM; 
BELEI Elena – Membru CSM; 
CREȚU Ion – Membru CSM; 
CLIMA Vladislav – președinte, Curtea de Apel Chișinău; 
PULBERE Ruxanda – judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
MITROFAN Livia – judecător, Judecătoria Chișinău. 
Lista persoanelor propuse pentru a fi incuse în componența Grupului de lucru, responsabili pentru domeniul penal:
TIMOTIN Mariana – Membru CSM;  FURDUI Sergiu – judecător, Curtea de Apel Chișinău; 
SANDU Victor – judecător, Judecătoria Chișinău;
ȚURCAN Lilia – președinte, Judecătoria Edineț; 
LUPAȘCO Lilia – judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 53/3 din 05 Februarie 2019, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Dorel Musteață, judecător detașat, membru CSM și Vladislav Clima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, în vederea participării, la seminarul de instruire „Gestionarea disciplinei pe platforma ILIAS în cadrul formării inițiale”, ce se va desfășura la data de 07 februarie 2019 în incinta Institutului Național al Justiției.

Prin Hotărârea nr. 74/4 din 26 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat judecătorii Bostan Angela și Clima Vladislav de la Curtea de Apel Chișinău pentru participare la Conferința Consiliului de Administrare a MEDEL „Austeritate și drepturi sociale”, ce va avea loc la Atena, Grecia, în perioada 14-17 martie 2019.

Conform Hotărârii nr.719/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a autorizat delegarea președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu și judecătorului Curții de Apel Chișinău, Vladislav Clima, în vederea participării cea de-a 60-ea reuniune anuală a Asociaţiei Internaționale a Judecătorilor, care va avea loc în perioada 10-17 noiembrie 2017, la Santiago del Chile, Chile.

Prin Hotărârea nr. 673/30 din 10 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor pentru participare la seminarul de formare a formatorilor în domeniul sănătății mintale, care va avea loc în perioada 23 – 27 octombrie 2017 în raionul Călărași, satul Leordoaia, precum urmează:
Ludmila Ouș, Curtea de Apel Chișinău;
Vladislav Clima, Curtea de Apel Chișinău;
Angela Bostan, Curtea de Apel Chișinău; 
Ana Panov, Curtea de Apel Chișinău;
Svetlana Sleahtițki, Curtea de Apel Bălți.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 108/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Vladislav Clima nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 49/5 din 14 august 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Clima Vladislav nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 63/6 din 27 septembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Judecătoriei Ciocana, Clima Vladislav, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Hotărîrile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:

2013, contestate 75 hotărîri/sentințe/încheieri, menținute 47 hotărîri/sentințe/încheieri - 62,7%;
2014, contestate 90 hotărîri/sentințe/încheieri, menținute 63 hotărîri/sentințe/încheieri - 70,0%;
2015, contestate 76 hotărîri/sentințe/încheieri, mentinute 24 hotărîri/sentințe/încheieri 31,6%.
În calitate de judecător la Judecătoria Ciocana:
2015 au fost contestate în total 119 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 94, ceea ce constituie 78,99%;
2016 au fost contestate în total 100 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 76, ceea ce constituie 76%;
2017 au fost contestate în total 27 hotărâri, sentințe şi încheieri, fiind menținute 24, ceea ce constituie 88,88%.
În calitate de judecător la Curtea de Apel Chișinău:
2017 au fost contestate în total 15 hotărâri, sentințe și încheieri, fiind menținute 14, ceea ce constituie 93,33%.

Hotărîrile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2010 din 65 contestate, menținute 44 - 67,69%;
2011 din 99 contestate, menținute 78 - 78,78%;
2012 din 88 contestate, menținute 66 - 75%;
2013, din 512 cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 2,54%;
2014, din 559 cauze examinate, 6 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,07%;
2015, din 255 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate - 1,96%. 
În calitate de judecător la Judecătoria Ciocana:
2015, din 452 cauze examinate, 32 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,07%;
2016, din 403 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,20%;
2017, din 63 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,76%.
În calitate de judecător la Curtea de Apel Chișinău:
2017, din 338 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,88%;
2018, din 279 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,15%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 37/05 din 05 Iunie 2020, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Vladislav Clima pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție cu 74 (șaptezeci și patru) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 36/05 din 05 Iunie 2020, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Vladislav Clima pentru promovare în funcţia administrativă – vicepreședinte/președinte la Curea de Apel Chișinău cu 80 (optzeci) de puncte.

Prin Hotărârea 108/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Excelentacumulând un total de 87 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 929/38 din 27 decembrie 2016,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Clima Vladislav (Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 96/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Clima Vladislav pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare a funcţiei de Judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Hotărârea nr. 112/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura domnului Clima Vladislav, judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, la concursul pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. 

Prin Hotărârea nr. 49/5 din 14 august 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 91 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 50/9 din 18 decembrie 2013, a fost admisă candidatura domnului Clima Vladislav, judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, la concursul pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău. 

Prin Hotărârea nr. 63/6 din 27 septembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulînd un total de 91 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 600/28 din 18 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătorului Vladislav Clima de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea CSM nr. 796/38 din 18 decembrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 344/29 din  17 Noiembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constituit Grupul de lucru pentru modificarea cadrului legislativ în vederea realizării activităților pentru implementarea acțiunii nr. 4 – ”Consolidarea cadrului legislativ aferent sistemului judiciar, cu respectarea principiilor stabilității şi predictibilității normelor în vederea aducerii în concordanța cu ultimele modificări la legislație” din Planul anual de acțiuni al CSM pentru 2020 în următoarea componență: 
Lista persoanelor propuse pentru a fi incuse în componența Grupului de lucru, responsabili pentru domeniul civil:
CERNAT Nina – Membru CSM; 
BELEI Elena – Membru CSM; 
CREȚU Ion – Membru CSM; 
CLIMA Vladislav – președinte, Curtea de Apel Chișinău; 
PULBERE Ruxanda – judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
MITROFAN Livia – judecător, Judecătoria Chișinău. 
Lista persoanelor propuse pentru a fi incuse în componența Grupului de lucru, responsabili pentru domeniul penal:
TIMOTIN Mariana – Membru CSM;  FURDUI Sergiu – judecător, Curtea de Apel Chișinău; 
SANDU Victor – judecător, Judecătoria Chișinău;
ȚURCAN Lilia – președinte, Judecătoria Edineț; 
LUPAȘCO Lilia – judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Prin Hotărârea nr. 53/3 din 05 Februarie 2019, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Dorel Musteață, judecător detașat, membru CSM și Vladislav Clima, judecător la Curtea de Apel Chișinău, în vederea participării, la seminarul de instruire „Gestionarea disciplinei pe platforma ILIAS în cadrul formării inițiale”, ce se va desfășura la data de 07 februarie 2019 în incinta Institutului Național al Justiției.

Prin Hotărârea nr. 74/4 din 26 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a deleagat judecătorii Bostan Angela și Clima Vladislav de la Curtea de Apel Chișinău pentru participare la Conferința Consiliului de Administrare a MEDEL „Austeritate și drepturi sociale”, ce va avea loc la Atena, Grecia, în perioada 14-17 martie 2019.

Conform Hotărârii nr.719/31 din 31 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a autorizat delegarea președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu și judecătorului Curții de Apel Chișinău, Vladislav Clima, în vederea participării cea de-a 60-ea reuniune anuală a Asociaţiei Internaționale a Judecătorilor, care va avea loc în perioada 10-17 noiembrie 2017, la Santiago del Chile, Chile.

Prin Hotărârea nr. 673/30 din 10 octombrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor pentru participare la seminarul de formare a formatorilor în domeniul sănătății mintale, care va avea loc în perioada 23 – 27 octombrie 2017 în raionul Călărași, satul Leordoaia, precum urmează:
Ludmila Ouș, Curtea de Apel Chișinău;
Vladislav Clima, Curtea de Apel Chișinău;
Angela Bostan, Curtea de Apel Chișinău; 
Ana Panov, Curtea de Apel Chișinău;
Svetlana Sleahtițki, Curtea de Apel Bălți.

 

Hotărârea nr. 344/29 din 17 Noiembrie 2020

Hotărârea nr. 37/05 din 05 Iunie 2020

Hotărârea nr. 36/05 din 05 Iunie 2020

Hotărârea nr. 53/3 din 05 Februarie 2019

Hotărârea nr. 74/4 din 26 Februarie 2019

Hotărârea nr. 600/28 din 18 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 108/12 din 09 Noiembrie 2018

Hotărârea nr.719/31 din 31 octombrie 2017

Hotărârea nr. 673/30 din 10 octombrie 2017

Hotărârea nr. 63/6 din 27 septembrie 2013

Hotărârea nr. 50/9 din 18 decembrie 2013

Hotărârea CSM nr. 796/38 din 18 decembrie 2012

Hotărârea nr. 49/5 din 14 august 2015

Hotărârea nr. 112/12 din 08 octombrie 2015

Hotărârea nr. 96/12 din 04 iulie 2016

Hotărârea nr. 929/38 din 27 decembrie 2016

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 108/12 din 09 Noiembrie 2018, ”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Vladislav Clima nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 49/5 din 14 august 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013 - 3015, în privința judecătorului Vladislav Clima nu au fost înregistrate și examinate proceduri discilplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 63/6 din 27 septembrie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Clima Vladislav".

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Voinovan Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 134s-230p/m din 29 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina, Minciuna Anatolie, Mihaila Viorica, Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău).

Prin Hotărârea nr. 100/4 din 07 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Niță Ștefan, Popovici Serghei, Gubenco Serghei, Lebediuc Serghei, Bivol Garri, Vornicescu Igor, Bîrnaz Ghenadie, Gîscă Valeriu, Andriaș Liliana, Hîrbu Iurie, Moraru Mihail, Us Aurica, Marchitan Gheorghe, Gorun Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 73s-99p/m din 21 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 91/3 din 27 Martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mean Valerii, Svetlicnaia Liubov, Modnicova Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.1528s –1848p/m din 11 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 16 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Pahopol Anatolie, Muruianu Ion, Clima Vladislav, Budăi Nelea, Bulgac Lidia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 8/2 din 21 Februarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de cet. Taboră Ion împotriva Hotărârii nr. 279/9 din 29 noiembrie 2019 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 1, emise în privința acțiunilor judecătorilor Sandu Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Fistican Eugenia (judecător în demisie), Clima Vladislav de la Curtea de Apel Chișinău și Vascan Nina de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 28/3 din 15 Martie 2019, Plenul Colegiului disciplinar restituie fără examinare contestaţia depusă de petiţionarul Mocan Igor împotriva hotărârii nr. 371/12 din 13 decembrie 2018 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Clima Vladislav.

Conform Hotărârii nr. 5/2 din 15 Februarie 2019, Plenul Colegiul Disciplinar a dispus încetarea cauzei disciplinare în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Minăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malii Ala pornită în temeiul sesizării lui Gociu Vasile, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit Hotărârii nr. 30/1 din 25 Ianurie 2019, CompIetul de ехаmiпаrе a contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestația petiționarului Brînzilă Liuba depusă împotriva Deciziei Inspecției Judiciare nr. 1135s-1444 p/m din data de 03 Decembrie 2018, de respingere a  sesizării prin care petiționarul a solicitat atragerea la răspunderea disciplinară  a judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) - Gîrleanu Violeta și judecătorii Curții de Apel Chișinău Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina.

Prin Hotărârea nr. 371/12 din 13 Decembrie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia declarată de Mocan lgor împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 14,11.2018 nr. 10 6 4 s-1362 p/m.

Prin Hotărârea nr. 63/9 din 16 Noiembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a admis contestaţia depusă de către cet. Gociu Vasile, împotriva Hotărârii nr. 265/9 din 03 septembrie 2018 a Completului de Admisibilitate nr. 1, privind menţinerea deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 490s-668 p/m şi nr. 536 s-732 p/m din 14 iunie 2018, emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Mînăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malîi Ala cu preluarea cauzei disciplinare spre examinare în fond.

Prin Hotărârea 265/9 din 03 Septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Gociu Vasile, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 14 iunie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău – Igor Mînăscurtă, Clima Vladislav, Malîi Ala.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 10 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în anul 2013 au fost depuse 5 petiții neîntemeiate în privinţa judecătorului, iar în perioada anilor 2014-2015 nu a fost depusă nici o petiție.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului  au fost depuse 12 petiții, toate fiind neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 108/12 din 09 Noiembrie 2018, ”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), în privința judecătorului Vladislav Clima nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 49/5 din 14 august 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013 - 3015, în privința judecătorului Vladislav Clima nu au fost înregistrate și examinate proceduri discilplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 63/6 din 27 septembrie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Clima Vladislav".

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Voinovan Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 134s-230p/m din 29 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina, Minciuna Anatolie, Mihaila Viorica, Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău).

Prin Hotărârea nr. 100/4 din 07 Mai 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Niță Ștefan, Popovici Serghei, Gubenco Serghei, Lebediuc Serghei, Bivol Garri, Vornicescu Igor, Bîrnaz Ghenadie, Gîscă Valeriu, Andriaș Liliana, Hîrbu Iurie, Moraru Mihail, Us Aurica, Marchitan Gheorghe, Gorun Gheorghe împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 73s-99p/m din 21 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 23 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 91/3 din 27 Martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Mean Valerii, Svetlicnaia Liubov, Modnicova Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.1528s –1848p/m din 11 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 16 decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Pahopol Anatolie, Muruianu Ion, Clima Vladislav, Budăi Nelea, Bulgac Lidia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 8/2 din 21 Februarie 2020, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de cet. Taboră Ion împotriva Hotărârii nr. 279/9 din 29 noiembrie 2019 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 1, emise în privința acțiunilor judecătorilor Sandu Victor de la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), Fistican Eugenia (judecător în demisie), Clima Vladislav de la Curtea de Apel Chișinău și Vascan Nina de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 28/3 din 15 Martie 2019, Plenul Colegiului disciplinar restituie fără examinare contestaţia depusă de petiţionarul Mocan Igor împotriva hotărârii nr. 371/12 din 13 decembrie 2018 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Clima Vladislav.

Conform Hotărârii nr. 5/2 din 15 Februarie 2019, Plenul Colegiul Disciplinar a dispus încetarea cauzei disciplinare în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Minăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malii Ala pornită în temeiul sesizării lui Gociu Vasile, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit Hotărârii nr. 30/1 din 25 Ianurie 2019, CompIetul de ехаmiпаrе a contestațiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestația petiționarului Brînzilă Liuba depusă împotriva Deciziei Inspecției Judiciare nr. 1135s-1444 p/m din data de 03 Decembrie 2018, de respingere a  sesizării prin care petiționarul a solicitat atragerea la răspunderea disciplinară  a judecătorilor Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) - Gîrleanu Violeta și judecătorii Curții de Apel Chișinău Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina.

Prin Hotărârea nr. 371/12 din 13 Decembrie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia declarată de Mocan lgor împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 14,11.2018 nr. 10 6 4 s-1362 p/m.

Prin Hotărârea nr. 63/9 din 16 Noiembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a admis contestaţia depusă de către cet. Gociu Vasile, împotriva Hotărârii nr. 265/9 din 03 septembrie 2018 a Completului de Admisibilitate nr. 1, privind menţinerea deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 490s-668 p/m şi nr. 536 s-732 p/m din 14 iunie 2018, emisă în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Chişinău, Mînăscurtă Igor, Clima Vladislav şi Malîi Ala cu preluarea cauzei disciplinare spre examinare în fond.

Prin Hotărârea 265/9 din 03 Septembrie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Gociu Vasile, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 14 iunie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău – Igor Mînăscurtă, Clima Vladislav, Malîi Ala.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 10 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în anul 2013 au fost depuse 5 petiții neîntemeiate în privinţa judecătorului, iar în perioada anilor 2014-2015 nu a fost depusă nici o petiție.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului  au fost depuse 12 petiții, toate fiind neîntemeiate.

Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021

Hotărârea nr. 8/2 din 21 Februarie 2020

Hotărârea nr. 100/4 din 07 Mai 2020

Hotărârea nr. 91/3 din 27 Martie 2020

Hotărârea nr. 28/3 din 15 Martie 2019

Hotărârea nr. 63/9 din 16 Noiembrie 2018

Hotărârea 265/9 din 03 Septembrie 2018

Hotărârea nr. 5/2 din 15 Februarie 2019

Hotărârea nr. 30/1 din 25 Ianuarie 2019

Hotărârea nr.371/12 din 13 Decembrie 2018

Știri
 • A fost stabilită data primei ședințe de judecată în procesul intentat de magistratul Clima împotriva președintei Sandu

  A fost stabilită data primei ședințe de judecată în procesul intentat de judecătorul Vladislav Clima împotriva președintei R. Moldova, Maia Sandu, în care magistratul a cerut verificarea legalității decretului prin care șefa statului a anulat decretul ex-președintelui R. Moldova, socialistul Igor Dodon, privind numirea lui Clima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău.

  În context, prima ședință de judecată este programată pentru 22 septembrie 2021, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

  A fost stabilită data primei ședințe de judecată în procesul intentat de judecătorul Vladislav Clima împotriva președintei R. Moldova, Maia Sandu, în care magistratul a cerut verificarea legalității decretului prin care șefa statului a anulat decretul ex-președintelui R. Moldova, socialistul Igor Dodon, privind numirea lui Clima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău.

  În context, prima ședință de judecată este programată pentru 22 septembrie 2021, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

  La 14 iulie curent, magistratul Vladislav Clima a acționat-o in judecată pe președinta R. Moldova, Maia Sandu. Clima solicită Judecătoriei Chișinău sa verifice legalitatea decretului prin care a fost demis din funcția de președinte al Curții de Apel.

  La 11 iunie curent, înainte de a merge în judecată, Clima a expediat o cerere prealabilă în adresa Președinției prin care a solicitat verificarea legalității și anularea decretului semnat de președinta R. Moldova, Maia Sandu, prin care a fost demis din funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău. Atunci, într-un comentariu pentru ZdG, Clima declara că „deși legea îi oferă dreptul de a cere suspendarea decretului la autoritatea emitentă și apoi în instanță, la etapa prejudiciară nu va face uz de el pentru a nu admite utilizarea justiției în campanie electorală”.

  Clima nu mai este șeful CA Chișinău după ce la 28 mai curent, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anulat decretul fostului șef de stat Igor Dodon, prin care magistratul Vladislav Clima a fost numit în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău, menționând că „Consiliul Superior al Magistraturii a încălcat procedurile legale și a admis un conflict de interese inadmisibil atunci când a propus numirea lui Clima în această funcție”.

  La 5 mai curent, fostul deputat comunist, activistul Grigore Petrenco a formulat o cerere către Președinție prin care i-a solicitat președintei R. Moldova, Maia Sandu, să anuleze decretul din 2 septembrie 2020 prin care judecătorul Vladislav Clima a fost numit în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău.

  În argumentarea solicitării făcute, Petrenco a acuzat conflicte de interese între judecătorul Veaceslav Clima și două membre ale Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Carolina Ciugureanu-Mihailuță și Elena Belei. Activistul a menționat că cele două membre al CSM ar fi trebuit să se abțină de la procedura de vot în cazul lui Clima întrucât acestea se aflau atunci în conflicte de interese cu judecătorul.

  Potrivit lui Petrenco, în 2020, la momentul alegerii lui Vladislav Clima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Vladislav Clima examina un dosar în care era vizat tatăl membrei CSM Carolinei Ciugureanu – Ciugureanu Mihail, astfel, potrivit activistului, membra CSM ar fi trebui să se abțină sau să nu participe la procedura de vot în vederea numirii lui Clima în funcția de președinte la Curtea de Apel Chișinău.

  În context, Petrenco a declarat că și membra CSM Elena Belei s-ar fi aflat în conflict de interese cu Vladislav Clima în momentul numirii lui Clima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău. Potrivit lui Petrenco, Vladislav Clima și Elena Belei au învățat în același curs, sunt prieteni și colegi la Catedra de drept procedural civil. Activistul menționează că Elena Belei a fost și conducătoarea tezei de doctorat a lui Vladislav Clima.

  Atât Belei, cât și Ciugureanu nu mai sunt membre ale CSM, după ce Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituționale modificările la Legea cu privire la CSM în partea ce ține de majorarea numărului membrilor CSM de la 12 la 15.
  S
  ursa: zdg.md

 • Fost deputat comunist invocă conflicte de interese între judecătorul Vladislav Clima și doi membri CSM și îi solicită președintei Sandu să anuleze decretul prin care magistratul a fost numit președinte la Curtea de Apel

  Fostul deputat comunist, activistul Grigore Petrenco a formulat o cerere către Președinție prin care îi solicită președintei R. Moldova, Maia Sandu, să anuleze decretul din 2 septembrie 2020 prin care judecătorul Vladislav Clima a fost numit în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău.

  În argumentarea solicitării făcute, Petrenco acuză conflicte de interese între judecătorul Veaceslav Clima și două membre ale Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Carolina Ciugureanu-Mihailuță și Elena Belei. Activistul susține că cele două membre al CSM ar fi trebuit să se abțină de la procedura de vot în cazul lui Clima întrucât acestea se aflau atunci în conflicte de interese cu judecătorul.

  Membra CSM Elena Belei a declarat pentru Ziarul de Gardă că „nu este nici într-un fel sau tip de conflict de interese cu judecătorul Vladislav Clima, iar votul ei din anul 2020 s-a bazat în exclusivitate pe evaluarea obiectivă a celor doi candidați la postul de președinte al Curții de Apel Chișinău”.

  Fostul deputat comunist, activistul Grigore Petrenco a formulat o cerere către Președinție prin care îi solicită președintei R. Moldova, Maia Sandu, să anuleze decretul din 2 septembrie 2020 prin care judecătorul Vladislav Clima a fost numit în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău.

  În argumentarea solicitării făcute, Petrenco acuză conflicte de interese între judecătorul Veaceslav Clima și două membre ale Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Carolina Ciugureanu-Mihailuță și Elena Belei. Activistul susține că cele două membre al CSM ar fi trebuit să se abțină de la procedura de vot în cazul lui Clima întrucât acestea se aflau atunci în conflicte de interese cu judecătorul.

  Membra CSM Elena Belei a declarat pentru Ziarul de Gardă că „nu este nici într-un fel sau tip de conflict de interese cu judecătorul Vladislav Clima, iar votul ei din anul 2020 s-a bazat în exclusivitate pe evaluarea obiectivă a celor doi candidați la postul de președinte al Curții de Apel Chișinău”.

  Jurnaliștii ZdG au contactat-o și pe membra CSM Carolina Ciugureanu-Mihailuță, pentru a solicita un comentariu pe marginea acestui subiect, însă până la publicarea acestui articol nu am primit niciun răspuns.

  Activistul invocă conflicte de interese între judecătorul Vladislav Clima și două membre CSM

  Potrivit lui Petrenco, în 2020, la momentul alegerii lui Vladislav Clima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Vladislav Clima examina un dosar în care era vizat tatăl membrei CSM Carolinei Ciugureanu – Ciugureanu Mihail, astfel, potrivit activistului, membra CSM ar fi trebui să se abțină sau să nu participe la procedura de vot în vederea numirii lui Clima în funcția de președinte la Curtea de Apel Chișinău.

  Vladislav Clima a fost ales de doi membri ai CSM, care se aflau în conflict de interese. La momentul alegerii acestuia în funcția de Președinte al Curții de Apel Chișinău, Clima Vladislav examina cauza lui Ciugureanu Mihail împotriva Consiliului Superior al Magistraturii privind anularea hotărârii CSM referitor la acordul de tragere la răspundere penală. Membru CSM, profesorul titular Ciugureanu-Mihailuță Carolina este fiica lui Ciugureanu Mihail (…) Conform art. 49 aliniatele I și 2 din Codul administrativ, într-o procedură administrativă, pentru o autoritate publică nu au dreptul să acționeze persoanele care: a) înseși au statut de participant la procedura administrativă. Persoana care, prin activitate sau decizie, poate avea nemijlocit avantaje sau dezavantaje este asimilată participantului. Carolina Ciugureanu-Mihailuță se încadrează în categoria de participant, deoarece clima Vladislav i-a soluționat pozitiv cererea tatălui”, se arată în solicitarea lui Petrenco către Președinție.

  În context, Petrenco susține că și membra CSM Elena Belei s-ar fi aflat în conflict de interese cu Vladislav Clima în momentul numirii lui Clima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău. Potrivit lui Petrenco, Vladislav Clima și Elena Belei au învățat în același curs, sunt prieteni și colegi la Catedra de drept procedural civil. Activistul menționează că Elena Belei a fost și conducătoarea tezei de doctorat a lui Vladislav Clima.

  Un alt conflict de interese se referă la membru CSM, profesorul titular Elena Belei, care a învățat cu Climă Vladislav într-un curs, fiind prieteni și colegi la Catedra de drept procedural civil. Ambii predau procedura civilă la Facultatea de Drept, USM. Elena Belei este conducătorul de doctorat a lui Climă Vladislav, după ce precedentul conducător de doctorat Alexandru Cojocari, a decedat în decembrie 20’19. în pofida acestor fapte, Ciugureanu-Mihailuță Carolina și Belei Elena au votat pentru Vladislav Climă, iar în lipsa acestor voturi, el avea să obțină doar 6 în loc de 8 voturi”, se mai menționează în cerere.

  Cererea formulată de către Petrenco și expediată președintei Sandu:

   

  „Nu este nici într-un fel sau tip de conflict de interese cu Vladislav Clima”

  Solicitată de ZdG, membra CSM Elena Belei ne-a comunicat că „nu este nici într-un fel sau tip de conflict de interese cu Vladislav Clima”, iar, potrivit ei, votul ei în cazul numirii magistratului în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău a fost unul obiectiv.
  „Având în vedere calitatea de membru CSM, nu-mi permit să dau aprecieri publice subiective sau obiective acestei inițiative. Din toate punctele de vedere, de iure, legal și nici chiar moral, nu sunt nici într-un fel sau tip de conflict de interese cu dl Clima Vladislav, nici în contextul circumstanțelor menționate și nici într-un alt context potențial. Cunosc aproape toți juriștii din Republica Moldova la fel cum îl cunosc pe dl Clima. Caracterul cunoașterii noastre nu este nici de prietenie, nici apropiate și nici de dușmani, astfel încât capacitatea mea profesională de a aprecia echidistant calitățile dumnealui de potențial manager al unei instanțe de apel, nu au fost și nici acum nu sunt influențate în vreun fel sau de vreun factor chiar și ipotetic. Votul meu din vara anului 2020 s-a bazat în exclusivitate pe evaluarea obiectivă a celor doi candidați la postul de președinte al Curții de Apel Chișinău”, ne-a comunicat Elena Belei.

  Cererea formulată de către Grigore Petrenco a fost înregistrată pe 23 aprilie curent la Președinție, se arătă în document.

  Decretul de numire a lui Vladislav Clima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău a fost semnat la data de 2 septembrie 2020 de către președintele socialist de atunci, al R. Moldova, Igor Dodon.

  Vladislav Clima a fost desemnat președinte al CA Chișinău la ședința CSM din 28 iulie 2020. Clima a avut un singur contracandidat, vicepreședintele CA Chișinău, Iurie Iordan, ambii obținând calificativul „excelent” și câte 80 de puncte în cadrul colegiilor CSM. Deși ambii magistrați au acumulat inițial un punctaj identic, după etapa interviului, câștigător al concursului a devenit Vladislav Clima, pentru care au votat nouă membri ai CSM, alți trei au votat împotrivă și au avut o opinie separată.

  Vladislav Clima este fiul lui Nicolae Clima, fost președinte al CSM, fost judecător la CSJ și fost șef al inspecției Judiciare de pe lângă CSM. În sistem, Clima a intrat în 2006, activând inițial la Judecătoria Ciocana. În februarie 2017, în temeiul unui decret al președintelui Igor Dodon, Clima a ajuns judecător la CA Chișinău. Din 2019, judecătorul ocupă și fotoliul de președinte al Asociației Judecătorilor, funcție deținută anterior, timp de opt ani, de către fostul judecător și președinte al CSJ, Ion Druță. 

  Anterior, Ziarul de Gardă a scirs că în 2019 Vladislav Clima a ridicat un salariu de 299,3 mii lei de la CA Chișinău, 41,8 mii lei din activitatea didactică de la Universitatea de Stat din Moldova și 38,5 mii de la Institutul Național al Justiției. Alte 119 mii lei au intrat în buzunarul familiei Clima sub formă de „plată a despăgubirii de asigurare RCA”. Tot în 2019 Vladislav Clima declară că a primit donații de 30 de mii de dolari de la fratele și tatăl său (fostul judecător Nicolae Clima) sub formă de „ajutor financiar pentru studii în beneficiul membrului familiei Clima Vlad-Tudor). Și în 2017 Vladislav Clima a declarat că a primit donații de 10 mii de euro de la tatăl său.

  Familia lui Vladislav Clima deține în proprietate două automobile: un Land Rover Discovery Sport, produs în 2015 și cumpărat în 2016 cu 38 de mii euro, și un Volkswagen Passat Comfortline fabricat în 2017 cu o valoare declarată de 20 de mii de euro. 
  Sursa: zdg.md

 • Reacția lui Clima, după ce Petrenco a cerut revocarea acestuia de la Apel: „Am trecut toate evaluările”. Cum răspunde acuzațiilor privind conflictul de interese

  Președintele Curții de Apel Chișinău, Vladislav Clima dă asigurări că a trecut toate evaluările necesare înainte să fie numit în funcție în septembrie 2020. Reacția magistratului vine după ce fostul deputat comunist, activistul civic Grigore Petrenco a cerut președintei țării, Maia Sandu să anuleze decretul prin care a venit la conducerea instanței de Apel, în septembrie 2020.  

  „Nu pot și nici nu am dreptul să comentez. Ceea ce pot însă menționa este că de rând cu ceilalți candidați, am depus dosarul la concursul organizat în mod transparent de Consiliul Superior al Magistraturii. Am trecut toate evaluările și urmare a procedurilor demarate, Plenul Consiliului s-a expus prin vot”, a menționat Vladislav Clima într-un mesaj pentru tv8.md.

  Președintele Curții de Apel Chișinău, Vladislav Clima dă asigurări că a trecut toate evaluările necesare înainte să fie numit în funcție în septembrie 2020. Reacția magistratului vine după ce fostul deputat comunist, activistul civic Grigore Petrenco a cerut președintei țării, Maia Sandu să anuleze decretul prin care a venit la conducerea instanței de Apel, în septembrie 2020.  

  „Nu pot și nici nu am dreptul să comentez. Ceea ce pot însă menționa este că de rând cu ceilalți candidați, am depus dosarul la concursul organizat în mod transparent de Consiliul Superior al Magistraturii. Am trecut toate evaluările și urmare a procedurilor demarate, Plenul Consiliului s-a expus prin vot”, a menționat Vladislav Clima într-un mesaj pentru tv8.md.

  Președintele Curții de Apel a răspuns și acuzațiilor privind presupuse conflicte de interese cu doi dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii, magistratele Elena Belei și Carolina Ciugureanu-Mihailuță.

  „În partea enunțată privind conflictul de interese, îi îndemn pe toți să evalueze legislația în materie, pentru că domeniul analizat se bazează strict pe cadrul normativ în vigoarе. Cât privește persoanele vizate, pot menționa că le cunosc în egală măsură precum cunosc pe ceilalți membri ai CSM, nu suntem în relații apropriate și/sau de prietenie și/sau de alt gen care ar putea evidenția existența unui conflict de interese. Altceva nu am de comentat” ne-a declarat Vladislav Clima.

  Grigore Petrenco a făcut o cerere prealabilă la Președinție, prin care i-a solicitat șefei statului, Maia Sandu să revoce sau să anuleze decretul prin care magistratul Vladislav Clima a fost numit președinte al Curții de Apel Chișinău. TV8 a intrat în posesia documentului. Fostul deputat susține că magistratul Clima a fost numit la șefia Curții de Apel fiind incompatibil cu funcția respectivă. Mai mult, în același act, Petrenco menționează că „legalitatea procedurii de selectare și promovare în cazul judecătorului Clima este una dubioasă”, iar doi dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar fi în conflict de interese cu acesta. Prin urmare, cei doi magistrați, Elena Belei și magistrata Carolina Ciugureanu-Mihailuță ar fi trebuit să se abțină de la procedura de vot.

  „Consider de asemenea că legalitatea procedurii de selectare și promovare în cazul judecătorului Clima este una foarte dubioasă. Vladislav Clima a fost ales de 2 membri ai CSM, care se aflau în conflict de interese. La momentul alegerii acestuia în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău, Clima Vladislav examina cauza lui Ciugureanu Mihail împotriva Consiliului Superior al Magistraturii privind anularea hotărârii CSM referitor la acordul de tragere la răspundere penală. Membru CSM, profesorul titular Ciugureanu-Mihailuță Carolina este fiica lui Ciugureanu Mihail”, explică activistul civic în cererea sa.

  Petrenco mai face trimitere la deciziile care au fost luate anterior de magistratul Vladislav Clima, inclusiv la cea de nevalidare a alegerilor locale din Chișinău din 2018, câștigate de Andrei Năstase. De altfel, ulterior, Clima și-a anulat propria decizie.

  „Aceasta este o probă incontestabilă că Vladislav Clima a încălcat dreptul fundamental al cetățenilor de a alege și de a fi aleși. Prin faptele lui reprobabile, a fost subminată democrația și principiile statului de drept, independența și imaginea justiției, imaginea Republicii Moldova și a captivității statului sub egida lui Vladimir Plahotniuc. Cum poate o asemenea persoană atât de compromisă să fie compatibilă cu funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău?”, se menționează în cerere.

  Sursa: TV8.md

 • VIDEO/ Cum au avut loc concursurile „pe bandă rulantă” de la CSM pentru funcții de conducere a mai multor instanțe

  În ședința din 28 iulie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au numit în funcții de conducere mai mulți judecători. În timp ce concursul pentru fotoliul de președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ) a eșuat, membrii CSM au reușit să îl avanseze într-o funcție importantă, cea de președinte al Curții de Apel (CA) Chișinău, pe magistratul Vladislav Clima, cel care a menținut decizia de invalidare a alegerilor locale din 2018. Clima e și cel care a pronunțat mai multe hotărâri care au trezit nemulțumiri în societate. 

  CSM a ales și doi câștigători ai concursului pentru fotoliile de vicepreședinte al CSJ, unul dintre care va fi ocupat de către magistrata Tamara Chișca-Doneva, parte a completului de judecători care a luat decizia finală în dosarul „Gemeni”, pentru care statului trebuie să achite circa 3,6 milioane de euro în urma unei decizii CtEDO.

  În ședința din 28 iulie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au numit în funcții de conducere mai mulți judecători. În timp ce concursul pentru fotoliul de președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ) a eșuat, membrii CSM au reușit să îl avanseze într-o funcție importantă, cea de președinte al Curții de Apel (CA) Chișinău, pe magistratul Vladislav Clima, cel care a menținut decizia de invalidare a alegerilor locale din 2018. Clima e și cel care a pronunțat mai multe hotărâri care au trezit nemulțumiri în societate. 

  CSM a ales și doi câștigători ai concursului pentru fotoliile de vicepreședinte al CSJ, unul dintre care va fi ocupat de către magistrata Tamara Chișca-Doneva, parte a completului de judecători care a luat decizia finală în dosarul „Gemeni”, pentru care statului trebuie să achite circa 3,6 milioane de euro în urma unei decizii CtEDO.

  Concursurile pe bandă rulantă au atras atenția societății, dar și a opoziției parlamentare, care a organizat manifestații în timpul ședinței CSM.

  Concursul pentru funcția de președinte al CA Chișinău s-a desfășurat fără surprize, câștigător fiind desemnat Vladislav Clima, despre care se cunoștea deja în spațiul public că ar fi favoritul cursei. Clima a avut un singur contracandidat, vicepreședintele CA Chișinău, Iurie Iordan, ambii obținând calificativul „excelent” și câte 80 de puncte în cadrul colegiilor CSM. Deși ambii magistrați au acumulat inițial un punctaj identic, după etapa interviului, câștigător al concursului a devenit Vladislav Clima, pentru care au votat nouă membri ai CSM, alții trei votând împotrivă.

   

  Vladislav Clima este fiul lui Nicolae Clima, fost președinte al CSM, fost judecător la CSJ și fost șef al inspecției Judiciare de pe lângă CSM. În sistem, Clima a intrat în 2006, activând inițial la Judecătoria Ciocana. În februarie 2017, în temeiul unui decret al președintelui Igor Dodon, Clima a ajuns judecător la CA Chișinău. Din 2019, judecătorul ocupă și fotoliul de președinte al Asociației Judecătorilor, funcție deținută anterior, timp de opt ani, de către fostul judecător al CSJ, Ion Druță. 

  Clima, judecătorul care a menținut decizia de anulare a alegerilor locale

  De-a lungul carierei sale judecătorești, Vladislav Clima a emis mai multe hotărâri controversate care au servit drept subiect de discuție în societate. Una dintre cele mai răsunătoare este cea de anulare a rezultatelor alegerilor locale din 2018 pentru funcția de primar general de Chișinău. Clima a făcut parte din completul de trei judecători de la CA Chișinău care au menținut decizia primei instanțe, privind anularea rezultatelor alegerilor câștigate de Andrei Năstase. Un an mai târziu, cu câteva luni înainte de alegerile noi, tot Clima s-a numărat printre judecătorii care au hotărât, într-un final, să valideze scrutinul din 2018. 

  Vladislav Clima s-a numărat și printre judecătorii care, în toamna anului 2019, au încercat revocarea actualilor membri ai CSM.

  Magistratul a făcut parte din completul de judecători care, în octombrie 2019, a decis să anuleze hotărârea CSM prin care judecătorul Oleg Melniciuc, învinuit în două dosare penale, a fost suspendat din funcție. Ulterior, CSJ a decis să ridice cauza de la examinarea admisibilității recursului depus de CSM și să o remită Curții de Apel pentru motivarea hotărârii din octombrie.

  Clima s-a regăsit și printre judecătorii care, în noiembrie 2019, au admis cererea depusă de către Oleg Sternioală, învinuit de spălare de bani și îmbogățire ilicită, și au dispus suspendarea executării deciziei CSM privind eliberarea acordului pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința judecătorului. Ulterior, decizia a fost anulată de către CSJ.

  „Toate acele decizii pe care le-am adoptat, în opinia mea, sunt profesioniste”

  O altă hotărâre care a trezit diverse reacții în spațiul public datează din 2016, atunci când judecătorul a adoptat o decizie prin care era dispusă încasarea unei sume de 700 de mii de dolari de la o companie off-shore din Panama în favoarea unei firme care avea legături cu „Metalferos”. Ulterior, în vara anului 2019, fostul ministru de Interne, Andrei Năstase, solicita procuraturii să dispună intentarea unei cauze penale în privința lui Clima. O altă decizie controversată emisă de judecător ține și de atribuirea a unui teren de circa 1,1 ha de la Moldexpo pentru compania „Finpar Invest”, beneficiarul căreia era Vladimir Plahotniuc. Aceste două hotărâri au servit și drept temei pentru sesizarea Inspecției judiciare.

  În cadrul ședinței CSM din 29 iulie magistratul a precizat însă că Inspecția judiciară nu a constatat elemente ale abaterilor disciplinare sau care ar trezi dubii de ilegalitate. Dorel Musteață, membru al CSM, cel care a sesizat Inspecția, a precizat, la rândul său, că urmează să conteste decizia.

  Judecătorul declară că, în opinia sa, toate aceste decizii au fost „profesioniste”.

  „Ceea ce reflectă presa sau politicul nu este altceva decât o reflecție personalizată, sau emoțională, sau politică, asupra situației juridice concrete a unei părți”, a declarat judecătorul în cadrul ședinței CSM în cadrul căreia a fost numit în funcția de președinte al CA Chișinău.

  Averea declarată de Vladislav Clima

  Conform informațiilor din declarația de avere și interese personale pentru 2019, familia lui Vladislav Clima deține în proprietate o casă de 295 m.p. construcția căreia a început pe un teren de 12 ari în baza autorizației obținute în 2014. Imobilul, localizat de ZdG în suburbia Trușeni a mun. Chișinău, se află în faza de construcție de câțiva ani. Pe lângă casa nefinisată de la Trușeni, familia Clima deține și două apartamente: unul de 55 m.p. și altul de 70 m.p.. Totodată, Vladislav Clima indică în declarație un apartament de 193 m.p., folosit în baza unui contract de comodat. Judecătorul declară că proprietara acestui apartament este o oarecare Raisa Prisejnii. 

   

  În 2019 Vladislav Clima a ridicat un salariu de 299,3 mii lei de la CA Chișinău, 41,8 mii lei din activitatea didactică de la Universitatea de Stat din Moldova și 38,5 mii de la Institutul Național al Justiției. Alte 119 mii lei au intrat în buzunarul familiei Clima sub formă de „plată a despăgubirii de asigurare RCA”. Tot în 2019 Vladislav Clima declară că a primit donații de 30 de mii de dolari de la fratele și tatăl său (fostul judecător Nicolae Clima) sub formă de „ajutor financiar pentru studii în beneficiul membrului familiei Clima Vlad-Tudor). Și în 2017 Vladislav Clima a declarat că a primit donații de 10 mii de euro de la tatăl său.

  Familia lui Vladislav Clima deține în proprietate două automobile: un Land Rover Discovery Sport, produs în 2015 și cumpărat în 2016 cu 38 de mii euro, și un Volkswagen Passat Comfortline fabricat în 2017 cu o valoare declarată de 20 de mii de euro. 

  Noi vicepreședinți la CSJ

  În cadrul ședinței din 28 iulie, CSM a ales și doi noi vicepreședinți: Nadejda Toma, aleasă pentru funcția de vicepreședintă a CSJ și președintă a Colegiului Penal, dar și Tamara Chișca-Doneva, câștigătoarea a concursului pentru funcția de vicepreședintă a CSJ și președintă a Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ.

  Tamara Chișca-Doneva activează în sistemul judecătoresc din 1987, iar la CSJ a ajuns în 2003. Magistrata a făcut parte din completul de judecători de la CSJ care au luat decizia finală în cazul „Gemeni” în urma căreia statul a fost obligat de către CtEDO să achite prejudicii de circa 3,6 milioane de euro. Procurorul general Alexandr Stoianoglo a declarat în martie că Procuratura va porni în timpul apropiat o procedură penală „pentru clarificarea lucrurilor care au avut loc atunci, când au fost adoptate deciziile respective”. 

   

  În 2014, ZdG a scris că judecătoarea și soțul său locuiau într-o casă din sectorul Râșcani, cu două niveluri, estimată, pe atunci, la 7-8 milioane de lei. 

  Nadejda Toma, la rândul său, a fost numită în 2014 în funcția de judecător al CSJ până la atingerea plafonului de vârstă. Din ianuarie 2018 aceasta ocupă fotoliul de președinte al Colegiului Disciplinar al CSM. 

  Toma a făcut parte din completul de judecători de la CSJ care în 2018 a declarat inadmisibile recursurile depuse de avocații lui Veaceslav Platon, menținând în acest fel condamnarea acestuia la 18 ani. În februarie 2017, aceasta a făcut parte din completul CSJ care a dat citirii verdictului instanței supreme în dosarul Filat, condamnat la nouă ani de închisoare, prin care a fost respins recursul ordinar declarat de avocații ex-premierului.

  Concurs eșuat pentru funcția de președinte al CSJ

  Tot în cadrul ședinței din 28 iulie a avut loc și examinarea concursului pentru funcția de președinte al CSJ pentru care au pretins magistrații Liliana Catan și Anatolie Țurcan. Deși în spațiul public se vehicula că Liliana Catan ar fi favorita concursului, membrii CSM au decis anularea acestuia și organizarea unei noi competiții pentru că niciun candidat nu a obținut numărul necesar de voturi din partea membrilor CSM. 

   

  Magistrata Liliana Catan face parte din Consiliul consultativ de experți privind reforma sistemului justitiei, de pe lângă președintele R. Moldova, Igor Dodon. Aceasta a făcut parte din completele de la CSJ din cauza cărora statul a pierdut mai multe dosare la CtEDO. După ședința CSM, întrebată dacă va candida și la următorul concurs la șefia CSJ, magistrata a precizat că urmează să decidă. Cât privește dosarele pierdute la CtEDO, Catan declară că nu comentează deciziile respective.


  Fără succes a fost și intenția membrilor CSM din rândul profesorilor de drept cu privire la alegerea președintelui CSM, funcție ocupată în prezent de către Anatol Pahopol, cu titlul de președinte interimar. După mai multe discuții în contradictoriu, subiectul cu privire la numirea președintelui a fost scos de pe agendă.


  În schimb, CSM a promovat doi noi vicepreședinți de instanță. Este vorba despre Victor Olărescu, ales vicepreședinte al Judecătoriei Hâncești, dar și Petru Triboi, desemnat vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni. Candidaturilor celor doi urmează a fi expediate președintelui R. Moldova, Igor Dodon.

  Potrivit agendei, membrii CSM urmau la 29 iulie să numească în funcție și mai mulți judecători la CSJ și CA Chișinău. Desfășurarea concursurilor a fost însă amânată în contextul în care, în seara zilei de 28 iulie, un angajat din cadrul CSM a fost diagnosticat pozitiv la COVID-19. 
  Sursa: zdg.md

 • Doi magistrați controversați luptă pentru funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău

  Doi judecători controversați, care au fost implicați în dosare scandaloase, s-au înscris în competiția pentru fotoliul de președinte al Curții de Apel Chișinău. Primul este Iurie Iordan, respins anterior de la promovare de fostul președinte, Vladimir Voronin, numele căruia este legat de mai multe dosare controversate, printre care eliberarea unui deținut prins cu 60 de kilograme de hașiș, „dosarul Guma” sau pretinse încălcări în cauza Petrenco. Concurență îi va face Vladislav Clima, unul dintre magistrații Curții de Apel care a menținut hotărârea Judecătoriei Chișinău de invalidare a mandatului de primar al lui Andrei Năstase, în urma alegerilor locale noi din Chișinău din 2018.

  Doi judecători controversați, care au fost implicați în dosare scandaloase, s-au înscris în competiția pentru fotoliul de președinte al Curții de Apel Chișinău. Primul este Iurie Iordan, respins anterior de la promovare de fostul președinte, Vladimir Voronin, numele căruia este legat de mai multe dosare controversate, printre care eliberarea unui deținut prins cu 60 de kilograme de hașiș, „dosarul Guma” sau pretinse încălcări în cauza Petrenco. Concurență îi va face Vladislav Clima, unul dintre magistrații Curții de Apel care a menținut hotărârea Judecătoriei Chișinău de invalidare a mandatului de primar al lui Andrei Năstase, în urma alegerilor locale noi din Chișinău din 2018.

  Iurie Iordan a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, în anul 2008. În noiembrie 2016, a fost numit vicepreședinte al instanței de apel. Într-o anchetă publicată anterior, reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice scriau despre faptul că, în noiembrie 2006, fiind propus de CSM pentru reconfirmarea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, Iordan a fost respins de Vladimir Voronin. „Activând în calitate de judecător, s-a manifestat ca o persoană care posedă cunoștințe medii, poate fi influențată în luarea deciziilor, nu dă dovadă de sârguință și perseverență, nu se bucură de stimă și autoritate, pune interesele personale mai presus de obligațiile funcționale, este orgolios și încalcă în mod brutal normele de etică profesională”, se arată în actul preşedintelui.

  Potrivit aceluiaşi document, în 2003, examinând cauza penală privind D.Constantin, conducătorul unei grupări criminale, judecătorul Iordan, în prezența polițiștilor din escortă, a pronunțat decizia privind arestarea acestuia. Mai târziu, după o discuție cu reținutul, judecătorul şi-a anulat propria decizie. După eliberare, D. Constantin a părăsit țara și, în prezent, este dat în căutare generală. În iulie 2006, Iurie Iordan ar fi contribuit la absolvirea de răspundere penală a trei infractori - Secrieru, Guștiuc și Andros – toţi aliați ai lui D. Constantin.

  În ianuarie 2005, în timpul ședinței de judecată în care era examinată cauza penală a unui bărbat, magistratul a deschis radioul la intensitate maximă, „ignorând în mod demonstrativ regulile de procedură și etică judecătoarească”. Peste doar câteva luni însă Iordan a fost reconfirmat în funcție. În noiembrie 2013, Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul „foarte bine”. Tot în 2013, magistratul a fost filmat în timp ce primea un plic de la o femeie în ograda Curții de Apel Chişinău. Ulterior, cei doi au precizat că sunt rude, iar în plic ar fi fost o factură pentru achitarea unui impozit.

  Iordan și-a cumpărat anul trecut un automobil nou-nouț de model Toyota RAV4, pentru care a achitat mai bine de jumătate de milion de lei. Pentru a-și permite achiziția, judecătorul a vândut alte două automobile, ambele de marcă Toyota, cu 160, respectiv 95 de mii de lei, și a contractat un credit în mărime de 249 de mii de lei, pe care trebuie să-l întoarcă până în 2021, cu o rată a dobânzii de 24,69%. Veniturile familiei Iordan în 2019, alcătuite din salariul său și al soției, precum și din pensie, se cifrează la 700 de mii de lei. Iordan conduce și un BMW 520D, în valoare de 380 de mii de lei, pe care l-a achiziționat în 2016. Familia sa mai are în proprietate două loturi agricole, un teren intravilan și altul extravilan, două case de locuit, una, de 42,7 metri pătrați, obținută prin moștenire în 2009, și alta de 210,4 metri pătrați, cu acareturi, cumpărată în 2017, evaluată la 780 de mii de lei.

  Vladislav Clima și-a început cariera de magistrat în 2006, fiind numit în funcție la Judecătoria Ciocana. A ajuns vicepreședinte al acestei instanțe, iar în 2017 a fost promova la Curtea de Apel Chișinău. La 21 iunie 2018, Clima a făcut parte din completul de judecată care a decis să mențină hotărârea emisă de Judecătoria Chișinău prin care nu se confirmă legalitatea alegerilor locale noi din Capitală. Un an și jumătate mai târziu, Vladislav Clima a făcut parte din alt complet de judecată, care de această dată a validat mandatul de primar al lui Andrei Năstase. În mai 2019, Clima a fost ales președintele Asociației Judecătorilor.

  Veniturile lui Vladislav Clima în 2019 se cifrează la 379 de mii de lei, la care se adaugă despăgubiri în mărime de 119.000 de lei, achitate de o companie de asigurări, precum și donații de 30.000 de dolari, primite de la tatăl său și de la fratele său pentru studiile fiului. Magistratul posedă două loturi intravilane și are în folosință un apartament de 193,8 metri pătrați. De asemenea, Clima este proprietarul a două apartamente, de 70,1, respectiv 55,7 metri pătrați, al unui garaj de 64,6 metri pătrați și al unei case de locuit de 295,7 metri pătrați. În garajul judecătorului se află un Land Rover Discovery Sport, în valoare de 38.000 de euro și un Volkswagen Passat Comfortline, în valoare de 20.000 de euro.
  Sursa: anticoruptie.md

 • /DOC/ Năstase cere dosar pe judecătorul Clima, după ce-a dispus încasarea unor bani din offshore pentru o firmă-căpușă legată de Metal Feros

  Vicepremierul și ministrul de Interne Andrei Năstase cere procurorului general să se autosesizeze și să dispună intentarea unei cauze penale în privința judecătorului Vladislav Clima, ales recent în funcția de președinte al Asociației Judecătorilor. Năstase a prezentat o decizie luată de magistratul Clima în anul 2016, prin care acesta dispune încasarea unei sume de 700 de mii de dolari, de la o companie din Panama, în folosul unei întreprinderi care, spune el, nu este altceva decât o companie-căpușă, care are legături strânse cu Metal Feros.  

  Vicepremierul și ministrul de Interne Andrei Năstase cere procurorului general să se autosesizeze și să dispună intentarea unei cauze penale în privința judecătorului Vladislav Clima, ales recent în funcția de președinte al Asociației Judecătorilor. Năstase a prezentat o decizie luată de magistratul Clima în anul 2016, prin care acesta dispune încasarea unei sume de 700 de mii de dolari, de la o companie din Panama, în folosul unei întreprinderi care, spune el, nu este altceva decât o companie-căpușă, care are legături strânse cu Metal Feros.  

  Decizia a fost pronunțată pe 7 iunie 2016, perioadă în care magistratul Clima activa în cadrul Judecătoriei Ciocana. Firma pe care Năstase o numește căpușă este Societatea pe Acțiuni Bălțimetreut, iar compania nerezidentă din Panama – Rastel European Trade Corp

  „Cunoaște-ți individul, nu? Cel care a anulat alegerile din Chișinău, care a fost implicat în mai multe dosare importante. Acest individ aduce banii pe care i-a furat cineva și i-a dus în Panama, îi aduce acasă în 2016. Unde au fost folosiți acești bani? O să aflăm după ce procurorul general… și îi cer pe această cale Procuraturii să se autosesizeze, să intenteze un dosar penal împotriva lui Clima, căci se știe foarte bine ce a stat la baza acestei hotărâri”, a declarat Andrei Năstase aseară, la emisiunea Politica Nataliei Morari de la TV8.

  Sursa: tv8.md

 • Asociația Judecătorilor are un nou președinte. Ce avere declară acesta și în ce controverse a fost implicat

  Asociația Judecătorilor din R. Moldova și-a ales astăzi un nou președinte. Astfel noul deținător al fotoliului de șef la AJM este Vladislav Clima. Acesta a avut un singur concurent – Victoria Sănduță. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul adunării generale a judecătorilor, scrie tv8.md

  Clima declară pentru anul trecut un salariu de 292.502 lei, obținuți din activitatea la Curtea de Apel. Acesta deține două apartamente, o casă de locuit și un garaj și este proprietarul a două automobile – un Land Rover Discovery Sport, pe care îl evaluează la 38 mii de euro și un Volkswagen Passat Comfortline, cumpărat în 2017, pe care l-a evaluat la 20 mii de euro.

  Asociația Judecătorilor din R. Moldova și-a ales astăzi un nou președinte. Astfel noul deținător al fotoliului de șef la AJM este Vladislav Clima. Acesta a avut un singur concurent – Victoria Sănduță. Decizia a fost luată în unanimitate în cadrul adunării generale a judecătorilor, scrie tv8.md

  Clima declară pentru anul trecut un salariu de 292.502 lei, obținuți din activitatea la Curtea de Apel. Acesta deține două apartamente, o casă de locuit și un garaj și este proprietarul a două automobile – un Land Rover Discovery Sport, pe care îl evaluează la 38 mii de euro și un Volkswagen Passat Comfortline, cumpărat în 2017, pe care l-a evaluat la 20 mii de euro.

  Vladislav Clima a devenit judecător la Curtea de Apel în 2017, fiind numit în funcție prin decretul președintelui Igor Dodon. Clima a activat anterior în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana. Acesta este fiul lui Nicolae Clima, fost judecător la Curtea Supremă de Justiție și fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Fostul judecător a fost de-a lungul timpului ținta mai multor acuzații.

  Clima este unul din cei trei judecători de la Curtea de Apel, care au menținut decizia primei instanțe, prin care alegerile locale din mun. Chișinău nu au fost validate.
  Sursa: zdg.md

 • Cum i-a făcut justiția milionari pe judecătorii care au anulat alegerile

  Majoritatea judecătorilor care au participat la procesul de anulare a alegerilor locale din mun. Chişinău deţin averi de milioane: case, apartamente sau maşini scumpe. Unii dintre aceştia au fost implicaţi şi anterior în luarea unor decizii controversate, iar alţii au fost promovaţi în sistem deşi nu au avut punctaj maxim în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Șirul hotărârilor judecătorești prin care alegerile locale din Chișinău, câștigate de Andrei Năstase în fața lui Ion Ceban, au fost invalidate, a început prin hotărârea Rodicăi Berdilo, magistrată la Judecătoria Chișinău. Despre averea, cariera și dosarele gestionate de magistrată, ZdG a scris în ediția trecută. Ulterior, șase colegi de-ai ei, trei de la Curtea de Apel (CA) Chișinău și trei de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), au menținut hotărârea primei instanțe, confirmând, definitiv și irevocabil, anularea votului a 248 de mii de alegători din Chișinău.

  Majoritatea judecătorilor care au participat la procesul de anulare a alegerilor locale din mun. Chişinău deţin averi de milioane: case, apartamente sau maşini scumpe. Unii dintre aceştia au fost implicaţi şi anterior în luarea unor decizii controversate, iar alţii au fost promovaţi în sistem deşi nu au avut punctaj maxim în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

  Șirul hotărârilor judecătorești prin care alegerile locale din Chișinău, câștigate de Andrei Năstase în fața lui Ion Ceban, au fost invalidate, a început prin hotărârea Rodicăi Berdilo, magistrată la Judecătoria Chișinău. Despre averea, cariera și dosarele gestionate de magistrată, ZdG a scris în ediția trecută. Ulterior, șase colegi de-ai ei, trei de la Curtea de Apel (CA) Chișinău și trei de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), au menținut hotărârea primei instanțe, confirmând, definitiv și irevocabil, anularea votului a 248 de mii de alegători din Chișinău.

  La CA Chișinău, decizia de invalidare a alegerilor a fost luată de un complet de judecători format din președintele ședinței, Vladislav Clima, și judecătorii Ala Malîi și Ecaterina Palanciuc. Toți trei au fost promovați la CA Chișinău în ultimul an și jumătate, iar doi dintre aceștia au fost promovați chiar dacă nu aveau cel mai mare punctaj în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Și la capitolul avere cei trei judecători au mai multe repere comune.

  Vladislav Clima este judecător din 2006, fiind numit în funcție la Judecătoria Ciocana. În februarie 2017, în temeiul unui decret al președintelui Igor Dodon, ajunge judecător la CA Chișinău. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă la trei ani de la accederea în funcția de judecător, prima disponibilă online, Clima indică o avere modestă: un venit anual, împreună cu soția sa, de 100 de mii de lei, un apartament de 70 m.p. și un automobil „Subaru Forester” fabricat în 2006 și cumpărat în leasing, inițial, de soacra sa, Vera Siminel, după care contractul de leasing fuseseră trecut pe Vladislav Clima.

  Clima în 2017: două apartamente şi o casă în construcţie într-o suburbie a Chişinăului

  Peste opt ani, în declarația de avere și interese pentru anul 2017, Vladislav Clima indică deja o avere de milioane: două apartamente, un garaj, o casă de locuit nefinalizată, un Land Rover Discovery Sport, fabricat în 2015 și achiziționat în 2016 cu 38 de mii de euro și, un Volkswagen Passat Comfortline, fabricat și cumpărat în 2017 cu 20 de mii de euro. În 2017, magistratul și soția sa, Maria, care a obținut anul trecut, din servicii de design interior în străinătate, suma de 8,6 mii USD, au contractat un credit de 38 de mii de euro, scadent în 2019. Tot în 2017, Vladislav Clima susține că a primit o donație de 10 mii de euro de la tatăl său, Nicolae Clima, fost judecător la CSJ, actualul șef al Inspecției Judiciare de la CSM.

  Casa nefinalizată, de peste 295 m.p la care face referire Vladislav Clima, amplasată într-o suburbie a Chișinăului, este construită pe un teren cu o suprafață de 12 ari, obținut de judecător în 2012, printr-un contract de superficie valabil până în 2020, semnat cu un oarecare Liviu Pahomi, proprietarul din acte al terenului. Conform datelor de la Cadastru, viitoarea locuință are suprafața de 295,7 m.p.

  Ala Malîi, judecătoarea care vindea maşini cu 10 mii de lei

  Și averea colegei de complet a lui Vladislav Clima, Ala Malîi, a crescut substanțial de când aceasta face justiție. Ala Malîi este judecătoare din 2008, fiind numită, prin decret prezidențial, pe un termen de 5 ani la Judecătoria Ciocana, Chișinău. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă la doar câteva luni de la numirea în funcție, judecătoarea nu indica nici casă, nici mașină, arătând că a venit în sistem practic fără nimic. Încet-încet, în declarațiile sale de avere, bunurile mobile și imobile s-au multiplicat.

  În mai 2016, ZdG scria că judecătoarea și soțul ei, fost inspector fiscal, au vândut un Hyundai Santa Fe cu doar 10 mii de lei. În 2012, ea anunța că a vândut alte două mașini, la fel, cu câte 10 mii de lei. În 2014, soții Malîi au mai comercializat un autovehicul la un preț mult sub cel de piață, declarând doar suma de 5 mii de lei. În aceste condiții, în 2014, într-o suburbie a Chișinăului, soții Malîi au demarat construcția unei case de locuit, finalizată deja. Imobilul are imprimat pe fațadă inițialele celor doi soți, A&I, și costă, la preț de piață, peste patru milioane de lei.

  Judecătoarea a depus trei declaraţii de avere pentru 2017. În două a indicat doar salariul

  Pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI) sunt trei declarații de avere și interese depuse de judecătoarea Malîi pentru 2017. În două din ele, care datează din 28 martie 2018, judecătoarea nu a trecut decât salariul său și al soțului, fără a face trimitere la casa și la mașinile pe care le deține în proprietate. Doar într-o declarație depusă cu o zi mai devreme, pe 27 martie 2018, Ala Malîi declară patru terenuri și trei case de locuit (două din ele modeste, cu statut de donație), dar și trei automobile: Opel Ascona, Chevrolet Captiva și Toyota Auris, cumpărată în 2017 cu 9,5 mii de euro, bani luați în credit, care urmează a fi rambursat până în 2019.

  Ala Malîi a fost promovată de CSM la CA Chișinău în ianuarie 2018. În martie, președintele Dodon a și semnat decretul de numire în funcție. Malîi a câștigat concursul organizat de CSM, deși se afla, după punctaj, pe locul 3 dintre cei patru candidați. În hotărârea CSM se menționează că „exprimarea votului pentru un candidat sau altul e un drept exclusiv al membrului CSM”, dar și că „Ala Malîi e responsabilă, obiectivă, imparțială și exigentă, examinând cu diligență cauzele aflate în gestiune și exercitând cu verticalitate atribuțiile de serviciu”.

  CMC, obligat de instanţe să-i ofere magistratei Palanciuc un apartament

  Ecaterina Palanciuc, al treilea judecător din completul de la CA Chișinău care a invalidat alegerile, a venit în justiție în 2005, fiind numită în funcție la Judecătoria Centru. În 2011, Palanciuc a fost promovată în funcția de vicepreședintă a Judecătoriei Centru, iar în 2015 a deținut, pentru scurt timp, fotoliul de președintă interimară a acestei instanțe, imediat fiind promovată la CA Chișinău.

  În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009, depusă după patru ani de exercitare a funcției, aceasta indica un salariu de 18,6 mii de lei. Magistrata nu făcea referire la apartamente sau mașini. În 2017, însă, Palanciuc declară că a vândut, cu 556 mii de lei, un apartament de 90,8 m.p. construit de compania „Basconslux” special pentru judecători, la un preț de aproape două ori mai mic față de cel de piață. Judecătoarea declară două terenuri, unul extravilan și altul agricol, două apartamente, două garajuri și două automobile (Ford Tranzit și Opel Omega). Un imobil de 91 m.p. a fost cumpărat de soții Serghei și Ecaterina Palanciuc în 2017, în urma unui contract de investiții (nu se precizează dacă e același apartament vândut în 2017), iar altul, de 72 m.p., a fost obținut de soțul ei, conform informațiilor din declarația de avere și interese pentru 2017, prin certificat de moștenitor testamentar, contract de vânzare-cumpărare și o hotărâre a instanței de judecată.

  În 2012, Ecaterina Palanciuc a acționat în judecată Consiliul Municipal Chișinău CMC), cerând să fie asigurată cu spațiu locativ. Atunci, toate instanțele i-au acceptat cererea, Consiliul fiind obligat să-i ofere judecătoarei un apartament.

  Averea declarată şi deciziile luate de judecătorul Ion Druţă

  Punctul final în procesul de invalidare a alegerilor locale din Chișinău a fost pus de trei judecători de la CSJ. La fel ca și în cazul colegilor lor de la Apel, carierele lui Ion Druță, Victor Burduh și Luiza Gafton au mai multe repere comune. Cei trei magistrați au ajuns recent la CSJ, fiind promovați direct din prima instanță, „sărind” peste o activitate într-o instanță de apel. Ion Druță a devenit judecător în 1994, fiind numit la Judecătoria Botanica. În 2006-2013, el a deținut funcția de președinte al acestei instanțe. De aici, în 2013, a fost instalat direct în fotoliul de judecător la CSJ, iar în mai 2018, fiind singurul candidat, ajunge președinte al CSJ, în locul lui Mihai Poalelungi, plecat la Curtea Constituțională.

  În 2015, procurorul general a solicitat tragerea la răspundere penală a magistratului, pentru cazul „Aroma-Floris”. CSM a respins demersul, iar Druță și-a continuat activitatea. În 2016, magistratul Druță a făcut parte din completul de judecată care a obligat statul să transfere companiei „Basconslux” SRL peste 14 milioane de lei pentru demolarea Stadionului Republican. Deși Colegiul Disciplinar a decis sancționarea cu „mustrare aspră” a patru judecători de la CSJ, Iulia Sârcu, Galina Stratulat, Iuliana Oprea și Ion Druță, CSM a anulat pedeapsa. În mai 2013, ZdG a scris despre palatul și afacerile de familie ale lui Ion Druță, pe atunci președinte al Judecătoriei Botanica. Acesta locuiește, din 2001, împreună cu familia, pe str. Malina Mică din Chișinău. Prin deczia CMC din 1 mai 2003, magistratul a obținut un teren cu o suprafață de 0,055 ha la Malina Mică. Pentru a înregistra terenul, acesta a plătit o taxă de 200 de lei. Conform informațiilor din declarația sa de avere și interese pentru 2017, familia lui Ion Druță a avut venituri de 426,5 mii de lei. Aceștia mai dețin, pe lângă casă, două terenuri, un apartament și două mașini: o Honda CRV și o Toyota Yaris, ambele cumpărate în 2009 și 2010. În 2016, familia Druță a contractat un credit în valoare de 50 de mii de euro.

  Doi judecători de la CSJ cu avere mai modestă

  Victor Burduh este judecător din 1999, când a fost numit în funcție la Judecătoria Hâncești. În 2003, ajunge la Judecătoria Ciocana. Ulterior, o scurtă perioadă de timp, deține interimatul funcției de președinte al acestei instanțe. Înainte de a ajunge la CSJ, în aprilie 2018, Burduh a fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău. În declarațiile de avere și interese pentru 2009-2010, Burduh indica o casă de locuit în comuna Gura Galbenei, r. Cimișlia, și câteva terenuri în aceeași localitate. În declarația din 2017, judecătorul Burduh arată că familia sa a vândut un apartament în sectorul Ciocana, cu suma de 60 de mii de euro (echivalentul a 1,2 milioane de lei). Conform datelor de la Cadastru, locuința a fost înregistrată doar pe numele Elenei Burduh, fiind cumpărată de ea în 2008-2011, în urma unui contract de investiții. Judecătorul Burduh mai declară că deține, cu titlu de posesie, un alt apartament, fără a indica suprafața sau valoarea sa. Elena, soția judecătorului, este implicată în activitatea a două firme: „Vip Magazin Grup” și PP „Revista Media” SRL. Din 2010 și până în 2018, familia Burduh anunță că a rambursat un credit în valoare de 200 de mii de lei.

  Luiza Gafton poartă robă de judecătoare din 1991, când a fost numită în funcție la Judecătoria Botanica. Din 2014, Gafton a condus această instanță, iar la început de 2017, după reformarea instanțelor, ea a fost aleasă vicepreședintă a Judecătoriei Chișinău. La scurt timp, în mai 2017, Gafton este promovată la CSJ, luând cel mai mare punctaj într-un concurs organizat de CSM. În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2009,Gafton declara un salariu de aproximativ 5 mii de lei pe lună și un automobil Land Rover cumpărat cu 424 mii de lei. În declarația de avere și interese pentru 2017 magistrata susține că a avut un salariu mediu lunar de aproximativ 25 de mii de lei și o pensie de aproximativ 10 mii de lei. Din 2013, Gafton este proprietara unui apartament de 51 m.p. și a patru terenuri agricole. Ea conduce același autoturism, Land Rover, fabricat în 2008 și cumpărat în 2009. În 2016, și-a cumpărat un alt autoturism, VAZ, fabricat în 2001, plătind 5 mii de lei. Într-un depozit la Victoriabank, judecătoarea păstrează 11 mii de euro.
  Sursa: zdg.md

 • Igor Dodon a semnat un Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău

  Astăzi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat un Decret prin care a numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău următoarele persoane: Vladislav Clima, Aliona Danilov, Alexandru Gafton, Ludmila Ursu.

  În cadrul ședinței cu judecătorii promovați, a avut loc o discuție cu privire la situația actuală din sistemul judecătoresc, despre și lacunele existente și necesitatea promovării unor reforme calitative în domeniu.

  Astăzi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat un Decret prin care a numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău următoarele persoane: Vladislav Clima, Aliona Danilov, Alexandru Gafton, Ludmila Ursu.

  În cadrul ședinței cu judecătorii promovați, a avut loc o discuție cu privire la situația actuală din sistemul judecătoresc, despre și lacunele existente și necesitatea promovării unor reforme calitative în domeniu.

  Șeful statului a atenționat judecătorii promovați asupra  responsabilității directe pe care o poartă în fața cetățenilor. Igor Dodon i-a îndemnat să se conducă în activitatea lor doar de Lege, să o aplice în mod egal, indiferent de apartenența sau convingerea politică a persoanelor care se află în fața lor și să nu admită orice act de presiune politică sau de alt gen asupra lor.

  Sursa:presedinte.md

 • Șase judecători noi la Curtea de Apel Chișinău. Cine sunt aceștia

  Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi candidaturile pentru suplinirea celor șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, au fost desemnați la funcția de judecător a CA trei magistrați de la Judecătoria Ciocana – Vladislav Clima, Igor Mânăscurtă și Ion Bulhac, și câte un magistrat de la Judectăria Centru – Alexandru Gafton, Judecătoria Buiucani – Aliona Danilov, și Judecătoria Râșcani – Ludmila Ursu. Candidaturile acestora urmează să fie propuse președintelui țării pentru numirea în funcție.

  Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi candidaturile pentru suplinirea celor șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, au fost desemnați la funcția de judecător a CA trei magistrați de la Judecătoria Ciocana – Vladislav Clima, Igor Mânăscurtă și Ion Bulhac, și câte un magistrat de la Judectăria Centru – Alexandru Gafton, Judecătoria Buiucani – Aliona Danilov, și Judecătoria Râșcani – Ludmila Ursu. Candidaturile acestora urmează să fie propuse președintelui țării pentru numirea în funcție.

  Activitatea magistratului Vladislav Clima a fost apreciată cu calificativul „excelent” de către Colegiul de evaluare. Clima a devenit judecător în anul 2006, iar în 2014 a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, pentru un mandat de patru ani.

  Acum un an, despre judecătorul Igor MânăscurtăRISE Moldova scria că ar fi în lista magistraților care urmează să beneficieze de apartamente la preț redus. El este judecător din 1997. Atât Igor Mânăscurtă, cât și Ion Bulhac au apărut în vizorul presei după evenimentele din 7 aprilie 2009. Pe numele ambilor judecător au fost depuse plângeri precum că au examinat dosare în incinta Comisariatelor de poliție a municipiului Chișinău în zilele de 8 – 10 aprilie 2009.

  În luna iunie, Ion Bulhac și Alexandru Gafton au candidat pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Doar că atunci, CSM a decis că această funcție va fi ocupată de contracandidatul lor, Evgheni Sanduța, care la acel moment era președintele Judecătoriei Criuleni.

  Și magistrata Aliona Danilov de la Judecătoria Râșcani apare în lista judecătorilor care au solicitat apartamente. RISE Moldova scria că ea deține un apartament și un lot de teren pentru construcții. Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului” două hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Aliona Danilov, au fost obiect de examinare la CtEDO. Ea este judecătoare din 1996, iar în 2014 a fost numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani.

  Ludmila Ursu este o altă judecătoare care va beneficia de aprtament la preț redus. Potrivit aceleiași investigații RISE Moldova, aceasta ar fi solicitat spațiu locativ pentru copilul minor aflat la întreținere. Ludmila Ursu este judecătoare din 2006.

  Pentru funcțiile vacante de la instanța de apel și-au depus candidaturile 10 magistrați, dintre care un judecător de la Judecătoria Grigoriopol.

  Amintim că, la începutul acestei luni, mai mulți judecători și-au dat demisia. Unul dintre motivele plecărilor din sistem ar fi reforma sistemului de pensii.

  sursa:BizLaw
 • Noutăţile din averea judecătorilor instanţelor din Chişinău

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Atunci când analizezi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele de fond, poţi observa de ce judecătorii din primele instanţe tind să ajungă în cele ierarhic superioare. Pentru că, în comparaţie cu ai lor colegi de la Curtea Supremă şi Curţile de Apel, magistraţii care activează în Judecătoriile de fond, fie şi din Chişinău, raportează salarii mai mici, proprietăţi şi conturi mai puţine, dar şi credite bancare mai multe.

  După ce am analizat declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi ale judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) şi Curţile de Apel (CA) din ţară, am ajuns la cele ale magistraţilor care activează în instanţele de fond, din Chişinău.

  Ion Ţurcan, preşedintele Judecătoriei sect. Centru, a avut un salariu de 152 mii de lei în 2014 şi 10 mii din activitatea didactică. Cei mai mulţi bani acasă a adus însă soţia sa, Daniela Ţurcan, care este notar. Aceasta a raportat un venit de 1,43 milioane de lei şi alţi 28 de mii din activitatea didactică. Alţi 549 mii de lei, anul trecut, familia Ţurcan i-a câştigat din vânzarea unui apartament din str. Miron Costin, aşa că a rămas, conform declaraţiei, fără loc de trai oficial.

  Judecătoarea Angela Catană, tot de la Centru, a raportat anul trecut un salariu de 154 mii de lei. Declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi este completată ciudat, ea precizând în mai multe locuri că situaţia nu s-a schimbat de anul trecut, deşi este obligată să declare tot ce are la momentul completării declaraţiei. Totodată, aceasta a indicat că soţul său, fiind avocat, a avut dividende de 1,7 milioane de lei de la firma SRL „Termidor”, însă mai jos nu a indicat că acest SRL este fondat chiar de Victor Catană, soţul ei, cu 100%, aşa cum arată datele de la Camera Înregistrării de Stat.

  Sergiu Bularu a ajuns judecător în sect. Centru în februarie 2014, fiind anterior consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui PD din Parlament. Acesta a avut un salariu de 140 mii de lei, dar a obţinut alţi 10 mii de lei (doar) din vânzarea unui automobil BMW 525 D şi alţi 7500 de euro (150 mii de lei) dintr-un transfer din Italia. El şi-a cumpărat anul trecut un garaj de 52 m.p., dar şi un BMW 525. Un 2014 bun a avut şi colega sa, Svetlana Vâşcu. În februarie, aceasta a fost desemnată de preşedintele Timofti în funcţia de judecătoare, câştigând în 10 luni puţin peste 100 mii de lei. Anul trecut, soţul judecătoarei, care deţine două firme în agricultură, a procurat nu mai puţin de 13 loturi de teren extravilan, în sate din r. Cimişlia. Nu este clară suprafaţa acestora, pentru că la unele judecătoarea nu a menţionat acest lucru.

  Preşedinte de instanţă cu Skoda Superb din 2014
  Dorin Dulghieru, preşedintele Judecătoriei Buiucani, a avut un salariu de 152 mii de lei şi alţi 3 mii din activitatea didactică, fiind conducător al stagiului de practică al unui audient al Institutului Naţional al Justiţiei. Dulghieru a investit 173 mii de lei şi 6300 de euro într-un apartament de 87 m.p. construit special pentru judecători. Suma totală a contractului este de 31500 de euro. Tot anul trecut, magistratului i-au ajuns bani şi pentru o maşină nouă, cumpărată ce-i drept în baza unui contract de leasing, în valoare de 15872 de euro, încheiat cu firma Victoria Leasing pentru o perioadă de 4 ani. Preţul maşinii cumpărate de judecător, o Skoda Superb nouă, din 2014, este, conform informaţiilor de pe site-ul dealer-ului oficial, între 17 şi 30 şi… mii de euro, în funcţie de dotările pe care le soliciţi. Anul trecut, Dulghieru a contractat şi două credite, în valoare de 16300 de euro.

  Colegul său, Mihail Diaconu, a intrat în posesia unui apartament cu trei camere de aproape 100 m.p., deşi deţinea încă două, şi a ridicat un salariu de 147 mii de lei în 2014. S-a înnoit anul trecut şi colegul său, judecătorul de instrucţie Ion Morozan. Acesta declară o maşină, Volkswagen Tiguan, pe care o conduce prin contract de comodat (contract prin care se dă unei alte persoane un bun în folosinţă, gratis). Şi Mihail Murguleţ, proaspăt numit în funcţie, în 2014 şi-a cumpărat o maşină, Toyota Avensis. Oxana Parfeni, numită în funcţia de judecătoare în februarie 2014, a obţinut anul trecut două apartamente în Chişinău, unul prin donaţie, în urma unui contract de investiţii, pentru care a achitat o primă rată de 85 mii de lei, echivalentă cu aproape 70% din salariul său de anul trecut.

  Ghenadie Pavliuc a ajuns în atenţia opiniei publice anul acesta, după ce a eliberat pe numele lui Ilan Şor mandat de arest la domiciliu, deşi procurorii l-au dorit în penitenciar, iar ulterior, i-a permis acestuia să iasă din arestul la domiciliu pentru a putea candida la funcţia de primar al oraşului Orhei, asta deşi, Şor este învinuit într-un dosar de rezonanţă, legat de fraudele din sistemul bancar. Şi pentru el, anul trecut a fost unul prosper. Pe lângă salariul de 140 mii de lei, magistratul a primit, ca donaţie, un teren şi o casă în Donduşeni, dar a şi investit într-un apartament, probabil social, din proiectul pentru judecători, deşi acesta deţine, din 2011, o casă de locuit în capitală.

  A renunţat la 50 mii de lei pe lună pentru a fi judecător 
  Luiza Gafton, preşedinta Judecătoriei Botanica, a avut în 2014 un salariu de 171 mii de lei şi o pensie de 119 mii de lei. Anul trecut, aceasta şi-a deschis un cont bancar de 2 mii de euro la Victoriabank. Cel mai mare venit de la Judecătoria Botanica, anul trecut, nu l-a avut însă cineva care a activat acolo, ci un fost angajat al Moldatsa, întreprinderea de stat despre care ZdG a scris că este casa rudelor mai multor demnitari din ţara noastră şi unde salariile sunt chiar mai mari decât în justiţie. Vitalie-Silviu Midrigan a devenit judecător la Judecătoria Botanica în ianuarie 2015, după ce a renunţat la funcţia de director al direcţiei Juridice a Moldatsa, funcţie care i-a adus nu mai puţin de 567 mii de lei, respectiv 47 mii de lei pe lună în 2014. Alţi 10 mii de lei Midrigan i-a câştigat din activitatea didactică, 20 mii de euro (400 mii de lei) – din donaţiile părinţilor, iar 104 mii – din închirierea unui spaţiu comercial. Conform informaţiilor din declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietăţi, spaţiul comercial are o suprafaţă de 66,8 m.p. şi o valoare cadastrală de 1 milion de lei. Şi acesta a fost obţinut prin donaţie. Tot prin donaţie, proaspătul judecător a obţinut şi un apartament de 49 m.p. El mai deţine o Toyota RAV 4, cumpărată şi fabricată în 2013, şi conduce un Lexus RX 350, prin comodat, din 2012.

  Şi familia judecătorului Nicolae Şova a avut un an bun. Din salariu şi din activitatea didactică, magistratul a adus acasă peste 150 mii de lei, iar soţia sa, din servicii notariale, puţin peste jumătate de milion. Angela Braga a avut anul trecut un salariu de 134 mii de lei, iar împreună cu soţul său a obţinut 274 mii de lei de pe urma vânzării unui bun imobil. Anul trecut judecătoarea şi-a cumpărat un alt apartament, de 66,7 m.p., indicând că acesta ar avea o valoare cadastrală de 367 mii de lei, deşi preţul de piaţă este, evident, mai mare. Aceasta a contractat şi un credit de 250 mii de lei, până în 2024.

  Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Râşcani, a avut un salariu de 151 mii de lei în 2014 şi alţi 8 mii din activitatea didactică. Judecătorul a beneficiat şi de o donaţie de la mama sa, Elena Melniciuc, despre care ZdG a scris anul trecut că, deşi locuieşte în satul Mândâc, Drochia, are înregistrate pe numele său mai multe bunuri imobile în Chişinău, valoarea cadastrală a cărora depăşeşte suma de 4 milioane de lei. Elena Melniciuc este pensionară, iar în luna mai 2015 a împlinit onorabila vârstă de 77 de ani. Doar că, judecătorul a blurat suma pe care a primit-o cu titlu de donaţie de la aceasta. Şi soţia judecătorului, Diana, a primit anul trecut donaţii financiare de la părinţi.

  Ghenadie Morozan conduce, de anul trecut, un Mercedes B 170, prin comodat. Tot anul trecut, judecătorul a cumpărat şi un teren agricol de jumătate de hectar. Iurie Potînga s-a înnoit anul trecut cu un Renault Megane, iar Aureliu Postică sau, mai exact, soţia sa, Diana, cu o Toyota Yaris. Violeta Gârleanu a devenit judecătoare în 2014, iar ulterior şi-a vândut cu 90 mii de lei un imobil în Soroca. Ea are două conturi bancare, unul salarial, unde deţinea la finele anului trecut 109 mii de lei, şi un altul, depozit, unde ţine 113 mii de lei.

  Mai mulţi judecători, cu apartamente sociale 
  Victor Burduh, preşedintele Judecătoriei Ciocana, nu s-a remarcat anul trecut prin achiziţii, el declarând doar un salariu de 171 mii de lei. Colegul său, Vladislav Clima, vicepreşedintele Judecătoriei, şi-a cumpărat însă o Honda CRV, după ce a vândut un Subaru Forester. Anul trecut, magistratul şi-a continuat construcţia unei case de locuit individuale, începute în 2013, în aprilie 2014 ea fiind gata în proporţie de 50%. Un alt magistrat de la Ciocana, Ion Bulhac, se remarcă în declaraţia de avere cu deschiderea a 6 conturi bancare, pe care păstrează 27 mii de euro şi 8 mii USD. Acestea i-au adus peste 28 mii de lei din dobândă, bani care s-au alăturat la cei 134 mii de lei din salariu.

  Anul trecut, mai mulţi judecători din prima instanţă şi-au procurat apartamente sociale în cadrul proiectului iniţiat de Consiliul Superior al Magistraturii. Blocurile din str. Ceucari şi Alecsandri sunt construite de firma SRL „Basconslux”, urmând a fi finalizate la sfârşitul lui 2016. Magistraţii au plătit pentru ele un preţ preferenţial, de doar 360 de euro pentru un metru pătrat, în condiţiile în care preţul de piaţă este dublu. În total, 43 de judecători şi peste 130 de persoane din sistemul judecătoresc au beneficiat de acest proiect.
  sursa: zdg.md

   
 • GĂSELNIȚA demnitarilor: Averi de lux, în COMODAT. Reidman stă în CHIRIE la fiu

  Chiar dacă oficial nu au nici case, nici mașini, mai mulți demnitari din R. Moldova ies dimineața din vile luxoase și urcă la volanul unor mașini pentru care ar trebui să lucreze ani buni pentru a și le putea cumpăra. În declarațiile de avere, aceștia notează că automobilele al căror preț urcă până la jumătate de milion de lei le-au fost transmise în folosință gratuită de alte persoane, la fel ca și casele somptuoase în care trăiesc de zeci de ani. Comodatul, chiria, moștenirile și donațiile au devenit astăzi „scut” împotriva Comisiei Naționale de Integritate.

  Chiar dacă oficial nu au nici case, nici mașini, mai mulți demnitari din R. Moldova ies dimineața din vile luxoase și urcă la volanul unor mașini pentru care ar trebui să lucreze ani buni pentru a și le putea cumpăra. În declarațiile de avere, aceștia notează că automobilele al căror preț urcă până la jumătate de milion de lei le-au fost transmise în folosință gratuită de alte persoane, la fel ca și casele somptuoase în care trăiesc de zeci de ani. Comodatul, chiria, moștenirile și donațiile au devenit astăzi „scut” împotriva Comisiei Naționale de Integritate.

  Pe lângă „BMW-ul X6” de aproape un milion de lei pe care l-a cumpărat încă în 2009, comunistul Oleg Reidman mai indică în declarația sa de avere un „Mitsubishi Outlander” din 2012, evaluat la 400 de mii de lei, pe care îl utilizează în baza unui contract de uzufruct (gratuit – n.r.) din 2013. Anul trecut, Reidman și-a vândut singurul apartament pe care îl avea și a trecut cu traiul pe turta fiului său. Cel puțin, așa ne asigură deputatul comunist. De mai mulți ani, Oleg Reidman locuiește într-o vilă luxoasă din sectorul Râșcani al capitalei, în preajma Școlii Antropologice a lui Mark Tkaciuk. Casa se află într-un cartier în care intrarea este restricționată de o bară de protecție și un post de pază.

 • Судьи Плешка, Мельничук, Клима и Урсаки в поле зрения НАК

  Также Клима якобы приобрел в 2013 году квартиру площадью 55,7 квадратных метров по цене 235 тысяч леев, хотя полученные им вместе с женой доходы намного меньше данной суммы. Корреспонденту Jurnal TV Владислав Клима заявил, что участок земли под строительство дома принадлежит его сыну, который много лет работает за границей. Он договорился с ним, что выкупит участок в последующем. Уточним, что Владислав Клима является сыном судьи ВСП Николае Клима.

  Также Клима якобы приобрел в 2013 году квартиру площадью 55,7 квадратных метров по цене 235 тысяч леев, хотя полученные им вместе с женой доходы намного меньше данной суммы. Корреспонденту Jurnal TV Владислав Клима заявил, что участок земли под строительство дома принадлежит его сыну, который много лет работает за границей. Он договорился с ним, что выкупит участок в последующем. Уточним, что Владислав Клима является сыном судьи ВСП Николае Клима.

   

 • NOII MILIONARI AI JUSTIȚIEI MOLDOVENEȘTI

  Vladislav Clima s-a pricopsit în 2013 cu două mașini, una estimată la 52 de mii de lei și alta la 278 de mii de lei. Ambele luate în comodat. Clima mai are o mașină încă din anul 2009. 
  An prosper pentru vicepreședintele Judecătoriei Ciocana.

  Vladislav Clima s-a pricopsit în 2013 cu două mașini, una estimată la 52 de mii de lei și alta la 278 de mii de lei. Ambele luate în comodat. Clima mai are o mașină încă din anul 2009. 
  An prosper pentru vicepreședintele Judecătoriei Ciocana.

  Totuși, spre deosebire de ceilalți judecători, Clima, care indică un salariu de 83 de mii de lei și venituri ale soției de 3400 de dolari, a reușit în 2013 să înceapă și construcția unei case. Locuința va fi ridicată pe un teren de 12 ari, obținut în folosință în 2012. Tot atunci, Clima și-a cumpărat și un apartament de 55,7 m.p. pe care a plătit 235 de mii de lei, chiar dacă mai avea un apartament de 70 de m.p., cumpărat încă în 2006 cu 370 de mii de lei. Precizăm că Vladislav Clima, care a devenit judecător în anul 2006, este fiul judecătorului Curții Supreme de Justiție Nicolae Clima.  Din 2008 și până în prezent, Clima a indicat constant venituri de circa 45-66 de mii de lei pe an.

 • Avocata „a îngropat-o” pe judecătoare

  Instanţa de judecată a motivat condamnarea judecătoarei Elena Roibu şi a avocatei Tatiana Mostovoi-Filimancov inclusiv prin mărturiile acordate de către avocată în cadrul urmăririi penale, atunci când aceasta şi-a recunoscut vina şi a povestit cum a transmis banii judecătoarei. Asta deşi, în cadrul examinării dosarului în instanţa de judecată, avocata a menţionat că acele declaraţii nu corespund adevărului şi că au fost date sub presiunea şi şantajul şefului Procuraturii Anticorupţie (PA), Eduard Harunjen. Aceste acuzaţii, neverificate de către acuzarea de stat, i-au scăzut avocatei jumătate de an din pedeapsă.

  Instanţa de judecată a motivat condamnarea judecătoarei Elena Roibu şi a avocatei Tatiana Mostovoi-Filimancov inclusiv prin mărturiile acordate de către avocată în cadrul urmăririi penale, atunci când aceasta şi-a recunoscut vina şi a povestit cum a transmis banii judecătoarei. Asta deşi, în cadrul examinării dosarului în instanţa de judecată, avocata a menţionat că acele declaraţii nu corespund adevărului şi că au fost date sub presiunea şi şantajul şefului Procuraturii Anticorupţie (PA), Eduard Harunjen. Aceste acuzaţii, neverificate de către acuzarea de stat, i-au scăzut avocatei jumătate de an din pedeapsă.

   

 • Государственному бюджету нанесен ущерб в 33 миллиона леев

  В  компанию представлял Олег Тэнасе. Юрист является фином вице-председателя Суда Чокана Владислав Клима, который в свою очередь является сыном судьи АСП Николая Клима, одного из судей, рассматривающих ходатайство Glass Container Prim по пересмотру дела.
  Владислав Клима признает, что приходится нанашом Тэнасе, и считает, что его отец не может участвовать в рассмотрении дела.

  В  компанию представлял Олег Тэнасе. Юрист является фином вице-председателя Суда Чокана Владислав Клима, который в свою очередь является сыном судьи АСП Николая Клима, одного из судей, рассматривающих ходатайство Glass Container Prim по пересмотру дела.
  Владислав Клима признает, что приходится нанашом Тэнасе, и считает, что его отец не может участвовать в рассмотрении дела.

   

 • Șeful statului a numit în funcție 15 judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 26 februarie, decretele de numire în funcție pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a mai multor judecători, transmite UNIMEDIA. Șeful statului i-a atenționat pe magistrați, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, asupra responsabilității care le revine în această perioadă de reformare a instituțiilor statului.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 26 februarie, decretele de numire în funcție pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a mai multor judecători, transmite UNIMEDIA. Șeful statului i-a atenționat pe magistrați, în cadrul unei ședințe la Reședința de stat, asupra responsabilității care le revine în această perioadă de reformare a instituțiilor statului.

  Nicolae Timofti a declarat că majorarea salariilor magistraților de către Parlament le asigură judecătorilor independență în luarea deciziilor. „Datoria Dumneavoastră este respectarea cu strictețe a legilor. Activitatea judecătorilor trebuie să restabilească încrederea cetățenilor în actul de justiție. Cei care vor călca strâmb vor fi sancționați și excluși din sistemul judecătoresc”, a subliniat președintele Nicolae Timofti.

 • Тимофти назначил 15 новых судей

  Магистраты с продлёнными полномочиями: Рената Попеску в Районном суде Новых Анен, Людмила Холевицкая – Суд сектора Рышкань, Кишинёв, Геннадие Еремчук – Суд Бельц, Владислав Клима - вице-председатель Суда сектора Чокана, Кишинёв, Валентина Крючкова - вице-председатель Районного суда Калараш, Виорика Урсу - вице-председатель Районного суда Криулян, Дорин Дулгиеру - председатель Суда сектора Буюкань, Кишинёв.

  Магистраты с продлёнными полномочиями: Рената Попеску в Районном суде Новых Анен, Людмила Холевицкая – Суд сектора Рышкань, Кишинёв, Геннадие Еремчук – Суд Бельц, Владислав Клима - вице-председатель Суда сектора Чокана, Кишинёв, Валентина Крючкова - вице-председатель Районного суда Калараш, Виорика Урсу - вице-председатель Районного суда Криулян, Дорин Дулгиеру - председатель Суда сектора Буюкань, Кишинёв.

   

 • De dragul justiţiei, magistraţii moldoveni sunt gata să-şi aducă la birou mobila de acasă

  Recent, Curtea de Conturi a efectuat un audit la 11 judecătorii din mai multe oraşe ale ţării. Inspectorii au depistat că instanţele sunt echipate cu mai multe bunuri decât cele luate la evidenţă. Într-un final, s-a constatat că magistraţii şi-au adus de acasă de la ceainice până la climatizoare. Acest lucru a provocat anumite bănuieli.
  Este şi cazul preşedintelui interimar al judecătoriei sectorului Ciocana, Vladislav Clima, care spune că a investit bani proprii.

  Recent, Curtea de Conturi a efectuat un audit la 11 judecătorii din mai multe oraşe ale ţării. Inspectorii au depistat că instanţele sunt echipate cu mai multe bunuri decât cele luate la evidenţă. Într-un final, s-a constatat că magistraţii şi-au adus de acasă de la ceainice până la climatizoare. Acest lucru a provocat anumite bănuieli.
  Este şi cazul preşedintelui interimar al judecătoriei sectorului Ciocana, Vladislav Clima, care spune că a investit bani proprii.

  "S-a reproşat Curții de Conturi de televizoare... Televizorul este al meu de-acasă pentru că acasă l-am schimbat cu unul mai nou. Acesta este un telvizor vechi. A fost nevoie de făcut uşa. Am introdus sursele mele proprii şi am făcut şi această uşă. Dacă va fi recuperată ulterior... nu pretind, dar va fi recuperată probabil"
  Potrivit judecătorului, în 2006, când a fost numit în funcţie, i s-au dat doar câteva scaune şi un birou şubred. Magistratul susţine că până la sfârşitul anului, statul va aloca 300 de mii de lei pentru reparaţia sălilor de judecată.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU