Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Кочитов Петру
Căutare avansată

Corcenco Aliona

Curtea de Apel Bălţi, Vicepreședinte

Date biografice

Data numirii în funcție: 20.07.1995

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 422-VIII din 03 noiembrie 2017, dna Corcenco Aliona se numește, pe un termen de patru ani,  în funcția de vicepreședinte a Curții de Apel Bălți.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1647-IV din 13 mai 2008 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

Anul naşterii: 1966

Instruire/Diplome
1981 - 1996 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1985 - 1985 grefiera la Judecatoria Şoldăneşti
1986 - 1992 jurist „Agrosnab” ATO Şoldăneşti
1992 - 1993 jurist la întreprinderea de gazificare ATO Şoldăneşti
1993 - 1995 avocat la biroul de avocaţi Sănătăuca

Data numirii în funcție: 20.07.1995

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 422-VIII din 03 noiembrie 2017, dna Corcenco Aliona se numește, pe un termen de patru ani,  în funcția de vicepreședinte a Curții de Apel Bălți.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1647-IV din 13 mai 2008 numită, prin transfer, în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți.

Anul naşterii: 1966

Instruire/Diplome
1981 - 1996 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1985 - 1985 grefiera la Judecatoria Şoldăneşti
1986 - 1992 jurist „Agrosnab” ATO Şoldăneşti
1992 - 1993 jurist la întreprinderea de gazificare ATO Şoldăneşti
1993 - 1995 avocat la biroul de avocaţi Sănătăuca
13.07.1995 judecător la Judecătoria Şoldaneşti
19.06.2000 numită în funţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 1528-II)
2005 i se conferă gradul ştiinţific de Doctor în Drept
13.05.2008 numită, prin transfer, în funţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi (Decret nr. 1647-IV)
2015 - prin Hotărîrea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015  i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 26/3 din 17 martie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărîrile judecătoarei Corcenco Aliona nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Corcenco Aliona a fost obiect de examinare la CtEDO.

BUREA și altii v. Moldova, hotărîrea din 13/12/2011, cererea nr. 55349/ 07, 16968/09,19750/09, 32465/09 și 39377/ 09, violarea art. 6 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO - neexecutarea între 13 şi 39 de luni a hotărîrilor judecătorești irevocabile în favoarea reclamanţilor privind plata unor sume de bani; violarea art. 13 CEDO (în privinta cererii nr. 39377/09) - lipsa unui remediu efectiv de a soluţiona pretenţia reclamantului.

Hotărârile/sentinţele/încheierile menţinute din cele contestate:
2014 au fost contestate 89 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 64 hotărâri/sentinte/încheieri, ceea ce constituie 71,91%;
2015 au fost contestate 144 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 110 hotărâri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 76,38%;
2016 au fost contestate 100 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 87 hotărâri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 84%.

Hotărârile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 364 de cauze examinate, 25 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,8%;
2015, din 325 de cauze examinate, 34 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10,4%;
2016, din 287 de cauze examinate, 16 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,57%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 493/23 din 18 iulie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Aliona Corcenco în funcţia de vicepreședinte al Curții de Apel Bălți, pe un termen de 4 ani, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 58/11 din 02 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Corcenco Aliona pentru participare la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte la Curtea de Apel Bălţi.

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura doamnei Corcenco Aliona Fiodor, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător .

Prin Hotărârea nr. 26/3 din 17 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 88/4 din 31 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Corcenco Aliona şi Grosu Iulia, cu remiterea materialelor în privinţa lor la Colegiul de evaluare a performanţelor şi la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare în funcţie administrativă.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015, i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Conform Hotărîrii nr. 184/13 din 03 aprilie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Conform Hotărârii nr. 776/34 din 28 noiembrie 2017, se deleagă judecătorii de la Curtea de Apel Bălți pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul ”Statutul judecătorilor în România şi Republica Moldova’’, care se va desfășura în perioada 07 - 08 decembrie 2017 în România, la sediul Palatului de Justiție din Iași, str. Elena Doamna nr. 1A, după cum urmează: 
- Alexandru Gheorghieș, președinte, Curtea de Apel Bălți; 
- Vera Toma, judecător, Curtea de Apel Bălți și membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
- Aliona Corcenco, vicepreședinte, Curtea de Apel Bălți; - Ion Talpa, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Stela Procopciuc, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Ana Albu, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Elena Grumeza, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Diana Stănilă, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Oleg Moraru, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Aurelia Toderaș, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Svetlana Șleahtițchi, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Eugeniu Bejenaru, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Adriana Garbuz, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Natalia Chircu, judecător, Curtea de Apel Bălți.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 26/3 din 17 martie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărîrile judecătoarei Corcenco Aliona nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Corcenco Aliona a fost obiect de examinare la CtEDO.

BUREA și altii v. Moldova, hotărîrea din 13/12/2011, cererea nr. 55349/ 07, 16968/09,19750/09, 32465/09 și 39377/ 09, violarea art. 6 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO - neexecutarea între 13 şi 39 de luni a hotărîrilor judecătorești irevocabile în favoarea reclamanţilor privind plata unor sume de bani; violarea art. 13 CEDO (în privinta cererii nr. 39377/09) - lipsa unui remediu efectiv de a soluţiona pretenţia reclamantului.

Hotărârile/sentinţele/încheierile menţinute din cele contestate:
2014 au fost contestate 89 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 64 hotărâri/sentinte/încheieri, ceea ce constituie 71,91%;
2015 au fost contestate 144 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 110 hotărâri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 76,38%;
2016 au fost contestate 100 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 87 hotărâri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 84%.

Hotărârile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 364 de cauze examinate, 25 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,8%;
2015, din 325 de cauze examinate, 34 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 10,4%;
2016, din 287 de cauze examinate, 16 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,57%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 493/23 din 18 iulie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Aliona Corcenco în funcţia de vicepreședinte al Curții de Apel Bălți, pe un termen de 4 ani, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 58/11 din 02 iunie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Corcenco Aliona pentru participare la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte la Curtea de Apel Bălţi.

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura doamnei Corcenco Aliona Fiodor, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător .

Prin Hotărârea nr. 26/3 din 17 martie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 84 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 88/4 din 31 ianuarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Corcenco Aliona şi Grosu Iulia, cu remiterea materialelor în privinţa lor la Colegiul de evaluare a performanţelor şi la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru promovare în funcţie administrativă.

DISTINCȚII
Prin Hotărîrea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015, i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Conform Hotărîrii nr. 184/13 din 03 aprilie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Conform Hotărârii nr. 776/34 din 28 noiembrie 2017, se deleagă judecătorii de la Curtea de Apel Bălți pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul ”Statutul judecătorilor în România şi Republica Moldova’’, care se va desfășura în perioada 07 - 08 decembrie 2017 în România, la sediul Palatului de Justiție din Iași, str. Elena Doamna nr. 1A, după cum urmează: 
- Alexandru Gheorghieș, președinte, Curtea de Apel Bălți; 
- Vera Toma, judecător, Curtea de Apel Bălți și membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
- Aliona Corcenco, vicepreședinte, Curtea de Apel Bălți; - Ion Talpa, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Stela Procopciuc, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Ana Albu, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Elena Grumeza, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Diana Stănilă, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Oleg Moraru, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Aurelia Toderaș, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Svetlana Șleahtițchi, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Eugeniu Bejenaru, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Adriana Garbuz, judecător, Curtea de Apel Bălți; 
- Natalia Chircu, judecător, Curtea de Apel Bălți.

 

Hotărârea nr. 776/34 din 28 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 493/23 din 18 iulie 2017

Hotărârii nr. 58/11 din 02 iunie 2017

Hotărârea nr. 349/16 din 23 mai 2017

Hotărârea nr. 26/3 din 17 martie 2017

Hotărârea nr. 88/4 din 31 ianuarie 2017

Cauze CtEDO Corcenco A.

Hotărârea CSM nr. 194/8 din 10 martie 2015

Hotărârea nr. 184/13 din 03 aprilie 2012

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 26/3 din 17 martie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Aliona Corcenco.”

Prin Hotărârea nr. 4/1 din 18 Ianuarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Corcenco Aliona, Corolevschi Dumitru şi Stănilă Diana, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 -2016, au fost înregistrate 11 sesizări, care nu s-au adeverit.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 26/3 din 17 martie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Aliona Corcenco.”

Prin Hotărârea nr. 4/1 din 18 Ianuarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorilor Curţii de Apel Bălţi, Corcenco Aliona, Corolevschi Dumitru şi Stănilă Diana, din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului, în perioada anilor 2014 -2016, au fost înregistrate 11 sesizări, care nu s-au adeverit.

Hotărârea nr. 4/1 din 18 Ianuarie 2019

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU