Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Вышку Светлана
Căutare avansată
Foto: voxjust.md

Curtiș Marina

Judecătorie Cahul, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 08.02.2012

Prin Hotărârea nr. 117/10 din 26 Mai 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii modifică Anexa la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 836/37 din 19 decembrie 2017, după cum urmează:
- pct. 6 la poziția ”Cahul” la compartimentul ”De bază” se exclude sintagma ”Marina Curtiș”.

Prin Hotărârea nr. 81/8 din 05 Mai 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins cererea judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul, referitor la anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului.


Prin Hotărârea nr. 409/31 din 10 Decembrie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul pentru perioada aflării în concediul suplimentar neplătit de îngrijire a copilului cu vîrsta cuprinsă de la 3 la 4 ani pînă la 11 mai 2020, inclusiv.


Conform Hotărârii nr. 20/1 din 15 ianuarie 2019,  se desemnează judecătorul Marina Curtiș pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie de bază la Judecătoria Cahul în perioada de imposibilitate a magistratului Leonid Turculeț de a exercita atribuțiile de judecător de instrucție de bază, desemnat anterior.

Data numirii în funcţie: 08.02.2012

Prin Hotărârea nr. 117/10 din 26 Mai 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii modifică Anexa la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 836/37 din 19 decembrie 2017, după cum urmează:
- pct. 6 la poziția ”Cahul” la compartimentul ”De bază” se exclude sintagma ”Marina Curtiș”.

Prin Hotărârea nr. 81/8 din 05 Mai 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins cererea judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul, referitor la anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului.

Prin Hotărârea nr. 409/31 din 10 Decembrie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul pentru perioada aflării în concediul suplimentar neplătit de îngrijire a copilului cu vîrsta cuprinsă de la 3 la 4 ani pînă la 11 mai 2020, inclusiv.

Conform Hotărârii nr. 20/1 din 15 ianuarie 2019,  se desemnează judecătorul Marina Curtiș pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie de bază la Judecătoria Cahul în perioada de imposibilitate a magistratului Leonid Turculeț de a exercita atribuțiile de judecător de instrucție de bază, desemnat anterior.

Prin Hotărârea nr. 177/9 din 03 aprilie 2018, se prelungește perioada de transfer temporar al judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul (sediul Taraclia), pe o perioadă de 6 luni, la Judecătoria Criuleni (sediul Dubăsari), începând cu 17 aprilie 2018.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 190-VIII din 20 mai 2017, doamna Curtiș Mariana se numește în fucția de judecător la Judecătoria Cahul, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 515-VI din 08 februarie 2012 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Taraclia.

Instruire/Diplome
2000 - 2004 Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea Drept, specializarea Drept Economic.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
2004-2008 - JURIST, ”Tehno Sud” SRL; ”Bestvin” și SRL Gagauz Gaz, mun. Comrat;
2009-2010 - ADMINISTRATOR „Mirad Plus” SRL, mun. Comrat;
2010-2011 - AVOCAT-STAGIAR, Biroul Individual de Avocați ”ETIC”, mun. Chişinău
2011-2012 - „Mirad Plus” SRL, mun. Comrat
Februarie 2012 – prezent - JUDECĂTOR, Judecătoria Cahul, sediul Taraclia.

FORMARE PROFESIONALĂ
- Programul European al Consiliului Europei pentru instruirea profesioniștilor din domeniul Drepturilor Omului (HELP) ”Cooperarea Juridică Internațională în materie penală”,(2019);
- ”Justiția în interesul copilului”. (2019);
- ”Interzicerea relelor tratamente”. (2017); 
- Centrul pentru Studii Europene de Securitate (Groningen, Olanda) și Institutul de Politici Publice (Republica Moldova);
- ”Implementarea mecanismelor Justiției Tranziționale în Republica Moldova”.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 12/2 din 08 Februarie 2019, Hotărârile judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul (sediul Taraclia), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 1/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătoarea Judecătoriei Taraclia, Curtiș Marina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 137/10 din 18 iulie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătoarea Judecătoriei Taraclia, Curtiș Marina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 au fost contestate 32 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 17 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 53,12%;
2013 au fost contestate 14 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 6 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 42,85%;
2017 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3, ceea ce constituie 60%;
2018 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15 ceea ce constituie 40,54%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 - cauze examinate 297, hotărîri/încheieri casate 9 - 3,03%;
2013 - cauze examinate 165, hotărîri/încheieri casate 17 - 10,30%;
2014, din 285 de cauze examinate, 32 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 11,2%;
2015, din 165 de cauze examinate, 14 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,5%;
2017, din 60 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,33%;
2018, din 265 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,77%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 62/4 din 15 Martie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Marina Curtiș pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău sau Judecătoria Criuleni cu 57 (cincizeci și șapte) puncte.

Prin Hotărârea Nr. 12/2 din 08 Februarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 69 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 15/1 din 15 Ianuarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Curtiș Marina, privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru un eventual transfer.

Potrivit Hotărârii nr. 1/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 75 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 137/10 din 18 iulie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 72 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 12/2 din 08 Februarie 2019, Hotărârile judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul (sediul Taraclia), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 1/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătoarea Judecătoriei Taraclia, Curtiș Marina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 137/10 din 18 iulie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătoarea Judecătoriei Taraclia, Curtiș Marina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 au fost contestate 32 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 17 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 53,12%;
2013 au fost contestate 14 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 6 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 42,85%;
2017 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3, ceea ce constituie 60%;
2018 au fost contestate în total 37 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15 ceea ce constituie 40,54%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2012 - cauze examinate 297, hotărîri/încheieri casate 9 - 3,03%;
2013 - cauze examinate 165, hotărîri/încheieri casate 17 - 10,30%;
2014, din 285 de cauze examinate, 32 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 11,2%;
2015, din 165 de cauze examinate, 14 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,5%;
2017, din 60 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,33%;
2018, din 265 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,77%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 62/4 din 15 Martie 2019, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Marina Curtiș pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău sau Judecătoria Criuleni cu 57 (cincizeci și șapte) puncte.

Prin Hotărârea Nr. 12/2 din 08 Februarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 69 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 15/1 din 15 Ianuarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Curtiș Marina, privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru un eventual transfer.

Potrivit Hotărârii nr. 1/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 75 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 137/10 din 18 iulie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 72 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

 

Hotărârea nr. 117/10 din 26 Mai 2020

Hotărârea nr. 81/8 din 05 Mai 2020

Hotărârea nr. 409/31 din 10 Decembrie 2019

Hotărârea nr. 62/4 din 15 Martie 2019

Hotărârea nr. 12/2 din 08 Februarie 2019

Hotărârea nr. 15/1 din 15 Ianuarie 2019

Hotărârea nr. 20/1 din 15 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 177/9 din 03 aprilie 2018

Hotărîrea nr. 1/1 din 20 ianuarie 2017

Hotărîrea nr. 137/10 din 18 iulie 2014

Hotărîrea nr. 630/31 din 16 octombrie 2012

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 12/2 din 08 Februarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2018), în privința judecătorului Marina Curtiș nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 1/1 din 20 ianuarie 2017, "în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Marina Curtiş".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 137/10 din 18 iulie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 n-au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Curtiș Marina".

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul (sediul Taraclia), în perioada evaluată (2017-2018), nu au fost înregistrate sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului Marina Curtiş, în perioada anilor 2012 - 2013, a fost înregistrată o sesizare

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătoarei nu au fost depuse careva petiții.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 12/2 din 08 Februarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2018), în privința judecătorului Marina Curtiș nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 1/1 din 20 ianuarie 2017, "în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Marina Curtiş".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 137/10 din 18 iulie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 n-au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Curtiș Marina".

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul (sediul Taraclia), în perioada evaluată (2017-2018), nu au fost înregistrate sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului Marina Curtiş, în perioada anilor 2012 - 2013, a fost înregistrată o sesizare

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătoarei nu au fost depuse careva petiții.

 

Hotărîrea nr. 137/10 din 18 iulie 2014

Știri
 • CSM a respins pentru a doua oară transferul unei magistrate, mamă a cinci copii, la o judecătorie din apropierea domiciliului

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au respins marți pentru a doua oară solicitarea de transfer a judecătoarei Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul, sediul Taraclia, la instanța din Capitală. Magistrata, care are cinci copii și locuiește cu familia la Chișinău, a solicitat transferul la o judecătorie din apropierea domiciliului și în august 2019, dar membrii CSM i-au respins solicitarea.

  Marina Curtiș zilnic este nevoită să facă naveta la Taraclia, suportând cheltuielile pentru drum din cont propriu. Costul biletului de călătorie într-o direcție constituie 87 de lei, ne-a spus judecătoarea. Un simplu calcul arată că lunar, magistrata trebuie să scoată din buzunar circa 3.500 de lei doar pentru biletele de călătorie. Precizăm că în Legea privind statutul judecătorului nu există mențiuni despre cheltuielile privind transportul și cazarea magistraților care activează în alte localități decât cele în care își au domiciliul. 

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au respins marți pentru a doua oară solicitarea de transfer a judecătoarei Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul, sediul Taraclia, la instanța din Capitală. Magistrata, care are cinci copii și locuiește cu familia la Chișinău, a solicitat transferul la o judecătorie din apropierea domiciliului și în august 2019, dar membrii CSM i-au respins solicitarea.

  Marina Curtiș zilnic este nevoită să facă naveta la Taraclia, suportând cheltuielile pentru drum din cont propriu. Costul biletului de călătorie într-o direcție constituie 87 de lei, ne-a spus judecătoarea. Un simplu calcul arată că lunar, magistrata trebuie să scoată din buzunar circa 3.500 de lei doar pentru biletele de călătorie. Precizăm că în Legea privind statutul judecătorului nu există mențiuni despre cheltuielile privind transportul și cazarea magistraților care activează în alte localități decât cele în care își au domiciliul. 

  Magistrata Marina Curtiș nu are sancțiuni disciplinare. Ea a fost evaluată de Colegiul de Selecție și Carieră a Judecătorilor cu 57 de puncte. În același timp, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor i-a oferit calificativul „bine” și a notat-o cu 69 de puncte. Marina Curtiș a ajuns judecătoare de instrucție la Judecătoria Taraclia în 2012. Cinci ani mai târziu, ea a fost numită în fucția de judecător la Judecătoria Cahul, până la atingerea plafonului de vârstă. În octombrie 2017 a fost transferată temporar la Judecătoria Criuleni, unde a activat până în ianuarie 2019, când a fost desemnată din nou pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie de bază la Judecătoria Cahul în perioada de imposibilitate a magistratului Leonid Turculeț de a exercita atribuțiile de judecător de instrucție de bază, desemnat anterior.

  În 2018 magistrata a luat în credit un apartament de 83 de metri pătrați, în Capitală, prin programul „Prima casă 3”.
  Sursa: anticoruptie.md

 • A fost înregistrată o nouă Asociație Obștească a judecătorilor din RM

  La 30 august, a fost înregistrată o nouă Asociație Obștească a judecătorilor din Republica Moldova, denumită „Vocea Justiției”. Fondatorii asociației sunt judecătorii Victoria Sanduța, Ion Malanciuc și Marina Curtiș.

  Organizația își propune să devină un centru de studiu, analiză și sinteză pentru întreg sistemul de justiție, pornind de la învățământul juridic, continuând cu instituțiile juridice și terminând cu profesioniștii care își desfășoară în mod direct sau sunt auxiliari în sistemul de justiție. Pentru aceasta va face studii și cercetări, va realiza acțiuni de promovare, va oferi asistență tehnică și va face consultanță de specialitate, va gândi și promova strategii și politici.

  La 30 august, a fost înregistrată o nouă Asociație Obștească a judecătorilor din Republica Moldova, denumită „Vocea Justiției”. Fondatorii asociației sunt judecătorii Victoria Sanduța, Ion Malanciuc și Marina Curtiș.

  Organizația își propune să devină un centru de studiu, analiză și sinteză pentru întreg sistemul de justiție, pornind de la învățământul juridic, continuând cu instituțiile juridice și terminând cu profesioniștii care își desfășoară în mod direct sau sunt auxiliari în sistemul de justiție. Pentru aceasta va face studii și cercetări, va realiza acțiuni de promovare, va oferi asistență tehnică și va face consultanță de specialitate, va gândi și promova strategii și politici.

  De asemenea, va desfășura și acțiuni de prevenire, alertând decidenții, sistemul și opinia publică cu privire la chestiunile ce intră în sfera sa de activitate.

  „Scopul asociației este de a contribui la progresul social și evoluția individuală promovând cultura democrației, supremației legii și autoritatea justiției, de a solidariza oamenii cu privire la drepturi și îndatoriri, de a contribui la asigurarea independenței justiției și de a susține judecătorii în desfășurarea activității de înfăptuire a justiției fără imixtiuni din interior sau din exterior, de a contribui la dezvoltarea culturii juridice, moralității și integrității în societate”, se arată în cumunicatul de presă.

  Citiți și: Discursul integral al judecătoarei care le-a spus direct membrilor CSM că au admis abuzuri și creat un sistem „aservit”

  În curând, asociația obștească va realiza un site de internet propriu, va adopta poziții publice cu privire la inițiative, proiecte, acte normative, discursuri cu incidență în domeniul de preocupare a asociației; va iniția și participa la parteneriate încheiate cu alte organizații profesionale ale juriștilor naționale și internaționale, cu organizații ale societății civile sau alți parteneri interesați de proiectele de consolidare a statului de drept, reformă a sistemului de educație juridică și de administrare a justiției; va identifica problemele privind procesul de reformă și va formula propuneri pentru îmbunătățirea și dezvoltarea acestuia în toate sectoarele sistemului judiciar; va încuraja comunicarea dintre profesiile juridice, cadrele didactice și societatea civilă.

  „Asociația „Vocea Justiției” este o platformă deschisă pentru toți judecătorii din Republica Moldova care se conduc de principiile independenței, imparțialității și integrității în activitate și în viață; se bucură de o reputație ireproșabilă și respect în societate; şi înţeleg ca prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea scopurilor Asociaţiei. Astfel toți judecătorii sunt încurajați să-şi manifeste expres intenţia de a deveni membru al asociaţiei şi pot depune o cerere de aderare adresată în scris către asociație”, mai scrie în comunicatul de presă al Consiliul de Administrare al Asociației.
  Sursa: zdg.md

 • Mai mulți judecători și-au schimbat locurile de muncă. La ce instanțe vor activa

  Magistratul Adrian Cerbu nu va mai activa la Judecătoria Bălți. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat transferul acestuia la Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari. Adrian Cerbu și-a început activitatea de judecător în anul 2012, iar la începutul acestui an a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  În cadrul ședinței de astăzi, CSM a acceptat demersul președintelui interimar al Judecătoriei Criuleni, Ion Malanciuc, referitor la transferul temporar al judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul. Anterior, magistrata a activat judecător de instrucție la Judecătoria Taraclia. În luna mai a fost numită în fucția de judecător la Judecătoria Cahul, până la atingerea plafonului de vârstă.

  Magistratul Adrian Cerbu nu va mai activa la Judecătoria Bălți. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat transferul acestuia la Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari. Adrian Cerbu și-a început activitatea de judecător în anul 2012, iar la începutul acestui an a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  În cadrul ședinței de astăzi, CSM a acceptat demersul președintelui interimar al Judecătoriei Criuleni, Ion Malanciuc, referitor la transferul temporar al judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul. Anterior, magistrata a activat judecător de instrucție la Judecătoria Taraclia. În luna mai a fost numită în fucția de judecător la Judecătoria Cahul, până la atingerea plafonului de vârstă.

  Membrii Consiliului au mai hotărât ca judecătorul Ion Ghizdari de la Judecătoria Bălți să fie numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Teodor Cârnaț a ținut să-l felicite de magistrat pentru sesizarea pe care a depus-o la Curtea Constituțională și în baza căreia interdicția de perfectare a actelor de stare civilă, aplicată în cazul persoanelor cu datorii, a fost declarată neconstituțională.

  Tot astăzi, judecătorul Dan Dolghieri de la Judecătoria Edineț, sediul Ocnița, a depus jurământul.
  sursa: bizlaw.md

 • Noi magistrați selectați de CSM pentru judecătoriile din țără

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Tatiana Avasiloaie – judecător, Judecătoria Chișinău
  Dumitru Bosîi – judecător, Judecătoria Cahul
  Svetlana Bucur – judecător, Judecătoria Soroca
  Adrian Cerbu – judecător, Judecătoria Bălți
  Igor Chiroșca – judecător, Judecătoria Strășeni
  Elena Costiuc – judecător, Judecătoria Comrat
  Marina Curtiș – judecător, Judecătoria Cahul
  Petru Cocitov – judecător, Judecătoria Soroca
  Maria Țugui – judecător, Judecătoria Căușeni

  Tot în ședința de astăzi, membrii CSM au selectat șase magistrați noi pentru judecătoriile din țară. Este vorba de candidații Viorel Botnăraș și Svetlana Bîcu, care au depus dosarul pentru Judecătoria Hâncești, cu sediul la Ialoveni. Alți doi candidați au fost propuși pentru numirea în calitate de judecători la instanța dinOrhei. Este vorba de Iurie Movilă și Eugen Popovici. Pentru Judecătoria Strășeni, cu sediul la Călărași a fost propusă Silvia Țurcan, iar pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Bălți, cu sediul la Fălești, a fost propus Radu Holban.

  Totodată, CSM a anunțat concurs repetat pentru suplinirea funcției de președinte a Judecătoriei Comrat și vicepreședinte a Judecătoriei Strășeni și asta pentru că, pretendenții, care s-au prezentat în fața membrilor CSM, nu au acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi promovați în funcție.

  Amintim că, săptămâna trecută, CSM a selectat 27 de candidați la funcția de magistrat la Judecătoria Chișinău. Aceștia urmează să fie numiți în funcție de șeful statului.
  sursa: bizlaw.md

 • Nicolae Timofti a reconfirmat în funcții un grup de judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, decretele de reconfirmare în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, a patru magistrați în diverse judecătorii din țară. Actele au fost semnate la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, Vitali Mironov a fost reconfirmat în funcția de judecător la Judecătoria Sângerei; Oleg Moraru – judecător la Judecătoria Glodeni; Vladimir Rusnac – judecător la Judecătoria Cimișlia; și Petru Vacula – judecător la Judecătoria Leova. Totodată, prin decret prezidențial, Marina Curtiș a fost reconfirmată în funcția de judecător la Judecătoria Taraclia, până la expirarea împuternicirilor.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, decretele de reconfirmare în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, a patru magistrați în diverse judecătorii din țară. Actele au fost semnate la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, Vitali Mironov a fost reconfirmat în funcția de judecător la Judecătoria Sângerei; Oleg Moraru – judecător la Judecătoria Glodeni; Vladimir Rusnac – judecător la Judecătoria Cimișlia; și Petru Vacula – judecător la Judecătoria Leova. Totodată, prin decret prezidențial, Marina Curtiș a fost reconfirmată în funcția de judecător la Judecătoria Taraclia, până la expirarea împuternicirilor.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU