Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Balan Gheorghe
Căutare avansată
foto: inj.md

Furdui Sergiu

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 26.07.1990

Prin Decretul Președintelui RM nr. 448-VII din 28 decembrie 2012 numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 226-XV din 3 iunie 2003 numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Anul naşterii: 1962

Data numirii în funcție: 26.07.1990

Prin Decretul Președintelui RM nr. 448-VII din 28 decembrie 2012 numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 226-XV din 3 iunie 2003 numit în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Anul naşterii: 1962

Instruire/Diplome
1982 - 1987 Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de drept

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

09.1987 - 08.1988 consultant juridic, sovhozul „Leuşeni”, r. Hînceşti
09.1988 - 07.1990 consultant juridic superior, agrofirma “Doina", r. Hînceşti
05.1990 - 08.1990 consultant juridic, prezidiul Sovietului raional Hînceşti de deputaţi ai poporului
02.1995 judecător la Judecătoria raională Hînceşti
1996 vicepreşedinte, Judecătoria raională Hînceşti
2000 judecător, Tribunalul Chişinău
2001 judecător, Curtea de Apel Chişinău, Decret nr. 1579-II
2003 vicepreşedinte al Curţii de Apel Chişinău
2007 judecător la Curtea Supremă de Justiţie
2012 vicepreşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie
2012 prezent, judecător la Curtea de Apel Chişinău

Publicaţii
Lucrări practico- ştiinţifice:

“Spre un nou Cod al Contravenţiilor administrative”
“Procedura contravenţională: probleme şi perspective”
“Examinarea recursului extraordinar împotriva hotărîrilor asupra cazurilor cu privire la contravenţiile administrative în Curtea de Apel” ş.a.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 1/1 din 31 Ianuarie 2020, hotărîri adoptate de judecătorul Sergiu Furdui de la Curtea de Apel Chişinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 103/13 din 27 octombrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Sergiu Furdui care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 136/11 din 20 decembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Sergiu Furdui nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului”, cinci hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Sergiu Furdui, au fost identificate ca obiect de examinare la CtEDO.

Manoli c. Moldovei, hotărârea din 28/02/2017, cererea nr. 56875/11, violarea art. 6 CEDO – casarea în apel a sentinţei favorabile reclamantului, fără audierea victimei şi a martorilor.
DAN v. Moldova, hotărârea din 05/07/2011, cererea nr. 8999/07, violarea art. 6§1 CEDO.
FLUX nr. 5 c. Moldovei, hotărârea din 01.07.2008, cererea nr. 17343/04, violarea art. 10 al Convenţiei (libertatea de exprimare)
MITROFAN c. Moldovei, hotărârea din 15/01/2013, cerea nr. 50054/07, violarea art. 3 CEDO - detenția reclamantului în condiții inumane; violarea art. 6.1 CEDO - dreptul la un proces echitabil; violarea art. 13 CEDO - lipsa unui remediu efectiv.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 135 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 105, ceea ce constituie 77,77%;
2015 au fost contestate 176 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 112, ceea ce constituie 63,63%;
2016 au fost contestate 124 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 85, ceea ce constituie 68,54%;
2017 au fost contestate în total 89 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 64 ceea ce constituie 71,91%;
2018 au fost contestate în total 114 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 80 ceea ce constituie 70,17%;
2019 au fost contestate în total 117 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 82, ceea ce constituie 70,08%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate
2014, din 358 de cauze examinate, 30 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8%;
2015, din 233 de cauze examinate, 64 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 27%;
2016, din 175 de cauze examinate, 39 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 22%;
2017, din 279 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,96%;
2018, din 351 cauze examinate, 34 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,68%;
2019, din 268 cauze examinate, 35 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 13,05%.

Prin Hotărârea nr. 757/30 din 15 noiembrie 2016, a Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Sergiu Furdui, pentru participare la şedinţele Grupului de lucru privind formularea propunerilor de revizuire a Codului contravenţional.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 17/04 din 21 Februarie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Sergiu Furdui pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție cu 80 (optzeci) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 31 Ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Sergiu Furdui de la Curtea de Apel Chişinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Excelent cu punctajul acumulat în final de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 103/13 din 27 octombrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 86 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 136/11 din 20 decembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 686/27 din 29 septembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii i-a conferit titlului onorific ”Veteran al sistemului judiciar”.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 1/1 din 31 Ianuarie 2020, hotărîri adoptate de judecătorul Sergiu Furdui de la Curtea de Apel Chişinău, care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 103/13 din 27 octombrie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Sergiu Furdui care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărârii nr. 136/11 din 20 decembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Sergiu Furdui nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului”, cinci hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Sergiu Furdui, au fost identificate ca obiect de examinare la CtEDO.

Manoli c. Moldovei, hotărârea din 28/02/2017, cererea nr. 56875/11, violarea art. 6 CEDO – casarea în apel a sentinţei favorabile reclamantului, fără audierea victimei şi a martorilor.
DAN v. Moldova, hotărârea din 05/07/2011, cererea nr. 8999/07, violarea art. 6§1 CEDO.
FLUX nr. 5 c. Moldovei, hotărârea din 01.07.2008, cererea nr. 17343/04, violarea art. 10 al Convenţiei (libertatea de exprimare)
MITROFAN c. Moldovei, hotărârea din 15/01/2013, cerea nr. 50054/07, violarea art. 3 CEDO - detenția reclamantului în condiții inumane; violarea art. 6.1 CEDO - dreptul la un proces echitabil; violarea art. 13 CEDO - lipsa unui remediu efectiv.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate 135 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 105, ceea ce constituie 77,77%;
2015 au fost contestate 176 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 112, ceea ce constituie 63,63%;
2016 au fost contestate 124 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 85, ceea ce constituie 68,54%;
2017 au fost contestate în total 89 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 64 ceea ce constituie 71,91%;
2018 au fost contestate în total 114 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 80 ceea ce constituie 70,17%;
2019 au fost contestate în total 117 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 82, ceea ce constituie 70,08%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate
2014, din 358 de cauze examinate, 30 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8%;
2015, din 233 de cauze examinate, 64 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 27%;
2016, din 175 de cauze examinate, 39 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 22%;
2017, din 279 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,96%;
2018, din 351 cauze examinate, 34 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,68%;
2019, din 268 cauze examinate, 35 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 13,05%.

Prin Hotărârea nr. 757/30 din 15 noiembrie 2016, a Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Sergiu Furdui, pentru participare la şedinţele Grupului de lucru privind formularea propunerilor de revizuire a Codului contravenţional.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 17/04 din 21 Februarie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Sergiu Furdui pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție cu 80 (optzeci) de puncte.

Prin Hotărârea nr. 1/1 din 31 Ianuarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Sergiu Furdui de la Curtea de Apel Chişinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Excelent cu punctajul acumulat în final de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 103/13 din 27 octombrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 86 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 136/11 din 20 decembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 686/27 din 29 septembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii i-a conferit titlului onorific ”Veteran al sistemului judiciar”.

 

Hotărârea nr. 17/04 din 21 Februarie 2020

Hotărârea nr. 1/1 din 31.01.2020

Cauze CtEDO Furdui S.

Hotărârea nr. 103/13 din 27 octombrie 2017

Hotărârea nr. 757/30 din 15 noiembrie 2016

Hotărârea nr. 686/27 din 29 septembrie 2015

Hotărârea nr. 136/11 din 20 decembrie 2013

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Sergiu Furdui nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 103/13 din 27 octombrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Sergiu Furdui nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 136/11 din 20 decembrie 2013, "în privința judecătorului Sergiu Furdiu a fost pronunțată Hotărîrea Colegiului Disciplinar nr. 33/10 din 06.09.2013, prin care a fost sistată procedura disciplinară în virtutea netemeiniciei tragerii judecătorului la  răspundere disciplinară".

Prin Hotărârea nr. 269/10 din 15 septembrie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia cet. Maceret Alexei, depusă împotriva Decizieie Inspecţiei judiciare, din data de 14 decembrie 2016, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Sergiu Furdui de la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 171/10 din 03 iunie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Tudor Stavilă împotriva deciziei Inspecției judiciare din 17.12.2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dînsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Orhei, Sergiu Procopciuc și judecătorii Curții de Apel Chișinău, Sergiu Furdui, Iurie Melinteanu și Nichifor Corochii. 

La data de 17 februarie 2015 cet. Serghei Ulanovici a adresat Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare prin care a solicitat atragerea la răspunderea disciplinară a judecătorilor Melinteanu Iurie, Furdui Sergiu și Corochii Nichifor, prin care și-a expus dezacordul cu acțiunile admise la judecarea recursului declarat de procurorul din Procuratura Anticorupție, Botnaru Ruslan asupra încheierii Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinau din 10 iunie 2014. Completul de admisibilitate nr.2 al Colegiului disciplinar prin Hotărârea nr. 60/12 din 29 mai 2015 a respins contestația cet. Serghei Ulanovici privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor ca find neintemeiată.

Prin Hotărârea nr. 53/7 din 01 aprilie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea cet. Stăvila Tudor privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curții de Apel Chișinău, Sergiu Furdui. 

La data de 03 iulie 2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa judecătorilor Iovu Gheorghe, Grib Vasile, Şpac Alexandru, Furdui Sergiu - judecători la Curtea de Apel Chişinău şi a d-nei Covalenco Elena şi d-nul Arhiliuc Ion, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. f1) din Lеgеa сu privirе la сolеgiul disсiplinar şi la răspundеrеa disсiplinară a judесătоrului. Prin Hotărârea nr. 33/10 din 06 septembrie 2013 procedura disciplinară a fost sistată. Prin Hotărârea nr. 19/1 din 14 ianuarie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 33/10 din 06 septembrie 2013.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 18 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 10 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului  au fost depuse 4 petiţii, neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Sergiu Furdui nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 103/13 din 27 octombrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Sergiu Furdui nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 136/11 din 20 decembrie 2013, "în privința judecătorului Sergiu Furdiu a fost pronunțată Hotărîrea Colegiului Disciplinar nr. 33/10 din 06.09.2013, prin care a fost sistată procedura disciplinară în virtutea netemeiniciei tragerii judecătorului la  răspundere disciplinară".

Prin Hotărârea nr. 269/10 din 15 septembrie 2017, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia cet. Maceret Alexei, depusă împotriva Decizieie Inspecţiei judiciare, din data de 14 decembrie 2016, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Sergiu Furdui de la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 171/10 din 03 iunie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Tudor Stavilă împotriva deciziei Inspecției judiciare din 17.12.2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dînsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Orhei, Sergiu Procopciuc și judecătorii Curții de Apel Chișinău, Sergiu Furdui, Iurie Melinteanu și Nichifor Corochii. 

La data de 17 februarie 2015 cet. Serghei Ulanovici a adresat Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare prin care a solicitat atragerea la răspunderea disciplinară a judecătorilor Melinteanu Iurie, Furdui Sergiu și Corochii Nichifor, prin care și-a expus dezacordul cu acțiunile admise la judecarea recursului declarat de procurorul din Procuratura Anticorupție, Botnaru Ruslan asupra încheierii Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinau din 10 iunie 2014. Completul de admisibilitate nr.2 al Colegiului disciplinar prin Hotărârea nr. 60/12 din 29 mai 2015 a respins contestația cet. Serghei Ulanovici privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor ca find neintemeiată.

Prin Hotărârea nr. 53/7 din 01 aprilie 2016, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea cet. Stăvila Tudor privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curții de Apel Chișinău, Sergiu Furdui. 

La data de 03 iulie 2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa judecătorilor Iovu Gheorghe, Grib Vasile, Şpac Alexandru, Furdui Sergiu - judecători la Curtea de Apel Chişinău şi a d-nei Covalenco Elena şi d-nul Arhiliuc Ion, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. f1) din Lеgеa сu privirе la сolеgiul disсiplinar şi la răspundеrеa disсiplinară a judесătоrului. Prin Hotărârea nr. 33/10 din 06 septembrie 2013 procedura disciplinară a fost sistată. Prin Hotărârea nr. 19/1 din 14 ianuarie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 33/10 din 06 septembrie 2013.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 18 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 10 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului  au fost depuse 4 petiţii, neîntemeiate.

 

 

Hotărârea nr. 269/10 din 15 septembrie 2017

Hotărârea nr. 53/7 din 01 aprilie 2016

Hotărârea nr. 171/10 din 03 iunie 2016

Hotărârea nr. 60/12 din 29 mai 2015

Hotărârea nr. 19/1 din 14 ianuarie 2014

Hotărârea nr. 33/10 din 06 septembrie 2013

Știri
 • Bătălie pentru Curtea Supremă de Justiție // Cine sunt magistrații care vor să ajungă acolo

  Trei judecători de la Curtea de Apel Chișinău și patru magistrați de la Judecătoria Chișinău s-au înscris în concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre Sergiu Furdui, Anatolie Minciuna, Viorica Puica, Oxana Robu, Ghenadie Pavliuc, Svetlana Garștea-Bria și Nina Arabadji. Cei șapte candidați înscriși în concurs au fost vizați în anchetele Centrului de Investigații Jurnalistice, fie au emis anterior hotărâri controversate sau soldate cu achitarea a zeci de mii de euro în cauze pierdute la CEDO. Dosarele judecătorilor vor fi analizate în ședința de marți a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Sergiu Furdui a primit calificativul „excelent” de la Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor (CEP) subordonat CSM și a fost notat cu 80 de puncte de Colegiul pentru Selecția și Cariera Judecătorilor (CSC). Magistratul a fost implicat de-a lungul anilor în mai multe scandaluri publice. În cei 30 de ani de activitate, Furdui a cunoscut urcușuri și coborâșuri în cariera profesională. A fost, pe rând, judecător și vicepreședinte al Judecătoriei raionului Hâncești, al Curții de Apel Chișinău și al Curții Supreme de Justiție. În 2012, odată cu Nina Cernat, magistratul, proaspăt numit vicepreşedinte al Colegiului penal al CSJ, a fost transferat înapoi la Curtea de Apel Chișinău, sub pretextul reducerii numărului de judecători la CSJ.

  Trei judecători de la Curtea de Apel Chișinău și patru magistrați de la Judecătoria Chișinău s-au înscris în concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre Sergiu Furdui, Anatolie Minciuna, Viorica Puica, Oxana Robu, Ghenadie Pavliuc, Svetlana Garștea-Bria și Nina Arabadji. Cei șapte candidați înscriși în concurs au fost vizați în anchetele Centrului de Investigații Jurnalistice, fie au emis anterior hotărâri controversate sau soldate cu achitarea a zeci de mii de euro în cauze pierdute la CEDO. Dosarele judecătorilor vor fi analizate în ședința de marți a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Sergiu Furdui a primit calificativul „excelent” de la Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor (CEP) subordonat CSM și a fost notat cu 80 de puncte de Colegiul pentru Selecția și Cariera Judecătorilor (CSC). Magistratul a fost implicat de-a lungul anilor în mai multe scandaluri publice. În cei 30 de ani de activitate, Furdui a cunoscut urcușuri și coborâșuri în cariera profesională. A fost, pe rând, judecător și vicepreședinte al Judecătoriei raionului Hâncești, al Curții de Apel Chișinău și al Curții Supreme de Justiție. În 2012, odată cu Nina Cernat, magistratul, proaspăt numit vicepreşedinte al Colegiului penal al CSJ, a fost transferat înapoi la Curtea de Apel Chișinău, sub pretextul reducerii numărului de judecători la CSJ.

  Retrogradarea lui Furdui a avut loc după ce, în calitate de vicepreședinte al Colegiului penal al CSJ, a semnat un document în care a recunoscut indirect independența regiunii transnistrene. Potrivit documentului, regiunea transnistreană ar fi un stat separat, iar deciziile emise de instanţele acestuia nu ar ţine de competenţa CSJ. Pentru aceasta magistratul a fost aspru criticat de societatea civilă și atenționat de CSM.

  Sergiu Furdui este campion la numărul de cauze în care hotărârile emise de comletul de judecată din care făcea parte au făcut obiectul examinării la CEDO. Potrivit informaţiilor plasate pe pagina Asociaţiei Juriştii pentru drepturile omului, nouă hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Sergiu Furdui, au fost identificate ca obiect de examinare la CEDO. În trei cauze a fost semnat acord de reglementare amiabilă, iar de pe urma pierderii a șase dosare la CEDO, statul nostru a fost nevoit să scoată în total din hazna aproape 42 de mii de euro cu titlu de prejudicii.

  În 2010, presa a scris că Sergiu Furdui ar deține o casă de lux pe care însă nu o declară. Furdui a recunoscut atunci că locuiește în acea vilă, doar că ea ar aparține socrilor. În 2012, magistratul a indicat deja în declarația de avere imobilul pe care l-ar fi primit, prin donație și moștenire.

  Anatolie Minciuna a primit calificativul „excelent” de la CEP și a fost notat cu 78 de puncte de CSC. Magistratul a încercat și acum doi ani, în aprilie 2018, să acceadă în funcția de judecător în instanța superioară, însă nu a reușit. Minciuna este judecător din 1991. Mai întâi a activat la Judecătoria populară a raionului Octombrie (actualul sector Râșcani) din Chişinău, apoi a devenit vicepreşedinte la Judecătoria sectorului Râşcani. În 2008, a fost promovat la Curtea de Apel Chişinău. A obţinut funcţia datorită membrilor CSM, pentru că a fost respins de președintele Voronin, care i-a adus mai multe acuzaţii grave, potrivit unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice, realizate în colaborare cu Ziarul de Gardă.

  În urma investigaţiilor s-a stabilit că cheltuielile şi proprietăţile sale nu corespund veniturilor declarate. „(…) familia Minciuna a reuşit să devină proprietara a şase unităţi de transport: Volkswagen Golf, Volkswagen Sharan, Opel Corsa (două unităţi), BMW 318i şi BMW 520i. Totodată, Sergiu Minciuna, fiul judecătorului, a devenit cofondator cu 25% la SRL Ilagro Promils (…) În pofida informaţiilor de mai sus, pentru anii precedenţi, domnul Minciuna a declarat venit doar din activitatea de judecător (20.000 de lei în 2005)”, se menţionează în actul lui Vladimir Voronin. În acelaşi document, preşedintele de atunci scria că Anatolie Minciuna a achitat autoritatea criminală David Mereşinschi, alias „Debil”, şi membrii grupului acestuia, inculpaţi pentru comiterea unor acte de şantaj. La începutul anului 2008, la o solicitare repetată venită din partea CSM, Voronin nu s-a mai opus, iar Anatolie Minciuna a ajuns la Curtea de Apel Chişinău.

  Judecătorul Minciuna a făcut parte din completul de judecată care a examinat dosarul Întreprinderii de Stat Registru versus Intercomsoft LTD. În baza hotărârii magistratului și colegilor săi de la Curtea de Apel, ÎS Registru a fost obligată să achite companiei Intercomsoft LTD despăgubiri în valoare de 7,8 milioane de dolari. Ulterior s-a stabilit că această decizie a fost adoptată cu grave ilegalități.

  Judecătorul Minciuna a fost și printre participanții la vânătoarea ilegală, din 23 decembrie 2012, în Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească”, când a fost ucis un tânăr.

  În august 2015, presa scria că Minciuna ar fi fost vizat într-un caz privind reținerea unui avocat suspectat că ar mai fi pretins de la o persoană 15.000 de euro pentru a-i influenţa pe magistraţii Curții de Apel să emită o încheiere privind excluderea unor agenţi economici din lista creditorilor în procesul de insolvabilitate. Oamenii legii ar fi percheziționat atunci biroul de serviciu al lui Anatolie Minciuna. Tot în 2015, presa scria că  magistratul a solicitat apartament la preț redus în Capitală, chiar dacă avea o casă de apoximativ 50 de metri pătraţi în municipiul Chişinău. Judecătorul a declarat atunci că imobilul respectiv este, de fapt, o vilă situată într-o suburbie a orașului.

  În februarie 2017, judecătorul Anatolie Minciuna a fost desemnat de CSM să efectueze controlul judiciar asupra testării integrității profesionale, după ce noua Lege privind evaluarea integrității instituționale a intrat în vigoareTot în februarie 2017, el a fost distins cu Diploma de onoare a CSM, iar ulterior a fost decorat cu titlul onorific „Veteran al sistemului judiciar”, care se acordă pentru „devotamentul faţă de sistemul judiciar”, în semn de „stimulare morală a muncii îndelungate a judecătorului şi a devotamentului lui faţă de profesia aleasă”.

  De-a lungul anilor, șapte hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Anatolie Minciuna au fost identificate ca obiect de examinare la CEDO. Într-o cauză a fost semnat acord de reglementare amiabilă, iar de pe urma pierderii a cinci dosare la CEDO, statul nostru a fost nevoit să scoată în total din hazna aproape 84,5 mii de euro cu titlu de prejudicii.

  Viorica Puica a primit calificativul „excelent” de la CEP și a fost notată cu 76 de puncte de CSC. Puica este magistrată din 2002 şi a activat doar la Judecătoria sectorului Botanica din Capitală. Ea este una dintre puținele judecătoare care își exprimă public criticile în privința problemelor din sistemul judecătoresc, declarând inclusiv că Procuratura nu este independentă.

  În ultimii ani, ea a candidat la mai multe concursuri dorindu-şi o promovare la instanţele superioare. De exemplu, a fost contracandidata lui Victor Micu la funcţia de magistrat la CSJ, dar a pierdut în faţa actualului preşedinte al CSM. Au fost şi alte încercări eşuate. În 2013, după unul dintre concursurile pentru o poziţie la CSJ, a iniţiat şi un proces de judecată împotriva Consiliului. Atunci, contracandidaţii ei au fost Ion Druţă, Aliona Danilov şi Liliana Catan. Ea a cerut recuzarea preşedintelui CSM de atunci, Nichifor Corochii, solicitare i-a fost însă respinsă. Magistrata a invocat că Ion Druţă şi Liliana Catan au fost invitaţi de Nichifor Corochii la nunta fiului său. Atunci, cei doi nuntaşi au fost propuşi Parlamentului pentru funcţiile de magistraţi la CSJ. Ulterior, Viorica Puica a contestat  la CSJ hotărârea prin care i-a fost respinsă cererea de recuzare, dar şi decizia prin care Ion Druţă şi Liliana Catan au fost desemnați câștigători ai concursului. Curtea Supremă de Justiţie a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată.

  Oxana Robu a primit calificativul „excelent” de la CEP și a fost notată cu 74 de puncte de CSC. În aprilie 2018, magistrata a mai încercat o dată să acceadă în fotoliul de judecător al CSJ, însă nu a întrunit numărul necesar de voturi ai membrilor CSM. Atunci ea obținuse de la CSC un punctaj mai mare, de 83. Oxana Robu se numără printre magistrații care au primit apartamente la preț preferențial în Capitală, potrivit unei anchete semnate de echipa RISE Moldova. Mai exact, aceasta și-a „rezervat” un apartament de 72 de metri pătrați în blocul de pe strada V. Alecsandri. Reporterii mai scriau că Robu trăia într-o casă cu două etaje situată în centrul Chișinăului, pe stradela Fierarilor. Datele cadastrale arată că imobilul are 65 de metri pătrați și constituie, oficial, proprietatea părinților Oxanei Robu, tot ei fiind și proprietarii unei alte case, de 90 de metri pătrați, din aceeași ogradă, în care trăiesc de fapt. În februarie 2017, Oxana Robu a fost desemnată de CSM printre magistrații specializați în controlul judiciar asupra testării integrității profesionale, după ce a intrat în vigoare Legea privind evaluarea integrității instituționale

  Asociația Juriştii pentru drepturile omului scria că o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Robu Oxana a fost obiect de examinare la CEDO. După ce dosarul a fost pierdut, statul nostru a achitat prejudicii în mărime de 5.600 de euro.

  Ghenadie Pavliuc a primit calificativul „excelent” de la CEP și a fost notat cu 74 de puncte de CSC.Pavliuc a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, la sfârșitul lunii ianuarie 2017. El a ajuns în vizorul public, fiind unul dintre magistrații care au eliberat mandate de arestare în dosare de rezonanță. Magistratul i-a aplicat lui Ilan Şor un mandat de arestare la domiciliu, deşi procurorii solicitau arest preventiv după gratii. Peste trei săptămâni, l-a eliberat şi din arestul la domiciliu. Ulterior, la solicitarea procurorilor, l-a trimis după gratii pe Vlad Filat, ca apoi să-l salveze de la puşcărie pe fostul deputat, Valeriu Guma, condamnat în România la patru ani de închisoare cu executare. În mai multe cazuri, inclusiv în dosarul lui Vlad Filat, avocații au cerut recuzarea lui Ghenadie Pavliuc pentru că judecătorul ar fi rudă cu liderul PD, Marian Lupu. Politicianul a respins legăturile de rudenie. La o ședință a CSM, Ghenadie Pavliuc a recunoscut că are o legătură de rudenie cu democratul. „Undeva, al patrulea grad, din partea soţiei”, explica judecătorul. 

  Ghenadie Pavliuc locuiește într-o zonă de lux din Capitală, deși atât el, cât și soția acestuia - medic de profesie - au lucrat întotdeauna la stat. În 2014, judecătorul a mai primit, cu titlu de donație, o casă de 110 metri pătrați situată în raionul Dondușeni. Chiar și așa, el este printre magistrații care au beneficiat de apartamente la preț preferențialpotrivit unei anchete CIJM. El a devenit proprietarul unui apartament de 66,1 metri pătrați în blocul de pe strada Ceucari și al unei parcări subterane pentru care a achitat în total 27.590 de euro. Contactat de reporterii CIJM pentru un comentariu, Pavliuc a evitat să ne răspundă, motivând că a dat anterior explicații jurnaliștilor cu privire la averea sa. Ulterior, magistratul ne-a contactat și a subliniat că nu vede nicio problemă în faptul că a beneficiat de apartament la preț redus deși mai avea două case de locuit. „Din punct de vedere al moralității, mă simt foarte bine, deoarece eu cred că, având trei copii minori, am avut tot dreptul să solicit apartament”, a adăugat judecătorul.

  O hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat Ghenadie Pavliuc a fost obiect de examinare la CEDO. Este vorba despre cauza Ceaicovschi c. Republicii Moldova. După ce dosarul a fost pierdut, statul nostru a achitat prejudicii în mărime de 14 mii de euro.

  Svetlana Garștea-Bria a obținut calificativul „bine” de la CEP și a fost notată cu 70 de puncte de membrii CSC. A ajuns magistrată în 1994, iar timp de 20 de ani a activat la Judecătoria Botanica. În 2016, o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat Svetlana Garștea-Bria a fost obiect de examinare la CEDO. Este vorba despre cauza Savca c. Republica Moldova. După ce țara noastră a pierdut cauza la CEDO, statul a achitat despăgubiri în mărime de 13.500 de euro.

  Nina Arabadji a obținut calificativul „bine” de la CEP și a fost notată cu 62 de puncte de membrii CSC. Și ea a făcut subiectul unei anchete CIJM despre judecătorii care au primit apartamente de la Primăria Chișinău, ea obținând trei locuințe în cinci ani. „În luna decembrie 2012, Nina Arabadji a primit un apartament cu două camere, de peste 70 de metri pătrați, într-un bloc de pe strada Alba Iulia din municipiul Chișinău. La momentul solicitării, familia Ninei Arabadji era formată din două persoane: judecătoarea și fiica sa. Locuința i-a fost acordată în baza unei hotărâri din anul 2004 a Judecătoriei sectorului Centru, pe care Consiliul Municipal s-a văzut nevoit să o execute. Instanța obligase municipalitatea să-i ofere Ninei Arabadji condiții de trai  îmbunătățite. Peste doi ani, după ce judecătoarea a intrat în posesia apartamentului din sectorul Buiucani, în declarația sa de avere și interese personale pentru anul 2016, apare încă un apartament, cu o suprafață de peste 56 m.p, cu valoarea cadastrală de peste 357 de mii de lei. Peste un an de când s-a căpătuit cu apartamentul de la Buiucani, numele judecătoarei Nina Arabadji se găsește în lista magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani care au beneficiat de apartamente achiziționate la preț preferențial de la firma EXFACTOR-GRUP. Noul imobil are 82 de m.p și se află în sectorul Botanica al Capitalei. Imobilul a fost cumpărat cu suma de peste 29 520 de mii de euro, adică cu 360 de euro m.p, de două ori mai mic decât prețul de pe piața primară a imobilelor”, se arată în anchetă.
  Sursa: anticoruptie.md

 • Alegeri în Justiţie // Lista preliminară a judecătorilor care vor să devină membri ai CSM

  Opt judecători candidează la funcţia de membru permanent al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Alegerile vor avea loc la 20 octombrie, la Adunarea generală a judecătorilor. Printre candidaţi sunt şi actuali membri ai CSM, Victor Micu, Dorel Musteaţă şi Nina Cernat, propuşi de instanţele în care activează.

  În cursă s-au mai înscris Petru Moraru, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Alexandru Gheorghieş, de la Curtea de Apel Bălți, Anatolie Galben, de la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău, Viorca Puică şi Gheorghe Balan, ambii de la sediul Botanica al aceleiaşi instanţe. Ultimii doi şi-au înaintat singuri candidaturile, în timp ce ceilalţi şase au fost propuşi de instanţele în care activează. 

  Opt judecători candidează la funcţia de membru permanent al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Alegerile vor avea loc la 20 octombrie, la Adunarea generală a judecătorilor. Printre candidaţi sunt şi actuali membri ai CSM, Victor Micu, Dorel Musteaţă şi Nina Cernat, propuşi de instanţele în care activează.

  În cursă s-au mai înscris Petru Moraru, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, Alexandru Gheorghieş, de la Curtea de Apel Bălți, Anatolie Galben, de la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău, Viorca Puică şi Gheorghe Balan, ambii de la sediul Botanica al aceleiaşi instanţe. Ultimii doi şi-au înaintat singuri candidaturile, în timp ce ceilalţi şase au fost propuşi de instanţele în care activează. 

  Gheorghe Balan şi-a înaintat candidatura şi la funcţia de membru supleant al CSM. Tot pentru postul de membru supleant candidează Sergiu Furdui şi Anatolie Pahapol de la Curtea de Aple Chişinău, la fel înaintându-şi singuri candidaturile. Luiza Gafton a fost propusă de CSJ. Listele au fost publicate de CSM cu menţiunea că sunt preliminare. 

  CSM a publicat şi lista preliminară a candidaţilor înscrişi pentru funcţia de membru permanent în Colegiul disciplinar. Pentru acest post în cursă s-au înscris Ala Cobăneanu şi Nadejda Toma de la CSJ, Elena Cobzac şi Anatolie Minciună de la Curtea de Apel Chişinău, Aliona Miron de la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău.

  „Listele finale ale candidaţilor la funcţia de membru permanent al Consiliului Superior al Magistraturii și al Colegiului disciplinar, de membru supleant al Consiliului Superior al Magistraturii și al Colegiului disciplinar vor fi întocmite separat din partea Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel şi judecătoriilor, cu trei zile înainte de data şedinţei Adunării generale a judecătorilor, în ordinea parvenirii cererilor conform registrului şi se vor publica pe pagina web a Consiliului”, potrivit unei note a CSM. 

  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis în luna august convocarea ședinței extraordinare a Adunării generale a judecătorilor pentru data de 20 octombrie, la Casa Sărbătorii. 

  În 2017 şi 2018 expiră mandatul a şase membri ai CSM: Anatolie Țurcan, Dumitru Visternicean și Nina Cernat – la 29 noiembrie 2017; Victor Micu – la 18 ianuarie 2018, Vera Toma – la 15 martie 2018 și Dorel Musteață – la 6 octombrie 2018.

  Mai mulţi judecători înscrişi în cursă pentru aceste funcţii au fost vizaţi anterior în anchetele Centrului de Investigaţii Jurnalistice. Anticoruptie.md va reveni cu detalii. 
  Sursa: anticorupție.md

 • Arborele genealogic al justiției

  Au fost colegi la Facultatea de Drept, iar acum fac justiție, fiind adversari, din postura de judecători, avocați sau procurori. Unii dintre aceștia sunt, între ei, cumetri, nași, fini, iar alții – soți, fii, fiice, frați sau surori. Toți, aproape la unison, susțin că relațiile personale nu-i împiedică să fie obiectivi, într-o țară în care majoritatea cetățenilor percep justiția drept cel mai corupt domeniu.

  În 2013, ZdG dezvăluia cum avocatul Iurie Guriev, fiind naș de cununie al judecătoarei Oxana Banari (Mironov), pe atunci la Judecătoria Dondușeni, nu a cerut recuzarea magistratei într-un dosar în care clientul său, după ce și-a recunoscut vina, a fost sancționat de judecătoare cu cea mai mică pedeapsă stabilită de lege. „Dacă e să o luăm aşa, aici toţi suntem cumetri. Şi la Curtea de Apel sunt cumetri, şi la Supremă. Pe mine nu mă poate influenţa un cumătru”, zicea Banari. Sistemul a tolerat acest caz, iar magistrata nu doar că nu a fost pedepsită, dar și fost promovată, în 2014, în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, iar în 2016, prin transfer, a ajuns la Judecătoria Bălți, unde este judecătoare de instrucție. Pentru un tablou complet, constatăm că și soțul judecătoarei, Grigore Mironov, activează în justiție, fiind avocat.

  Au fost colegi la Facultatea de Drept, iar acum fac justiție, fiind adversari, din postura de judecători, avocați sau procurori. Unii dintre aceștia sunt, între ei, cumetri, nași, fini, iar alții – soți, fii, fiice, frați sau surori. Toți, aproape la unison, susțin că relațiile personale nu-i împiedică să fie obiectivi, într-o țară în care majoritatea cetățenilor percep justiția drept cel mai corupt domeniu.

  În 2013, ZdG dezvăluia cum avocatul Iurie Guriev, fiind naș de cununie al judecătoarei Oxana Banari (Mironov), pe atunci la Judecătoria Dondușeni, nu a cerut recuzarea magistratei într-un dosar în care clientul său, după ce și-a recunoscut vina, a fost sancționat de judecătoare cu cea mai mică pedeapsă stabilită de lege. „Dacă e să o luăm aşa, aici toţi suntem cumetri. Şi la Curtea de Apel sunt cumetri, şi la Supremă. Pe mine nu mă poate influenţa un cumătru”, zicea Banari. Sistemul a tolerat acest caz, iar magistrata nu doar că nu a fost pedepsită, dar și fost promovată, în 2014, în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, iar în 2016, prin transfer, a ajuns la Judecătoria Bălți, unde este judecătoare de instrucție. Pentru un tablou complet, constatăm că și soțul judecătoarei, Grigore Mironov, activează în justiție, fiind avocat.

  Poalelungi, cu soție, nepoată și fin în justiție. Harunjen, cu frate avocat

  Cazul nu este unul singular. Justiția din R. Moldova e făcută de foști colegi de facultate, cumetri, nași, fini sau membri de familie. Mihai Poalelungi,președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), este căsătorit cu Elena Poalelungi, angajată la Ministerul Justiţiei, fiind, din 2013, şefa Secţiei executori judecătoreşti.Maria Alexei, fostă Cozma, nepoata preşedintelui CSJ, este judecătoare la Judecătoria Chișinău, fiind numită în funcție în 2014, după ce a activat la Judecătoria sectorului Râşcani, condusă pe atunci de Oleg Melniciucunul dintre finii de cununie ai lui Poalelungi. Maria Alexei a lucrat acolo în calitate de şefă a secretariatului. Astăzi, Melniciuc, urmărit penal pentru îmbogățire ilicită, este și el magistrat la Judecătoria Chișinău. „Soția domnului Poalelungi, Elena Poalelungi, este funcționar al Ministerului Justiției din 1996. Ea nu a fost angajată în minister în 2013”, precizează CSJ, într-un răspuns la subiect.

  Eduard Harunjen, procuror general, are un frate avocat, Artur Harunjen, care a fost, cel puțin într-un dosar, la etapa inițială, avocatul unui inculpat într-un dosar instrumentat de Procuratura Anticorupție, pe când actualul procuror general era șef la Anticorupție. Eduard Harunjen ne-a anunțat însă că fratele său a renunțat la scurt timp să reprezinte acel client. Adelina, fiica lui Eduard Harunjen, este și ea juristă, absolventă a Facultății de Drept a Universității Libere Internaționale din Moldova. „Fratele meu a fost procuror inițial, șapte ani. De câțiva ani e avocat cu licență. Eu vă spun că nu mă implic și nu am făcut-o niciodată, dar ca problemă ea poate fi interpretată în orice moment. Nu pot să-i interzic, nu pot face nimic. El are copii, familie și își câștigă banii din profesia lui. Nu ne întâlnim pe probleme de astea. Dar știți, soția unui fost procuror general era avocată. Și asta nu poți evita. Eu, pentru mine, nu pot găsi o soluție în așa situație. Nu am niciun drept să-i interzic să practice meseria de avocat. Singurul lucru pe care pot să îl fac e să fiu integru și asta mă strădui să fac, dar nu-i pot interzice și nu știu dacă am dreptul moral să fac asta”, ne-a declarat Eduard Harunjen.

  Finii și nașii adjuncților procurorului general

  Igor Popa, adjunctul lui Harunjen, este finul lui Nicolae Chitoroagă, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). Soția lui Popa, Ala, e avocată. Totodată, finul lui Igor Popa este Ruslan Toma, procuror pentru misiuni speciale în cadrul Procuraturii Generale. Mircea Roșioru, președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) și alt adjunct al procurorului general, este finul lui Maxim Gropa, procuror în PCCOCS, iar Victor Garaba, fratele celui de-al treilea adjunct al procurorului general, Iurie Garaba, este nașul de cununie al procurorului Procuraturii Anticorupție (PA), Vitalie Galeru.

  Roșioru spune că relația cu Maxim Gropa nu a creat conflicte de interese. „Eu am început activitatea în procuratură mai devreme, în anul 2001, el a venit în 2002 în aceeași procuratură, a raionului Hâncești. Eu fiind cel mai mare în familie, cum sunt tradițiile, nu avea cine să mă cunune și, în anul 2007, el mi-a devenit naș. Am avut o relație bună de la început. Nu mi-a fost niciodată subaltern, nu i-am fost subaltern. Da, am fost în Procuratura Hâncești și în Procuratura Anticorupție, dar amândoi eram procurori cu funcție de execuție. Doi ani în urmă, când a fost concursul pentru funcția de procuror al raionului Ialoveni, domnul Gropa a participat la acel concurs. Eu am formulat declarație de abținere și, deși toți credeau că nănășismul și cumetrismul sunt în vigoare, domnul Gropa nu a câștigat. Sunt niște reguli morale de care trebuie să ții cont. Dacă se dorește, situațiile de conflict de interese pot fi evitate”,afirmă președintele CSP.

  Frații Balan: Unul îl acuză pe Gacikevici, altul îl apără pe Șor

  O altă situație curioasă o găsim în cazul procurorului anticorupție Eugen Balan, fratele lui Iulian Balan, unul din avocații primarului de Orhei, Ilan Șor.Procurorul Balan gestionează dosare importante legate de fraudele de la BEM, inclusiv cel în care este vizat Grigore Gacikevici, fostul președinte al instituției financiare, predecesorul lui Șor. „Eu îmi instrumentez dosarele legate de Banca de Economii pe perioada în care era Grigore Gacikevici. După perioada Gacikevici nu am niciun material în gestiune, niciun dosar și nici nu examinez nimic, nici tangențial. Despre asta cunosc toți și de aceea nici nu pot avea în gestiune careva materiale sau cauze care să atragă după sine conflicte de interese”, zice procurorul Eugen Balan.

  „Cândva a fost așa o situație, numai că pe un alt caz, nu legat de Banca de Economii. Automat am făcut raport șefului. E o situație firească, toți au frați. În acel caz, eu am renunțat să fiu procuror, dosarul a fost transmis la un alt coleg. Altfel este inadmisibil. Trebuie să te autorecuzi. E o chestie normală, mai ales că trăim într-o țară mică, unde eventualele sau potențialele conflicte de interese, teoretic vorbind, sunt posibile și atunci neapărat trebuie anunțați superiorii, ca să nu planeze o oarecare suspiciune de corupție sau, mai știu eu… Este o procedură legală care permite să te distanțezi de o astfel de chestiune”, adaugă procurorul Balan.

  Procurorul cu relații la CNA

  Procurorul Procuraturii Chișinău Anatolie Tăietu este soțul Otiliei Nicolai, șefa Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA). Și Roman Morozan, finul acestora, e angajat al CNA, la fel ca și nașul cuplului, Mihail Cojocaru, care deține funcția de șef-adjunct al Direcției Urmărire Penală din cadrul instituției. „Confirmăm că Otilia Nicolai este soţia lui Anatolie Tăietu. Persoanele vizate au fost angajate în cadrul CCCEC chiar de la momentul formării acestei instituţii, strict în baza criteriilor profesionale. În prezent, aceştia nu au nicio relaţie profesională care să poată influenţa în vreun fel exercitarea, conform legii, a atribuţiilor de serviciu”, se spune într-un răspuns oferit de CNA, la subiect.

  Cât despre relaţiile de afinitate religioasă dintre Otilia Nicolai, Mihai Cojocaru şi Roman Morozan, CNA susține că nu poate oferi o confirmare, dat fiind faptul că „relaţiile de afinitate religioasă nu au vreo atribuţie sau impact asupra activităţii profesionale şi nu sunt reglementate de nicio lege, inclusiv de Legea privind conflictul de interese”. „Majoritatea procurorilor importanți sunt cumetri între ei sau au cumetri comuni”, ne-a dezvăluit un procuror, sub protecția anonimatului, în cadrul unei discuții despre relațiile „familiale” care există între acuzatorii de stat.

  Familiile Clevadî și Sârcu fac justiție

  Valentina Clevadî, judecătoare la CSJ, care a depus recent cerere de demisie, este mama Nataliei Clevadî, magistrată la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani. Și fiii judecătoarei de la CSJ activează în justiție. Grigore Clevadî este procuror în Procuratura raionului Hâncești, iar fratele său, Igor, este avocat. Soția procurorului lucrează la Biroul Vamal Chișinău, iar cea a avocatului – în calitate de asistent judiciar la CSJ.

  Iulia Sârcu, judecătoare la CSJ, este soția fostului procuror Isai Sârcu.Fiica acestora, Diana Sârcu-Scobioală, este șefa Institutului Național al Justiției, iar nora ei este Tatiana Molcianova, magistrată numită în funcție, în 2011, la Judecătoria Basarabeasca. În 2014, ea a fost transferată la Anenii Noi, iar în 2016, tot prin transfer, ajunge la Judecătoria Chișinău. Soțul magistratei, fiul Iuliei și al lui Isai Sârcu, este procurorul Artur Sârcu, care activează în cadrul PCCOCS.

  Ala Cobăneanu, o altă magistrată de la CSJ, este rudă cu judecătorul Nicolae Șova, de la Judecătoria Chișinău, sediul Botanica, iar prin intermediul fratelui, și cu Nelea Budăi, vicepreședinta CA Chișinău. Există mai multe dosare examinate la CA Chișinău de Nelea Budăi, iar la CSJ de Ala Cobăneanu. Printr-un răspuns oferit de CSJ, suntem informați că Nicolae Șova este „soțul nepoatei de frate” al judecătoarei Cobăneanu și că judecătoarea „se abține întotdeauna în cazul hotărârilor pronunțate de domnul Șova, care ajung în fața CSJ și îi sunt repartizate spre judecare. Judecătoarea Nelea Budăi nu îi este rudă. Aceasta din urmă se află în relații de rudenie cu fratele judecătoarei Cobăneanu”, precizează CSJ.

  Cumetrii de la CSJ

  Un alt judecător de la CSJ, Oleg Sternioală, e căsătorit cu Elena Tudoran, fostă grefieră.Cei doi sunt cununați de avocatul Iurie Tabarcea. Potrivit informațiilor obținute de ZdG, Iurie Tabarcea, la rându-i, este văr cuMarcel Tabarcea, șeful Direcției Asigurarea Integrității de la CNA. „Marcel Tabarcea este rudă cu Iurie Tabarcea. Activitatea profesională a acestora nu interferează în niciun fel”, ne-a confirmat CNA. Sternioală este cumătru cu judecătorul Victor Burduh, vicepreședintele Judecătoriei Chișinău. Burduh a fost și unul din invitații la nunta lui Sternioală, din 2014. „Nașul de cununie al domniei sale (Sternioală, n.r.) este Iurie Tabarcea, însă nu cunoaște dacă acesta din urmă a avut sau are dosare pe rolul CSJ, în calitate de avocat. Victor Burduh a fost invitat la nunta domniei sale și dl Sternioală este nașul de botez al fiicei dlui Burduh. Însă aceste împrejurări nu influențează calitatea actului de justiție pe care îl înfăptuiește”, ne-a transmis CSJ.

  Judecătorul CSJ Ion Guzun, pe lângă faptul că este fost coleg de facultate cu Mihai Poalelungi, și cumătru cu șeful CSJ, informație confirmată chiar de cei doi judecători. Soția acestuia, Maria Guzun, este magistrată la CA Chișinău.

  În 2016, în cadrul unui dosar de la CSJ, fosta judecătoare Domnica Manole a cerut recuzarea judecătorului Ion Druță de la examinarea unui dosar, pe motiv că acesta ar fi cumătru cu Mariana Pitic, o altă magistrată de la CSJ. Cererea i-a fost însă respinsă. Druță și Pitic sunt azi colegi de complet în cadrul instanței judecătorești supreme. Druță ar fi și nașul lui Alexandru Ciugureanu, care este fiul fostului magistrat Mihail Ciugureanu. Nina, mama lui Alexandru, cercetat acum penal într-un dosar cu terenuri, activează în calitate de avocată. „Dl judecător Ion Druță nu este cumătru cu dna judecătoare Mariana Pitic. Domnia sa nu i-a botezat copiii dnei Pitic și nici invers”, precizează CSJ, cu referire la informațiile care-l vizează pe Ion Druță, fără a confirma sau nega relațiile dintre Druță și Ciugureanu.

  Pleșca s-a autorecuzat în dosarul Cazacu, achitat de Curtea de Apel

  Ion Pleșca, președintele CA Chișinău, s-a autorecuzat în dosarul lui Ion Cazacu, fostul președinte al Judecătoriei Glodeni, suspendat din funcție și judecat pentru corupere pasivă, după ce a fost prins în flagrant cu mită de zece mii de lei. Cazacu a fost achitat de primele două instanțe, inclusiv de CA Chișinău, dar, recent, CSJ a remis cazul la rejudecare, tot în instanța condusă de Pleșca. Pe 1 august 2017, CSJ a examinat un demers înaintat de Victor Muntean, procuror în PA, prin care cerea ca dosarul lui Cazacu să nu se examineze la CA Chișinău, „pentru a înlătura careva dubii de parţialitate, în virtutea funcţiei pe care anterior a ocupat-o fiul învinuitului Ion Cazacu – Ion Cazacu (fiul cu același nume), care a activat în calitate de grefier la CA Chişinău, exercitându-şi atribuţiile în subordinea nemijlocită a președintelui acestei instanţe”. CSJ a respins solicitarea, precizând că fiul lui Cazacu nu mai activează în cadrul instanței, din 18 septembrie 2015. Anterior, în iunie 2016, Ion Pleșca a înaintat declarație de abținere de la judecarea cauzei penale care îl vizează pe Ion Cazacu, după ce dosarul i-a fost repartizat, invocând același motiv.

  Acum, dosarul lui Ion Cazacu este în procedură la judecătorul Ghenadie Lîsîi, fost coleg de facultate cu Ion Pleșca. Tot Lîsîi este nașul colegului său de facultate, dar și de instanță, Anatolie Pahopol, informație recunoscută de reprezentanții CA Chișinău, care ne-au anunțat că de aceste relații se ține cont la formarea completelor de judecată. Soția judecătorului Pahopol, Natalia, este avocată. „Eu mi-am luat recuzare de la dosarul Cazacu. Fiul lui de vreo trei ani e plecat în America”, a precizat, la rându-i, Ion Pleșca. Soția președintelui CA Chișinău, Tatiana Pleșca, este avocată. Într-o intervenție anterioară pentru ZdG, aceasta spunea că, pentru a evita eventualele conflicte de interese, ea nu participă pe dosare în instanța condusă de soțul ei. Diana Pleșca, fiica celor doi, este ofițer de urmărire penală în cadrul CNA, fiind numită în funcție în aprilie 2016.

  Și alți magistrați de la CA Chișinău se află în relații de rudenie cu reprezentanți din justiție. Judecătorul Serghei Furdui, al cărui fiu, Alexandru, a absolvit Dreptul, este nașul de cununie al colegului său, Vladislav Clima, tot el, fiul șefului Inspecției Judiciare de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Nicolae Clima.Relațiile dintre Clima și Furdui au fost confirmate de CA Chișinău. În aceeași instanță regăsim și relații deja mediatizate. Judecătoarea Maria Moraru este fosta soție a lui Ion Moraru, avocatul care, după ce a fost implicat în scandaluri de corupție, și-a pierdut, iar ulterior şi-a recuperat de câteva ori licența prin intermediul instanțelor de judecată. Viorel Moraru, unul din fiii celor doi, își dorește să devină executor judecătoresc, iar Eduard Moraru, un alt fiu, care-și dorește să devină judecător, este astăzi avocat. La CA Chișinău activează și Iurie Melinteanu. Fiul acestuia, avocatul Dorin Melinteanu, a fost vizat, la fel ca și Ion Moraru, în dosare penale.

  Igor Mânăscurtă, judecător la CA Chișinău, fost magistrat la Judecătoria Ciocana din Chișinău, este căsătorit cu Carolina Mânăscurtă-Pascari, avocată la biroul „Fenix”, care, coincidență sau nu, este amplasat chiar lângă Judecătoria Ciocana. Tatăl ei, Ghenadie Pascari, este avocat în cadrul aceluiași birou.

  Într-o situație similară este și Igor Barbacaru, judecător la Judecătoria Chișinău. Constanția Barbacaru, soția sa, este avocată-stagiară, activând în 2015 în biroul fondat de actualul membru al CSM, Gheorghe Avornic.Mama judecătorului, Zinaida Barbacaru, este și ea avocată, activând în raza sectorului Râșcani, acolo unde fiul său activează ca judecător. Socrul magistratului Igor Barbacaru este Ghenadie Morozan, fost judecător la Judecătoria Râșcani, promovat în 2015 la CA Chișinău. Morozan are legături și cu Vladimir Plahotniuc, liderul Partidului Democrat din Moldova. Fratele lui Ghenadie Morozan, Eduard, este căsătorit cu sora politicianului, Vera.

  Dintr-o decizie a CSJ, prin care s-a cerut recuzarea judecătoarei Curții Supreme Maria Ghervas de la examinarea unui dosar, aflăm că Garri Bivol, magistratul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, anchetat în dosarul spălării a 20 de miliarde de dolari, este soțul judecătoarei Valentina Garabagiu, care activează la Judecătoria Chișinău, sediul Botanica. Din același document aflăm că magistratul suspendat din funcție este rudă cu Maria Ghervas, care, la rându-i, este soția procurorului Iurie Ghervas.

  „Clanul” Avornic din Justiție

  Avocatul Gheorghe Avornic, membru al CSM, se poate lăuda cu zeci de relații în sistem. Într-un interviu pentru revista „Nunta”, din 2015, atunci când avea la activ nu mai puțin de 25 de fini, Avornic preciza că majoritatea sunt foști studenți de la Drept. „Avem doi verișori drepți de-ai mei, o verișoară de-a soției și fratele ei. Restul ne erau străini. În mare parte, sunt foștii mei studenți. De ce și-au ales un profesor pentru a le fi naș? Cred că le-am servit drept exemplu”, puncta Gheorghe Avornic, care, între timp, a ajuns la nu mai puțin de 28 de fini. Printre aceștia, doi colegi din CSM – Teodor Cârnaț, candidat la funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate, și Violeta Cojocaru, profesor universitar. Avornic este și nașul lui Veaceslav Stejar, administrator al proceselor de insolvabilitate, al juristului Corneliu Țurcanu, dar și al magistratei Veronica Negru,promovată în 2015 la CA Chișinău. Ultima este cumnata lui Alexandru Negru, judecător la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău, numit în funcție în 2014.

  Tatiana Craiu, sora lui Gheorghe Avornic, care deține licență de avocat din 2002, e căsătorită cu judecătorul Nicolae Craiu, de la CSJ, numit în funcție în 2016, de către Parlament, după un concurs organizat de CSJ. Fiul acestora, Sergiu Craiu, este avocat. Maria Negru, cealaltă soră a lui Avornic, e judecătoare la CA Chișinău, fiind promovată în funcție în 2014, pe când fratele său activa deja la CSM. „Stau și mă gândesc că, de fapt, cumătrismul nu este un viciu, pentru noi asta e o tradiție, și omul dacă își ia un cumătru să lucreze cu el, înseamnă că are încredere totală și știe că nu o să-i pună un cuțit în spate. În toată lumea aceasta se numește recomandare, la noi se numește cumătrism”,l-a completat pe Gheorghe Avornic, în cadrul aceluiași interviu oferit pentru revista „Nunta”, soția sa, Ana, întrebată dacă familia Avornic nu a fost vreodată acuzată de „cumătrism”.

  N-am avut niciodată (conflicte de interese, n.r.). În primul rând noi toți am fost în diferite sisteme și fiecare a avut activitatea sa. Nu s-au intersectat. Doar la CSM, dar eu tot timpul mi-am luat abținere. Au fost două cazuri cu sora mea și unul cu cumnatul. De trei ori și eu niciodată nu am participat. Alte cazuri nu am avut niciodată”, afirmă Gheorghe Avornic, întrebat dacă relațiile sale de rudenie nu ar putea crea conflicte de interese. Nici din postura de avocat, spune Avornic, nu a avut astfel de situații.

  Relațiile membrilor CSM

  Dorel Musteață, un alt membru al CSM, este finul de cununie al cuplului Veronica Cupcea, președinta Judecătoriei Orhei, și Evghenii Sanduța,fost magistrat la CA Chișinău. Soția lui Musteață, Rodica Bevziuc, este avocată, cu licență din 2002, specializată pe litigii civile și penale. „Eu nu particip la soluționarea întrebărilor care se examinează la CSM cu participarea doamnei Cupcea. Îmi iau abținere. Când ne-am luat nași, niciunul nu era președinte de instanță”, explică Musteață. „În perioada cât am fost președinte de judecătorie și cât am lucrat la Anenii Noi, soția mea nu a avut niciun dosar în cadrul instanței Anenii Noi. Ce altceva să lucreze soția? Am învățat împreună, ne-am căsătorit”, conchide Dorel Musteață.

  Și Nina Cernat, membră a CSM din partea judecătorilor Curților de Apel, are rude în justiție. Soțul ei, avocatul Ștefan Rusu, are birou pe str. Teilor, în imediată apropiere de CA Chișinău, instanță de unde soția sa va reveni după expirarea mandatului de la CSM. Cernat e fostă colegă la CSJ cu Ion Muruianu, ex-președinte al CSJ, astăzi, judecător la CA Chișinău. Nora lui Muruianu, Maria, e judecătoare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar soția sa, Ludmila – notar public.

  Țurcan: „Poate ei și merită, dar din cauza mea nu sunt promovați”

  Un alt membru al CSM, Anatolie Țurcan,este nașul lui Iurie Potângă, magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Țurcan spune că finul său nu a fost niciodată favorizat. „O singură dată, când a candidat Potângă la CA Chișinău, eu m-am abținut, iar el nu a trecut concursul și de atunci nici nu mai candidează, ca să nu apară situații de conflict de interese. Eu cu Iurie cam puțin comunicăm în ultimul timp, nu l-am văzut de astă primăvară. Nu la toți relațiile naș-fin sunt la fel. Unele sunt strânse, mai ales atunci când cununi vreo rudă. Aici el era un om complet străin pentru mine. Apropo, mai am un fin judecătorMartînenco(Veaceslav, judecător la Judecătoria Chișinău, n.r.). Și tot aceeași istorie, tatăl său m-a rugat să-l cunun. E judecător la Ciocana acum, a început de la grefier. E un băiat care a muncit singur ca să ajungă judecător”, povestește membrul CSM, care consideră că relațiile de familie i-ar fi putut dezavantaja pe finii săi. „Poate ei și merită, dar din cauza mea nu sunt promovați. Poate chiar și colegii de la CSM, atunci când a candidat Potângă, s-au simțit cumva intimidați să nu apară impresia că l-au votat pentru că e al lui Țurcan”, afirmă Anatolie Țurcan.

  Membrul CSM mai spune că niciunul dintre copiii săi nu i-a călcat pe urme, tocmai pentru a evita conflictele de interese. „Eu am patru copii. Ultima fiică face studii superioare la arhitectură, feciorul a făcut fizica la Iași, acum e în armată, în America. Tatăl judecător și feciorul soldat. Și din patru copii, niciunul nu s-a dus la Drept, anume ca să nu fie așa presupuse conflicte de interese”, spune magistratul.

  Colegii de promoție ai președintelui CSJ

  Pe lângă relațiile de rudenie, există colegi de facultate, care au devenit, între timp, judecători, procurori și avocați – întâlnindu-se acum în calitate de oponenți. De exemplu, Mihai Poalelungi,președintele CSJ, a absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova în 1988. În acel an, a primit diploma de absolvire și Igor Dolea, judecător la Curtea Constituțională. În trecut, Dolea a fost membru al CSM, dar și membru al Colegiului de Calificare de pe lângă CSM.

  Un alt coleg cu Poalelungi a fost Dumitru Graur, procurorul-şef al Secţiei reprezentare a învinuirii în CSJ. Graur a condus această secție și înainte de reforma Procuraturii. Recent, el a câștigat concursul organizat de CSP și urmează să conducă secția și în următorii cinci ani. Dumitru Graur afirmă că relația de colegialitate cu Poalelungi nu-l împiedică să fie obiectiv.

  Și Igor Serbinov, fostul adjunct al procurorului general, în anii 2007-2016, actual șef al Direcției Judiciare din cadrul PG, a fost coleg de promoție cu șeful CSJ, dar și cu actualul său coleg din Procuratură, Dumitru Graur. Printre colegii de facultate ai lui Poalelungi îl regăsim și pe fostul procuror Mihail Canțîr, judecat penal pentru corupere pasivă, dar achitat, în 2013, printr-o decizie finală emisă de către CSJ. Din partea PG, recursul la CSJ a fost depus de către Dumitru Graur.

  Judecătorul CSJ Ion Guzun de asemenea a fost coleg de promoție cu Poalelungi. Guzun a fost promovat la CSJ în 2014, deși avea cele mai puţine puncte dintre cei cinci candidați înscriși în concurs, doar 57, în timp ce ceilalţi patru aveau peste 74 de puncte, fiind evaluați de Colegiul pentru Selecţia şi Cariera Judecătorilor. Tot în 1988, au absolvit Facultatea de Drept a USM judecătorii Eugeniu Clim, de la CA Chișinău, Vasile Vulpe, eliberat din funcție în 2011, Ion Dandara, care a plecat din sistem în 2014, Tudor Leahu, care și-a dat demisia în 2016, Boris Țimbalari, Iurie Vizitiu sau Ion Bosîi, dar și o serie de foști sau actuali avocați mai puțin cunoscuți. Fiul lui Ion Bosîi, Dumitru, este magistrat la Judecătoria Cahul. Unul dintre avocații care au fost colegi cu Poalelungi, Vladimir Darii, a reprezentat de mai multe ori interesele clienților săi la CSJ, unele decizii fiind luate de foștii săi colegi de facultate. „Președintele Poalelungi nu s-a văzut și nu a vorbit cu Vladimir Darii de când și-au încheiat studiile. Președintele Poalelungi activează în cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ și nu are vreo legătură cu cauzele penale”, precizează CSJ.

  Colegii Reșetnicov, Efrim, Sternioală și Melniciuc

  O altă promoție a Facultății de Drept de la USM care a dat justiției din R. Moldova mai mulți avocați, judecători sau procurori, deveniți cunoscuți, a fost cea din 1997. În acel an au primit diplome de juriști, printre alții, fostul ministru al Justiției, Oleg Efrim, revenit între timp în avocatură, judecătorul Oleg Melniciuc, fostul președinte al Judecătoriei Râșcani din Chișinău, Oleg Sternioală, fostul președinte al Judecătoriei Buiucani din Capitală, acum judecător la CSJ, și Vladislav Clima, magistrat la CA Chișinău, tot el, fiul fostului judecător de la CSJ, Nicolae Clima,actualul șef al Inspecției Judiciare de pe lângă CSM.

  Coleg cu ei a fost și Artur Reșetnicov, actualul deputat democrat, fost șef al Serviciului de Informații și Securitate. Reșetnicov a deținut, în perioada 2001-2007, mai multe funcții importante în Aparatul Președintelui R. Moldova, fiind șef al Direcției generale, consilier pe probleme juridice și șef al Direcției drept și relații publice. Coincidență sau nu, dar în această perioadă, o parte din foștii colegi au devenit judecători, numiți în funcție prin decretele lui Vladimir Voronin. De exemplu, Oleg Sternioală a devenit judecător în iunie 2001, în 2006 a fost instalat în funcția de vicepreședinte, iar ulterior, după avizul SIS-ului condus de Reșetnicov, în 2008, a fost numit președinte al Judecătoriei Buiucani. Oleg Melniciuc a devenit judecător în 2004, iar peste doi ani, tot prin decretul președintelui, devine vicepreședinte în aceeași instanță. Din promoția 1997 au mai făcut parte fostul judecător Sergiu Crutco, demis după ce a judecat tineri în comisariate la 7 aprilie 2009. Acesta a fost numit judecător în 2005.

  Avocații Dorian Chiroșca, Vitalie Ciofu, Oleg Chicu, Daniel Martin, foștii membri ai Inspecției Judiciare de pe lângă CSM Valeriu Catan și Ion Tutunaru, procurora Mariana Gornea, proaspătă șefă a Secției justiție juvenilă, fostul deputat comunist Igor Vremea, fostul ministru al Justiției, Vladimir Grosu, dar și actuala magistrată Silvia Gârbu, recent promovată la CA Chișinău, au absolvit și ei Dreptul în 1997, la fel ca Valentin Zubic, fostul viceministru al Afacerilor Interne, judecătoarea CSJ Nadejda Toma sau Stela Bleșceaga, magistrată la Judecătoria Chișinău.

  Efrim: „Am fost buni, ce să facem?”. Reșetnicov: „Mă mândresc cu toți colegii”

  Faptul că noi am fost colegi nu înseamnă că avem și alte relații decât relațiile obișnuite dintre avocat și judecător. Adică nu poți doar în baza faptului că ai fost coleg să admiți că există conflict de interese. Da, nu se exclude că poate să fie, dar nu neapărat el există. Am avut situații în care pe motivul ăsta a fost solicitare de recuzare pentru că anterior am fost colegi cu unii judecători. Magistrații care au examinat recuzarea au considerat că doar faptul că noi am fost colegi nu reprezintă temei de recuzare. Dacă noi suntem cumetri, asta deja e altă chestie”, zice fostul ministru al Justiției, Oleg Efrim. El consideră că promoția din care face parte a fost una bună, care a dat câțiva miniștri, deputați, președinți de judecătorie, judecători la Curtea Supremă. „Am fost buni, ce să facem?”, a adăugat Efrim.

  Și actualul deputat PD Artur Reșetnicov afirmă că nu și-a favorizat colegii de promoție și nici nu a beneficiat de ajutorul lor. „Noi toți avem studii în diferite domenii. În jurisprudență, în arhitectură, economie, ziaristică. Nu este o problemă că ai făcut studiile la Universitatea de Stat, la o anumită facultate. Dacă ai făcut studiile cu încă o sută de persoane, nu înseamnă că, pe parcursul activității, au fost avantajați sau favorizați. Pe lângă colegi judecători, am foarte mulți colegi avocați, polițiști, procurori, notari, ziariști, care au învățat la Drept. Eu nu decideam, nu eram cel care semna numirea sau promovarea persoanelor. Funcțiile pe care le-am deținut nu prezumau împuternicirea de a numi sau promova pe cineva în anumite funcții. Nu are nicio legătură. Eu mă mândresc cu toți colegii care au anumite activități în diferite domenii”, menționează deputatul.

  Colegii de promoție ai procurorului general

  Eduard Harunjen, procurorul general al Republicii Moldova, a studiat și el la Facultatea de Drept a USM, absolvind-o în 1994. Colegi de promoție cu actualul șef al PG au fost mai mulți avocați, judecători sau procurori care au gestionat sau gestionează dosare importante. Astfel, împreună cu Harunjen au învățat magistrații Judecătoriei Chișinău Victor Boico, Gheorghe Balan, Dorel Musteață, în prezent membru al CSM. Un alt coleg de promoție este judecătorul Dumitru Gherasim, președintele Judecătoriei Bălți.

  Aureliu Colenco, fostul președinte al Curții de Apel Economice, acuzat de-a lungul timpului de luarea unor decizii dubioase și demis ulterior din funcție, dar și Victor Orândaș, un alt magistrat cu trecut controversat, anunțat în căutare în dosarul spălării a 20 de miliarde de lei, au fost și ei colegi de facultate cu actualul procuror general. Tot în 1994 au finalizat studiile la Facultatea de Drept a USM avocatul Ion Vâzdoagă, care a reprezentat în ultimii ani în instanță interesele mai multor inculpați cu nume, apărătorul Igor Pohilă, care a aderat la „Partidul Nostru”, condus de Renato Usatâi, Sergiu Mocanu, avocat care a figurat în mai multe acuzații cu iz penal, și Anatolie Ceachir,care a apărat mai mulți polițiști, inclusiv pe Ion Perju, condamnat în dosarul morții lui Valeriu Boboc, dar aflat azi în libertate după ce a reușit să fugă. „Eu am absolvit cu 24 sau 25 de ani în urmă. Avem o tradiție să ne întâlnim cu foștii colegi o dată la cinci ani, la întâlnirea cu absolvenții. Vin și profesorii care erau. Eu nu văd aici o problemă cu conflictele de interese. De exemplu, unii din colegii mei sunt dați în căutare, pe unii i-am dat chiar eu. Anii de studenție nu afectează activitatea mea”, dă asigurări Harunjen.

  Președintele CA Chișinău, în complete cu foștii colegi

  Adjunctul lui Eduard Harunjen, Igor Popa, care a finalizat studiile la Drept în 1999, a fost coleg cu procurorii Radu Talpă, Pavel Vinițchi, Corneliu Bratunov sau Adrian Mircos. Ultimul a câștigat, recent, concursul pentru ocuparea funcției de procuror-șef al Direcției urmărire penală și criminalistică a PG, pentru un mandat de cinci ani, urmând să fie subalternul fostului său coleg. Igor Popa este adjunctul procurorului general, responsabil de Direcția urmărire penală și criminalistică. Popa a fost coleg și cu judecătorul Mihail Diaconu, de la Judecătoria Chișinău, cel care, la fel ca și Igor Popa, a avut un rol important la judecarea tinerilor în comisariate, după 7 aprilie 2009. Procurorul a semnat atunci un demers de judecare a tinerilor în incinta comisariatelor, iar magistratul l-a executat. Nicolae Chitoroagă, actualul șef al PCCOCS, a absolvit Dreptul la USM în 1992, fiind coleg, printre alții, cu judecătorul de la CSJ Ion Druță, magistratul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Iurie Obadă, și cu procurorul Viorel Tureac, șeful Procuraturii Bălți.

  Ion Pleșca, președintele CA Chișinău, a absolvit Facultatea de Drept de la USM în 1985, împreună cu actualii săi colegi de la instanța de apel Ghenadie Lîsîi și Anatolie Pahopol. În 2017, conform unei dispoziții semnate de Pleșca, acesta face parte din același complet de judecată cu Lîsîi.Anterior, cel puțin într-un dosar, Pleșca a fost în același complet și cu Anatolie Pahopol. În același an au mai obținut diplomă de juriști Nina Arabadji, magistrată la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, procurorul Anatol Pârnău și avocatul Oleg Lozan. Despre faptul că face parte din același complet cu un fost coleg de facultate, Ion Pleșca ne-a zis: „Eu cu dl Pahopol nu am fost în același complet, el fiind în Colegiul Civil, iar eu – în Colegiul Penal. Cu Lîsîi am fost și sunt în complet, dar nu văd o problemă. Asta nu contează”, spune Pleșca.

  CSM: „Nu au fost înregistrate sesizări cu privire la conflictele de interese”

  Nici CSM și nici instanțele judecătorești importante din republică nu contabilizează conflictele de interese. Am întrebat CSM câte sancțiuni au fost aplicate în ultimii trei ani pentru nedeclararea de către judecători a conflictelor de interese în examinarea unor dosare, cine sunt aceștia și ce încălcări au fost stabilite. Printr-un răspuns, care ne-a fost oferit în scris, CSM ne-a anunțat că „nu a fost înregistrată o asemenea sesizare, cu privire la un eventual conflict de interese în privința unui judecător, în Cancelaria Consiliului Superior al Magistraturii. Nici nu s-au invocat asemenea cazuri organelor subordonate CSM-ului. Această încălcare nu cade sub incidența Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor și nu este de competența CSM sau a organelor subordonate acestuia să verifice aspectele respective. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) este organul competent pentru verificarea informației solicitate”, se menționează în răspuns.

  Nici la CSJ nu sunt contabilizate cererile de abținere ale judecătorilor de la examinarea unor dosare, pe motiv de incompatibilitate, dar nici nu există un registru în care să fie evidențiați judecătorii cu relații de rudenie între ei. „Totuși, menționăm că datele personale ale angajaților sunt reflectate în dosarul personal. Ei sunt verificați de Direcția resurse umane. Astfel, circumstanțele indicate sunt analizate minuțios la momentul angajării sau promovării în funcție, în vederea respectării restricțiilor legale în ierarhia funcției publice”, ne informează CSJ.

  Totodată, Curtea Supremă ne comunică faptul că „la momentul înregistrării fiecărui dosar, de către persoana responsabilă din cadrul Secției evidență procesuală, se verifică o posibilă incompatibilitate a judecătorilor instanței conform restricțiilor prevăzute de Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală. Astfel, în rubrica „judecători incompatibili”, existentă în PIGD, colaboratorul este obligat de a introduce numele judecătorului care a participat anterior la judecarea cauzei în calitate de judecător în instanța ierarhic inferioară, fie că a participat la judecarea acestei cauze în ordine de recurs și s-a pronunțat asupra cauzei. Grefa instanței este responsabilă de identificarea incompatibilității judecătorului în cele două situații descrise mai sus. Astfel, judecătorii sunt evidențiați din start în PIGD ca magistrați incompatibili, fără a se formula o cerere separată în acest sens de către judecător. În alte circumstanțe prevăzute de cadrul legal, obligația de a comunica despre acest fapt le revine magistraților”.

  CSJ: „Dacă există, dragostea nu trebuie condamnată”

  Printr-un răspuns suplimentar, CSJ solicită „să aveți în vedere, în articolul pe care îl veți publica, faptul că în perioada sovietică și imediat după, în R. Moldova a existat doar o singură facultate de drept. Vă mai rugăm să țineți cont de numărul redus al absolvenților acesteia și de faptul că în viața de zi cu zi trebuie să existe și relații umane, dat fiind caracterul oamenilor de ființe sociale. Se poate întâmpla ca juriștii să intre în contact, de cele mai multe ori, cu juriști, nu cu reprezentanți ai altor profesii. Faptul că s-au întemeiat familii în care ambii soți sunt juriști nu trebuie condamnat. Dacă există, dragostea nu trebuie condamnată. Este una dintre nenumăratele căi ale vieții. Ceea ce trebuie condamnat, e lipsa de independență și de imparțialitate a judecătorilor și nerespectarea obligației lor de a se abține de la judecare atunci când le-o cere legea, în cazuri concrete. Simpla împrejurare că un judecător are rude în sistemul judecătoresc sau că aceștia sunt membri ai altor profesii juridice nu conduce la concluzia lipsei lui de independență și de imparțialitate, în general. Ar fi o eroare logică”, se precizează în reacția CSJ.

  Întrebat ce face pentru a evita eventualele conflicte de interese care pot apărea la Curtea de Apel, președintele instanței, Ion Pleșca, menționează că „aici este vorba de Codul de Etică. Dar, eu nu am avut așa informații. Eu nici nu am dreptul să pedepsesc. Pot doar să-i sugerez ca pe viitor să nu mai facă așa ceva, dar nu am avut informații de așa natură. Judecătorul trebuie să fie corect în orice situație”, susține Pleșca.

  Radu Țurcanu, președintele Judecătoriei Chișinău, ne-a anunțat că în cadrul instanței nu există o evidenţă privind numărul de judecători ce se abţin de la examinarea unui dosar, pe motiv de conflicte de interese. „De asemenea, vă informăm că, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor personale, în cadrul Judecătoriei Chişinău sunt ţinute registrele corespunzătoare conform anexelor la prezenta lege”, scrie Țurcanu, într-un răspuns la subiect.

  sursa: zdg.md

 • 14 судей выдвинули свои кандидатуры для избрания в ВСМ

  Кроме того, на участие в конкурсе записались и председатель Ниспоренского суда Григоре Шишкану; судьи Кишиневской апелляционной палаты Николае Краю и Серджиу Фурдуй. А еще документы подали Вера Тома (Бельцкая апелляционная палата); судья Рышканского суда Виктор Мику; Серджиу Лебедюк (Военный трибунал); Валериу Харманюк (Бельцкая апелляционная палата); Штефан Ницэ (суд сектора Чентру) и Георге Балан (суд сектора Ботаника).

  Кроме того, на участие в конкурсе записались и председатель Ниспоренского суда Григоре Шишкану; судьи Кишиневской апелляционной палаты Николае Краю и Серджиу Фурдуй. А еще документы подали Вера Тома (Бельцкая апелляционная палата); судья Рышканского суда Виктор Мику; Серджиу Лебедюк (Военный трибунал); Валериу Харманюк (Бельцкая апелляционная палата); Штефан Ницэ (суд сектора Чентру) и Георге Балан (суд сектора Ботаника).

   

 • Judecători prea blînzi cu polițiștii torționari

  Nu pot spune absolut nimic motivat despre renumitul magistrat din CAC Iordan Iurie,dar pot spune despre magistratul Furdui Sergiu care este doctor in drept si profesor universitarsi  este frate cu deputatul Furdui … si care este suspect pre  bland in sentintele sale ce tine de politisti tortionari si alte cazuri judecate de dansul.
  magistratii din CAC ,Furdui S., Buhna Nadejda si Iordan Iurie la 8 mai 2013 a anulat deciziile anterioare si a pedepsit politistii Chirtoaca V.,Floreac Gh. si Mocanu A. la cate 400 uc pentru ca m-a torturat in aprile 2009.

  Nu pot spune absolut nimic motivat despre renumitul magistrat din CAC Iordan Iurie,dar pot spune despre magistratul Furdui Sergiu care este doctor in drept si profesor universitarsi  este frate cu deputatul Furdui … si care este suspect pre  bland in sentintele sale ce tine de politisti tortionari si alte cazuri judecate de dansul.
  magistratii din CAC ,Furdui S., Buhna Nadejda si Iordan Iurie la 8 mai 2013 a anulat deciziile anterioare si a pedepsit politistii Chirtoaca V.,Floreac Gh. si Mocanu A. la cate 400 uc pentru ca m-a torturat in aprile 2009.

 • Judecătorul Sergiu Furdui „a fost atenţionat”

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis astăzi că judecătorul Sergiu Furdui va fi „atenţionat” pentur faptul că, într-un document oficial, semnat de el în calitate de vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), a recunoscut, indirect, independenţa Transnistriei.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis astăzi că judecătorul Sergiu Furdui va fi „atenţionat” pentur faptul că, într-un document oficial, semnat de el în calitate de vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), a recunoscut, indirect, independenţa Transnistriei.

  Potrivit documentului semnat de magistrat, regiunea transnistreană ar fi un stat separat, iar deciziile emise de instanţele acestuia nu ar ţine de competenţa CSJ. Concluziile judecătorului Furdui erau făcute în contextul condamnării, de către instanţele din stânga Nistrului, la ani grei de puşcărie, a câtorva cetăţeni moldoveni. Pentru a obţine anularea deciziei judecătoriei, acuzaţii au depus recurs la CSJ. Peste două luni, într-o scrisoare semnată de vicepreşedintele Colegiului Penal, Sergiu Furdui, au aflat că „regiunea transnistreană ar fi un stat separat, iar deciziile emise de instanţele acestuia nu ţin de competenţele CSJ”. Scrisoarea judecătorului a indignat câteva ONG-uri, care au calificat-o drept o abatere gravă. Ulterior, CSM s-a autosesizat «pe marginea scrisorii nr. 1g-1370 din 24 octombrie 2011 semnată de domnul Sergiu Furdui, judecător la CSJ”. Pe 31 ianuarie 2012, deşi a fost inclusă pe ordinea de zi, chestiunea a fost contramandată, urmând să fie discutată astăzi, 21 februarie, după ce a fost inclusă într-o ordine de zi suplimentară. Astăzi, CSM a decis „să atenţioneze” judecătorul.

 • Declaraţia organizaţiilor de drepturile omului din Moldova cu privire la acţiunile judecătorului Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului Penal al CSJ

  Asociaţiile semnatare se declară consternate de atitudinea neglijentă şi incompetenţa profesională a unor judecători din diverse instanţe de judecată referitor la cazurile individuale de violare a drepturilor omului din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
  Astfel, asociaţiile semnatare sesizează o gravă abatere disciplinară admisă de către judecătorul, Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie,

  Asociaţiile semnatare se declară consternate de atitudinea neglijentă şi incompetenţa profesională a unor judecători din diverse instanţe de judecată referitor la cazurile individuale de violare a drepturilor omului din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
  Astfel, asociaţiile semnatare sesizează o gravă abatere disciplinară admisă de către judecătorul, Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie,

  exprimată prin încălcarea prevederilor Legii nr. 544 din 20 iulie 1995 "cu privire la statutul judecătorului" art.22 lit.h), încălcări ce au fost exprimate prin interpretarea şi aplicarea intenţionată şi neuniformă a legislaţiei precum şi refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu.
  Astfel, la 23 august 2011 în interesele persoanelor P.M., D.M., G.I. şi C.M., privaţi ilegal de libertate de către structurile ilegale din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, la Curtea Supremă de Justiţie a fost depus un recurs în anulare. Cererea de recurs a fost înregistrată sub numărul 3534 în cancelaria CSJ.
  La 24 octombrie 2011, judecătorul, Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie a expediat în adresa semnatarilor recursului o scrisoare de informare prin care i-a informat că: „Vă remitem cererea de recurs în anulare declarată în interesele condamnaţilor P.M., D.M., G.I. şi C.M., împotriva sentinţei judecătoreşti orăşeneşti Bender şi decizia Judecătoriei Supreme a RMN şi Vă informăm că potrivit prevederilor art.39 Cod de procedură penală, examinarea cererii de recurs în anulare indicate, nu este de competenţa Curţii Supreme de Justiţie, deoarece se contestă o hotărâre judecătorească a unui alt stat.”
  La 19 ianuarie 2012, semnatarii recursului în anulare, au expediat o cerere în adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în interesele persoanelor private ilegal de libertate P.M., D.M., G.I. şi C.M., invocând violarea art. 3, 5 şi 13 al Convenţiei Europene.
  Asociaţiile semnatare consideră că numitul Sergiu Furdui, nu a examinat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare recursul în anulare depus în interesele persoanelor private de libertate, mai mult, a încălcat prezumţia de nevinovăţie numind persoanele private ilegal de libertate CONDAMNAŢI şi mai grav atentează direct la independenţa, suveranitatea, unitatea şi indivizibilitatea teritorială a Republicii Moldova fapt stipulat în art.1 Constituţie, prin faptul că recunoaşte EXISTENŢA UNUI PRESUPUS STAT pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unor decizii "judecătoreşti" emise de entităţile ilegale de la Tiraspol.
  Faptele descrise indică clar asupra interpretării sau aplicării neuniforme a legislaţiei, intenţionat sau din neglijenţă gravă, precum şi asupra existenţei unor dubii rezonabile privind refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu stipulată la lit.h) alin.1 art. 22 din aceiaşi Lege. Menţionăm că toate aceste acţiuni sunt calificate ca abateri disciplinare grave.
  În temeiul art.19 (1) lit.c), (2) lit.h) al Legii nr. 950 cu privire la colegiul disciplinar şi răspunderea disciplinară a judecătorilor, solicităm intentarea unei proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie. Considerăm că în privinţa judecătorului Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului Penal al Curţii Supreme de Justiţie, în cazul în care nu îşi dă demisia de onoare, pentru abaterile admise urmează a fi aplicată o sancţiune disciplinară corespunzătoare abaterii.
  De asemenea, solicităm Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Justiţiei să includă în programele de instruire continuă a judecătorilor şi procurorilor ore obligatorii în care să includă noţiuni generale despre drept constituţional, bazele statutului şi dreptului, terminologia corectă a limbii române sub aspect de scriere a unor entităţi ilegale, anticonstituţionale, inexistente de iure şi nerecunoscute de facto.

 • ДЕКЛАРАЦИЯ

  Нижеподписавшиеся ассоциации считают, что Серджиу Фурдуй не рассмотрел в соответствии с действующими законодательными положениями жалобу на отмену, поданную в интересах лиц, лишенных свободы, кроме того, нарушил презумпцию невиновности, назвав лиц, незаконно лишенных свободы, ЗАКЛЮЧЕННЫМИ, и что хуже напрямую посягает на независимость, суверенитет, территориальное единство и целостность Республики Молдова, как установлено ст. 1 Конституции, тем, что признает СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ГОСУДАРСТВА на территории Республики Молдова, а также определенных „судебных” решений вынесенных незаконными Тираспольскими органами.

  Нижеподписавшиеся ассоциации считают, что Серджиу Фурдуй не рассмотрел в соответствии с действующими законодательными положениями жалобу на отмену, поданную в интересах лиц, лишенных свободы, кроме того, нарушил презумпцию невиновности, назвав лиц, незаконно лишенных свободы, ЗАКЛЮЧЕННЫМИ, и что хуже напрямую посягает на независимость, суверенитет, территориальное единство и целостность Республики Молдова, как установлено ст. 1 Конституции, тем, что признает СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ГОСУДАРСТВА на территории Республики Молдова, а также определенных „судебных” решений вынесенных незаконными Тираспольскими органами.

   

 • Новые разоблачения Движения против мафии

  Вице-председателя Окружного экономического суда Серджиу Номашко лидер Движения против мафии обвинил в предоставлении дел для Коленко и обеспечении себе миллионных состояний. Другой судья, о котором упомянул Серджиу Мокану, - Серджиу Фурдуй, вице-председатель Уголовной коллегии Высшей судебной палаты. Лидер Движения против мафии подчеркивает, что Серджиу Фурдуй – один из самых прибыльных агентов по выдаче займов в залог и владелец двухэтажного дома по ул. М. Садовяну 21/3. 

  Вице-председателя Окружного экономического суда Серджиу Номашко лидер Движения против мафии обвинил в предоставлении дел для Коленко и обеспечении себе миллионных состояний. Другой судья, о котором упомянул Серджиу Мокану, - Серджиу Фурдуй, вице-председатель Уголовной коллегии Высшей судебной палаты. Лидер Движения против мафии подчеркивает, что Серджиу Фурдуй – один из самых прибыльных агентов по выдаче займов в залог и владелец двухэтажного дома по ул. М. Садовяну 21/3. 

 • Sergiu Mocanu vine cu noi acuzatii

  Politicianul Sergiu Mocanu continua sa culeaga si sa prezinte presei informatii despre averile unor functionari. Astazi el a venit la o conferinta de presa cu fotografiile unor locuinte impunatoare despre care a spus ca sunt ale unor judecatori si procurori. Mocanu sustine ca toti acesti functionari se afla in slujba controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc, acuzatii negate de cei vizati.

  Liderul PPNT, Sergiu Mocanu a declarat ca imobilele din fotografii apartin judecatorul Sergiu Furdui si procurorului Vlad Guzic.

  Politicianul Sergiu Mocanu continua sa culeaga si sa prezinte presei informatii despre averile unor functionari. Astazi el a venit la o conferinta de presa cu fotografiile unor locuinte impunatoare despre care a spus ca sunt ale unor judecatori si procurori. Mocanu sustine ca toti acesti functionari se afla in slujba controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc, acuzatii negate de cei vizati.

  Liderul PPNT, Sergiu Mocanu a declarat ca imobilele din fotografii apartin judecatorul Sergiu Furdui si procurorului Vlad Guzic.

  Solicitat de PRO TV, judecatorul Sergiu Furdui, a recunoscut ca locuieste cu familia pe adresa indicata de Mocanu, dar a precizat ca locuinta apartine socrilor sai.

  Procurorul Vlad Guzic a refuzat sa comenteze afirmatiile lui Sergiu Mocanu. El a evitat sa spuna daca locuieste in casa prezentata de politician.

  Ultimii vizati nu au raspuns la telefoanele noastre pentru a-si spune punctul de vedere. Anterior, acesti judecatori au fost acuzati de Sergiu Mocanu, ca ar fi oamenii de incredere ai controversatului om de afaceri, Vlad Plahotniuc. Ultimul a negat acuzatiile.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU