Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Потынга Юрие
Căutare avansată
Foto: odnoklassniki.ru

Gîrbu Silvia

Curtea de Apel Chişinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 11.09.2003

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 378-VIII din 21 septembrie 2017, doamna Silvia GÎRBU se numeşte în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1451-III din 11 septembrie 2003 numită în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Anul naşterii: 1968

Instruire/Diplome
1991 - 1997 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

08.1989 - 11.1989 secretară a şedinţelor judiciare a Colegiului Civil al Curţii Supreme de Justiţie
1989 - 1990 temporar numită în funcţia de Şef al arhivei Curţii Supreme de Justiţie

Data numirii în funcție: 11.09.2003

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 378-VIII din 21 septembrie 2017, doamna Silvia GÎRBU se numeşte în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1451-III din 11 septembrie 2003 numită în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Anul naşterii: 1968

Instruire/Diplome
1991 - 1997 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

08.1989 - 11.1989 secretară a şedinţelor judiciare a Colegiului Civil al Curţii Supreme de Justiţie
1989 - 1990 temporar numită în funcţia de Şef al arhivei Curţii Supreme de Justiţie

1990 - 1993 transferată în funcţia de grefieră a şedinţelor judiciare a Curţii Supreme de Justiţie
1993 - 1994 specialist în cadrul Plenului şi Prezidiului Curţii Supreme de Justiţie
1994 - 1997 specialist coordonator al Secretariatului Plenului şi Prezidiului Curţii Supreme de Justiţie
1997 - 2003 consultant superior la Curtea Supremă de Justiţie
11.09.2003 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 1451-III)
30.09.2008 numită în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 1862-IV)
10.05.2010 - 01.04.2011 suspendată din funcţia de judecător al Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, pe perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului (Hot. CSM nr.227/15 şi Hot CSM nr. 138/10 din 22.03.2011)

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 16/2 din 17 februarie 2017, hotărârile judecătoarei Gîrbu Silvia nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 72/5 din 11 aprilie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărârile judecătoarei Gîrbu Silvia nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” două hotărîri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Gîrbu Silvia, au fost obiect de examinare la CtEDO.

BOICENCO c. Moldovei, hotărîrea din 11.07.2006, cererea nr. 41088/05, violarea art.3 al Convenţiei (interzicerea torturii) – maltratarea reclamantului de către angajaţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei; neacordarea asistenţei medicale necesare pe durata detenţiei reclamantului, care se afla în stare de stupor; respingerea, fără a efectua o cercetare, a plângerilor privind maltratarea reclamantului de către acelaşi procuror care instrumenta cauze penală împotriva reclamantului; violarea art. 5 § 1 al Convenţiei - lipsirea de libertate a reclamantului, fără un mandat legal, după transmiterea dosarului penal în instanţa de judecată spre examinare (timp de peste 5 luni); violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (garanţiile în cadrul procedurilor privind lipsirea de libertate) - motivarea insuficientă a deciziilor de eliberare şi prelungire a mandatului de arest şi a deciziilor de respingere a recursurilor apărării la aceste decizii; violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (prezumţia de libertate) - datorită gravităţii învinuirilor, prevederile art. 191 al Codului de Procedură Penală obligau arestarea reclamantului; violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a depune o cerere la CtEDO) – refuzul autorităţilor de a permite avocaţilor reclamantului de a avea acces la reclamant şi la fişa sa medicală, ceea ce i-a împiedicat să prezinte Curţii, în numele reclamantului, pretenţiile cu privire la prejudiciile materiale.
POPOVICI c. Moldovei, hotărîrea din 27/11/2007, cererea nr. 289/04 şi 41194/04, Violarea art. 3 (interzicerea torturii) – deţinerea reclamantului în condiţii rele în IDP al DGCCCO; violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (motivarea detenţiei) - detenţia reclamantului fără motive suficiente şi relevante; violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) – casarea de către Curtea Supremă de Justiţie a unei sentinţe prin care reclamantul a fost achitat cu pronunţarea unei sentinţe de condamnare fără a respecta procedura prevăzută de art. 451 şi art. 436 Cod de procedură penală; violarea art. 6 § 2 al Convenţiei (prezumţia nevinovăţiei) – declararea de către Secretarul Consiliului Suprem de Securitate într-un interviu acordat unui ziar, până la condamnarea reclamantului de către instanţa de judecată, că el este vinovat de comiterea infracţiunilor de care era învinuit; violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv) – imposibilitatea pentru reclamant de a se opune violării art. 3 al Convenţiei.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 37, menținute 18 - 48,64%;
2012 - cauze contestate 75, menținute 45 - 60%;
2013 - cauze contestate 83, menținute 58 - 69,87%;
2014 au fost contestate 82 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 69 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 84,14%;
2015 au fost contestate 60 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 47 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 78,33%;
2016 au fost contestate 35 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 27 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 77,14%.

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 591, casate 18 - 3,04%;
2012 - cauze examinate 703, casate 38 - 5,40%;
2013 - cauze examinate 759, casate 40 - 5,27%;
2014, din 401 de cauze examinate, 12 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,99%;
2015, din 186 de cauze examinate, 6 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,2%;
2016, din 287 de cauze examinate, 8 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,78%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 594/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus, repetat, Președintelui Republicii Moldova numirea doamnei Silvia Gîrbu în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, înaintînd proiectul decretului respectiv. 

Potrivit Hotărârii nr. 257/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău a următorilor judecători: Pruteanu Liuba, Țurcan Ion, Gîrbu Silvia, Sîrbu Victoria.

Potrivit Hotărârii nr. 44/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătoarei Gîrbu Silvia pentru participare la concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 16/2 din 17 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 36/6 din 18 iunie 2014 a fost admisă candidatura judecătoarei Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Gîrbu Silvia, la concurs pentru numirea în funcția de Judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 72/5 din 11 aprilie 2014 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 72 de puncte.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 214/16 din 25 octombrie 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătoarei Silvia GÎRBU, de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 428/21 din 16 Octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul III (trei) de calificare judecătorilor Silvia Gîrbu și Nina Veleva.

Conform Hotărârii nr. 340/19 din 04 iunie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 16/2 din 17 februarie 2017, hotărârile judecătoarei Gîrbu Silvia nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 72/5 din 11 aprilie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor hotărârile judecătoarei Gîrbu Silvia nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” două hotărîri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Gîrbu Silvia, au fost obiect de examinare la CtEDO.

BOICENCO c. Moldovei, hotărîrea din 11.07.2006, cererea nr. 41088/05, violarea art.3 al Convenţiei (interzicerea torturii) – maltratarea reclamantului de către angajaţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei; neacordarea asistenţei medicale necesare pe durata detenţiei reclamantului, care se afla în stare de stupor; respingerea, fără a efectua o cercetare, a plângerilor privind maltratarea reclamantului de către acelaşi procuror care instrumenta cauze penală împotriva reclamantului; violarea art. 5 § 1 al Convenţiei - lipsirea de libertate a reclamantului, fără un mandat legal, după transmiterea dosarului penal în instanţa de judecată spre examinare (timp de peste 5 luni); violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (garanţiile în cadrul procedurilor privind lipsirea de libertate) - motivarea insuficientă a deciziilor de eliberare şi prelungire a mandatului de arest şi a deciziilor de respingere a recursurilor apărării la aceste decizii; violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (prezumţia de libertate) - datorită gravităţii învinuirilor, prevederile art. 191 al Codului de Procedură Penală obligau arestarea reclamantului; violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a depune o cerere la CtEDO) – refuzul autorităţilor de a permite avocaţilor reclamantului de a avea acces la reclamant şi la fişa sa medicală, ceea ce i-a împiedicat să prezinte Curţii, în numele reclamantului, pretenţiile cu privire la prejudiciile materiale.
POPOVICI c. Moldovei, hotărîrea din 27/11/2007, cererea nr. 289/04 şi 41194/04, Violarea art. 3 (interzicerea torturii) – deţinerea reclamantului în condiţii rele în IDP al DGCCCO; violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (motivarea detenţiei) - detenţia reclamantului fără motive suficiente şi relevante; violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) – casarea de către Curtea Supremă de Justiţie a unei sentinţe prin care reclamantul a fost achitat cu pronunţarea unei sentinţe de condamnare fără a respecta procedura prevăzută de art. 451 şi art. 436 Cod de procedură penală; violarea art. 6 § 2 al Convenţiei (prezumţia nevinovăţiei) – declararea de către Secretarul Consiliului Suprem de Securitate într-un interviu acordat unui ziar, până la condamnarea reclamantului de către instanţa de judecată, că el este vinovat de comiterea infracţiunilor de care era învinuit; violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv) – imposibilitatea pentru reclamant de a se opune violării art. 3 al Convenţiei.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 37, menținute 18 - 48,64%;
2012 - cauze contestate 75, menținute 45 - 60%;
2013 - cauze contestate 83, menținute 58 - 69,87%;
2014 au fost contestate 82 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 69 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 84,14%;
2015 au fost contestate 60 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 47 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 78,33%;
2016 au fost contestate 35 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 27 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 77,14%.

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 591, casate 18 - 3,04%;
2012 - cauze examinate 703, casate 38 - 5,40%;
2013 - cauze examinate 759, casate 40 - 5,27%;
2014, din 401 de cauze examinate, 12 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,99%;
2015, din 186 de cauze examinate, 6 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,2%;
2016, din 287 de cauze examinate, 8 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,78%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 594/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus, repetat, Președintelui Republicii Moldova numirea doamnei Silvia Gîrbu în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, înaintînd proiectul decretului respectiv. 

Potrivit Hotărârii nr. 257/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău a următorilor judecători: Pruteanu Liuba, Țurcan Ion, Gîrbu Silvia, Sîrbu Victoria.

Potrivit Hotărârii nr. 44/8 din 31 martie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătoarei Gîrbu Silvia pentru participare la concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Conform Hotărârii nr. 16/2 din 17 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 36/6 din 18 iunie 2014 a fost admisă candidatura judecătoarei Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Gîrbu Silvia, la concurs pentru numirea în funcția de Judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 72/5 din 11 aprilie 2014 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 72 de puncte.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 214/16 din 25 octombrie 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II (doi) de calificare judecătoarei Silvia GÎRBU, de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 428/21 din 16 Octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul III (trei) de calificare judecătorilor Silvia Gîrbu și Nina Veleva.

Conform Hotărârii nr. 340/19 din 04 iunie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul IV (patru) de calificare.

Hotărârea nr. 214/16 din 25 octombrie 2022

Hotărârea nr. 428/21 din 16 octombrie 2018

Hotărârea nr. 594/27 din 12 septembrie 2017

Hotărârea nr. 257/13 din 11 aprilie 2017

Hotărârea nr. 18/3 din 17 martie 2017

Hotărârea nr. 44/8 din 31 martie 2017

Hotărârea nr. 16/2 din 17 februarie 2017

Hotărârea nr. 72/5 din 11 aprilie 2014

Hotărârea nr. 36/6 din 18 iunie 2014

Cauze CtEDO Gîrbu Silvia

Hotărârea nr. 340/19 din 04 iunie 2012

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 16/2 din 17 februarie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Silvia Gîrbu".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 72/5 din 11 aprilie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Gîrbu Silvia".

Conform Hotărârea nr. 36/3 din 22 martie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarilor Bîlba Ghenadie și Bîlba Larisa împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 50s-88p/m, nr. 63s-109p/m, nr. 86s-133p/m, nr. 95s-146p/m, nr. 98s-150p/m, nr. 99s-151p/m din 16 februarie 2024, emise pe marginea sesizărilor depuse la 24 ianuarie 2024,  26 ianuarie 2024, 31 ianuarie 2024, 01 februarie 2024, 02 februarie 2024 asupra acțiunilor judecătorilor Patrașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Spoială Alexandru, Băbălău Denis, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 16/2 din 23 februarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarului Lapaci Iurie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1028s-1556p/m din 21 decembrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 16 noiembrie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor Gîrbu Silvia, Iordan Iurie și Diaconu Mihail de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 15/2 din 23 februarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatei Lozovscaia Tatiana, în interesele lui Procușev Maxim, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1034s-1573p/m, nr. 1057s-1632p/m din 04 ianuarie 2024, emise pe marginea sesizărilor depuse la 21 noiembrie 2023 și 04 decembrie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor  Gîrbu Silvia, Spoială Alexandru, Băbălău Denis de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 19 ianuarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Kovali Vladimir împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 983s-1451p/m din 08 decembrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 27 octombrie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor Robu Oxana, Mânăscurtă Igor, Juganari Marcel, Teleucă Stelian și Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 41/8 din 22 septembrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de Alexandr Ceban împotriva Hotărârii nr.115/5 din 26 mai 2023 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar, emise în privinţa acțiunilor judecătorilor Silvia Gîrbu, Denis Băbălău, Ala Malîi de la Curtea de Apel Chișinău.  

Prin Hotărârea nr. 127/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Russu Denis împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 373s-456p/m din 03 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 13 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Gîrbu Silvia, Teleucă Stelian, Băbălău Denis de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 116/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Russu Denis împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 309s-375p/m din 26 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 29 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Băbălău Denis, Gîrbu Silvia, Teleucă Stelian de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 144/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de avocatul Dragomir Aliona, în interesele lui Ișcenco Veaceslav împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 372s-455p/m din 17 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 13 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Teleucă Stelian, Băbălău Denis, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 140/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Ceban Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 156s-194p/m din 15 martie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 14 februarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Patrașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Mânăscurtă Igor, Robu Oxana, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 120/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Ceban Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 44s-51p/m din 20 ianuarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 12 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Robu Oxana, Gîrbu Silvia, Mânăscurtă Igor de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 65/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Ceban Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1448s-2056p/m din 27 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 30 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Robu Oxana, Gîrbu Silvia, Mânăscurtă Igor de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 24/4 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Russu Denis împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1552s-2181p/m, nr. 1583s-2224p/m din 12 ianuarie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 16 decembrie 2021 și 22 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Băbălău Denis, Teleucă Stelian, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 124/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Russu Denis împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 400s-658p/m din 21 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 20 mai 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Teleucă Stelian, Băbălău Denis, Diaconu Mihail, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău și ale ex-judecătorilor Furdui Sergiu, Melinteanu Iurie, Ouș Ludmila de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 27/5 din 16 Iulie 2020, Plenul Colegiului Disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de administratorul SRL ”COLDIN-DC”, Colisnicenco Eugeniu împotriva Hotărîrii nr. 53/2 din 20 februarie 2020 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 2, emise în privinţa acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore și Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău

Prin Hotărârea nr.53/2 din 20 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația administratorului SRL „COLDIN-DC” Colisnicenco Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 78s-109p/m din 04 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 24 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 49/2 din 22 februarie 2019, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Rabei Tamara împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1216s-1531p/m din 18 decembrie 2018, emise pe marginea sesizării depuse la 06 decembrie 2018 împotriva acțiunilor judecătorului Holevițcaia Ludmila de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 87/3 din 22 martie 2019, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Vasilevscaia Tatiana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 62s-1634p/m, nr. 82s-14p/m, nr. 87s-20p/m din 05 februarie 2019, emise pe marginea sesizărilor conexate, parvenite la 28 decembrie 2018, 09 ianuarie 2019, 10 ianuarie 2019, împotriva acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 45/4 din 12 aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de cet. Miţcul Alexandru şi a menţinut Hotărârea nr. 368/12 din 13 decembrie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privinţa judecătorului Gîrbu Silvia, de la Judecătoria Chisinău (sediul Buiucani). 

Prin Hotărârea nr. 152/5 din 27 aprilie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Craveţ Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 09 noiembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Craveţ Alexandru cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, (sediul Buiucani şi Rîşcani) Gîrbu Silvia, Hadîrcă Victoria şi Ciumac Vitalie.

Prin Hotărârea nr. 236/23 din 11 octombrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de către Vignan Igor, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 14 martie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 29 februarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Diaconu Mihail și Gîrbu Silvia.

Potrivit Hotărârii nr. 133/13 din 16 noiembrie 2015, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea Fulgăi Grabovschi privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, Silvia Gîrbu. Conform Hotărîrii nr. 8/8 din 08 aprilie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de dna Grabovschi Fulga, împotriva Hotărârii Completului de admisibilitate nr. 1 al Colegiului Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, prin care a fost respinsă sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău Silvia Gîrbu şi a menţinut Hotărârea Completului de admisibilitate din 16.11.2015.

Prin Hotărârea nr. 17/3 din 27 martie 2015 Colegiul disciplinar a încetat procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Silvia Gîrbu pe motiv că nu a fost consatată abaterea disciplinară. 

Prin Hotărârea nr. 394/16 din 14 mai 2013 cu privire la Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea petiţiei BC „Moldinconbank” S.A., referitor la acţiunile judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Silvia Gîrbu s-a hotărît:
1. A lua act de Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea petiţiei BC „Moldinconbank” S.A., referitor la acţiunile judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Silvia Gîrbu.
2. A atenţiona judecătorul Silvia Gîrbu la respectarea prevederilor Codului de procedură civilă la examinarea pricinilor civile.
3. A recomanda judecătorului Silvia Gîrbu de a întreprinde măsurile legale privind urgentarea examinării cauzei civile la cererea BC „Moldincombank” S.A. către Grosu Nicolae şi alţii privind încasarea datoriei.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 9 sesizări, care nu au fost întemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 26 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 16/2 din 17 februarie 2017, "de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Silvia Gîrbu".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 72/5 din 11 aprilie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău, Gîrbu Silvia".

Conform Hotărârea nr. 36/3 din 22 martie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarilor Bîlba Ghenadie și Bîlba Larisa împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 50s-88p/m, nr. 63s-109p/m, nr. 86s-133p/m, nr. 95s-146p/m, nr. 98s-150p/m, nr. 99s-151p/m din 16 februarie 2024, emise pe marginea sesizărilor depuse la 24 ianuarie 2024,  26 ianuarie 2024, 31 ianuarie 2024, 01 februarie 2024, 02 februarie 2024 asupra acțiunilor judecătorilor Patrașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Spoială Alexandru, Băbălău Denis, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 16/2 din 23 februarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația petiționarului Lapaci Iurie împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1028s-1556p/m din 21 decembrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 16 noiembrie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor Gîrbu Silvia, Iordan Iurie și Diaconu Mihail de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 15/2 din 23 februarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatei Lozovscaia Tatiana, în interesele lui Procușev Maxim, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1034s-1573p/m, nr. 1057s-1632p/m din 04 ianuarie 2024, emise pe marginea sesizărilor depuse la 21 noiembrie 2023 și 04 decembrie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor  Gîrbu Silvia, Spoială Alexandru, Băbălău Denis de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 3/1 din 19 ianuarie 2024, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Kovali Vladimir împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 983s-1451p/m din 08 decembrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 27 octombrie 2023 asupra acțiunilor judecătorilor Robu Oxana, Mânăscurtă Igor, Juganari Marcel, Teleucă Stelian și Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 41/8 din 22 septembrie 2023, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de Alexandr Ceban împotriva Hotărârii nr.115/5 din 26 mai 2023 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar, emise în privinţa acțiunilor judecătorilor Silvia Gîrbu, Denis Băbălău, Ala Malîi de la Curtea de Apel Chișinău.  

Prin Hotărârea nr. 127/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Russu Denis împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 373s-456p/m din 03 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 13 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Gîrbu Silvia, Teleucă Stelian, Băbălău Denis de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 116/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Russu Denis împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 309s-375p/m din 26 aprilie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 29 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Băbălău Denis, Gîrbu Silvia, Teleucă Stelian de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 144/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de avocatul Dragomir Aliona, în interesele lui Ișcenco Veaceslav împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 372s-455p/m din 17 mai 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 13 aprilie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Teleucă Stelian, Băbălău Denis, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 140/8 din 01 iulie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Ceban Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 156s-194p/m din 15 martie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 14 februarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Patrașcu Natalia de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), Mânăscurtă Igor, Robu Oxana, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 120/7 din 27 mai 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Ceban Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 44s-51p/m din 20 ianuarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 12 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Robu Oxana, Gîrbu Silvia, Mânăscurtă Igor de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 65/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Ceban Alexandru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1448s-2056p/m din 27 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 30 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Robu Oxana, Gîrbu Silvia, Mânăscurtă Igor de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 24/4 din 04 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Russu Denis împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1552s-2181p/m, nr. 1583s-2224p/m din 12 ianuarie 2022, emise pe marginea sesizărilor depuse la 16 decembrie 2021 și 22 decembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Băbălău Denis, Teleucă Stelian, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 124/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Russu Denis împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 400s-658p/m din 21 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 20 mai 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Teleucă Stelian, Băbălău Denis, Diaconu Mihail, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău și ale ex-judecătorilor Furdui Sergiu, Melinteanu Iurie, Ouș Ludmila de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 27/5 din 16 Iulie 2020, Plenul Colegiului Disciplinar a restituit fără examinare contestația depusă de administratorul SRL ”COLDIN-DC”, Colisnicenco Eugeniu împotriva Hotărîrii nr. 53/2 din 20 februarie 2020 a Completului de examinare a contestațiilor nr. 2, emise în privinţa acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore și Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău

Prin Hotărârea nr.53/2 din 20 februarie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația administratorului SRL „COLDIN-DC” Colisnicenco Eugeniu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 78s-109p/m din 04 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 24 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 49/2 din 22 februarie 2019, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Rabei Tamara împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1216s-1531p/m din 18 decembrie 2018, emise pe marginea sesizării depuse la 06 decembrie 2018 împotriva acțiunilor judecătorului Holevițcaia Ludmila de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 87/3 din 22 martie 2019, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Vasilevscaia Tatiana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 62s-1634p/m, nr. 82s-14p/m, nr. 87s-20p/m din 05 februarie 2019, emise pe marginea sesizărilor conexate, parvenite la 28 decembrie 2018, 09 ianuarie 2019, 10 ianuarie 2019, împotriva acțiunilor judecătorilor Bulgac Lidia, Dașchevici Grigore, Gîrbu Silvia de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 45/4 din 12 aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de cet. Miţcul Alexandru şi a menţinut Hotărârea nr. 368/12 din 13 decembrie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privinţa judecătorului Gîrbu Silvia, de la Judecătoria Chisinău (sediul Buiucani). 

Prin Hotărârea nr. 152/5 din 27 aprilie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Craveţ Alexandru împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 09 noiembrie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Craveţ Alexandru cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Chişinău, (sediul Buiucani şi Rîşcani) Gîrbu Silvia, Hadîrcă Victoria şi Ciumac Vitalie.

Prin Hotărârea nr. 236/23 din 11 octombrie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de către Vignan Igor, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 14 martie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 29 februarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Diaconu Mihail și Gîrbu Silvia.

Potrivit Hotărârii nr. 133/13 din 16 noiembrie 2015, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea Fulgăi Grabovschi privind acţiunile judecătorului Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, Silvia Gîrbu. Conform Hotărîrii nr. 8/8 din 08 aprilie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a respins contestaţia depusă de dna Grabovschi Fulga, împotriva Hotărârii Completului de admisibilitate nr. 1 al Colegiului Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, prin care a fost respinsă sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău Silvia Gîrbu şi a menţinut Hotărârea Completului de admisibilitate din 16.11.2015.

Prin Hotărârea nr. 17/3 din 27 martie 2015 Colegiul disciplinar a încetat procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Silvia Gîrbu pe motiv că nu a fost consatată abaterea disciplinară. 

Prin Hotărârea nr. 394/16 din 14 mai 2013 cu privire la Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea petiţiei BC „Moldinconbank” S.A., referitor la acţiunile judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Silvia Gîrbu s-a hotărît:
1. A lua act de Nota informativă a Inspecţiei judiciare pe marginea petiţiei BC „Moldinconbank” S.A., referitor la acţiunile judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Silvia Gîrbu.
2. A atenţiona judecătorul Silvia Gîrbu la respectarea prevederilor Codului de procedură civilă la examinarea pricinilor civile.
3. A recomanda judecătorului Silvia Gîrbu de a întreprinde măsurile legale privind urgentarea examinării cauzei civile la cererea BC „Moldincombank” S.A. către Grosu Nicolae şi alţii privind încasarea datoriei.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 9 sesizări, care nu au fost întemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 26 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 16/2 din 23 februarie 2024

Hotărârea nr. 15/2 din 23 februarie 2024

Hotărârea nr. 3/1 din 19 ianuarie 2024

Hotărârea nr. 127/8 din 01 iulie 2022

Hotărârea nr. 116/7 din 27 mai 2022

Hotărârea nr. 65/5 din 01 aprilie 2022

Hotărârea nr. 24/4 din 04 martie 2022

Hotărârea nr. 144/8 din 01 iulie 2022

Hotărârea nr. 140/8 din 01 iulie 2022

Hotărârea nr. 120/7 din 27 mai 2022

Hotărârea nr. 27/5 din 16 Iulie 2020

Hotărârea nr.53/2 din 20 februarie 2020

Hotărârea nr. 49/2 din 22 februarie 2019

Hotărârea nr. 87/3 din 22 martie 2019

Hotărârea nr. 45/4 din 12 aprilie 2019

Hotărârea nr. 152/5 din 27 aprilie 2018

Hotărârea nr. 394/16 din 14 mai 2013

Hotărârea nr. 17/3 din 27 martie 2015

Hotărârea nr. 8/8 din 08 aprilie 2016

Hotărârea nr. 133/13 din 16 noiembrie 2015

Hotărârea nr. 133/13 din 16 noiembrie 2015

Hotărârea nr. 236/23 din 11 octombrie 2016

Știri
 • Au ajuns judecătoare, chiar dacă președintele le-a respins inițial candidatura

  Liuba Pruteanu și Silviu Gârbu au fost numite judecătoare la Curtea de Apel Chișinău prin decrete prezidențiale, publicate în Monitorul Oficial, ediția din 29 septembrie, transmite IPN.

  Candidaturile celor două judecătoare, propuse de către Consiliul Superior al Magistraturii, au fost anterior respinse de șeful statului. Conform legii, dacă membrii CSM aleg să-i propună repetat pe judecători în funcție, șeful statului nu are dreptul să refuze candidaturile, fiind obligat să semneze decretele de numire.

  Liuba Pruteanu și Silviu Gârbu au fost numite judecătoare la Curtea de Apel Chișinău prin decrete prezidențiale, publicate în Monitorul Oficial, ediția din 29 septembrie, transmite IPN.

  Candidaturile celor două judecătoare, propuse de către Consiliul Superior al Magistraturii, au fost anterior respinse de șeful statului. Conform legii, dacă membrii CSM aleg să-i propună repetat pe judecători în funcție, șeful statului nu are dreptul să refuze candidaturile, fiind obligat să semneze decretele de numire.

  Gârbu și Pruteanu au fost propuse spre numire președintelui, pentru prima dată, în aprilie 2017.
  sursa: ipn.md

 • CSM vs. Dodon. Judecătorii respinși de președinte, promovați repetat de către CSM

  Ping-pong cu judecători între șeful statului și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Trei magistrați, respinși de către președinte țării pentru a fi numiți în funcție, au fost propuși repetat de către CSM, pentru a fi promovați. Este vorba de candidaturile magistraților Ion Țurcan, Liuba Pruteanu și Silvia Gârbu, pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. De această dată, șeful statului este obligat, prin lege, să-i numească în funcție.

  În ședința CSM, pe lângă cererile privind propunerea repetată de numire în funcția solicitată, au fost examinate atât Nota informativă a Inspecției judiciare, cât și informația șefului statului în privința magistraților. 

  Ping-pong cu judecători între șeful statului și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Trei magistrați, respinși de către președinte țării pentru a fi numiți în funcție, au fost propuși repetat de către CSM, pentru a fi promovați. Este vorba de candidaturile magistraților Ion Țurcan, Liuba Pruteanu și Silvia Gârbu, pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. De această dată, șeful statului este obligat, prin lege, să-i numească în funcție.

  În ședința CSM, pe lângă cererile privind propunerea repetată de numire în funcția solicitată, au fost examinate atât Nota informativă a Inspecției judiciare, cât și informația șefului statului în privința magistraților. 

  Președintele și-a motivat refuzurile prin faptul că Ion Țurcan ar fi fost implicat într-un dosar de deposedare a unei întreprindere de stat, fapt ce a fost negat de către magistrat. În cazul Liubei Pruteanu, șeful statului i-a reproșat că veniturile sale nu corespund cu proprietățile pe care le deține, iar în cazul Silviei Gârbu – că unele hotărâri emise au fost contestate la CtEDO, iar statul a fost condamnat.

  Consiliul Superior al Magistraturii a promovat cei trei magistrați la Curtea de Apel Chișinău încă în luna aprilie. Anterior, magistratul Ion Țurcan, fost președinte al Judecătoriei sectorului Centru din Chișinău, a fost vizat într-o procedură disciplinară. Acesta a ajuns în vizorul CSM după ce SIS a constatat că familia acestuia ar fi mers într-o vacanţă asigurată de o persoană care figura într-un dosar examinat de Ion Țurcan. Procedura a fost încetată din motiv că judecătorul nu ar fi comis vreo abatere. În 2015, președintele Nicolae Timofti a decis să nu accepte candidatura lui Ion Ţurcan pentru funcţia de preşedinte al Judecătoriei Centru.

  Magistrata Liuba Pruteanu a apărut în vizorul presei în 2016, când Ministerul Justiției a publicat lista judecătorilor, procurorilor și altor persoane cu funcție de răspundere care au adus prejudicii de milioane de lei în urma condamnării Republicii Moldova de CtEDO. La fel, ea a fost vizată în două cauze disciplinare, potrivit datelor Colegiului Disciplinar de le lângă CSM.

  Potrivit informaţiilor apărute în presă, două hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Silvia Gârbu, au fost obiect de examinare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În consecință, Republica Moldova a fost obligată să achite reclamanților prejudicii morale și materiale de 62.323 de euro.
  sursa: bizlaw.md

 • Marile dosare ale lui 7 aprilie

  Dosarul Baghirov, la Curtea de Apel
  La 24 apri­lie 2015, jude­că­to­rii Liuba Pru­teanu, Sil­via Gîrbu şi Elena Cojo­cari de la Jude­că­to­ria Buiu­cani din capi­tală au ajuns la con­clu­zia că Baghi­rov ar fi fost cel care a orga­ni­zat pro­tes­tele din apri­lie 2009. „În peri­oada ani­lor 2008 — 2009…. a întoc­mit un plan cri­mi­nal orien­tat spre pre­lu­a­rea sub con­trol, com­pro­mi­te­rea şi con­strân­ge­rea opo­zi­ţiei din peri­oada res­pec­tivă, redu­ce­rea potenţi­a­lu­lui de acţiune a forţe­lor comu­niste cu atra­ge­rea în cursa pro­vo­ca­toare şi ani­hi­la­rea în per­spec­tivă a aces­tora, inclu­siv a medi­i­lor de tine­ret cu viziuni anti­co­mu­niste”, se spune în sen­tinţa pro­nu­nţată de Jude­că­to­ria sect. Buiu­cani. În docu­ment se pre­ci­zează că Baghi­rov a venit în R. Mol­dova spe­cial pen­tru a pune la cale acest plan, că aici a avut întâl­niri, înde­o­sebi în s. Ţâpova, r. Rezina, cu diverse per­soane care l-au aju­tat să-l ducă până la final, mani­pulând masele, mai ales prin reţe­lele de soci­a­li­zare.

  Dosarul Baghirov, la Curtea de Apel
  La 24 apri­lie 2015, jude­că­to­rii Liuba Pru­teanu, Sil­via Gîrbu şi Elena Cojo­cari de la Jude­că­to­ria Buiu­cani din capi­tală au ajuns la con­clu­zia că Baghi­rov ar fi fost cel care a orga­ni­zat pro­tes­tele din apri­lie 2009. „În peri­oada ani­lor 2008 — 2009…. a întoc­mit un plan cri­mi­nal orien­tat spre pre­lu­a­rea sub con­trol, com­pro­mi­te­rea şi con­strân­ge­rea opo­zi­ţiei din peri­oada res­pec­tivă, redu­ce­rea potenţi­a­lu­lui de acţiune a forţe­lor comu­niste cu atra­ge­rea în cursa pro­vo­ca­toare şi ani­hi­la­rea în per­spec­tivă a aces­tora, inclu­siv a medi­i­lor de tine­ret cu viziuni anti­co­mu­niste”, se spune în sen­tinţa pro­nu­nţată de Jude­că­to­ria sect. Buiu­cani. În docu­ment se pre­ci­zează că Baghi­rov a venit în R. Mol­dova spe­cial pen­tru a pune la cale acest plan, că aici a avut întâl­niri, înde­o­sebi în s. Ţâpova, r. Rezina, cu diverse per­soane care l-au aju­tat să-l ducă până la final, mani­pulând masele, mai ales prin reţe­lele de soci­a­li­zare.

  continuarea: zdg.md

 • Cine este judecătoarea care va decide dacă nașul cuplului Filat-Gonța rămâne în arest

  Judecătoarea Silvia Gîrbu va decide astăzi dacă Ion Rusu, nașul de cununie al cuplului Filat-Gonța, rămâne în izolatorul CNA sau va sta în arest la domiciliu, comunică Politik.md.
  Silvia Gîrbu este judecătoare din 2003, iar din declarația de avere a acesteia reiese că magistrata deține în proprietate un apartament achiziționat în 2005, dar și o mașină de marca Toyota Auris, asupra căreia deține drept de posesie din 2013.
  Judecătoarea Silvia Gîrbu va decide astăzi dacă Ion Rusu, nașul de cununie al cuplului Filat-Gonța, rămâne în izolatorul CNA sau va sta în arest la domiciliu, comunică Politik.md.
  Silvia Gîrbu este judecătoare din 2003, iar din declarația de avere a acesteia reiese că magistrata deține în proprietate un apartament achiziționat în 2005, dar și o mașină de marca Toyota Auris, asupra căreia deține drept de posesie din 2013.
  Totodată, potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” două hotări ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Silvia Gârbu, au fost obiect de examinare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În consecință, Republica Moldova a fost obligată să achite reclamanților prejudicii morale și materiale de 62 323 de Euro.
  sursa: politik.md
 • Inspecţia a constatat încălcări

  Cei trei magistraţi de la Judecătoria Buiucani care au suspendat unele decizii luate de proprietarii Victoriabank şi, în pofida voinței acționarilor, au menţinut-o în funcţie pe managerul băncii, Natalia Politov-Cangaş, sunt cercetaţi de Inspecţia Judiciară a CSM-ului. Se întâmplă după ce mai mulţi membri ai Consiliului de Administraţie s-au plâns pe acţiunile lor, calificându-le drept ilegale. Inspecția Judiciară a constatat că magistrații au încălcat normele imperative ale legislației, dar și Codul de etică al judecătorului.

  Reprezentanţii Consiliului de Administraţie al Victoriabank au expediat o petiţie CSM-ului, întrucât s-au arătat contrariaţi de o serie de hotărâri emise peste noapte în favoarea managerului băncii Natalia Politov-Cangaş, care în opinia lor, a comis mai multe ilegalităţi în cadrul instituţiei și pe care au încercat să o demit-o. După ce Inspecţia judiciară a cercetat cazul, a ajuns la concluzia că magistraţii vizaţi au comis încălcări. Raportorul nu a precizat despre ce încălcări este vorba.

  Cei trei magistraţi de la Judecătoria Buiucani care au suspendat unele decizii luate de proprietarii Victoriabank şi, în pofida voinței acționarilor, au menţinut-o în funcţie pe managerul băncii, Natalia Politov-Cangaş, sunt cercetaţi de Inspecţia Judiciară a CSM-ului. Se întâmplă după ce mai mulţi membri ai Consiliului de Administraţie s-au plâns pe acţiunile lor, calificându-le drept ilegale. Inspecția Judiciară a constatat că magistrații au încălcat normele imperative ale legislației, dar și Codul de etică al judecătorului.

  Reprezentanţii Consiliului de Administraţie al Victoriabank au expediat o petiţie CSM-ului, întrucât s-au arătat contrariaţi de o serie de hotărâri emise peste noapte în favoarea managerului băncii Natalia Politov-Cangaş, care în opinia lor, a comis mai multe ilegalităţi în cadrul instituţiei și pe care au încercat să o demit-o. După ce Inspecţia judiciară a cercetat cazul, a ajuns la concluzia că magistraţii vizaţi au comis încălcări. Raportorul nu a precizat despre ce încălcări este vorba.

  Judecătoarea Silvia Gîrbu este cea care a suspendat activitatea întrgului Consiliu de Administrație al Victoriabank, în urma unei sesizări depuse de un acţionar al băncii, care deține doar 8 acțiuni la Victoriabank, adică de 40 de mii de ori mai puțin decât un procent. Sesizarea a fost depusă pe 11 septembrie, iar decizia a fost pronunţată în regim de urgenţă, chiar a doua zi, fapt ce a fost calificat de Consiliul de Administrație drept atac raider asupra băncii. Judecătoarea se apără.

  La rândul său, Vasilisa Muntean este judecătoarea care a suspendat decizia Consiliului de Administrație al Victoriabank prin care Natalia Politov-Cangaș a fost înlăturată de la conducerea băncii din mai multe motive, inclusiv pentru că a admis cheltuieli nejustificate şi a acordat credite cu omiterea unor proceduri obligatorii. Şi în acest caz, hotărârea a fost emisă cu o viteză fulgerătoare, chiar în aceeaşi zi în care Politov a depus cerere împotriva Victoriabank.

  La rândul său, cel de-al treilea magistrat a suspendat mai multe decizii ale Adunării generale a băncii.
  După ce au ascultat explicaţiile celor trei judecători, membrii CSM au dispus ca Inspecţia Judiciară să cerceteze suplimentar anumite circumstanţe, urmând ca instituţia să se pronunţe ulterior. Amintim că toate deciziile emise de judecătorii menţionaţi anterior au fost calificate de unii acţionari ai Victoriabank drept abuzive. Preşedintele Consiliului de Administrație al băncii, Victor Ţurcan, a declarat că deciziile au fost influenţate de managerul băncii - Natalia Politov-Cangaș, în spatele căreia ar sta persoane importante în stat. Natalia Politov-Cangaş a calificat acuzaţiile lansate la adresa sa drept nefondate.  

   

 • Виктор Цуркан: «Мы имеем дело с рейдерской атакой на “Victoriabank”»

  Цуркан рассказал об удивительной работоспособности другого судьи суда Буюкань - Сильвии Гырбу. 11 сентября 2014 один из акционеров «Victoriabank» Октавиан Брума, располагающий восемью акциями банка, подал заявление в суд об аннулировании решений собрания акционеров от 6 февраля 2014 года, без обоснованной мотивации. Уже 12 сентября судья Сильвия Гырбу вынесла обеспечительную меру о приостановлении действия решения общего внеочередного собрания акционеров от 6 февраля 2014 года, на котором был избран действующий админсовет банка. То есть Гырбу фактически отстранила админсовет! Также судья приостановила действие техрешений админсовета «Victoriabank», которые ограничивали возможности для разграбления банка Политовой-Кангаш и ее сообщников. А по другим решениям админсовета судья не высказалась, что в очередной раз доказывает заказной характер данного определения. Всем понятно, что эти решения принимаются в интересах Плахотнюка.

  Цуркан рассказал об удивительной работоспособности другого судьи суда Буюкань - Сильвии Гырбу. 11 сентября 2014 один из акционеров «Victoriabank» Октавиан Брума, располагающий восемью акциями банка, подал заявление в суд об аннулировании решений собрания акционеров от 6 февраля 2014 года, без обоснованной мотивации. Уже 12 сентября судья Сильвия Гырбу вынесла обеспечительную меру о приостановлении действия решения общего внеочередного собрания акционеров от 6 февраля 2014 года, на котором был избран действующий админсовет банка. То есть Гырбу фактически отстранила админсовет! Также судья приостановила действие техрешений админсовета «Victoriabank», которые ограничивали возможности для разграбления банка Политовой-Кангаш и ее сообщников. А по другим решениям админсовета судья не высказалась, что в очередной раз доказывает заказной характер данного определения. Всем понятно, что эти решения принимаются в интересах Плахотнюка.

  Более того, судебная инстанция приостановила деятельность комиссии по расследованию! «Судья запретила нам проводить внутреннее расследование, - возмущенно рассказал Цуркан. – Это подозрительное решение наводит нас на мысль о том, что кто-то преследует свои тайные цели. По мере приближения 23 сентября, когда истекает контракт с руководством банка, принимается все больше неоправданных и подозрительных решений. Создается хаос, а ведь у банка есть план деятельности на 2014 год, но работа приостановлена, и неясно, по какому плану мы будем работать. Я удивлен тем, что суд Буюкань, не разобравшись в проблеме, принял поспешное решение, которое противоречит интересам банка и клиентов. Политова-Кангаш не скрывает того факта, что ногами открывает двери в кабинеты самых высокопоставленных чиновников во всех структурах власти. Учитывая это, нетрудно предположить, что за ее спиной стоят влиятельные 

   

 • Заявление от директора компании „Iulerom” от 04.11.2013

  В своем заявлении компания «Iulerom» никоим образом не пыталась обжаловать незаконные действия судьи С. Гырбу при проведении заседаний по делу компании «EventisMobile», а требовала наказать судью в соответствии с Законом, в связи с выявленными процедурными нарушениями со стороны судьи при проведении заседаний!

  В своем заявлении компания «Iulerom» никоим образом не пыталась обжаловать незаконные действия судьи С. Гырбу при проведении заседаний по делу компании «EventisMobile», а требовала наказать судью в соответствии с Законом, в связи с выявленными процедурными нарушениями со стороны судьи при проведении заседаний!

   

   

 • Открытое письмо № 3 к Михаю Гимпу и Pirkka Tapiola

  А в объявившем себя некомпетентным Суде Буюкань развернулась самая настоящая война против желающих восстановить с Вашей помощью свои нарушенные конституционные права. На перемирие мы не согласны и тоже принимаем ставки, кто из судей первым осмелится признать нарушения ст. 25(4) Конституции. Предпочтение отдаётся настоящим мужчинам Иону Морозан и Виктору Бойко. Милые дамы Ольга Кожокару, Сильвия Гырбу, Галина Москальчук, Дорина Долгиеру и др. вряд ли рискнут повторить подвиг Луизы Гафтон из суда сектора Ботаника, которая первой в РМ применила к подсудимому Вячеславу Пасат ограничение на продолжительность ареста, определяемое ст. 25(4) Высшего Закона.

  А в объявившем себя некомпетентным Суде Буюкань развернулась самая настоящая война против желающих восстановить с Вашей помощью свои нарушенные конституционные права. На перемирие мы не согласны и тоже принимаем ставки, кто из судей первым осмелится признать нарушения ст. 25(4) Конституции. Предпочтение отдаётся настоящим мужчинам Иону Морозан и Виктору Бойко. Милые дамы Ольга Кожокару, Сильвия Гырбу, Галина Москальчук, Дорина Долгиеру и др. вряд ли рискнут повторить подвиг Луизы Гафтон из суда сектора Ботаника, которая первой в РМ применила к подсудимому Вячеславу Пасат ограничение на продолжительность ареста, определяемое ст. 25(4) Высшего Закона.

   

 • Persoanele vinovate de condamnare la CEDO

  Organizaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” a făcut publică lista persoanelor, acţiunile cărora au determinat constatarea violării Convenţiei în hotărârile pronunţate de CEDO până la acea dată.

  Organizaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” a făcut publică lista persoanelor, acţiunile cărora au determinat constatarea violării Convenţiei în hotărârile pronunţate de CEDO până la acea dată.
  Scopul publicării acestor liste este de a contribui la sporirea responsabilităţii autorităţilor publice şi a transparenţei în actul decizional. Faptul că numele unei persoane este înscris în asemenea liste nu înseamnă numaidecât că această persoană urmează a fi atrasă la răspundere materială sau penală. Totuşi, în cazul în care comportamentul oficialului constituie o infracţiune sau dacă greşeala acestuia a fost comisă intenţionat sau din culpă gravă, împotriva acestui oficial urmează a fi pornite proceduri penale şi, respectiv, civile. În Republica Moldova, stabilirea gradului vinovăţiei este pusă în sarcina procuraturii.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU