Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Stănilă Diana
Căutare avansată
Foto: captura imagini video curaj.tv

Gafton Alexandru

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 06.02.2003

Prin Decretul Președintelui RM nr. 63-VIII din 20 februarie 2017, doamnul GAFTON Alexandru a fost a fost numit,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 172-VII din 11 iulie 2012 numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1861-IV din 30 septembrie 2008 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1532-IV din 28 februarie 2008 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Data numirii în funcție: 06.02.2003

Prin Decretul Președintelui RM nr. 63-VIII din 20 februarie 2017, doamnul GAFTON Alexandru a fost a fost numit,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 172-VII din 11 iulie 2012 numit, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1861-IV din 30 septembrie 2008 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Hîncești.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1532-IV din 28 februarie 2008 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 68/6 din 30 septembrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Gafton Alexandru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 95/7 din 23 mai 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Gafton Alexandru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri/încheieri contestate 39, menținute 25 - 64,10%;
2012 - hotărâri/încheieri contestate 139, menținute 95 - 68,34%;
2013 - hotărâri/încheieri contestate 66, menținute 51 - 77,27%
2014 au fost contestate 191 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 80 hotărâri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 41,8%;
2015 au fost contestate 155 de hotărâri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 53 hotărâri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 40,6%.

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 496, casate 16 - 3,22%;
2012 - cauze examinate 772, casate 44 - 5,69%;
2013 - cauze examinate 802, casate 15 - 1,87%;
2014, din 685 de cauze examinate, 21 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3%;
2015, din 575 de cauze examinate, 28 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,8%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 929/38 din 27 decembrie 2016,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Gafton Alexandru (Judecătoria Centru, mun. Chişinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 68/6 din 30 septembrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 74 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 111/12 din 08 octombrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis cadidatura judecătorului Gafton Alexandru, pentru participare la concursul pentru numire, prin promovare, în funcție de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 95/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 82 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 217/15 din 11 mai 2010, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul III (trei) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 68/6 din 30 septembrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Gafton Alexandru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 95/7 din 23 mai 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătorului Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, Gafton Alexandru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri/încheieri contestate 39, menținute 25 - 64,10%;
2012 - hotărâri/încheieri contestate 139, menținute 95 - 68,34%;
2013 - hotărâri/încheieri contestate 66, menținute 51 - 77,27%
2014 au fost contestate 191 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 80 hotărâri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 41,8%;
2015 au fost contestate 155 de hotărâri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 53 hotărâri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 40,6%.

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 496, casate 16 - 3,22%;
2012 - cauze examinate 772, casate 44 - 5,69%;
2013 - cauze examinate 802, casate 15 - 1,87%;
2014, din 685 de cauze examinate, 21 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3%;
2015, din 575 de cauze examinate, 28 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,8%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 929/38 din 27 decembrie 2016,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Gafton Alexandru (Judecătoria Centru, mun. Chişinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 68/6 din 30 septembrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 74 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 111/12 din 08 octombrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis cadidatura judecătorului Gafton Alexandru, pentru participare la concursul pentru numire, prin promovare, în funcție de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 95/7 din 23 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 82 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 217/15 din 11 mai 2010, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul III (trei) de calificare.

 

Hotărârea nr. 929/38 din 27 decembrie 2016

Hotărîrea nr. 95/7 din 23 mai 2014

Hotărîrea nr. 217/15 din 11 mai 2010

Hotărîrea nr. 111/12 din 08 octombrie 2015

Hotărârea nr. 68/6 din 30septembrie 2016

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 68/6 din 30 septembrie 2016, "în perioada de raportare (2014-2015), nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Gafton Alexandru".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 95/7 din 23 mai 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Gafton Alexandru".

Prin Hotărârea nr. 27/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Perederii Liudmila, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1468s-1778p/m din 11 Decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 04 Decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Curții de Apel Chișinău Gafton Alexandtru, Morozan Ghenadie și Diaconu Mihail.

Prin Hotărârea nr. 93/3 din 16 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Ceban Svetlana, Lagoveţ Leonida, Bursuc Zarislava, Ovcearuc Anatolie, Capcelea Vladimir, Culacova Matriona, Rotari Tamara, Struţ Vera, Dobrea Valentina împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 12 aprilie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Ceban Svetlana, Lagoveţ Leonida, Bursuc Zarislava, Ovcearuc Anatolie, Capcelea Vladimir, Culacova Matriona, Rotari Tamara, Struţ Vera, Dobrea Valentina cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru - Alexandru Gafton.

Potrivit Hotărîrii nr. 95/9 din 15 aprilie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Mocan Igor împotriva deciziei Inspecției judiciare din 26 octombrie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 19 octombrie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru, mun.Chișinău, Gafton Alexandru.

Completul de adimisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar prin Hotărîrea nr. 28/4 din 30 martie 2015 a respins contestaţia depusă de cet. Andrei Paraschiv împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 136 p/m din 13 februarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de cet. Paraschiv Andrei privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de: judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chişinău Alexandru Gafton, judecătorii Curţii de Apel Chişinău Nina Vascan, Eugeniu Clim, Iurie Cotruţă şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie Iulia Sîrcu, Iuliana Oprea, Iurie Bejenaru.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Gafton Alexandru, în perioada anilor 2014 - 2015, au fost înregistrate 7 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 7 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 68/6 din 30 septembrie 2016, "în perioada de raportare (2014-2015), nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Gafton Alexandru".

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 95/7 din 23 mai 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Gafton Alexandru".

Prin Hotărârea nr. 27/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе cet. Perederii Liudmila, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1468s-1778p/m din 11 Decembrie 2019, emise pe marginea sesizării depuse la 04 Decembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorilor Curții de Apel Chișinău Gafton Alexandtru, Morozan Ghenadie și Diaconu Mihail.

Prin Hotărârea nr. 93/3 din 16 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Ceban Svetlana, Lagoveţ Leonida, Bursuc Zarislava, Ovcearuc Anatolie, Capcelea Vladimir, Culacova Matriona, Rotari Tamara, Struţ Vera, Dobrea Valentina împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 12 aprilie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Ceban Svetlana, Lagoveţ Leonida, Bursuc Zarislava, Ovcearuc Anatolie, Capcelea Vladimir, Culacova Matriona, Rotari Tamara, Struţ Vera, Dobrea Valentina cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru - Alexandru Gafton.

Potrivit Hotărîrii nr. 95/9 din 15 aprilie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Mocan Igor împotriva deciziei Inspecției judiciare din 26 octombrie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 19 octombrie 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Centru, mun.Chișinău, Gafton Alexandru.

Completul de adimisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar prin Hotărîrea nr. 28/4 din 30 martie 2015 a respins contestaţia depusă de cet. Andrei Paraschiv împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 136 p/m din 13 februarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de cet. Paraschiv Andrei privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de: judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chişinău Alexandru Gafton, judecătorii Curţii de Apel Chişinău Nina Vascan, Eugeniu Clim, Iurie Cotruţă şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie Iulia Sîrcu, Iuliana Oprea, Iurie Bejenaru.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Gafton Alexandru, în perioada anilor 2014 - 2015, au fost înregistrate 7 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 7 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr.27/1 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 37/1 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 93/3 din 16 Martie 2018

Hotărîrea nr. 28/4 din 30 martie 2015

Hotărîrea nr. 95/9 din 15 aprilie 2016

Știri
 • Igor Dodon a semnat un Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău

  Astăzi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat un Decret prin care a numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău următoarele persoane: Vladislav Clima, Aliona Danilov, Alexandru Gafton, Ludmila Ursu.

  În cadrul ședinței cu judecătorii promovați, a avut loc o discuție cu privire la situația actuală din sistemul judecătoresc, despre și lacunele existente și necesitatea promovării unor reforme calitative în domeniu.

  Astăzi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat un Decret prin care a numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău următoarele persoane: Vladislav Clima, Aliona Danilov, Alexandru Gafton, Ludmila Ursu.

  În cadrul ședinței cu judecătorii promovați, a avut loc o discuție cu privire la situația actuală din sistemul judecătoresc, despre și lacunele existente și necesitatea promovării unor reforme calitative în domeniu.

  Șeful statului a atenționat judecătorii promovați asupra  responsabilității directe pe care o poartă în fața cetățenilor. Igor Dodon i-a îndemnat să se conducă în activitatea lor doar de Lege, să o aplice în mod egal, indiferent de apartenența sau convingerea politică a persoanelor care se află în fața lor și să nu admită orice act de presiune politică sau de alt gen asupra lor.

  Sursa:presedinte.md

 • Șase judecători noi la Curtea de Apel Chișinău. Cine sunt aceștia

  Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi candidaturile pentru suplinirea celor șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, au fost desemnați la funcția de judecător a CA trei magistrați de la Judecătoria Ciocana – Vladislav Clima, Igor Mânăscurtă și Ion Bulhac, și câte un magistrat de la Judectăria Centru – Alexandru Gafton, Judecătoria Buiucani – Aliona Danilov, și Judecătoria Râșcani – Ludmila Ursu. Candidaturile acestora urmează să fie propuse președintelui țării pentru numirea în funcție.

  Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi candidaturile pentru suplinirea celor șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, au fost desemnați la funcția de judecător a CA trei magistrați de la Judecătoria Ciocana – Vladislav Clima, Igor Mânăscurtă și Ion Bulhac, și câte un magistrat de la Judectăria Centru – Alexandru Gafton, Judecătoria Buiucani – Aliona Danilov, și Judecătoria Râșcani – Ludmila Ursu. Candidaturile acestora urmează să fie propuse președintelui țării pentru numirea în funcție.

  Activitatea magistratului Vladislav Clima a fost apreciată cu calificativul „excelent” de către Colegiul de evaluare. Clima a devenit judecător în anul 2006, iar în 2014 a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, pentru un mandat de patru ani.

  Acum un an, despre judecătorul Igor MânăscurtăRISE Moldova scria că ar fi în lista magistraților care urmează să beneficieze de apartamente la preț redus. El este judecător din 1997. Atât Igor Mânăscurtă, cât și Ion Bulhac au apărut în vizorul presei după evenimentele din 7 aprilie 2009. Pe numele ambilor judecător au fost depuse plângeri precum că au examinat dosare în incinta Comisariatelor de poliție a municipiului Chișinău în zilele de 8 – 10 aprilie 2009.

  În luna iunie, Ion Bulhac și Alexandru Gafton au candidat pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Doar că atunci, CSM a decis că această funcție va fi ocupată de contracandidatul lor, Evgheni Sanduța, care la acel moment era președintele Judecătoriei Criuleni.

  Și magistrata Aliona Danilov de la Judecătoria Râșcani apare în lista judecătorilor care au solicitat apartamente. RISE Moldova scria că ea deține un apartament și un lot de teren pentru construcții. Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului” două hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Aliona Danilov, au fost obiect de examinare la CtEDO. Ea este judecătoare din 1996, iar în 2014 a fost numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani.

  Ludmila Ursu este o altă judecătoare care va beneficia de aprtament la preț redus. Potrivit aceleiași investigații RISE Moldova, aceasta ar fi solicitat spațiu locativ pentru copilul minor aflat la întreținere. Ludmila Ursu este judecătoare din 2006.

  Pentru funcțiile vacante de la instanța de apel și-au depus candidaturile 10 magistrați, dintre care un judecător de la Judecătoria Grigoriopol.

  Amintim că, la începutul acestei luni, mai mulți judecători și-au dat demisia. Unul dintre motivele plecărilor din sistem ar fi reforma sistemului de pensii.

  sursa:BizLaw
 • Cine i-a dăruit libertatea lui Micu?

  Atunci Micu a declarat că Muruianu a fost plătit pentru a-l băga la puşcărie, după care magistratul a refuzat să mai examineze acest dosar. Ulterior, un alt complet de judecători ai CSJ, condus de Constantin Alerguș, s-a spălat pe mâini și a trimis cauza la rejudecare tocmai în instanța de fond, la Judecătoria Centru. În prezent, dosarul se află în gestiunea magistraților Liuba Brânză, Gari Bivol și Alexandru Gafton. 

  Atunci Micu a declarat că Muruianu a fost plătit pentru a-l băga la puşcărie, după care magistratul a refuzat să mai examineze acest dosar. Ulterior, un alt complet de judecători ai CSJ, condus de Constantin Alerguș, s-a spălat pe mâini și a trimis cauza la rejudecare tocmai în instanța de fond, la Judecătoria Centru. În prezent, dosarul se află în gestiunea magistraților Liuba Brânză, Gari Bivol și Alexandru Gafton. 

   
 • Арестованы счета основателя Victoriabank

  О том, что судебный исполнитель арестовал на счетах Виктора Цуркана 25 млн леев, NM сообщили источники, знакомые с ходом судебного разбирательства. Решение об аресте принято 16 октября судьей столичного сектора Центр Александру Гафтоном в качестве обеспечительной меры по иску BEM. Виктор Цуркан подтвердил NM информацию о блокировании своих счетов.

  О том, что судебный исполнитель арестовал на счетах Виктора Цуркана 25 млн леев, NM сообщили источники, знакомые с ходом судебного разбирательства. Решение об аресте принято 16 октября судьей столичного сектора Центр Александру Гафтоном в качестве обеспечительной меры по иску BEM. Виктор Цуркан подтвердил NM информацию о блокировании своих счетов.

   

 • NOII MILIONARI AI JUSTIȚIEI MOLDOVENEȘTI

  Judecătorul Judecătoriei sectorului Centru Alexandru Gafton  a indicat în declarația sa de avere pentru anul 2013 un Volkswagen Passat nou-nouț cumpărat cu 260 de mii de lei, iar vicepreședintele Judecătoriei Ciocana Vladislav Clima s-a pricopsit în 2013 cu două mașini, una estimată la 52 de mii de lei și alta la 278 de mii de lei. Ambele luate în comodat. Clima mai are o mașină încă din anul 2009.

  Judecătorul Judecătoriei sectorului Centru Alexandru Gafton  a indicat în declarația sa de avere pentru anul 2013 un Volkswagen Passat nou-nouț cumpărat cu 260 de mii de lei, iar vicepreședintele Judecătoriei Ciocana Vladislav Clima s-a pricopsit în 2013 cu două mașini, una estimată la 52 de mii de lei și alta la 278 de mii de lei. Ambele luate în comodat. Clima mai are o mașină încă din anul 2009.

 • Judecătorii absolvenți ai Programului Lumea Deschisă colaborează cu ABA ROLI Moldova

  Judecătorii Ludmila BARBOS și Alexandru GAFTON au fost implicați în instruirea pentru judecători, procurori și avocații apărării privind recunoașterea vinovăției, organizată de ABA ROLI în colaborare cu Ambasada SUA.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU