Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Будеч Виталие
Căutare avansată
foto: captura imagini video jurnaltv.md

Garștea-Bria Svetlana

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 14.07.1994

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1916-III din 16 iulie 2004 numită, în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Activitatea juridică
14 iulie 1994 - numită în funcţia de judecător (Hotărîrea Parlamentului nr. 179 - XIII)
16 iulie 2004 - numită în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 1916-III)

Activitatea juridică non-judiciară
14 iulie 1994 - 2014 - judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău
10 septembrie 2010 - 11 decembrie 2013 - a participat la seminarul cu genericul ”Procedura insolvabilității”
24-25 martie 2011 - a participat la seminarul cu genericul ”Standartele CEDO și CPT pentru combaterea maltratării și impunității. Utilizarea altenativelor pentru detenția preventivă”
19 noiembrie 2012 - a participat la seminarul cu tema ”Particularitățile examinării litigiilor de muncă”
04 decembrie 2012 - a participat la seminarul cu tema ”Particularitățile examinării contestațiilor împotriva executorului judecătoresc”
06 decemrie 2012 - a participat la seminarul ”Interpretarea și aplicarea Legii nr. 121 din 25 mai 2012, cu privire la asigurarea egalității”

Data numirii în funcție: 14.07.1994

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1916-III din 16 iulie 2004 numită, în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Activitatea juridică
14 iulie 1994 - numită în funcţia de judecător (Hotărîrea Parlamentului nr. 179 - XIII)
16 iulie 2004 - numită în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 1916-III)

Activitatea juridică non-judiciară
14 iulie 1994 - 2014 - judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău
10 septembrie 2010 - 11 decembrie 2013 - a participat la seminarul cu genericul ”Procedura insolvabilității”
24-25 martie 2011 - a participat la seminarul cu genericul ”Standartele CEDO și CPT pentru combaterea maltratării și impunității. Utilizarea altenativelor pentru detenția preventivă”
19 noiembrie 2012 - a participat la seminarul cu tema ”Particularitățile examinării litigiilor de muncă”
04 decembrie 2012 - a participat la seminarul cu tema ”Particularitățile examinării contestațiilor împotriva executorului judecătoresc”
06 decemrie 2012 - a participat la seminarul ”Interpretarea și aplicarea Legii nr. 121 din 25 mai 2012, cu privire la asigurarea egalității”

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 23/3 din 05 aprilie 2018, există 1 Hotărâre CEDO, cauza (“Savca c. Moldovei” din 15 martie 2016), adoptată de judecătorul Svetlana Garștea-Bria care a constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 39/3 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Garștea-Bria Svetlana nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Garștea-Bria Svetlana, a fost obiect de examinare la CtEDO.

Savca c. Moldovei, hotărârea din 15/03/2016 - violarea art. 3 CEDO – condiții inumane de detenției; violarea art. 5 § 1 CEDO – dentenție ilegală. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 CEDO, notând că condițiile proaste de detenție au fost constatate pentru anii 2008, 2009 și 2010 de către Raportorul Special pentru tortură şi alte tratamente crude,  inumane sau degradante, precum și de către Avocatul Parlamentar. Guvernul nu a prezentat probe că, în perioada următoare, au avut loc îmbunătățiri considerabile în penitenciarul respectiv. De asemenea, Curtea a constatat, violarea articolului 5 din Convenție, notând că potrivit prevederilor articolului 25 alin. (4) din Constituţie, detenţia persoanei nu poate depăşi 12 luni. 

Conform Hotărârii nr. 15/2 din 26 aprilie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Garștea-Bria Svetlana nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate în total 81 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 34 ceea ce constituie 41,97%;
2015 au fost contestate în total 56 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26, ceea ce constituie 46,42%;
2016 au fost contestate în total 73 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 22 ceea ce constituie 30,13%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2014, din 538 cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,08%;
2015, din 582 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,12%;
2016, din 521 cauze examinate, 33 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,33%.

Procentajul hotărîrilor casate din cele contestate pe cauze civile anii 2010-2012 este de 86,97%, respectiv din 94 hotărîri contestate 12 au fost casate. Pe cauze penale, din 33 sentințe contestate 12 au fost casate, ceea ce constituie 62,95%. Ce ține de cauze contravenționale procentajul hotărîrilor constituie 71,11%, astfel din 82 hotărîri contestate 24 au fost casate.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 26/6 din 18 mai 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Garştea-Bria Svetlana pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău cu 35 (treizeci și cinci) puncte

Prin Hotărârea nr. 23/3 din 05 aprilie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 74 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 729/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Svetlana Garștea-Bria, în vederea promovării la o instanță ierarhic superioară, cu remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, ulterior Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor. 

Prin Hotărârea nr. 39/3 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 71 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 15/2 din 26 aprilie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 72,2 de puncte.

Prin Hotărârea nr.63/10 din 26 decembrie 2013, judecătoarea Garștea-Bria Svetlana a fost admisă la concursul pentru numire în funcția de președinte/vicepreședinte la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău.

DISTINCȚII

Prin Hotărârea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 23/3 din 05 aprilie 2018, există 1 Hotărâre CEDO, cauza (“Savca c. Moldovei” din 15 martie 2016), adoptată de judecătorul Svetlana Garștea-Bria care a constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 39/3 din 03 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Garștea-Bria Svetlana nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărâre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Garștea-Bria Svetlana, a fost obiect de examinare la CtEDO.

Savca c. Moldovei, hotărârea din 15/03/2016 - violarea art. 3 CEDO – condiții inumane de detenției; violarea art. 5 § 1 CEDO – dentenție ilegală. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 CEDO, notând că condițiile proaste de detenție au fost constatate pentru anii 2008, 2009 și 2010 de către Raportorul Special pentru tortură şi alte tratamente crude,  inumane sau degradante, precum și de către Avocatul Parlamentar. Guvernul nu a prezentat probe că, în perioada următoare, au avut loc îmbunătățiri considerabile în penitenciarul respectiv. De asemenea, Curtea a constatat, violarea articolului 5 din Convenție, notând că potrivit prevederilor articolului 25 alin. (4) din Constituţie, detenţia persoanei nu poate depăşi 12 luni. 

Conform Hotărârii nr. 15/2 din 26 aprilie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Garștea-Bria Svetlana nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014 au fost contestate în total 81 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 34 ceea ce constituie 41,97%;
2015 au fost contestate în total 56 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26, ceea ce constituie 46,42%;
2016 au fost contestate în total 73 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 22 ceea ce constituie 30,13%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2014, din 538 cauze examinate, 22 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,08%;
2015, din 582 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,12%;
2016, din 521 cauze examinate, 33 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,33%.

Procentajul hotărîrilor casate din cele contestate pe cauze civile anii 2010-2012 este de 86,97%, respectiv din 94 hotărîri contestate 12 au fost casate. Pe cauze penale, din 33 sentințe contestate 12 au fost casate, ceea ce constituie 62,95%. Ce ține de cauze contravenționale procentajul hotărîrilor constituie 71,11%, astfel din 82 hotărîri contestate 24 au fost casate.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 26/6 din 18 mai 2018, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Garştea-Bria Svetlana pentru participare la concursul pentru suplinirea prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chişinău cu 35 (treizeci și cinci) puncte

Prin Hotărârea nr. 23/3 din 05 aprilie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 74 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 729/32 din 07 noiembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Svetlana Garștea-Bria, în vederea promovării la o instanță ierarhic superioară, cu remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, ulterior Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor. 

Prin Hotărârea nr. 39/3 din 03 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 71 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 15/2 din 26 aprilie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 72,2 de puncte.

Prin Hotărârea nr.63/10 din 26 decembrie 2013, judecătoarea Garștea-Bria Svetlana a fost admisă la concursul pentru numire în funcția de președinte/vicepreședinte la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

 

Hotărârea nr. 26/6 din 18 mai 2018

Hotărârea nr. 23/3 din 05 aprilie 2018

Hotărârea nr. 729/32 din 07 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 39/3 din 03 iunie 2016

Cauze CtEDO Garștea-Bria Svetlana

Hotărârii nr. 116/10 din 29 noiembrie 2013

Hotărârea nr. 63/10 din 26 decembrie 2013

Hotărârea nr. 602/41 din 15 noiembrie 2011

Potrivit Hotărârii nr. 23/5 din 05 aprilie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Svetlana Garștea-Bria au fost intentate 3 proceduri disciplinare, și, respectiv, au fost pronunțate hotărârile CD:
- nr. 9/1 din 30 ianuarie 2015, prin care a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de “avertisment”;
- nr. 22/3 din 11 aprilie 2014, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare;
- nr. 36/8 din 24 octombrie 2014, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare cu clasarea procedurii.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 39/3 din 03 iunie 2016 "în perioada de raportare, a fost înregistrată şi examinată o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Svetlana Graştea-Bria, fiind aplicată sancţiune "avertisment”".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr.15/2 din 26 aprilie 2013 "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Garștea-Bria Svetlana".

Prin Hotărârea nr. 309/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de examinare a contestaţiilor a respins ca neîntemeiată contestaţia cet.Pincev Anatolii, Luţenco Irina, Golovatîi Ruslan şi Sinciuc Arcadii, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare Nr.732s936p/m din 24 iulie 2018 de respingere a sesizării petiţionarilor privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Central, Garştea-Bria Svetlana, care pot constitui abateri disciplinare.

Completul de admisibilitate prin Hotărârea nr. 85/2 din 18 februarie 2017, a respins contestaţia depusă de Simion Mişcoi împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 01 august 2016, adoptată la examinarea sesizării depuse de Simion Mişcoi privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, Svetlana Garştea-Bria.

Prin Hotărîrea nr. 190/17 din 12 august 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Hanganu Constantin împotriva deciziei Inspecției judiciare din 04 februarie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 01 februarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău, Garștea-Bria Svetlana. 

Potrivit Hotărîrii nr. 180/15 din 07 iulie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Mișcoi Simion împotriva deciziei Inspecției judiciare din 22 ianuarie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 14 ianuarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău, Garștea-Bria Svetlana.

Completul de admisibilitate nr. 1, prin Hotărârea nr. 139/12 din 09 noiembrie 2015, a respins contestaţia depusă de Temeliescu Alexei împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 24 aprilie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Temeliescu Alexei privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, Svetlana Garştea-Bria.

Prin Hotărîrea nr. 69/8 din 04 iunie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 a respins contestaţia depusă de Grigore Prodan împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 381 p/m din 03 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Prodan Grigore privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de Preşedintele Curţii de Apel Chişinău, Ion Pleşca, preşedintele Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, Luiza Gafton şi judecătorului Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, Svetlana Garştea-Bria

La data de 25 noiembrie 2014 în privința judecătorului Judecătoriei Botanica, Svetlana Garstea-Bria, a fost intentată procedura disciplinară de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii Violeta Cojocaru, în temeiul art. 22 alin.(1) lit. f1) din Legea ”Cu privire la statutul judecătorului" nr. 544 din 20.07.1995 și art. 10 alin.(1), art. 11 și art. 12 ale Legii ,,Cu privire la Colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor" nr. 950 din 19.07.1996. În sesizare se invoca faptul că judecatorul Svetlana Garstea-Bria a emis consecutiv trei încheieri privind asigurarea acțiunii, chiar și după casarea lor de către instanța ierarhic superioară. Prin Hotărîrea nr. 9/1 din 30 ianuarie 2015, i s-a aplicat sancțiunea disciplinară sub formă de ”avertisment”. Prin Hotărîrea nr. 291/4 din 28 aprilie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii e respins contestaţia depusă de judecătorul Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Svetlana Garştea-Bria și a menţinut, fără modificări, hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 9/1 din 30 ianuarie 2015, prin care a fost aplicată sancţiunea disciplinară - ”avertisment”.

La 28 mai 2014 de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Garştea-Bria Svetlana, fiind acuzată de comiterea abaterii disciplinare, manifestată prin încălcarea normelor imperative a legii. Prin Hotărîrea nr. 36/8 din 24 octombrie 2014, Colegiul disciplinar a respins propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare şi a clasat procedura disciplinară intentată împotriva judecătorului în cauză. Prin Hotărîrea nr. 35/2 din 27 ianuarie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 36/8 din 24 octombrie 2014.

La 30.10.2013 de către membrul de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie - Mihai Poalelungi a fost emisă dispoziţia privind intentarea procedurii disciplinare în privinţa judecătorului Judecătoriei Botanica, Svetlana Garştea-Bria. Prin Hotărîrea nr. 22/3 din 11.04.2014, Colegiul disciplinar a respins propunerea de a fi aplicată sancţiunea disciplinară în privinţa judecătorului Svetlana Garştea-Bria. Prin Hotărîrea nr. 567/19 din 01 iulie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 22/3 din 11.04.2014.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 48 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Svetlana Graştea-Bria, în perioada anilor 2013-2015, nu a fost înregistrată nici o sesizare. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului au fost depuse 9 petiţii neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii nr. 23/5 din 05 aprilie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Svetlana Garștea-Bria au fost intentate 3 proceduri disciplinare, și, respectiv, au fost pronunțate hotărârile CD:
- nr. 9/1 din 30 ianuarie 2015, prin care a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de “avertisment”;
- nr. 22/3 din 11 aprilie 2014, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare;
- nr. 36/8 din 24 octombrie 2014, prin care a fost respinsă propunerea de aplicare a sancțiunii disciplinare cu clasarea procedurii.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 39/3 din 03 iunie 2016 "în perioada de raportare, a fost înregistrată şi examinată o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Svetlana Graştea-Bria, fiind aplicată sancţiune "avertisment”".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr.15/2 din 26 aprilie 2013 "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Garștea-Bria Svetlana".

Prin Hotărârea nr. 309/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de examinare a contestaţiilor a respins ca neîntemeiată contestaţia cet.Pincev Anatolii, Luţenco Irina, Golovatîi Ruslan şi Sinciuc Arcadii, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare Nr.732s936p/m din 24 iulie 2018 de respingere a sesizării petiţionarilor privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Chişinău sediul Central, Garştea-Bria Svetlana, care pot constitui abateri disciplinare.

Completul de admisibilitate prin Hotărârea nr. 85/2 din 18 februarie 2017, a respins contestaţia depusă de Simion Mişcoi împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 01 august 2016, adoptată la examinarea sesizării depuse de Simion Mişcoi privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, Svetlana Garştea-Bria.

Prin Hotărîrea nr. 190/17 din 12 august 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Hanganu Constantin împotriva deciziei Inspecției judiciare din 04 februarie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 01 februarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău, Garștea-Bria Svetlana. 

Potrivit Hotărîrii nr. 180/15 din 07 iulie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Mișcoi Simion împotriva deciziei Inspecției judiciare din 22 ianuarie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 14 ianuarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău, Garștea-Bria Svetlana.

Completul de admisibilitate nr. 1, prin Hotărârea nr. 139/12 din 09 noiembrie 2015, a respins contestaţia depusă de Temeliescu Alexei împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 24 aprilie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Temeliescu Alexei privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, Svetlana Garştea-Bria.

Prin Hotărîrea nr. 69/8 din 04 iunie 2015, Completul de admisibilitate nr. 1 a respins contestaţia depusă de Grigore Prodan împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 381 p/m din 03 martie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Prodan Grigore privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de Preşedintele Curţii de Apel Chişinău, Ion Pleşca, preşedintele Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, Luiza Gafton şi judecătorului Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, Svetlana Garştea-Bria

La data de 25 noiembrie 2014 în privința judecătorului Judecătoriei Botanica, Svetlana Garstea-Bria, a fost intentată procedura disciplinară de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii Violeta Cojocaru, în temeiul art. 22 alin.(1) lit. f1) din Legea ”Cu privire la statutul judecătorului" nr. 544 din 20.07.1995 și art. 10 alin.(1), art. 11 și art. 12 ale Legii ,,Cu privire la Colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor" nr. 950 din 19.07.1996. În sesizare se invoca faptul că judecatorul Svetlana Garstea-Bria a emis consecutiv trei încheieri privind asigurarea acțiunii, chiar și după casarea lor de către instanța ierarhic superioară. Prin Hotărîrea nr. 9/1 din 30 ianuarie 2015, i s-a aplicat sancțiunea disciplinară sub formă de ”avertisment”. Prin Hotărîrea nr. 291/4 din 28 aprilie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii e respins contestaţia depusă de judecătorul Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Svetlana Garştea-Bria și a menţinut, fără modificări, hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 9/1 din 30 ianuarie 2015, prin care a fost aplicată sancţiunea disciplinară - ”avertisment”.

La 28 mai 2014 de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, Garştea-Bria Svetlana, fiind acuzată de comiterea abaterii disciplinare, manifestată prin încălcarea normelor imperative a legii. Prin Hotărîrea nr. 36/8 din 24 octombrie 2014, Colegiul disciplinar a respins propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare şi a clasat procedura disciplinară intentată împotriva judecătorului în cauză. Prin Hotărîrea nr. 35/2 din 27 ianuarie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea nr. 36/8 din 24 octombrie 2014.

La 30.10.2013 de către membrul de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie - Mihai Poalelungi a fost emisă dispoziţia privind intentarea procedurii disciplinare în privinţa judecătorului Judecătoriei Botanica, Svetlana Garştea-Bria. Prin Hotărîrea nr. 22/3 din 11.04.2014, Colegiul disciplinar a respins propunerea de a fi aplicată sancţiunea disciplinară în privinţa judecătorului Svetlana Garştea-Bria. Prin Hotărîrea nr. 567/19 din 01 iulie 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 22/3 din 11.04.2014.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 48 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Svetlana Graştea-Bria, în perioada anilor 2013-2015, nu a fost înregistrată nici o sesizare. 

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului au fost depuse 9 petiţii neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 309/11 din 02 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 85/2 din 18 februarie 2017

Hotărîrea nr. 190/17 din 12 august 2016

Hotărîrea nr. 180/15 din 07 iulie 2016

Hotărîrea nr. 139/12 din 09 noiembrie 2015

Hotărîrea nr. 69/8 din 04 iunie 2015

Hotărîrea nr. 291/4 din 28 aprilie 2015

Hotărîrea 35/2 din 27 ianuarie 2015

Hotărîrea nr. 9/1 din 30 ianuarie 2015

Hotărîrea nr. 22/3 din 11.04.2014

Hotărîrea nr. 567/19 din 01 iulie 2014

Hotărîrea nr. 36/8 din 24 octombrie 2014

Știri
 • Judecătorii slabi, preferaţi şi promovaţi de către CSM

  În octombrie 2014, judecătorul Ion Stoian a fost candidatul cu cel mai mare punctaj înscris în concursul pentru funcţia de judecător la CA Comrat. Totuşi, CSM a decis să-i numească în această funcţie pe Serghei Gubenco, Grigorii Colev şi Ştefan Starciuc. În decembrie 2014, judecătorii Vladimir Braşoveanu şi Liuba Brânză erau candidaţii cu cel mai mare punctaj în concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la CA Chişinău. Doar că CSM le-a numit în funcţie pe Angela Bostan, Natalia Simciuc şi Veronica Negru, care aveau punctaje mult mai mici. La fel s-a întâmplat şi atunci când s-a desfăşurat concursul pentru o funcţie de vicepreşedinte la Judecătoria Botanica. Radu Ţurcanu, judecător despre care s-a scris anterior că ar fi emis o hotărâre într-un atac raider, deşi a obţinut doar 74 de puncte, a câştigat funcţia, în lupta cu Svetlana Garştea-Bria, care avea 88 de puncte. Exact aceeaşi situaţie s-a atestat şi la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte la CA Chişinău, unde a câştigat Nelea Budăi, deşi contracandidata sa, Domnica Manole, obţinuse mai multe puncte atunci când a fost evaluată.

  În octombrie 2014, judecătorul Ion Stoian a fost candidatul cu cel mai mare punctaj înscris în concursul pentru funcţia de judecător la CA Comrat. Totuşi, CSM a decis să-i numească în această funcţie pe Serghei Gubenco, Grigorii Colev şi Ştefan Starciuc. În decembrie 2014, judecătorii Vladimir Braşoveanu şi Liuba Brânză erau candidaţii cu cel mai mare punctaj în concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător la CA Chişinău. Doar că CSM le-a numit în funcţie pe Angela Bostan, Natalia Simciuc şi Veronica Negru, care aveau punctaje mult mai mici. La fel s-a întâmplat şi atunci când s-a desfăşurat concursul pentru o funcţie de vicepreşedinte la Judecătoria Botanica. Radu Ţurcanu, judecător despre care s-a scris anterior că ar fi emis o hotărâre într-un atac raider, deşi a obţinut doar 74 de puncte, a câştigat funcţia, în lupta cu Svetlana Garştea-Bria, care avea 88 de puncte. Exact aceeaşi situaţie s-a atestat şi la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte la CA Chişinău, unde a câştigat Nelea Budăi, deşi contracandidata sa, Domnica Manole, obţinuse mai multe puncte atunci când a fost evaluată.

 • Controversaţi, dar promovaţi

  Promovări în lanţ la Consiliul Superior al Magistraturii. Mai mulţi judecători, inclusiv cu reputaţie controversată, au fost propuşi şefului statului pentru a fi numiţi în funcţii mai înalte. Printre aceştia se numără fostul preşedinte al CSM, Nichifor Corochii. După ce de trei ori nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a reveni în CSM, Corochii aspiră la un fotoliu în Curtea de Apel Chişinău. Şi Radu Ţurcanu, supranumit în presă „judecător raider”, a fost înaintat la funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Botanica.

  La postul vacant din Curtea de Apel Chişinău au aspirat doi magistraţi: Nichifor Corochii şi Oxana Robu de la Judecătoria Ciocana. CSM a decis să-l propună pe Corochii pentru promovare.

  Promovări în lanţ la Consiliul Superior al Magistraturii. Mai mulţi judecători, inclusiv cu reputaţie controversată, au fost propuşi şefului statului pentru a fi numiţi în funcţii mai înalte. Printre aceştia se numără fostul preşedinte al CSM, Nichifor Corochii. După ce de trei ori nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a reveni în CSM, Corochii aspiră la un fotoliu în Curtea de Apel Chişinău. Şi Radu Ţurcanu, supranumit în presă „judecător raider”, a fost înaintat la funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Botanica.

  La postul vacant din Curtea de Apel Chişinău au aspirat doi magistraţi: Nichifor Corochii şi Oxana Robu de la Judecătoria Ciocana. CSM a decis să-l propună pe Corochii pentru promovare.

  Fostul şef al CSM, care anterior a fost magistrat la Edineţ, susţine că a decis să rămână în capitală pentru că la Curtea de Apel Bălţi nu ar exista locuri vacante. Corochii nu exclude nici posibilitatea că va participa din nou la concursul pentru un fotoliu în CSM. 

 • Justiţia vs cel mai «scump» caz

  De 10 luni deja, Corneliu Savca, Dumitru Moiseev, Ruslan Ţopa, precum şi Cernit Murat şi Murat Caralar sunt în arest preventiv, fiind bănuiţi că ar face parte dintr-o grupare criminală internaţională, traficantă de droguri. Valoarea celor 200 kg de heroină, descoperite la 20 martie 2008, într-un automobil ce traversa Chişinăul, ar valora, pe piaţa neagră, peste zece milioane de euro. Anume aceste costuri fac «dosarul heroina» cel mai «scump» din justiţia de la noi. Dosar «scump», potrivit unor experţi în drept, înseamnă interese mari şi taxe excesive. Acuzaţiile de corupţie la adresa instanţelor judiciare şi a celor de anchetă creează suspiciuni cu privire la inviolabilitatea capturii de heroină şi la ajutorarea principalului vinovat să plece din ţară..

  De 10 luni deja, Corneliu Savca, Dumitru Moiseev, Ruslan Ţopa, precum şi Cernit Murat şi Murat Caralar sunt în arest preventiv, fiind bănuiţi că ar face parte dintr-o grupare criminală internaţională, traficantă de droguri. Valoarea celor 200 kg de heroină, descoperite la 20 martie 2008, într-un automobil ce traversa Chişinăul, ar valora, pe piaţa neagră, peste zece milioane de euro. Anume aceste costuri fac «dosarul heroina» cel mai «scump» din justiţia de la noi. Dosar «scump», potrivit unor experţi în drept, înseamnă interese mari şi taxe excesive. Acuzaţiile de corupţie la adresa instanţelor judiciare şi a celor de anchetă creează suspiciuni cu privire la inviolabilitatea capturii de heroină şi la ajutorarea principalului vinovat să plece din ţară..

  După ce a fost plimbat prin mai multe instanţe, dosarul a ajuns, în temeiul unei hotărâri a Curţii Supreme de Justiţie, la Judecătoria Botanica, fiind în gestiunea judecătorilor Gheorghe Balan, Svetlana Garştea-Bria şi Sergiu Ţurcanu. Şedinţele de judecată se desfăşoară cu uşile închise, următoarea dezbatere fiind programată pentru 2 februarie. Între timp, opinia publică este interesată mai mult de soarta celor 200 kg de stupefiante, decât de starea celor arestaţi în acest caz, ori, impunătoarea cantitate de droguri face incomensurabil «costul» dosarului.

 • Dosarul „Heroina”, mai multă culoare politică decât criminală

  Pronunţarea sentinţei în cadrul dosarului „Heroina”, aşteptată ieri la Judecătoria Botanica, a fost substituită de reluarea cercetării judecătoreşti. Mai mult, instanţa a acceptat demersul procurorului şi a prelungit cu 90 de zile perioada de arest a celor 4 din cei 6 învinuiţi, aflaţi în arest. Ieri, la ora 10.00, când la Judecătoria Botanica din Chişinău începea o nouă şedinţă în cadrul dosarului „Heroina”, avocaţii învinuiţilor erau convinşi că va fi ultima, iar soţiile poliţiştilor acuzaţi, deşi aflaseră din surse sigure din cadrul Procuraturii, că Valeriu Gurbulea a dat indicaţii să fie, în fel şi chip, contramandată pronunţarea sentinţei, mai sperau că, în sfârşit, după un an şi jumătate de despărţire, copiii lor îşi vor revedea taţii plecaţi „peste hotare”, cum au decis ele să argumenteze lipsa îndelungată a acestora de acasă.

  Pronunţarea sentinţei în cadrul dosarului „Heroina”, aşteptată ieri la Judecătoria Botanica, a fost substituită de reluarea cercetării judecătoreşti. Mai mult, instanţa a acceptat demersul procurorului şi a prelungit cu 90 de zile perioada de arest a celor 4 din cei 6 învinuiţi, aflaţi în arest. Ieri, la ora 10.00, când la Judecătoria Botanica din Chişinău începea o nouă şedinţă în cadrul dosarului „Heroina”, avocaţii învinuiţilor erau convinşi că va fi ultima, iar soţiile poliţiştilor acuzaţi, deşi aflaseră din surse sigure din cadrul Procuraturii, că Valeriu Gurbulea a dat indicaţii să fie, în fel şi chip, contramandată pronunţarea sentinţei, mai sperau că, în sfârşit, după un an şi jumătate de despărţire, copiii lor îşi vor revedea taţii plecaţi „peste hotare”, cum au decis ele să argumenteze lipsa îndelungată a acestora de acasă.

  Şedinţa de ieri, la fel ca şi cele anterioare, s-a desfăşurat cu uşile închise. În cadrul ei urmau să îşi rostească ultimul cuvânt doi dintre poliţiştii inculpaţi, Ruslan Ţopa, care a fost eliberat din arest la şedinţa precedentă, şi Valeriu Ohlaciuc, singurul dintre cei 4 poliţişti din cadrul Direcţiei Misiuni Speciale a MAI, învinuiţi în acest dosar, care nu a fost arestat şi care activează în continuare în aceeaşi funcţie. De asemenea, ar fi trebuit să fie pronunţată sentinţa de condamnare sau achitare, a declarat Tudor Suveică, avocatul poliţistului Corneliu Savca.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU