Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Cojocaru Mihail
Căutare avansată
foto: presedinte.md

Gherasim Dumitru

Judecătorie Bălţi, Președinte

Date biografice

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova  Nr. 48-VIII din 27 ianuarie 2017, domnul Dumitru GHERASIM se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Bălți.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1556-VI din 7 mai 2015 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Bălți.

Conform Hotărîrii CSM nr. 191/8 din 10 martie 2014 judecătorul Dumitru Gherasim a fost desemnat  pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Bălţi, începând cu 04 martie 2015, până la suplinirea funcţiei vacante.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 39-VI din 28 februarie 2011 numit în funcția de președinte al Judecătoriei Bălți, pe un termen de patru ani. 

Anul naşterii 1966
 
Instruire/Diplome
1989 - 1994 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1994 - 1995 stagiar la Judecătoria mun.Bălţi
1995 - 1996 consultant la Judecătoria mun.Bălţi
05.07.1996 judecător la Judecătoria mun.Bălţi, pe termen de 5 ani (Decret nr. 189)

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova  Nr. 48-VIII din 27 ianuarie 2017, domnul Dumitru GHERASIM se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Bălți.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1556-VI din 7 mai 2015 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Bălți.

Conform Hotărîrii CSM nr. 191/8 din 10 martie 2014 judecătorul Dumitru Gherasim a fost desemnat  pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Bălţi, începând cu 04 martie 2015, până la suplinirea funcţiei vacante.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 39-VI din 28 februarie 2011 numit în funcția de președinte al Judecătoriei Bălți, pe un termen de patru ani. 

Anul naşterii 1966
 
Instruire/Diplome
1989 - 1994 facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1994 - 1995 stagiar la Judecătoria mun.Bălţi
1995 - 1996 consultant la Judecătoria mun.Bălţi
05.07.1996 judecător la Judecătoria mun.Bălţi, pe termen de 5 ani (Decret nr. 189)
25.03.2002 numit în funcţie de judecător, până la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 569-III)
28.03.2007 numit în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Bălţi, pe un termen de 4 ani (Decret nr. 1057-IV)
28.02.2011 numit în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bălţi, pe un termen de 4 ani (Decret nr. 39-VI)
07.02.2012 se decernează Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii (Hot. CSM nr. 64/5 din 07.02.2012)

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 131/13 din 01 Noiembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Dumitru Gherasim de la Judecătoria Bălţi (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 94/7 din 07 octombrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Bălți, Gherasim Dumitru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 181/13 din 21 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Bălți, Gherasim Dumitru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Judecător de drept comun:
2011 - hotărâri/sentințe contestate 12, menținute 3 - 25%, din 4 încheieri contestate 2 au fost menținute - 50%;
2012 - hotărâri/sentințe contestate 25, menținute 18 - 72%, din 7 încheieri contestate 5 au fost menținute - 71,42%;
2013 - hotărîri/sentințe contestate 17, menținute 9 - 52,94%, din 5 încheieri contestate 4 au fost menținute - 80%;
2014, din 28 de hotărâri/sentinţe/încheieri contestate, 18 au fost menţinute (64,28%);
2015, din 48 de hotărâri/sentinţe/încheieri contestate, 33 au fost menţinute (68,75%);
2016 au fost contestate în total 50 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 34 ceea ce constituie 68%;
2017 au fost contestate în total 34 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 76,47%;
2018 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 65,90%.

Judecător de instrucție:
2011 - hotărâri/încheieri contestate 5, menținute 4 - 80%;
2012 - hotărâri/încheieri contestate 9, menținute 8 - 88,88%;
2013 - hotărâri/încheieri contestate 8, menținute 6 - 75,00%.
Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 320, casate 15 - 4,68%;
2012 - cauze examinate 387, casate 9 - 2,32%;
2013 - cauze examinate 312, casate 15 - 4,80%;
2014, din 474 cauze examinate, 21 hotărâri/încheieri au fost casate (4,43%);
2015, din 974 cauze examinate, 28 hotărâri/încheieri au fost casate (2,87%);
2016, din 645 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,48%;
2017, din 460 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,73%;
2018, din 540 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,77%. 

Potrivit Hotărârii nr. 372/17 din 30 mai 2017, se autorizează delegarea judecătorilor Ludmila Ouș de la Curtea de Apel Chișinău, Lucia Bagrin de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) și Dumitru Gherasim de la Judecătoria Bălți (sediul central) pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul „Simularea unui proces penal și investigație preliminară, cu identificarea încălcărilor tipice de tortură sau rele tratamente”, care se va desfășura în perioada 08-10 iunie 2017, în incinta complexului turistic „Odiseu” din or. Vadul lui Vodă.

Prin Hotărârea nr. 314/15 din 02 mai 2017, se constituie Grupul de lucru pentru identificarea companiei de construcții care va fi contractată pentru edificarea blocurilor locative pentru angajații sistemului judecătoresc și aprecierea necesității îmbunătățirii condițiilor locative pentru selectarea angajaților sistemului judecătoresc care vor beneficia de apartamente la un preț preferențial în următoarea componență: 
- Victor MICU, președintele Consiliului Superior al Magistraturii; 
- Dorel MUSTEAȚĂ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
- Petru MORARU, judecător al Curții Supreme de Justiție; 
- Valeriu EFROS, judecător al Curții de Apel Chișinău; 
- Dumitru GHERASIM, președinte al Judecătoriei Bălți; 
- Ludmila BUNĂCALE, șef direcție, Direcția justiție și organizare, Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii – secretar al Grupului de lucru, fără drept de vot.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 131/11 din 01 Noiembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Dumitru Gherasim de la Judecătoria Bălţi (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Excelent cu punctajul acumulat în final de 87 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 135/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului GHERASIM Dumitru pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Bălţi.

Prin Hotărârea nr. 95/7 din 07 octombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 69 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 94/7 din 07 octombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 91 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 54/6 din 02 aprilie 2015  a fost admis judecătorul Gherasim Dumitru la concurs, pentru numirea în funcție de președinte al Judecătoriei Bălți.

Prin Hotărârea nr. 181/13 din 21 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 91 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 182/13 din 21 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 64 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii CSM nr. 374/16 din 19 mai 2015 i s-a conferit gradul II (doi) de calificare.

Prin Hotărârea CSM  nr. 64/5 din 07 februarie 2012 i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Cauze CtEDO

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 131/13 din 01 Noiembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Dumitru Gherasim de la Judecătoria Bălţi (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 94/7 din 07 octombrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Bălți, Gherasim Dumitru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 181/13 din 21 noiembrie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Bălți, Gherasim Dumitru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE

Judecător de drept comun:

2011 - hotărâri/sentințe contestate 12, menținute 3 - 25%, din 4 încheieri contestate 2 au fost menținute - 50%;

2012 - hotărâri/sentințe contestate 25, menținute 18 - 72%, din 7 încheieri contestate 5 au fost menținute - 71,42%;

2013 - hotărîri/sentințe contestate 17, menținute 9 - 52,94%, din 5 încheieri contestate 4 au fost menținute - 80%;
2014, din 28 de hotărâri/sentinţe/încheieri contestate, 18 au fost menţinute (64,28%);
2015, din 48 de hotărâri/sentinţe/încheieri contestate, 33 au fost menţinute (68,75%);
2016 au fost contestate în total 50 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 34 ceea ce constituie 68%;
2017 au fost contestate în total 34 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 26 ceea ce constituie 76,47%;
2018 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 65,90%.

Judecător de instrucție:

2011 - hotărâri/încheieri contestate 5, menținute 4 - 80%;

2012 - hotărâri/încheieri contestate 9, menținute 8 - 88,88%;
2013 - hotărâri/încheieri contestate 8, menținute 6 - 75,00%.

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:

2011 - cauze examinate 320, casate 15 - 4,68%;

2012 - cauze examinate 387, casate 9 - 2,32%;

2013 - cauze examinate 312, casate 15 - 4,80%;
2014, din 474 cauze examinate, 21 hotărâri/încheieri au fost casate (4,43%);
2015, din 974 cauze examinate, 28 hotărâri/încheieri au fost casate (2,87%);
2016, din 645 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,48%;
2017, din 460 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,73%;
2018, din 540 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,77%. 

Potrivit Hotărârii nr. 372/17 din 30 mai 2017, se autorizează delegarea judecătorilor Ludmila Ouș de la Curtea de Apel Chișinău, Lucia Bagrin de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) și Dumitru Gherasim de la Judecătoria Bălți (sediul central) pentru participare la școala de vară formare formatori cu genericul „Simularea unui proces penal și investigație preliminară, cu identificarea încălcărilor tipice de tortură sau rele tratamente”, care se va desfășura în perioada 08-10 iunie 2017, în incinta complexului turistic „Odiseu” din or. Vadul lui Vodă.

Prin Hotărârea nr. 314/15 din 02 mai 2017, se constituie Grupul de lucru pentru identificarea companiei de construcții care va fi contractată pentru edificarea blocurilor locative pentru angajații sistemului judecătoresc și aprecierea necesității îmbunătățirii condițiilor locative pentru selectarea angajaților sistemului judecătoresc care vor beneficia de apartamente la un preț preferențial în următoarea componență: 
- Victor MICU, președintele Consiliului Superior al Magistraturii; 
- Dorel MUSTEAȚĂ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
- Petru MORARU, judecător al Curții Supreme de Justiție; 
- Valeriu EFROS, judecător al Curții de Apel Chișinău; 
- Dumitru GHERASIM, președinte al Judecătoriei Bălți; 
- Ludmila BUNĂCALE, șef direcție, Direcția justiție și organizare, Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii – secretar al Grupului de lucru, fără drept de vot.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 131/11 din 01 Noiembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Dumitru Gherasim de la Judecătoria Bălţi (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Excelent cu punctajul acumulat în final de 87 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 135/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului GHERASIM Dumitru pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Bălţi.

Prin Hotărârea nr. 95/7 din 07 octombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 69 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 94/7 din 07 octombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 91 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 54/6 din 02 aprilie 2015  a fost admis judecătorul Gherasim Dumitru la concurs, pentru numirea în funcție de președinte al Judecătoriei Bălți.


Prin Hotărârea nr. 181/13 din 21 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 91 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 182/13 din 21 noiembrie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 64 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii CSM nr. 374/16 din 19 mai 2015 i s-a conferit gradul II (doi) de calificare.

Prin Hotărârea CSM  nr. 64/5 din 07 februarie 2012 i se decernează Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Hotărârea nr. 131/13 din 01 Noiembrie 2019

Hotărârea nr. 372/17 din 30 mai 2017

Hotărârea nr. 314/15 din 02 mai 2017

Hotărârea nr. 95/7 din 07 octombrie 2016

Hotărârea nr. 94/7 din 07 octombrie 2016

Hotărârea nr. 135/16 din 31 octombrie 2016

Hotărârea nr. 54/6 din 02 aprilie 2015

Hotărârea nr. 181/13 din 21 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 182/13 din 21 noiembrie 2014

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Dumitru Gherasim nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilornr. 94/7 din 07 octombrie 2016, "de către Colegiul disciplinar şi Completele de admisibilitate a Colegiului Disciplinar, în perioada anilor 2014-2015, nu au fost înregistrate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Dumitru Gherasim”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 181/13 din 21 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2011-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Dumitru Gherasim”.

Prin Hotărârea nr. 20/2 din 09 Februarie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Cozma Andrei împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 10.04.2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Bălți, Ana Cucerescu, pe moment judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Ana Cucerescu.

Prin Hotărârea nr. 3/2 din 24 februarie 2017, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Cernenchi Vladimir împotriva Hotărîrii nr. 157/25 din 11 noiembrie 2016 a Completului de admisibilitate nr. 2 al Colegiului Disciplinar de pe lingă Consiliul Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorilor Judecătoriei Bălti Stănilă Diana si Gherasim Dumitru și a menţinut Hotărîrea nr. 157/25 din 11 noiembrie 2016 a Completului de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lingă Consiliul Superior al Magistraturii.

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 145/8 din 05 mai 2017, a respins contestaţia declarată de către Cozma Andrei, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 27 februarie 2017 de respingere a sesizării acestuia din 21 februarie 2017, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Bălţi, Cucerescu Ana şi Gherasim Dumitru.

Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 5/3 din 20 februarie 2015 a respins contestația depusă de Andrei Cozma împotriva deciziei Inspecției Judiciare nr. 79 p/m din 21 ianuarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării/plîngerii privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de președintele Judecătoriei Bălți Dumitru Gherasim și judecătorul Judecătoriei Bălți Ana Cucerescu. În opinia autorului sesizării, judecătorii menționați au admis abateri de la prevederile normelor legale și urmau a fi sancționați în temeiul art. 22 alin. 1 lit. a), f) din Legea cu privire la satutul judecătorului, adica, pentru încălcarea obligației de imparțialitate și nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a dosarelor.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 11 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii şi Completele de admisibilitate a Colegiului Disciplinar în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014-2015 au fost depuse 7 sesizări neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 6 petiții neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Dumitru Gherasim nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilornr. 94/7 din 07 octombrie 2016, "de către Colegiul disciplinar şi Completele de admisibilitate a Colegiului Disciplinar, în perioada anilor 2014-2015, nu au fost înregistrate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Dumitru Gherasim”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor, nr. 181/13 din 21 noiembrie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2011-2013 nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Dumitru Gherasim”.

Prin Hotărârea nr. 20/2 din 09 Februarie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Cozma Andrei împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 10.04.2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Bălți, Ana Cucerescu, pe moment judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru), Ana Cucerescu.

Prin Hotărârea nr. 3/2 din 24 februarie 2017, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Cernenchi Vladimir împotriva Hotărîrii nr. 157/25 din 11 noiembrie 2016 a Completului de admisibilitate nr. 2 al Colegiului Disciplinar de pe lingă Consiliul Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorilor Judecătoriei Bălti Stănilă Diana si Gherasim Dumitru și a menţinut Hotărîrea nr. 157/25 din 11 noiembrie 2016 a Completului de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lingă Consiliul Superior al Magistraturii.

Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 145/8 din 05 mai 2017, a respins contestaţia declarată de către Cozma Andrei, împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 27 februarie 2017 de respingere a sesizării acestuia din 21 februarie 2017, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Bălţi, Cucerescu Ana şi Gherasim Dumitru.

Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 5/3 din 20 februarie 2015 a respins contestația depusă de Andrei Cozma împotriva deciziei Inspecției Judiciare nr. 79 p/m din 21 ianuarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării/plîngerii privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de președintele Judecătoriei Bălți Dumitru Gherasim și judecătorul Judecătoriei Bălți Ana Cucerescu. În opinia autorului sesizării, judecătorii menționați au admis abateri de la prevederile normelor legale și urmau a fi sancționați în temeiul art. 22 alin. 1 lit. a), f) din Legea cu privire la satutul judecătorului, adica, pentru încălcarea obligației de imparțialitate și nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a dosarelor.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 11 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii şi Completele de admisibilitate a Colegiului Disciplinar în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014-2015 au fost depuse 7 sesizări neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2011-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 6 petiții neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 20/2 din 09 Februarie 2018

Hotărârea nr. 3/2 din 24 februarie 2017

Hotărârea nr. 145/8 din 05 mai 2017

Hotărârea nr. 5/3 din 20 februarie 2015

Știri
 • Cine sunt judecătorii care se bucură de încrederea președintelui Dodon

  Președintele Igor Dodon a semnat decretele de numire în funcție a președinților și vicepreședințelor instanțelor nou-create. Dintre cele 22 de candidaturi propuse de Consiliul Superior al Magistraturii, 10 au fost respinse, iar 12 – acceptate.

  Astfel, președintele Republicii Moldova a semnat decretele de numire în funcția de președinte la Judecătoria Bălți – a judecătorului Dumitru Gherasim, la Judecătoria Cimișlia – a judecătorului Gheorghe Burdujan, la Judecătoria Cahul – a judecătorului Dmitrii Fujenco, la Judecătoria Soroca – a judecătorului Marcel Soficiuc, la Judecătoria Ungheni – a judecătorului Vasile Șchiopu, la Judecătoria Orhei – a judecătorului Veronica Cupcea. Conform Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, magistrații au fost numiți pe un termen de 4 ani, începând cu 1 ianuarie 2017.

  Președintele Igor Dodon a semnat decretele de numire în funcție a președinților și vicepreședințelor instanțelor nou-create. Dintre cele 22 de candidaturi propuse de Consiliul Superior al Magistraturii, 10 au fost respinse, iar 12 – acceptate.

  Astfel, președintele Republicii Moldova a semnat decretele de numire în funcția de președinte la Judecătoria Bălți – a judecătorului Dumitru Gherasim, la Judecătoria Cimișlia – a judecătorului Gheorghe Burdujan, la Judecătoria Cahul – a judecătorului Dmitrii Fujenco, la Judecătoria Soroca – a judecătorului Marcel Soficiuc, la Judecătoria Ungheni – a judecătorului Vasile Șchiopu, la Judecătoria Orhei – a judecătorului Veronica Cupcea. Conform Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, magistrații au fost numiți pe un termen de 4 ani, începând cu 1 ianuarie 2017.

  De asemenea, Președintele Republicii Moldova a semnat decretele de numire în funcția de vicepreședinte la Judecătoria Chișinău, a judecătorilor Luiza Gafton, Victor Burduh, Dorin Dulghieru, la Judecătoria Comrat – a judecătorului Igor Botezatu, la Judecătoria Hîncești – a judecătorului Marcel Juganari. Și în acest caz, mandatele magistraților sunt de 4 ani.

  Amintim că aproape jumătate dintre candidaturile înaintate de către Consiliul Superior al Magistraturii, pentru funcția de vicepreședinte și președinte ai instanțelor judecătorești, au fost respinse de către șeful statului. Motivul invocat ține de integritatea candidaților. Șeful statului a solicitat CSM să examineze suplimentar candidaturile.

  Astfel, pentru funcția de vicepreședinte de instanță, au fost respinse următoarele candidaturi:
  Oleg Melniciuc – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău;
  Ion Rusu – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia;
  Vadim Belous – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca;
  Alexandru Parfeni – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni;
  Ion Nașco – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Căușeni;
  Maria Chiperi – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi.

  Șeful statului a respins și patru candidaturi pentru funcția de președinte de instanță. Este vorba de:

  Vitalie Zaporojan – în funcția de președinte al Judecătoriei Drochia;
  Sergiu Osoianu – în funcția de președinte al Judecătoriei Stășeni;
  Veaceslav Suciu – în funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni;
  Mihail Macar – în funcția de președinte al Judecătoriei Hîncești.

  Igor Dodon a scris că sistemul judecătoresc din Republica Moldova este unul vulnerabil, deși există destui judecători profesioniști și care se bucură de respect în societate. Tot el a mai menționat că o ,,reformă profundă” a sistemului judecătoresc nu trebuie să vizeze doar schimări structural-organizatorice, ci o abordare mult mai complexă, viziuni noi și conducători noi.

  Potrivit legii, în cazul în care persoanele respinse de către șeful statului vor considera că motivele invocate de președinte nu sunt întemeiate, vor avea dreptul să depună, din nou, cerere de numire în funcție la CSM. Candidații, care vor obține opt voturi ale membrilor Consiliului din 12, vor fi propuși, repetat, șefului statului, iar acesta va fi obligat să semneze decretul de numire.
  sursa: bizlaw.md

 • Magistrați cu probleme de integritate, numiți la conducerea unor judecătorii. Membru CSM: „Credeți că aveți dreptul moral să candidați?”

  Câțiva judecători despre care presa a scris anterior că ar avea probleme de integritate au fost votați astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii în funcții de conducere în viitoarele instanțe care vor fi reorganizate după optimizarea hărții judecătorești.

  Astfel, actualul președinte al Judecătoriei Râșcani, Oleg Melniciuc, a fost propus președintelui republicii pentru a fi numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, instanță care va fi creată urmare a contopirii celor cinci judecătorii de sector din Capitală. 

  Câțiva judecători despre care presa a scris anterior că ar avea probleme de integritate au fost votați astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii în funcții de conducere în viitoarele instanțe care vor fi reorganizate după optimizarea hărții judecătorești.

  Astfel, actualul președinte al Judecătoriei Râșcani, Oleg Melniciuc, a fost propus președintelui republicii pentru a fi numit în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, instanță care va fi creată urmare a contopirii celor cinci judecătorii de sector din Capitală. 

  Inițial, Melniciuc a optat pentru funcția de președinte al viitoarei Judecătorii Chișinău, dar s-a retras ulterior din cursă. Acum doi ani, CSM l-a propus pe Oleg Melniciuc, pe atunci judecător și vicepreședinte al Judecătoriei sectorului Râșcani, la funcția de președinte al aceleiași instanțe. Nicolae Timofti a scris negru pe alb că obiectivitatea magistratului provoacă îndoieli. „În viziunea mea, activitatea domnului Melniciuc în calitatate de vicepreședinte și cea de înfăptuire a justiției în unele cauze civile sunt activități desfășurate cu abateri de la normele Legii cu privire la statutul judecătorului și Codului de etică a judecătorului, precum și în condițiile existenței conflictului de interese”, se arată în document. În context, șeful statului a amintit despre un control complex efectuat la acestă instanță în urma căruia activitatea acestei judecătorii a fost apreciată ca fiind nesatisfăcătoare. În iunie 2013 Nicolae Timofti l-a numit șef la Judecătoria sectorului Râșcani. La ultima Adunare generală a judecătorilor, el a candidat la funcția de membru al Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, dar nu a fost ales. Oleg Melniciuc a criticat în repetate rânduri reorganizarea sistemului judecătoresc. Astăzi, 29 noiembrie, portalul Anticoruptie.md, publică o nouă investigație despre averile lui Oleg Melniciuc.

  Tot în funcția de vicepreședinte al viitoarei Judecătorii Chișinău au fost votați Luiza Gafton, președinta Judecătoriei Botanica, Dorin Dulghieru, președintele Judecătoriei Buiucani,  și Victor Burduh, președintele Judecătoriei Ciocana. Dulghieru este cunoscut opiniei publice pentru sentința de achitare dictată în dosarul fostului ministru al Dezvoltării Informaționale, Vladimir Molojen, învinuit de abuz de putere și neglijență în serviciu cu urmări grave pentru faptul că a încheiat, din numele Întreprinderii de Stat Registru, în anul 2008, un contract de publicitate cu firma fiului și soției sale, Altent-Com, chiar dacă astfel de servicii nu erau necesare, întrucât Registru este singura structură care perfectează acte de identitate, deci oamenii și fără servicii de publicitate vor apela la ea. De asemenea, fostul demnitar a fost învinuit că nu a desfăcut contractele existente la venirea sa în funcție. Astfel, el și subalternii săi ar fi adus Întreprinderii un prejudiciu de 2.802.188 lei.

  Un alt candidat la funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, Ion Țurcan, fost președinte al Judecătoriei sectorului Centru, a fost luat la rost de membrii CSM. „Dvs. considerați că puteți candida pentru această funcție după toate scandalurile în care ați fost implicat? Și nu mă refer tocmai la hotărârile de judecată pe care le-ați adoptat. Credeți că aveți acest drept moral?”, l-a întrebat membra CSM Tatiana Răducanu. În replică, Țurcan a răspuns că i se pare că are tot dreptul să candideze.

  CSM nu a ales astăzi și un nou președinte al acestei instanțe. Singurul candidat, Radu Țurcan, judecător la Judecătoria Botanica, nu a acumulat numărul necesar de voturi, astfel încât Consiliul a anunțat un nou concurs pentru această funcție. Concursuri noi pentru funcția de președinte de instanță vor mai avea loc și la Judecătoriile Anenii Noi și Edineț.

  În schimb, alte zece instanțe naționale de fond s-au ales cu președinți noi. Astfel, președinte al Judecătoriei Bălți a fost ales Dumitru Gherasim, președinte al Judecătoriei Cahul – Dmitri Fujenco, președinte al Judecătoriei Cimișlia – Gheorghe Burdujan, președinte al Judecătoriei Drochia – Vitalie Zaporojan, președinte al Judecătoriei Strășeni – Sergiu Osoianu, președinte al Judecătoriei Ungheni – Vasile Șchiopu, președinte al Judecătoriei Hâncești – Mihail Macar, președinte al Judecătoriei Orhei – Veronica Cupcea și președinte al Judecătoriei Soroca – Marcel Sofciuc.

  De asemenea, mai multe instanțe naționale s-au ales cu noi vicepreședinți. La Bălți a fost votat Valeriu Pădurari, la Căușeni – Ion Nașco, la Judecătoria Anenii Noi – Maria Chiperi, Comrat – Igor Botezatu, Drochia – Ion Rusu, Ungheni – Alexandru Parfene.
  sursa: anticoruptie.md

   

   

 • Noi membri în colegiile Consiliului Superior al Magistraturii

  Noi membri în colegiile subordonate Consiliului Superior al Magistraturii. Astăzi a avut loc Adunarea generală extraordinară a judecătorilor, unde au fost votaţi noii reprezentanţi din partea instanţelor.

  Astfel, în Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor au fost aleşi Dumitru Gherasim, Petru Moraru şi Nelea Budăi. La Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor au acces în funcţie Alexandru Gheorghieş, Mihail Macar, Liliana Catan şi Nicolae Craiu, cel din urmă fiind cumnatul membrului CSM Gheorghe Avornic.

  Noi membri în colegiile subordonate Consiliului Superior al Magistraturii. Astăzi a avut loc Adunarea generală extraordinară a judecătorilor, unde au fost votaţi noii reprezentanţi din partea instanţelor.

  Astfel, în Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor au fost aleşi Dumitru Gherasim, Petru Moraru şi Nelea Budăi. La Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor au acces în funcţie Alexandru Gheorghieş, Mihail Macar, Liliana Catan şi Nicolae Craiu, cel din urmă fiind cumnatul membrului CSM Gheorghe Avornic.

  În Colegiul Disciplinar a fost ales Anatolie Galben. Pe Galben presa l-a supranumit „judecătorul din iad” pentru faptul că în timpul evenimentelor din aprilie 2009 a judecat tineri, contrar legii, în comisariatele de poliţie. 

  La eveniment au participat 334 de judecători din 403. În cursă au fost înregistraţi mai mulţi candidaţi, însă nu toţi au obţinut numărul necesar de voturi. 
  sursa: jurnal.md

 • Află cine a fost numit în funcție de președinte al Judecătoriei Bălți

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a șapte magistrați.
  Domnul Dumitru Gherasim a fost numit în funcție de președinte al Judecătoriei Bălți

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a șapte magistrați.
  Domnul Dumitru Gherasim a fost numit în funcție de președinte al Judecătoriei Bălți

   

 • Reuşitele din reforma justiţiei

  După Curtea de Apel, şi Judecătoria Bălţi urmează să treacă printr-un proces de reparaţie capitală în 2015. „De fapt, schimbările au început încă din acest an, când a fost renovat sediul pentru asistenţii judiciari. Condiţiile pentru judecători sunt în prezent mult mai bune. Cu siguranţă că judecătorii au acum toate condiţiile pentru a-şi face meseria la cel mai înalt nivel”, spune Dumitru Gherasim, preşedintele Judecătoriei Bălţi.

  După Curtea de Apel, şi Judecătoria Bălţi urmează să treacă printr-un proces de reparaţie capitală în 2015. „De fapt, schimbările au început încă din acest an, când a fost renovat sediul pentru asistenţii judiciari. Condiţiile pentru judecători sunt în prezent mult mai bune. Cu siguranţă că judecătorii au acum toate condiţiile pentru a-şi face meseria la cel mai înalt nivel”, spune Dumitru Gherasim, preşedintele Judecătoriei Bălţi.

  continuare:zdg.md

 • Топ некомпетентных судей Молдовы

  Самые некомпетентные судьи работают в Апелляционной палате Кишинёва и судах Буюкан и Ботаники. Об этом говорят данные, опубликованные на электронной странице judecаtori.evaluеz.eu. Деятельность служителей Фемиды оценили по нескольким критериям: профессионализм, этичность и качество принятых решений. Посетители сайта составили антирейтинг молдавских судей. В первую пятёрку тех, кто получил низшие оценки, вошли Дмитрий Королевски, Дмитрий Герасим, Елена Кобзак, Геннадий Морозан и Ион Цуркан.

  Самые некомпетентные судьи работают в Апелляционной палате Кишинёва и судах Буюкан и Ботаники. Об этом говорят данные, опубликованные на электронной странице judecаtori.evaluеz.eu. Деятельность служителей Фемиды оценили по нескольким критериям: профессионализм, этичность и качество принятых решений. Посетители сайта составили антирейтинг молдавских судей. В первую пятёрку тех, кто получил низшие оценки, вошли Дмитрий Королевски, Дмитрий Герасим, Елена Кобзак, Геннадий Морозан и Ион Цуркан.

  В списке служителей Фемиды с самым низким рейтингом фигурируют и известные имена, такие как Ион Плешка, Анатолий Дога, Алла Кобаняну, Адела Андроник и Михаил Чугуряну.В первую пятёрку наилучших судей попали Геннадий Плэмэдялэ, Люба Прутяну, Екатерина Паланчук, Пётр Морару и Юрий Котруца. Среди известных служителей Фемиды, получивших высший балл -  судьи Апелляционной палаты Кишинёва Людмила Попова и Анна Гаврилицэ, а также их коллега из Буюканского суда Дорин Дулгиеру.

  Judecatori.evaluez.eu - это проект, предназначенный для оценки молдавской юстиции. Посетители сайта могут оценить деятельность 439 судей из 54-х инстанций по шкале от одного до пяти.

 • Кадровые перестановки в судебной системе

  В минувшую пятницу в Высшем совете магистратуры сменилось руководство. После того, как несколько членов ВСМ высказали недовольство в адрес Думитру Вистерничана, он заявил о желании покинуть пост председателя по собственной инициативе. Среди основных претензий – необеспечение независимости судебной власти, недостаточная транспарентность при принятии решений и неэффективный менеджмент. По итогам тайного голосования новым председателем ВСМ был избран Николае Тимофти, которого поддержали 8 из 10 членов совета, присутствовавших на заседании. На освободившийся пост также претендовал другой член ВСМ Александру Арсени, однако его кандидатура получила всего два голоса.

  В минувшую пятницу в Высшем совете магистратуры сменилось руководство. После того, как несколько членов ВСМ высказали недовольство в адрес Думитру Вистерничана, он заявил о желании покинуть пост председателя по собственной инициативе. Среди основных претензий – необеспечение независимости судебной власти, недостаточная транспарентность при принятии решений и неэффективный менеджмент. По итогам тайного голосования новым председателем ВСМ был избран Николае Тимофти, которого поддержали 8 из 10 членов совета, присутствовавших на заседании. На освободившийся пост также претендовал другой член ВСМ Александру Арсени, однако его кандидатура получила всего два голоса.

  Николае Тимофти работает в судебной системе более 35 лет, а в Высшем совете магистратуры состоит с момента его образования. Новый глава ВСМ пока решил не снимать свою кандидатуру с конкурса на должность председателя Высшей судебной палаты, однако очевидно, что круг претендентов на этот пост сужается. На прошлой неделе свою заявку отозвал судья Европейского суда по правам человека Михаил Поалелунжь. Его называли одной из наиболее вероятных кандидатур, по которой мог быть найден компромисс в парламенте. Это решение страсбургский судья объяснил обстоятельствами личного характера, о которых пока предпочитает не распространяться. Ожидается, что финалист конкурса будет назван ВСМ после 29 марта, когда истекают полномочия нынешнего председателя Иона Муруяну.

  «Критика в отношении Высшего совета магистратуры во многом объясняется отсутствием прозрачности в его деятельности, даже по отношению к судейскому корпусу, - отметил для «ЛП» г-н Тимофти. – Нам предстоит наладить рабочий контакт со всеми председателями судов, с судьями, чтобы они знали обо всем, что происходит в органе самоуправления, могли высказывать свои предложения, более активно участвовать в обсуждении актуальных проблем и принятии решений. В ближайшее время мы с коллегами пригласим руководителей судов на рабочую встречу, а также посетим каждую судебную инстанцию, чтобы ознакомиться на месте с проблемами, с которыми сталкиваются судьи».

 • На чём ездит городское начальство?

  «Волга», особенно чёрная, — излюбленная служебная машина городских чиновников советского времени и первых лет независимости Молдовы. Правда, любовь эта была вынужденной — других вариантов тогда существовало не слишком много, иномарки — только у буржуев, а на «Жигулях» или «Москвиче» кататься по работе руководящему звену как-то не к лицу. В наши дни выбор автомобилей почти неисчерпаем — нужны лишь средства, благо, не личные, а казённые. Так что же выбирает для поездок по государственным делам теперешнее бельцкое начальство? Мы подготовили серию официальных запросов в различные государственные учреждения, муниципальные предприятия и предприятия с государственным капиталом. Оговоримся, что охватить все действующие в Бельцах госструктуры и юридические лица, которые распоряжаются публичной собственностью, сложно.

  «Волга», особенно чёрная, — излюбленная служебная машина городских чиновников советского времени и первых лет независимости Молдовы. Правда, любовь эта была вынужденной — других вариантов тогда существовало не слишком много, иномарки — только у буржуев, а на «Жигулях» или «Москвиче» кататься по работе руководящему звену как-то не к лицу. В наши дни выбор автомобилей почти неисчерпаем — нужны лишь средства, благо, не личные, а казённые. Так что же выбирает для поездок по государственным делам теперешнее бельцкое начальство? Мы подготовили серию официальных запросов в различные государственные учреждения, муниципальные предприятия и предприятия с государственным капиталом. Оговоримся, что охватить все действующие в Бельцах госструктуры и юридические лица, которые распоряжаются публичной собственностью, сложно.

  Поэтому мы составляли свои запросы так, чтобы получилась выборка по разным сферам: местные власти и муниципальные предприятия, деконцентированные (т. е. подчиняющиеся центральным властям) службы, правоохранительные структуры, госпредприятия (АО, где есть доля государства). Мы попросили сообщить нам, какие служебные автомобили используются для нужд администрации того или иного учреждения, какова марка, год выпуска, государственные регистрационные номера каждой из машин, за кем закреплено то или иное транспортное средство. Также мы просили указать, какой орган, в каком году и на какую сумму осуществлял закупку автомобилей и пр. Какие законы есть? Прежде чем приступить к обзору, обратим внимание на то, какие правовые акты регулируют пользование служебными авто в стране.

  Это Постановление Правительства № 1404 от 30.12.2005 «О порядке использования органами публичного управления служебного легкового автотранспорта». Документ утверждает лимит число машин для того или иного органа власти или ответственное лицо и годовой лимит пробега. К примеру, премьер-министру по работе положены целых три автомобиля без лимита пробега.

 • Avocat agresat de președintele Judecătoriei Bălți

  După ce mi-a fost smulsă camera video de către președintele Judecătoriei Bălți, am solicitat returnarea acesteia, filmând comportamentul magistratului și intervenția tardivă a poliției…

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU