Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Cazacicov Andrei
Căutare avansată
foto: captura imagini video presedinte.md

Grosu Mihaela

Judecătorie Străşeni, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 03 decembrie 2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1452-VIII din 12 februarie 2020, doamna Grosu Mihaela a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1394-VII din 03 decembrie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni.

Instruire/Diplome
31 martie 2013 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 9,29

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

13.12.2010 - 30.09.2011 - specialist la Judecătoria Strășeni
01.04.2013 - Inspector Superior asupra controlului executării hotărîrilor
04.04.2013 - trasferată în funcția publică de execuție de specialist superior, secția Evidență și documentare procesuală la Judecătoria Strășeni
03.10.2013 - transferată în funcția de asistent judiciar la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău

Publicații
Coautorul articolului științific: ”Opera de artă plastică - un bun ce face parte din domeniul public sau din domeniul privat”, Revista INJ, nr. 1- 2014, pag. 42-48

Data numirii în funcție: 03 decembrie 2014

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 1452-VIII din 12 februarie 2020, doamna Grosu Mihaela a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1394-VII din 03 decembrie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni.


Instruire/Diplome
31 martie 2013 - a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției, obținînd media generală de 9,29

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

13.12.2010 - 30.09.2011 - specialist la Judecătoria Strășeni
01.04.2013 - Inspector Superior asupra controlului executării hotărîrilor
04.04.2013 - trasferată în funcția publică de execuție de specialist superior, secția Evidență și documentare procesuală la Judecătoria Strășeni
03.10.2013 - transferată în funcția de asistent judiciar la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău

Publicații
Coautorul articolului științific: ”Opera de artă plastică - un bun ce face parte din domeniul public sau din domeniul privat”, Revista INJ, nr. 1- 2014, pag. 42-48

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 105/11 din 11 octombrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Mihaela Grosu de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 67/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Mihaela Grosu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38, ceea ce constituie 84,44%;
Judecător de drept comun:
- în anul 2016 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37 ceea ce constituie 88,09%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 61 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 50 ceea ce constituie 81,96%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 79,31%.
Judecător de instrucţie:
- în anul 2018 au fost contestate în total 12 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10 ceea ce constituie 83,33%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 514 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,36%;
Judecător de drept comun:
- în anul 2016, din 306 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,96%;
- în anul 2017, din 494 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,22%;
- în anul 2018, din 430 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,39%.
Judecător de instrucţie:
- în anul 2018, din 121 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,65%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 105/11 din 11 octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Mihaela Grosu de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 83 de puncte.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 353/20 din 19 septembrie 2019 materialele, în privința judecătorului Mihaela Grosu de la Judecătoria Străşeni (sediul central), au fost remise la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare, în baza cererii judecătorului privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 67/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Mihaela Grosu de la Judecătoria Strășeni (sediul Strășeni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărîrea nr. 46/6 din 18 iunie 2014, a fost admisă candidatura doamnei Grosu Mihaela pentru participarea la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 83/4 din 16 martie 2023, se conferă gradul IV (patru) de calificare judecătorului de la Judecătoria Strășeni, Mihaela Grosu.

Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V de calificare judecătoarei Mihaela Grosu de la Judecătoria Strășeni.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 105/11 din 11 octombrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Mihaela Grosu de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 67/8 din 20 iulie 2018, Hotărâri adoptate de judecătorul Mihaela Grosu care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38, ceea ce constituie 84,44%;
Judecător de drept comun:
- în anul 2016 au fost contestate în total 42 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37 ceea ce constituie 88,09%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 61 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 50 ceea ce constituie 81,96%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 23 ceea ce constituie 79,31%.
Judecător de instrucţie:
- în anul 2018 au fost contestate în total 12 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10 ceea ce constituie 83,33%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate:
2015, din 514 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,36%;
Judecător de drept comun:
- în anul 2016, din 306 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,96%;
- în anul 2017, din 494 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,22%;
- în anul 2018, din 430 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,39%.
Judecător de instrucţie:
- în anul 2018, din 121 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,65%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 105/11 din 11 octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Mihaela Grosu de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 83 de puncte.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 353/20 din 19 septembrie 2019 materialele, în privința judecătorului Mihaela Grosu de la Judecătoria Străşeni (sediul central), au fost remise la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor în vederea evaluării extraordinare, în baza cererii judecătorului privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit Hotărârii nr. 67/8 din 20 iulie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Mihaela Grosu de la Judecătoria Strășeni (sediul Strășeni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine

Prin Hotărîrea nr. 46/6 din 18 iunie 2014, a fost admisă candidatura doamnei Grosu Mihaela pentru participarea la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 83/4 din 16 martie 2023, se conferă gradul IV (patru) de calificare judecătorului de la Judecătoria Strășeni, Mihaela Grosu.

Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V de calificare judecătoarei Mihaela Grosu de la Judecătoria Strășeni.

 

Hotărârea nr. 83/4 din 16 martie 2023

Hotărârea nr. 353/20 din 19 septembrie 2019

Hotărârea nr. 105/11 din 11 octombrie 2019

Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019

Hotărârea nr. 67/8 din 20 iulie 20 iulie

Hotărîrea nr. 46/6 din 18 iunie 2014

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Mihaela Grosu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 67/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Mihaela Grosu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 92/6 din 29 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Mereuță Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 221s-270p/m din 16 martie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 01 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Grosu Mihaela de la Judecătoria Strășeni (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 226/9 din 24 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Lisnic Olesea împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.743s-1099p/m, nr.761s-1130p/m, nr.764s-1133p/m, nr.771s-1142p/m, nr.748s-1171p/m, nr.789s-1176p/m din 11 septembrie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 10 august 2020, 12 august 2020, 13 august 2020, 19 august 2020, 20 august 2020 asupra acțiunilor judecătorului Grosu Mihaela de la Judecătoria Strășeni (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 21/1 din 31 ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе Lisnic Olesea, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1330s-1601p/m, nr. 1353s-1638p/m și nr. 1361s-1938p/m din 29 Noiembrie 2019, emise pe marginea sesizărilor depuse la 31 Octombrie 2019, 03 Noiembrie 2019 și 07 Noiembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Grosu Mihaela de la Judecătoria Strășeni, sediul Central.

Prin Hotărârea nr. 238/9 din 13 Iulie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Nițu Vasile împotriva deciziei Inspecției judiciare din 14 iunie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Nițu Vasile cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Străşeni, Mihaela Grosu.

Conform Hotărîrii nr. 120/7 din 18 aprilie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de Enciu Serghei împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 13 octombrie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Enciu Serghei cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Strășeni, Mihaela Grosu.

Prin Hotărîrea nr. 147/21 din 13 noiembrie 2015, Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de cet.Munteanu Ivan, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 18 mai 2015 de respingere a sesizării acestuia din 07 mai 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Strășeni, Grosu Mihaela.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 5 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 10 sesizări care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Mihaela Grosu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr. 67/8 din 20 iulie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2015-2017), pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Mihaela Grosu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 92/6 din 29 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Mereuță Svetlana împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 221s-270p/m din 16 martie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 01 martie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Grosu Mihaela de la Judecătoria Strășeni (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 226/9 din 24 noiembrie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Lisnic Olesea împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr.743s-1099p/m, nr.761s-1130p/m, nr.764s-1133p/m, nr.771s-1142p/m, nr.748s-1171p/m, nr.789s-1176p/m din 11 septembrie 2020, emise pe marginea sesizărilor depuse la 10 august 2020, 12 august 2020, 13 august 2020, 19 august 2020, 20 august 2020 asupra acțiunilor judecătorului Grosu Mihaela de la Judecătoria Strășeni (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 21/1 din 31 ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе Lisnic Olesea, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1330s-1601p/m, nr. 1353s-1638p/m și nr. 1361s-1938p/m din 29 Noiembrie 2019, emise pe marginea sesizărilor depuse la 31 Octombrie 2019, 03 Noiembrie 2019 și 07 Noiembrie 2019 asupra acțiunilor judecătorului Grosu Mihaela de la Judecătoria Strășeni, sediul Central.

Prin Hotărârea nr. 238/9 din 13 Iulie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Nițu Vasile împotriva deciziei Inspecției judiciare din 14 iunie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Nițu Vasile cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Străşeni, Mihaela Grosu.

Conform Hotărîrii nr. 120/7 din 18 aprilie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de Enciu Serghei împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 13 octombrie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Enciu Serghei cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Strășeni, Mihaela Grosu.

Prin Hotărîrea nr. 147/21 din 13 noiembrie 2015, Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de cet.Munteanu Ivan, împotriva deciziei Inspecției judiciare din 18 mai 2015 de respingere a sesizării acestuia din 07 mai 2015, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Strășeni, Grosu Mihaela.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 5 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada evaluată (2015 - 2017), au fost înregistrate 10 sesizări care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 92/6 din 29 aprilie 2022

Hotărârea nr. 21/1 din 31 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 238/9 din 13 iulie 2018

Hotărîrea nr. 147/21 din 13 noiembrie 2015

Hotărîrea nr. 120/7 din 18 aprilie 2016

Știri
 • 6 magistrați urmează să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Cine sunt aceștia

  Membrii revocați ai Consiliului Superior al Magistraturii se întrunesc, din nou, în ședință marți, 19 noiembrie. Pe ordinea de zi au fost incluse 27 de subiecte, inclusiv solicitarea depusă de șase magistrați de a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Cererile au fost semnate de către judecătorii:

  Membrii revocați ai Consiliului Superior al Magistraturii se întrunesc, din nou, în ședință marți, 19 noiembrie. Pe ordinea de zi au fost incluse 27 de subiecte, inclusiv solicitarea depusă de șase magistrați de a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

  Cererile au fost semnate de către judecătorii:

  Mihaela Grosu, de la Judecătoria Strășeni;
  Olga Bejenari, de la Judecătoria Chișinău;
  Sergiu Suvac, de la Judecătoria Chișinău;
  Iurie Malcoci, de la Judecătoria Bălți;
  Sofia Aramă, de la Judecătoria Cimișlia;
  Valentina Stratulat, de la Judecătoria Ungheni.

  Toți șase magistrați au primit calificativul foarte bine de la Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor. Cinci dintre magistrați au fost numiți în funcție la sfârșitul anului 2014, iar unul la începutul anului 2015.

  Mihaela Grosu, Olga Bejenari, Sergiu Suvac și Valentina Stratulat au devenit judecători după ce au absolvit Institutul Național al Justiției. La examenele de absolvire aceștia au obținut media generală între 9,29 și 9,63. Ceilalți doi magistrați care au solicitat să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă au ajuns în funcțiile de judecători în baza experienței de muncă acumulată anterior. Iurie Malcoci a fost procuror timp de 20 de ani, iar Sofia Aramă a activat ca avocat.

  Amintim că, în luna august Consiliul Superior al Magistraturii a propus ca Sofia Aramă să fie numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia pentru un mandat de patru ani.
  Sursa: bizlaw.md

 • Trei magistrați urmează să fie avansați în gradul de calificare. Cine sunt aceștia

  Trei magistrați de la Judecătoria Hîncești și Judecătoria Strășeni ar putea avansa în gradul de calificare deținut. O decizie în acest sens urmează să fie luată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în ședința de marți. Candidaturile magistraților au fost propuse de conducerea celor două instanțe.

  Astfel, potrivit ordinii de zi a ședintei a CSM, Lilia Roic-Botezatu și Natalia Berbec de la instanța din Hîncești, urmează să primească gradul de calificare V. Ambele au fost evaluate cu foarte bine de Colegiul de evaluare. Potrivit portalului magistrat.md, Lilia Roic-Botezatu a fost numită în funcție în anul 2015. Aceasta a susținut examenul de capacitate la Institutul Național al Justiției cu media general egală cu 7,5. Până a ajunge magistrat, Lilia Roic-Botezatu a activat la Curtea Supremă de Justiție și a fost avocat timp de aproximativ patru ani.

  Trei magistrați de la Judecătoria Hîncești și Judecătoria Strășeni ar putea avansa în gradul de calificare deținut. O decizie în acest sens urmează să fie luată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în ședința de marți. Candidaturile magistraților au fost propuse de conducerea celor două instanțe.

  Astfel, potrivit ordinii de zi a ședintei a CSM, Lilia Roic-Botezatu și Natalia Berbec de la instanța din Hîncești, urmează să primească gradul de calificare V. Ambele au fost evaluate cu foarte bine de Colegiul de evaluare. Potrivit portalului magistrat.md, Lilia Roic-Botezatu a fost numită în funcție în anul 2015. Aceasta a susținut examenul de capacitate la Institutul Național al Justiției cu media general egală cu 7,5. Până a ajunge magistrat, Lilia Roic-Botezatu a activat la Curtea Supremă de Justiție și a fost avocat timp de aproximativ patru ani.

  Tot în anul 2015 a fost numită în funcție și Natalia Berbec. Anterior, aceasta a fost jurist la mai multe întreprinderi și a activat în cadrul Judecătoriei Chișinău. Examenul de capacitate la INJ Natalia Berbec l-a susținut cu media 9,17.

  De asemnea, marți CSM urmează să examineze solicitarea de acordare a gradului IV de calificare magistratei Mihaela Grosu, de la Judecătoria Strășeni. Aceasta a fost numită în funcție în anul 2014, iar anterior a fost funcționar în cadrul aceleiași instanțe, dar și la Judecătoria Chișinău. Mihaela Grosu a absolvit cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de judecător din cadrul Institutului Național al Justiției cu media generală de 9,29.

  Conform prevederilor legale, gradul de calificare cinci se acordă judecătorilor instanțelor de prim nivel. Totodată, gradul V se acordă după expirarea unui an de la numirea în  funcţie pentru prima dată.

  Gradele de calificare ale judecătorilor au un caracter onorific și sunt conferite pentru înalt profesionalism, merite deosebite în domeniul justiției și îndeplinirea exemplară a  atribuțiilor de serviciu. Acestea se acordă magistraților, care au obținut calificativul ”foarte bine” şi ”excelent” la ultima evaluare.
  Sursa: bizlaw.md

 • Judecătoarea care a condamnat, arestat și eliberat în doar două zile

  Miha­ela Gavriliță-Grosu este jude­că­toa­rea care a condamnat-o la 3 ani și 8 luni de închi­soare pe Vic­to­ria Pru­teanu, o tânără mamă din s. Onești, Stră­șeni, pen­tru că și-a înjun­ghiat mor­tal soțul care o bătea. Fiică de jude­că­tor, magis­trata locu­iește într-o casă de lux din or. Stră­șeni, pe care o deține încă de la vâr­sta de 20 de ani. La doar o zi după ce a pro­nun­țat sen­tința și a dis­pus ares­ta­rea incul­pa­tei chiar în sala de jude­cată, în fața celor cinci copii pe care-i crește și care plân­geau în hohote, la pre­siu­nea soci­e­tă­ții civile, dar și după impli­ca­rea minis­tru­lui Jus­ti­ției, magis­trata și-a schim­bat pozi­ția. Aceasta a decis ca, până la intra­rea sen­tin­ței în vigoare, femeia cu 5 copii să rămână în arest la domi­ci­liu. Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii a anun­țat că va ancheta acest caz.

  Jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță are acum 27 de ani. Ea este fiica lui Mihail Gavri­liță, fost pre­șe­dinte al Jude­că­to­riei Stră­șeni, ple­cat din sis­tem în 2014 pen­tru a-i lăsa loc fii­cei sale. A fost numită în func­ție, con­form infor­ma­ți­i­lor de pe site-ul magistrat.md, în decem­brie 2014, la scurt timp după ce tatăl ei, Mihail Gavri­liță, se pen­siona.

  Miha­ela Gavriliță-Grosu este jude­că­toa­rea care a condamnat-o la 3 ani și 8 luni de închi­soare pe Vic­to­ria Pru­teanu, o tânără mamă din s. Onești, Stră­șeni, pen­tru că și-a înjun­ghiat mor­tal soțul care o bătea. Fiică de jude­că­tor, magis­trata locu­iește într-o casă de lux din or. Stră­șeni, pe care o deține încă de la vâr­sta de 20 de ani. La doar o zi după ce a pro­nun­țat sen­tința și a dis­pus ares­ta­rea incul­pa­tei chiar în sala de jude­cată, în fața celor cinci copii pe care-i crește și care plân­geau în hohote, la pre­siu­nea soci­e­tă­ții civile, dar și după impli­ca­rea minis­tru­lui Jus­ti­ției, magis­trata și-a schim­bat pozi­ția. Aceasta a decis ca, până la intra­rea sen­tin­ței în vigoare, femeia cu 5 copii să rămână în arest la domi­ci­liu. Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii a anun­țat că va ancheta acest caz.

  Jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță are acum 27 de ani. Ea este fiica lui Mihail Gavri­liță, fost pre­șe­dinte al Jude­că­to­riei Stră­șeni, ple­cat din sis­tem în 2014 pen­tru a-i lăsa loc fii­cei sale. A fost numită în func­ție, con­form infor­ma­ți­i­lor de pe site-ul magistrat.md, în decem­brie 2014, la scurt timp după ce tatăl ei, Mihail Gavri­liță, se pen­siona.

  Casa de lux a judecătoarei

  Tânăra magis­trată locu­ieşte într-un imo­bil de mili­oane pe str. Mio­riţa din Stră­șeni, fiind vecină de car­tier cu Ale­xan­dru Rață, pro­cu­ror de Stră­şeni, dar şi cu mai mulţi fun­cţio­nari locali. Tânăra jude­că­toare a intrat în pose­sia casei pe când avea doar 20 de ani, imo­bi­lul fiind con­struit, cel mai pro­ba­bil, de către tatăl său. În 2013, aceasta a absol­vit Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ției (INJ) şi a acti­vat o peri­oadă la Jude­că­to­ria Stră­şeni, insti­tu­ție con­dusă atunci de tatăl său, iar ulte­rior a fost anga­jată la Jude­că­to­ria Buiu­cani, în cali­tate de spe­cia­list, inspec­tor supe­rior asu­pra con­tro­lu­lui exe­cu­tă­rii hotă­râri­lor, spe­cia­list supe­rior în Sec­ția evi­dență și docu­men­tare pro­ce­su­ală și asis­tent judi­ciar. Prin Hotă­rârea CSM din 18 iunie 2014, can­di­da­tura sa a fost admisă la con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea func­ți­i­lor vacante de jude­că­tor. Ini­țial, can­di­da­tura sa a fost res­pinsă, la scurt timp, însă, pe 3 decem­brie 2014, este, totuși, numită, pe un ter­men de cinci ani, în func­ția de magis­trat la Jude­că­to­ria Stră­șeni. Cu doar câteva luni îna­inte ca fiica sa să devină jude­că­toare, Mihail Gavri­liță a ple­cat, subit, la pen­sie, în apri­lie 2014, deși mai avea încă un an până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă.

  Jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță este căsă­to­rită, din octom­brie 2006, cu Mihail Grosu, fost cola­bo­ra­tor al poli­ţiei ruti­ere de la Stră­şeni și inspec­tor al Poli­ției de Patru­lare din Chi­şi­nău, înce­pând cu sep­tem­brie 2014. ZdG a scris ante­rior că, în 2006, soțul jude­că­toa­rei fusese reţi­nut în fla­grant şi ares­tat de ofi­țe­rii Anti­co­ru­pţie pen­tru tra­fic de influ­enţă. Con­form sen­tinţei Jude­că­to­riei Buiu­cani din 14 sep­tem­brie 2006, incul­pa­tul Mihail Grosu, împre­ună cu un coleg, l-a depis­tat la volan, în stare de ebri­e­tate, pe cetă­ţea­nul V. Mere­uţă şi a soli­ci­tat de la acesta, chiar în incinta Jude­că­to­riei Stră­șeni, 300 USD, ameninţându-l că, dacă nu dă banii, va fi ares­tat pe un ter­men de 15 sau 30 de zile. Grosu susţi­nea atunci că are influ­enţă asu­pra jude­că­to­ru­lui care va exa­mina cazul şi că îl poate deter­mina să nu-i aplice ares­tul. În ace­eaşi zi, dosa­rul a fost exa­mi­nat chiar de către socrul său, Mihail Gavri­liţă, Mere­uţă fiind san­cţio­nat cu o amendă de doar 15 uni­tăţi con­venţio­nale (300 de lei). A doua zi, Grosu a soli­ci­tat din nou bani de la Mere­uţă, 250 USD, menţionând că l-a influ­enţat pe jude­că­tor pen­tru ca acesta să nu-i aplice ares­tul. Peste câteva zile, sub con­tro­lul ofi­ţe­ri­lor anti­co­ru­pţie, într-un bar din Chi­şi­nău, lui Grosu i-au fost trans­mişi 200 USD, acesta fiind prins în fla­grant. În jude­cată, el şi-a recu­nos­cut vina, s-a căit de cele comise, într-un final, scă­pând de pedeapsa penală. Jude­că­to­rul Iurie Beje­naru, pe atunci la Jude­că­to­ria Buiu­cani, i-a apli­cat doar o amendă în valoare de două mii de lei, iar la puţin timp, Grosu a reve­nit în struc­tu­rile MAI.

  Cazul Victoriei Pruteanu

  Joi, 21 ianu­a­rie 2016, jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță a decis con­dam­na­rea Vic­to­riei Pru­teanu, o tânără mamă din Stră­șeni, la 3,8 ani de închi­soare cu exe­cu­tare. Magis­trata a dis­pus ca incul­pata, care are doi copii ai săi, dar îngri­jește și de cele trei surori minore, după ce părin­ții au dece­dat, și care a fost învi­nu­ită că și-a ucis soțul care o bătea, să fie reți­nută chiar din sala de jude­cată, în fața rude­lor și a copi­i­lor care plân­geau că se des­part de mamă, deși, spun unii juriști, legea îi per­mi­tea, ba chiar o obliga, să dis­pună exe­cu­ta­rea sen­tin­ței de con­dam­nare după exa­mi­na­rea dosa­ru­lui de către Cur­tea de Apel Chi­și­nău sau cel puțin după pro­nun­ța­rea inte­grală a sen­tin­ței, pro­gra­mată pen­tru 9 febru­a­rie 2016. Cazul Vic­to­riei Pru­teanu, con­dam­nată de jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță, a sen­si­bi­li­zat soci­e­ta­tea. Inclu­siv după arti­co­lele publi­cate pe site-ul ZdG des­pre caz, dar și des­pre jude­că­toa­rea și pro­cu­ro­rul care au ges­tio­nat dosa­rul, vineri, 22 ianu­a­rie 2016, a fost ini­țiată sem­na­rea unei peti­ții prin care sute de oameni îi cer șefu­lui sta­tu­lui, dar și minis­tru­lui Jus­ti­ției să ia act de cazul tine­rei și s-o eli­be­reze. În ace­eași zi, Ion Gume­niuc, avo­ca­tul din ofi­ciu al Vic­to­riei Pru­teanu, împre­ună cu avo­cați de la Promo-Lex, care au asistat-o pe Vic­to­ria, au depus o cerere la adresa jude­că­toa­rei Miha­ela Grosu-Gavriliță, cerând înlo­cu­i­rea măsu­rii pre­ven­tive în pri­vința ei până la intra­rea sen­tin­ței în vigoare. La scurt timp, după ora 17.00, jude­că­toa­rea a accep­tat demer­sul și a dis­pus pla­sa­rea Vic­to­riei în arest la domi­ci­liu. Măsura va fi vala­bilă până la intra­rea sen­tin­ței în vigoare. Jude­că­toa­rea și-a moti­vat deci­zia prin fap­tul că acest caz ar fi unul „excep­țio­nal”, Vic­to­ria având la între­ți­nere 5 copii. Tot­o­dată, în instanță, magis­trata a ținut cont de fap­tul că în ultima peri­oadă, sta­rea sănă­tă­ții con­dam­na­tei s-a înră­u­tă­țit.

  În cazul Vic­to­riei Pru­teanu s-a impli­cat și minis­trul Jus­ti­ției, Vla­di­mir Cebo­tari. Vineri dimi­neața, acesta scria pe o rețea de soci­a­li­zare că insti­tu­ția pe care o repre­zintă are o „opi­nie morală sepa­rată”. Ulte­rior, minis­trul anunța că a fost depusă o cerere din par­tea avo­ca­ți­lor Vic­to­riei Pru­teanu prin care se cere schim­ba­rea măsu­rii de arest. Minis­trul a fost și pri­mul care a anun­țat că instanța a dis­pus eli­be­ra­rea tine­rei din Stră­șeni. În mesa­jul său de pe o rețea de soci­a­li­zare, minis­trul, repre­zen­tant al PD, nu a ezi­tat să anunțe că Jus­ti­ția din R. Mol­dova renaște, cel mai pro­ba­bil, inspi­rat de cam­pa­nia ini­țiată de șeful său de par­tid, Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, „Renaște Mol­dova”. Ulte­rior, însă, ofi­ci­a­lul a șters acest pasaj din mesa­jul său. Am încer­cat în mai multe rân­duri să dis­cu­tăm cu jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță, dar repre­zen­tan­ții Jude­că­to­riei Stră­șeni ne-au tot spus că ar fi ocu­pată. Pre­ci­zăm că, zilele tre­cute, Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM) a anun­țat că s-a auto­se­si­zat pe mar­gi­nea aces­tui caz, pre­ci­zând că Inspec­tia Judi­ci­ară va întocmi o Notă infor­ma­tivă, care va fi exa­mi­nată în cadrul Ple­nu­lui CSM.
  sursa: zdg.md

 • Mihai Grosu, soțul magistratei de la Strășeni, implicat într-un scandal de violare de domiciliu

  Ghe­or­ghe Scu­tari din Stră­șeni, s-a plâns la poli­ție, ulte­rior la Pro­cu­ra­tura Stră­șeni pe fap­tul că a fost ata­cat în pro­pria locu­ință de către Mihail Grosu, soțul magis­tra­tei Miha­ela Grosu, anga­jat al Inspec­to­ra­tu­lui Națio­nal de Patru­lare. Ulti­mul ar fi pătruns în spa­țiul pri­vat care i-ar apar­ține lui Scu­tari, l-ar fi insul­tat și lovit, iar ulte­rior l-a ame­nin­țat că-i va da foc vago­nu­lui în care acesta mun­cește și îl va depo­seda de toate bunu­rile.

  Con­flic­tul s-ar fi iscat pe 16 mai 2014, în ora­șul Stră­șeni, când Mihail Grosu a venit să ia o coasă moto­ri­zată, pe care a adus-o la repa­ra­ție. Acesta a invo­cat fap­tul că acel instru­ment avea și capac, iar meș­te­rul i-a comu­ni­cat că a adus obiec­tul fără capac. Între ei s-a iscat o ceartă ver­bală, iar anga­ja­tul INP l-ar fi ame­nin­țat pe Scu­tari că-l va pune în genunchi și-l va purta prin jude­căți și-i va lua toate bunu­rile. A doua zi, pe 17 mai, Grosu a reve­nit cu ace­leași pre­ten­ții. Scu­tari i-a comu­ni­cat ca nu are de unde să-i dea capa­cul și l-a rugat să iasă din încă­pere. Grosu a refu­zat și a înce­put să-l insulte și să arunce cu obiecte în meș­ter, apoi l-ar fi lovit. Revol­tat, Scu­tari l-a for­țat pe poli­țist să iasă din încă­pere și chiar a aler­gat după el prin fața ate­li­e­ru­lui.

  Ghe­or­ghe Scu­tari din Stră­șeni, s-a plâns la poli­ție, ulte­rior la Pro­cu­ra­tura Stră­șeni pe fap­tul că a fost ata­cat în pro­pria locu­ință de către Mihail Grosu, soțul magis­tra­tei Miha­ela Grosu, anga­jat al Inspec­to­ra­tu­lui Națio­nal de Patru­lare. Ulti­mul ar fi pătruns în spa­țiul pri­vat care i-ar apar­ține lui Scu­tari, l-ar fi insul­tat și lovit, iar ulte­rior l-a ame­nin­țat că-i va da foc vago­nu­lui în care acesta mun­cește și îl va depo­seda de toate bunu­rile.

  Con­flic­tul s-ar fi iscat pe 16 mai 2014, în ora­șul Stră­șeni, când Mihail Grosu a venit să ia o coasă moto­ri­zată, pe care a adus-o la repa­ra­ție. Acesta a invo­cat fap­tul că acel instru­ment avea și capac, iar meș­te­rul i-a comu­ni­cat că a adus obiec­tul fără capac. Între ei s-a iscat o ceartă ver­bală, iar anga­ja­tul INP l-ar fi ame­nin­țat pe Scu­tari că-l va pune în genunchi și-l va purta prin jude­căți și-i va lua toate bunu­rile. A doua zi, pe 17 mai, Grosu a reve­nit cu ace­leași pre­ten­ții. Scu­tari i-a comu­ni­cat ca nu are de unde să-i dea capa­cul și l-a rugat să iasă din încă­pere. Grosu a refu­zat și a înce­put să-l insulte și să arunce cu obiecte în meș­ter, apoi l-ar fi lovit. Revol­tat, Scu­tari l-a for­țat pe poli­țist să iasă din încă­pere și chiar a aler­gat după el prin fața ate­li­e­ru­lui.

  Camera de supra­ve­ghere arată ce s-a întâm­plat în exte­ri­o­rul ate­li­e­ru­lui lui Scu­tari. Vedem cum poli­țis­tul a pătruns în inte­ri­o­rul ate­li­e­ru­lui, vedem că iese de câteva ori agi­tat, dar con­ti­nuă să stea în spa­țiul pri­vat care îi apar­ține lui Scu­tari, apoi iese și fuge de meș­ter.

  Pe acest fapt, poli­țiș­tii au decis să-l amen­deze pe cel care a fost ata­cat în pro­pria casă. Ulte­rior și instanța de jude­cată a men­ți­nut amenda pen­tru Ghe­or­ghe Scu­tari, dar nu există încă o deci­zie defi­ni­tivă.

  Deși a fost sesi­zată cu o plân­gere de către Scu­tari, Pro­cu­ra­tura Stră­șeni nu a dat niciun răs­puns aces­tei plân­geri. Acum cetă­țea­nul s-a adre­sat cu o plân­gere și la Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție, iar plân­ge­rea este în exa­mi­nare.

  Con­tac­tați tele­fo­nic, cei de la INP au refu­zat să spună dacă este sau nu anga­ja­tul lor. Doar cei de la sec­ția Escorte ofi­ci­ale au spus că au avut așa anga­jat până la sfâr­și­tul lunii decem­brie 2015, dar ulte­rior a ple­cat de la ei și nu știu unde lucrează acum.

  Sursa: www.ZdG.md

 • Judecătoarea care a condamnat-o pe femeia care crește cinci copii din Strășeni: casă de lux și tată judecător

  Miha­ela Gavriliţă-Grosu, jude­că­toa­rea Jude­că­to­riei Stră­șeni care a condamnat-o ieri pe Vic­to­ria Pru­teanu la 3 ani și 8 luni de puș­că­rie, obli­gând poli­țiș­tii s-o rețină chiar din sala de jude­cată, în fața celor cinci copii minori, este fiica lui Mihail Gavri­liță, fost pre­șe­dinte al Jude­că­to­riei Stră­șeni, ple­cat din sis­tem în 2014 pen­tru a-i lăsa loc fii­cei sale. Magis­trata locu­iește într-o casă de lux din Stră­șeni, pe care o deține de la vâr­sta de 20 de ani, con­stru­ită cel mai pro­ba­bil de tatăl său. 

  Miha­ela Gavriliță-Grosu are acum 27 de ani. A fost numită în func­ție, con­form infor­ma­ți­i­lor de pe site-ul magistrat.md în decem­brie 2014, la scurt timp după ce tatăl ei, Mihail Gavri­liță, fost pre­șe­dinte al Jude­că­to­riei Stră­șeni se pen­siona.

  Casă de lux la 20 de ani

  La vâr­sta de 27 de ani, aceasta locu­ieşte într-un imo­bil de mili­oane pe str. Mio­riţa din Stră­șeni, fiind vecină de car­tier cu fos­tul pro­cu­ro­r de Stră­şeni, Ale­xan­dru Raţă, dar şi cu mai mulţi fun­cţio­nari locali. Aceasta a absol­vit în 2013 Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ) şi a acti­vat o peri­oadă la Jude­că­to­ria Stră­şeni, insti­tu­ție con­dusă atunci de tatăl său, iar ulte­rior a fost anga­jată la Jude­că­to­ria Buiu­cani, însă nu în cali­tate de jude­că­toare, ci de spe­cia­list, inspec­tor Supe­rior asu­pra con­tro­lu­lui exe­cu­tă­rii hotă­rî­ri­lor, spe­cia­list supe­rior în sec­ția Evi­dență și docu­men­tare pro­ce­su­ală și asis­tent judi­ciar (la Jude­că­to­ria Buiu­cani). Prin Hotă­rîrea nr. 46/6 din 18 iunie 2014 a Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, a fost admisă can­di­da­tura Miha­e­lei Grosu-Gavriliță pen­tru par­ti­ci­pa­rea la con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea func­ți­i­lor vacante de jude­că­tor. Deși ini­țial, can­di­da­tura sa a fost res­pinsă, la scurt timp, pe 3 decem­brie 2014, ea a fost totuși numită pe un ter­men de cinci ani, în func­ția de jude­că­tor la Jude­că­to­ria Stră­șeni
   

  Miha­ela Gavriliţă-Grosu, jude­că­toa­rea Jude­că­to­riei Stră­șeni care a condamnat-o ieri pe Vic­to­ria Pru­teanu la 3 ani și 8 luni de puș­că­rie, obli­gând poli­țiș­tii s-o rețină chiar din sala de jude­cată, în fața celor cinci copii minori, este fiica lui Mihail Gavri­liță, fost pre­șe­dinte al Jude­că­to­riei Stră­șeni, ple­cat din sis­tem în 2014 pen­tru a-i lăsa loc fii­cei sale. Magis­trata locu­iește într-o casă de lux din Stră­șeni, pe care o deține de la vâr­sta de 20 de ani, con­stru­ită cel mai pro­ba­bil de tatăl său. 

  Miha­ela Gavriliță-Grosu are acum 27 de ani. A fost numită în func­ție, con­form infor­ma­ți­i­lor de pe site-ul magistrat.md în decem­brie 2014, la scurt timp după ce tatăl ei, Mihail Gavri­liță, fost pre­șe­dinte al Jude­că­to­riei Stră­șeni se pen­siona.

  Casă de lux la 20 de ani

  La vâr­sta de 27 de ani, aceasta locu­ieşte într-un imo­bil de mili­oane pe str. Mio­riţa din Stră­șeni, fiind vecină de car­tier cu fos­tul pro­cu­ro­r de Stră­şeni, Ale­xan­dru Raţă, dar şi cu mai mulţi fun­cţio­nari locali. Aceasta a absol­vit în 2013 Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ) şi a acti­vat o peri­oadă la Jude­că­to­ria Stră­şeni, insti­tu­ție con­dusă atunci de tatăl său, iar ulte­rior a fost anga­jată la Jude­că­to­ria Buiu­cani, însă nu în cali­tate de jude­că­toare, ci de spe­cia­list, inspec­tor Supe­rior asu­pra con­tro­lu­lui exe­cu­tă­rii hotă­rî­ri­lor, spe­cia­list supe­rior în sec­ția Evi­dență și docu­men­tare pro­ce­su­ală și asis­tent judi­ciar (la Jude­că­to­ria Buiu­cani). Prin Hotă­rîrea nr. 46/6 din 18 iunie 2014 a Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, a fost admisă can­di­da­tura Miha­e­lei Grosu-Gavriliță pen­tru par­ti­ci­pa­rea la con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea func­ți­i­lor vacante de jude­că­tor. Deși ini­țial, can­di­da­tura sa a fost res­pinsă, la scurt timp, pe 3 decem­brie 2014, ea a fost totuși numită pe un ter­men de cinci ani, în func­ția de jude­că­tor la Jude­că­to­ria Stră­șeni
   

  Cu doar câteva luni îna­inte ca fiica să fie numită jude­că­toare, Mihail Gavri­liță a ple­cat, subit, la pen­sie, în apri­lie 2014, deși mai avea încă un an până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă, dar și la doar o lună după ce ZdG scria des­pre ave­rea şi dosa­rele fami­liei magis­tra­tu­lui de la Stră­şeni. Mem­brii CSM nu au dis­cu­tat prea mult cere­rea de pen­sio­nare a lui Gavri­liţă, care este şi fost mem­bru al CSM, acceptând-o şi mulţumindu-i pen­tru acti­vi­tate.

  Soțul în poli­ție, prins în fla­grant

  Jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță (foto) este căsă­to­rită, din octom­brie 2006, cu Mihail Grosu, un fost cola­bo­ra­tor al poli­ţiei ruti­ere de la Stră­şeni, actu­al­mente inspec­tor al Poli­ţiei de Patru­lare din Chi­şi­nău, din sep­tem­brie 2014. ZdG a scris ante­rior că soțul jude­că­toa­rei a fost reţi­nut în fla­grant şi ares­tat de ofi­ţe­rii Anti­co­ru­pţie pen­tru tra­fic de influ­enţă în iunie 2006. Con­form sen­tinţei Jude­că­to­riei Buiu­cani din 14 sep­tem­brie 2006, incul­pa­tul Mihail Grosu, împre­ună cu un coleg, l-a depis­tat la volan, în stare de ebri­e­tate, pe cetă­ţea­nu­lui V. Mere­uţă şi a soli­ci­tat de la acesta, inclu­siv în incinta Jude­că­to­riei Stră­şeni, 300 USD, ameninţându-l că, dacă nu dă acei bani, va fi san­cţio­nat cu 15 sau 30 de zile de arest. Grosu susţi­nea atunci că are influ­enţă asu­pra jude­că­to­ru­lui care va exa­mina cazul şi că îl poate deter­mina pe acesta să nu-i aplice ares­tul.

  În ace­eaşi zi, dosa­rul a fost exa­mi­nat chiar de către socrul său, Mihail Gavri­liţă, Mere­uţă fiind san­cţio­nat cu o amendă de doar 15 uni­tăţi con­venţio­nale, adică cu 300 de lei. A doua zi, Grosu a soli­ci­tat din nou bani de la Mere­uţă, în sumă de 250 USD, menţionând că l-a influ­enţat pe jude­că­tor pen­tru ca acesta să nu-i aplice măsura de arest. Peste câteva zile, sub con­tro­lul ofi­ţe­ri­lor anti­co­ru­pţie, într-un bar din Chi­şi­nău, lui Grosu i-au fost trans­mişi 200 USD, acesta fiind prins în fla­grant. În jude­cată, el şi-a recu­nos­cut vina pe deplin, s-a căit de cele comise, pre­ci­zând că, de fapt, Mere­uţă insista să fie aju­tat. Într-un final, Grosu însă nu a fost pedep­sit penal. Jude­că­to­rul Iurie Beje­naru, pe atunci la Jude­că­to­ria Buiu­cani, i-a apli­cat doar o amendă în valoare de două mii de lei, iar la puţin timp, Grosu a reve­nit în struc­tu­rile MAI.

  În decla­ra­ția cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate pe anul 2014, jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță declară casă de lux din Stră­șeni, 1/5 dintr-un alt imo­bil, deți­nut împre­ună cu părin­ții săi, dar și un BMW 318, dobân­dit în 2013. În peri­oada 2013-2014, magis­trata a întors un cre­dit de 2000 de USD pe care l-a con­trac­tat la o rată a dobân­zii de 0%.

  A dis­pus ares­ta­rea unei femei care crește cinci copii

  Pre­ci­zăm că, joi, 21 ianu­a­rie 2016, jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță a decis con­dam­na­rea Vic­to­riei Pru­teanu, o tânără mamă din Stră­șeni, la 3 ani și 8 luni de închi­soare cu exe­cu­tare. Magis­trata a dis­pus ca incul­pata, care are doi copii a săi, dar îngri­jește și de cei 3 frați minori, după ce părin­ții au dece­dat, și care a fost învi­nu­ită că și-a ucis soțul care o bătea, să fie reți­nută chiar din sala de jude­cată, în fața rude­lor și a copi­i­lor care plân­geau că se des­part da mamă. Deși a cerut, de nenu­mă­rate ori, aju­to­rul auto­ri­tă­ți­lor, Vic­to­ria nu a fost pro­te­jată de soțul său vio­lent, deși, au fost eli­be­rate pe numele ei inclu­siv ordo­nanțe de pro­tec­ție. Cazul Vic­to­riei Pru­teanu, con­dam­nată de jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță a sen­si­bi­li­zat soci­e­ta­tea. Vineri, 22 ianu­a­rie 2016, a fost ini­țiată sem­na­rea unei peti­ții prin care sute de oameni cer pre­șe­din­te­lui Timofti, dar și minis­tru­lui Jus­ti­ției să ia act de cazul tine­rei și s-o eli­be­reze. Deta­lii des­pre acest caz, citiți AICI.

  Aso­ci­a­ția Promo-LEX anunță că va ataca la Cur­tea de Apel sen­tința emisă de Miha­ela Grosu-Gavriliță în cazul Vic­to­riei Pru­teanu. Ea a fost trans­por­tată la Peni­ten­ci­a­rul nr 13.

  Ion Gume­niuc, avo­ca­tul Vic­to­riei Pru­teanu pre­ci­zează pen­tru ZdG că instanța în acest caz ar fi tre­buit să amâne cel puțin ares­ta­rea cli­en­tei sale. “Au fost multe cazuri. Și Papuc, și avo­ca­tul Mân­zat, care, deși con­dam­nați, nu au fost reți­nuți în sala de jude­cată. Ea însă crește cinci copii minori, care în pre­zent nu are unde-i duce. Tre­buia să o ia sub arest? Jude­că­toa­rea putea să aștepte sau măcar să facă așa cum eu am soli­ci­tat. Dacă nu e posi­bil să fie achi­tată, măcar să i se aplice pedeapsă doar după ce copiii nu vor atinge vâr­sta de opt ani. Este așa pre­ve­dere în lege. Jude­că­toa­rea însă nu a dorit asta, nu cunosc din ce motiv. Moti­va­rea instan­ței va veni abia pe 9 febru­a­rie”, pre­ci­zează avo­ca­tul Gume­niuc.

  Am încer­cat să dis­cu­tăm că jude­că­toa­rea însă repre­zen­tan­ții Jude­că­to­riei Stră­șeni ne-au spus că aceasta este în pauză de masă, iar ulte­rior, că este în ședință de jude­cată. Vom reveni cu o reac­ție din par­tea magis­tra­tei, dacă aceasta va dori să dis­cute cu noi.

  Vla­di­mir Cebo­tari, minis­trul Jus­ti­ției afirmă pe o rețea de soci­a­li­zare că are o altă opi­niei decât magis­trata Miha­ela Grosu-Gavriliță în cazul tine­rei din Stră­șeni. “În pofida fap­tu­lui că nu obiș­nu­iesc să îmi fac publică acti­vi­ta­tea mea și cu atât mai mult viața per­so­nală, situ­a­ția unei mame a cinci copii din rn. Stră­șeni care a fost supusă actu­lui de jus­ti­ție și în raport cu care eu și insti­tu­ția pe care o repre­zint avem o opi­nie morală sepa­rată, mă simt nevoit să lansez această punte de dia­log, care să îmi per­mită să infor­mez și să reac­țio­nez prompt refe­ri­tor la situ­a­ți­ile de impor­tanță majoră pen­tru soci­e­tate dar și să men­țin un dia­log con­sis­tent cu cei în ser­vi­ciul căruia mă aflu – cetă­țe­nii Repu­bli­cii Mol­dova”, scrie acesta pe o rețea de soci­a­li­zare.
  sursa: zdg.md

 • VIDEO // Protest la CSM. Ex-judecătorul Gavriliță, fiica și cumnata sa – acuzați de ilegalități

  Mai multe persoane au protestat astăzi în fața Consiliului Superior al Magistraturii. Aceștia îl acuză de ilegalități pe fostul judecător Mihail Gavriliță, dar și pe fiica și cumnata sa, magistrați și ei. Totodată, magistrata Grosu neagă toate acuzațiile, comunică Politik.md.
  Protestatarii, originari din Strășeni, susțin că problema a apărut acum câțiva ani, timp în care aceștia încearcă fără succes să obțină dreptul de proprietate asupra terenului aferent blocului în care locuiesc. Potrivit acestora, adresările lor la Primărie au fost respinse pentru ca mai apoi magistrata Mihaela Grosu să înainteze autorităților locale un demers prin care solicită să îi fie acordat terenul.
  ”Timp de 50 de ani terenul a fost îngrijit de locatari și pe el s-a construit și o fântână când în Strășeni nu era apă, s-au amenajat spații verzi cu copaci, clumbe multianuale și terenuri de joacă pentru copii. În luna aprilie 2011 am Asociația de Coproprietari (ACC) s-a adresat către Primăria orașului Strășeni să le fie acordat în proprietate blocul de locuințe și terenul aferent casei, depunând la Primărie pachetul de documente solicitat. Prin decizia sa, la 31 mai 2011, Consiliul orășenesc a transmis în proprietatea ACC doar blocul, fără a delimita și a transmite teritoriul condominiului. Adresările locatarilor se soldau cu promisiuni și văicăreli că „o presează„ Gavriliță. La 16 septembrie, la inițiativa primăriței Valentina Casian, terenul aferent casei este împărțit în trei terenuri, la unul dintre ele pretinzând Mihaela Grosu, fiica judecătorului Gavriliță”, se menționează în demersul protestatarilor adresat Consiliului Superior al Magistraturii.

  Mai multe persoane au protestat astăzi în fața Consiliului Superior al Magistraturii. Aceștia îl acuză de ilegalități pe fostul judecător Mihail Gavriliță, dar și pe fiica și cumnata sa, magistrați și ei. Totodată, magistrata Grosu neagă toate acuzațiile, comunică Politik.md.
  Protestatarii, originari din Strășeni, susțin că problema a apărut acum câțiva ani, timp în care aceștia încearcă fără succes să obțină dreptul de proprietate asupra terenului aferent blocului în care locuiesc. Potrivit acestora, adresările lor la Primărie au fost respinse pentru ca mai apoi magistrata Mihaela Grosu să înainteze autorităților locale un demers prin care solicită să îi fie acordat terenul.
  ”Timp de 50 de ani terenul a fost îngrijit de locatari și pe el s-a construit și o fântână când în Strășeni nu era apă, s-au amenajat spații verzi cu copaci, clumbe multianuale și terenuri de joacă pentru copii. În luna aprilie 2011 am Asociația de Coproprietari (ACC) s-a adresat către Primăria orașului Strășeni să le fie acordat în proprietate blocul de locuințe și terenul aferent casei, depunând la Primărie pachetul de documente solicitat. Prin decizia sa, la 31 mai 2011, Consiliul orășenesc a transmis în proprietatea ACC doar blocul, fără a delimita și a transmite teritoriul condominiului. Adresările locatarilor se soldau cu promisiuni și văicăreli că „o presează„ Gavriliță. La 16 septembrie, la inițiativa primăriței Valentina Casian, terenul aferent casei este împărțit în trei terenuri, la unul dintre ele pretinzând Mihaela Grosu, fiica judecătorului Gavriliță”, se menționează în demersul protestatarilor adresat Consiliului Superior al Magistraturii.

  Aceștia afirmă că au încercat să-și caute dreptatea în instanță, însă la Judecătoria Strășeni au pierdut procesul. Acest lucru a fost posibil ”dat fiind că președinte al instanței era tatăl magistratei ce pretindea la unul dintre loturile de pământ aferente casei de locuit”, cred manifestanții.
  Mai mult decât atât, la Curtea de Apel Chișinău dosarul ar fi fost repartizat cumnatei fostului magistrat Mihail Gavriliță, Ana Gavriliță. Când asociația de locatari a mai depus o cerere de apel privind refuzul OTC Cadastru de a le înregistra casa, aceasta, la fel, ar fi fost distribuită magistratei Ana Gavriliță.
  În acest context, manifestanții cer Inspecției Judiciare din cadrul CSM să analizeze și să evalueze acest eventual conflict de interese admis de magistrați. Solicitată să comenteze situația, magistrata Mihaela Grosu ne-a declarat că a scris cerere la Primăria Strășeni acum câțiva ani. Între timp, aceasta susține că a renunțat la ideea de a obține dreptul de proprietate asupra terenului din strada Serghei Lazo din Strășeni.
  sursa: politik.md

 • Victimă a violenței în familie, o tânără și-a înjunghiat mortal soțul

  Victoria a trăit într-un coșmar continuu, ani la rând. Bătăile crâncene, umilința și amenințările cu moartea veneau din partea celui ce cândva i-a jurat credință în fața altarului. Din această cauză a avut două tentative de suicid, a pierdut prima sarcină, demnitatea și speranța unei vieți liniștite.

  Ieri victimă a violenței în familie, astăzi inculpată

  Coșmarul nu s-a sfârșit nici după ce s-a plâns la poliție și Primărie de mai multe ori. Atitudinea împăciutoare a celor care ar fi trebui să-i fie apărători, doar au ațâțat agresorul, pentru care cererea de divorț a fost ultima picătură.

  Chiar dacă polițistul o vorbit de multe ori cu dânsul, să se liniștească, Vasile venea în fiecare zi. Trăia în altă parte, dar după ce se îmbăta, venea la noi să o bată. Dacă nu îi dădea voie în casă, el striga că ea are pe altul și oricum intra cu forța și o bătea. Eram și noi de față, și fetițele lui mici. Nu ne băgam că o primeam și noi. Țin minte pe 30 noiembrie, că era ziua alegerilor, o venit iar beat și o intrat fereastră. În mână avea un cuțit de tăiat porcii. Atunci tare ne-am speriat, am zis că precis ne omoară. Surorile gemene o fugit repede la școală, unde erau alegerile, că îi aproape. O venit să îl liniștescă, dar nu i-o făcut nimic”, își amintește Natalia, una dintre surorile Victoriei.

  După una dintre altercații, în toamna anului trecut, tânăra a primit ordonanță de protecție, care îi interzicea bărbatului să se apropie de ea. Chiar și așa, vizitele au continuat.

  În aceste trei luni au fost încălcate condițiile (ordonanței de protecție) de către soț. Intra în casă și o bătea. Pentru asta a primit și o amendă de 500 de lei, dar a plătit-o și iar venea. (…) Des se întâmpla să doarmă în râpa de lângă casă, de frică. (…) În noaptea de 14 decembrie, soțul s-a prezentat la domiciliu pe la ora 22.00. Pentru că ea a refuzat să se împace cu el, a început iar să o bată, să o tragă de păr. Ea o fugit afară, ieșind a luat ce a găsit, la îndemână era un cuțit pe masă. El a fugit din urma ei desculț, iarna, a mai lovit-o și ea s-a zmuls, iar a treia sau a patra oară când a ajuns-o, a apucat-o de păr, i l-a ridicat în sus, în întuneric, și a strigat că îți tai capul și i-l aruncă în gârlă. De frică, instinctiv, ea a aruncat mâna cu cuțitul înainte și l-a înjunghiat, după care el a murit în câteva minute. Prima persoană pe care a sunat-o a fost sectoristul care i-a zis să aștepte ambulanța și poliția, ceea ce ea a și făcut”, relatează avocatul inculpatei, Ion Gumeniuc.

  Victoria a trăit într-un coșmar continuu, ani la rând. Bătăile crâncene, umilința și amenințările cu moartea veneau din partea celui ce cândva i-a jurat credință în fața altarului. Din această cauză a avut două tentative de suicid, a pierdut prima sarcină, demnitatea și speranța unei vieți liniștite.

  Ieri victimă a violenței în familie, astăzi inculpată

  Coșmarul nu s-a sfârșit nici după ce s-a plâns la poliție și Primărie de mai multe ori. Atitudinea împăciutoare a celor care ar fi trebui să-i fie apărători, doar au ațâțat agresorul, pentru care cererea de divorț a fost ultima picătură.

  Chiar dacă polițistul o vorbit de multe ori cu dânsul, să se liniștească, Vasile venea în fiecare zi. Trăia în altă parte, dar după ce se îmbăta, venea la noi să o bată. Dacă nu îi dădea voie în casă, el striga că ea are pe altul și oricum intra cu forța și o bătea. Eram și noi de față, și fetițele lui mici. Nu ne băgam că o primeam și noi. Țin minte pe 30 noiembrie, că era ziua alegerilor, o venit iar beat și o intrat fereastră. În mână avea un cuțit de tăiat porcii. Atunci tare ne-am speriat, am zis că precis ne omoară. Surorile gemene o fugit repede la școală, unde erau alegerile, că îi aproape. O venit să îl liniștescă, dar nu i-o făcut nimic”, își amintește Natalia, una dintre surorile Victoriei.

  După una dintre altercații, în toamna anului trecut, tânăra a primit ordonanță de protecție, care îi interzicea bărbatului să se apropie de ea. Chiar și așa, vizitele au continuat.

  În aceste trei luni au fost încălcate condițiile (ordonanței de protecție) de către soț. Intra în casă și o bătea. Pentru asta a primit și o amendă de 500 de lei, dar a plătit-o și iar venea. (…) Des se întâmpla să doarmă în râpa de lângă casă, de frică. (…) În noaptea de 14 decembrie, soțul s-a prezentat la domiciliu pe la ora 22.00. Pentru că ea a refuzat să se împace cu el, a început iar să o bată, să o tragă de păr. Ea o fugit afară, ieșind a luat ce a găsit, la îndemână era un cuțit pe masă. El a fugit din urma ei desculț, iarna, a mai lovit-o și ea s-a zmuls, iar a treia sau a patra oară când a ajuns-o, a apucat-o de păr, i l-a ridicat în sus, în întuneric, și a strigat că îți tai capul și i-l aruncă în gârlă. De frică, instinctiv, ea a aruncat mâna cu cuțitul înainte și l-a înjunghiat, după care el a murit în câteva minute. Prima persoană pe care a sunat-o a fost sectoristul care i-a zis să aștepte ambulanța și poliția, ceea ce ea a și făcut”, relatează avocatul inculpatei, Ion Gumeniuc.

  Procurorul: ”Era gospodină?”

  Pe Victoria am găsit-o acasă, locuință pe care n-a părăsit-o de mai bine de jumătate de an, fiind plasată în arest la domiciliu. Totuși, pentru că are interdicția de a comunica cu altcineva decât familia și avocatul, despre coșmarul trăit a ales să ne relateze fratele ei, Valeriu, care a fost acasă și el în ziua de 14 decembrie 2014.

  În ziua aceea am venit împreună de la nănașa. Pentru că o băut mult, i-am zis să se ducă acasă, să nu vină de vale, dar n-o vrut. O venit, răcnea, o făcea în fel și chip. Când o pălea, dacă mă băgam, în dădea și mie. Des mă bătea și așa, de exemplu pentru că nu vroiam să merg la pădure la lucru în locul lui. După asta nu îmi dădea banii, dar de dus trebuia să mă duc dacă spunea. Mama și tata o murit, nu avea cine pune un cuvânt pentru noi”, își amintește Valeriu, unicul băiat din familia Victoriei.

  Deși, potrivit avocatului, există toate probele precum că tânăra ar fi acționat în legitimă apărare, procurorul cere instanței ca aceasta să fie condamnată la cel puțin nouă ani de închisoare , cazul fiind examinat de magistrata Mihaela Grosu. Avocatul susține că vina cea mai mare pentru ce s-a întâmplat aparține autorităților și organelor de drept, care nu au acționat la timp.

  Am fost, în instanță am spus tot cum este. Am povestit cum o bătea, că a venit la mine de multe ori, că am chemat poliția și a vorbit cu Vasile. Odată, ajunsă la culmea disperării de la atâta suferință, fata l-a rugat să iasă din casă, dacă nu se sinucide. Pentru că nu a vrut, ea a băut clorură de var. La spital el i-a plătit tratamentul de 500 de lei, să o salveze, iar când i-au venit banii pentru tutelă, numai câteva sute de lei, i-a cerut banii înapoi. Țin minte cum plângea. Când am povestit la judecată cum el o amenința că o va bate așa ca să ajungă calică și el să îi aducă când vrea el apă la pat, procurorul m-a întrebat: ”Ea era gospodină?”. Ce rost are întrebarea lui? (…) Ar fi bine să ajungă un moment în care femeia să nu mai fie proprietatea privată a cuiva. De ce să ne uităm doar la seara de 14 decembrie? E tare de treabă, cuminte, muncitoare și la vârsta ei, deja are la întreținere 5 minori. Condamnarea acestei fete va fi o greșeală”, consideră secretara primarului din localitate, Svetlana Călărășan.

  Cinci minori pe drumuri

  Și mama bărbatului decedat se arată convinsă că tânăra ar trebui să fie condamnată la închisoare cu executare. Asta chiar dacă admite faptul că ea nu ar fi vinovată de cele întâmplate. Mai mult decât atât, femeia susține că are o serie de condiții înainte de a lua sub tutelă copii fiului său, rămași fără tutore după eventuala condamnare a tinerei. În ceea ce privește viitorul celor trei surori minore ale Victoriei, de câte 12 și respectiv 17 ani, situația rămâne incertă. Acestea ar putea fi luate sub tutelă doar de nășa de cununie a tinerilor, Nadejda Cotelea.

  O bătea permanent săraca, nu mai avea liniște nici ea nici copii. Amu tot îi stresată săraca. Toți o numesc în tot felul, dar ea nu-i așa. Dacă era mamă rea se ducea demult și îi găsea pe cineva. Ea stă acasă și are grijă de 5 copii la vârsta ei. Nu trebuie să săpăm groapa la nimeni”, consideră Nadejda Cotelea.

  Potrivit unui raport tematic lansat de Promo-LEX acum două luni, jumătate dintre victimele violenţei în familie nu au încredere în reuşita organelor de drept de a le oferi protecţie. Acestea afirmă că angajaţii poliţiei, de cele mai multe ori, încearcă să medieze conflictul, dar nu recurg la acţiuni ferme de sancţionare a soților agresoriagresorilor. Potrivit studiului, doar una din patru victime cunoșteau despre obținerea ordonanței de protecție.

  Printre recomandările formulate de autorul raportului de regăsesc: armonizarea cadrului legal național în domeniu; instruirea unei practici juridice uniforme în soluționarea cazurilor de violență în familie, în partea ce ține de tragere la răspundere a agresorilor în baza prevederilor penale; instruirea actorilor relevanți în domeniu; crearea în fiecare unitate teritorial administrativă a centrelor de urgență pentru victimele violenței.
  Sursa: curajtv.md

 • VIDEO // COȘMARUL trăit de o tânără mamă din Onești. Din VICTIMĂ a ajuns INCULPATĂ

  Deși, potrivit avocatului, există toate probele precum că tânăra ar fi acționat în legitimă apărare, procurorul cere instanței ca aceasta să fie condamnată la cel puțin nouă ani de închisoare, cazul fiind examinat de magistrata Mihaela Grosu. Potrivit avocatului Ion Gumeniuc, vina cea mai mare pentru ce s-a întâmplat aparține autorităților și organelor de drept, care nu au acționat la timp.

  Deși, potrivit avocatului, există toate probele precum că tânăra ar fi acționat în legitimă apărare, procurorul cere instanței ca aceasta să fie condamnată la cel puțin nouă ani de închisoare, cazul fiind examinat de magistrata Mihaela Grosu. Potrivit avocatului Ion Gumeniuc, vina cea mai mare pentru ce s-a întâmplat aparține autorităților și organelor de drept, care nu au acționat la timp.

   

 • Judecătorii slabi, preferaţi şi promovaţi de către CSM

  În acelaşi răstimp, cu sau fără contribuţia CSM, în sistemul judiciar au acces mai multe persoane cu relaţii în sistemul judecătoresc sau în politică. Astfel, Sergiu Bularu, fost reprezentant al PDM la CEC, a devenit judecător la Judecătoria Centru, Olga Cernei, fiica judecătoarei Ludmila Cernei, la Buiucani, Maria Cosma, nepoata şefului Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), Mihai Poalelungi, la Judecătoria Ciocana, iar Mihaela Gavriliţă-Grosu, fiica lui Mihail Gavriliţă, ex-preşedinte al Judecătoriei Străşeni, la Judecătoria Străşeni.

  În acelaşi răstimp, cu sau fără contribuţia CSM, în sistemul judiciar au acces mai multe persoane cu relaţii în sistemul judecătoresc sau în politică. Astfel, Sergiu Bularu, fost reprezentant al PDM la CEC, a devenit judecător la Judecătoria Centru, Olga Cernei, fiica judecătoarei Ludmila Cernei, la Buiucani, Maria Cosma, nepoata şefului Curţii Supreme de Justiţie (CSJ), Mihai Poalelungi, la Judecătoria Ciocana, iar Mihaela Gavriliţă-Grosu, fiica lui Mihail Gavriliţă, ex-preşedinte al Judecătoriei Străşeni, la Judecătoria Străşeni.

 • Nouă judecători numiți în funcție de șeful statului

  Pe un termen de cinci ani au fost numiți în funcție:
  Mihaela Grosu - judecător la Judecătoria Strășeni;
  Sergiu Suvac - judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău.

  Pe un termen de cinci ani au fost numiți în funcție:
  Mihaela Grosu - judecător la Judecătoria Strășeni;
  Sergiu Suvac - judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău.

  Pe un termen de patru ani au fost numiți în funcție:
  Valentin Trișnevschi - președinte al Judecătoriei Fălești;
  Steliana Lazari - vicepreședinte al Judecătoriei Orhei;
  Gheorghe Scutelnic - vicepreședinte al Curții de Apel Bălți.
  Totodată, prin decrete prezidențiale, doamna Maria Negru și domnul Stelian Teleucă au fost numiți în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău, iar domnul Ghenadie Liulca și doamna Aurelia Toderaș au fost numiți în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălți.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU