Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Sandu Victor
Căutare avansată
foto: inj.md

Mihaila Viorica

Curtea de Apel Chişinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 17.05.2002

Prin Hotărârea nr. 298/17 din 23 iulie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a revocat din funcția de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției judecătorul Mihaila Viorica de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 189-VIII din 20 mai 2017, doamna Viorica Mihailă se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 258/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat în calitate de membru al Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, din rîndul judecătorilor, pe un termen de patru ani, judecătorul Judecătoriei Chișinău, Viorica Mihaila.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1058-IV din 28 martie 2007, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 673-III din 17 mai 2002, numită în funcţia de judecător la Judecătoria sectorului Botanica, municipiul Chişinău, pe un termen de 5 ani.

Data numirii în funcție: 17.05.2002

Prin Hotărârea nr. 298/17 din 23 iulie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a revocat din funcția de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției judecătorul Mihaila Viorica de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 189-VIII din 20 mai 2017, doamna Viorica Mihailă se numește în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 258/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat în calitate de membru al Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei, din rîndul judecătorilor, pe un termen de patru ani, judecătorul Judecătoriei Chișinău, Viorica Mihaila.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1058-IV din 28 martie 2007, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 673-III din 17 mai 2002, numită în funcţia de judecător la Judecătoria sectorului Botanica, municipiul Chişinău, pe un termen de 5 ani.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 76/9 din 05 iulie 2019, hotărîri adoptate de judecătoarea Viorica Mihaila care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 44/4 din 17 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Mihăilă Viorica nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 52/4 din 28 martie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Mihăilă Viorica nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri/încheieri contestate 114, menținute 59 - 51,75%;
2012 - hotărâri/încheieri contestate 90, menținute 63 - 70%;
2013, din 120 hotărâri/încheieri contestate, 87 au fost menţinute (72,50%);
2014, din 171 hotărâri/încheieri contestate, 139 au fost menţinute (81,29%);
2015, din 116 hotărâri/încheieri contestate, 99 au fost menţinute (85,34%);
în calitate de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Botanica):
- în anul 2016 au fost contestate în total 94 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 69 ceea ce constituie 7,40%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 58 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 45, ceea ce constituie 77,58%.
în calitate de judecător la Curtea de Apel Chişinău:
- în anul 2017 au fost contestate în total 13 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 92,30%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 184 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 161 ceea ce constituie 87,5%.

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 810, casate 55 - 6,7%;
2012 - cauze examinate 912, casate 27 - 2,9%;
2013, din 983 de cauze examinate, 33 hotărâri/încheieri au fost casate (3,36%);
2014, din 802 de cauze examinate, 32 hotărâri/încheieri au fost casate (3,99%);
2015, din 570 de cauze examinate, 17 hotărâri/încheieri au fost casate (2,98%);
în calitate de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Botanica):
- în anul 2016, din 472 cauze examinate, 25 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,29%;
- în anul 2017, din 231 cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,62%.
în calitate de judecător la Curtea de Apel Chişinău:
- în anul 2017, din 211 cauze examinate, 1 hotărîre/sentințe/încheieri a fost casată, ceea ce constituie 0,47%;
- în anul 2018, din 442 cauze examinate, 23 hotărîri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,20%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 76/9 din 05 iulie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat Judecătoarei Viorica Mihaila de la Curtea de Apel Chişinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctaj acumulat în final de 85 puncte.

Prin Hotărârea nr. 129/7 din 21 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Mihaila Viorica, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 124/14 din 17 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului MIHAILA Viorica pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de judecător al Curţii de Apel Chisinău.

Prin Hotărârea nr. 44/4 din 17 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 88 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 52/4 din 28 martie 2014 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 79 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II de calificare judecătoarei Viorica Mihaila de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea CSM nr. 616/30 din 09 octombrie 2012 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 76/9 din 05 iulie 2019, hotărîri adoptate de judecătoarea Viorica Mihaila care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 44/4 din 17 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Mihăilă Viorica nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 52/4 din 28 martie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile judecătoarei Mihăilă Viorica nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri/încheieri contestate 114, menținute 59 - 51,75%;
2012 - hotărâri/încheieri contestate 90, menținute 63 - 70%;
2013, din 120 hotărâri/încheieri contestate, 87 au fost menţinute (72,50%);
2014, din 171 hotărâri/încheieri contestate, 139 au fost menţinute (81,29%);
2015, din 116 hotărâri/încheieri contestate, 99 au fost menţinute (85,34%);
în calitate de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Botanica):
- în anul 2016 au fost contestate în total 94 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 69 ceea ce constituie 7,40%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 58 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 45, ceea ce constituie 77,58%.
în calitate de judecător la Curtea de Apel Chişinău:
- în anul 2017 au fost contestate în total 13 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 92,30%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 184 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 161 ceea ce constituie 87,5%.

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 810, casate 55 - 6,7%;
2012 - cauze examinate 912, casate 27 - 2,9%;
2013, din 983 de cauze examinate, 33 hotărâri/încheieri au fost casate (3,36%);
2014, din 802 de cauze examinate, 32 hotărâri/încheieri au fost casate (3,99%);
2015, din 570 de cauze examinate, 17 hotărâri/încheieri au fost casate (2,98%);
în calitate de judecător la Judecătoria Chişinău (sediul Botanica):
- în anul 2016, din 472 cauze examinate, 25 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,29%;
- în anul 2017, din 231 cauze examinate, 13 hotărîri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,62%.
în calitate de judecător la Curtea de Apel Chişinău:
- în anul 2017, din 211 cauze examinate, 1 hotărîre/sentințe/încheieri a fost casată, ceea ce constituie 0,47%;
- în anul 2018, din 442 cauze examinate, 23 hotărîri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,20%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 76/9 din 05 iulie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat Judecătoarei Viorica Mihaila de la Curtea de Apel Chişinău, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctaj acumulat în final de 85 puncte.

Prin Hotărârea nr. 129/7 din 21 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Mihaila Viorica, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 124/14 din 17 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului MIHAILA Viorica pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de judecător al Curţii de Apel Chisinău.

Prin Hotărârea nr. 44/4 din 17 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 88 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 52/4 din 28 martie 2014 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 79 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul II de calificare judecătoarei Viorica Mihaila de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea CSM nr. 616/30 din 09 octombrie 2012 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Hotărârea nr. 298/17 din 23 iulie 2019

Hotărârea nr. 76/9 din 05 iulie 2019

Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019

Hotărârea nr. 129/7 din 21 februarie 2017

Hotărârea nr. 124/14 din 17 octombrie 2016

Hotărârea nr. 44/4 din 17 iunie 2016

Hotărârea nr. 52/4 din 28 martie 2014

Hotărârea CSM nr. 616/30 din 09 octombrie 2012

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare 2016 -2018, în privința judecătorului Viorica Mihaila nu au fost intentate proceduri disciplinare

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 44/4 din 17 iunie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2015, nu au fost examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Viorica Mihaila".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 52/4 din 28 martie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, Mihaila Viorica".

Conform Hotărârii nr. 59/4 din 18 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Viasnou Aliaksandr, administratorul ÎM CC „Keramin” SRL împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 04s-05p/m din 08 februarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 03 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Budăi Nelea, Mihaila Viorica, Cotruță Iurie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 120/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Guștiuc Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 363s-603p/m din 10 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Budăi Nelea, Cotruță Iurie, Mihaila Viorica de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 5/2 din 26 februarie 2021, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării, depuse de președintele OCN “Moldcredit” S.R.L. Ursu Gheorghe în privința acțiunilor judecătorilor Secrieru Ion, Mihaila Viorica și Cotruță Iurie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Voinovan Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 134s-230p/m din 29 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina, Minciuna Anatolie, Mihaila Viorica, Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău).

Prin Hotărârea nr. 31/3 din 15 martie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă cet. Mocan Igor şi a menţinut Hotărârea nr. 303/11 din 26 octombrie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Mihăilă Viorica.

Prin Hotărârea nr. 108/4 din 30 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet. Craveţ Alexandr împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 15 ianuarie 2018, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Mihailă Viorica.

La data de 04 iunie 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea cet. Stoianova Olga, privind dezacordul cu Hotărîrea Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău din 01.12.2011 emisă de judecătorul Viorica Mihailă. Petiționarul consideră că la examinarea cauzei nominalizate, de către judecătorul Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, Viorica Mihailă, inclusiv, judecătorii ce au examinat cauza în ordine de apel și recurs au fost comise încălcări ale normelor procesuale, solicitînd tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor ce se fac responsabili. Prin Hotărârea nr. 193/24 din 10 decembrie 2015, Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Stoianova Olga privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, Viorica Mihailă. 

Prin Hotărârea nr. 62/8 din 04 iunie 2015 Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Granaci Gheorghe împotriva deciziei Inspectiei judiciare nr. 155 din 18 februarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Granaci Gheorghe privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, Mihailă Viorica. În esenţă, în sesizarea depusă Granaci Gheorghe indică că, la data de 05.09.201 3, reclamantul Granaci Gheorghe a depus în judecătoria Botanica mun. Chişinău o cerere de chemare în judecată imporiva lui Granaci Anastasia, Voto Elena, Mitcu Radu, intervient accesorii notarii publici Adelina Florea, Soltan Adelina, Musteaţă Tatiana cu privire la repunerea în termen, declararea nulităţii actelor juridice, încasarea venitului ratat, care a fost repartizată pentru examinare judecătorului V. Mihailă. Cauza civilă a fost examinată cu emiterea hotărîrii. 

La data de 27 noiembrie 2014 de către Procurorul General, membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, Corneliu Gurin, a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău Viorica Mihaila, în temeiul art. 10 alin. (1) din Legea cu privire la colegiul disciplinar si răspunderea disciplinara a judecătorilor. Prin dispozitia de intentare a procedurii disciplinare, Viorica Mihaila se acuză de faptul că în cadrul procedurii de monitorizare de către Procuratura Generală a examinării judiciare a cauzelor penale, s-a stabilit faptul comiterii unor abateri disciplinare de către judecătorul Judecătoriei Botanica mun. Chișinău Viorica Mihaila la soluționarea în fond a cauzelor penale. Prin Hotărârea nr. 42/10 din 20 decembrie 2014 procedura diciplinară a fost clasată. Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 330/15 din 05 mai 2015 a respins contestaţia depusă de Procurorul General al Republicii Moldova, Corneliu Gurin împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 42/10 din 20 decembrie 2014, a menţinut, fără modificări hotărîrea Colegiului disciplinar prin care s-a respins propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare şi a clasat procedura disciplinară.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată 2016-2018, au fost înregistrate 19 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2013-2015, au fost depuse 14 petiţii, toate fiind respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 4 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare 2016 -2018, în privința judecătorului Viorica Mihaila nu au fost intentate proceduri disciplinare

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 44/4 din 17 iunie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2015, nu au fost examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Viorica Mihaila".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 52/4 din 28 martie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, Mihaila Viorica".

Conform Hotărârii nr. 59/4 din 18 martie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația depusă de Viasnou Aliaksandr, administratorul ÎM CC „Keramin” SRL împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 04s-05p/m din 08 februarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 03 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Valah Ciprian de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Budăi Nelea, Mihaila Viorica, Cotruță Iurie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 120/7 din 03 august 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Guștiuc Valeriu împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 363s-603p/m din 10 iunie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 08 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Budăi Nelea, Cotruță Iurie, Mihaila Viorica de la Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 5/2 din 26 februarie 2021, Plenul Colegiului disciplinar a încetat cauza disciplinară intentată în temeiul sesizării, depuse de președintele OCN “Moldcredit” S.R.L. Ursu Gheorghe în privința acțiunilor judecătorilor Secrieru Ion, Mihaila Viorica și Cotruță Iurie de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Voinovan Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 134s-230p/m din 29 martie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 26 februarie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Sîrcu Tatiana de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), Clima Vladislav, Malîi Ala, Palanciuc Ecaterina, Minciuna Anatolie, Mihaila Viorica, Sîrbu Victoria de la Curtea de Apel Chișinău).

Prin Hotărârea nr. 31/3 din 15 martie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă cet. Mocan Igor şi a menţinut Hotărârea nr. 303/11 din 26 octombrie 2018 a Completului de admisibilitate nr. 2, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Curţii de Apel Chişinău, Mihăilă Viorica.

Prin Hotărârea nr. 108/4 din 30 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către cet. Craveţ Alexandr împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 15 ianuarie 2018, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Mihailă Viorica.

La data de 04 iunie 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea cet. Stoianova Olga, privind dezacordul cu Hotărîrea Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău din 01.12.2011 emisă de judecătorul Viorica Mihailă. Petiționarul consideră că la examinarea cauzei nominalizate, de către judecătorul Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, Viorica Mihailă, inclusiv, judecătorii ce au examinat cauza în ordine de apel și recurs au fost comise încălcări ale normelor procesuale, solicitînd tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor ce se fac responsabili. Prin Hotărârea nr. 193/24 din 10 decembrie 2015, Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Stoianova Olga privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău, Viorica Mihailă. 

Prin Hotărârea nr. 62/8 din 04 iunie 2015 Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Granaci Gheorghe împotriva deciziei Inspectiei judiciare nr. 155 din 18 februarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Granaci Gheorghe privitor la faptele care pot constituit abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Botanica mun. Chişinău, Mihailă Viorica. În esenţă, în sesizarea depusă Granaci Gheorghe indică că, la data de 05.09.201 3, reclamantul Granaci Gheorghe a depus în judecătoria Botanica mun. Chişinău o cerere de chemare în judecată imporiva lui Granaci Anastasia, Voto Elena, Mitcu Radu, intervient accesorii notarii publici Adelina Florea, Soltan Adelina, Musteaţă Tatiana cu privire la repunerea în termen, declararea nulităţii actelor juridice, încasarea venitului ratat, care a fost repartizată pentru examinare judecătorului V. Mihailă. Cauza civilă a fost examinată cu emiterea hotărîrii. 

La data de 27 noiembrie 2014 de către Procurorul General, membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, Corneliu Gurin, a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău Viorica Mihaila, în temeiul art. 10 alin. (1) din Legea cu privire la colegiul disciplinar si răspunderea disciplinara a judecătorilor. Prin dispozitia de intentare a procedurii disciplinare, Viorica Mihaila se acuză de faptul că în cadrul procedurii de monitorizare de către Procuratura Generală a examinării judiciare a cauzelor penale, s-a stabilit faptul comiterii unor abateri disciplinare de către judecătorul Judecătoriei Botanica mun. Chișinău Viorica Mihaila la soluționarea în fond a cauzelor penale. Prin Hotărârea nr. 42/10 din 20 decembrie 2014 procedura diciplinară a fost clasată. Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 330/15 din 05 mai 2015 a respins contestaţia depusă de Procurorul General al Republicii Moldova, Corneliu Gurin împotriva hotărîrii Colegiului disciplinar nr. 42/10 din 20 decembrie 2014, a menţinut, fără modificări hotărîrea Colegiului disciplinar prin care s-a respins propunerea de aplicare a sancţiunii disciplinare şi a clasat procedura disciplinară.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată 2016-2018, au fost înregistrate 19 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2013-2015, au fost depuse 14 petiţii, toate fiind respinse ca neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 4 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 59/4 din 18 martie 2022

Hotărârea nr. 120/7 din 03 august 2021

Hotărârea nr. 5/2 din 26 februarie 2021

Hotărârea nr. 79/5 din 07 mai 2021

Hotărârea nr. 31/3 din 15 martie 2019

Hotărârea nr. 108/4 din 30 martie 2018

Hotărîrea nr. 193/24 din 10 decembrie 2015

Hotărîrea nr. 62/8 din 04 iunie 2015

Hotărârea nr. 330/15 din 5 mai 2015

Hotărârea nr. 42/10 din 20 decembrie 2014

Știri
 • Numele judecătoarei care urmează a fi cercetată de Procuratură la solicitarea CSM-ului

  Magistrata Curții de Apel Chișinău, Viorica Mihăilă, ar putea fi cercetată de Procuratura Generală, pentru că a emis în 2014 o ordonanță prin care a dispus încasarea a două milioane de dolari de la o companie din R. Moldova către o firmă offshore, decizia fiind catalogată ca parte a laundromatului rusesc. Consiliul Superior al Magistraturii urma astăzi să trimită o sesizare la Procuratura Generală, dar a amânat chestiunea până când Inspecția Judiciară va finaliza verificările inițiate și în cazul altor magistrați și va prezenta un raport la CSM.

  Magistrata Curții de Apel Chișinău, Viorica Mihăilă, ar putea fi cercetată de Procuratura Generală, pentru că a emis în 2014 o ordonanță prin care a dispus încasarea a două milioane de dolari de la o companie din R. Moldova către o firmă offshore, decizia fiind catalogată ca parte a laundromatului rusesc. Consiliul Superior al Magistraturii urma astăzi să trimită o sesizare la Procuratura Generală, dar a amânat chestiunea până când Inspecția Judiciară va finaliza verificările inițiate și în cazul altor magistrați și va prezenta un raport la CSM.

  Decizia de a porni o inspecția a fost luată după ce ministrul de Interne, Andrei Năstase, a trimis o solicitare la CSM în care au fost vizați judecătorii: Radu Țurcanu, Luiza Gafton, Viorica Mihăilă, Vitalie Zaporojan și Igor Mînăscurtă, care ar fi emis decizii ce vizează „infracțiunil de spălare de bani prin intermediul sistemului judecătoresc și bancar al Republicii Moldova și de corupție la nivel înalt”. Ulterior, Andrei Năstase a vorbit în public și despre judecătorul Vladislav Clima, care la fel ar fi emis o ordonanță în cadrul laundromatului rusesc.

  Președintele interimar al CSM, Dorel Musteață, a anunțat că în cazul deciziilor luate de unii judecători, sesizate de Andrei Năstase, Inspecția Judiciară a ajuns la concluzia că „nu au fost adeverite cele expuse”. Dar dosarul pe care l-a judecat Viorica Mihăilă a dispărut din arhiva Judecătoriei Chișinău și nu a putut fi verificat.

  „În cadrul controlului complex efectuat de Inspecția Judiciară la Judecătoria Chișinău, prin intermediul sistemului integrat, a fost identificată și extrasă ordonanța emisă de Mihăilă, prin care s-a dispus încasarea a două milioane de dolari de la întreprinderea „SLI” SRL în favoarea  companiei „Chester Limited”. La solicitarea inspecției, dosarul pe hârtie nu a fost prezentat. Este căutat în arhivă, dar nu este de găsit. Nu s-au prezentat înscrisuri care să ateste că acesta a fost expediat către alte instanțe sau ridicat în cadrul unui eventual dosar penal”, a precizat Musteață.

  Acesta a atras atenția asupra faptului că firma offshore „Chester Limited” din Noua Zeelandă apare și în raportul „Kroll” prinvind frauda bancară.

  „Considerăm că ar fi existat temei pentru verificarea acțiunilor judecătorului sub aspect penal. Propun de a sesiza Procuratura”, a spus Dorel Musteață.

  În cazul judecătorului Vladislav Clima, dosarul a fost ridicat anterior de la Judecătoria Ciocana de către Procuratură. CSM va solicit informații pentru a afla la ce etapă se află ancheta.

  După dezbateri, membrii CSM au decis să mai aștepte cu sesizarea Procuraturii Generale în cazul judecătoarei Viorica Mihăilă, până când Inspecția Judiciară nu va finaliza verificările pe toate cazurile invocate în solicitarea lui Andrei Năstase.
  Sursa: tv8.md

 • Trei judecători noi la Curtea de Apel Chișinău

  Doar trei magistrați au fost acceptați de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Este vorba de judecătorii de la Judecătoria Chișinău, Viorica Mihaila și Alexandru Spoială, și Vitalie Cotorobai, magistrat la Judecătoria Hâncești.

  Judecătorii selectați au fost evaluați de Colegiul de evaluare cu calificativul ”foarte bine”. În total, nouă candidați și-au depus dosarele la CSM pentru a ocupa cele șapte funcții de judecător la Curtea de Apel.

  Doar trei magistrați au fost acceptați de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Este vorba de judecătorii de la Judecătoria Chișinău, Viorica Mihaila și Alexandru Spoială, și Vitalie Cotorobai, magistrat la Judecătoria Hâncești.

  Judecătorii selectați au fost evaluați de Colegiul de evaluare cu calificativul ”foarte bine”. În total, nouă candidați și-au depus dosarele la CSM pentru a ocupa cele șapte funcții de judecător la Curtea de Apel.

  Anterior, unul dintre candidați, Iurie Potângă, de la Judecătoria Chișinău, a fost sancționat de către Colegiul disciplinar cu avertizare, pentru că ar fi folosit un limbaj neadecvat în instanță și nu a purtat mantia de judecător în timpul procesului. Acesta a contestat decizia Colegiului disciplinar, iar CSM a casat-o.

  Amintim că, la sfârșitul anului trecut, mai mulți judecători de la Curtea de Apel și-au dat demisia. Unul dintre motivele plecărilor masive din sistemul de justiție este reforma sistemului de pensii. Ulterior, alți șase magistrați au fost numiți judecători la Curte.

  De la 1 ianuarie 2017, toate procesele de judecată de la Curtea de Apel Chișinău au loc doar în incinta sediului de pe strada Teilor, 4, sectorul Botanica al capitalei. Anterior, din cauza lipsei de spațiu, Curtea de Apel Chișinău își desfășura activitatea în două sedii, unul situat în sectorul Centru, iar celălalt – în sectorul Botanica al Capitalei.
  sursa: bizlaw.md

 • 9 pretendenți la funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău. Sunt 7 locuri vacante

  Nouă magistrați aspiră la cele șapte funcții de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Majoritatea dintre ei sunt de la Judecătoria Chișinău.

  La următoarea ședință, din 21 februarie, Consiliul Superior al Magistraturii va examina candidaturile pentru funcțiile de judecător la Curtea Apel. Șase pretendenți sunt de la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de:

  Viorica Mihaila, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Botanica);
  Virgiliu Buhnaci, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Botanica);
  Alexandru Spoială, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana);
  Galina Moscalciuc, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani);
  Nicolae Costin, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
  Iurie Potînga, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

  Nouă magistrați aspiră la cele șapte funcții de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Majoritatea dintre ei sunt de la Judecătoria Chișinău.

  La următoarea ședință, din 21 februarie, Consiliul Superior al Magistraturii va examina candidaturile pentru funcțiile de judecător la Curtea Apel. Șase pretendenți sunt de la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de:

  Viorica Mihaila, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Botanica);
  Virgiliu Buhnaci, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Botanica);
  Alexandru Spoială, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana);
  Galina Moscalciuc, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani);
  Nicolae Costin, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
  Iurie Potînga, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

  Toți au fost evaluați de Colegiul de evaluare cu calificativul ”foarte bine”.

  Alți trei magistrați sunt: Diana Cristian și Tudor Andronic, de la Judecătoria Strășeni, și Vitalie Cotorobai, de la Judecătoria Hâncești.

  Amintim că, la sfârșitul anului trecut, mai mulți judecători de la CA și-au dat demisia. Unul dintre motivele plecărilor masive din sistemul de justiție, inclusiv de la CA Chișinău, ar fi reforma sistemului de pensii. Ulterior, alți șase magistrați au fost numiți judecători la CA Chișinău.

  De asemenea, de la 1 ianuarie 2017, toate procesele de judecată de la CA Chișinău au loc doar în incinta sediului de pe strada Teilor, 4, sectorul Botanica al capitalei. Anterior, din cauza lipsei de spațiu, Curtea de Apel Chișinău își desfășura activitatea în două sedii, unul situat în sectorul Centru, iar celălalt – în sectorul Botanica al capitalei.

  De asemenea, la următoarea ședință, Plenul CSM va examina lista judecătorilor propuşi pentru acordarea titlului onorific/Diploma de Onoare a CSM. În total, este vorba de 57 de magistrați. Magistrații Vasile Stihii, de la Judecătoria Orhei, și Maria Iftodi, de la Judecătoria Edineț, ar putea primi titlul de Veteran al sistemului judiciar.

  Astfel, Diploma de onoare ar putea fi acordată la:

  2 judecători de la Curtea Supremă de Justiție: Oleg Sternioală și Ion Druță;
  16 judecători de la Curtea de Apel Chișinău, printre care președintele Curții – Ion Pleșca;
  9 judecători de la Curțile de Apel Bălți, Comrat și Cahul;
  28 de judecători – de la instanțele de fond.

  sursa: bizlaw.md

 • Judecători de la Curtea de Apel, ACUZAȚI din nou de incompetență

  O companie de transport de pasageri din Chișinău, cu circa 50 de angajați, este pe cale să se închidă din cauza unui proces de judecată în care a fost atrasă.

  Firma a fost atacată în judecată pentru niște datorii despre care patronul întreprinderii susține că ar fi fictive. Acesta a prezentat în judecată și expertize care demonstrează că documentul care confirmă existența datoriilor a fost falsificat. Cu toate acestea, atât Judecătoria Botanica, cât și Curtea de Apel Chișinău au neglijat probele lui.

  O companie de transport de pasageri din Chișinău, cu circa 50 de angajați, este pe cale să se închidă din cauza unui proces de judecată în care a fost atrasă.

  Firma a fost atacată în judecată pentru niște datorii despre care patronul întreprinderii susține că ar fi fictive. Acesta a prezentat în judecată și expertize care demonstrează că documentul care confirmă existența datoriilor a fost falsificat. Cu toate acestea, atât Judecătoria Botanica, cât și Curtea de Apel Chișinău au neglijat probele lui.

  Victimă a naivității?

  „Am fost victima naivității mele”, își începe istoria Mihai Miloș, patronul companiei de transport care, până în anul 2007, când a fost atacat în judecată, avea peste o sută de angajați la firmă. Problemele din instanță și sechestrul aplicat de judecători și-au pus amprenta și pe activitatea companiei care a fost nevoită să își înjumătățească numărul de lucrători. Totul a pornit de la o întâlnire neașteptată cu o fostă colegă de școală care i-a propus să îl ajute în niște probleme economice. „Veronica Focșa m-a găsit prin intermediul publicității pe care am plasat-o prin oraș. A venit la mine și mi-a spus că ar putea să mă ajute să mă clarific cu niște chestii din contabilitate. S-a băgat în contabilitatea firmei, a cotrobăit pe unde i-a poftit inima și după aceasta au început a veni controalele de la poliția economică și Fisc. Nu mi-a dat de bănuit nici faptul că aceste controale se efectuau tocmai acolo unde ea identifica probleme, nici faptul că, la un moment dat, Veronica mi-a propus să comande un audit la companie pe care l-a achitat din banii ei”, spune Miloș.

 • Judecători - învinuiți pentru deposedari raider

  Magistrații de la Judecătoria Botanica și Buiucani sunt învinuiți de complicitate la capitolul depozitări de bunuri ale întreprinderii de transporturi „Societatea Miloș”. Acuzația a fost făcută astăzi, 14 aprilie, de către Ion Dron, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, informează Politik.md.

  Potrivit lui Ion Dron, magistrații Nina Cernat, Ana Gavriliță, Anatolie Pohopol și Viorica Mihăilă au emis o hotărâre, conform căreia, firma sa trebuie să achite o dobândă de 4 milioane de lei unei persoane Veronica Focșa, pentru un împrumut mai vechi.

  Magistrații de la Judecătoria Botanica și Buiucani sunt învinuiți de complicitate la capitolul depozitări de bunuri ale întreprinderii de transporturi „Societatea Miloș”. Acuzația a fost făcută astăzi, 14 aprilie, de către Ion Dron, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, informează Politik.md.

  Potrivit lui Ion Dron, magistrații Nina Cernat, Ana Gavriliță, Anatolie Pohopol și Viorica Mihăilă au emis o hotărâre, conform căreia, firma sa trebuie să achite o dobândă de 4 milioane de lei unei persoane Veronica Focșa, pentru un împrumut mai vechi.

  Cu toate că proprietarul întreprinderii, Mihai Miloș, i-a prezentat instanței de judecată un raport de expertiză, întocmit de către experții MAI, CNA și de către experții Centrului de Expertiză de pe lângă Ministerul Justiție, care confirmă că actul prezentat de Veronica Focșa este fals, la pronunțarea hotărârii, aceștia au omis acest lucru.
  Ion Dron a mai spus că soțul uneia dintre judecătoare are o firmă de transporturi, de aceea, ea ar fi persoana cointeresată de a inhiba activitatea acestei întreprinderi. „ Miza acestei deposedări de bunuri este un teren de peste un hectar, situat pe șoseaua Muncești și o clădire cu o suprafață de peste 300 metri pătrați”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă.

  Potrivit directorului financiar al întreprinderii, Ion Popescu, după pronunțarea primei instanțe în anul 2009, au fost confiscate bunuri de 3 ori mai mari, decât pretinsa datorie. „După o lună, judecătoarea Viorica Mihăilă a pus sechestru și pe imobilul care depășește de 5 ori suma de 4 milioane. Astfel, activitatea întreprinderii a fost perturbată. Dacă în anul 2009, întreprinderea avea 100 de angajați, acum au rămas smai puțin de 50”, a mai menționat acesta.

  Procesul de judecată a durat 7 ani. Prima hotărâre cu privire la întreprinderea „ Societatea Miloș” a fost pronunțată la 22 mai 2009 de către Viorica Mihăilă, după care în februarie 2014, Judecătorii de la Curtea de la Apel a emis aceiași sentință.

  Membrii „Societății Miloș” solicită autosesizarea Curtei Supreme de Justiție cu privire la acest caz.

 • Despre judecătorii-raider și „turnători”; Va fugi Plahotniuc?

  Iată și o nouă „turnură”. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, sunt implicați în atacurile raider de la Banca de Economii.

  Despre aceasta a declarat deputatul Ion Butmalai, într-o intervenție la Jurnal TV, cu referire la un raport al SIS. Potrivit informației oferite de Butmalai, la 7 aprilie 2012, Tănase, Poalelungi, Berlinschi și una dintre judecătoarele de la Curtea de Apel au creat o schemă de atacuri raider la Banca de Economii.

  Iată și o nouă „turnură”. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, sunt implicați în atacurile raider de la Banca de Economii.

  Despre aceasta a declarat deputatul Ion Butmalai, într-o intervenție la Jurnal TV, cu referire la un raport al SIS. Potrivit informației oferite de Butmalai, la 7 aprilie 2012, Tănase, Poalelungi, Berlinschi și una dintre judecătoarele de la Curtea de Apel au creat o schemă de atacuri raider la Banca de Economii.

  Nu voi minți dacă voi spune că această informație nu a uimit pe nimeni. Toți știu că Tănase și Poalelungi sunt „guvernantele” lui Plahotniuc. Din punctul meu de vedere, simptomatic este faptul că această întâlnire avea loc în biroul lui Dorin Damir, după ce despre această întâlnire a aflat SIS.

  Recent, au fost publicate informații ale SIS despre faptul că firma lui Damir stă în spatele urmăririi procurorului general adjunct, care s-a ocupat de dosarul atacurilor raider asupra SA „Franzeluța” și altor funcționaro de rang înalt. În orice altă țară, care se declară stat european, după publicarea unor astfel de materiale, Damir ar fi stat deja la închisoare și ar fi depus mărturii. Dar, așa cum ne-am convins, Moldova este țara minunilor și Damir nici n ua fost chemat la procuratură. Fiind cumătrul lui Plahotniuc, acest individ se simțea destul de liber. Până nu demult…

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU