Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Hrapacov Vasile
Căutare avansată
Foto: presedinte.md

Morozan Ion

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 20.04.2005

Potrivit Hotărârii nr. 118/5 din 23 februarie 2016, a fost desemnat judecătorul Ion Morozan pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, în cazul imposibilităţii judecătorilor de instrucţie desemnaţi anterior - Ghenadie Pavliuc, Mihail Diaconu şi Victor Răţoi de a exercita aceste atribuţii.

Conform Hotărârii CSM nr. 360/12 din 08 aprilie 2014 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, începînd cu 08.04.2014 pînă la 08.04.2017.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1073-VII din 01 aprilie 2014 reconfirmat în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău.

Anul naşterii: 1958

Instruire/Diplome
1982 - 1986 facultatea de drept, Institutul juridic din or. Harkov, Ucraina
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1986 - 1987 stagiar în Procuratura raionului Frunze
1987 - 1989 anchetator în Procuratura raionului Frunze
1989 - 1990 anchetator superior în Procuratura raionului Frunze

Data numirii în funcție: 20.04.2005

Potrivit Hotărârii nr. 118/5 din 23 februarie 2016, a fost desemnat judecătorul Ion Morozan pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, în cazul imposibilităţii judecătorilor de instrucţie desemnaţi anterior - Ghenadie Pavliuc, Mihail Diaconu şi Victor Răţoi de a exercita aceste atribuţii.

Conform Hotărârii CSM nr. 360/12 din 08 aprilie 2014 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, începînd cu 08.04.2014 pînă la 08.04.2017.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1073-VII din 01 aprilie 2014 reconfirmat în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău.

Anul naşterii: 1958

Instruire/Diplome
1982 - 1986 facultatea de drept, Institutul juridic din or. Harkov, Ucraina
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1986 - 1987 stagiar în Procuratura raionului Frunze
1987 - 1989 anchetator în Procuratura raionului Frunze
1989 - 1990 anchetator superior în Procuratura raionului Frunze

1990 - 1993 procuror-adjunct al procurorului în Procuratura s. Buiucani, mun. Chişinău
1993 - 2005 avocat, Biroul Individual de Avocaţi ,,ROMCRIS MOROZAN”
20.04.2005 numit în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Buiucani, mun.Chişinău (Decret nr. 13-IV)
03.06.2010 numit în funcţia de judecător de instrucţie, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 330-V)
01.04.2014 reconfirmat în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău (Decret nr.1073-VII)

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 107/6 din 21 August 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Ion Morozan de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 29/4 din 24 februarie 2017, hotărârile judecătorului Morozan Ion nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 108/9 din 08 noiembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, patru dosare examinate de către judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Morozan Ion, au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” cinci hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Morozan Ion, au fost obiect de examinare la CtEDO.

OFERTA PLUS SRL c. Moldoveihotărârea din 19.12.2006, cererea nr. 14385/04, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii) - neexecutarea timp de cel puţin 38 de luni a unei hotărâri judecătoreşti privind plata a MDL 20,000,000 de către Ministerul Finanţelor şi casarea prin revizuire a hotărârii judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamantului de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie printr-o decizie „abuzivă” după ce Guvernul a aflat că cererea cu privire la neexecutarea hotărârii a fost depusă la CtEDO; violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a depune o cerere la CtEDO) – intentarea unui dosar penal împotriva directorului reclamantului pentru a-l descuraja să-şi menţină cererea la CtEDO; violarea art.  34 – refuzul de a permite avocatului reclamantului la CtEDO de a avea întrevederi în incinta Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC cu directorul reclamantului fără a fi despărţiţi de peretele din sticlă.
CASTRAVEŢ c. Moldovei, hotărârea din 13.03.2007, cererea nr. 14385/04, violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (dreptul la libertate şi siguranţă) – motivarea insuficientă a deciziilor de eliberare şi prelungire a mandatului de arest i; violarea art. 5 § 4 – imposibilitatea pentru avocatul reclamantului în procedurile naţionale de a avea întrevederi cu reclamantul, în incinta Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC, fără a fi despărţiţi de peretele din sticlă.
STEPULEAC c. Moldovei, hotărârea din 06/11/2007, cererea nr. 8207/06, violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii) – condiţiile rele de detenţie în IDP al Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi Corupţiei al MAI în care reclamantul a fost deţinut; insuficienţa asistenţei medicale acordate reclamantului în acest centru de detenţie; lipsa unei anchete adecvate din partea autorităţilor privind pretinsa intimidare a reclamantului în celulă; şi violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei) - cele două arestări ale reclamantului au avut loc fără a exista motive verosimile că el ar fi comis o infracţiune.
CEBOTARI c. Moldovei, hotărârea din 13/11/2007, cererea nr. 35615/06, violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei) combinat cu art. 18 CEDO (limitarea restrângerilor drepturilor) – pornirea de către CCCEC a unui dosar penal şi arestarea reclamantului pentru că a refuzat să dea declaraţii convenabile organului de urmărire penală; violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a sesiza Curtea) - imposibilitatea pentru reclamant de a avea întrevederi cu avocatul său în procedurile naţionale în incinta Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC, fără a fi despărţiţi de peretele din sticlă deoarece existenţa peretelui de sticlă creează suspiciunea temeinică că întrevederea nu este confidenţială.
BOICENCO c. Moldovei, hotărârea din 11.07.2006, cererea nr. 41088/05, violarea art.3 al Convenţiei (interzicerea torturii) – maltratarea reclamantului de către angajaţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei; neacordarea asistenţei medicale necesare pe durata detenţiei reclamantului, care se afla în stare de stupor; respingerea, fără a efectua o cercetare, a plângerilor privind maltratarea reclamantului de către acelaşi procuror care instrumenta cauze penală împotriva reclamantului; violarea art. 5 § 1 al Convenţiei -  lipsirea de libertate a reclamantului, fără un mandat legal, după transmiterea dosarului penal în instanţa de judecată spre examinare (timp de peste 5 luni); violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (garanţiile în cadrul procedurilor privind lipsirea de libertate) - motivarea insuficientă a deciziilor de eliberare şi prelungire a mandatului de arest şi a deciziilor de respingere a recursurilor apărării la aceste decizii; violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (prezumţia de libertate) - datorită gravităţii învinuirilor, prevederile art. 191 al Codului de Procedură Penală obligau arestarea reclamantului; violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a depune o cerere la CtEDO) – refuzul autorităţilor de a permite avocaţilor reclamantului de a avea acces la reclamant şi la fişa sa medicală, ceea ce i-a împiedicat să prezinte Curţii, în numele reclamantului, pretenţiile cu privire la prejudiciile materiale.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014
au fost contestate 194 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 169 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 87,11%;
2015 au fost contestate 60 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 51 hotărîri/sentinte/încheieri, ceea ce constituie 85%;
2016 au fost contestate 54 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 47 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 87,03%;
2017 au fost contestate în total 56 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 47 ceea ce constituie 83,92%;
2018 au fost contestate în total 66 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 58 ceea ce constituie 87,87%;
2019 au fost contestate în total 47 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 39 ceea ce constituie 82,97%.

Încheieri de aplicare, prelungire a măsurii preventive:
2011 - contestate 65, menținute 59 - 90,76%
2012 - contestate 102, menținute 91 - 89,21%
2013 - contestate 87, menținute 78 - 89,65%

Hotărâri privind executarea pedepselor penale:
2011 - contestate 36, menținute 31 - 86,11%
2012 - contestate 29, menținute 27 - 93,10%
2013 - contestate 14, menținute 10 - 71,42%
Încheieri privind examinarea plîngerilor în baza art. 313:
2011 - contestate 1, menținute 0 - 0%
2012 - contestate 1, menținute 1 - 100%

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 74 de cauze examinate, nici o hotărîre/sentinţă/încheiere nu a fost casată, ceea ce constituie 0%;
2015, din 151 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,31%;
2016, din 24 de cauze examinate, nici o hotărîre/sentinţă/încheiere nu a fost casată, ceea ce constituie 0%;
2017, din 286 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,14%;
2018, din 317 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,52%;
2019, din 195 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,10%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 107/6 din 21 August 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Ion MOROZAN de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, atribuindu-i calificativul Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 29/4 din 24 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 89 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 108/9 din 08 noiembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 73 de puncte.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 141/7 din 02 Aprilie 2019, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători-formatori pentru participare în calitate de formatori, după cum urmează: - Nadejda Toma, judecător, Curtea Supremă de Justiție – 22 mai 2019;
- Ion Morozan, judecător, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani – 08, 11-12 aprilie, 23 mai 2019.

Prin Hotărârea nr. 301/15 din 05 iunie 2018, se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de formatori la seminarele pentru judecători și procurori, incluse în Planul de formare continuă pentru semestrul I al anului 2018, după cum urmează:
-Sergiu Bularu de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pentru data de 04 iunie 2018; 
- Ion Morozan de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) pentru zilele de 5,7 și 8 iunie 2018.

Prin Hotărârea nr. 377/17 din 30 mai 2017, se autorizează delegarea judecătorilor Nadejda TOMA de la Curtea Supremă de Justiţie pentru data de 8 iunie 2017 şi Ion MOROZAN de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani) pentru data de 9 iunie 2017 pentru participarea în calitate de formatori la seminarele cu genericul „Metodica investigării infracţiunilor economice” şi „Recuperarea veniturilor criminale”, care se vor desfăşura la 8, 9 iunie 2017, la INJ.

Potrivit Hotărârii nr. 234/11 din 21 martie 2017, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea domnului Ion MOROZAN, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), pentru data 16 mai 2017 la seminarul „Exponenții procesuali în sfera activității speciale de investigație”; pentru perioada 18-19 mai 2017 la seminarul „Investigația sub acoperire și provocarea prin prisma CEDO și practica CtEDO”.

Potrivit Hotărârii nr. 791/32 din 22 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Ion Morozan, pentru participare în calitate de formator la seminarul cu genericul „Audierea în condiții speciale a copiilor victime și martori ai infracțiunii”, care se va desfășura la 24 noiembrie 2016, în cadrul Institutului Național al Justiției.

În conformitate cu Hotărârea nr. 729/30 din 01 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Ion Morozan, pentru participare în calitate de formator la seminarele de instruire cu genericul: „Particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor săvîrşite de minori. Procedura audierii minorilor” şi „Examinarea plîngerilor împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului care efectuiază activitatea specială de investigaţii”, care se vor desfăşura la 02 şi 28 noiembrie 2016, în incinta Institutului Naţional al Justiţiei.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 107/6 din 21 August 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Ion Morozan de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 29/4 din 24 februarie 2017, hotărârile judecătorului Morozan Ion nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 108/9 din 08 noiembrie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, patru dosare examinate de către judecătorul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Morozan Ion, au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” cinci hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătorul Morozan Ion, au fost obiect de examinare la CtEDO.

OFERTA PLUS SRL c. Moldoveihotărârea din 19.12.2006, cererea nr. 14385/04, violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii) - neexecutarea timp de cel puţin 38 de luni a unei hotărâri judecătoreşti privind plata a MDL 20,000,000 de către Ministerul Finanţelor şi casarea prin revizuire a hotărârii judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamantului de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie printr-o decizie „abuzivă” după ce Guvernul a aflat că cererea cu privire la neexecutarea hotărârii a fost depusă la CtEDO; violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a depune o cerere la CtEDO) – intentarea unui dosar penal împotriva directorului reclamantului pentru a-l descuraja să-şi menţină cererea la CtEDO; violarea art.  34 – refuzul de a permite avocatului reclamantului la CtEDO de a avea întrevederi în incinta Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC cu directorul reclamantului fără a fi despărţiţi de peretele din sticlă.
CASTRAVEŢ c. Moldovei, hotărârea din 13.03.2007, cererea nr. 14385/04, violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (dreptul la libertate şi siguranţă) – motivarea insuficientă a deciziilor de eliberare şi prelungire a mandatului de arest i; violarea art. 5 § 4 – imposibilitatea pentru avocatul reclamantului în procedurile naţionale de a avea întrevederi cu reclamantul, în incinta Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC, fără a fi despărţiţi de peretele din sticlă.
STEPULEAC c. Moldovei, hotărârea din 06/11/2007, cererea nr. 8207/06, violarea art. 3 CEDO (interzicerea torturii) – condiţiile rele de detenţie în IDP al Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi Corupţiei al MAI în care reclamantul a fost deţinut; insuficienţa asistenţei medicale acordate reclamantului în acest centru de detenţie; lipsa unei anchete adecvate din partea autorităţilor privind pretinsa intimidare a reclamantului în celulă; şi violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei) - cele două arestări ale reclamantului au avut loc fără a exista motive verosimile că el ar fi comis o infracţiune.
CEBOTARI c. Moldovei, hotărârea din 13/11/2007, cererea nr. 35615/06, violarea art. 5 § 1 al Convenţiei (legalitatea detenţiei) combinat cu art. 18 CEDO (limitarea restrângerilor drepturilor) – pornirea de către CCCEC a unui dosar penal şi arestarea reclamantului pentru că a refuzat să dea declaraţii convenabile organului de urmărire penală; violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a sesiza Curtea) - imposibilitatea pentru reclamant de a avea întrevederi cu avocatul său în procedurile naţionale în incinta Izolatorului de Detenţie Provizorie al CCCEC, fără a fi despărţiţi de peretele din sticlă deoarece existenţa peretelui de sticlă creează suspiciunea temeinică că întrevederea nu este confidenţială.
BOICENCO c. Moldovei, hotărârea din 11.07.2006, cererea nr. 41088/05, violarea art.3 al Convenţiei (interzicerea torturii) – maltratarea reclamantului de către angajaţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei; neacordarea asistenţei medicale necesare pe durata detenţiei reclamantului, care se afla în stare de stupor; respingerea, fără a efectua o cercetare, a plângerilor privind maltratarea reclamantului de către acelaşi procuror care instrumenta cauze penală împotriva reclamantului; violarea art. 5 § 1 al Convenţiei -  lipsirea de libertate a reclamantului, fără un mandat legal, după transmiterea dosarului penal în instanţa de judecată spre examinare (timp de peste 5 luni); violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (garanţiile în cadrul procedurilor privind lipsirea de libertate) - motivarea insuficientă a deciziilor de eliberare şi prelungire a mandatului de arest şi a deciziilor de respingere a recursurilor apărării la aceste decizii; violarea art. 5 § 3 al Convenţiei (prezumţia de libertate) - datorită gravităţii învinuirilor, prevederile art. 191 al Codului de Procedură Penală obligau arestarea reclamantului; violarea art. 34 al Convenţiei (dreptul de a depune o cerere la CtEDO) – refuzul autorităţilor de a permite avocaţilor reclamantului de a avea acces la reclamant şi la fişa sa medicală, ceea ce i-a împiedicat să prezinte Curţii, în numele reclamantului, pretenţiile cu privire la prejudiciile materiale.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2014
au fost contestate 194 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 169 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 87,11%;
2015 au fost contestate 60 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 51 hotărîri/sentinte/încheieri, ceea ce constituie 85%;
2016 au fost contestate 54 de hotărîri/sentinte/încheieri, fiind menţinute 47 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 87,03%;
2017 au fost contestate în total 56 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 47 ceea ce constituie 83,92%;
2018 au fost contestate în total 66 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 58 ceea ce constituie 87,87%;
2019 au fost contestate în total 47 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 39 ceea ce constituie 82,97%.

Încheieri de aplicare, prelungire a măsurii preventive:
2011 - contestate 65, menținute 59 - 90,76%
2012 - contestate 102, menținute 91 - 89,21%
2013 - contestate 87, menținute 78 - 89,65%

Hotărâri privind executarea pedepselor penale:
2011 - contestate 36, menținute 31 - 86,11%
2012 - contestate 29, menținute 27 - 93,10%
2013 - contestate 14, menținute 10 - 71,42%
Încheieri privind examinarea plîngerilor în baza art. 313:
2011 - contestate 1, menținute 0 - 0%
2012 - contestate 1, menținute 1 - 100%

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate:
2014, din 74 de cauze examinate, nici o hotărîre/sentinţă/încheiere nu a fost casată, ceea ce constituie 0%;
2015, din 151 de cauze examinate, 5 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,31%;
2016, din 24 de cauze examinate, nici o hotărîre/sentinţă/încheiere nu a fost casată, ceea ce constituie 0%;
2017, din 286 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,14%;
2018, din 317 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,52%;
2019, din 195 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,10%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 107/6 din 21 August 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Ion MOROZAN de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, atribuindu-i calificativul Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 29/4 din 24 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 89 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 108/9 din 08 noiembrie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 73 de puncte.

ACTIVITĂȚI EXTRAJUDICIARE
Prin Hotărârea nr. 141/7 din 02 Aprilie 2019, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători-formatori pentru participare în calitate de formatori, după cum urmează: - Nadejda Toma, judecător, Curtea Supremă de Justiție – 22 mai 2019;
- Ion Morozan, judecător, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani – 08, 11-12 aprilie, 23 mai 2019.

Prin Hotărârea nr. 301/15 din 05 iunie 2018, se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare în calitate de formatori la seminarele pentru judecători și procurori, incluse în Planul de formare continuă pentru semestrul I al anului 2018, după cum urmează:
-Sergiu Bularu de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) pentru data de 04 iunie 2018; 
- Ion Morozan de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) pentru zilele de 5,7 și 8 iunie 2018.

Prin Hotărârea nr. 377/17 din 30 mai 2017, se autorizează delegarea judecătorilor Nadejda TOMA de la Curtea Supremă de Justiţie pentru data de 8 iunie 2017 şi Ion MOROZAN de la Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani) pentru data de 9 iunie 2017 pentru participarea în calitate de formatori la seminarele cu genericul „Metodica investigării infracţiunilor economice” şi „Recuperarea veniturilor criminale”, care se vor desfăşura la 8, 9 iunie 2017, la INJ.

Potrivit Hotărârii nr. 234/11 din 21 martie 2017, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a autorizat delegarea domnului Ion MOROZAN, judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), pentru data 16 mai 2017 la seminarul „Exponenții procesuali în sfera activității speciale de investigație”; pentru perioada 18-19 mai 2017 la seminarul „Investigația sub acoperire și provocarea prin prisma CEDO și practica CtEDO”.

Potrivit Hotărârii nr. 791/32 din 22 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Ion Morozan, pentru participare în calitate de formator la seminarul cu genericul „Audierea în condiții speciale a copiilor victime și martori ai infracțiunii”, care se va desfășura la 24 noiembrie 2016, în cadrul Institutului Național al Justiției.

În conformitate cu Hotărârea nr. 729/30 din 01 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău, Ion Morozan, pentru participare în calitate de formator la seminarele de instruire cu genericul: „Particularităţile investigării şi judecării infracţiunilor săvîrşite de minori. Procedura audierii minorilor” şi „Examinarea plîngerilor împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului care efectuiază activitatea specială de investigaţii”, care se vor desfăşura la 02 şi 28 noiembrie 2016, în incinta Institutului Naţional al Justiţiei.

 

Hotărârea nr. 107/6 din 21 August 2020

Hotărârea nr. 141/7 din 02 Aprilie 2019

Hotărârea nr. 301/15 din 05 iunie 2018

Hotărârea nr. 377/17 din 30 mai 2017

Hotărârea nr. 29/4 din 24 februarie 2017

Hotărârea nr. 234/11 din 21 martie 2017

Hotărârea nr. 791/32 din 22 noiembrie 2016

Hotărârea nr. 729/30 din 01 noiembrie 2016

Cauze CtEDO Morozan Ion

Hotărârea nr. 108/9 din 08 noiembrie 2013

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Ion Morozan nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 29/4 din 24 februarie 2017"de către Colegiul disciplinar, în privinţa judecătorului a fost intentată o procedură disciplinară, însă prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 34/11 din 24 iunie 2016, a fost încetată procedura disciplinară în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău {sediul Buiucani), Ion Morozan, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 108/9 din 08 noiembrie 2013, ”de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Morozan Ion".

Prin Hotărârea nr. 170/7 din 24 mai 2017, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Constantin Ciocanu, împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 06 octombrie 2016, adoptată în urma examinării sesizării depuse dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Ion Morozan.

Potrivit Hotărârii nr. 34/11 din 24 iunie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorului Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, Ion Morozan, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

La 03 aprilie 2012 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Ion Morozan, în baza art. 22 alin. (10) lit. a) și f1) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărârea nr. 9/5 din 18 mai 2012 procedura disciplinară a fost sistată. Prin Hotărârea nr. 463/24 din 17 iulie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr. 9/5 din 18 mai 2012.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 4 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2015 - 2016, au fost înregistrate 14 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 15 petiții, toate fiind neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Ion Morozan nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 29/4 din 24 februarie 2017"de către Colegiul disciplinar, în privinţa judecătorului a fost intentată o procedură disciplinară, însă prin hotărîrea Colegiului disciplinar nr. 34/11 din 24 iunie 2016, a fost încetată procedura disciplinară în privinţa judecătorului Judecătoriei Chişinău {sediul Buiucani), Ion Morozan, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 108/9 din 08 noiembrie 2013, ”de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Morozan Ion".

Prin Hotărârea nr. 170/7 din 24 mai 2017, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Constantin Ciocanu, împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 06 octombrie 2016, adoptată în urma examinării sesizării depuse dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), Ion Morozan.

Potrivit Hotărârii nr. 34/11 din 24 iunie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorului Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, Ion Morozan, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

La 03 aprilie 2012 a fost intentată procedura disciplinară în privința judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Ion Morozan, în baza art. 22 alin. (10) lit. a) și f1) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Prin Hotărârea nr. 9/5 din 18 mai 2012 procedura disciplinară a fost sistată. Prin Hotărârea nr. 463/24 din 17 iulie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr. 9/5 din 18 mai 2012.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 4 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2015 - 2016, au fost înregistrate 14 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 15 petiții, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 170/7 din 24 mai 2017

Hotărârea nr. 34/11 din 24 iunie 2016

Hotărârea nr. 9/5 din 18 mai 2012

Hotărârea nr. 463/24 din 17 iulie 2012

Știri
 • Prin decret prezidenţial, au fost numiţi în funcţie cinci noi magistraţi

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat decretele de numire în funcție, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a cinci magistrați.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat decretele de numire în funcție, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a cinci magistrați.

  Ion Morozan a fost numit în funcţia de judecător de instrucție la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, Ghenadie Morozan în funcţia judecător de instrucție la Judecătoria Râșcani, municipiul Chișinău; Borislav Babenco – judecător de instrucție la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău. Oxana Robu şi Elena Cobzac au fost numiţi în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

 • АРЕСТОВАН ШУРИНОМ ПЛАХОТНЮКА

  Водитель Георге Мунтяну, принявший участие в одном дорожно-транспортном происшествии с председателем совета прокуроров Юрием Гарабой, был арестован сегодня сроком на 20 дней. Решение о предварительном аресте принял судья сектора Буюканы Ион Морозан. Занятый в процессе прокурор Еуджен Бордос, в свою очередь, требовал тридцатисуточного ареста. На Мунтяну, напомним, по жалобе жены Гарабы, было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

  Сам водитель, равно как и его адвокат, считают данное решение некорректным. Мунтяну заявил, что это именно Гараба после ДТП напал на него, нанеся удар и разразившись нецензурной бранью. При этом Мунтяну сослался на своих коллег по работе, которые находились с ним в одном автомобиле, и видели, кто начал потасовку и выступил с оскорблениями и угрозами.

  Водитель Георге Мунтяну, принявший участие в одном дорожно-транспортном происшествии с председателем совета прокуроров Юрием Гарабой, был арестован сегодня сроком на 20 дней. Решение о предварительном аресте принял судья сектора Буюканы Ион Морозан. Занятый в процессе прокурор Еуджен Бордос, в свою очередь, требовал тридцатисуточного ареста. На Мунтяну, напомним, по жалобе жены Гарабы, было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

  Сам водитель, равно как и его адвокат, считают данное решение некорректным. Мунтяну заявил, что это именно Гараба после ДТП напал на него, нанеся удар и разразившись нецензурной бранью. При этом Мунтяну сослался на своих коллег по работе, которые находились с ним в одном автомобиле, и видели, кто начал потасовку и выступил с оскорблениями и угрозами.

  Днём ранее лидер движения «Антимафия» Серджиу Мокану заявил на пресс-конференции, что «Гараба напал на Мунтяну сразу после аварии, угрожал ему оружием и тюрьмой» и «над Георге Мунтяну нависла угроза провести долгие годы в тюрьме - из него сейчас выбивают показания».

  Отметим, что судья Ион Морозан является фигурантом распространённого в СМИ и Интернете «чёрного списка молдавского правосудия», в который авторы включили «самых коррумпированных» и «связанных мафией» судей. Кроме того, в СМИ Морозана называют шурином молдавского олигарха и политика Владимира Плахотнюка, с которым, согласно заявлениям Мокану, связан и Гараба. При этом, именно Морозан, согласно данным юристов, выдал санкции на обыски в Налоговой службе, посредством которой осуществлялось давление на ЛДПМ, не желавшую тогда воссоединяться с Плахотнюком в состав правящего Альянса, а в операции участвовал его сын – офицер антикоррупции.

   

   

 • НЕ ВСЕ МОЛДАВСКИЕ ПРЕСТУПНИКИ - СУДЬИ, НО ВСЕ МОЛДАВСКИЕ СУДЬИ - ПРЕСТУПНИКИ

  В своём заявлении Президенту РМ о нарушении моих прав судебной властью я на основании судебных решений привёл доказательства невыполнения служебных обязанностей, то есть нарушений судебной этики судьями Оксаной Робу, Ионом Морозан и Ионом Муруяну.
  Следовательно, в соответствии с ч.(3) ст.4 Закона о Высшем совете магистратуры, к судьям, указанным в заявлении, должны быть применены предусмотренные законом санкции. Высший совет магистратуры отказывается выполнять требования закона на том основании, что не является судебной инстанцией и не вправе оценивать законность и обоснованность судебных решений.

  В своём заявлении Президенту РМ о нарушении моих прав судебной властью я на основании судебных решений привёл доказательства невыполнения служебных обязанностей, то есть нарушений судебной этики судьями Оксаной Робу, Ионом Морозан и Ионом Муруяну.
  Следовательно, в соответствии с ч.(3) ст.4 Закона о Высшем совете магистратуры, к судьям, указанным в заявлении, должны быть применены предусмотренные законом санкции. Высший совет магистратуры отказывается выполнять требования закона на том основании, что не является судебной инстанцией и не вправе оценивать законность и обоснованность судебных решений.

 • СЕРГЕЙ МОКАНУ ОПУБЛИКОВАЛ СПИСОК САМЫХ КОРРУМПИРОВАННЫХ СУДЕЙ МОЛДОВЫ

  Движение "Антимафия" опубликовало черный список молдавского правосудия. В рейтинг из сорока самых коррумпированных судей, составленный Сергеем Мокану, вошли судьи из Высшей судебной палаты, Конституционного суда, Кишиневской и Бендерских апелляционных палат, Экономической апелляционной палаты, Окружного экономического суда, а также из ряда районных инстанций.
  По словам Мокану, этот список самых коррумпированных судей следовало бы возглавить новому председателю Высшей судебной палаты Михаилу Поалелунжь. Тем не менее, данный магистрат не был включен в список, и первое место рейтинга осталось вакантным.

  Движение "Антимафия" опубликовало черный список молдавского правосудия. В рейтинг из сорока самых коррумпированных судей, составленный Сергеем Мокану, вошли судьи из Высшей судебной палаты, Конституционного суда, Кишиневской и Бендерских апелляционных палат, Экономической апелляционной палаты, Окружного экономического суда, а также из ряда районных инстанций.
  По словам Мокану, этот список самых коррумпированных судей следовало бы возглавить новому председателю Высшей судебной палаты Михаилу Поалелунжь. Тем не менее, данный магистрат не был включен в список, и первое место рейтинга осталось вакантным.

  По словам Мокану, данный список представляет собой результат и субъективных наблюдений над деятельностью судей, а также итог решений проигранных дел в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). "С помощью этого списка мы хотим выставить этих судей на всеобщее осуждение в связи с принятыми ими решениями. Мы начинаем со сферы правосудия и планиурем продолжить со списками прокуроров, полицейских, сотрудников Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией", - добавил Мокану.

   

 • CtEDO a obligat Moldova să plătească peste 2,500,000 euro

  La 12 februarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunţat hotărârea cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04). Prin această hoărâre, Curtea Europeană a obligat Guvernul Republicii Moldova să plătească reclamantului:

  La 12 februarie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunţat hotărârea cu privire la satisfacţia echitabilă în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04). Prin această hoărâre, Curtea Europeană a obligat Guvernul Republicii Moldova să plătească reclamantului:

 • Почему некоторые судьи любят «UNION FENOSA»

  Анна просила суд отменить решение прокуратуры о невозбуждении уголовного дела в отношении «Union Fenosa». Судья Ион Морозан эти аргументы проигнорировал. 16.06.2006 года жалоба была им отклонена как необоснованная.

  Как законопослушные люди, мы должны уважать решение суда. Но в данном случае по одному и тому же вопросу принято два противоположных решения, двумя различными судьями, при одинаковых исходных документах. Какое из них будем уважать? Уважать оба решения не получается. Видимо, каждый должен решить для себя.

  Анна просила суд отменить решение прокуратуры о невозбуждении уголовного дела в отношении «Union Fenosa». Судья Ион Морозан эти аргументы проигнорировал. 16.06.2006 года жалоба была им отклонена как необоснованная.

  Как законопослушные люди, мы должны уважать решение суда. Но в данном случае по одному и тому же вопросу принято два противоположных решения, двумя различными судьями, при одинаковых исходных документах. Какое из них будем уважать? Уважать оба решения не получается. Видимо, каждый должен решить для себя.

  Решение судьи Морозан является окончательным, за одной небольшой поправкой – окончательным на территории нашей республики. Как вы понимаете, семья Полищук, как и многие другие по аналогичным делам, не согласны с таким решением и собираются обжаловать его Европейском суде по правам человека. Жаль только, что решение ЕСПЧ будет вынесено через несколько лет – слишком много дел попадает в Страсбург из Молдовы. А то очень интересно узнать, может ли Регламент, принятый правительством, отменить Конституцию и кодексы?

  Сейчас семья Полищук готовит еще несколько документов – обращение в Высший совет магистратуры по поводу законности действий судьи при вынесении решения, обращение к Генеральному прокурору с просьбой обжаловать решение суда в исключительном порядке и обращение к лицам, наделенным правом обратиться в Конституционный суд с запросом о конституционности некоторых статей Положения (регламента) о порядке поставки и использования электрической энергии. Может быть, случится чудо, и дело будет решено в Молдове, без вмешательства ЕСПЧ. Вы верите в это?

   

 • Так кто же поставит точку над i?

  Уважаемый мной судья сектора Буюкань Ион Морозан рассмотрел представление не менее уважаемого мной коллеги - прокурора отдела по уголовному расследованию в центральны органах ЦБКЭП, СИБ и ТД А.Салкуцан (Генпрокуратура) о временном отстранении П.Парликова от занимаемой должности в связи с тем, что против него проводятся следственные действия за совершенное преступление, заключающееся в уклонении от уплаты налогов. Рассмотрел и пришел к заключению - временно отстранить.

  Уважаемый мной судья сектора Буюкань Ион Морозан рассмотрел представление не менее уважаемого мной коллеги - прокурора отдела по уголовному расследованию в центральны органах ЦБКЭП, СИБ и ТД А.Салкуцан (Генпрокуратура) о временном отстранении П.Парликова от занимаемой должности в связи с тем, что против него проводятся следственные действия за совершенное преступление, заключающееся в уклонении от уплаты налогов. Рассмотрел и пришел к заключению - временно отстранить.

   

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU