Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Tetiu Ludmila
Căutare avansată

Nicula Veaceslav

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 15 martie 2017

Conform Decretului Președintei Republicii Moldova nr. 667-IX din 17 octombrie 2022, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 35/3 din 24 ianuarie 2020, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Veaceslav Nicula, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 18/1 din 14 ianuarie 2020, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 27 ianuarie 2020.

Prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 18/1 din 14 ianuarie 2020, judecătorul Veaceslav Nicula de la Judecătoria Chișinău a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani (copilul născut la 21 septembrie 2019), începînd cu 14 ianuarie 2020 pînă la 21 septembrie 2022, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 74-VIII din 15 martie 2017, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.


Conform Hotărârii nr. 29/2 din 17 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Nicula Veaceslav, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
La 31 martie 2015 a absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător, obţinînd media generală 9,19

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
15 iulie 2004 avocat stagiar la BAA Catana&C
28 noiembrie 2005- 24 decembrie 2006 specialist-coordonator (jurist) la Oficiul relaţii cu consumatorii, Serviciul Standartizare şi Metrologie al RM
05 martie 2007 - 31 octombrie 2008avocat în BAA Lex-Consulting
31 octombrie 2008 - 01 octombrie 2013 avocat în cadrul Bl Nicula Veaceslav

Data numirii în funcție: 15 martie 2017Conform Decretului Președintei Republicii Moldova nr. 667-IX din 17 octombrie 2022, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 35/3 din 24 ianuarie 2020, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Veaceslav Nicula, dispusă prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 18/1 din 14 ianuarie 2020, cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, începînd cu 27 ianuarie 2020.

Prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 18/1 din 14 ianuarie 2020, judecătorul Veaceslav Nicula de la Judecătoria Chișinău a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani (copilul născut la 21 septembrie 2019), începînd cu 14 ianuarie 2020 pînă la 21 septembrie 2022, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 74-VIII din 15 martie 2017, a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de cinci ani.

Conform Hotărârii nr. 29/2 din 17 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Nicula Veaceslav, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
La 31 martie 2015 a absolvit cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător, obţinînd media generală 9,19

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
15 iulie 2004 avocat stagiar la BAA Catana&C
28 noiembrie 2005- 24 decembrie 2006 specialist-coordonator (jurist) la Oficiul relaţii cu consumatorii, Serviciul Standartizare şi Metrologie al RM
05 martie 2007 - 31 octombrie 2008avocat în BAA Lex-Consulting
31 octombrie 2008 - 01 octombrie 2013 avocat în cadrul Bl Nicula Veaceslav

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 100/6 din 21 august 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Veaceslav Nicula de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 16 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 100%;
2018 au fost contestate în total 50 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 39 ceea ce constituie 78%;
2019 au fost contestate în total 92 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 77 ceea ce constituie 83,69%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 133 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,75%;
2018, din 327 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,97%;
2019, din 615 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,43%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 102/6 din 21 august 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Veaceslav NICULA de la Judecătoria Chişinău, sediul central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 134/14 din 12 noiembrie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Veacesla Nicula pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 340/15 din 05 mai 2015, materialele în privinţa domnului NICULA Veaceslav au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 351/31 din 08 decembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Veaceslav Nicula de la Judecătoria Chişinău.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 100/6 din 21 august 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Veaceslav Nicula de la Judecătoria Chişinău, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 16 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 100%;
2018 au fost contestate în total 50 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 39 ceea ce constituie 78%;
2019 au fost contestate în total 92 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 77 ceea ce constituie 83,69%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 133 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,75%;
2018, din 327 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,97%;
2019, din 615 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,43%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 102/6 din 21 august 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Veaceslav NICULA de la Judecătoria Chişinău, sediul central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 134/14 din 12 noiembrie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Veacesla Nicula pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 340/15 din 05 mai 2015, materialele în privinţa domnului NICULA Veaceslav au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 351/31 din 08 decembrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Veaceslav Nicula de la Judecătoria Chişinău.

Hotărârea nr. 351/31 din 08 decembrie 2020

Hotărârea nr. 100/6 din 1 august 2020

Hotărârea nr. 18/1 din 14 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 134/14 din 12 noiembrie 2015

Hotărârea nr. 35/3 din 24 ianuarie 2020

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Veaceslav Nicula nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Prin Hotărârea nr. 8/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Antonevici Andrei, directorul Agenției „Apele Moldovei”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1344s-1907p/m din 21 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 09 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Nicula Veaceslav de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Bîrca Boris, Clim Eugeniu, Iorgov Steliana de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 2 sesizări, care ulterior au fost respinse

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Veaceslav Nicula nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Prin Hotărârea nr. 8/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Antonevici Andrei, directorul Agenției „Apele Moldovei”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1344s-1907p/m din 21 decembrie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 09 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Nicula Veaceslav de la Judecătoria Chișinău (sediul central), Bîrca Boris, Clim Eugeniu, Iorgov Steliana de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 2 sesizări, care ulterior au fost respinse

Hotărârea nr. 8/3 din 25 februarie 2022

Știri
 • 33 de magistrați, numiți în funcție. Șeful statului a semnat decretele

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  La mijlocul lunii ianuarie, Consiliul Superior al Magistraturii a selectat 27 de magistrați noi pentru Judecătoria Chișinău, care au fost propuși șefului statului pentru numire. Aceștia sunt:
  Valentin Lastavețchi,
  Victoria Sanduța,
  Olga Ionașcu,
  Speranța Clima,
  Angela Vasilenco,
  Octavian Dvornic,
  Natalia Stratan,
  Vitalie Guțan,
  Larisa Lavric,
  Taisia Prutean,
  Cristina Panfil,
  Serafim Vasilache,
  Georgeta Grozav,
  Maria Frunze,
  Veaceslav Martânenco,
  Dragoș Crigan,
  Galina Ciobanu,
  Victor Sârbu,
  Marcel Gandrabur,
  Veaceslav Nicula,
  Eugeniu Beșelea,
  Irina Păduraru,
  Alexei Paniș,
  Lorina Ciubotaru,
  Diana Tricolici.

  La fel, șeful statului a acceptat transferul a două magistrate la Judecătoria Chișinău, de la Sângerei și Bălți. Este vorba de magistrata Cristina Cheptea, de la Judecătoria Sângerei, și magistrata Natalia Clevadî, de la Judecătoria Bălți.

  Amintim că Judecătoria Chișinău a fost creată în urma fuziunii judecătoriilor din sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani, Botanica şi Ciocana. Instanța și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017
  Sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU