Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Craveţ Vladimir
Căutare avansată

Sajin Mariana

Judecătorie Drochia, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 11 iulie 2016

Conform Decretului Președintei Republicii Moldova nr. 667-IX din 17 octombrie 2022, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 2200-VII din 11 iulie 2016, doamna Mariana Sajin a fost numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani.

Conform Hotărîrii nr. 406/18 din 07 iunie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Sajin Mariana, în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate obţinînd media generală 8,00

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
 A început activitatea în calitate de dactilograf la Judecătoria Bălţi. Ulterior, şi-a continuat activitatea în calitate de grefier, consultant principal şi şef al secretariatului. 
În anul 2003, prin transfer, a fost angajată în funcția de grefier la Curtea de Apel Bălți;
2005 a fost transferată în funcție de consultant executoriu;
2006 a fost promovată în funcția de consultant principal al Curții de Apel Bălți;
2013 a fost promovată în funcția de asistent judiciar în cadrul aceleiași instanțe;
2016 - numită în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani, pe un termen de 5 ani.

Data numirii în funcție: 11 iulie 2016

Conform Decretului Președintei Republicii Moldova nr. 667-IX din 17 octombrie 2022, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 2200-VII din 11 iulie 2016, doamna Mariana Sajin a fost numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani.

Conform Hotărîrii nr. 406/18 din 07 iunie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Sajin Mariana, în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate obţinînd media generală 8,00

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
 A început activitatea în calitate de dactilograf la Judecătoria Bălţi. Ulterior, şi-a continuat activitatea în calitate de grefier, consultant principal şi şef al secretariatului. 
În anul 2003, prin transfer, a fost angajată în funcția de grefier la Curtea de Apel Bălți;
2005 a fost transferată în funcție de consultant executoriu;
2006 a fost promovată în funcția de consultant principal al Curții de Apel Bălți;
2013 a fost promovată în funcția de asistent judiciar în cadrul aceleiași instanțe;
2016 - numită în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani, pe un termen de 5 ani.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 82/10 din 13 septembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Mariana Sajin de la Judecătoria Drochia (sediul Rîşcani), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărîri/sentințe/încheieri menținute din cele contestate:
2016 au fost contestate în total 14 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10 ceea ce constituie 71,42%;
2017 au fost contestate în total 51 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37, ceea ce constituie 72,54%;
2018 au fost contestate în total 69 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 51 ceea ce constituie 73,91%.
Hotărîri/sentințe/încheieri casate din cele examinate:
2016 din 285 cauze examinate, 2 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,70%;
2017 din 516 cauze examinate, 14 hotărîri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,71%;
2018, din 566 cauze examinate, 18 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,18%. Astfel, indicatorul se apreciază 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 53/5 din 02 martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Mariana Sajin, Elena Bolocan, Victor Olărescu, Rodica Berdilo şi Ramona Moșneguțu cu privire la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea numirii în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 82/10 din 13 septembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Mariana Sajin de la Judecătoria Drochia (sediul Rîşcani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 79 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 68/8 din 25 aprilie2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Sajin Mariana pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 237/19 din 23 noiembrie 2022, se conferă gradul V (cinci) de calificare judecătoarei Mariana Sajin.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 82/10 din 13 septembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Mariana Sajin de la Judecătoria Drochia (sediul Rîşcani), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărîri/sentințe/încheieri menținute din cele contestate:
2016 au fost contestate în total 14 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 10 ceea ce constituie 71,42%;
2017 au fost contestate în total 51 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 37, ceea ce constituie 72,54%;
2018 au fost contestate în total 69 hotărîri/sentințe/încheieri, fiind menținute 51 ceea ce constituie 73,91%.
Hotărîri/sentințe/încheieri casate din cele examinate:
2016 din 285 cauze examinate, 2 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,70%;
2017 din 516 cauze examinate, 14 hotărîri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,71%;
2018, din 566 cauze examinate, 18 hotărîri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,18%. Astfel, indicatorul se apreciază 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 53/5 din 02 martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Mariana Sajin, Elena Bolocan, Victor Olărescu, Rodica Berdilo şi Ramona Moșneguțu cu privire la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea numirii în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 82/10 din 13 septembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Mariana Sajin de la Judecătoria Drochia (sediul Rîşcani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 79 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 68/8 din 25 aprilie2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Sajin Mariana pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 237/19 din 23 noiembrie 2022, se conferă gradul V (cinci) de calificare judecătoarei Mariana Sajin.

Hotărârea nr. 237/19 din 23 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 53/5 din 02 martie 2021

Hotărârea nr. 82/10 din 13 septembrie 2019

Hotărîrea nr. 68/8 din 25 aprilie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Mariana Sajin nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Mariana Sajin nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost respinse.

Știri
 • Decrete semnate de Președintele Nicolae Timofti

  Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti a semnat decrete de numire a următorilor magistrați:

  -         Domnul Alexandru Gheorghieș în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Vadim Belous în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Ciumaș Oleg în funcția de judecător la Judecătoria Fălești, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Doamna Mariana Stratan în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Domnul Valeri Hudoba în funcția de judecător la Judecătoria Comrat, pe un termen de cinci ani;

  Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti a semnat decrete de numire a următorilor magistrați:

  -         Domnul Alexandru Gheorghieș în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Vadim Belous în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Ciumaș Oleg în funcția de judecător la Judecătoria Fălești, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Doamna Mariana Stratan în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Domnul Valeri Hudoba în funcția de judecător la Judecătoria Comrat, pe un termen de cinci ani;

  -         Doamna Ramona Moșneguțu în funcția de judecător la Judecătoria Șoldănești, pe un termen de cinci ani;
  -         Domnul Igor Negreanu în funcția de judecător la Judecătoria Șoldănești, pe un termen de cinci ani;
  -          Doamna Hristina Craveț în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei, pe un termen de cinci ani;
  -         Domnul Sergiu Bucicov în funcția de judecător la Judecătoria Vulcănești, pe un termen de cinci ani;
  -         Doamna Mariana Sajin în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, pe un termen de cinci ani;
  -         - Domnul Evgheni Bancov  în funcția de judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de cinci ani;

  De asemenea, șeful statului a semnat decrete de eliberare a următorilor judecători:
  -         Domnul Ion Tutunaru din funcţia de judecător la Judecătoria Florești, în baza cererii de demisie;
  -         Domnul Alexandru Șpac din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău, în legătură cu atingerea plafonului de vârstă;
  -         Domnul Oleg Tănase din funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, conform cererii de demisie;
  -         Doamna Galina Polivenco din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălți, în baza cererii de demisie.
  sursa: presedinte.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU