Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Romanaș Alexandra
Căutare avansată
foto: zdg.md

Sandu Alexandru

Judecătorie Hînceşti, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 03.07.2003

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni, pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Potrivit Hotărîrii nr. 366/16 din 24 mai 2016, Consiliul Superior al Magistraturii l-a desemnat pe judecătorul Judecătoriei Ialoveni, Alexandru Sandu, pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie, pentru perioada 24.05.2016 – 31.12.2016. În perioada de imposibilitate de a-şi realiza sarcinile de serviciu, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorii Corina Albu și Marcel Juganari.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1650-IV din 13 mai 2008 numit în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1346-III din 03 iulie 2003 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni. 

Data numirii în funcţie: 03.07.2003

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni, pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017.

Potrivit Hotărîrii nr. 366/16 din 24 mai 2016, Consiliul Superior al Magistraturii l-a desemnat pe judecătorul Judecătoriei Ialoveni, Alexandru Sandu, pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie, pentru perioada 24.05.2016 – 31.12.2016. În perioada de imposibilitate de a-şi realiza sarcinile de serviciu, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorii Corina Albu și Marcel Juganari.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1650-IV din 13 mai 2008 numit în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1346-III din 03 iulie 2003 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni. 

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 17/2 din 08 Februarie 2019, Hotărârile judecătorului Alexandru Sandu de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o cauză la examinarea căreia a participat judecătorul Sandu Alexandru a fost obiect de examinare la CtEDO.

Balakin c. Moldovei, hotărîrea din 26/01/2016, violarea art. 5 § 3 CEDO – lipsa motivelor relevante și suficiente pentru aplicarea arestului preventiv. Curtea a constatat, în unanimitate, că detenția reclamantului a fost excesiv de lungă (pentru o perioadă mai mare de 29 de luni, pe aceleași motive) și nu s-a bazat pe motive suficiente și relevante.

Conform Hotărîrii nr. 74/6 din 30 septembrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătorului Judecătoriei Ialoveni, Sandu Alexandru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 44/4 din 21 iunie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătorului Judecătoriei Ialoveni, Sandu Alexandru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2010 este de 60,80% din 36 contestate 25 au fost menţinute;
2011 este de 56,11% din 37 contestate 23 au fost menţinute;
2012 este de 69,92% din 29 contestate 23 au fost menţinute;
Judecător de drept comun
2013, din 80 de hotărîri/încheieri contestate, 30 au fost menţinute (37,5%);
2014, din 76 de hotărîri/încheieri contestate, 19 au fost menţinute (25%);
2015, din 61 de hotărîri/încheieri contestate, 21 au fost menţinute (34,42%);
2016 au fost contestate în total 50 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 31 ceea ce constituie 62%;
2017 au fost contestate în total 20 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15, ceea ce constituie 75%;
2018 au fost contestate în total 3 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 66,66%.
Judecător de instrucţie
2013, din 13 de hotărîri/încheieri contestate, 10 au fost menţinute (76,92%);
2014, din 15 de hotărîri/încheieri contestate, 6 au fost menţinute (40%);
2015, din 74 de hotărîri/încheieri contestate, 52 au fost menţinute (70,27%);
2016 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1 ceea ce constituie 14,28%;
2017 au fost contestate în total 30 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15, ceea ce constituie 50%;
2018 au fost contestate în total 21 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 52,28%.

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate:
Judecător de drept comun
2013, din 459 de cauze examinate, 12 hotărîri/încheieri au fost casate (2,6%);
2014, din 642 de cauze examinate, 10 hotărîri/încheieri au fost casate (1,5%);
2015, din 555 de cauze examinate, 5 hotărîri/încheieri au fost casate (0,09%);
2016, din 401 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,98%;
2017, din 27 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2018, din 136 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,73%.

Judecător de instrucţie
2013, din 167 de cauze examinate, 1 hotărîre/încheiere a fost casată (0,5%);
2014, din 84 de cauze examinate, 4 hotărîri/încheieri au fost casate (4,7%);
2015, din 922 de cauze examinate, 17 hotărîri/încheieri au fost casate (1,7%);
2016, din 666 cauze examinate, 26 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,90%;
2017, din 1199 cauze examinate, 27 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,25%;
2018, din 882 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,81%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR

Prin Hotărârea nr. 61/4 din 15 Martie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Alexandru Sandu pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer la funcția de judecător în Judecătoria Chișinău cu 67 (șaizeci și șapte) puncte.

Prin Hotărârea nr. 57/4 din 15 Martie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilo a admis candidatura judecătorului Alexandru Sandu pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 67 (șaizeci și șapte) puncte.

Prin Hotărârea Nr. 17/2 din 08 Februarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 70 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 15/1 din 15 Ianuarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Sandu Alexandru privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru un eventual transfer și promovare la o instanță ierarhic superioară.

Potrivit Hotărârii nr. 25/2 din 27 februarie 2017Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Sandu Alexandru pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.


Potrivit Hotărârii nr. 22/2 din 27 februarie 2017Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Sandu Alexandru pentru pentru promovare în instața ierarhic superioară - Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Hîncești, Sandu Alexandru, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru transfer la o instanță judecătorească de același nivel sau promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Conform Hotărîrii nr. 74/6 din 30 septembrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 75 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 44/4 din 21 iunie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Suficient acumulînd un total de 61 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 75/7 din 02 martie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul III (trei) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 17/2 din 08 Februarie 2019, Hotărârile judecătorului Alexandru Sandu de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni), nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o cauză la examinarea căreia a participat judecătorul Sandu Alexandru a fost obiect de examinare la CtEDO.

Balakin c. Moldovei, hotărîrea din 26/01/2016, violarea art. 5 § 3 CEDO – lipsa motivelor relevante și suficiente pentru aplicarea arestului preventiv. Curtea a constatat, în unanimitate, că detenția reclamantului a fost excesiv de lungă (pentru o perioadă mai mare de 29 de luni, pe aceleași motive) și nu s-a bazat pe motive suficiente și relevante.

Conform Hotărîrii nr. 74/6 din 30 septembrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătorului Judecătoriei Ialoveni, Sandu Alexandru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 44/4 din 21 iunie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătorului Judecătoriei Ialoveni, Sandu Alexandru, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2010 este de 60,80% din 36 contestate 25 au fost menţinute;
2011 este de 56,11% din 37 contestate 23 au fost menţinute;
2012 este de 69,92% din 29 contestate 23 au fost menţinute;
Judecător de drept comun
2013, din 80 de hotărîri/încheieri contestate, 30 au fost menţinute (37,5%);
2014, din 76 de hotărîri/încheieri contestate, 19 au fost menţinute (25%);
2015, din 61 de hotărîri/încheieri contestate, 21 au fost menţinute (34,42%);
2016 au fost contestate în total 50 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 31 ceea ce constituie 62%;
2017 au fost contestate în total 20 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15, ceea ce constituie 75%;
2018 au fost contestate în total 3 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2 ceea ce constituie 66,66%.
Judecător de instrucţie
2013, din 13 de hotărîri/încheieri contestate, 10 au fost menţinute (76,92%);
2014, din 15 de hotărîri/încheieri contestate, 6 au fost menţinute (40%);
2015, din 74 de hotărîri/încheieri contestate, 52 au fost menţinute (70,27%);
2016 au fost contestate în total 7 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 1 ceea ce constituie 14,28%;
2017 au fost contestate în total 30 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15, ceea ce constituie 50%;
2018 au fost contestate în total 21 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 52,28%.

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate:
Judecător de drept comun
2013, din 459 de cauze examinate, 12 hotărîri/încheieri au fost casate (2,6%);
2014, din 642 de cauze examinate, 10 hotărîri/încheieri au fost casate (1,5%);
2015, din 555 de cauze examinate, 5 hotărîri/încheieri au fost casate (0,09%);
2016, din 401 cauze examinate, 24 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,98%;
2017, din 27 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2018, din 136 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,73%.

Judecător de instrucţie
2013, din 167 de cauze examinate, 1 hotărîre/încheiere a fost casată (0,5%);
2014, din 84 de cauze examinate, 4 hotărîri/încheieri au fost casate (4,7%);
2015, din 922 de cauze examinate, 17 hotărîri/încheieri au fost casate (1,7%);
2016, din 666 cauze examinate, 26 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,90%;
2017, din 1199 cauze examinate, 27 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,25%;
2018, din 882 cauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,81%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR

Prin Hotărârea nr. 61/4 din 15 Martie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Alexandru Sandu pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer la funcția de judecător în Judecătoria Chișinău cu 67 (șaizeci și șapte) puncte.

Prin Hotărârea nr. 57/4 din 15 Martie 2019, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilo a admis candidatura judecătorului Alexandru Sandu pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 67 (șaizeci și șapte) puncte.

Prin Hotărârea Nr. 17/2 din 08 Februarie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 70 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 15/1 din 15 Ianuarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Sandu Alexandru privind remiterea materialelor Colegiului de evaluare, ulterior, Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru un eventual transfer și promovare la o instanță ierarhic superioară.

Potrivit Hotărârii nr. 25/2 din 27 februarie 2017Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Sandu Alexandru pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 22/2 din 27 februarie 2017Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Sandu Alexandru pentru pentru promovare în instața ierarhic superioară - Curtea de Apel Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Hîncești, Sandu Alexandru, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru transfer la o instanță judecătorească de același nivel sau promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Conform Hotărîrii nr. 74/6 din 30 septembrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 75 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 44/4 din 21 iunie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Suficient acumulînd un total de 61 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 75/7 din 02 martie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul III (trei) de calificare.

 

Hotărârea nr. 216/13 din 25 Iunie 2019

Hotărârea nr. 57/4 din 15 Martie 2019

Hotărârea nr. 61/4 din 15 Martie 2019

Hotărârea nr. 17/2 din 08 Februarie 2019

Hotărârea nr. 15/1 din 15 Ianuarie 2019

Hotărârea nr. 25/5 din 27 februarie 2017

Hotărârea nr. 22/5 din 27 februarie 2017

Hotărârea nr. 12/1 din 10 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 74/6 din 30 septembrie 2016

Cauze CtEDO Sandu Alexandru

Hotărîrea nr. 44/4 din 21 iunie 2013

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 17/2 din 08 Februarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Alexandru Sandu de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni), nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 74/6 din 30 septembrie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2015, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Sandu Alexandru".

Prin Hotărârea nr. 19/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră MAI, Vasiloi Rosian, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1259s-1501p/m din 15 Noiembrie 2019, emise pe marginea sesizărilor depuse la 16 Octombrie 2019, asupra acțiunilor judecătorului Sandu Alexandru de la Judecătoria Chișinăui, sediul Ciocana.

Prin Hotărârea nr. 78/9 din 13 Septembrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de Florea Petru împotriva hotărârii nr. 124/5 din 23 mai 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Sandu Alexandru de la Judecătoria Hînceşti (sediul Ialoveni).

Conform Hotărârii nr. 124/5 din 23 Mai 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Florea Petru, împotriva deciziei Inspecției Judiсiаге din 2 Aprilie 2019, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu рrivirе la faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni, Alexandru Sandu.

Prin Hotărârea nr. 147/5 din 27 Aprilie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Bivol Igor, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 18 ianuarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Hînceşti, sediul Ialoveni, Sandu Alexandru.

Potrivit Hotărârii nr. 175/6 din 18 Mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Igor Bivol, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 25 ianuarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Ialoveni Alexandru Sandu.

Prin Hotărârea nr. 46/11 din 24 noiembrie 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetrea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorului Judecătoriei Hânceşti (sediul Ialoveni), Alexandru Sandu, în baza autosesizării Inspecţiei Judiciare din 27 iulie 2017, pe motiv că nu a fost comisă abatere disciplinară.

La data de 17 martie 2015 cet.Valentin Rimschi a adresat Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare prin care a solicitat atragerea la răspunderea disciplinară a judecătorilor Alexandru Sandu şi Ion Secrieru, prin care şi-a expus dezacordul cu acţiunile admise la judecarea cauzei penale privind învinuirea lui Rimschi, Prozor, Prozor, Juravliov, Paniciuc, Odajiu, Odajiu şi Balachin, şi emiterea sentinţei Judecătoriei Ialoveni din 30 ianuarie 2012 şi deciziei Curţii de Apel Chişinău din 10 aprilie 2013. Prin Hotărîrea nr. 56/11 din 08 mai 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia cet. Valentin Rimschi privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Alexandru Sandu şi Ion Secrieru, ca fiind neîntemeiată.
 
Prin Hotărîrea nr. 53/13 din  21.10.2011 i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară "propunere de eliberare din funcţia de judecător".

Colegiul disciplinar a constatat, că judecătorul A. Sandu fiind vicepreşedinte al Judecătoriei Ialoveni, fără respectarea principiului de repartiţie aleatorie, a reţinut în procedură proprie cererea Companiei „Merchant Outpost Company” împotriva acţiunilor executorului judecătoresc A. Onică şi prin aceasta a violat dispoziţia legală privind repartizarea aleatorie a cauzelor civile prevăzute de art. 22 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/1995. De asemenea, acest judecător a emis încheierea nr. 1 ler-30/201 din 01 august 2011 prin care a suspendat încheierea executorului judecătoresc A. Onică nr. 139-168/11 de suspendare a executării titlului executoriu emis de Curtea de Apel Bender din 30 iunie 2011, încheiere emisă contrar dispoziţiilor art. 79 Cod de executare şi 403 CPC. Această faptă, în complexitatea s-a a fost încadrată în componenţele de abateri disciplinare prevăzute la art.  22 alin. (1) lit. a) şi lit. f1) din Legea nr. 544/1995.
Opinie separată a membrilor Colegiului disciplinar referitor la sancțiunea aplicată. 
A fost admisă contestaţia depusă de judecătorul A. Sandu cu modificarea hotărîrii Colegiului disciplinar, cu aplicarea sancţiunii disciplinare –"mustrare". 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 15 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2013-2015, au fost depuse 16 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 16 petiții, neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor Nr. 17/2 din 08 Februarie 2019, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Alexandru Sandu de la Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni), nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 74/6 din 30 septembrie 2016, "de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2015, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Sandu Alexandru".

Prin Hotărârea nr. 19/1 din 31 Ianuarie 2020, Completul de ехаminаге a contestațiilor al Colegiului disciplinaг a rеsрins contestația dесlаrată dе сătrе șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră MAI, Vasiloi Rosian, împotriva Deciziei Insресției judiciaгe nr.1259s-1501p/m din 15 Noiembrie 2019, emise pe marginea sesizărilor depuse la 16 Octombrie 2019, asupra acțiunilor judecătorului Sandu Alexandru de la Judecătoria Chișinăui, sediul Ciocana.

Prin Hotărârea nr. 78/9 din 13 Septembrie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a restituit fără examinare contestaţia depusă de Florea Petru împotriva hotărârii nr. 124/5 din 23 mai 2019 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Sandu Alexandru de la Judecătoria Hînceşti (sediul Ialoveni).

Conform Hotărârii nr. 124/5 din 23 Mai 2019, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Florea Petru, împotriva deciziei Inspecției Judiсiаге din 2 Aprilie 2019, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu рrivirе la faptele саrе pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni, Alexandru Sandu.

Prin Hotărârea nr. 147/5 din 27 Aprilie 2018, Completul de Admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Bivol Igor, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 18 ianuarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Hînceşti, sediul Ialoveni, Sandu Alexandru.

Potrivit Hotărârii nr. 175/6 din 18 Mai 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Igor Bivol, împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 25 ianuarie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse de dânsul cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Ialoveni Alexandru Sandu.

Prin Hotărârea nr. 46/11 din 24 noiembrie 2017, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetrea procedurii disciplinare intentată în privinţa judecătorului Judecătoriei Hânceşti (sediul Ialoveni), Alexandru Sandu, în baza autosesizării Inspecţiei Judiciare din 27 iulie 2017, pe motiv că nu a fost comisă abatere disciplinară.

La data de 17 martie 2015 cet.Valentin Rimschi a adresat Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare prin care a solicitat atragerea la răspunderea disciplinară a judecătorilor Alexandru Sandu şi Ion Secrieru, prin care şi-a expus dezacordul cu acţiunile admise la judecarea cauzei penale privind învinuirea lui Rimschi, Prozor, Prozor, Juravliov, Paniciuc, Odajiu, Odajiu şi Balachin, şi emiterea sentinţei Judecătoriei Ialoveni din 30 ianuarie 2012 şi deciziei Curţii de Apel Chişinău din 10 aprilie 2013. Prin Hotărîrea nr. 56/11 din 08 mai 2015 Completul de admisibilitate nr. 2 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia cet. Valentin Rimschi privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Alexandru Sandu şi Ion Secrieru, ca fiind neîntemeiată.
 
Prin Hotărîrea nr. 53/13 din  21.10.2011 i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară "propunere de eliberare din funcţia de judecător".

Colegiul disciplinar a constatat, că judecătorul A. Sandu fiind vicepreşedinte al Judecătoriei Ialoveni, fără respectarea principiului de repartiţie aleatorie, a reţinut în procedură proprie cererea Companiei „Merchant Outpost Company” împotriva acţiunilor executorului judecătoresc A. Onică şi prin aceasta a violat dispoziţia legală privind repartizarea aleatorie a cauzelor civile prevăzute de art. 22 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/1995. De asemenea, acest judecător a emis încheierea nr. 1 ler-30/201 din 01 august 2011 prin care a suspendat încheierea executorului judecătoresc A. Onică nr. 139-168/11 de suspendare a executării titlului executoriu emis de Curtea de Apel Bender din 30 iunie 2011, încheiere emisă contrar dispoziţiilor art. 79 Cod de executare şi 403 CPC. Această faptă, în complexitatea s-a a fost încadrată în componenţele de abateri disciplinare prevăzute la art.  22 alin. (1) lit. a) şi lit. f1) din Legea nr. 544/1995.
Opinie separată a membrilor Colegiului disciplinar referitor la sancțiunea aplicată. 
A fost admisă contestaţia depusă de judecătorul A. Sandu cu modificarea hotărîrii Colegiului disciplinar, cu aplicarea sancţiunii disciplinare –"mustrare". 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 15 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2013-2015, au fost depuse 16 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 16 petiții, neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 19/1 din 31 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 78/9 din 13 Septembrie 2019

Hotărârea nr. 124/5 din 23 Mai 2019

Hotărârea nr. 147/5 din 27 Aprilie 2018

Hotărârea nr. 175/6 din 18 Mai 2018

Hotărîrea nr. 56/11 din 08 mai 2015

Hotărîrea nr. 53/13 din 21.10.2011

Opinie separată

Știri
 • Un „judecător raider” și alți doi magistrați, transferați la Judecătoria Chișinău

  Fără a avea contracandidați, trei magistrați au fost desemnați câștigători ai concursului pentru suplinirea a cinci funcții vacante de judecător la Judecătoria Chișinău. În concurs s-au înscris în total patru candidați, însă unul s-a retras din concurs.

  În cadrul ședinței de astăzi, 26 martie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a desemnat câștigători ai concursului pe Sandu Alexandru, Dan Dubcovețchi și Mazureț Roman, urmând a fi prezentată președintelui numirea acestora în funcții.

  Dan Dubcovețchi, care a exercitat până acum funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, se numără printre „judecătorii raider” implicați în atacurile din 2010 îndreptate împotriva acționarilor unei companii în domeniul asigurărilor, dar și a patru instituții financiare: Moldova-Agroindbank, Universalbank, Banca de Economii și Victoriabank.

  Fără a avea contracandidați, trei magistrați au fost desemnați câștigători ai concursului pentru suplinirea a cinci funcții vacante de judecător la Judecătoria Chișinău. În concurs s-au înscris în total patru candidați, însă unul s-a retras din concurs.

  În cadrul ședinței de astăzi, 26 martie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a desemnat câștigători ai concursului pe Sandu Alexandru, Dan Dubcovețchi și Mazureț Roman, urmând a fi prezentată președintelui numirea acestora în funcții.

  Dan Dubcovețchi, care a exercitat până acum funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, se numără printre „judecătorii raider” implicați în atacurile din 2010 îndreptate împotriva acționarilor unei companii în domeniul asigurărilor, dar și a patru instituții financiare: Moldova-Agroindbank, Universalbank, Banca de Economii și Victoriabank.

  Ziarul de Gardă scria anterior că în scandalul de la Victoriabank apărea numele lui Dan Dubcoveţchi, care era atunci magistrat la Judecătoria Slobozia. Acesta a emis la 19 noiembrie 2010 o hotărâre prin care un acţionar al Victoriabank, Atrium Limited, deţinător a 5,76% din capitalul băncii, a fost obligat să achite în beneficiul companiei off-shore CC Folignor suma de 4,5 milioane de dolari şi o penalitate de peste 1,7 milioane, datorate de Gherman Onofrei, din Ermoclia, Ştefan-Vodă.

  În 2014, președintele Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a patru magistrați. Atunci, președintele a remis spre reexaminare Consiliului Superior al Magistraturii dosarul lui Dan Dubcovețchi. Nicolae Timofti a cerut să fie verificată activitatea anterioară a lui Dubcovețchi în calitatea sa de procuror și judecător. Șeful statului și-a întemeiat solicitarea pe informații furnizate de serviciile speciale ale statului, potrivit cărora Dan Dubcovețchi ar fi admis în activitatea sa încălcări ale legislației și Codului deontologic al judecătorului.

   

  Cel de-al doilea judecător desemnat câștigător al concursului, Alexandru Sandu, ocupă în prezent funcția de magistrat la Judecătoria Hâncești. Conform Magistrat.md, Alexandru Sandu a figurat în mai multe petiții, sesizări și proceduri disciplinare, care au fost însă respinse ca fiind neîntemeiate. În 2011 judecătorului i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară „propunerea de eliberare din funcție”. Ulterior a fost însă admisă contestația depusă de Sandu, iar acesta s-a ales doar cu sancțiunea disciplinară sub formă de „mustrare”.

  Roman Mazureț, judecător la Judecătoria Edineț, este cel de-al treilea magistrat desemnat câștigător al concursului. Conform Magistrat.md, în 2012, Mazureț a fost numit judecător pe un termen de cinci ani prin Decretul Președintelui. Anterior, acesta a activat în calitate de procuror. În privința acestuia nu au fost înregistrate proceduri disciplinare și nu a fost depusă nicio petiție.
  Sursa: zdg.md

 • AVERILE MODESTE ALE JUDECĂTORILOR DIN IALOVENI

  Judecătorul care nu declară nicio casă este Alexandru Sandu. Magistratul a obţinut anul trecut un salariu de 53 de mii 298 de lei. Soţia sa, Aliona Sandu, a obţinut în anul 2012 un venit de 21 de mii din domeniul de activitate „consultanţă”.

  Judecătorul care nu declară nicio casă este Alexandru Sandu. Magistratul a obţinut anul trecut un salariu de 53 de mii 298 de lei. Soţia sa, Aliona Sandu, a obţinut în anul 2012 un venit de 21 de mii din domeniul de activitate „consultanţă”.

  Alte averi, în afară de un automobil, judecătorul nu declară. Automobilul de model „VW Touran”, fabricat în anul 2004, a fost procurat de magistrat în anul 2010 cu suma de 135 mii de lei şi este înregistrat la Dubăsari. La sursa acestei sume este specificat „vezi declaraţia din 2011”. În anul 2012, Alexandru Sandu a avut de achitat un credit în valoare de aproape 10 mii de lei. De asemenea, judecătorul mai deţine şi trei acţiuni (în baza bonurilor patrimoniale) cu valoarea de 50 de lei la fabrica de mobilă „Viitorul” SA.

 • Да будет свят свободы свет, привет вам братский, вам привет!

  Доколе мы, порядочные арестанты, будем не только покорно терпеть, но и своим бездействием и молчанием сродни молчанию ягнят из одноимённого фильма фактически поощрять полицейский, прокурорский, судейский и адвокатский беспредел? Почему мы так долго позволяем этим слугам дьявола издеваться над нами, сдирать с нас, наших родных и близких по три и более шкур? А шкура, как, впрочем, и жизнь, у нас только одна. У оборотней в погонах и мантиях дома и машины на миллионы, вилы на Канарах, а мы паримся на нарах. Давно пора их слегка поддеть на вилы, которые предоставляет нам Закон, ибо он на нашей стороне.

  Доколе мы, порядочные арестанты, будем не только покорно терпеть, но и своим бездействием и молчанием сродни молчанию ягнят из одноимённого фильма фактически поощрять полицейский, прокурорский, судейский и адвокатский беспредел? Почему мы так долго позволяем этим слугам дьявола издеваться над нами, сдирать с нас, наших родных и близких по три и более шкур? А шкура, как, впрочем, и жизнь, у нас только одна. У оборотней в погонах и мантиях дома и машины на миллионы, вилы на Канарах, а мы паримся на нарах. Давно пора их слегка поддеть на вилы, которые предоставляет нам Закон, ибо он на нашей стороне.

  На нашей стороне и ЕСПЧ (CEDO)! К нашему несчастью, воронинский режим наплодил оборотней-беспредельщиков в неимоверных количествах, наделив их неслыханными полномочиями, о которых Ежов–Берия–Вышинский не могли и мечтать. Молдавские оборотни вошли во вкус, их аппетиты растут день ото дня, а мы покорно терпим и молчим, как стадо ягнят, проявляем чудеса толерантности и всепрощения. Молчим, платим, но всё равно гниём по тюрьмам. А сколько платим, нетрудно подсчитать. По статистике, 20% ВВП РФ пожирает коррупция. В РМ сей зловещий процент никак не ниже, что составляет порядка 900 млн. $. Из них не менее четверти приходится на прокурорско-судейский корпус, состоящий примерно из 700 прокуроров и 500 судей, которые фактически оккупировали всю Молдову.

  Что же получается? Население Правобережья вынуждено платить местным оккупантам ежегодную мзду в размере не менее 230 млн. $, что сопоставимо с ежегодной финансовой помощью, которую РФ оказывает Левобережью, дислоцировав там аж 1200 военнослужащих, которых местное население воспринимает отнюдь не как оккупантов, а скорее как добрых самаритян.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU