Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Бырсан Геннадие
Căutare avansată
Foto: inj.md

Talpă Boris

Curtea Supremă de Justiţie, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 31 Ianuarie 2012

Conform Hotărârii nr. 142/8 din 02 mai 2023, se transferă temporar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 10 mai 2023, în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție judecătorul TALPĂ Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 240- IX din 22 noiembrie 2021, judecătorul Boris Talpă a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău

Potrivit Hotărârii nr. 246/24 din 05 octombrie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Talpă Boris în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Data numirii în funcție: 31 Ianuarie 2012

Conform Hotărârii nr. 142/8 din 02 mai 2023, se transferă temporar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 10 mai 2023, în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție judecătorul TALPĂ Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 240- IX din 22 noiembrie 2021, judecătorul Boris Talpă a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău

Potrivit Hotărârii nr. 246/24 din 05 octombrie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea judecătorului Talpă Boris în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

Prin Hotărârea nr. 255/13 din 22 mai 2018, se prelungește termenul de detașare a judecătorului Boris Talpă de la Judecătoria Criuleni, în vederea exercitării funcției de șef al Centrului Informații Juridice în cadrul Institutului Național al Justiției, cu 18 luni, începând cu data de 02 iunie 2018.

În conformitate cu Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, cu privire la implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, Talpă Boris se consideră judecător la instanța nou-creată - Judecătoria Criuleni, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

Conform Hotărârii nr. 785/32 din 22 noiembrie 2016, Plenul Consiliului  Superior al Magistraturii l-a detașat pe  judecătorul Boris Talpă de la Judecătoria Dubăsari, pentru exercitarea funcţiei de director al Centrului Informații Juridice în cadrul Institutului Național al Justiției, începînd cu 01 decembrie 2016.

În conformitate cu Hotărârea CSM nr. 624/26 din 29 septembrie 2016, cu privire la implementarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 privind reorganizarea instanțelor judecătorești, Talpă Boris se consideră judecător la instanța nou-creată - Judecătoria Criuleni, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

Potrivit Hotărîrii nr. 66/3 din 09 februarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii l-a desemnat pe judecătorul Boris Talpă pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Dubăsari, începînd cu 11 februarie 2016, pînă la suplinirea funcţiei vacante în modul stabilit de lege.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1093-VII din 11 aprilie 2014 numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 505-VI din 31 ianuarie 2012 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Judecătoriei Dubăsari.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2206-IV din 21 aprilie 2009 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Dubăsari.

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 15/2 din 17 februarie 2017, hotărârile judecătorului Talpă Boris, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 23/2 din 28 februarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performantelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Dubăsari, Talpă Boris, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 37, menținute 24 - 64,86%;
2012 - cauze contestate 22, menținute 15 - 68,18%;
2013 - cauze contestate 22, menținute 19 - 86,36%;
2014 au fost contestate 17 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 12 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 70,5%;
2015 au fost contestate 19 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 15 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 79%;
2016 au fost contestate 23 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 17 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 74%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 477, casate 18 - 4%;
2012 - cauze examinate 224, casate 7 - 3%;
2013 - cauze examinate 239, casate 2 - 1%;
2014, din 191 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,0%;
2015, din 249 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,6%;
2016, din 186 de cauze examinate, 6 hotăiiri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,2%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 12/01 din 31 ianuarie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Boris Talpă pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 73 (șaptezeci și trei) de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 65/12 din 09 iunie 2017, Colegiul pentru selecția şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Talpă Boris pentru participare la concursul pentru promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curţii de Apel.

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura domnului Talpă Boris, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător.

Conform Hotărârii nr. 15/2 din 17 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 91 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 735/30 din 01 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Dubăsari, Talpă Boris, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanțelor și ulterior la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în scopul realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 12/4 din 31 martie 2016, a fost admisă candidatura judecătorului Talpă Boris, pentru participare la concursul, pentru suplinirea prin promovare în funcția de președinte la Judecătoria Dubăsari.

Prin Hotărârea nr. 115/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura judecătorului Talpă Boris, pentru participare la concurs, pentru numire prin promovare în funcția de judecător la Curtea de Apel municipiul Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 24/2 din 28 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 63 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 23/2 din 28 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 88 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 68/6 din 15 aprilie 2022, conferă gradul III (trei) de calificare judecătorului Boris Talpă de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 684/46 din 20 decembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare al judecătorului.

Activităţi extrajudiciare
Conform  Hotărârii nr. 306/30 din 29 noiembrie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Elena Cobzac de la Curtea Supremă de Justiție și Boris Talpă de la Curtea de Apel Chișinău pentru participare la vizita de studiu în Olanda, organizată în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacității Republicii Moldova de contracarare a abuzului și exploatării sexuale online”, care va avea loc în perioada 06-10 decembrie 2021.

Potrivit Hotărârii nr. 640/26 din 29 septembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Talpă Boris (Judecătoria Dubăsari) și a judecătorului Țîbîrnă Ina (Judecătoria Bender), pentru participare în calitate de formatori la seminarul ce va avea loc în data de 04 octombrie 2016, în cadrul Institutului Național al Justiției.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 15/2 din 17 februarie 2017, hotărârile judecătorului Talpă Boris, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 23/2 din 28 februarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performantelor Judecătorilor, hotărîrile judecătorului Judecătoriei Dubăsari, Talpă Boris, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 37, menținute 24 - 64,86%;
2012 - cauze contestate 22, menținute 15 - 68,18%;
2013 - cauze contestate 22, menținute 19 - 86,36%;
2014 au fost contestate 17 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 12 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 70,5%;
2015 au fost contestate 19 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 15 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 79%;
2016 au fost contestate 23 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 17 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 74%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 477, casate 18 - 4%;
2012 - cauze examinate 224, casate 7 - 3%;
2013 - cauze examinate 239, casate 2 - 1%;
2014, din 191 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,0%;
2015, din 249 de cauze examinate, 4 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,6%;
2016, din 186 de cauze examinate, 6 hotăiiri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,2%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 12/01 din 31 ianuarie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Boris Talpă pentru participare la concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău cu 73 (șaptezeci și trei) de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 65/12 din 09 iunie 2017, Colegiul pentru selecția şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Talpă Boris pentru participare la concursul pentru promovare la instanţa judecătorească ierarhic superioară de nivelul Curţii de Apel.

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura domnului Talpă Boris, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător.

Conform Hotărârii nr. 15/2 din 17 februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 91 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 735/30 din 01 noiembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererea judecătorului Judecătoriei Dubăsari, Talpă Boris, cu remiterea materialelor în privința candidaturii sale la Colegiul de evaluare a performanțelor și ulterior la Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor în scopul realizării procedurilor de rigoare pentru o eventuală promovare la o instanță judecătorească ierarhic superioară.

Prin Hotărârea nr. 12/4 din 31 martie 2016, a fost admisă candidatura judecătorului Talpă Boris, pentru participare la concursul, pentru suplinirea prin promovare în funcția de președinte la Judecătoria Dubăsari.

Prin Hotărârea nr. 115/12 din 08 octombrie 2015, a fost admisă candidatura judecătorului Talpă Boris, pentru participare la concurs, pentru numire prin promovare în funcția de judecător la Curtea de Apel municipiul Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 24/2 din 28 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 63 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 23/2 din 28 februarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 88 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 68/6 din 15 aprilie 2022, conferă gradul III (trei) de calificare judecătorului Boris Talpă de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 684/46 din 20 decembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare al judecătorului.

Activităţi extrajudiciare
Conform  Hotărârii nr. 306/30 din 29 noiembrie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Elena Cobzac de la Curtea Supremă de Justiție și Boris Talpă de la Curtea de Apel Chișinău pentru participare la vizita de studiu în Olanda, organizată în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacității Republicii Moldova de contracarare a abuzului și exploatării sexuale online”, care va avea loc în perioada 06-10 decembrie 2021.

Potrivit Hotărârii nr. 640/26 din 29 septembrie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorului Talpă Boris (Judecătoria Dubăsari) și a judecătorului Țîbîrnă Ina (Judecătoria Bender), pentru participare în calitate de formatori la seminarul ce va avea loc în data de 04 octombrie 2016, în cadrul Institutului Național al Justiției.

 

Hotărârea nr. 142/8 din 02 mai 2023

Hotărârea nr. 68/6 din 15 aprilie 2022

Hotărârea nr. 306/30 din 29 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 246/24 din 05 octombrie 2021

Hotărârea nr. 12/01 din 31 ianuarie 2020

Hotărârea nr. 255/13 din 22 mai 2018

Hotărârea nr. 65/12 din 09 iunie 2017

Hotărârea nr. 349/16 din 23 mai 2017

Hotărârea nr. 15/2 din 17 februarie 2017

Hotărârii nr. 23/2 din 28 februarie 2014

Hotărârea nr. 24/2 din 28 februarie 2014

Hotărârea nr. 115/12 din 08 octombrie 2015

Hotărârea nr. 684/46 din 20 decembrie 2011

Hotărârea nr. 12/4 din 31 martie 2016

Hotărârea nr. 640/26 din 29 septembrie 2016

Hotărârea nr. 735/30 din 01 noiembrie 2016

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 15/2 din 17 februarie 2017, ”de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Boris Talpă”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 23/2 din 28 februarie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătoriei Dubăsari, Talpă Boris".

Prin Hotărârea nr. 59/3 din 23 martie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dimitrov Alexei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1120s-1470p/m din 15 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 17 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Gafton Alexandru, Chiroșca Igor, Talpă Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 45/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Cobîșenco Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1174s-1544p/m din 04 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 01 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Gafton Alexandru, Chiroșca Igor, Talpă Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii  în perioada anilor 2014 - 2016, nu au fost înregistrate sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 5 petiții, toate fiind neîntemeiate.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 15/2 din 17 februarie 2017, ”de către Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Boris Talpă”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 23/2 din 28 februarie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Judecătoriei Dubăsari, Talpă Boris".

Prin Hotărârea nr. 59/3 din 23 martie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Dimitrov Alexei împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1120s-1470p/m din 15 decembrie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 17 noiembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Gafton Alexandru, Chiroșca Igor, Talpă Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 45/2 din 24 februarie 2023, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația avocatului Cobîșenco Ion împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1174s-1544p/m din 04 ianuarie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 01 decembrie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Gafton Alexandru, Chiroșca Igor, Talpă Boris de la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii  în perioada anilor 2014 - 2016, nu au fost înregistrate sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătorului au fost depuse 5 petiții, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 59/3 din 23 martie 2023

Hotărârea nr. 45/2 din 24 februarie 2023

Știri
 • Președinta R. Moldova a semnat decretul privind numirea a doi judecători la Curtea de Apel Chișinău. Averea și cariera magistraților

  Președinta R. Moldova, Maia Sandu a semnat decretul privind numirea lui Sergiu Daguța și Boris Talpă în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

  Trei hotărâri ale Colegiului Disciplinar cu numele judecătorului. Toate trei plângeri au fost declarate neîntemeiate

  Sergiu Daguța a fost numit în 2002 în funcția de judecător. De atunci a activat doar în cadrul Judecătoriei Chișinău. În 2018, pentru o scurtă perioadă, a deținut funcția de vicepreședinte interimar al Judecătoriei Chișinău. Numele lui Sergiu Daguța figurează în trei hotărâri ale Colegiului Disciplinar emise între anii 2016 și 2019, doar că plângerile depuse în privința sa au fost declarate neîntemeiate. 

  Președinta R. Moldova, Maia Sandu a semnat decretul privind numirea lui Sergiu Daguța și Boris Talpă în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

  Trei hotărâri ale Colegiului Disciplinar cu numele judecătorului. Toate trei plângeri au fost declarate neîntemeiate

  Sergiu Daguța a fost numit în 2002 în funcția de judecător. De atunci a activat doar în cadrul Judecătoriei Chișinău. În 2018, pentru o scurtă perioadă, a deținut funcția de vicepreședinte interimar al Judecătoriei Chișinău. Numele lui Sergiu Daguța figurează în trei hotărâri ale Colegiului Disciplinar emise între anii 2016 și 2019, doar că plângerile depuse în privința sa au fost declarate neîntemeiate. 

  În 20142017 și 2020, Sergiu Daguța a fost evaluat de către Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, de fiecare dată cu calificativul „foarte bine”. 

  Magistratul locuiește, împreună cu soția sa, Liuba Daguța, care activează ca avocată, într-un apartament de 97 de metri pătrați amplasat în sectorul Ciocana din capitală, achiziționat în iunie 2016 cu aproape un milion de lei. Înainte de a procura această locuință, familia Daguța a pus la cale alte câteva tranzacții imobiliare.

  Tranzacțiile imobiliare ale familiei Daguța

  Din anul 2005, familia Daguța locuia într-un apartament de 42 de metri pătrați, în sectorul Râșcani al capitalei. Apartamentul fusese cumpărat în 2005 și a fost vândut în ianuarie 2016. Cu doi ani mai devreme, în martie 2014, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a decis să-i repartizeze familiei Daguța un apartament de 55 de metri pătrați. Decizia a fost luată după ce judecătorul a acționat în judecată autoritățile municipale, solicitând să fie asigurat cu locuință, în virtutea legii. Prin hotărârea CA Chişinău din 10 decembrie 2009, CMC era obligat să-l asigure pe Sergiu Daguţa cu un spațiu locativ, hotărârea fiind menținută în 2010 și de către CSJ. 

  Familia Daguța a intrat în apartamentul amplasat pe strada Zadnipru din capitală în luna iunie a aceluiași an. În decembrie 2014, judecătorul s-a adresat în judecată și a cerut și prejudiciu moral în valoare de 47,9 mii de lei, motivând că pe parcursul a peste 4 ani, prin neexecutarea hotărârii CA Chişinău privind asigurarea lui cu spațiu de locuit, i-a fost cauzat prejudiciu moral și a solicitat constatarea încălcării dreptului la executare, în termen rezonabil, a hotărârii judecătoreşti. Instanțele i-au acordat acestuia un prejudiciu de 10 mii de lei, sumă care a rămas în vigoare și la CSJ. 

  În paralel, începând cu anul 2014, familia Daguța a investit și într-un apartament de 66 de metri păstrați în blocul construit la prețuri preferențiale pentru judecători, amplasat pe strada Ceucari, locuință care a intrat în proprietatea familiei în 2017. În declarația de avere și interese pentru anul 2020, Sergiu Daguța a indicat venituri de 1980 de euro din darea în chirie a unui apartament. Daguța candidează nu doar la funcția de judecător la CA Chișinău, dar și la funcția de judecător la CSJ.

  A vândut apartamentul din blocurile destinate judecătorilor și a procurat o casă de milioane

  Judecătorul Boris Talpă a beneficiat de apartament la preț preferențial, într-un bloc din Chișinău, construit special pentru judecători. Astfel, pentru un apartament de 70 metri pătrați Talpă a plătit doar 26 de mii de euro. Anul trecut, magistratul a vândut bunul imobil cu 39,5 de mii de euro, adică cu peste 13 mii de euro mai mult față de prețul de achiziție. Tot anul trecut, Talpă a vândut un apartament cu 39 de mii de euro și a achiziționat o casă de locuit de 129 metri pătrați, cu 130 mii de euro, echivalentul a circa 2,8 milioane de lei. Conform declarației de avere și interese personale, în 2020, judecătorul a acumulat datorii de aproape un milion și jumătate de lei, după ce a contractat trei credite bancare. 

  Boris Talpă activează de 12 ani în sistemul judecătoresc. După trei ani în care a activat în instanța de fond din Dubăsari, el a fost promovat, printr-un decret semnat de Marian Lupu, președintele interimar de atunci, în funcția de președinte al Judecătoriei Dubăsari, iar peste doi ani fostul președinte Nicolae Timofti l-a numit judecător până la atingerea plafonului de vârstă. În 2016, plenul CSM l-a detașat de la Judecătoria Dubăsari pentru exercitarea funcției de director al Centrului Informații Juridice în cadrul Institutului Național al Justiției, iar în 2018 termenul de detașare a fost prelungit cu 18 luni. În februarie 2017, acesta a fost evaluat de Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pentru activitatea de judecător, obținând calificativul „excelent”. E a doua tentativă a lui Boris Talpă de a accede în fotoliul de judecător la CA Chișinău.  
  Sursa: zdg.md

 • DOC Doi noi magistrați la Curtea de Apel Chișinău. Sandu a semnat decretele de numire în funcție

  Magistrații Sergiu Daguța și Boris Talpă au fost numiți în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Un decret în acest sens a fost semnat de către președinta țării, Maia Sandu.

  Magistrații Sergiu Daguța și Boris Talpă au fost numiți în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Un decret în acest sens a fost semnat de către președinta țării, Maia Sandu.

  Boris Talbă și-a început activitatea de magistrat la data de 31 ianuarie 2012. La 5 octombrie curent, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus președintei Republicii Moldova numirea judecătorului Talpă Boris în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, înaintând proiectul decretului respectiv.

  Sergiu Daguța a fost numit în funcția de magistrat la data de 26 noiembrie 2002. La fel ca și în cazul lui Boris Talpă, CSM a propus președintei numirea în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău la data de 5 octombrie curent.

 • Vicepreședintele Curții de Apel Bălți ar putea rămâne în funcție pentru încă un mandat

  Patru magistrați au trecut cu brio evaluarea pentru a putea participa la concursurile pentru ocuparea funcțiilor administrative în cadrul instanțelor unde activează. Doi dintre aceștia râvnesc la funcția de vicepreședinte al Curți de Apel Bălți. Deciziile Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor au fost publicate, recent, pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Astfel, la concursurile de angajare a vicepreședintelui Curții de Apel Bălți se vor putea înscrie magistrații Gheorghe Scutelnic și Ion Talpa. Aceștia au obținut în urma evaluării 75 și, respectiv, 73 de puncte. Niciunul dintre judecători nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani.

  Patru magistrați au trecut cu brio evaluarea pentru a putea participa la concursurile pentru ocuparea funcțiilor administrative în cadrul instanțelor unde activează. Doi dintre aceștia râvnesc la funcția de vicepreședinte al Curți de Apel Bălți. Deciziile Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor au fost publicate, recent, pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

  Astfel, la concursurile de angajare a vicepreședintelui Curții de Apel Bălți se vor putea înscrie magistrații Gheorghe Scutelnic și Ion Talpa. Aceștia au obținut în urma evaluării 75 și, respectiv, 73 de puncte. Niciunul dintre judecători nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani.

  Menționăm că, în prezent, Gheorghe Scutelnic asigură interimatul funcției de vicepreședinte al Curții de Apel Bălți. Asta după ce, până la sfârșitul anului trecut a exercitat un mandat de patru ani cu atribuții depline în această funcție. Anterior, acesta a fost, de asemenea, președinte al Curții. Gheorghe Scutelnic a fost numit în funcția de judecător în anul 1990.

  Totodată, Ion Talpă a exercitat funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Bălți, iar din anul 2013 activează în cadrul Curții de Apel din aceeași localitate. În anul 2016, magistratul a fost desemnat membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor. Ion Talpă are o experiență profesională în funcția de magistrat de aproximativ 14 ani.

  Aceștia sunt unicii candidați incluși în Registrul judecătorilor care pot participa la concursurile de angajare a vicepreședintelui Curții de Apel Bălți. În cadrul instanței activează 23 de magistrați.

  Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor l-a evaluat, anterior, pe Ion Talpă cu ”excelent”, iar pe Gheorghe Scutelnic cu ”foarte bine”.
  Sursa: bizlaw.md

 • Magistrații și „afacerea” cu apartamentele la preț avantajos

  Au cumpărat apartamente la prețuri preferențiale după care le-au vândut la preț de piață. Este „afacerea” mai multor judecători, care, în 2017, au intrat în posesia unor locuințe noi, obținute la preț de chilipir. Apartamentele la preț cu mult mai mic decât cel de piață au fost construite parțial pe banii statului, pentru a fi cumpărate de angajații din sistemul judecătoresc, care ar avea salarii mici, de bugetari. Unii dintre magistrați aveau câte două-trei case, dar au solicitat să se înscrie în lista celor care au nevoie de locuință. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au radiografiat lista apartamentelor la preț avantajos care au ajuns în proprietatea magistraților și au constatat că unii nu aveau nevoie de locuință, unii le-au vândut repede, iar alții au plecat din sistem la scurt timp după ce și-au mărit spațiul locativ. Există și dintre cei care „au uitat” să includă noile achiziții imobiliare în declarațiile de avere.

  Peste 120 de angajați ai sistemului judiciar au obținut anul trecut locuințe la preț redus în trei blocuri construite pe străzile Romană, Ceucari și Hristo Botev din Capitală. Un metru pătrat a costat între 360 și 300 de euro (cele mai ieftine fiind apartamentele de la ultimul etaj).  Pentru comparaţie, site-urile de publicitate propun prețuri  cu câteva sute de euro mai mari în casele respective  - între 500 și 550 de euro pentru un metru pătrat în cele din străzile Romană și Ceucari și, respectiv, circa 700 de euro în cea din strada Hristo Botev.

  Au cumpărat apartamente la prețuri preferențiale după care le-au vândut la preț de piață. Este „afacerea” mai multor judecători, care, în 2017, au intrat în posesia unor locuințe noi, obținute la preț de chilipir. Apartamentele la preț cu mult mai mic decât cel de piață au fost construite parțial pe banii statului, pentru a fi cumpărate de angajații din sistemul judecătoresc, care ar avea salarii mici, de bugetari. Unii dintre magistrați aveau câte două-trei case, dar au solicitat să se înscrie în lista celor care au nevoie de locuință. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au radiografiat lista apartamentelor la preț avantajos care au ajuns în proprietatea magistraților și au constatat că unii nu aveau nevoie de locuință, unii le-au vândut repede, iar alții au plecat din sistem la scurt timp după ce și-au mărit spațiul locativ. Există și dintre cei care „au uitat” să includă noile achiziții imobiliare în declarațiile de avere.

  Peste 120 de angajați ai sistemului judiciar au obținut anul trecut locuințe la preț redus în trei blocuri construite pe străzile Romană, Ceucari și Hristo Botev din Capitală. Un metru pătrat a costat între 360 și 300 de euro (cele mai ieftine fiind apartamentele de la ultimul etaj).  Pentru comparaţie, site-urile de publicitate propun prețuri  cu câteva sute de euro mai mari în casele respective  - între 500 și 550 de euro pentru un metru pătrat în cele din străzile Romană și Ceucari și, respectiv, circa 700 de euro în cea din strada Hristo Botev.

  Apartamentul nedeclarat al magistratei Nadejda Toma, de la CSJ

  Judecătoarea Curții Supreme de Justiție, Nadejda Toma, avea o casă la sol cu suprafața de 107,9 metri pătrați, în orașul Codru, când a obținut un apartament cu trei odăi, cu suprafața de 101,1 metri pătrați În blocul din strada Hristo Botev, construit pentru magistrații Judecătoriei Sectorului Râșcani. Conform datelor de la Cadastru, noua locuință este evaluată la aproape 689 de mii de lei. Contractul privind investiţiile în construcţii a fost semnat la sfârșitul lunii mai 2017, iar actul de transmitere-primire, la mijlocul lunii februarie 2018. Ziua în care apartamentul a fost înregistrat la Cadastru - 15 martie curent - coincide cu data la care a fost completată declarația de avere și interese personale a Nadejdei Toma, în care nu se regăsește noua locuință. În 2017, veniturile anuale ale familiei Toma s-au ridicat la 320 de mii de lei - sumă formată din salariul judecătoarei, pensia soțului și vânzarea unui automobil. La capitolul datorii, Nadejda Toma a trecut sume impresionante - două împrumuturi au fost luate în 2016, unul în valoare de 20.160 de euro, care trebuia întors până în 2017, și unul în valoare de 15.000 de euro, pe care trebuie să-l întoarcă până în 2026. În 2017 judecătoarea a mai luat un împrumut în valoare de 36.000 de euro, scadent în 2018, iar în anul curent, un al patrulea împrumut, în valoare de 10.000 de euro, pe care trebuie să-l întoarcă până în 2028. Pentru toate împrumuturile rata dobânzii este zero. Am sunat la Curtea Supremă de Justiție pentru a obține un comentariu de la Nadejda Toma. După ce a ascultat întrebarea noastră, asistenta din anticamera CSJ ne-a anunțat că îi va transmite solicitarea și vor reveni ulterior cu un apel, lucru care nu s-a mai întâmplat. 

  Trei apartamente, în doi ani

  Și Sergiu Daguța de la Judecătoria Chișinău s-a ales cu un apartament la preț redus cu suprafața de 66 de metri pătrați situat în blocul de pe strada Ceucari, construit pentru magistrații care nu dispun de spațiu locativ. Acesta a obținut locuința chiar dacă, din 2005, deține un apartament de 41,9 metri pătrați în sectorul Râșcani al Capitalei. Locuința respectivă a fost vândută în ianuarie 2016, cu patru luni înainte ca Direcția generală locativ-comunală și amenajare să-i fi eliberat un apartament pentru domiciliere permanentă pe strada Zadnipru, din sectorul Ciocana, în conformitate cu Hotărârea Instanței de contencios administrativ a Curții de Apel Chișinău. În prezent apartamentul respectiv este dat în chirie. Deși avea deja un apartament de la stat, iar al doilea urma să-l primească, la preț preferențial, în 2016, Sergiu Daguța și-a mai procurat o locuință cu suprafața de 97 de metri pătrați, în sectorul Ciocana al Capitalei. Noul imobil l-ar fi costat 974.600 de lei. Veniturile familiei Daguța în 2017 au constituit 333 de mii de lei. Alte 2.160 de euro au ajuns în bugetul familiei din locațiunea unui apartament, în timp ce 4.000 de euro au fost primite ca donație. L-am contactat pe Sergiu Daguța pentru a obține un comentariu. Grefiera ne-a promis că îi va transmite mesajul nostru, iar judecătorul va reveni cu un apel, lucru care nu s-a mai întâmplat.

  Și-a cumpărat apartament mai ieftin ca să îl doneze fiului

  În timp ce unii judecători au vândut apartamentele pe care le-au obținut la prețuri mai mici decât cele de pe piață, alții le-au făcut cadou rudelor și apropiaților. Este și cazul membrului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Petru Moraru, care a donat anul trecut un apartament de 74,2 metri pătrați, fiului său, care are același nume și prenume. Este vorba despre o locuință din blocul situat pe str. Hristo Botev 6, construit pentru magistrații fostei Judecătorii a sectorului Râșcani al Capitalei și ai Curții Constituționale. Centrul de Investigații Jurnalistice a scris anterior despre proiectul imobiliar în cadrul unei anchete. În urma unui contract privind investiţiile în construcţii, în iulie 2017, apartamentul, evaluat la 505 mii de lei, a intrat în proprietatea membrului CSM și a soției sale. Locuința a fost înregistrată la Cadastru la 24 iulie, iar trei săptămâni mai târziu a fost trecută, cu titlu de donație, pe numele fiului magistratului. Tot pe numele acestuia este înregistrat un alt apartament, de 74,2 metri pătrați, situat pe strada Trandafirilor. Locuința a fost cumpărată de Petru Moraru în noiembrie 2013, și vândută oficial, la începutul lui iunie 2014, fiului său. În 2017 judecătorul a mai făcut o achiziție - un spațiu comercial pentru care a achitat 30.000 de lei. Moraru mai deține trei case de locuit și mai multe spații comerciale. Unele dintre acestea au fost obținute anterior prin donații și sunt situate în orașul Cahul, unde magistratul a locuit până a fi numit judecător la CSJ. Despre achizițiile celorlalți membri ai CSM, făcute în 2017, citiți aici. L-am contactat pe Petru Moraru pentru a-i solicita un comentariu. El ne-a spus că este ocupat și ne-a rugat să revenim  mai târziu, ulterior însă nu a mai răspuns la apelurile noastre.

  Au obținut locuințe la preț redus deși mai aveau case sau apartamente

  În iunie 2018, Liudmila Holevițcaia de la Judecătoria Chișinău a obținut cheile de la un apartament de 55,2 metri pătrați din blocul pentru magistrați din strada Hristo Botev. Achiziția figurează în declarația de avere a judecătoarei ca investiție în mărime de 20.160 de euro făcută încă în 2015. Holevițcaia a obținut dreptul la apartament la preț redus deși mai avea cote părți în alte trei apartamente și un garaj. Un imobil de 57,2 metri pătrați de pe strada Ismail a fost privatizat de soțul judecătoarei în 2006, în timp ce un altul, de 68,1 metri pătrați, situat într-un bloc de pe bulevardul Ștefan cel Mare, aparține familiei Liudmilei Holevițcaia din 1995.

  S-au ales cu apartamente în blocul de pe strada Hristo Botev și magistratele Curții Supreme de Justiție Elena Cobzac și Elena Covalenco. Prima a obținut în ianuarie 2018 un apartament de 75,6 metri pătrați pentru care a achitat circa 515 mii de lei. Ea a fost inclusă în lista beneficiarilor de locuințe la preț redus deși mai deține un apartament de 86,2 metri pătrați, înregistrat din 2010 pe numele fiicelor sale. De partea cealaltă, Elena Covalenco a obținut, în ianuarie 2018 cheile de la un apartament de 79,9 metri pătrați, pentru care a scos din buzunar peste 544 de mii de lei. Ca și colega sa, Covalenco mai deține un apartament de 73,7 metri pătrați, situat într-un bloc din sectorul Botanica al Capitalei. Anterior, jurnaliștii de la RISE Moldova scriau că Elena Covalenco a fost inclusă în lista magistraților Judecătoriei sectorului Râșcani care vor primi apartamente, chiar dacă e magistrată la CSJ, pentru că aceasta a deținut anterior funcția de președinte al Judecătoriei sect. Râșcani și că „în blocurile locative contractate de Consiliul Superior al Magistraturii nu i-a fost alocat spațiu locativ”. „De facto, inițial Covalenco a figurat printre judecătorii selectați de CSM pentru obținerea unui apartament la preț preferential, ulterior însă aceasta a refuzat contractarea unei locuințe”, mai scriau reporterii RISE Moldova.

  Și judecătoarea Svetlana Caitaz de la instanța de la Cahul, sediul Cantemir, a beneficiat de un apartament la preț preferențial deși din 2001 ea deține o casă de locuit de 187,2 metri pătrați în orașul Cantemir. La 21 august 2017 ea a devenit proprietara unui apartament de 87,2 metri pătrați din blocul de pe strada Romană. Achiziția a costat, potrivit declarației de avere a magistratei, puțin peste 623 de mii de lei.

  Tot în blocul de pe strada Romană a obținut un apartament de 76,4 metri pătrați, cu valoarea de 27.504, și magistrata Curții de Apel Chișinău, Aliona Danilov. La acel moment, judecătoarea avea deja un apartament de 60,4 metri pătrați în sectorul Buiucani al Capitalei.

  Marcel Juganari, vicepreședintele Judecătoriei Hâncești, care activează la sediul Ialoveni, a investit 23.000 de euro într-un apartament de 66,9 metri pătrați amplasat în blocul de pe strada Ceucari. Din 2000, judecătorul mai deține o locuință de 37,8 metri pătrați, situată în sectorul Buiucani al Capitalei.

  În august 2017, Nicolae Șova, magistrat la Judecătoria Chișinău, a intrat în proprietatea unui apartament cu suprafața de 72,2 metri pătrați din blocul de pe strada Romană. Investiția se ridică la 525 de mii de lei. Judecătorul a obținut dreptul la apartament la preț preferențial chiar dacă mai are un imobil în sectorul Râșcani al Capitalei, înregistrat pe numele soției sale și obținut cu titlu de donație în 1996.

  Judecătorul Vitalie Stratan, vicepreședintele instanței din Capitală, avea un garaj, o treime dintr-un apartament de 61,4 metri pătrați și un apartament de 50,2 metri pătrați când a primit dreptul la o locuință nouă, la preț redus. Astfel, în mai 2017, acesta a intrat în proprietatea unui apartament de 66,9 metri pătrați din blocul de pe strada Ceucari, pentru care a achitat puțin peste 410 mii de lei.

  Și Radu Țurcanu, președintele Judecătoriei Chișinău, avea deja un un apartament când a primit dreptul la o nouă locuință, la preț preferențial. Anterior RISE Moldova a scris că magistratul a obținut o hotărâre a Curții de Apel Chişinău prin care instanţa obliga autorităţile să-i dea o locuință. Doi ani mai târziu, Primăria mun. Chişinău i-a atribuit lui Ţurcan un apartament cu trei odăi, cu suprafața de 61,3 metri pătrați, într-un bloc de pe bulevardul Traian din Capitală. În iulie 2017, judecătorul a intrat în proprietatea unui apartament de 114,6 metri pătrați din blocul de pe strada Romană, pentru care a plătit circa 590 de mii de lei. În martie 2018, magistratul a mai făcut o achiziție, un spațiu de 38 de metri pătrați în blocul respectiv, pe care nu l-a menționat în declarația de avere și interese personale. L-am contactat pe Radu Țurcanu pentru a obține un comentariu. După ce a auzit întrebarea noastră, judecătorul a zis că este ocupat și ne-a rugat să revenim mai târziu. Ulterior, acesta a închis de fiecare dată când a fost apelat.

  Boris Talpă, magistrat la Judecătoria Criuleni, din noiembrie 2017 este proprietarul unui apartament de 70,6 metri pătrați, amplasat în blocul de pe strada Ceucari. El a obținut noua locuință cu suma de 26.064 de euro. Judecătorul mai deține a treia parte dintr-un apartament de 50,3 metri pătrați într-un bloc din sectorul Centru al Capitalei.

  Un garaj și o jumătate dintr-o casă de 114 metri pătrați avea în proprietate și magistratul Sergiu Osoianu de la Judecătoria Strășeni când a obținut dreptul la apartament la preț redus. Noua locuință de 75,6 metri pătrați a fost procurată cu 527 de mii de lei. Tot anul trecut Osoianu a mai scos din buzunar 2.130 de lei pentru 23 de ari de teren agricol.

  Magistratul Vitalie Guțan de la Judecătoria Chișinău s-a ales anul trecut cu un apartament de 52,9 metri pătrați în blocul de pe strada Ceucari, pentru care a achitat 19.044 de euro, potrivit declarației de avere. Un apartament de 45 de metri pătrați situat într-un bloc din sectorul Botanica al Capitalei este înregistrat din 2010 pe numele soției judecătorului.

  „Eu nu am timp și nici dorință să discut despre asta”

  Angela Braga, magistrată la Judecătoria Chișinău din martie 2014, pe 9 august 2017 a devenit proprietara unui apartament de 70,3 metri pătrați amplasat în blocul de pe strada Ceucari, pentru care a achitat 25.569 de euro. În aprilie 2014, la doar o lună după ce a fost transferată de la Judecătoria Hâncești la Judecătoria sectorului Botanica, Braga împreună cu soțul a cumpărat un apartament de 66,7 metri pătrați într-un bloc de locuit din sectorul Botanica al Capitalei. Cu toate acestea, la doar două săptămâni după tranzacție, ea a fost inclusă în lista beneficiarilor de apartamente la preț redus. Astfel, în 2014, proaspăta judecătoare Angela Braga a reușit să achite costul a două apartamente din Capitală. Pe atunci salariul magistratei constituia 11 mii de lei pe lună, mărindu-se în următorii ani până la 17 mii de lei în 2017. În ultima declarație de avere a Angelei Braga sunt trecute mai multe datorii: în 2013 ea a luat un împrumut de 5.000 de euro pe care trebuie să-l întoarcă până în 2020, în 2016 a împrumutat 10.000 de euro până în 2020, iar anul trecut a luat un împrumut de 112.000 de lei cu o dobândă de 14,48%, tot până în 2020. Am încercat să obținem o reacție de la judecătoare. „Toată informația este cuprinsă în declarația de avere. Eu acum chiar nu am timp și nici dorință să discut despre asta”, ne-a tăiat-o scurt magistrata și a închis telefonul.

  „Din punct de vedere al moralității mă simt foarte bine, am trei copii minori, am avut tot dreptul să solicit”

  Ghenadie Pavliuc de la Judecătoria Chișinău a devenit proprietarul unui apartament de 66,1 metri pătrați în blocul de pe strada Ceucari și al unei parcări subterane pentru care a achitat în total 27.590 de euro. RISE Moldova scria că magistratul mai deține o casă cu două niveluri cu suprafața de 155 metri pătrați, amplasată într-o zonă de elită din sectorul Ciocana al Capitalei. În 2014, judecătorul a mai primit, cu titlu de donație, o casă de 110 metri pătrați situată în raionul Dondușeni. L-am contactat pe Ghenadie Pavliuc pentru a obține un comentariu, acesta însă a evitat să ne răspundă, motivând că a dat anterior explicații jurnaliștilor cu privire la averea sa. „Pentru dumneavoastră este o activitate, a suna, a pune întrebări, pentru mine, în timpul orelor de muncă, atâta timp cât statul îmi plătește pentru a face altceva, eu trebuie să mă ocup cu alte lucruri decât să vorbesc la telefon, să vă dau niște explicații”, ne-a declarat Ghenadie Pavliuc. Ulterior, magistratul ne-a contactat și a subliniat că nu vede nicio problemă în faptul că a beneficiat de apartament la preț redus deși mai avea două case de locuit. „Din punct de vedere al moralității mă simt foarte bine, deoarece eu cred că, având trei copii minori, am avut tot dreptul să solicit în raport cu averea mea”, a adăugat judecătorul.

  Au cumpărat ieftin și au vândut scump

  Într-o anchetă din august 2017, despre chilipirurile imobiliare pentru judecători, reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice au descoperit mai multe cazuri în care beneficiarii de apartamente mai ieftine s-au grăbit să le vândă după ce au primit cheile. Până în acel moment, „cel puțin 12 reprezentanți ai sistemului judecătoresc au vândut deja apartamentele”, constatau reporterii. Este vorba despre judecătorii Valeriu Efros, Ecaterina Palanciuc, Natalia Mămăligă, Dorel Musteață, Virgiliu Buhnaci, Stelian Teleucă, Ion Tutunaru, Ghenadie Morozan, Igor Barbacaru și alții. Între timp, numărul judecătorilor care au vândut locuințele obținute la preț redus s-a ridicat la 18, în timp ce în rândul angajaților sistemului judiciar, numărul a ajuns la 22.

  Judecătoarea Elena Cojocari de la instanța din Capitală a semnat, în iulie 2014, un contract de investiții pentru procurarea unui apartament de 66,7 metri pătraţi. În iulie 2017 apartamentul a fost înregistrat la Cadastru pe numele magistratei, iar în decembrie acesta a fost vândut cu 409 mii de lei. Potrivit declarației de avere și interese personale pentru 2017, Elena Cojocari nu deţine o altă locuinţă. Am încercat să facem legătura cu ea pentru a lua un comentariu, magistrata însă nu a răspuns la apelurile noastre.

  La data de 17 iulie 2017, Lillia Lupașco, magistrată la Judecătoria Chișinău, devenea proprietara unui apartament de 46,2 metri pătrați din blocul de pe strada Hristo Botev. În aceeași zi ea a vândut imobilul respectiv. În declarația de avere și interese personale pentru anul trecut însă, această tranzacție nu este reflectată. Am contactat-o pe Lilia Lupașco la telefonul de serviciu pentru a obține o reacție. Grefiera ne-a anunțat că îi va transmite magistratei solicitarea noastră, iar ulterior ea ne va contacta, lucru care nu s-a întâmplat până în prezent. Colega sa, Iraida Secrieru, şi-a vândut apartamentul la trei luni după ce a semnat actul de predare-primire a locuinţei de 48,5 metri pătraţi. În declaraţia de avere pentru anul 2017, aceasta a indicat că a investit în apartament peste 338 de mii de lei. În documentul respectiv magistrata nu a menționat faptul că apartamentul a fost vândut, imobilul figurând încă la categoria clădiri și construcții. Când am contactat-o pentru a obține un comentariu, grefiera judecătoarei ne-a cerut să expediem întrebările în scris, mesajul nostru însă a rămas fără răspuns.

  Andrei Mocanu, judecător la instanța de la Anenii Noi, la sfârșitul lunii august 2017, a devenit proprietarul unui apartament de 55 de metri pătrați în blocul de pe strada Ceucari, pe care l-a vândut la numai două săptămâni distanță. Conform datelor de la Cadastru, locuința este evaluată la 337 de mii de lei. În declarația sa de avere, magistratul menționează apartamentul de două ori, o dată la categoria clădiri și construcții, unde indică faptul că valoarea imobilului ar fi de 402 mii de lei, și o dată la capitolul venituri obținute din înstrăinarea bunurilor imobile, unde menționează suma de 425.800 de lei. „În 2014 lucram la Curtea Supremă de Justiție și asta mi-a permis să depun actele pentru a obține dreptul la apartament la preț preferențial. Ulterior am vândut locuința pentru că aveam nevoie de bani pentru o intervenție chirurgicală la copil”, a precizat Andrei Mocanu.

  La sfârșitul lunii mai 2017, magistratul Judecătoriei Chișinău, Serghei Dimitriu, a devenit proprietar cu acte în regulă al unui apartament de 70,8 metri pătrați în complexul rezidențial Ceucari. Peste doar trei luni, imobilul este vândut cu 37.500 de euro, conform declarației de avere a judecătorului. Cu o parte din acești bani, mai exact 31.200 de euro, la sfârșitul lunii octombrie 2017, Serghei Dimitriu a achiziționat un apartament mai mare, cu suprafața de 78 de metri pătrați.

  La sfârșitul lunii septembrie 2017, judecătorul Curții Constituționale, Veaceslav Zaporojan, s-a ales cu un apartament de 73,6 metri pătrați în ansamblul rezidențial Hristo Botev, care ar valora 496 de mii de lei, conform declarației de avere și interese personale a magistratului. Trei luni mai târziu, el s-a despărțit de imobilul respectiv, vânzându-l fiicei sale contra sumei de 509 mii de lei. „Nu am nicio remușcare. Eu am un stagiu mare și dacă s-a ivit posibilitatea de a beneficia de un apartament, de ce să nu mă folosesc? Nu am luat altor colegi posibilitatea de a-și îmbunătăți condițiile de trai. Nu am luat apartamentul la un preț mai mic decât sine-costul”, ne-a spus magistratul. El ne-a declarat că mai are un apartament la Drochia, două camere în cămin la Chișinău, iar locuința de pe strada Hristo Botev a achiziționat-o pentru fiica sa. Zaporojan nu a putut preciza dacă s-a îmbogățit de pe urma tranzacției, dată fiind diferența de 10.000 de lei între prețul cu care a fost cumpărat apartamentul și cel cu care a fost vândut. „Am făcut un contract de vânzare-cumpărare. Sunt chestiile noastre personale deja. Diferența respectivă posibil e din cauza diferenței de curs, pentru că apartamentul a fost cumpărat în euro”, a subliniat Veaceslav Zaporojan.

  La mijlocul lunii mai 2017, magistratul Judecătoriei Chișinău, Eduard Galușceac, împreună cu soția sa, Viorica Galușceac, care este consultant principal în cadrul Curții Supreme de Justiție, a intrat în posesia unui apartament de 75,4 metri pătrați în complexul rezidențial din strada Romană. Peste doar trei luni, imobilul este vândut cu 539.732 de lei, conform declarației de avere a judecătorului. În lista beneficiarilor de apartamente la preț preferențial a fost introdus numele soției magistratului, chiar dacă cei doi soți mai aveau în proprietate o casă de locuit de 149,1 metri pătrați și un apartament de 56,8 metri pătrați, amplasat pe strada Grenoble din sectorul Botanica al Capitalei. Ultimul a fost pus în gaj acum trei ani pentru un credit de 160.000 de lei. Contactat pentru a ne oferi un comentariu, Eduard Galușceac ne-a transmis, prin intermediul grefierei, că este ocupat și nu poate vorbi cu noi.

  Dorin Dulghieru s-a ales cu un chilipir de 10.000 de euro la vânzarea apartamentului la preț redus.

  În iulie 2014, Dorin Dulghieru, ex-preşedintele Judecătoriei Buiucani din municipiul Chişinău, a semnat un contract de investiții pentru un apartament de 87,4 metri pătrați din complexul rezidențial de pe strada Romană, asta chiar dacă mai avea în proprietate un apartament de 74,5 metri pătrați în sectorul Ciocana al Capitalei. În ianuarie 2017 magistratul a vândut apartamentul respectiv cu suma de 414 mii de lei. Aproape două săptămâni mai târziu, Dulghieru a cumpărat un al treilea apartament, în secorul Râșcani, cu suprafața de 168,6 metri pătrați, care a golit bugetul familiei judecătorului cu 1,1 milioane de lei. Peste circa o lună, în februarie 2017, magistratul și-a cumpărat și un garaj de 22,7 metri pătrați, pentru care a achitat circa 87 de mii de lei. La un an distanță, pe 3 martie 2018, Dorin Dulghieru vinde apartamentul care i-a revenit la preț preferențial, contra sumei de 41.000 de euro, cu aproape 10.000 de euro mai mult decât a fost achiziționat, potrivit declarației de avere și interese personale a magistratului.

  Despre magistrații Silvia Vrabii, de la Curtea de Apel Chișinău, și Grigore Dașchevici, fost președinte al Judecătoriei Călărași, care au procurat câte două apartamente la preț preferențial, reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au scris în august 2017 aici.

  În ansamblul rezidențial de la Ceucari s-a ales cu două apartamente și magistratul Judecătoriei Chișinău, Andrei Ojoga. Primul, de 40,9 metri pătraţi, pentru care în septembrie 2014 a fost semnat un contract de investiție în valoare de 15.000 de euro, în iunie 2017 a fost donat soacrei judecătorului. Cel de-al doilea apartament, de 54,8 metri pătraţi, în care a investit 19.500 de euro, magistratul l-a păstrat. Deocamdată imobilul nu a fost dat în exploatare, arată datele de la Cadastru. L-am contactat pe Andrei Ojoga pentru a obține un comentariu, magistratul însă a insistat să-i adresăm întrebările în scris. Ulterior, acesta ne-a răspuns printr-un email. „Vă comunic că apartamentele au fost repartizate în modul stabilit, lui Andrei Ojoga și Marianei Ceban (Ojoga), până la încheierea căsătoriei, ţinând cont că subsemnatul activează în sistemul judecătoresc din februarie 2011 și soția, în același sistem, din octombrie 2011, iar la acel moment niciunul dintre aceștia nu deținea careva imobile în proprietate individuală”, se arată în mesajul judecătorului. El a evitat să răspundă de ce a donat unul dintre apartamente soacrei sale.

  A obținut apartament la preț redus și Oxana Robu de la Curtea de Apel Chișinău, care, la momentul încheierii tranzacției, deținea o casă cu două nivele pe strada Fierarilor din Capitală. În 2017 magistrata a primit cheile de la un apartament de 70,8 metri pătrați în blocul de pe strada Romană din Capitală, destinat judecătorilor. Datele cadastrale arată că imobilul cu două etaje, cu lucrările recepționate în mai 2015, are 65 de metri pătrați și constituie, oficial, proprietatea părinților Oxanei Robu, tot ei fiind și proprietarii unei alte case, de 90 de metri pătrați, din aceeași ogradă, în care trăiesc de fapt, potrivit unui articol semnat de jurnaliștii de la RISE Moldova din iulie 2015 (https://www.rise.md/judecatori-la-bloc/). Ulterior, Oxana Robu a trecut casa de locuit și jumătate din terenul pe care se află aceasta la capitolul donații. În prezent imobilul e înregistrat pe numele fiului magistratei, în vârstă de 18 ani. Pe lângă casă și apartamentul obținut în 2017, Robu a mai indicat în declarația de avere că a vândut un alt apartament și un automobil, cu doar 20.000 de lei, dar și că a intrat în posesia unui Mercedes GLK, fabricat în 2013, care ar costa 326.000 de lei.

  Din număru total de 120 de angajați ai sistemului judecătoresc, care au obținut apartamente în blocurile de pe străzile Romană, Ceucari și Hristo Botev, doar 36 de judecători și respectiv circa 50 de angajați ai sistemului judecătoresc nu le-au vândut și continuă să le aibă în proprietate.

  Magistratul Veniamin Chihai de la Judecătoria Chișinău, a achitat 37.802 euro pentru un apartament de 80,2 metri pătrați, amplasat în blocul de pe strada Hristo Botev, dat în exploatare în noiembrie 2017.

  În februarie 2018, în același bloc a obținut un apartament de 80,3 metri pătrațiși magistratul Gheorghe Mîțu, de la instanța din Capitală. El a achitat aproape 547 de mii de lei pentru noua locuință. Colega sa, Natalia Clevadî, și-a cumpărat în același bloc un apartament de 73,9 metri pătrați, pentru care ar fi achitat puțin sub 26 de mii de euro. În ianuarie 2018, cumnata sa, Olesea Clevadî, care este asistent judiciar la Curtea Supremă de Justiție, de asemenea a intrat în proprietatea unui apartament de 67,2 metri pătrați, amplasat în blocul din strada Ceucari. În timp ce se construia blocul de locuit respectiv, în aprilie 2015, Olesea Clevadî a mai procurat un apartament în sectorul Râșcani al Capitalei.

  Oleg Melniciuc, fostul președinte al Judecătoriei sectorului Râșcani, pare să fie principalul beneficiar al proiectului imobiliar din strada Hristo Botev, demarat la inițiativa sa. Magistratul nu și-a luat vreun apartament, dar a investit în construcția unor spații comerciale cu suprafața de 85,53 de metri pătrați, la parterul blocului. În declarația de avere pentru anul trecut este specificat că valoarea investiției se ridică la 30.790 de euro. Centrul de Investigaţii Jurnalistice a scris anterior despre faptul că în ansamblul rezidenţial din strada Hristo Botev s-au ales cu apartamente și câteva rude ale magistratului. Mama acestuia, Elena Melniciuc, a dobândit un apartament de 80 de metri pătrați, pe când alte trei rude - Anna Bobeică, Andrei Melinciuc și Aurelia Melenciuc - au contractat apartamente de 72-73 de metri pătrați fiecare. Directorul firmei Exfactor Grup, Vladimir Tonu, le-a confirmat atunci jurnaliștilor că rudele lui Melniciuc au beneficiat de reduceri la procurarea imobilelor.

  Și Rodica Berdilo, devenită cunoscută după ce nu a validat scrutinul din luna mai pentru Primăria Capitalei, a beneficiat de apartament la preț redus în blocul din strada Ceucari. Inițial, i-a revenit o locuință de 53,5 metri pătrați, pentru care a semnat un contract de investiții la 24 septembrie 2014. În iulie 2015 judecătoarea însă a renunțat la apartamentul respectiv, după ce cu doar două luni mai devreme, în mai 2015, Berdilo a semnat un alt contract de investiții, în valoare de aproape 400 de mii de lei pentru un apartament mai spațios, cu suprafața de 71,5 metri pătrați. În ianuarie 2017 magistrata a investit alte 5.500 de euro în construcția unei parcări.

  Un apartament de 48,8 metri pătrați, cu valoarea de 17.532 euro, în blocul din strada Romană a intrat, în iulie 2017, în proprietatea Nataliei Lupașcu de la Judecătoria Chișinău. O altă magistrată - Natalia Sandu-Moldovanu, a achitat 17.424 de euro pentru un apartament cu suprafața de 48,3 metri pătrați din blocul de pe strada Romană. În același bloc are un apartament de 69,8 metri pătrați și judecătorul Octavian Dvornic din Capitală. Acesta ar fi luat un credit de jumătate de milion de lei ca să cumpere locuința.

  Colega sa, Ina Dutca, în februarie 2018 a devenit proprietara unui apartament de 67,3 metri pătrați din blocul de pe strada Ceucari, care a costat 24.228 de euro. Anterior, reporterii de la RISE Moldova scriau că magistrata se numără printre judecătorii care aşteaptă să fie asiguraţi cu spaţiu locativ, după ce au obţinut hotărâri definitive în acest sens. În 2018 judecătoarea a mai procurat, cu 133 de mii de lei, un lot intravilan de șase ari. Tot în blocul de pe strada Ceucari, un apartament de 66,3 metri pătrați i-a revenit judecătoarei din Capitală Nadejda Mazur. Pentru noua locuință, magistrata a scos din buzunar 24.300 de euro. Și Viorica Puica de la instanța din Capitală a obținut, în iulie 2017, un apartament de 71,1 metri pătrați în blocul din strada Ceucari. Investiția s-a ridicat la aproape 410 mii de lei. Colegei ei, Oxanei Parfeni, i-a revenit un apartament de 42,4 metri pătrați în blocul respectiv, care a costat aproape 313 mii de lei. 70,5 metri pătrați are apartamentul amplasat în blocul de pe strada Ceucari, care în aprilie 2017 a intrat în proprietatea Ninei Traciuc de la Curtea de Apel Chișinău, contra sumei de 25.380 de euro. Colegul său, Igor Mânăscurtă, a procurat, cu 31.500 de euro, un apartament de 87 de metri pătrați în blocul de pe strada Romană, în timp ce Anatolie Minciuna de la Curtea de Apel Chișinău a investit aproape 26 de mii de euro într-o locuință nouă cu suprafața de 70,1 metri pătrați, amplasată în blocul de pe strada Ceucari. Tot anul trecut, două spații, de 15, respectiv 30 de metri pătrați (un beci și o terasă) au ajuns în proprietatea judecătorului.

  Printre beneficiarii de spațiu locativ la prețuri reduse se numără 11 ex-judecători care nu mai activează în sistemul de justiție. Aceștia au obținut locuințe în complexele rezidențiale din străzile Ceucari și Romană. Patru dintre ei au reușit deja să vândă noile imobile. Este vorba despre Ion Tutunaru, fost magistrat de la Judecătoria Floreşti, plecat din sistem în 2016, care şi-a vândut locuinţa de 48 de metri pătraţi de pe strada Romană. Oficial, tranzacţia a avut loc peste aproape două săptămâni după ce, în acte, ex-judecătorul a obţinut dreptul de proprietate asupra apartamentului. Și Mihail Buruian, ex-judecător al Curții de Apel Chișinău, plecat din sistem în aprilie 2014, s-a despărțit de apartamentul de 70,9 metri pătrați din blocul de pe strada Ceucari. Contractul privind investițiile a fost semnat în iulie 2014, după ce decretul privind eliberarea fusese deja semnat. Noua locuință a intrat în proprietatea lui Buruian la sfârșitul lunii mai 2017 și a fost vândută la sfârșitul lunii decembrie.

  S-au despărțit de proprietățile obținute la preț redus și doi ex-magistrați suspendați din sistem după ce au fost implicați în spălătoria de miliarde de dolari prin băncile din Moldova. Este vorba despre Sergiu Lebediuc, judecătorul de la Comrat care a semnat pe o ordonanţă de 300 milioane de dolari. Ulterior acesta a ajuns la Judecătoria Militară din Chişinău. Lebediuc a primit cheile de la apartamentul de 71 de metri pătrați din blocul de pe strada Ceucari la sfârșitul lunii august 2017, iar patru luni mai târziu l-a vândut. Serghei Popovici, de asemenea magistrat la Judecătoria Comrat, care semna, în 2011 şi 2013, două ordonanţe în sumă de 1,2 miliarde de dolari, și ajuns în 2014, preşedinte al instanței respective, a fost suspendat din funcție. Ca și colegul său, Popovici a vândut apartamentul de 77,3 metri pătrați obținut la preț preferențial. Locuința de pe strada Romană a fost înstrăinată la aproape un an după ce a intrat în proprietatea magistratului.

  Veaceslav Panfilii, judecătorul care în 2015 a fost suspendat din funcție fiind suspectat de luare de mită, a rămas proprietar al apartamentului care i-a fost repartizat de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) la preț redus. Imobilul de 67,2 metri pătrați este situat în blocul din strada Ceucari care încă nu a fost dat în exploatare.

  Și-au păstrat imobilele primite la preț redus și foștii magistrați Adela Andronic (apartament de 72,4 metri pătrați în ansamblul rezidențial Ceucari, care încă nu a fost dat în exploatare), Oleg Cojocari (locuință de 65,2 metri pătrați în blocul din strada Ceucari), Nichifor Corochii (imobil de 87,3 metri pătrați în blocul din strada Romană), Ana Gavrilița (apartament de 67,1 metri pătrați în blocul din strada Ceucari), Tatiana Troianovschi (locuință de 70,2 metri pătrați în blocul de pe strada Romană) și Iuliana Oprea (apartament de 86,5 metri pătrați, în blocul din strada Romană), recent plecată din sistem.

  CSM: „Fiecare e în drept să facă ce vrea cu apartamentul său”

  Contactat pentru a oferi un comentariu, membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață, care îl înlocuiește pe președintele CSM, Victor Micu, cât acesta se află în concediu, ne-a transmis, prin intermediului serviciului de presă, că judecătorii trebuie întrebați de ce au decis să-și vândă apartamentele cumpărate la preț preferențial. „Fiecare e în drept să decidă ce vrea să facă cu imobilele sale. CSM nu are dreptul să decidă pentru ei”, ne-a spus magistratul.

  Expert: „Apare întrebarea moralității acțiunilor judecătorilor: cei care trebuie să facă dreptate găsesc soluții de a manipula cu legea și beneficiile care le au”

  În opinia Liliei Ionița, expertă anticorupție la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, soluția identificată de autorități, de a oferi magistraților apartamente la preț preferențial, construite pe terenurile statului, pare să nu fie pe măsura așteptărilor lor. „Odată cu modificarea în 2010 a legislației prin care inclusiv judecătorii au fost lipsiți de privilegiul de a obține locuințe de serviciu de la stat, constant a fost invocat faptul că aceștia au fost lipsiți de importante beneficii sociale, lipsa cărora le afectează activitatea. Soluția identificată ulterior de CSM, deși controversată (obținerea unor terenuri în condiții mai puțin clare), părea totuși să satisfacă necesitățile și doleanțele judecătorilor și să le ofere dreptul procurării spațiului locativ la preț privilegiat. Dar, la câțiva ani de la punerea în aplicare a acestei soluții, vedem că aceasta nu a fost pe măsura așteptărilor exponenților justiției și ei preferă să renunțe la locuințele oferite. Apare o întrebare firească, de ce ar fi renunțat: fie regiunea orașului nu e cea mai potrivită, fie calitatea blocurilor lasă de dorit, fie chiar nu au avut nevoie de acest spațiu locativ și au urmărit alte scopuri, inclusiv de a obține beneficii pecuniare”, comentează experta. Ea subliniază că în această situație judecătorii nu încalcă legea, apare însă mai degrabă o problemă de moralitate. „Apare întrebarea moralității acțiunilor lor: cei care trebuie să facă și să împartă dreptatea își fac doar lor dreptate și găsesc soluții de a manipula cu legea și beneficiile pe care le au. Este vorba de mesajele transmise societății, mesaje care descurajează comportamentele drepte și integre și e trist că astfel procedează cei care ne fac dreptate. Dacă statul ți-a oferit acest privilegiu – fă uz de el, dar nu abuz”, susține Lilia Ioniță. Potrivit expertei, o altă problemă este costul apartamentelor respective, care, deși e mai mic decât cel de pe piață, este peste veniturile unei bune părți din judecători, iar cei care au cea mai mare nevoie de locuințe, nu ajung să beneficieze de ele. „La apartamentele astea cu preț preferențial oricum au aplicat cei care puteau să-și permită, să aibă suma inițială. Dar unii judecători, dar și angajați nici nu au îndrăznit să aplice, pentru că, oricum, prețul apartamentelor raportat la veniturile lor era prea mare. Așa că au intrat în joc doar cei care și-au putut permite să achite plățile, restul au rămas în afară”, a conchis experta.
  Sursa: anticoruptie.md

 • Николай Тимофти подписал указы о назначении 11 судей

  Президент Республики Молдова Николай Тимофти подписал сегодня указы о назначении на должность по предложению Высшего совета магистратуры одиннадцати судей, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу главы государства. Восемь из них были назначены на должность впервые сроком на пять лет: Владислав Холбан – судья суда сектора Ботаника муниципия Кишинев; Ольга Черней – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Виктория Хадыркэ – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Георге Стратулат – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Наталья Санду – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Алина Тихонски – судья суда Глодень; Светлана Геркавий судья суда Бельц; Елена Лупан – судья суда Кэлэрашь.

  Президент Республики Молдова Николай Тимофти подписал сегодня указы о назначении на должность по предложению Высшего совета магистратуры одиннадцати судей, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу главы государства. Восемь из них были назначены на должность впервые сроком на пять лет: Владислав Холбан – судья суда сектора Ботаника муниципия Кишинев; Ольга Черней – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Виктория Хадыркэ – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Георге Стратулат – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Наталья Санду – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Алина Тихонски – судья суда Глодень; Светлана Геркавий судья суда Бельц; Елена Лупан – судья суда Кэлэрашь.

  Трое магистратов были назначены на должность до достижения ими предельного возраста: Борис Талпэ – судья суда Дубэсарь; Диана Кристиан – судья суда Ниспорень; Виорелия Вараницэ – судья суда Орхей. До этого в течение дня президент Николае Тимофти провел дискуссию с вышеназванными магистратами, которых он призвал содействовать восстановлению доверия населения к правосудию в рамках их дальнейшей деятельности. Глава государства напомнил судьям о важности соблюдения Кодекса профессиональной этики судьи и, в первую очередь, корректности по отношению к участникам судебного разбирательства.

  В то же время Николай Тимофти заверил, что испытывает доверие к новому поколению судей. Большинству судей, назначенных сегодня главой государства, около 30 лет, а четверым из них – не более 30-ти.

 • Şeful statului a numit în funcţie 11 judecători, majoritate dintre care are circa 30 de ani

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a desemnat astăzi în funcţie, prin decret prezidenţial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, unsprezece judecători. Majoritatea magistraţilor au în jur de 30 de ani, iar 4 dintre ei nu au depășit această vârstă. Opt dintre ei au fost numiți în funcție pentru prima dată, pe o perioadă de 5 ani. Aceştia sunt Vladislav Holban – judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău; Olga Cernei – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a desemnat astăzi în funcţie, prin decret prezidenţial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, unsprezece judecători. Majoritatea magistraţilor au în jur de 30 de ani, iar 4 dintre ei nu au depășit această vârstă. Opt dintre ei au fost numiți în funcție pentru prima dată, pe o perioadă de 5 ani. Aceştia sunt Vladislav Holban – judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău; Olga Cernei – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău;

  Victoria Hadârcă – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău; Gheorghe Stratulat – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău; Natalia Sandu – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău; Alina Țihonschi – judecător la Judecătoria Glodeni; Svetlana Ghercavii - judecător la Judecătoria Bălți; Elena Lupan - judecător la Judecătoria Călărași; Trei magistrați au fost numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă: Boris Talpă - judecător la Judecătoria Dubăsari; Diana Cristian - judecător la Judecătoria Nisporeni; Viorelia Varaniță - judecător la Judecătoria Orhei. În prealabil, în cursul acestei zile, președintele Timofti a avut o discuție cu magistrații sus-numiți, cărora le-a cerut să contribuie la restabilirea încrederea populației în actul de justiție, prin activitatea lor de acum înainte. Șeful statului le-a amintit magistraților despre importanța respectării Codului deontologic al judecătorului, și în primul rând a corectitudinii în raport cu părțile aflate în proces.

  În același timp, Nicolae Timofti a dat asigurări că are încredere în noua generație de judecători.

 • Потерянное лицо

  В скором времени республика станет весьма привлекательным пристанищем для мигрантов или беженцев, покинувших свои страны происхождения. Попасть к нам будут стремиться и те, кого какое-либо государство не признает в качестве собственных граждан. Ввиду присоединения Молдовы в декабре минувшего года к Конвенции ООН о статусе апатридов парламент внес серию поправок в профильное законодательство. Они вступили в силу в прошлую пятницу после опубликования в Monitorul Oficial. Лицом без гражданства (апатридом) отныне будет считаться человек, которого ни одно другое государство не рассматривает в качестве своего гражданина, исходя из национальных законов.

  В скором времени республика станет весьма привлекательным пристанищем для мигрантов или беженцев, покинувших свои страны происхождения. Попасть к нам будут стремиться и те, кого какое-либо государство не признает в качестве собственных граждан. Ввиду присоединения Молдовы в декабре минувшего года к Конвенции ООН о статусе апатридов парламент внес серию поправок в профильное законодательство. Они вступили в силу в прошлую пятницу после опубликования в Monitorul Oficial. Лицом без гражданства (апатридом) отныне будет считаться человек, которого ни одно другое государство не рассматривает в качестве своего гражданина, исходя из национальных законов.

  Право на временное пребывание в Молдове получили муж или жена лица, за которым признан статус апатрида. Ранее это правило распространялось только на иностранцев, состоящих в браке с молдавскими гражданами или другими иностранцами, легально пребывающими в республике. Единственное условие: брак не должен быть фиктивным. Если заявление о признании апатридом отклонено, эта процедура приостановлена или статус лица без гражданства аннулирован, человек обязан выехать из Молдовы. На выполнение данного решения отводится 15 календарных дней, которые исчисляются с того момента, когда он узнал о вердикте.

  Нарушение этого требования влечет запрет на въезд в страну сроком от 3 месяцев до 5 лет, в зависимости от периода незаконного пребывания, подтверждения факта нелегальной трудовой деятельности или сообщения заведомо ложных сведений о себе. Если апатриды покидают страну за счет государства, к сроку запрета добавляются дополнительно 6 месяцев.
   

 • Pământul de pe malul Nistrului

  Oamenii spun că pământul de pe malul acestui râu are mare valoare în satul Molovata, raionul Dubăsari. Câţiva locuitori din acest sat sunt nemulţumiţi că li se ia terenul de lângă case, invocându-se diferite pretexte, iar apoi pământul se vinde. De un an de zile, Nina Terinti este în proces de judecată cu primarul satului, Serafim Bejenari. Ea se plânge că nu mai are linişte în casă de când acesta încearcă să o lase fără pământ. Nina Terinti povesteşte că moştenise de la părinţi 0.11 ha pe lângă casă. Când au fost privatizate pământurile, de la primărie i s-au mai dat vreo 3 ari, care se aflau lângă lăptăria din preajma casei sale.

  Oamenii spun că pământul de pe malul acestui râu are mare valoare în satul Molovata, raionul Dubăsari. Câţiva locuitori din acest sat sunt nemulţumiţi că li se ia terenul de lângă case, invocându-se diferite pretexte, iar apoi pământul se vinde. De un an de zile, Nina Terinti este în proces de judecată cu primarul satului, Serafim Bejenari. Ea se plânge că nu mai are linişte în casă de când acesta încearcă să o lase fără pământ. Nina Terinti povesteşte că moştenise de la părinţi 0.11 ha pe lângă casă. Când au fost privatizate pământurile, de la primărie i s-au mai dat vreo 3 ari, care se aflau lângă lăptăria din preajma casei sale.

  in 1994, familia Terinti deţine acasă aproape 14 ari de pământ. După titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, lui Sergiu Terinti, soţul Ninei, prin decizia Primăriei Molovata, i s-a repartizat în proprietate privată pâmânt cu o suprafaţă totală de 0.1351 ha. Pământul a fost trecut în Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri, având nr. 33 şi datând din 26.08.1994. Numai că primarul şi inginerul cadastral nu recunosc acest act, spunând că familia Terinti a intrat abuziv pe teritoriul fostei lăptării din preajma casei lor. Gheorghe Popa, inginerul cadastral din sat, afirmă că familia Terinte trebuie să aibă pe lângă casă numai 7 ari, fiindcă în 1993 primăria i-a dat pământul doar provizoriu.

  „Au construit acolo fără să întrebe pe nimeni, dar acela nu-i pământul lor, li s-a dat să-l folosească doar temporar.” Nina Terinti are altă poveste. Atunci când i s-au dat aproape 3 ari de pământ lângă casă, i s-au luat de pe deal 20 de ari. „Ne-au amăgit atunci, ne-au spus că ne iau puţin pământ de pe deal, dar ne-au luat foarte mult. Am lăsat lucrurile aşa, nu aveam cu cine ne bate. Acum primăria a vândut lăptăria unui om de afaceri, care nu vrea doar clădirea, ci şi mai mult pământ. Iată de ce primarul ne ia pământul chiar de sub casă. Astfel îl vinde, iar cumpărătorul se întinde până la Nistru. Tot pământul de pe malul râului este vândut de primărie. Îi minte pe toţi. Cu noi nu îi va merge, vom lupta până la capăt.”

 • Noi cursuri de instruire privind criminalitatea cibernetică şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine

  Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale a crescut şi rata criminalităţii, iar numărul cauzelor de fraudă informatică forţează autorităţile să vină cu metode noi de prevenire şi combatere a criminalităţii cibernetice. Întru consolidarea cooperării în acest domeniu, 13 procurori şi 2 judecători au fost instruiţi, astăzi, cum să-şi reglementeze activitatea prin intermediul mijloacelor tehnice. Analizând şi concretizând legăturile dintre criminalitatea cibernetică, crima organizată, infracţiunile economice şi alte categorii de infracţiuni, audienţii au însuşit clasificarea infracţiunilor informatice, reglementările de drept naţional şi internaţional în domeniul dat.

  Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale a crescut şi rata criminalităţii, iar numărul cauzelor de fraudă informatică forţează autorităţile să vină cu metode noi de prevenire şi combatere a criminalităţii cibernetice. Întru consolidarea cooperării în acest domeniu, 13 procurori şi 2 judecători au fost instruiţi, astăzi, cum să-şi reglementeze activitatea prin intermediul mijloacelor tehnice. Analizând şi concretizând legăturile dintre criminalitatea cibernetică, crima organizată, infracţiunile economice şi alte categorii de infracţiuni, audienţii au însuşit clasificarea infracţiunilor informatice, reglementările de drept naţional şi internaţional în domeniul dat.

  Iniţiind cursul cu consideraţii generale privind tehnologiile informaţionale, Veaceslav Soltan, formator INJ, procuror la Procuratura Generală, a prezentat noţiuni, obiectul şi principiile tehnologiilor informaţionale. Evoluţia infracţiunilor, reţele informatice, rolul tehnologiilor informaţionale în prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi cadrul de reglementare – sunt subiectele ce au fost expuse în prima parte a seminarului, iar despre reglementarea criminalităţii informatice – accesul ilegal la informaţia computerizată, producerea, importul, comercializarea sau punerea ilegală la dispoziţie a mijloacelor tehnice sau a produselor-program, alterarea integrităţii datelor informatice, perturbarea funcţionării sistemului informatic, falsul informatic, frauda informatică – a vorbit Boris Talpă, judecător la Judecătoria Dubăsari, în a doua jumătate a zilei de lucru.

  Cu tematica dată vor fi organizate şi alte traininguri de instruire continuă pentru judecători şi procurori. Tot astăzi, un alt grup de judecători, procurori şi executori judecătoreşti au audiat cursul Recunoaşterea şi executarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti străine şi a hotărârilor arbitrale stăine . În cadrul seminarului a fost abordată procedura în procesele cu element de extranietate, cadrul normativ naţional şi internaţional, competenţa instanţei de judecată. Despre depunerea cererii de contestare a hotărârii arbitrale, temeiurile pentru desfiinţarea ei şi emiterea încheierii judecătoreşti cu privire la contestare, a vorbit Dumitru Visternicean, judecător la CSJ, formator INJ. Dumnealui a analizat procedura de eliberare a titlului de executare silită a hotărârilor arbitrale străine, modul şi ordinea de înaintare în instanţa de judecată a cererii de recunoaştere a hotărârilor. Roman Talmaci, preşedintele UNEJ, un alt formator în cadrul instruirii, a menţionat particularităţile procedurii de executare, regimul legal aplicabil, specificul organizării şi desfăşurării licitaţiei, dar şi suportarea cheltuielilor de executare în cadrul procedurii. În continuare, este prevăzută instuirea cu acest generic şi a altor grupuri de judecători şi procurori, care, în urma cursului de formare continuă,  să asigure - în mod echitabil şi necondiţionat - dreptatea şi securitatea cetăţenilor.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU