Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Brînza Liubovi
Căutare avansată
sursa foto: crimemoldova.com

Tertea Maria

Judecătoria Chișinău, Judecător de instrucție

Date biografice

Data numirii în funcţie: 15.03.2011

Prin Hotărârea nr. 144/8 din 20 martie 2018, se repartizează judecătorul Maria Tertea la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 636-VIII din 12 martie 2018, doamna Tertea Maria se numește, prin transfer, în funcția de judecător la  Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 88/5 din 13 februarie 2018, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Maria Tertea de la Judecătoria Căușeni, dispusă prin Hotărârea CSM nr. 832/37 din 19 decembrie 2017.

Potrivit Hotărârii nr. 832/37 din 19 decembrie 2017, judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tertea (Țugui) Maria se suspendă din funcția de judecător până la rămânerea definitivă a hotărîrii pe cauza dată (săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 3521 alin. (2) Cod penal).

Data numirii în funcţie: 15.03.2011

Prin Hotărârea nr. 144/8 din 20 martie 2018, se repartizează judecătorul Maria Tertea la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 636-VIII din 12 martie 2018, doamna Tertea Maria se numește, prin transfer, în funcția de judecător la  Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 88/5 din 13 februarie 2018, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Maria Tertea de la Judecătoria Căușeni, dispusă prin Hotărârea CSM nr. 832/37 din 19 decembrie 2017.

Potrivit Hotărârii nr. 832/37 din 19 decembrie 2017, judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tertea (Țugui) Maria se suspendă din funcția de judecător până la rămânerea definitivă a hotărîrii pe cauza dată (săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. 3521 alin. (2) Cod penal).

Prin Hotărârea nr. 790/35 din 05 decembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea, prin transfer, a doamnei Tertea Maria în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, înaintînd proiectul decretului respectiv.

Conform Hotărârii nr. 932/38 din 27 decembrie 2016, se desemnează pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Căușeni, sediul Central, pentru perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 563-VI din 15 martie 2012 numită în funcția de judecător la Judecătoria Căușeni pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
1997 - 2002 studii de licenţă la facultatea de drept, Academia de Drept din Moldova
2007 - 2008 studii de masterat la facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova
Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1995 - 2000 grefier, Judecătoria Cahul
2000 - 2007 jurist, Inspectoratul Fiscal de Stat, Cahul
2007 - 2008 consultant superior, Curtea Supremă de Justiţie
2008 - 2011 referent al judecătorului, Curtea Supremă de Justiţie
2011 - 2012 consilier al Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie
15.03.2012 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Căuşeni, pe un termen de cinci ani (Decret nr. 563-VI)

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 5/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tertea Maria, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 24/3 din 27 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tertea Maria, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - din 22 hotărîri/încheieri contestate, 9 au fost menținute - 40,9%
2013 - din 68 hotărîri/încheieri contestate, 62 au fost menținute - 91,17%
2014 - din 47 hotărîri/încheieri contestate, 32 au fost menținute - 68,08%;
2015 au fost contestate 46 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 36, ceea ce constituie 78,26%;
2016 au fost contestate 26 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 5, ceea ce constituie 19,23%.

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 242 cauze examinate, 22 hotărîri/încheieri au fost casate - 9,09%;
2013 - 488 cauze examinate, 68 hotărîri/încheieri au fost casate - 13,93%;
2014 - 492 cauze examinate, 47 hotărîri/încheieri au fost casate - 9,55%;
2015, din 721 de cauze examinate, 46 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,38%;
2016, din 672 de cauze examinate, 26 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,86%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 88/15 din 07 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ţugui Maria pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Prin Hotătârea nr. 393/18 din 06 iunie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Căușeni, Țugui Maria, cu remiterea materialelor în privința acesteia Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru transfer la o instanță judecătorească de același nivel.

Potrivit Hotărârii nr. 274/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus, repetat, Preşedintelui Republicii Moldova, numirea doamnei Maria Țugui în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Conform Hotărârii nr. 5/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 24/3 din 27 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 434/20 din 27 iunie 2017, se conferă gradul IV (patru de calificare judecătorului Maria Țugui, Judecătoria Căușeni.

Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 5/1 din 20 ianuarie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tertea Maria, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 24/3 din 27 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Căușeni, Tertea Maria, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - din 22 hotărîri/încheieri contestate, 9 au fost menținute - 40,9%
2013 - din 68 hotărîri/încheieri contestate, 62 au fost menținute - 91,17%
2014 - din 47 hotărîri/încheieri contestate, 32 au fost menținute - 68,08%;
2015 au fost contestate 46 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 36, ceea ce constituie 78,26%;
2016 au fost contestate 26 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 5, ceea ce constituie 19,23%.

Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 242 cauze examinate, 22 hotărîri/încheieri au fost casate - 9,09%;
2013 - 488 cauze examinate, 68 hotărîri/încheieri au fost casate - 13,93%;
2014 - 492 cauze examinate, 47 hotărîri/încheieri au fost casate - 9,55%;
2015, din 721 de cauze examinate, 46 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,38%;
2016, din 672 de cauze examinate, 26 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,86%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 88/15 din 07 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ţugui Maria pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Judecătoria Chişinău.

Prin Hotătârea nr. 393/18 din 06 iunie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererea judecătorului Judecătoriei Căușeni, Țugui Maria, cu remiterea materialelor în privința acesteia Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de rigoare pentru transfer la o instanță judecătorească de același nivel.

Potrivit Hotărârii nr. 274/13 din 11 aprilie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus, repetat, Preşedintelui Republicii Moldova, numirea doamnei Maria Țugui în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Conform Hotărârii nr. 5/1 din 20 ianuarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 83 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 24/3 din 27 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 434/20 din 27 iunie 2017, se conferă gradul IV (patru de calificare judecătorului Maria Țugui, Judecătoria Căușeni.

Conform Hotărîrii nr. 630/31 din 16 octombrie 2012 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a acordat gradul V (cinci) de calificare.

Hotărârea nr. 144/8 din 20 martie 2018

Hotărârea nr. 88/5 din 13 februarie 2018

Hotărârea nr. 832/37 din 19 decembrie 2017

Hotărârea nr. 790/35 din 05 decembrie 2017

Hotărârea nr. 88/15 din 07 iulie 2017

Hotărârea nr. 434/20 din 27 iunie 2017

Hotărârea nr. 393/18 din 06 iunie 2017

Hotărârea nr. 274/13 din 11 aprilie 2017

Hotărârea nr. 5/1 din 20 ianuarie 2017

Hotărîrea nr. 24/3 din 27 februarie 2015

Hotărârea nr. 630/31 din 16 octombrie 2012

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 5/1 din 20 ianuarie 2017 ”de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Maria Ţugui ”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 24/3 din 27 februarie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Maria Tertea”.

Prin Hotărârea nr. 62/2 din 22 Februarie 2019,  Completul de contestatie al Colegiului disciplinaг a rеsрins са neîntemeiată contestația declarată de cet. Țurcan Alexei împotriva deciziei Inspecției judiciare Nr. б7 s-1639 р/m din 25 ianuarie 2019 de respingere a sesizării acesteia, privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, (actualmente sediul Ciocana), Tertea Маriа, саrе pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 101/11 din 13 iulie 2015 Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Vdovicenco Alexei împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 677 p/m din 01 aprilie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Vdovicenco Alexei privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Căuşeni Tertea Maria. Petiţionarul Vdovicenco Alexei a indicat că, judecătorul Judecătoriei Căuşeni Tertea Maria, la data de 29.12.2014, a emis o sentinţă prin care a fost respinsă cererea de revizuire a sentinţei Judecătoriei din 19 octombrie 2009, modificată prin decizia Curţii de Apel Bender din 21 ianuarie 2009

La data de 29 decembrie 2014, de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Tatiana Raducanu, a fost intentată procedura discilpinară în privința judecătorului Judecătoriei Caușeni, Maria Tertea, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. f1) din Legea cu privire la statutul judecătorului - încălcarea din motive imputabile a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedură. Prin Hotărârea nr. 2/1 din 30 ianuarie 2015 procedura disciplinară a fost clasată.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Maria Ţugui, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 2 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului nu au fost depuse careva petiţii.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 5/1 din 20 ianuarie 2017 ”de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare, nu a fost înregistrată şi examinată nici o procedură disciplinară în privinţa judecătorului Maria Ţugui ”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 24/3 din 27 februarie 2015 ”de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2012-2014, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Maria Tertea”.

Prin Hotărârea nr. 62/2 din 22 Februarie 2019,  Completul de contestatie al Colegiului disciplinaг a rеsрins са neîntemeiată contestația declarată de cet. Țurcan Alexei împotriva deciziei Inspecției judiciare Nr. б7 s-1639 р/m din 25 ianuarie 2019 de respingere a sesizării acesteia, privitor la faptele judecătorului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, (actualmente sediul Ciocana), Tertea Маriа, саrе pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 101/11 din 13 iulie 2015 Completul de admisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Vdovicenco Alexei împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 677 p/m din 01 aprilie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Vdovicenco Alexei privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Căuşeni Tertea Maria. Petiţionarul Vdovicenco Alexei a indicat că, judecătorul Judecătoriei Căuşeni Tertea Maria, la data de 29.12.2014, a emis o sentinţă prin care a fost respinsă cererea de revizuire a sentinţei Judecătoriei din 19 octombrie 2009, modificată prin decizia Curţii de Apel Bender din 21 ianuarie 2009

La data de 29 decembrie 2014, de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Tatiana Raducanu, a fost intentată procedura discilpinară în privința judecătorului Judecătoriei Caușeni, Maria Tertea, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. f1) din Legea cu privire la statutul judecătorului - încălcarea din motive imputabile a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedură. Prin Hotărârea nr. 2/1 din 30 ianuarie 2015 procedura disciplinară a fost clasată.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privinţa judecătorului Maria Ţugui, în perioada anilor 2014 - 2016, au fost înregistrate 2 sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului nu au fost depuse careva petiţii.

 

Hotărârea nr. 62/2 din 22 Februarie 2019

Hotărârea nr. 2/1 din 30 ianuarie 2015

Hotărârea nr. 101/11 din 13 iulie 2015

Știri
 • Judecătoarea Maria Tertea (Țugui), care a fost cercetată penal de Procuratura Anticorupție pentru fals în declarații, a fost transferată de la Judecătoria Căușeni la cea din Chișinău

  Maria Tertea a fost transferată la Judecătoria Chișinău printr-un Decret semnat de Igor Dodon la 12 martie 2018.

  Propunerea de transfer a venit din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la 5 decembrie, 2017. Câteva zile mai târziu, 19 decembrie, CSM a admis demersul procurorului general, Eduard Harunjen, și a permis pornirea şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală în privința judecătoarei.

  Maria Tertea a fost cercetată penal pentru fals în declarații. Infracțiunea prevede includerea intenționată a unor date incomplete sau false, ori neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale. Pentru această infracțiune, legislația prevede amendă de până la 30 mii de lei sau închisoare de până la 1 an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

  Maria Tertea a fost transferată la Judecătoria Chișinău printr-un Decret semnat de Igor Dodon la 12 martie 2018.

  Propunerea de transfer a venit din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la 5 decembrie, 2017. Câteva zile mai târziu, 19 decembrie, CSM a admis demersul procurorului general, Eduard Harunjen, și a permis pornirea şi efectuarea acţiunilor de urmărire penală în privința judecătoarei.

  Maria Tertea a fost cercetată penal pentru fals în declarații. Infracțiunea prevede includerea intenționată a unor date incomplete sau false, ori neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale. Pentru această infracțiune, legislația prevede amendă de până la 30 mii de lei sau închisoare de până la 1 an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

  La 9 februarie, 2018, procurorul de caz a dispus „scoaterea integrală a persoanei de sub urmărire penală și clasarea procesului penal”, deși s-a confirmat că magistrata a inclus date eronate în Declarația de avere. Acuzatorul și-a argumentat decizia prin „starea psiho-emoțională pe fundalul situației familiale tensionate”, cu care s-ar fi confruntat Maria Tertea și prin faptul că „nu s-a constatat intenția magistratei de a tăinui datele din declarația de venituri și interese personale”. 

  CrimeMoldova a arătat într-o investigație anterioară că judecătoarea Maria Ţugui, care după divorț și-a păstrat numele Tertea, în cei peste 5 ani de activitate, a contractat credite de sute de mii de lei, fiind datoare la 9 bănci şi instituţii de microfinanţare, dar și unor persoane fizice.

  Totodată, unul dintre foştii soţi ai Mariei Tertea (Ţugui) a acuzat-o că l-a lăsat fără casă şi plin de datorii, după ce l-ar fi convins să semneze recipise pentru împrumuturile luate. Sursele CrimeMoldova au declarat că mai există cel puțin 5 persoane, care au semnat astfel de recipise pentru împrumuturile judecătoarei.

  Țugui s-a remarcat și după ce, în aprilie 2014, l-a achitat pe fostul judecător de la Curtea de Apel Bender, Nicolae Nogai, supranumit „judecătorul raider”, care a fost învinuit de procurori că a legalizat înstrăinarea ilegală a 27,5 procente din acţiunile „Moldova Agroindbank”, ajunse în offshore.
  Sursa: crimemoldova.com

 • PROCURATURA ANTICORUPȚIE A CLASAT DOSARUL PENAL PENTRU FALS ÎN DECLARAȚIA DE AVERE, IAR CSM A RESTABILIT-O ÎN FUNCȚIE PE JUDECĂTOAREA MARIA TERTEA

  Dosarul penal deschis la 22 decembrie 2017 pe numele judecătoarei Judecătoriei Căușeni maria Tertea (Țugui) a fost clasat la mai puțin de două luni de la pornire. La 9 februarie procurorul de caz a dispus „scoaterea integrală a persoanei de sub urmărire penală și clasarea procesului penal”. Maria Tertea fusese învinuită că a tăinuit din declarația de venituri și proprietăți pentru anul 2016 sume mari de bani pe care le datora unor creditori. Cauza penală a fost pornită în uma unui articol al portalului Crimemoldova.md, bazat pe declarațiile fostului soț al magistratei. 

  În ordonanța de încetare a procesului penal procurorul notează că s-a confirmat faptul că în luna iunie 2015 magistrata a luat un credit de 135 de mii de lei, pe care l-a achitat integral în mai puțin de un an. În ziua în care a fost stins acest credit (4 iulie 2016), soțul judecătoarei a contractat un altul - de 345 de mii de lei (fidejusor - persoană care garantează achitarea - fiind soția),

  Dosarul penal deschis la 22 decembrie 2017 pe numele judecătoarei Judecătoriei Căușeni maria Tertea (Țugui) a fost clasat la mai puțin de două luni de la pornire. La 9 februarie procurorul de caz a dispus „scoaterea integrală a persoanei de sub urmărire penală și clasarea procesului penal”. Maria Tertea fusese învinuită că a tăinuit din declarația de venituri și proprietăți pentru anul 2016 sume mari de bani pe care le datora unor creditori. Cauza penală a fost pornită în uma unui articol al portalului Crimemoldova.md, bazat pe declarațiile fostului soț al magistratei. 

  În ordonanța de încetare a procesului penal procurorul notează că s-a confirmat faptul că în luna iunie 2015 magistrata a luat un credit de 135 de mii de lei, pe care l-a achitat integral în mai puțin de un an. În ziua în care a fost stins acest credit (4 iulie 2016), soțul judecătoarei a contractat un altul - de 345 de mii de lei (fidejusor - persoană care garantează achitarea - fiind soția),

  pe care Maria Tertea l-a achitat în următoarele 10 luni. În aceeași zi, la 25.05.2017 judecătoarea a contractat un nou credit, de această dată de 315 mii de lei, cu o rată lunară de plată de 26 mii de lei, salariul său fiind, în această perioadă, de aproximativ 15 mii de lei, potrivit declarației de avere.  La acea vreme ea mai avea de plătit un credit cu o rată lunară de 3 407 lei și un automobil pe care îl luase în leasing pe un termen de 60 de luni.

  După constatarea acestor fapte, procurorul a notat că, prin urmare, Maria Tertea „intenționat nu a inclus în declarația de venituri și interese personale pentru anul 2016 suma de 345 000 lei, sub formă de împrumut”, dar și „datoria personală de 2700 lei față de o persoană fizică”.

  În timp ce fostul soț le-a declarat procurorilor că împrumuturile care au fost luate pe numele lui au fost contractate la rugămintea judecătoarei, Maria Tertea a declarat inversul - că fostul soț avea de făcut anumite cheltuieli și ea, din bune intenții, a luat unele credite ca să acopere datoriile. Fostul soț al magistratei le-a declarat, de asemenea, procurorilor, că o parte din banii pentru achitarea creditelor ar fi provenit din acte de corupție. Judecătoarea a respins, la audieri, toate acuzațiile, s-a declarat nevinovată și a mărturisit că ar fi trecut printr-o situație tensionată în familie, de aceea a uitat să declare acele datorii.  

  Dosar clasat din motive psiho-emoționale

  Procurorul a conchis că nedeclararea sumelor datorate „formal, cade sub incidența art. 352 prim, al 2 din Codul Penal, falsul în declarații”. „Însă, în coraport cu circumstanțele de fapt și de drept constatate în cadrul urmăririi penale, motivele obiective descrise mai sus, starea psiho-emoțională pe fundalul situației familiale tensionate, precum și faptul beneficierii lui XX de creditul nedeclarat, dar nu de Maria Tertea, ultimei revenindu-i doar calitatea de fidejusor și au generat neincluderea datelor menționate în declarația cu privire la avere și interese pentru anul 2016”, se spune în ordonanța procurorului. De asemenea, în document se menționează că nu s-a constatat intenția magistratei de a tăinui datele din declarația de venituri și interese personale. 

  Expertă: în acest caz anume intenția de tăinuire ar fi trebuit dovedită 

  Procuratura nu s-a întrebat din ce surse a achitat magistrata datoriile de sute de mii de lei în perioade atât de scurte, având în vedere că veniturile sale oficiale sunt cu mult mai mici. 

  „”Formal” clasarea dosarului s-a produs în condițiile Codului de procedură penală, care stabilește drept temei clasarea dosarului, dacă nu sunt întrunite elementele infracțiunii, or, în cazul articolului 352/1, chiar este important de a demonstra intenția. Sunt cel puțin curioase argumentele invocate de către procuror, în special ”starea psiho-emoțională” a persoanei bănuite, dar acesta a fost verdictul. În același timp, ținând cont de statutul acestei persoane, se presupune că aceasta urma să fie un model de urmat pentru alte categorii de subiecți în declararea corectă și completă a averilor, indiferent de circumstanțele personale”, a comentat situația, pentru Moldova Curată, experta la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, Lilia Ioniță. 

  Ce nu a făcut procuratura ar putea face ANI

  Jurista sugerează că diferențele dintre sumele câștigate legal de magistrată și sumele achitate pentru stingerea creditelor ar trebui investigate de către Autoritatea Națională de Integritate. „În ceea ce ține de ”viteza” rambursării primului credit, probabil că aceasta putea fi subiectul unei alte investigații, urmând să fie verificate veniturile și cheltuielile persoanei vizate și a stabili care a fost sursa pentru rambursarea în termen-record a unei sume mari. Eventual, acest aspect putea fi examinat de către ANI (dacă era funcțională) pentru a stabili diferenţă substanţială – dintre averea dobîndită şi veniturile obţinute de către subiectul declarării, dar în moment ce această autoritate este nefuncțională,  soarta unei eventuale investigații pare a fi sumbră”, a conchis Lilia Ioniță. 

  După ce aflat că dosarul penal în privința sa a fost clasat, Maria Tertea a depus o cerere la CSM privind anularea suspendării din funcție. La 13 februarie 2018 Consiliul Superior al Magistraturii i-a acceptat cererea, astfel că judecătoarea va reveni la serviciu. 

  Maria Tertea nu ne-a răspuns la telefon pentru un comentariu nici în luna decembrie, când a fost pornit dosarul penal, și nici acum, când a fost clasat. Moldova Curată îi va acorda drept la replică în caz că îl va cere. Procurorilor magistrata le-a spus că are o experiență de muncă în instanțele judecătorești de 23 de ani, ultimii 5 ani lucrând judecătoare, și că nu a avut nici o abatere disciplinară. 

  Moldova Curată va sesiza Autoritatea Națională de Integritate ca, atunci când va deveni funcțională, să verifice eventualele diferențe dintre veniturile magistratei și plățile făcute pentru stingerea creditelor.
  Sursa: moldovacurata.md

 • Judecător, cercetat penal pentru fals în declarația de avere. Procurorii s-au autosesizat din presă

  Judecătoarea Maria Țugui de la Judecătoria Căușeni urmează să fie cercetată penal pentru că nu a indicat în declarația sa de avere mai multe bunuri pe care le deține, dar și tranzacții cu sume impunătoare pe care le-ar fi efectuat, fără a le declara.

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat marţi, 19 decembrie, cererea procurorului general Eduard Harunjen de eliberare a acordului pentru pornirea urmăririi penale în privința magistratei și a dispus, din oficiu, suspendarea din funcție a judecătoarei pe perioada anchetei.

  Judecătoarea Maria Țugui de la Judecătoria Căușeni urmează să fie cercetată penal pentru că nu a indicat în declarația sa de avere mai multe bunuri pe care le deține, dar și tranzacții cu sume impunătoare pe care le-ar fi efectuat, fără a le declara.

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat marţi, 19 decembrie, cererea procurorului general Eduard Harunjen de eliberare a acordului pentru pornirea urmăririi penale în privința magistratei și a dispus, din oficiu, suspendarea din funcție a judecătoarei pe perioada anchetei.

  Harunjen a declarat pentru portalul Anticoruptie.md că investigațiile au pornit urmare a autosesizării din presă. Procurorii au constatat că există bănuiala rezonabilă că magistrata se face vinovată de fals în declarația de proprietate și interese, existând o discrepanță mare între proprietățile și bunurile deținute și cele indicate în declarație.  De asemenea, afirmă procurorul general, există bănuială că bunurile au fost acunse cu intenție.

  Procurorul nu a vrut să ne spună numele judecătorului, precizând doar că este vorba despre un magistrat din afara Capitalei. Potrivit purtătoarei de cuvânt a CSM, judecătoarea vizată este Maria Țugui, de la Judecătoria Căușeni. Pe 5 decembrie 2017, Consiliul a propus președintelui numirea, prin transfer, a Mariei Țugui în funcția de magistrat la Judecătoria Chișinău.

  Potrivit declaraţiei de avere pentru anul 2016, judecătoarea a avut un salariu de peste 183.000 de lei. Soţul Mariei Ţugui, angajat al unei firme care prestează servicii auto, a obţinut anul trecut circa 156.000 de lei. Familia magistratei a vândut un imobil, iar în urma tranzacţiei au obţinut un venit de aproape 42.000 de lei. Alţi 40.000 de lei i-au câştigat după ce au dat în chirie un spaţiu locativ din municipiul Chişinău. Maria Ţugui a arătat în declaraţie că deţine o casă de 103 metri pătraţi în valoare de 677.000 de lei. Magistrata mai indică în declaraţia de avere că deţine un teren care i-a fost acordat prin decizia Cosiliului sătesc din Piatra. Oficial, valoarea bunului este de  aproape 42.000 de lei. Maria Ţugui a trecut în declaraţie două automobile: Toyota Picnic, fabricat în 1996 şi cumpărat în 2014 cu 60.000 de lei, şi Dacia Logan, din 2008 şi cumpărată în 2016 cu 10.000 de lei. Judecătoarae a indicat şi mai multe credite contractate în perioada 2013 - 2016.  
  Sursa: anticoruptie.md

 • Noi numiri la Judecătoria Chișinău. În care instanțe candidații nu au promovat concursul

  Judecătoria Chișinău ar putea avea noi magistrați. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a numit astăzi, prin transfer, dar și pentru o perioadă de cinci ani, câțiva magistrați, pentru funcțiile vacante scoase la concurs. Ultimul cuvânt îl va avea, însă, șeful statului.

  Mai exact, pentru Judecătoria Chișinău bătălia a fost mare. Pentru funcțiile vacante scoate la concurs au participat 17 persoane. 15 candidați sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției, iar doi magistrați au solicitat numirea prin transfer. În urma examinării candidaturilor, CSM a decis să promoveze următoarele persoane:

  Judecătoria Chișinău ar putea avea noi magistrați. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a numit astăzi, prin transfer, dar și pentru o perioadă de cinci ani, câțiva magistrați, pentru funcțiile vacante scoase la concurs. Ultimul cuvânt îl va avea, însă, șeful statului.

  Mai exact, pentru Judecătoria Chișinău bătălia a fost mare. Pentru funcțiile vacante scoate la concurs au participat 17 persoane. 15 candidați sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției, iar doi magistrați au solicitat numirea prin transfer. În urma examinării candidaturilor, CSM a decis să promoveze următoarele persoane:

  Maria Tertea –  judecător, Judecătoria Căușeni;
  Mariana Fondos-Frațman – candidat la funcția de judecător;
  Petru Păun – candidat la funcția de judecător.

  În cazul funcție vacante de la Judecătoria Cimișlia, CSM a anunțat un nou concurs. Și asta pentru că singurul candidat înscris nu a primit încrederea membrilor CSM. În același timp, CSM a numit-o pentru funcția de magistrat la Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă, pe Svetlana Bragarenco, candidat la funcția de judecător.

  CSM a anunțat un nou concurs pentru funcția de magistrat la Curtea de Apel Comrat. Candidatul înscris în funcție nu a întrunit numărul necesar de voturi din partea CSM, pentru a fi propus șefului statului.
  Sursa: bizlaw.md

 • „Judecătoarea lui Nogai”, campioană la credite

  Magistrata Maria Ţugui de la Judecătoria Căuşeni, în cei peste puţin cinci ani de activitate în sistem, a contracarat  credite de sute de mii de lei. Potrivit Declaraţiei de avere şi interese, magistrata este datoare la 9 bănci şi instituţii de microfinanţare. Totodată, aceasta ar avea datorii de zeci de mii de euro contracarate de la persoane fizice. Mai mult, unul din foştii soţi ai Mariei Ţugui o acuză pe judecătoare că l-a lăsat fără casă şi fără de economii, însă plin de datorii, după ce aceasta l-ar fi convins să semneze recipise pentru împrumuturile luate.

  Maria Ţugui, anterior Tertea, a ajuns în atenţia mass-media după ce, în aprilie 2014, l-a achitat pe fostul judecător de la Curtea de Apel Bender, Nicolae Nogai, supranumit „judecătorul raider”. Nogai a fost învinuit de procurori că a legalizat în vara lui 2011,  înstrăinarea ilegală a 27,5% din acţiunile „Moldova Agroindbank”. Potrivit procurorului, magistratul a legalizat decizia arbitrajului ad hoc din Sankt – Petersburg prin care au fost preluate mai multe pachete de acţiuni de la MAIB. Drept urmare, 27,5% din acţiunile MAIB, ce aparţineau investitorilor europeni din Olanda şi Slovenia, au fost transferate unei companii off-shore. 

  Magistrata Maria Ţugui de la Judecătoria Căuşeni, în cei peste puţin cinci ani de activitate în sistem, a contracarat  credite de sute de mii de lei. Potrivit Declaraţiei de avere şi interese, magistrata este datoare la 9 bănci şi instituţii de microfinanţare. Totodată, aceasta ar avea datorii de zeci de mii de euro contracarate de la persoane fizice. Mai mult, unul din foştii soţi ai Mariei Ţugui o acuză pe judecătoare că l-a lăsat fără casă şi fără de economii, însă plin de datorii, după ce aceasta l-ar fi convins să semneze recipise pentru împrumuturile luate.

  Maria Ţugui, anterior Tertea, a ajuns în atenţia mass-media după ce, în aprilie 2014, l-a achitat pe fostul judecător de la Curtea de Apel Bender, Nicolae Nogai, supranumit „judecătorul raider”. Nogai a fost învinuit de procurori că a legalizat în vara lui 2011,  înstrăinarea ilegală a 27,5% din acţiunile „Moldova Agroindbank”. Potrivit procurorului, magistratul a legalizat decizia arbitrajului ad hoc din Sankt – Petersburg prin care au fost preluate mai multe pachete de acţiuni de la MAIB. Drept urmare, 27,5% din acţiunile MAIB, ce aparţineau investitorilor europeni din Olanda şi Slovenia, au fost transferate unei companii off-shore. 

  În şedinţa de judecată, Nogai susţine că semnătura de pe decizie nu-i aparţine şi solicită expertiza grafologică. Maria Ţugui, pe atunci Tertea, acceptă demersul lui Nogai, iar mai apoi îl achită pe „judecătorul raider”. În urma acestei decizii, magistrata este supranumită „judecătoarea lui Nogai”. 

   

  Casa din Tohatin
  În iunie 2013, la puţin peste un an de la intrarea în posesia mandatului de judecător, magistrata Ţugui îşi procură o casă în satul Tohatin, suburbie a Chişinăului. 
  Pentru a intra în posesia imobilului, femeia a semnat cu o zi înainte un contract de ipotecă de 397 de mii de lei. 

  Potrivit declaraţiei de avere şi interese personale pentru anul 2016, imobilul are peste 103  metri pătraţi, iar valoarea cadastrală este de 677 de mii de lei. Deşi magistrata se foloseşte de întreg imobilul, jumătate este înregistrat pe numele unui medic cunoscut din Chişinău. Sursele noastre susţin că Maria Ţugui ar fi împrumutat de la acesta 30 de mii de euro şi a garantat împrumutul cu o parte din imobil. Datorie, care desigur nu figurează în Declaraţie.

  După ce a procurat casa, judecătoarea a efectuat lucrări de reparaţie, a schimbat acoperişul şi a construit şi un garaj în ogradă. 

   

  Împrumuturile de la bănci 
  La 16 mai 2014, la mai puţin de un an de la procurarea imobilului în credit, magistrata mai ia de la aceeaşi bancă încă un credit de 117 mii de lei cu o rată a dobânzii de 9 % pe un termen de 10 ani, lăsând gaj acelaşi imobil. 

   

  La 11 mai 2015, magistrata de la Căuşeni mai semnează un contract cu BC Moldindconbank un contract de creditare pentru suma de 170 mii de lei, pentru o perioadă de 10 ani, cu rata dobânzii de 9 la sută. Şi de această dată, drept gaj a mai fost lăsat încă o dată imobilul din Tohatin.

   

  Începând cu 25 martie 2016 până la 3 august acelaşi an, magistrata mai contracarează încă 6 credite, în sumă de peste 107 mii de lei şi 6670 de dolari. 

   

  Rămas fără casă şi cu datorii
  I.Ţ., fostul soţ al Mariei Ţugui, susţine că în cei trei ani de căsnicie, magistrata l-a lăsat fără casă şi plin de datorii, după ce l-a convins să perfecteze mai multe împrumuturi pe numele său, care nu au fost incluse în Declaraţia de venituri şi proprietăţi.

  Bărbatul spune că, fiind angajat în calitate de taximetrist, a făcut cunoştinţă cu magistrata, care solicitase un taxi. În scurt timp s-au căsătorit, iar apoi  pentru el a urmat calvarul. „Aveam casă mare, de peste o sută de metri pătraţi, în satul de baştină. După înregistrarea căsătoriei, nu ştiu cum m-a convins ca să o includ în lista proprietarilor. Ea avea datorii mari  şi ca să o ajut cumva, am plecat să lucrez la Moscova. În acest timp, ea a găsit cumpărători la casa mea, iar eu am fost invitat la perfectarea actelor. O parte din bani Maria i-a luat să-şi stingă datoriile. Între timp, eu am efectuat mai multe lucrări de construcţie în gospodăria de la Tohatin”, ne-a comunicat bărbatul. 

   

  I.Ţ. a mai comunicat că a fost convins de fosta sa soţie să împrumute 345 de mii de lei de la o companie de microfinanţare şi 20 de mii de euro de la un cunoscut de al ei.

  Omul spune că fosta sa soţie a achitat creditul de la „Ideal-credit”, dar nu şi-a onorat obligaţiunea faţă de alţi creditori, inclusiv şi câteva firme de microfinanţare: „În mai 2017 a veni cu o sumă mare de bani, vreo 15 mii de euro şi s-a achitat la bancă. Dar am probleme cu ceilalţi. Unul, de la care a luat 20 de mii de euro, sună şi mă ameninţă cu răfuiala fizică. Nu ştiu unde să mă ascund. Unica ce am reuşit,  mi-a dat nişte recipise în care îşi recunoaşte datoriile şi promite că le va achita. Dar creditorii oricum continuă să ceară bani de la mine”.

   

   

  I.Ţ. spune că soţia nu-i raporta ce face cu banii, iar în timpul căsniciei el ar fi efectuat din resursele proprii construcţiile şi lucrările de reparaţie din gospodăria de la Tohatin. 

  „Nu ştiu ce făcea cu banii. Aducea bani de undeva apoi îi ducea în altă parte. Cred că se încurcase cu dobânda şi mai avea de achitat taxe neformale pentru a fi promovată în carieră. Salariul ei de 14 mii de lei lunar nu era suficient pentru achitarea ratelor şi dobânzilor”, a precizat fostul soţ al magistratei. 

  I.Ţ. a mai comunicat că fosta sa soţie i s-a plâns că ar fi fost surprinsă de angajaţii CNA în timp ce lua mită de 2000 de euro de la un avocat pentru a-i rezolva un dosar, după care ar fi trebuit să achite acestora 5000 de euro ca să nu pornească dosar penal.

  Respinsă de Dodon şi salvată de CSM
  La 15 martie 2015, a expirat mandatul magistratei Maria Ţugui, iar Consiliul Superior al Magistraturii a propus ca aceasta să fie desemnată judecătoare până la atingerea plafonului de vârstă. Igor Dodon însă respinge candidatura „judecătoarei lui Nogai”, făcând referinţă la informaţiile cu caracter compromiţător din avizul SIS. 

  CSM propune repetat candidatura Mariei Ţugui, menţionând că inspecţia judiciară a efectuat un control şi nu a descoperit necorespunderi în activitatea magistratei cu statutul de judecător. 

  La 6 iunie 2017 , CSM îi mai face o favoare Mariei Ţugui şi îi acceptă cererea privind transferul la o instanță judecătorească de același nivel. 

  Sursele noastre ne-au comunicat că magistrata urmează să lucreze la Judecătoria Chişinău, oficiul Buiucani. 

  La data de 11 iulie Maria Ţugui a divorţat şi urmează să revină la numele de familie Tertea.

  I-am telefonat Mariei Ţugui (Tertea) ca să-şi expună poziţia sa. „Sunt în şedinţă. Vă sun mai târziu”, ne-a spus magistrata, după care nu a mai revenit la telefon.
  sursa: crimemoldova.com

 • Noi magistrați selectați de CSM pentru judecătoriile din țără

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat cererile a nouă judecători, pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a CSM. Tot astăzi, Consiliul a selectat șase magistrați la judecătoriile din țară. Totuși, pentru ca aceștia să ocupe fotoliile de magistrați, șeful statului trebuie să semneze decretele de numire în funcție.

  Cei 9 judecători care vor fi propuși președintelui țării pentru numirea până a atingerea plafonul de vârstă sunt:

  Tatiana Avasiloaie – judecător, Judecătoria Chișinău
  Dumitru Bosîi – judecător, Judecătoria Cahul
  Svetlana Bucur – judecător, Judecătoria Soroca
  Adrian Cerbu – judecător, Judecătoria Bălți
  Igor Chiroșca – judecător, Judecătoria Strășeni
  Elena Costiuc – judecător, Judecătoria Comrat
  Marina Curtiș – judecător, Judecătoria Cahul
  Petru Cocitov – judecător, Judecătoria Soroca
  Maria Țugui – judecător, Judecătoria Căușeni

  Tot în ședința de astăzi, membrii CSM au selectat șase magistrați noi pentru judecătoriile din țară. Este vorba de candidații Viorel Botnăraș și Svetlana Bîcu, care au depus dosarul pentru Judecătoria Hâncești, cu sediul la Ialoveni. Alți doi candidați au fost propuși pentru numirea în calitate de judecători la instanța dinOrhei. Este vorba de Iurie Movilă și Eugen Popovici. Pentru Judecătoria Strășeni, cu sediul la Călărași a fost propusă Silvia Țurcan, iar pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Bălți, cu sediul la Fălești, a fost propus Radu Holban.

  Totodată, CSM a anunțat concurs repetat pentru suplinirea funcției de președinte a Judecătoriei Comrat și vicepreședinte a Judecătoriei Strășeni și asta pentru că, pretendenții, care s-au prezentat în fața membrilor CSM, nu au acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi promovați în funcție.

  Amintim că, săptămâna trecută, CSM a selectat 27 de candidați la funcția de magistrat la Judecătoria Chișinău. Aceștia urmează să fie numiți în funcție de șeful statului.
  sursa: bizlaw.md

 • Avocatul judecatorului ACHITAT: Daca mergem pe calea asta, ca orice anulare a hotararilor instantelor de judecata duce la pornirea procesului penal, inseamna ca noi, justitia o inmormantam.

  Nicolae Ursu, avocatul lui Nicolae Nogai, judecator achitat astazi de Maria Tertea, judecatoare la Judecatoria Causeni sustine ca sentina emisa este una asteptata.„Pronuntarea unei decizii ilegale, care ulterior a fost anulata de catre Curtea Suprema, in cadrul careia s-a strecurat o eroare juridica, nu formuleaza dupa sine continutul de infractiune prevazuta de articolul 307 din Codul Penal. Daca mergem pe calea asta, ca orice anulare a hotararilor instantelor de judecata duce la pornirea procesului penal, inseamna ca noi, in R. Moldova, justitia o inmormantam”, a precizat acesta, imediat dupa sedinta de judecata. Nicolae Nogai nu a dorit sa discute cu presa.

  Nicolae Ursu, avocatul lui Nicolae Nogai, judecator achitat astazi de Maria Tertea, judecatoare la Judecatoria Causeni sustine ca sentina emisa este una asteptata.„Pronuntarea unei decizii ilegale, care ulterior a fost anulata de catre Curtea Suprema, in cadrul careia s-a strecurat o eroare juridica, nu formuleaza dupa sine continutul de infractiune prevazuta de articolul 307 din Codul Penal. Daca mergem pe calea asta, ca orice anulare a hotararilor instantelor de judecata duce la pornirea procesului penal, inseamna ca noi, in R. Moldova, justitia o inmormantam”, a precizat acesta, imediat dupa sedinta de judecata. Nicolae Nogai nu a dorit sa discute cu presa.

  Victor Muntean, procurorul anticoruptie care a instrumentat dosarul a mentionat ca va analiza motivarea sentintei, care se contine pe 39 de foi, iar ulterior, o va ataca la Curtea de Apel Chisinau.

 • „Judecătorul raider” nu-şi recunoaşte semnătura de pe actele care-l încriminează

  Nicolae Nogai, numit de presă „judecătorul raider”, după ce a fost învinuit de procurori că a legalizat în vara lui 2011 înstrăinarea ilegală a aproape 28% din acţiunile „Moldova Agroindbank” prin intermediul unor firme off-shore, a declarat în instanţa de judecată că semnătura din acea încheiere nu este a sa. Magistratul Curţii de Apel Bender, suspendat din funcţie, a cerut, iar judecătoarea care examinează dosarul a acceptat o expertiză grafoscopică, care să facă lumină în acest caz. Dosarul penal pe numele lui Nicolae Nogai, judecătorul Curţii de Apel (CA) Bender, actualmente suspendat din funcţie, a fost trimis în judecată în mai 2012. Acesta a fost trimis spre examinare către Judecătoria Căuşeni, oraş în care Nogai activase anterior ca judecător, inclusiv la CA Bender, cu sediul în Căuşeni.

  Nicolae Nogai, numit de presă „judecătorul raider”, după ce a fost învinuit de procurori că a legalizat în vara lui 2011 înstrăinarea ilegală a aproape 28% din acţiunile „Moldova Agroindbank” prin intermediul unor firme off-shore, a declarat în instanţa de judecată că semnătura din acea încheiere nu este a sa. Magistratul Curţii de Apel Bender, suspendat din funcţie, a cerut, iar judecătoarea care examinează dosarul a acceptat o expertiză grafoscopică, care să facă lumină în acest caz. Dosarul penal pe numele lui Nicolae Nogai, judecătorul Curţii de Apel (CA) Bender, actualmente suspendat din funcţie, a fost trimis în judecată în mai 2012. Acesta a fost trimis spre examinare către Judecătoria Căuşeni, oraş în care Nogai activase anterior ca judecător, inclusiv la CA Bender, cu sediul în Căuşeni.

  Deşi procurorii declarau că vor cere strămutarea dosarului către o instanţă din Chişinău, până la urmă, dosarul este examinat în Judecătoria din oraşul lui Nogai, după ce cererea procurorilor de strămutare a dosarului a fost respinsă de Curtea Supremă de Justiţie (CSJ).

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU