Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Гафтон Луиза
Căutare avansată
foto: presedinte.md

Ursu Ludmila

Curtea de Apel Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 22.12.2006

Prin Decretul Președintelui RM nr. 63-VIII din 20 februarie 2017, doamna URSU Ludmila a fost a fost numită,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1030-VII din 10 martie 2014 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău. 

Data numirii în funcție: 22.12.2006

Prin Decretul Președintelui RM nr. 63-VIII din 20 februarie 2017, doamna URSU Ludmila a fost a fost numită,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1030-VII din 10 martie 2014 numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău. 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

22.12.2006 - numită în fucția de judecător la Judecătoria Leova, pe un termen de cinci ani (Decret nr. 907-IV)
27.11.2007 - numită în funcția de președinte al Judecătoriei Leova, pe un termen de patru ani (Decret nr. 1393-IV)
08.12.2011 - numită în funcția de președinte al Judecătoriei Leova, pe un termen de patru ani (Decret nr. 399-VI)
22.12.2011 - numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 428-VI)

 

Potrivit Hotărârii nr. 51/4 din 17 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Leova, Ursu Ludmila, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 37/3 din 31 mai 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Leova, Ursu Ludmila, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate 60 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 50 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 83,33%;
2014 (semestrul II) au fost contestate 82 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 66 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 80,48%;
2014 (semestrul I) au fost contestate 23 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 15 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 65,2%;
2013 au fost contestate 28 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 16 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 57,1%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2015, din 822 cauze examinate, 35 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,2%;
2014 (semestrul II), din 555 cauze examinate, 24 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,3%;
2014 (semestrul I), din 97 cauze examinate, 7 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,2%;
2013, din 266 cauze examinate, 9 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,3%.

Procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate pe cauze civile pentru perioada 2010-2012 este de 60,43%, respectiv 21 hotărîri menținute din 33 contestate. Pe cauze penale, din 21 sentințe contestate 10 au fost menținute - 46,13%.
În procesul de judecare a cauzelor există hotărîri care au fost modificate, casate integral sau parțial, de către instanțele ierarhic superioare, însă nu pe motiv de încălcare a normelor imperative, ci pe motiv de apreciere greșită a probelor sau în ce privește latura penală sau latura civilă.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 929/38 din 27 decembrie 2016,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Ursu Ludmila (Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 99/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ursu Ludmila pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chisinău.

Prin Hotărârea nr. 51/4 din 17 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 88/8 din 26 mai 2015 judecătorul Ursu Ludmila a fost admis la concurs pentru numire, prin promovare, în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 38/3 din 31 mai 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 60 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 37/3 din 31 mai 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 42/7 din 27 iunie 2013 a fost admisă candidatura doamnei Ludmila Ursu la concursul pentru suplinirea, prin transfer, a funcției de judecător la o instanță judecătorească de același nivel.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 374/16 din 19 mai 2015 Consiliul Superior al Magistraturii i-a conferit gradul III (trei) de calificare.

Prin Hotărârea CSM nr. 15/1 diin 22 ianuarie 2009 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Potrivit Hotărârii nr. 51/4 din 17 iunie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Leova, Ursu Ludmila, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 37/3 din 31 mai 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Leova, Ursu Ludmila, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate 60 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 50 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 83,33%;
2014 (semestrul II) au fost contestate 82 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 66 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 80,48%;
2014 (semestrul I) au fost contestate 23 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 15 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 65,2%;
2013 au fost contestate 28 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 16 de hotărîri/încheieri, ceea ce constituie 57,1%.

Hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2015, din 822 cauze examinate, 35 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,2%;
2014 (semestrul II), din 555 cauze examinate, 24 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,3%;
2014 (semestrul I), din 97 cauze examinate, 7 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7,2%;
2013, din 266 cauze examinate, 9 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,3%.

Procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate pe cauze civile pentru perioada 2010-2012 este de 60,43%, respectiv 21 hotărîri menținute din 33 contestate. Pe cauze penale, din 21 sentințe contestate 10 au fost menținute - 46,13%.
În procesul de judecare a cauzelor există hotărîri care au fost modificate, casate integral sau parțial, de către instanțele ierarhic superioare, însă nu pe motiv de încălcare a normelor imperative, ci pe motiv de apreciere greșită a probelor sau în ce privește latura penală sau latura civilă.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 929/38 din 27 decembrie 2016,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Ursu Ludmila (Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău), în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Potrivit Hotărârii nr. 99/12 din 04 iulie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Ursu Ludmila pentru participare la concursul pentru suplinirea, prin promovare a funcţiei de judecător la Curtea de Apel Chisinău.

Prin Hotărârea nr. 51/4 din 17 iunie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 88/8 din 26 mai 2015 judecătorul Ursu Ludmila a fost admis la concurs pentru numire, prin promovare, în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 38/3 din 31 mai 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 60 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 37/3 din 31 mai 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 87 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 42/7 din 27 iunie 2013 a fost admisă candidatura doamnei Ludmila Ursu la concursul pentru suplinirea, prin transfer, a funcției de judecător la o instanță judecătorească de același nivel.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 374/16 din 19 mai 2015 Consiliul Superior al Magistraturii i-a conferit gradul III (trei) de calificare.

Prin Hotărârea CSM nr. 15/1 diin 22 ianuarie 2009 i s-a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

 

 

Hotărârea nr. 37/3 din 31 mai 2013

Hotărârea nr. 38/3 din 31 mai 2013

Hotărârea nr. 42/7 din 27 iunie 2013

Hotărârea nr. 88/8 din 26 mai 2015

Hotărârea nr. 374/16 din 19 mai 2015

Hotărârea CSM nr. 15/1 diin 22 ianuarie 2009

Hotărârea nr. 51/4 din 17 iunie 2016

Hotărârea nr. 99/12 din 04 iulie 2016

Hotărârea nr. 929/38 din 27 decembrie 2016

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 51/4 din 17 iunie 2016, "de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare (2013-2015), nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Ludmila Ursu".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 37/3 din 31 mai 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Ursu Ludmila".

Prin Hotărârea nr. 17/6 din 22 Iunie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Vignan Igor și se menține Hotărârea nr.111/4 din 30 martie 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emise în privința judecătorului Judecătoriei Chișinău /sediul Buiucani/ Victor Rațoi și a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău Ludmila Ursu, Ion Bulhac, Iurie Melinteanu, Ghenadie Lîsîi şi a preşedintelui Curţii de Apel Chişinău Ion Pleşca.

Prin Hotărârea nr. 202/7 din 18 Iunie 2018, Completul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Ivaşcu Constantin împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 16 februarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Ivaşcu Constantin cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Curţii de Apel Chişinău, Ursu Ludmila.

Prin Hotărârea nr. 19/7 din 28 martie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei sect. Rîșcani, mun. Chișinău, Ursu Ludmila, pe motiv că nu afost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit Hotărârii nr. 7/1 din 11 ianuarie 2016, Completul de admisibilitate a respins sesizarea depusă de prim-vicepreşedintele Comitetului de Conducere al BC „Moldindconbank" SA, Vitalie Groza, cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Rişcani mun. Chişinău, Ludmila Ursu. Autorul sesizării menționează că, examinarea cauzei civile menţionate a durat mai mult de 2 ani, iar pe parcursul judecării acestui litigiu, judecătorii au manifestat un comportament neobiectiv şi părtinitor faţă de reclamant şi favorizează neîntemeiat tergiversînd examinarea cauzei.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 11 sesizări care s-au dovedit a fi neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 7 petiții, neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 51/4 din 17 iunie 2016, "de Colegiul disciplinar, în perioada de raportare (2013-2015), nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Ludmila Ursu".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 37/3 din 31 mai 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătorului Ursu Ludmila".

Prin Hotărârea nr. 17/6 din 22 Iunie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestația depusă de Vignan Igor și se menține Hotărârea nr.111/4 din 30 martie 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emise în privința judecătorului Judecătoriei Chișinău /sediul Buiucani/ Victor Rațoi și a judecătorilor Curţii de Apel Chişinău Ludmila Ursu, Ion Bulhac, Iurie Melinteanu, Ghenadie Lîsîi şi a preşedintelui Curţii de Apel Chişinău Ion Pleşca.

Prin Hotărârea nr. 202/7 din 18 Iunie 2018, Completul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Ivaşcu Constantin împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 16 februarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Ivaşcu Constantin cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Curţii de Apel Chişinău, Ursu Ludmila.

Prin Hotărârea nr. 19/7 din 28 martie 2016, Plenul Colegiului Disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecătorului Judecătoriei sect. Rîșcani, mun. Chișinău, Ursu Ludmila, pe motiv că nu afost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit Hotărârii nr. 7/1 din 11 ianuarie 2016, Completul de admisibilitate a respins sesizarea depusă de prim-vicepreşedintele Comitetului de Conducere al BC „Moldindconbank" SA, Vitalie Groza, cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Rişcani mun. Chişinău, Ludmila Ursu. Autorul sesizării menționează că, examinarea cauzei civile menţionate a durat mai mult de 2 ani, iar pe parcursul judecării acestui litigiu, judecătorii au manifestat un comportament neobiectiv şi părtinitor faţă de reclamant şi favorizează neîntemeiat tergiversînd examinarea cauzei.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2013 - 2015, au fost înregistrate 11 sesizări care s-au dovedit a fi neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 7 petiții, neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 17/6 din 22 Iunie 2018

Hotărârea nr. 202/7 din 18 Iunie 2018

Hotărîrea nr. 7/1 din 11 ianuarie 2016

Hotărîrea nr. 19/7 din 28 martie 2016

Știri
 • JUSTIȚIA TĂCERII. APARTAMENTELE DIN PROIECTUL MELNICIUC: NECESITATE SAU SCHEMĂ DE ÎMBOGĂȚIRE A MAGISTRAȚILOR

  Apartamentele obținute în anul 2015 la prețuri mici (360 de euro/m.p.) de către magistrații Judecătoriei sectorului Râșcani în cadrul „proiectului Melniciuc” încep, unul câte unul, să ajungă pe mâini străine. Asta chiar dacă șeful de atunci al beneficiarilor, Oleg Melniciuc, acum urmărit penal, susținea la Primăria Chișinău că angajații săi se află "într-o stare critică în ce privește asigurarea cu spațiu locativ decent". Acum angajați vând apartamentele noi. Luați la întrebări, unii dintre ei refuză pe orice cale să dea explicații presei. 

  Judecătoarea Curții de Apel Chișinău Ludmila Ursu, care la momentul împărțirii apartamentelor lucra la Judecătoria sectorului Râșcani, a fost prima care a renunțat la spațiul locativ repartizat prin sprijinul șefului său, Oleg Melniciuc. La o ședință a grupului de lucru care s-a ocupat de repartizarea locuințelor, ei i-a revenit un apartament cu o suprafață de 73,9 metri pătrați. 

  Ludmila Ursu: câștig de 5 mii de euro din vânzarea apartamentului

  La două luni după ce grupul de lucru a votat includerea ei în lista beneficiarilor, judecătoarea a cedat drepturile de creanță unei alte persoane: mamei șefului său de atunci, Oleg Mleniciuc. Ultimul, audiat de procurori, a declarat că Ludmila Ursu a vândut apartamentul „dat fiind că are nevoie de mijloace financiare”. „Prin Acordul de reziliere din 23.06.2015 judecătorul Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău dna Ludmila Ursu a reziliat contractul cu privire la construcţia apartamentului repartizat prin procesul-verbal a Grupului de lucru al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 27.04.2015 şi m-a anunţat că ar dori să vîndă dreptul de creanţă asupra acestui apartament la preţul de 5000 euro, dat fiind că are necesitate de mijloace financiare. Ulterior, anunţând-o pe mama mea despre această ofertă, ultima a declarat că este de acord să o procure, dat fiind că ar dori să vină cu traiul la Chişinău, fapt care a fost realizat prin contractul de cesiune din 18.07.2016”, a declarat Oleg Melniciuc procurorilor, potrivit unei încheieri de neîncepere a urmăririi penale.

  Apartamentele obținute în anul 2015 la prețuri mici (360 de euro/m.p.) de către magistrații Judecătoriei sectorului Râșcani în cadrul „proiectului Melniciuc” încep, unul câte unul, să ajungă pe mâini străine. Asta chiar dacă șeful de atunci al beneficiarilor, Oleg Melniciuc, acum urmărit penal, susținea la Primăria Chișinău că angajații săi se află "într-o stare critică în ce privește asigurarea cu spațiu locativ decent". Acum angajați vând apartamentele noi. Luați la întrebări, unii dintre ei refuză pe orice cale să dea explicații presei. 

  Judecătoarea Curții de Apel Chișinău Ludmila Ursu, care la momentul împărțirii apartamentelor lucra la Judecătoria sectorului Râșcani, a fost prima care a renunțat la spațiul locativ repartizat prin sprijinul șefului său, Oleg Melniciuc. La o ședință a grupului de lucru care s-a ocupat de repartizarea locuințelor, ei i-a revenit un apartament cu o suprafață de 73,9 metri pătrați. 

  Ludmila Ursu: câștig de 5 mii de euro din vânzarea apartamentului

  La două luni după ce grupul de lucru a votat includerea ei în lista beneficiarilor, judecătoarea a cedat drepturile de creanță unei alte persoane: mamei șefului său de atunci, Oleg Mleniciuc. Ultimul, audiat de procurori, a declarat că Ludmila Ursu a vândut apartamentul „dat fiind că are nevoie de mijloace financiare”. „Prin Acordul de reziliere din 23.06.2015 judecătorul Judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău dna Ludmila Ursu a reziliat contractul cu privire la construcţia apartamentului repartizat prin procesul-verbal a Grupului de lucru al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 27.04.2015 şi m-a anunţat că ar dori să vîndă dreptul de creanţă asupra acestui apartament la preţul de 5000 euro, dat fiind că are necesitate de mijloace financiare. Ulterior, anunţând-o pe mama mea despre această ofertă, ultima a declarat că este de acord să o procure, dat fiind că ar dori să vină cu traiul la Chişinău, fapt care a fost realizat prin contractul de cesiune din 18.07.2016”, a declarat Oleg Melniciuc procurorilor, potrivit unei încheieri de neîncepere a urmăririi penale.

  Suma de 5 mii de euro se regăsește la capitolul „venitul obținut din alte surse” din declarația de avere a magistratei, depusă pentru anul 2016.
  Menționăm că terenul de pe strada Hristo Botev 6 a fost acordat Judecătoriei Râșcani cu scopul exclusiv de a-i asigura cu locuințe la preț mic pe angajații sistemului judecătoresc și nu pe persoane terțe. De altfel, pentru arenda terenului au fost cheltuiți bani publici - 2 milioane de lei din bugetul Judecătoriei Râșcani plus o plată de arendă anuală. 

  Ludmila Ursu: „Refuz să răspund la întrebări”

  Dacă într-adevăr a vrut să câștige bani folosind prilejul apartamentului obținut sau dacă a existat din start o înțelegere privind cedarea apartamentului către mama lui Oleg Melniciuc nu am reușit să aflăm, deoarece Ludmila Ursu ne-a transmis prin serviciul de presă al Curții de Apel Chișinău că refuză să răspundă la întrebările noastre, expediate oficial.

  În cererea către grupul de lucru, Ludmila Ursu indica faptul că nu deține nici un imobil în Chișinău, de aceea ar avea nevoie de locuință. În declarația sa de venituri și proprietate ea arată că deține două case, obținute din donații în anii 1989 și 2001, însă ele nu sunt amplasate în capitală. Ludmila Ursu este judecătoare din anul 2006. Până în luna martie 2014 a activat la Judecătoria raionului Leova, apoi a venit la Chișinău, fiind încadrată în Judecătoria sectorului Râșcani. Doi ani mai târziu, adică după ce intrase și ieșise din proiectul imobiliar gestionat de Oleg Melniciuc, la 27 decembrie 2016, ea a fost avansată la Curtea de Apel Chișinău. 

  Igor Barbacaru: „L-am vândut pentru că am avut dreptul”

  Un alt judecător care a cerut apartament la preț preferențial, apoi l-a vândut, este Igor Barbacaru, de la Judecătoria Râșcani. Barbacaru a devenit judecător în anul 2014, fiind numit de președintele Nicolae Timofti pe un termen de 5 ani. 

  Apartamentul care i-a revenit avea 74 de metri pătrați. Igor Barbacaru însă l-a înstrăinat, cesionând creanțele imobilului cu suma de 23 760 de euro. Spre deosebire de Ludmila Ursu, suma în acest caz este mult mai mare. Totuși, prețurile de pe piață ale apartamentelor în blocul respectiv sunt mult mai mari. Locuințe similare cu cele înstrăinate de judecători sunt scoase la vânzare cu cel puțin 50 de mii de euro (la prețul de 680 de euro/m.p.)

  L-am întrebat pe Igor Barbacaru de ce s-a răzgândit să mai aibă apartament în blocul nou, destinat magistraților. El a refuzat să răspundă, chiar dacă i-am expediat o solicitare oficială, înregistrată la secretariatul Judecătoriei. Când am insistat, după o lună de așteptare, vizitându-l la birou, a spus: „l-am vândut pentru că am avut dreptul” și a închis discuția. 

  Anterior, și judecătorul Serghei Papuha de la aceeași Judecătorie a recunoscut că a cesionat drepturile de creanță ale apartamentului pe care îl obținuse, însă a argumentat prin faptul că nu mai avea bani pentru a plăti ratele. 

  Proiectul privind construcția unui bloc pentru judecători și angajați ai instanței a fost inițiat în anul 2014 de președintele Judecătoriei sectorului Râșcani al municipiului Chișinău, Oleg Melniciuc. El a convins factorii de decizie din Primărie și Consiliul Municipal Chișinău de faptul că situația privind asigurarea cu „spațiu locativ decent” a angajaților judecătoriei este „critică”. Astfel, Consiliul Municipal a dat în arendă terenul de pe strada Hristo Botev 6  la prețul de peste 2 milioane de lei, la care se adaugă o plată anuală de arendă, care este achitată din bugetul Judecătoriei sectorului Râșcani (azi Judecătoria Chișinău). În prezent blocul este finalizat. Proiectul a stârnit nemulțumiri din cauză că nici o lege nu obligă statul să acorde judecătorilor locuințe sau terenuri în mod preferențial, în dauna altor categorii de solicitanți. Inițiativa a fost criticată, de asemenea, pentru că a fost motivată de către judecători și prin necesitatea de a-și asigura copiii cu locuințe. În plus, în acel bloc urmau să primească locuințe mama, soacra și alte câteva rude ale lui Oleg Mleniciuc, fapt care în prezent este investigat de procurori în cadrul unui dosar penal.
  sursa: moldovacurata.md

 • Igor Dodon a semnat un Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău

  Astăzi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat un Decret prin care a numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău următoarele persoane: Vladislav Clima, Aliona Danilov, Alexandru Gafton, Ludmila Ursu.

  În cadrul ședinței cu judecătorii promovați, a avut loc o discuție cu privire la situația actuală din sistemul judecătoresc, despre și lacunele existente și necesitatea promovării unor reforme calitative în domeniu.

  Astăzi, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat un Decret prin care a numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău următoarele persoane: Vladislav Clima, Aliona Danilov, Alexandru Gafton, Ludmila Ursu.

  În cadrul ședinței cu judecătorii promovați, a avut loc o discuție cu privire la situația actuală din sistemul judecătoresc, despre și lacunele existente și necesitatea promovării unor reforme calitative în domeniu.

  Șeful statului a atenționat judecătorii promovați asupra  responsabilității directe pe care o poartă în fața cetățenilor. Igor Dodon i-a îndemnat să se conducă în activitatea lor doar de Lege, să o aplice în mod egal, indiferent de apartenența sau convingerea politică a persoanelor care se află în fața lor și să nu admită orice act de presiune politică sau de alt gen asupra lor.

  Sursa:presedinte.md

 • Șase judecători noi la Curtea de Apel Chișinău. Cine sunt aceștia

  Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi candidaturile pentru suplinirea celor șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, au fost desemnați la funcția de judecător a CA trei magistrați de la Judecătoria Ciocana – Vladislav Clima, Igor Mânăscurtă și Ion Bulhac, și câte un magistrat de la Judectăria Centru – Alexandru Gafton, Judecătoria Buiucani – Aliona Danilov, și Judecătoria Râșcani – Ludmila Ursu. Candidaturile acestora urmează să fie propuse președintelui țării pentru numirea în funcție.

  Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi candidaturile pentru suplinirea celor șase funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, au fost desemnați la funcția de judecător a CA trei magistrați de la Judecătoria Ciocana – Vladislav Clima, Igor Mânăscurtă și Ion Bulhac, și câte un magistrat de la Judectăria Centru – Alexandru Gafton, Judecătoria Buiucani – Aliona Danilov, și Judecătoria Râșcani – Ludmila Ursu. Candidaturile acestora urmează să fie propuse președintelui țării pentru numirea în funcție.

  Activitatea magistratului Vladislav Clima a fost apreciată cu calificativul „excelent” de către Colegiul de evaluare. Clima a devenit judecător în anul 2006, iar în 2014 a fost numit vicepreședinte al Judecătoriei Ciocana, pentru un mandat de patru ani.

  Acum un an, despre judecătorul Igor MânăscurtăRISE Moldova scria că ar fi în lista magistraților care urmează să beneficieze de apartamente la preț redus. El este judecător din 1997. Atât Igor Mânăscurtă, cât și Ion Bulhac au apărut în vizorul presei după evenimentele din 7 aprilie 2009. Pe numele ambilor judecător au fost depuse plângeri precum că au examinat dosare în incinta Comisariatelor de poliție a municipiului Chișinău în zilele de 8 – 10 aprilie 2009.

  În luna iunie, Ion Bulhac și Alexandru Gafton au candidat pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Doar că atunci, CSM a decis că această funcție va fi ocupată de contracandidatul lor, Evgheni Sanduța, care la acel moment era președintele Judecătoriei Criuleni.

  Și magistrata Aliona Danilov de la Judecătoria Râșcani apare în lista judecătorilor care au solicitat apartamente. RISE Moldova scria că ea deține un apartament și un lot de teren pentru construcții. Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului” două hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Aliona Danilov, au fost obiect de examinare la CtEDO. Ea este judecătoare din 1996, iar în 2014 a fost numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buiucani.

  Ludmila Ursu este o altă judecătoare care va beneficia de aprtament la preț redus. Potrivit aceleiași investigații RISE Moldova, aceasta ar fi solicitat spațiu locativ pentru copilul minor aflat la întreținere. Ludmila Ursu este judecătoare din 2006.

  Pentru funcțiile vacante de la instanța de apel și-au depus candidaturile 10 magistrați, dintre care un judecător de la Judecătoria Grigoriopol.

  Amintim că, la începutul acestei luni, mai mulți judecători și-au dat demisia. Unul dintre motivele plecărilor din sistem ar fi reforma sistemului de pensii.

  sursa:BizLaw
 • Apartamente cu discount pentru copiii judecătorilor

  Judecătoria sect. Râșcani a solicitat teren de la primărie ca să-și asigure angajații cu locuință. Însă majoritatea dintre ei dețin mai multe proprietăți, iar beneficiarii finali sunt de fapt copiii acestora. „Eu cred că e normal. Am trei copii pe care să-i cresc și să le dau ceva în viață”, explică Oleg Melniciuc, președintele instanței. O astfel de situație se constată în cazul a 10 din cei 17 magistrați care au obținut dreptul de a cumpăra un apartament cu discount.

  În 2014, la un an de când Consiliul Municipal Chișinău (CMC) oferise Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) două terenuri pentru construcția câtorva blocuri locative, autoritățile locale oferă un lot și Judecătoriei sect. Râșcani (Detalii, AICI). Cu o suprafață de 60 de ari, terenul este amplasat lângă Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”, în coasta parcului Valea Trandafirilor. Detalii, AICI

  Oleg Melniciuc, președintele Judecătoriei sect. Râșcani: Nu pot eu sta într-un loc. Atâta timp cât am puteri, mă pot mișca și judecă capul, încerc să fac ceva pentru judecători. Inițiativa asta am lansat-o încă prin 2007. Șefii de pe atunci, dl Clima era președintele CSM, n-a salutat ideea, iar mai apoi dl Poalelungi a plecat la Strasbourg și totul a murit. Devenind președinte, am hotărât să reiau ideea și să fac ceva ca să le creez condiții judecătorilor mei.

  Judecătoria sect. Râșcani a solicitat teren de la primărie ca să-și asigure angajații cu locuință. Însă majoritatea dintre ei dețin mai multe proprietăți, iar beneficiarii finali sunt de fapt copiii acestora. „Eu cred că e normal. Am trei copii pe care să-i cresc și să le dau ceva în viață”, explică Oleg Melniciuc, președintele instanței. O astfel de situație se constată în cazul a 10 din cei 17 magistrați care au obținut dreptul de a cumpăra un apartament cu discount.

  În 2014, la un an de când Consiliul Municipal Chișinău (CMC) oferise Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) două terenuri pentru construcția câtorva blocuri locative, autoritățile locale oferă un lot și Judecătoriei sect. Râșcani (Detalii, AICI). Cu o suprafață de 60 de ari, terenul este amplasat lângă Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”, în coasta parcului Valea Trandafirilor. Detalii, AICI

  Oleg Melniciuc, președintele Judecătoriei sect. Râșcani: Nu pot eu sta într-un loc. Atâta timp cât am puteri, mă pot mișca și judecă capul, încerc să fac ceva pentru judecători. Inițiativa asta am lansat-o încă prin 2007. Șefii de pe atunci, dl Clima era președintele CSM, n-a salutat ideea, iar mai apoi dl Poalelungi a plecat la Strasbourg și totul a murit. Devenind președinte, am hotărât să reiau ideea și să fac ceva ca să le creez condiții judecătorilor mei.

  „Green City”, demarat cu defrișări ilegale Spre finele aceluiași an, compania Exfactor Grup SRL obține autorizațiile de construire și demarează lucrările (Detalii,AICI). Proiectul locativ este denumit „Green City” (orașul verde – din engl. – n.r.) și promite „apartamente panoramice cu o vedere extraordinară!”. A fost „selectată una dintre cele mai puternice companii de construcții din mun. Chișinău care asigură, și executarea lucrărilor în termenii stabiliți, și calitatea construcției”, menționează Oleg Melniciuc într-un răspuns oficial. Detalii, AICI

  Însă o vizită a angajaților Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (AGSV) din 7 octombrie 2014 se lasă cu o amendă de aproape 30 mii lei. Anume la această sumă s-a ridicat prejudiciul cauzat de companie prin tăierea ilegală a cinci pini cu vârsta de 30 de ani. Detalii, AICI

  Chiar a doua zi, șantierul de construcții este vizitat și de un inspector de la Agenția Ecologică Chișinău (AEC). Acesta depistează lipsa expertizei ecologice de stat și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, dar și tăierea ilegală a încă opt arbori, pe lângă cei cinci depistați deja de AGSV (Detalii, AICI). Urmează sistarea lucrărilor până la înlăturarea problemelor depistate și o amendă de 8 mii lei. Însă constructorul o plătește în termen de 24 de ore și beneficiază de „o reducere” de 50%, așa cum prevede legislația.Detalii, AICI și AICI

  Vladimir Tonu, directorul Exfactor Grup SRL: Am avut o problemă că noi am decopertat pământul fără avizul ecologic și pentru asta am fost amendați și, în conformitate cu buchia legală, am plătit amenda de 4 mii lei.

  Pe 9 martie 2015, inspectorii ecologi constată că Exfactor Grup SRL a continuat lucrările de construcție, în pofida hotărârii de sistare emisă de AEC în toamna lui 2014. De data aceasta, cu 4 mii lei este amendat directorul Exfactor Grup SRL, Vladimir Tonu, pentru că a admis demararea „lucrărilor de construcție în lipsa Avizului pozitiv al Expertizei Ecologice de Stat”. Detalii, AICI

  Prejudiciul total – 100 mii lei Totodată, inspectorii mai constată că, între timp, pe teritoriul șantierului au mai fost tăiați circa 30 de copaci. Respectiv, Agenția Ecologică înaintează companiei de construcție o pretenție financiară de 100 mii lei, sumă care ar constitui „cuantumul prejudiciului adus mediului”. Detalii, AICI

  Însă directorul Exfactor Grup SRL anunță agenția că, „pentru defrișarea arborilor a achitat prejudiciul adus spațiilor verzi (referire la cei circa 30 mii lei achitați în octombrie 2014 – n.r.), cât și amenda înaintată de AEC”, și că autoritățile nu au prezentat „dovezi ce ar demonstra” că pe șantierul „Green City” au fost tăiați și alți copaci. Detalii, AICI

  Vladimir Tonu: Pentru tot ce am tăiat, pentru tot ce am greșit în fața legii, noi am plătit prejudiciile morale și materiale față de instituțiile sus-numite. Cu banii pe care i-am plătit noi, ei au de sădit… De ar avea sănătate și pace.

  Astfel, agenția apelează la ajutorul instanței. În octombrie 2015, aceștia depun o cerere la Judecătoria sect. Botanica prin care solicită recuperarea prejudiciului din contul companiei de construcție (Detalii, AICI). Solicitarea agenției este în curs de examinare.

  Copiii judecătorilor, beneficiarii finali În baza contractului încheiat cu Exfactor Grup SRL, Judecătoriei sect. Râșcani i-au revenit 52 de apartamente de circa 60 de metri pătrați fiecare. Acest lucru reprezintă practic 20% din suprafața locativă a complexului „Green City”. Magistrații vor achita între 300 și 360 euro per metru pătrat, ceea ce presupune vreo 23 mii euro pentru un apartament cu două odăi (Detalii, AICI). Asta în timp ce prețul de piață în „Green City” este dublu.

  Deși instanța a obținut terenul de 60 de ari pentru a-și asigura angajații cu locuințe,în procesul-verbal de selecție a beneficiarilor se menționează și posibilitatea de a cumpăra un apartament pentru copii, la a căror asigurare „cu spațiu locativ urmează să contribuie părinții”.

  Oleg Melniciuc, președintele Judecătoriei Râșcani: Eu personal am solicitat apartament. Am casă și într-adevăr e încăpătoare, dar le-am spus la toți judecătorii: Chiar și în situația în care dispuneți de spațiu locativ, sunteți în posibilitatea să procurați un apartament la preț preferențial, dat fiind că aveți copii și tot voi trebuie să-i asigurați. [...] Eu cred că e normal. Am trei copii pe care să-i cresc și să le dau ceva în viață.

  Potrivit declarației de avere pe 2014, Melniciuc este proprietarul a două case. Una dintre ele, primită ca donație acum mai bine de 20 de ani, are 90 metri pătrați și se află în s. Mândâc din r. Drochia.

  Pe cealaltă, Oleg Melniciuc a construit-o în Chișinău pe un teren obținut în schimbul unui apartament de circa 125 metri pătrați (Detalii, AICI). Casa elegantă și somptuoasă, de aproape 190 metri pătrați, se află într-un cartier de elită din sect. Râșcani, în regiunea blocurilor de studii ale Universității Tehnice a Moldovei (Detalii, AICI).

  Magistratul mai deține, împreună cu soția, un teren pentru construcții în com. Cruzeşti din suburbia capitalei, pe care l-a cumpărat în 2007. Detalii, AICI

  Deține spațiu comercial de peste 1,5 milioane lei Transferată la începutul acestui an de la Judecătoria sect. Râșcani la Curtea de Apel Chișinău, Veronica Negru deține, împreună cu soțul, un apartament de peste 80 metri pătrați în sect. Ciocana. Locuința a fost cumpărată în 2007 și valorează, oficial, circa jumătate de milion de lei (Detalii,AICI). Patru ani mai târziu, soții Negru au mai intrat în posesia unui spațiu comercial de circa 125 metri pătrați aflat la parterul unui bloc locativ de pe bd. Mircea cel Bătrân din același sector. Detalii, AICI

  Imobilul a fost cumpărat de la Alexandru Negru, un tânăr magistrat numit anul trecut în funcție la Judecătoria sect. Buiucani (Detalii, AICI). Oficial, spațiul comercial este evaluat la peste 1,5 milioane lei și, potrivit declaraților pe venit a judecătoarei, în ultimii doi ani familia Negru a obținut un venit de peste 200 mii lei din darea în arendă a acestuia (Detalii, AICI și AICI). Totodată, Veronica Negru figurează, împreună cu soțul, și proprietari ai unui lot pentru casă. Terenul de 60 de ari, situat în sect. Râșcani, a intrat în posesia acestora în 2006. Detalii, AICI

  „Pe telefon nu se vede cine sunteți”  Magistratul Ghenadie Morozan, transferat în vara acestui an la Curtea de Apel Chișinău, locuiește într-o casă de milioane situată la mai puțin de un kilometru distanță de sediul Judecătoriei sect. Râșcani.

  Potrivit declarației sale de avere pe 2014, imobilul are aproape 430 metri pătrați, asta în timp ce datele cadastrale arată doar 190 cu tot cu garaj (Detalii,AICI și AICI). Terenul pe care se înalță imobilul de lux al soților Morozan i-a fost atribuit în proprietate magistratului încă în 2002 printr-o decizie a Primăriei Chișinău. Detalii, AICI

  Pe lângă casă, familia Morozan mai figurează, împreună cu cele două fiice, drept proprietara unui apartament de peste 60 metri pătrați situat în același sector, pe bd. Moscova. Detalii, AICI

  Ghenadie Morozan: Eu nu mai lucrez la Judecătoria (sect. – n.r.) Râșcani și nu pot să vă ajut cu nimic. Plus că eu nu știu cine sunteți, pe telefon nu se vede cine sunteți, poate sunteți vreun agent al cuiva. - Când pot să mă apropii de Dvs. cu legitimația? Duceți-vă la președinte (Oleg Melniciuc – n.r.). Nu vă cunosc, mă scuzați.

  A primit deja apartament de la primărie Magistrata Nina Arabadji deține un lot pomicol de 60 de ari în s. Dănceni, r. Ialoveni, și peste 2 hectare de teren agricol într-un sat din regiunea Odesa, Ucraina (Detalii, AICI). În Chișinău, aceasta a fost, împreună cu tatăl său, proprietara unui apartament în sect. Buiucani pe care l-a vândut în 2014 (Detalii, AICI). Însă exact în ziua în care a avut loc tranzacția, tatăl său, care figurează în declarația sa pe venit ca persoană aflată la întreținere, intră în posesia unui alt apartament din sect. Râșcani, în urma unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu o nepoată.Detalii, AICI

  Totodată, Arabadji figurează și printre judecătorii pe care primăria deja i-a asigurat cu spațiu locativ. Astfel, în 2012, ca urmare a unei hotătâri de judecată, autoritățile locale i-au alocat magistratei un apartament de 70 metri pătrați pe str. Alba Iulia din capitală. Câteva zile mai târziu, aceasta a primit și bon de repatiție „pentru domicilierea permanentă”. Detalii, AICI și AICI

  Nina Arabadji: De la Primărie eu nu am primit acel metraj care trebuia să mi-l dea și eu, adică, trebuie să trăiesc toată viața împreună cu fiica, da? Vreau și eu să trăiesc singură. Într-adevăr, nu le-am dat părinților cota mea parte pe care o aveam, doar ca să nu mă vorbească cineva special. Și așa mă strădui să fiu corectă, dar tot apar întrebări de parcă am castele.

  Firmă nedeclarată cu pădure arendată Lillia Lupașco, membră a grupului de lucru care a decis repartizarea locuințelor, a contractat două apartamente cu câte o cameră fiecare. Potrivit datelor cadastrale, Lupașco figurează drept proprietara unui apartament de peste 100 metri pătrați din sect. Ciocana alături de fostul soț, Ivan Lupașco. Aceștia au intrat în posesia imobilului acum șapte ani, în urma unui contract de investiție. Detalii, AICI

  Actualul soț al judecătoarei, Sergiu Dodon, este proprietarul unei case de 75 metri pătrați din or. Durlești pe care a cumpărat-o în 2012 (Detalii, AICI). Totodată, acesta are la activ un contract de investiție într-un apartament și un garaj, potrivit ultimei declarații depuse Lilia Lupașco la CNI. Detalii, AICI

  Însă judecătorea a omis să indice faptul că actualul soț este administrator și asociat unic al Vizita Grup SRL. Compania, fondată la finele lui 2010, a fost preluată de Sergiu Dodon în toamna anului 2014 (Detalii, AICI). Odată cu această tranzacție, familia magistratei a preluat și dreptul de arendă a 8 hectare de pădure de lângă Condrița, înscris pe numele firmei. Detalii, AICI

  Din septembrie curent, Lupașco se află în concediu de maternitate pentru următorii trei ani (Detalii, AICI). Aceasta nu a fost de găsit pentru a se expune în legătură cu firma nedeclarată.

  Așteaptă apartament și de la primărie De un apartament preferențial beneficiază și judecătorul Anatol Galben, și el membru al grupului de lucru care a decis repartizarea locuințelor care i-au revenit Judecătoriei sect. Râșcani în „Green City”.

  Potrivit ultimei sale declarații de avere, acesta deține un teren și o casă în Ialoveni. Imobilul nu este înregistrat la Cadastru și figurează în declarațiile magistratului din ultimii ani ca fiind o construcție nefinisată de peste 100 metri pătrați (Detalii, AICI). În 2011, Galben și-a cumpărat un garaj de circa 30 metri pătrați, iar un an mai târziu, și un Mercedes E220 pentru care a dat, oficial, aproape 200 mii lei. Detalii, AICI

  Totodată, judecătorul se numără printre persoanele pe care Primăria mun. Chișinău a fost obligată de instanță să le asigure cu spațiu locativ (Detalii, AICI). S-a întâmplat după ce, în septembrie 2012, Galben a depus o cerere în acest sens, iar autoritățile locale l-au anunțat că „va putea fi asigurat cu locuinţă în dependenţă de fondul locativ disponibil”. Nefiind de acord cu răspunsul primăriei, magistratul a apelat la colegii săi de breaslă și a obținut câștig de cauză. Detalii, AICI

  Anatol Galben (despre apartamentul solicitat de la primărie): Când o să mi-l dea, atunci o să discutăm.

  Apartament preferențial și trei case la activ Printre judecătorii care au obținut dreptul de a contracta un apartament în „Green City” se numără și Aliona Miron. În 2014, magistrata a declarat că familia sa deține mai multe terenuri agricole și trei case cu o suprafață totală de peste 400 metri pătrați. Două dintre locuințe, situate în Călărași și Nisporeni, au ajuns în proprietatea familiei Miron în calitate de moștenire și donație.Detalii, AICI

  Cea de-a treia locuință, este de fapt un apartament la sol de 140 metri pătrați din Chișinău. Imobilul este amplasat în regiunea Academiei de Studii Economice din Moldova și a fost cumpărat de familia Miron la finele anilor ’90. La aceeași adresă magistrata mai are în proprietate și un garaj ridicat acum câțiva ani. Detalii, AICI

  A refuzat la CSM și a revenit la Hristo Botev Deși este judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, Elena Covalenco a fost inclusă și ea în lista magistraților care vor primi apartamente în „Green City”. Grupul de lucru și-a motivat decizia prin faptul că aceasta a deținut anterior funcția de președinte al Judecătoriei sect. Râșcani și că „în blocurile locative contractate de Consiliul Superior al Magistraturii nu i-a fost alocat spațiu locativ”.

  De facto, inițial Covalenco a figurat printre judecătorii selectați de CSM pentru obținerea unui apartament la preț preferențial (Detalii, AICI). Ulterior, însă, aceasta a refuzat contractarea unei locuințe.

  Elena Covalenco: Am renunțat fiindcă nu mă aranja nici locul, nici apartamentul pe care l-am tras la sorți. Când s-a repartizat la (Judecătoria sect. – n.r.) Râșcani, unde am lucrat 15 ani, am scris cerere să mă includă în listă. Aici sunt mai aproape de copii, fiindcă de acuma se apropie bătrânețea… (râde)

  Potrivit datelor cadastrale, magistrata are o cotă de 2/3 dintr-un apartament de circa 70 metri pătrați de pe bd. Decebal din capitală (Detalii, AICI). În 2010, Covalenco și-a cumpărat patru ari de grădină în Ialoveni, la care se mai adaugă o cotă-parte dintr-un teren agricol de aproape 70 de ari din aceeași localitate. Detalii, AICI

   

  Istoricul terenului „Green City” Inițial, Primăria mun. Chișinău a oferit Judecătoriei sect. Râșcani un teren pe bd. Renașterii, dar între timp se constatase că pe acesta e imposibil de construit un complex locativ. Respectiv, CMC a făcut o altă ofertă, pe Calea Orheiului, însă și aici au apărut probleme tehnice. În cele din urmă, instanța a primit cei 60 de ari de pe str. Hristo Botev  pe care actualmente se construiește blocurile magistraților . Detalii, AICI și AICI

  Acum 10 ani, același teren a fost pus la dispoziția Ministerului Culturii (MC). Se întâmpla după ce, în 2006, Guvernul Tarlev a aprobat o hotărâre privind ridicarea unui complex coregrafic modern. Detalii, AICI

  Iurie Gorșcov, directorul Colegiului Național de Coregrafie (CNC): La început colegiul era un sarai. După ce Voronin (Vladimir, președintele țării în 2001-2009 – n.r.) ne-a vizitat, a început așa o construcție, că pe la mijlocul lunii decembrie o aripă deja era gata (referire la sediul CNC de la intersecția str. M. Eminescu cu str. București din capitală – n.r.). Și Voronin a mai spus: Asta e puțin. Eu am să fac tot posibilul ca să fie construit un teatru al dansului.

  Milioane „aruncate” pe hârtie După hotărârea Guvernului Tarlev din 2006, Ministerul Finanțelor (MF) a alocat aproape două milioane de lei pentru elaborarea documentației de proiect (Detalii, AICI). Între timp, autoritățile locale au pus la dispoziție terenul din str. Hristo Botev pentru construcția viitorului complex coregrafic. Detalii, AICI

  Iurie Gorșcov: În 2009 ne-au dat doar un milion pentru faza zero - măcar să săpăm fundamentul, să punem gard… Ulterior ne-am adresat Ministerului Culturii, la cel al Finanțelor, dar din cauza situației economice din țară, lucrările de construcție au tot fost amânate.

  Gheorghe Postică, viceministrul Culturii: MC nu a avut finanțări pentru a demara construcția respectivă și totul a rămas baltă. Cunosc că s-au oferit aproape două milioane de lei… Banii aceștia au fost investiți în hârtie care acum nu au nici o valoare.

  Necesităților judecătorilor, primordiale În 2012, Ministerul Culturii vine deja cu inițiativa de a construi, în locul complexului coregrafic, un bloc locativ pentru oamenii de artă.

  „Din cauza costurilor mari la chirie şi a salariilor mizere, [oamenii de creaţie] sunt nevoiţi să trăiască în condiţii inumane: fie prin cabinele teatrelor, la rude sau prin cămine. Cei mai mulţi dintre ei aleg calea străinătăţilor în căutarea unor surse de venit mai mari, de cele mai dese ori în scopul procurării de locuinţe”, se menționează în proiectul unei hotărâri de Guvern. Detalii, AICI

  Însă inițiativa ministerului așa și a rămas la faza de proiect, fiind în continuare plasat, „pentru consultare publică, pe portalul www.particip.gov.md”. Detalii, AICI

  Diana Gurschi, șefa Direcției Asistență Juridică a Primăriei mun. Chișinău(despre decizia CMC privind atribuirea unui lot Judecătoriei sect. Râșcani):Terenul a fost transmis Ministerului Culturii doar să-l folosească pentru o perioadă nedeterminată, până se ia o altă decizie. Colegiul (de Coregrafie – n.r.), dacă aveau vreo intenție să construiască ceva, că ei singuri mijloace financiare nu dețin, trebuia să facă demersuri câtre Guvern prin care să le solicite. Luând în considerație necesitatea care a fost argumentată de către reprezentanții instanței de judecată, a și fost perfectat proiectul de decizie respectiv.

  sursa: rise.md

 • Şeful statului a numit în funcţie patru magistraţi

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 10 martie a.c., decretele de numire în funcție, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a patru magistrați. Șeful statului a purtat discuții cu fiecare magistrat în parte, subliniind importanța restabilirii încrederii cetățenilor în actul de justiție. „În perioada de reformare a sistemului judecătoresc vor fi confirmați în funcție sau promovați doar magistrații care au dat dovadă de o ținută morală impecabilă și calități profesionale remarcabile”, a relevat președintele Nicolae Timofti.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat astăzi, 10 martie a.c., decretele de numire în funcție, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a patru magistrați. Șeful statului a purtat discuții cu fiecare magistrat în parte, subliniind importanța restabilirii încrederii cetățenilor în actul de justiție. „În perioada de reformare a sistemului judecătoresc vor fi confirmați în funcție sau promovați doar magistrații care au dat dovadă de o ținută morală impecabilă și calități profesionale remarcabile”, a relevat președintele Nicolae Timofti.

 • Назначен новый председатель суда столичного сектора Ботаника

  Кроме того, на должность судьи в суде сектора Рышкань была назначена Людмила Урсу, а судьи Анжела Брага и Раду Цуркану – в суд сектора Ботаника.

  Кроме того, на должность судьи в суде сектора Рышкань была назначена Людмила Урсу, а судьи Анжела Брага и Раду Цуркану – в суд сектора Ботаника.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU