Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Cocieru Ludmila
Căutare avansată
foto: presedinte.md

Uzun Svetlana

Judecătorie Cahul, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 22.07.2009

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1845-VII din 27 noiembrie 2015, numită, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Taraclia.

Conform Hotărîrii nr. 766/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Svetlana Uzun, în funcţia de preşedinte la Judecătoria Taraclia, pe un termen de 4 ani.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1252-VII din 22 iulie 2014 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2280-IV din din 22 iulie 2009 numită în funcția de judecător la Judecătoria Taraclia, pe un termen de cinci ani.

Data numirii în funcție: 22.07.2009

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1845-VII din 27 noiembrie 2015, numită, pe un termen de patru ani, în funcţia de președinte al Judecătoriei Taraclia.

Conform Hotărîrii nr. 766/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Svetlana Uzun, în funcţia de preşedinte la Judecătoria Taraclia, pe un termen de 4 ani.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1252-VII din 22 iulie 2014 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 2280-IV din din 22 iulie 2009 numită în funcția de judecător la Judecătoria Taraclia, pe un termen de cinci ani.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 128/16 din 10 noiembrie 2017, date referitoare la hotărârile adoptate de judecătorul Svetlana Uzun care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii nr. 75/6 din 16 mai 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Taraclia, Uzun Svetlana, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/încheieri contestate 29, menținute 12 - 41,37%;
2012 - hotărîri/încheieri contestate 30, menținute 14 - 46,66%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 26, menținute 13 - 50%;
2014 au fost contestate în total 43 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33, ceea ce constituie 76,74%;
2015 au fost contestate în total 47 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 34, cea ce constituie 72,34%;
2016 au fost contestate în total 55 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 46 ceea ce constituie 83,63%.
În calitate de judecător de instrucție:
2014 au fost contestate în total 10 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 90%;
2015 au fost contestate în total 8 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5, cea ce constituie 62,5%;
2016 au fost contestate în total 9 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 77,77%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 480, hotărîri casate 17 - 3,54%;
2012 - cauze examinate 375, hotărîri casate 16 - 4,26%;
2013 - cauze examinate 401, hotărîri casate 13 - 3,24%;
2014, din 403 dcauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,97%;
2015, din 421 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,56%;
2016, din 619 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,10%.
În calitate de judecător de instrucție:
2014, din 213 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,34%;
2015, din 247 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,02%;
2016, din 411 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,45%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 128/16 din 10 noiembrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 86 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura doamnei Uzun Svetlana, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător.

Prin Hotărârea nr. 75/6 din 16 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 73 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul III (trei) de calificare judecătorului Judecătoriei Cahul, Svetlana Uzun.

Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Uzun Svetlana.

Prin Hotărârea nr. 796/38 din 18 decembrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 128/16 din 10 noiembrie 2017, date referitoare la hotărârile adoptate de judecătorul Svetlana Uzun care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii nr. 75/6 din 16 mai 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Judecătoriei Taraclia, Uzun Svetlana, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri/încheieri contestate 29, menținute 12 - 41,37%;
2012 - hotărîri/încheieri contestate 30, menținute 14 - 46,66%;
2013 - hotărîri/încheieri contestate 26, menținute 13 - 50%;
2014 au fost contestate în total 43 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33, ceea ce constituie 76,74%;
2015 au fost contestate în total 47 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 34, cea ce constituie 72,34%;
2016 au fost contestate în total 55 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 46 ceea ce constituie 83,63%.
În calitate de judecător de instrucție:
2014 au fost contestate în total 10 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 9, ceea ce constituie 90%;
2015 au fost contestate în total 8 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5, cea ce constituie 62,5%;
2016 au fost contestate în total 9 de hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 77,77%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 480, hotărîri casate 17 - 3,54%;
2012 - cauze examinate 375, hotărîri casate 16 - 4,26%;
2013 - cauze examinate 401, hotărîri casate 13 - 3,24%;
2014, din 403 dcauze examinate, 16 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,97%;
2015, din 421 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,56%;
2016, din 619 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,10%.
În calitate de judecător de instrucție:
2014, din 213 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,34%;
2015, din 247 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,02%;
2016, din 411 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,45%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Potrivit Hotărârii nr. 128/16 din 10 noiembrie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 86 de puncte.

Conform Hotărârii nr. 349/16 din 23 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră candidatura doamnei Uzun Svetlana, ca fiind compatibilă cu interesele funcției de judecător.

Prin Hotărârea nr. 75/6 din 16 mai 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulînd un total de 73 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul III (trei) de calificare judecătorului Judecătoriei Cahul, Svetlana Uzun.

Prin Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a decernat Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorului Uzun Svetlana.

Prin Hotărârea nr. 796/38 din 18 decembrie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

 

Hotărârea nr. 565/26 din 04 Decembrie 2018

Hotărârea nr. 124/14 din 10 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 349/16 din 23 mai 2017

Hotărârea nr. 136/7 din 21 februarie 2017

Hotărîrea nr. 75/6 din 16 mai 2014

Hotărîrea nr. 796/38 din 18 decembrie 2012

In conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 128/16 din 10 noiembrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Svetlana Uzun nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 75/6 din 16 mai 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Taraclia, Uzun Svetlana".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 5 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse 7 petiții, toate fiind neîntemeiate.

In conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 128/16 din 10 noiembrie 2017”pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Svetlana Uzun nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 75/6 din 16 mai 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Judecătoriei Taraclia, Uzun Svetlana".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 5 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse 7 petiții, toate fiind neîntemeiate.

Știri
 • CSM a decis: 13 judecători, evaluați cu ”foarte bine”, vor primi grade de calificare mai mari

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința de astăzi solicitările de acordare a gradelor de calificare mai mari pentru 13 judecători, amânând totodată examinare solicitării pentru magistratul Ghenadie Mîțu de la Judecătoria Soroca.

  Potrivit deciziei CSM, vor primi grade de calificare mai mari următorii magistrați:

  Gradul de calificare III:

  • Daria Șușchevici – judecător la Judecătoria Chișinău, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Mihail Bușuleac – judecător la Judecătoria Cahul,  care a deținut până în prezent gradul V;
  • Andrei Mironov – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Svetlana Uzun – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV.

  Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința de astăzi solicitările de acordare a gradelor de calificare mai mari pentru 13 judecători, amânând totodată examinare solicitării pentru magistratul Ghenadie Mîțu de la Judecătoria Soroca.

  Potrivit deciziei CSM, vor primi grade de calificare mai mari următorii magistrați:

  Gradul de calificare III:

  • Daria Șușchevici – judecător la Judecătoria Chișinău, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Mihail Bușuleac – judecător la Judecătoria Cahul,  care a deținut până în prezent gradul V;
  • Andrei Mironov – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV;
  • Svetlana Uzun – judecător la Judecătoria Cahul, care a deținut până în prezent gradul IV.

  Gradul de calificare IV:

  • Dumitru Bosîi – judecător la Judecătoria Cahul, care deținea gradul V;
  • Natalia Iordachi – judecător la Judecătoria Chișinău.

  Gradul de calificare V:

  • Leonid Turculeț - judecător la Judecătoria Cahul;
  • Inga Gorlenco – judecător la Judecătoria Cahul;
  • Sergiu Suvac – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Igor Bațalai – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Ioana Chironeț - judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Iraida Secrieru – judecător la Judecătoria Chișinău;
  • Angela Ciubotaru – judecător la Judecătoria Chișinău.

  Cei treisprezece magistrați au primit calificativul ”foarte bine” la ultima evaluare.

  Magistratul Ghenadie Mîțu, de la instanța din Soroca, care a solicitat gradul de calificare III și pentru care CSM a amânat examinarea solicitării pentru altă ședință a fost evaluat și admis, recent, pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Judecătoriei Soroca, care este vacantă.

  Conform prevederilor legale, gradele de calificare V, IV și III se acordă judecătorilor și vicepreședinților instanțelor de prim nivel.
  Sursa: bizlaw.md

 • Тимофти назначил новых судей

  22 июля президент РМ Николай Тимофти подписал указ о назначении на должность судей трех кандидатов, сообщает NOI.md. По предложению Высшего совета магистратуры на должность судей были назначены: Оксана Миронова – судьей в Дондюшаны; Геннадий Пурич – в суде Сорок; Светлана Узун – в суде Тараклии. До принятия решения глава государства предварительно побеседовал с каждым из кандидатов. Николай Тимофти отметил, что население будет уверено в решениях судебной власти только тогда, когда судьи будут ответственно относиться к осуществлению своих обязанностей. «Успешная реализация судебной реформы будет важным критерием оценки простым гражданином деятельности органов государственной власти в модернизации общества», - сказал Тимофти.

  22 июля президент РМ Николай Тимофти подписал указ о назначении на должность судей трех кандидатов, сообщает NOI.md. По предложению Высшего совета магистратуры на должность судей были назначены: Оксана Миронова – судьей в Дондюшаны; Геннадий Пурич – в суде Сорок; Светлана Узун – в суде Тараклии. До принятия решения глава государства предварительно побеседовал с каждым из кандидатов. Николай Тимофти отметил, что население будет уверено в решениях судебной власти только тогда, когда судьи будут ответственно относиться к осуществлению своих обязанностей. «Успешная реализация судебной реформы будет важным критерием оценки простым гражданином деятельности органов государственной власти в модернизации общества», - сказал Тимофти.

 • ЕСПЧ узнает, что такое молдавская трудовая книжка

  Елена Спасова, жительница села Кайраклия Тараклийского района, третий год судится из-за одной пресловутой записи в трудовой книжке: «Переведена на должность бухгалтера-кассира примэрии». Из-за неточности этой ремарки женщина не может выйти на заслуженную пенсию как госслужащая. Выпускница одесского аграрного института Спасова по большой любви переехала когда-то с Украины в Молдову к мужу. С 25 января 1996 года работала в примэрии Кайраклии землеустроителем, в этом же году 21 июня была переведена на другую должность. В трудовой книжке с 1996 до 2000 года значится: «бухгалтер-кассир». Но по сути Спасова выполняла функции специалиста примэрии по налоговым сборам. Однако в трудовой книжке сборщиком  налогов она именуется только с 2000 года по сегодняшний день.

  Елена Спасова, жительница села Кайраклия Тараклийского района, третий год судится из-за одной пресловутой записи в трудовой книжке: «Переведена на должность бухгалтера-кассира примэрии». Из-за неточности этой ремарки женщина не может выйти на заслуженную пенсию как госслужащая. Выпускница одесского аграрного института Спасова по большой любви переехала когда-то с Украины в Молдову к мужу. С 25 января 1996 года работала в примэрии Кайраклии землеустроителем, в этом же году 21 июня была переведена на другую должность. В трудовой книжке с 1996 до 2000 года значится: «бухгалтер-кассир». Но по сути Спасова выполняла функции специалиста примэрии по налоговым сборам. Однако в трудовой книжке сборщиком  налогов она именуется только с 2000 года по сегодняшний день.

  Получала 15-процентную доплату за ведение кассы и 30-процентную - за выполнение функций землеустроителя. А должности, на которую Елена была переведена как сборщик налогов, в штатном расписании примэрии в 1996-м и в последующие годы по непонятным причинам не было, и переименовали сборщика налогов в бухгалтера-кассира. Спасова многие годы получала благодарность за добросовестный труд, а село по району собирало налоги одним из первых. Но когда Елена Федоровна стала формировать досье для выхода на пенсию в 52 года как госслужащая - ответ территориальной кассы социального страхования Тараклии поразил ее как удар хлыстом: не хватает стажа, так как должность «бухгалтер-кассир» не значится в классификаторе как должность госслужащего, а сборщиком налогов, согласно трудовой книжке, женщина работает только с 2000 года.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU