Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Мазурец Роман
Căutare avansată

Vîrlan Cornelia

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 08.10.1996

Data numirii în funcție: 08.10.1996

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 26/4 din 04 mai 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Cornelia Vîrlan nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 157/11 din 10 octombrie 2014 a Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, careva date referitor la hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Rîșcani Vîrlan Cornelia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri contestate 82, menținute 45 - 54,87%;
2012 - hotărîri contestate 93, menținute 56 - 60,21%;
2013 - hotărîri contestate 81, menținute 49 - 60,49%;
2015 au fost contestate în total 208 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 153 ceea ce constituie 73,55%;
2016 au fost contestate în total 191 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 134, ceea ce constituie 70,15%;
2017 au fost contestate în total 196 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 131 ceea ce constituie 66,83%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 631, casate 41 - 6,49%;
2012 - cauze examinate 914, casate 27 - 2,95%;
2013 - cauze examinate 813, casate 35 - 4,30%;
2015, din 712 cauze examinate, 36 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,05%;
2016, din 677 cauze examinate, 32 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,72%;
2017, din 671 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,78%.

EVALUAREA PERFORMANŢELOR
Conform Hotărârii nr. 26/4 din 04 mai 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 76 de puncte.

Conform Hotărîrii nr. 157/11 din 10 octombrie 2014, Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul Bine, acumulînd un total de 70 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 99/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 26/4 din 04 mai 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Cornelia Vîrlan nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 157/11 din 10 octombrie 2014 a Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, careva date referitor la hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Rîșcani Vîrlan Cornelia, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărîri contestate 82, menținute 45 - 54,87%;
2012 - hotărîri contestate 93, menținute 56 - 60,21%;
2013 - hotărîri contestate 81, menținute 49 - 60,49%;
2015 au fost contestate în total 208 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 153 ceea ce constituie 73,55%;
2016 au fost contestate în total 191 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 134, ceea ce constituie 70,15%;
2017 au fost contestate în total 196 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 131 ceea ce constituie 66,83%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 631, casate 41 - 6,49%;
2012 - cauze examinate 914, casate 27 - 2,95%;
2013 - cauze examinate 813, casate 35 - 4,30%;
2015, din 712 cauze examinate, 36 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,05%;
2016, din 677 cauze examinate, 32 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,72%;
2017, din 671 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,78%.

EVALUAREA PERFORMANŢELOR
Conform Hotărârii nr. 26/4 din 04 mai 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 76 de puncte.

Conform Hotărîrii nr. 157/11 din 10 octombrie 2014, Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor i-a acordat calificativul Bine, acumulînd un total de 70 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 99/5 din 02 aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

 

Hotărârea nr. 26/4 din 04 mai 2018

Hotărîrea nr. 157/11 din 10 octombrie 2014

Hotărîrea nr. 99/5 din 02 aprilie 2009

Potrivit Hotărârii nr. 26/4 din 04 mai 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Cornelia Vîrlan nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 157/11 din 10 octombrie 2014, ”reieșind din informația prezentată de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2010-2013, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Vîrlan Cornelia”.

Prin Hotărârea nr. 28/2 din 16 februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către administratorul „Nixon Hotel” SRL -Holban Ion împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr. 656 p/m -582 s din 24 mai 2017, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani) Vîrlan Cornelia.

Potrivit Hotărârii nr. 119/7 din 18 aprilie 2016, Completul de Admisibilitate a respins contestația depusă de dl Sergheev Victor la 29.12.2015, privind dezacordul cu Decizia Inspecției Judiciare din 08.12.2015, prin care a fost respinsă sesizarea depusă de dl Sergheev Victor la 27.11.2015, prin care solicită tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Cornelia Vîrlan. 

La data de 13 mai 2015 cet.Golban Anatolie a adresat Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare cu privire la inițierea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Cornelia Vîrlan pentru tergiversarea cauzei civile la acțiunea lui Golban Anatolie către Olisevscaia Valentina cu privire la recunoașterea valabilității contractului de vînzare-cumpărare. Prin Hotărârea nr. 100/17 din 25 septembrie 2015, Completul de Admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea cet.Golban Anatolie privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Cornelia Virlan. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 20 sesizări, care au fost respinse.

Conform informației Inspecției Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 29 petiţii neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii nr. 26/4 din 04 mai 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Cornelia Vîrlan nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a performanțelor judecătorilor nr. 157/11 din 10 octombrie 2014, ”reieșind din informația prezentată de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2010-2013, nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare în privința judecătorului Vîrlan Cornelia”.

Prin Hotărârea nr. 28/2 din 16 februarie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestaţia declarată de către administratorul „Nixon Hotel” SRL -Holban Ion împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr. 656 p/m -582 s din 24 mai 2017, de respingere a sesizării acestuia, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani) Vîrlan Cornelia.

Potrivit Hotărârii nr. 119/7 din 18 aprilie 2016, Completul de Admisibilitate a respins contestația depusă de dl Sergheev Victor la 29.12.2015, privind dezacordul cu Decizia Inspecției Judiciare din 08.12.2015, prin care a fost respinsă sesizarea depusă de dl Sergheev Victor la 27.11.2015, prin care solicită tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Cornelia Vîrlan. 

La data de 13 mai 2015 cet.Golban Anatolie a adresat Consiliului Superior al Magistraturii o sesizare cu privire la inițierea procedurii disciplinare în privința judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Cornelia Vîrlan pentru tergiversarea cauzei civile la acțiunea lui Golban Anatolie către Olisevscaia Valentina cu privire la recunoașterea valabilității contractului de vînzare-cumpărare. Prin Hotărârea nr. 100/17 din 25 septembrie 2015, Completul de Admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins sesizarea cet.Golban Anatolie privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, Cornelia Virlan. 

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2015-2017), au fost înregistrate 20 sesizări, care au fost respinse.

Conform informației Inspecției Judiciare al Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2010-2013 în privinţa judecătorului au fost depuse 29 petiţii neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 28/2 din 16 februarie 2018

Hotărîrea nr. 157/11 din 10 octombrie 2014

Hotărîrea nr. 100/17 din 25 septembrie 2015

Hotărîrea nr. 119/7 din 18 aprilie 2016

Știri
 • Opt magistrați, apreciați cu ”foarte bine”. Cine sunt judecătorii și unde activează

  Opt magistrați au primit recent calificativul ”foarte bine” în urma evaluării. Hotărârile Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor au fost publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Astfel, magistrații au obținut următorul punctaj:

  Eugeniu Pșenița, de la Judecătoria Edineț, sediul Edineț – 81 de puncte;
  Nadejda Mazur, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru – 78 de puncte;
  Andrei Mocanu, de la Judecătoria Anenii Noi, sediul Anenii Noi – 77 de puncte;

  Opt magistrați au primit recent calificativul ”foarte bine” în urma evaluării. Hotărârile Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor au fost publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Astfel, magistrații au obținut următorul punctaj:

  Eugeniu Pșenița, de la Judecătoria Edineț, sediul Edineț – 81 de puncte;
  Nadejda Mazur, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru – 78 de puncte;
  Andrei Mocanu, de la Judecătoria Anenii Noi, sediul Anenii Noi – 77 de puncte;

  Mihail Țurcan, de la Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă – 77 de puncte;
  Svetlana Tizu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru – 77 de puncte;
  Constantin Roșca, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru – 77 de puncte;
  Cornelia Vîrlan, de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani – 76 de puncte;
  Marina Anton, de la Curtea de Apel Chișinău – 76 de puncte.

  Șase dintre ei au trecut prin procedura de evaluare ordinară. În același timp, Andrei Mocanu, de la Judecătoria Anenii Noi, sediul Anenii Noi, a fost evaluat în baza cererii privind promovarea în funcție administrativă, iar Eugeniu Pșenița, de la Judecătoria Edineț, sediul Edineț, în baza cererii privind promovarea la o instanță ierarhic superioară.

  Conform prevederilor legale, judecătorii sunt supuși evaluării periodice a performanţelor o dată la trei ani. În cazul acordării calificativului “insuficient”, magistratul este supus evaluării extraordinare în termenul stabilit de Colegiul de evaluare. Acordarea calificativului “insuficient” la două evaluări extraordinare consecutive constituie temei pentru iniţierea, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, a procedurii de eliberare din funcţie a judecătorului.

  Amintim că, recent Consiliul Superior al Magistraturii a modificat regulamentele de evaluare a judecătorilor, iar în unele cazuri punctajul maxim a fost redus de două ori.
  Sursa: bizlaw.md

 • Требуется пожизненное...

  Повторно дело Паскаря и Пангалоса рассматривают судьи Елена Кобзак (председательсвующая), Людмила Холевицкая и Корнелия Вырлан.

  Повторно дело Паскаря и Пангалоса рассматривают судьи Елена Кобзак (председательсвующая), Людмила Холевицкая и Корнелия Вырлан.

   

 • Напавший в 2012 г. на кортеж Меркель в Кишиневе приговорен к 13 годам

  "Согласно статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Молдавии виновный приговорен к семи годам тюрьмы. Однако он проходил еще по нескольких делам, поэтому было принято решение наказать его тюремным сроком на 13 лет", - сообщила РИА Новости судья Корнелия Вырлан, рассматривавшая это дело.

  "Согласно статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Молдавии виновный приговорен к семи годам тюрьмы. Однако он проходил еще по нескольких делам, поэтому было принято решение наказать его тюремным сроком на 13 лет", - сообщила РИА Новости судья Корнелия Вырлан, рассматривавшая это дело.   

   

 • Procurorii vor șase ani de închisoare pentru un tânăr care a fost la Psihiatrie

  Procuratura sectorului Rîşcani al capitalei susţine acuzarea de stat în cauza penală de învinuire a tînărului care, în august 2012, a atacat cortegiul cancelarului german Angela Merkel. În acţiunile învinuitului, procurorii au reţinut comiterea infracţiunii de huliganism agravat şi vor solicita condamnarea acestuia la 6 ani de închisoare, anunță serviciul de presă al PG, printr-un comunicat de presă. Notăm că, inculpatul se află deja sub strajă, şi asta pentru că în iulie curent a fost condamnat de Curtea de Apel la 8 ani de detenţie pentru comiterea mai multor infracţiuni, printre care furturi şi jafuri.

  Procuratura sectorului Rîşcani al capitalei susţine acuzarea de stat în cauza penală de învinuire a tînărului care, în august 2012, a atacat cortegiul cancelarului german Angela Merkel. În acţiunile învinuitului, procurorii au reţinut comiterea infracţiunii de huliganism agravat şi vor solicita condamnarea acestuia la 6 ani de închisoare, anunță serviciul de presă al PG, printr-un comunicat de presă. Notăm că, inculpatul se află deja sub strajă, şi asta pentru că în iulie curent a fost condamnat de Curtea de Apel la 8 ani de detenţie pentru comiterea mai multor infracţiuni, printre care furturi şi jafuri.

  Astfel, prin cumul parţial de pedepse, procurorul a solicitat aplicarea în privinţa învinuitului a unei pedepse în total de 13 ani de detenţie.

  Verdictul în acest caz urmează să fie pronunţat vineri, 8 noiembrie 2013, ora 13:00, la Judecătoria sectorului Rîşcani din capitală (judecător Cornelia Vîrlan). Acuzarea de stat va fi susţinută de procurorul în Procuratura sectorului Rîşcani, Oleg Oala, mai anunță PG, care, de obicei însă nu anunță când au loc și alte ședințe de judecată, în care sunt implicați funcționari de stat, pasibili de a fi condamnați.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU