Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Кожокару Олга
Căutare avansată
foto: captura imagini video jurnaltv.md

Vascan Nina

Curtea Supremă de Justiţie Chişinău, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 17.08.1990

Conform Hotărârii nr. 809/36 din 12 decembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Parlamentului Republicii Moldova numirea doamnei Nina Vascan în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie, pînă la atingerea plafonului de vîrstă – 65 ani.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1304-III din 11 iunie 2003 reconfirmată în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 490-III din 5 februarie 2002 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Anul naşterii: 1958

Instruire/Diplome
1982 Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de drept

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

09.1975 - 06.1976 Laborant, şcoala-internat nr. 1 mun. Chişinău
07.1976 - 09.1977 Laborant, şcoala medie nr. 46 mun. Chişinău
08.1982 - 11.1983 Stagiar, procuratura raionului Suvorov

Data numirii în funcție: 17.08.1990

Conform Hotărârii nr. 809/36 din 12 decembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Parlamentului Republicii Moldova numirea doamnei Nina Vascan în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie, pînă la atingerea plafonului de vîrstă – 65 ani.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1304-III din 11 iunie 2003 reconfirmată în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 490-III din 5 februarie 2002 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Anul naşterii: 1958

Instruire/Diplome
1982 Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de drept

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

09.1975 - 06.1976 Laborant, şcoala-internat nr. 1 mun. Chişinău
07.1976 - 09.1977 Laborant, şcoala medie nr. 46 mun. Chişinău
08.1982 - 11.1983 Stagiar, procuratura raionului Suvorov

11.1983 – 07.1986 Ajutor al procurorului raionului Suvorov
07.1986 – 07.1987 Ajutor superior al procurorului raionului Suvorov
07.1987 – 07.1990 Procuror de secţie, Procuratura Generală
26.07.1990  Judecător la Judecătoria Supremă a RM, Hotărîrea nr. 197-XII
24.08.1996 Judecător, vicepreşedinte al Tribunalului Chişinău, Decret nr. 240
05.02.2002 Eliberată din funcţia de vicepreşedite al Tribunalului Chişinău în legătură cu expirarea împuternicirilor (Decret nr. 487-III)
05.02.2002 Numită în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 490-III)
11.06.2003 Se confirmă în calitate de judecător la Curtea de Apel Chişinău (Decret nr. 1304-III)
26.01.2006 Se decernează  "Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii" (Hot. CSM nr. 18/2)

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 85/10 din 28 iulie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de judecătorul Nina Vascan care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii nr. 157/13 din 31 ianuarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătoarea Nina Vascan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” trei hotărîri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Nina Vascan, au fost obiect de examinare la CtEDO.

POPOV (2) c. Moldovei, hotărîrea din 6.12.2005, cererea nr. 19960/04, violarea art. 6 (dreptul la un proces echitabil).
MACOVEI ş.a. c. Moldovei, hotărîrea din 25.04.2006, cererea nr. 19253/03 ş.a., violarea art. 6 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 al Protocolului adiţional (protecţia proprietăţii
B. c. Moldovei, hotărîrea din 16/07/2013, cererea nr. 61382/09, violarea art. 3 CEDO - omisiunea autorităţilor de a proteja reclamantul de violenţa fostului soţ; violarea art. 8 CEDO – emiterea unei decizii de către CSJ care a pus reclamantul în situaţia să fie supusă violenţei sau să-şi părăsească locuinţa.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Total cauze:
2011 - contestate 149, menținute 88, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 59%;
2012 - contestate 149, menținute 103, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 69%;
2013 - contestate 167, menținute 116, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 70%;
2014 au fost contestate 157 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 121, ceea ce constituie 77,07%;
2015 au fost contestate 161 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 130, ceea ce constituie 80,74%;
2016 au fost contestate 198 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 164, ceea ce constituie 82,82%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - examinate 538, casate 61 - 11%;
2012 - examinate 516, casate 56 - 11%;
2013 - examinate 500, casate 51 - 10%;
2014, din 494 de cauze examinate, 36 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7.28%;
2015, din 521 de cauze examinate, 31 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5.95%;
2016, din 621 de cauze examinate, 34 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5.47%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
În conformitate cu Hotărârea nr. 108/18 din 29 septembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Vascan Nina pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova.

Prin Hotărârea Nr. 85/10 din 28 iulie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 92 de puncte.

Potrivit Hotărâriii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 738/30 din 01 noiembrie 2016, se consideră compatibili cu interesele funcţiei publice judecătorii Vascan Nina Gheorghe (Curtea de Apel Chișinău) și Ghencea Constantin Ilie (Judecătoria Cantemir).

Prin Hotărârea nr. 157/13 din 31 ianuarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 76 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 686/27 din 29 septembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii i-a conferit titlului onorific ”Veteran al sistemului judiciar”.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 829-VII din 18.10.2013 i s-a conferit Ordinul ”Gloria Muncii”.

Conform Hotărârii nr. 436/27 din 28 septembrie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care a confirmat gradul I (întîi) de calificare.

Se decernează "Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii" prin Hotărârea CSM nr. 18/2 din 21 ianuarie 2006.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 240/12 din 08 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție Nina Vascan și Elena Cobzac pentru participare la vizita de studiu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ce va avea loc în perioada 04-08 iunie 2018 la Strasbourg, Franța.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 85/10 din 28 iulie 2017 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, Hotărârile adoptate de judecătorul Nina Vascan care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu s-au atestat.

Conform Hotărîrii nr. 157/13 din 31 ianuarie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, dosarele examinate de judecătoarea Nina Vascan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” trei hotărîri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Nina Vascan, au fost obiect de examinare la CtEDO.

POPOV (2) c. Moldovei, hotărîrea din 6.12.2005, cererea nr. 19960/04, violarea art. 6 (dreptul la un proces echitabil).
MACOVEI ş.a. c. Moldovei, hotărîrea din 25.04.2006, cererea nr. 19253/03 ş.a., violarea art. 6 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 al Protocolului adiţional (protecţia proprietăţii
B. c. Moldovei, hotărîrea din 16/07/2013, cererea nr. 61382/09, violarea art. 3 CEDO - omisiunea autorităţilor de a proteja reclamantul de violenţa fostului soţ; violarea art. 8 CEDO – emiterea unei decizii de către CSJ care a pus reclamantul în situaţia să fie supusă violenţei sau să-şi părăsească locuinţa.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
Total cauze:
2011 - contestate 149, menținute 88, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 59%;
2012 - contestate 149, menținute 103, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 69%;
2013 - contestate 167, menținute 116, procentajul hotărîrilor menținute din cele contestate - 70%;
2014 au fost contestate 157 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 121, ceea ce constituie 77,07%;
2015 au fost contestate 161 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 130, ceea ce constituie 80,74%;
2016 au fost contestate 198 de hotărâri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 164, ceea ce constituie 82,82%.

Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - examinate 538, casate 61 - 11%;
2012 - examinate 516, casate 56 - 11%;
2013 - examinate 500, casate 51 - 10%;
2014, din 494 de cauze examinate, 36 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 7.28%;
2015, din 521 de cauze examinate, 31 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5.95%;
2016, din 621 de cauze examinate, 34 hotărâri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5.47%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
În conformitate cu Hotărârea nr. 108/18 din 29 septembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Vascan Nina pentru participare la concursul pentru suplinirea prin transfer a funcţiei de judecător la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova.

Prin Hotărârea Nr. 85/10 din 28 iulie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Excelent acumulând un total de 92 de puncte.

Potrivit Hotărâriii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 738/30 din 01 noiembrie 2016, se consideră compatibili cu interesele funcţiei publice judecătorii Vascan Nina Gheorghe (Curtea de Apel Chișinău) și Ghencea Constantin Ilie (Judecătoria Cantemir).

Prin Hotărârea nr. 157/13 din 31 ianuarie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 76 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 686/27 din 29 septembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii i-a conferit titlului onorific ”Veteran al sistemului judiciar”.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 829-VII din 18.10.2013 i s-a conferit Ordinul ”Gloria Muncii”.

Conform Hotărârii nr. 436/27 din 28 septembrie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care a confirmat gradul I (întîi) de calificare.

Se decernează "Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii" prin Hotărârea CSM nr. 18/2 din 21 ianuarie 2006.

Activități extrajudiciare
Prin Hotărârea nr. 240/12 din 08 mai 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție Nina Vascan și Elena Cobzac pentru participare la vizita de studiu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ce va avea loc în perioada 04-08 iunie 2018 la Strasbourg, Franța.

 

Hotărârea nr. 240/12 din 08 mai 2018

Hotărârea nr. 809/36 din 12 decembrie 2017

Hotărârea nr. 108/18 din 29 septembrie 2017

Hotărârea nr. 85/10 din 28 iulie 2017

Hotărîrea nr. 157/13 din 31 ianuarie 2014

Cauze CtEDO Vascan N.

Hotărîrea nr. 686/27 din 29 septembrie 2015

Hotărârea nr. 738/30 din 01 noiembrie 2016

In conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 85/10 din 28 iulie 2017, ”pentru perioada de raportare, în privinţa judecătorului Nina Vascan a fost intentată o procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunţată hotărârea nr. 54/16 din 18 noiembrie 2016, prin care a fost încetată procedura disciplinară pe motiv că nu a fost comisă o abatare disciplinară”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 157/13 din 31 ianuarie 2014, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Vascan Nina".

Prin Hotărârea nr. 37/4 din 12 Aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestația dерusă de сătrе cet. Cuznețova Lucia și a menținut Hotărârea Nr. З15/11 din 02 Noiembrie 2018 a Completului de ехаmiпаrе а contestațiilor Nr. 1, emisă în рrivința acțiunilor judecătorului Nina Vascan de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 17/1 din 25 Ianuarie 2019, Completul de Admisibilitate a respins са neîntemeiată contestația declarată de Sorochin Iurii, împotriva Deciziei Instecției Judiciare nr. 1025s-1310p/m din 02 Noiembrie 2018 de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorilor Sîrcu Iulia, Visternicean Dumitru, Stratulat Galina, Craiu Nicolae, Vascan Nina care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 315/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată contestaţia declarată de către cet. Cuzneţova Lucia împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr.634s-857p/m din 11 iulie 2018, de respingere a sesizării privitor la faptele judecătorului Curţii Supreme de Justiţie, Vascan Nina, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 31/7 din 14 Septembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Cuznețova Luiza şi se menţine Hotărârea nr. 182/6 din 18 mai 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emise în privinţa judecătorului Vascan Nina de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 182/6 din 18 Mai 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Cuzneţova Lucia împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 12 ianuarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Cuzneţova Lucia cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Curţii de Apel Chişinău, Vascan Nina.

Conform Hotărârii nr. 14/2 din 20 ianurie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet Tamara Velesco împotriva deciziei Inspecției judiciare din 20 octombrie 2016 de respingere a sesizării acesteia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curții de Apel Chișinău, Nina Vascan.

Prin Hotărârea nr. 54/16 din 18 noiembrie 2016, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecatorului Curții de Apel Chişinău, Vascan Nina, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. Potrivit Hotărârii nr. nr. 466/22 din 11 iulie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, ca lipsită de temei, contestaţia depusă de Alexandru Ternovschi, administratorul SRL ”Kohav Simha”, împotriva Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 54/16 din 18 noiembrie 2016. 

Prin Hotărîrea nr. 186/16 din 22 iulie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Sahanovschi Sergiu împotriva deciziei Inspecției judiciare din 26 ianuarie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 18 ianuarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Moscalciuc Galina și a Curții de Apel Chișinău, Vascan Nina, Bostan Angela și Negru Veronica.

Potrivit Hotărîrii nr. 108/9 din 15 aprilie 2015, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Ternovschi Alexandru împotriva deciziei Inspecției judiciare din 26 octombrie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 19 octombrie, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Comerciale de Circumscripție, Orîndas Victor și a Curții de Apel Chișinău, Vascan Nina, Ciugureanu Mihail și Negru Veronica.

Prin Hotărîrea nr. 63/5 din 18 martie 2016, Completul de admisibilitate  Nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Frund Nicolae împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 17 august 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Frunza Nicolae privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc și Nina Arabadji, judecătorii Curții de Apel Chișinău, Nina Vascan, Iurie Cotruță și Eugeniu Clim, și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Valeriu Doagă, Galina Stratulat, Ion Druță.  

La 30 martie 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea cet. Valeriu Cotiuba, care și-a expus dezacordul cu decizia Curții de Apel Chișinău din 07 mai 2014 și încheierea Curții Supreme de Justiție din 13 august 2014 cerînd revizuirea acestor judecatoresti. Prin Hotărîrea nr. 88/15 din 26 iunie 2015, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Valeriu Coțiuba privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curții de Apel Chișinău, Vascan Nina, Clim Eugeniu, Traciuc Nina și a Curții Supreme de Justiție, Svetlana Novac, Tatiana Vieru, Oleg Sternioală. 

Completul de adimisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar prin Hotărîrea nr. 28/4 din 30 martie 2015 a respins contestaţia depusă de cet. Andrei Paraschiv împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 136 p/m din 13 februarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de cet. Paraschiv Andrei privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de: judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chişinău Alexandru Gafton, judecătorii Curţii de Apel Chişinău Nina Vascan, Eugeniu Clim, Iurie Cotruţă şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie Iulia Sîrcu, Iuliana Oprea, Iurie Bejenaru. În petiţie se invocă că, instanţa de apel nu a specificat în decizia sa că, conform art. 19 al Legii privind protecţia consumatorilor, S.A. „Moldtelecom" este obligată, iar consumatorii au dreptul, de a fi informaţi despre serviciile oferite pentru a face o alegere.

Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărîrea nr. 9/3 din 20 februarie 2015 a respins contestația depusă de Cataraniuc Ion împotriva deciziei Inspecției Judiciare nr. 148 p/m din 22 ianuarie 2015 adoptată în urma examinării sesizării depusă de Cataraniuc Ion privitor la acțiunile care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Curții de Apel Vascan Nina, Clim Eugeniu și Cotruță Iurie. În opinia autorului sesizării, judecătorii menționați au procedat neprofesional, ilegal și au dat dovadă de atitudine părtinitoare încălcînd grav normele legale conținute în art. 1 alin. (3) și art. 15 alin. (2) din Legea cu privire la statul Judecătorului; art. 3 alin. (1) din Codul de etcică al judecătorului; art. 6 alin. (1) din Convenția Europeana pentru apărarea drepurilor omului și libertăților fundamentale.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 41 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 41 de petiţii, toate fiind neîntemeiate.

In conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 85/10 din 28 iulie 2017, ”pentru perioada de raportare, în privinţa judecătorului Nina Vascan a fost intentată o procedură disciplinară, respectiv, a fost pronunţată hotărârea nr. 54/16 din 18 noiembrie 2016, prin care a fost încetată procedura disciplinară pe motiv că nu a fost comisă o abatare disciplinară”.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 157/13 din 31 ianuarie 2014, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Vascan Nina".

Prin Hotărârea nr. 37/4 din 12 Aprilie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestația dерusă de сătrе cet. Cuznețova Lucia și a menținut Hotărârea Nr. З15/11 din 02 Noiembrie 2018 a Completului de ехаmiпаrе а contestațiilor Nr. 1, emisă în рrivința acțiunilor judecătorului Nina Vascan de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 17/1 din 25 Ianuarie 2019, Completul de Admisibilitate a respins са neîntemeiată contestația declarată de Sorochin Iurii, împotriva Deciziei Instecției Judiciare nr. 1025s-1310p/m din 02 Noiembrie 2018 de respingere a sesizării acesteia privitor la faptele judecătorilor Sîrcu Iulia, Visternicean Dumitru, Stratulat Galina, Craiu Nicolae, Vascan Nina care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 315/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de contestaţie al Colegiului disciplinar a respins ca neîntemeiată contestaţia declarată de către cet. Cuzneţova Lucia împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr.634s-857p/m din 11 iulie 2018, de respingere a sesizării privitor la faptele judecătorului Curţii Supreme de Justiţie, Vascan Nina, care pot constitui abateri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 31/7 din 14 Septembrie 2018, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de Cuznețova Luiza şi se menţine Hotărârea nr. 182/6 din 18 mai 2018 a Completului de admisibilitate nr.1, emise în privinţa judecătorului Vascan Nina de la Curtea de Apel Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 182/6 din 18 Mai 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Cuzneţova Lucia împotriva deciziei Inspecţiei judiciare din 12 ianuarie 2018, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Cuzneţova Lucia cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Curţii de Apel Chişinău, Vascan Nina.

Conform Hotărârii nr. 14/2 din 20 ianurie 2017, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet Tamara Velesco împotriva deciziei Inspecției judiciare din 20 octombrie 2016 de respingere a sesizării acesteia privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Curții de Apel Chișinău, Nina Vascan.

Prin Hotărârea nr. 54/16 din 18 noiembrie 2016, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în privința judecatorului Curții de Apel Chişinău, Vascan Nina, pe motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară. Potrivit Hotărârii nr. nr. 466/22 din 11 iulie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, ca lipsită de temei, contestaţia depusă de Alexandru Ternovschi, administratorul SRL ”Kohav Simha”, împotriva Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 54/16 din 18 noiembrie 2016. 

Prin Hotărîrea nr. 186/16 din 22 iulie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Sahanovschi Sergiu împotriva deciziei Inspecției judiciare din 26 ianuarie 2016 de respingere a sesizării acestuia din 18 ianuarie 2016, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău, Moscalciuc Galina și a Curții de Apel Chișinău, Vascan Nina, Bostan Angela și Negru Veronica.

Potrivit Hotărîrii nr. 108/9 din 15 aprilie 2015, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de cet.Ternovschi Alexandru împotriva deciziei Inspecției judiciare din 26 octombrie 2015 de respingere a sesizării acestuia din 19 octombrie, privind tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Judecătoriei Comerciale de Circumscripție, Orîndas Victor și a Curții de Apel Chișinău, Vascan Nina, Ciugureanu Mihail și Negru Veronica.

Prin Hotărîrea nr. 63/5 din 18 martie 2016, Completul de admisibilitate  Nr. 1 al Colegiului Disciplinar a respins contestația depusă de Frund Nicolae împotriva deciziei Inspecției Judiciare din 17 august 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de Frunza Nicolae privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc și Nina Arabadji, judecătorii Curții de Apel Chișinău, Nina Vascan, Iurie Cotruță și Eugeniu Clim, și judecătorii Curții Supreme de Justiție, Valeriu Doagă, Galina Stratulat, Ion Druță.  

La 30 martie 2015 în adresa Consiliului Superior al Magistraturii a parvenit sesizarea cet. Valeriu Cotiuba, care și-a expus dezacordul cu decizia Curții de Apel Chișinău din 07 mai 2014 și încheierea Curții Supreme de Justiție din 13 august 2014 cerînd revizuirea acestor judecatoresti. Prin Hotărîrea nr. 88/15 din 26 iunie 2015, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Valeriu Coțiuba privind atragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curții de Apel Chișinău, Vascan Nina, Clim Eugeniu, Traciuc Nina și a Curții Supreme de Justiție, Svetlana Novac, Tatiana Vieru, Oleg Sternioală. 

Completul de adimisibilitate nr. 1 al Colegiului disciplinar prin Hotărîrea nr. 28/4 din 30 martie 2015 a respins contestaţia depusă de cet. Andrei Paraschiv împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare nr. 136 p/m din 13 februarie 2015, adoptată în urma examinării sesizării depuse de cet. Paraschiv Andrei privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de: judecătorul Judecătoriei Centru mun. Chişinău Alexandru Gafton, judecătorii Curţii de Apel Chişinău Nina Vascan, Eugeniu Clim, Iurie Cotruţă şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie Iulia Sîrcu, Iuliana Oprea, Iurie Bejenaru. În petiţie se invocă că, instanţa de apel nu a specificat în decizia sa că, conform art. 19 al Legii privind protecţia consumatorilor, S.A. „Moldtelecom" este obligată, iar consumatorii au dreptul, de a fi informaţi despre serviciile oferite pentru a face o alegere.

Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărîrea nr. 9/3 din 20 februarie 2015 a respins contestația depusă de Cataraniuc Ion împotriva deciziei Inspecției Judiciare nr. 148 p/m din 22 ianuarie 2015 adoptată în urma examinării sesizării depusă de Cataraniuc Ion privitor la acțiunile care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorii Curții de Apel Vascan Nina, Clim Eugeniu și Cotruță Iurie. În opinia autorului sesizării, judecătorii menționați au procedat neprofesional, ilegal și au dat dovadă de atitudine părtinitoare încălcînd grav normele legale conținute în art. 1 alin. (3) și art. 15 alin. (2) din Legea cu privire la statul Judecătorului; art. 3 alin. (1) din Codul de etcică al judecătorului; art. 6 alin. (1) din Convenția Europeana pentru apărarea drepurilor omului și libertăților fundamentale.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 41 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 41 de petiţii, toate fiind neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 37/4 din 12 Aprilie 2019

Hotărârea nr.34/1 din 25 Ianuarie 2019

Hotărârea nr.17/1 din 25 Ianuarie 2019

Hotărârea nr. 315/11 din 02 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 31/7 din 14 Septembrie 2018

Hotărârea nr. 182/6 din 18 Mai 2018

Hotărârea nr. 466/22 din 11 iulie 2017

Hotărârea nr. 14/2 din 20 ianurie 2017

Hotărîrea nr. 9/3 din 20 februarie 2015

Hotărîrea nr. 28/4 din 30 martie 2015

Hotărîrea nr. 88/15 din 26 iunie 2015

Hotărîrea nr. 63/5 din 18 martie 2016

Hotărîrea nr. 108/9 din 15 aprilie 2016

Hotărîrea nr. 186/16 din 22 iulie 2016

Hotărârea nr. 54/16 din 18 noiembrie 2016

Știri
 • Numiri la CSJ, CSM și CSP. Cine sunt cei pentru care Parlamentul și-a dat votul

  Curtea Supremă de Justiție (CSJ) are un judecător nou, numit în funcție de către Parlament. Este vorba de magistrata Nina Vascan. La fel, deputații au votat și pentru candidatura lui Oleg Sternioală, pentru a ocupa funcția de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al CSJ.

  Nina Vascan a fost promovată din funcția de magistrat la Curtea de Apel Chișinău. Aceasta îl înlocuiește pe judecătorul Ghenadie Nicolaev, care și-a dat demisia. La rândul său, judecătorul CSJ, Oleg Sternioală, a fost numit de Parlament ca vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ, după ce magistrata Valentina Clevadî a demisionat din cauza unor probleme de sănătate.

  Curtea Supremă de Justiție (CSJ) are un judecător nou, numit în funcție de către Parlament. Este vorba de magistrata Nina Vascan. La fel, deputații au votat și pentru candidatura lui Oleg Sternioală, pentru a ocupa funcția de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al CSJ.

  Nina Vascan a fost promovată din funcția de magistrat la Curtea de Apel Chișinău. Aceasta îl înlocuiește pe judecătorul Ghenadie Nicolaev, care și-a dat demisia. La rândul său, judecătorul CSJ, Oleg Sternioală, a fost numit de Parlament ca vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ, după ce magistrata Valentina Clevadî a demisionat din cauza unor probleme de sănătate.

  Tot în ședința de astăzi, Parlamentul a numit în funcție trei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și un membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

  În componența CSM, din rândul profesorilor de drept titulari, au fost promovați:

  Mariana Grama (Timotin);
  Ian Postu;
  Serghei Țurcanu.

  Conform legii, CSM este constituit din 12 membri. Jumătate dintre ei sunt selectați din rândul judecătorilor, inclusiv 2 membri supleanţi. Aceștia sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor și trebuie să reprezinte toate nivelurile instanţelor judecătoreşti. Totodată, trei sunt aleși din rândul profesorilor de drept titulari, selectaţi de către Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului și aleși de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor. Membrii CSM din rândul profesorilor de drept titulari nu pot fi aleşi pentru două mandate consecutive. Din componenţa CSM mai fac parte Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul Justiţiei şi Procurorul General. Aceștia sunt membri de drept.

  Totodată, Parlamentul a numit candidatura Liliei Mărgineanu în calitate de membru al CSP din partea societății civile. Pentru Conform Legii cu privire la Procuratură, CSP este constituit din 12 membri. Din CSP fac parte de drept Procurorul General, procurorul-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, președintele CSM și ministrul Justiției. De asemenea, cinci membri sunt aleși de către Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor în funcție, prin vot secret, direct și liber exprimat, după cum urmează:

  un membru din rândul procurorilor Procuraturii Generale;
  patru membri din rândul procurorilor de la procuraturile teritoriale și de la cele specializate.

  În același timp, trei membri ai CSP sunt aleși prin concurs din rândul societății civile, după cum urmează: unul de către Președintele Republicii, unul de către Parlament și unul de către Academia de Științe a Moldovei. Candidații din partea societății civile trebuie să aibă studii superioare juridice și experiență în domeniul dreptului de cel puțin 3 ani.

  Sursa: bizlaw.md

   

 • Numiri la CSJ. Cine a fost promovat în funcție

  Curtea Supremă de Justiție (CSJ) ar putea avea un nou judecător. În ședința de astăzi, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat candidatura judecătoarei de la Curtea de Apel Chișinău, Nina Vascan, pentru a fi promovată în funcție. Candidatura Ninei Vascan urmează a fi propusă Parlamentului pentru aprobare.

  Postul de judecător la CSJ a devenit vacant, după ce la începutul lunii noiembrie magistratul Ghenadie Nicolaev și-a dat demisia. Acesta a depus cererea de demisia din motive personale, în baza art. 25 lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului, în care se menționează că magistratul este eliberat din funcție de organul care l-a numit în cazul depunerii cererii de demisie.

  Curtea Supremă de Justiție (CSJ) ar putea avea un nou judecător. În ședința de astăzi, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat candidatura judecătoarei de la Curtea de Apel Chișinău, Nina Vascan, pentru a fi promovată în funcție. Candidatura Ninei Vascan urmează a fi propusă Parlamentului pentru aprobare.

  Postul de judecător la CSJ a devenit vacant, după ce la începutul lunii noiembrie magistratul Ghenadie Nicolaev și-a dat demisia. Acesta a depus cererea de demisia din motive personale, în baza art. 25 lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului, în care se menționează că magistratul este eliberat din funcție de organul care l-a numit în cazul depunerii cererii de demisie.

  La fel, în ședința de astăzi, CSM a acceptat candidatura judecătorului CSJ, Oleg Sternioală, de a ocupa postul de vicepreședinte al Colegiului civil și de contencios administrativ. CSM va înainta propunerea Parlamentului pentru aprobare. Această funcție a rămas vacantă după ce Valentina Clevadî a demisionat din funcția de judecător, vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție. Magistrata a decis să se retragă din cauza unor probleme de sănătate.
  Sursa: bizlaw.md

 • Un judecător nou la Curtea Supremă de Justiție? Cine ar putea fi acesta

  În cadrul ședinței de marți, 12 decembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmează să decidă cine va ocupa funcția vacantă de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). La concursul pentru ocuparea acestei funcții s-a înscris un singur candidat – Nina Vascan, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău.

  Activitatea acesteia a fost apreciată de Colegiul de evaluare cu calificativul „excelent”, iar Colegiul de selecție i-a dat 93 de puncte.

  Nina Vascan este judecător la Apel încă din 2003, iar în 2006 a primit „Diploma de Onoare a CSM”. În anul 2013, magistrata a primit Ordinul „Gloria Muncii” din partea președintelui țării de atunci, Nicolae Timofti.

  În cadrul ședinței de marți, 12 decembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmează să decidă cine va ocupa funcția vacantă de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). La concursul pentru ocuparea acestei funcții s-a înscris un singur candidat – Nina Vascan, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău.

  Activitatea acesteia a fost apreciată de Colegiul de evaluare cu calificativul „excelent”, iar Colegiul de selecție i-a dat 93 de puncte.

  Nina Vascan este judecător la Apel încă din 2003, iar în 2006 a primit „Diploma de Onoare a CSM”. În anul 2013, magistrata a primit Ordinul „Gloria Muncii” din partea președintelui țării de atunci, Nicolae Timofti.

  Potrivit informaţiilor plasate pe pagina „Juriştii pentru drepturile omului” trei hotărâri ale completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Nina Vascan, au fost obiect de examinare la CtEDO.

  POPOV (2) c. Moldovei, hotărârea din 6.12.2005, cererea nr. 19960/04, violarea art. 6 (dreptul la un proces echitabil).
  MACOVEI ş.a. c. Moldovei, hotărârea din 25.04.2006, cererea nr. 19253/03 ş.a., violarea art. 6 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 al Protocolului adiţional (protecţia proprietăţii B. c. Moldovei, hotărârea din 16/07/2013, cererea nr. 61382/09, violarea art. 3 CEDO – omisiunea autorităţilor de a proteja reclamantul de violenţa fostului soţ; violarea art. 8 CEDO – emiterea unei decizii de către CSJ care a pus reclamantul în situaţia să fie supusă violenţei sau să-şi părăsească locuinţa.

  Potrivit declarației de venituri și proprietăți pentru anul 2016, Nina Vascan indică un venit obţinut la locul de muncă de bază de 290.230 de lei, precum și o pensie de 206.171 de lei și alți 27.815 lei obținuți din depuneri la instituțiile financiare. Magistrata declară trei terenuri agricole și o casă de locuit în raionul Râșcani, obținute în naul 2014 prin moștenire. Familia Vascan deține un apartament cu suprafața de 121,80 m.p., cumpărat în anul 2014.

  Tot în ședința de marți, membrii CSM vor decide dacă vor propune sau nu pe Oleg Sternioală la funcția de vicepreședinte al Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiție. Menționăm că și la acest concurs s-a înscris un singur candidat.

  Sternioală, judecător la Curtea Supremă de Justiție, a obținut de la Colegiul de Evaluare – 123 de puncte, iar activitatea sa a fost apreciată de Colegiul de evaluare cu calificativul „excelent”.

  Prin Hotărîrea Parlamentului RM nr. 6 din 14 februarie 2014, Oleg Sternioală a fost numit în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie, până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. Conform Hotărârii nr. 780/32 din 22 noiembrie 2016,  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a desemnat în calitate de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii  pe Sternioală, judecător la Curtea Supremă de Justiție, pe un termen de 4 ani.

  Potrivit declarației de venituri și proprietăți pentru anul 2016, magistratul indică un venit obținut de la locul de muncă de bază de 213.422 de lei și indemnizații de 96.773 de lei. Totodată, acesta declară că are o casă de locuit cu o suprafață de 120 m.p., un apartament cu suprafața de 44,7 m.p. și un garaj, obținute drept moștenire. Acesta mai declară trei terenuri intravilane și un alt apartament cu suprafața 71,5 m.p., cu act de primire-predare din anul 2017. Sternioală conduce două automobile: Skoda Superb (an. fab. 2016) și o KIA Sportage (an. fab. 2013).

  Amintim că la 2 iunie 2016, Ziarul de Gardă a scris un articol despre „proprietățile ascunse” ale magistratului Sternioală.

  „Oleg Sternioală, judecătorul promovat suspect, acum doi ani, de la Judecătoria Buiucani direct la Curtea Supremă de Justiţie, trăieşte într-un imobil de lux, care valorează peste 7 milioane de lei la preţul de piaţă. Casa nu se regăseşte însă în declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale magistratului, fiind înregistrată pe numele părinţilor săi, pensionari, care au trăit însă toată viaţa la Floreşti. Mama judecătorului, care, după decesul soţului, a devenit singura proprietară a impozantului edificiu, este profesoară de limba română la liceul din localitatea natală”, scria atunci ZdG.
  sursa: zdg.md

 • Un singur candidat pentru funcția vacantă de judecător la Curtea Supremă de Justiție

  Consiliul Superior al Magistraturii urmează să decidă, în ședința din 12 decembrie, pe cine va propune în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Un singur magistrat și-a depus candidatura pentru acest loc vacant. Este vorba de judecătoarea Nina Vascan de la Curtea de Apel Chișinău. Activitatea acesteia a fost apreciată de Colegiul de evaluare cu calificativul ”excelent”, iar Colegiul de selecție i-a dat 93 de puncte.

  Nina Vascan este judecător la Apel încă din 2003, iar în 2006 a primit ”Diploma de Onoare a CSM”. În anul 2013, magistrata a primit Ordinul ”Gloria Muncii” din partea președintelui țării de atunci, Nicolae Timofti.

  Consiliul Superior al Magistraturii urmează să decidă, în ședința din 12 decembrie, pe cine va propune în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Un singur magistrat și-a depus candidatura pentru acest loc vacant. Este vorba de judecătoarea Nina Vascan de la Curtea de Apel Chișinău. Activitatea acesteia a fost apreciată de Colegiul de evaluare cu calificativul ”excelent”, iar Colegiul de selecție i-a dat 93 de puncte.

  Nina Vascan este judecător la Apel încă din 2003, iar în 2006 a primit ”Diploma de Onoare a CSM”. În anul 2013, magistrata a primit Ordinul ”Gloria Muncii” din partea președintelui țării de atunci, Nicolae Timofti.

  Tot în ședința de marți, membrii CSM vor decide pe cine vor propune la funcția de vicepreședinte al Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiție. Și aici este un singur pretendent – Oleg Sternioală, judecător la Curtea Supremă de Justiție. Activitatea acestuia a fost apreciată cu ”excelent”, iar Colegiul de selecție i-a dat 123 de puncte. Sternioală a fost numit judecător la CSJ în anul 2014. Din 2016 acesta este și membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii. În acest an, magistratul a primit ”Diploma de onoare a CSM”.
  Sursa: bizlaw.md

 • Amânare în cazul dosaruluI „Norma”

  Completul de judecători format din Tamara Pelin, Nina Vascan şi Ana Panov a dispus astăzi amânarea şedinţei de judecată la solicitarea avocatului firmei Norma, care a cerut timp pentru a se pregăti de expunerile verbale. Deşi reprezentantul ministerului Justiţiei, care este intervenient în acest proces, a declarat că se încearcă tergiversarea dosarului, acest argument nu a fost luat în calcul.

  Completul de judecători format din Tamara Pelin, Nina Vascan şi Ana Panov a dispus astăzi amânarea şedinţei de judecată la solicitarea avocatului firmei Norma, care a cerut timp pentru a se pregăti de expunerile verbale. Deşi reprezentantul ministerului Justiţiei, care este intervenient în acest proces, a declarat că se încearcă tergiversarea dosarului, acest argument nu a fost luat în calcul.

  Una dintre cele trei magistrate care examinează cazul, şi anume Marina Anton, a fost înlocuită peste noapte cu judecătoarea Nina Vascan. Potrivit unei scrisori venite pe adresa redacţiei noastre, în care se face referire la informaţii din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, Nina Vascan ar avea rolul de a acţiona în favoarea avocatului Victor Berlinski, cel care dirijează acţiunile firmei Norma. Judecătoarea nu a comentat deocamdată acuzaţiile. Contactat de Jurnal TV, Berlinschi a declarat că nu o cunoaşte pe Nina Vascan. Am încercat să aflăm de la preşedintele completului de judecători Tamara Pelin cine a luat decizia să o înlocuiască pe magistrata Marina Anton, dar nu ne-a oferit multe detalii. 

 • Награды Тимофти: каждый пятый - юрист, а каждый девятый - судья

  Деятели экономики, сельского хозяйства, культуры, вооруженных сил получили награды из рук президента Молдовы. Николай Тимофти удостоил государственных наград группу граждан в знак высокой оценки их заслуг перед государством, за плодотворный труд в соответствующих областях деятельности и высокое профессиональное мастерство.

  Деятели экономики, сельского хозяйства, культуры, вооруженных сил получили награды из рук президента Молдовы. Николай Тимофти удостоил государственных наград группу граждан в знак высокой оценки их заслуг перед государством, за плодотворный труд в соответствующих областях деятельности и высокое профессиональное мастерство.

   

 • Decoraţi azi de şeful statului: 7 din 65 sunt judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi, 8 noiembrie a.c., la Reședința de stat, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă prodigioasă în domeniile respective de activitate şi înaltă măiestrie profesională, distincţii de stat unui grup de cetățeni.
  Ordinul „Gloria Muncii” VASCAN Nina, judecător la Curtea de Apel Chişinău.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi, 8 noiembrie a.c., la Reședința de stat, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă prodigioasă în domeniile respective de activitate şi înaltă măiestrie profesională, distincţii de stat unui grup de cetățeni.
  Ordinul „Gloria Muncii” VASCAN Nina, judecător la Curtea de Apel Chişinău.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU