Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Clevadî Natalia
Căutare avansată

Veleva Nina

Curtea de Apel Cahul, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 13.05.2008

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1582-VII din 20 mai 2015 numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 647-VII din 23 mai 2013 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1653- IV din 13 mai 2008 numită în funcția de judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de cinci ani.

Data numirii în funcție: 13.05.2008

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1582-VII din 20 mai 2015 numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 647-VII din 23 mai 2013 numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1653- IV din 13 mai 2008 numită în funcția de judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de cinci ani.

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
20 mai 2008 - 2014 - judecător la Judecătoria Cahul
23.05.2013 - numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 17/2 din 13 mai 2016, hotărârile adoptate de judecătorul Veleva Nina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 2/1 din 05 aprilie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Nina Veleva, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2013 au fost contestate 101 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 54 de hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 53,46%;
2014 au fost contestate 102 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 54 de hotărîri/mcheieri, ceea ce constituie 52,94%;
2015 (pînă în luna mai) au fost contestate 63 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 36 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 57,14%;
2015 (începînd cu luna mai în calitate de judecător al Curții de Apel) a fost contestată 1 hotărîre/sentinţă/încheiere, fiind menţinută 1 hotărîre/sentinţă/încheiere, ceea ce constituie 100%.
Informaţia privind hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2013, din 491 cauze examinate, 40 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,14%;
2014, din 495 cauze examinate, 47 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,49%;
2015 (pînă în luna mai), din 283 de cauze examinate, 28 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,89%;
2015 (începînd cu luna mai în calitate de judecător al Curții de Apel) din 64 de cauze examinate, 0 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

Procentajul hotărîrilor casate din cele contestate pe cauze civile pentru perioada anilor 2008 - 2012 este 22,35%, respectiv 12 casate din 55 contestate. Pe cauze penale procentajul sentințelor casate constituie 42,91%, astfel 20 casate din 44 contestate.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 754/33 din 14 noiembrie 2017, se consideră compatibili cu interesele funcției de judecător Veleva Nina Nicolae, Costin Nicolai Vasile, Lupașco Lilia Vasile și Stratan Vitalie Gheorghe.

Prin Hotărârea nr. 17/2 din 13 mai 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 76 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 65/8 din 15 octombrie 2014, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis judecătorul Judecătoriei Cahul, Veleva Nina, la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la o instanţă superioară.

Prin Hotărârea nr. 2/1 din 05 aprilie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 90 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 428/21 din 16 Octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul III (trei) de calificare judecătorilor Silvia Gîrbu și Nina Veleva.

Prin Hotărârea nr. 437/27 din 28 septembrie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărîrii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 17/2 din 13 mai 2016, hotărârile adoptate de judecătorul Veleva Nina, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 2/1 din 05 aprilie 2013 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile judecătoarei Nina Veleva, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2013 au fost contestate 101 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 54 de hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 53,46%;
2014 au fost contestate 102 hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 54 de hotărîri/mcheieri, ceea ce constituie 52,94%;
2015 (pînă în luna mai) au fost contestate 63 de hotărîri/sentinţe/încheieri, fiind menţinute 36 hotărîri/sentinţe/încheieri, ceea ce constituie 57,14%;
2015 (începînd cu luna mai în calitate de judecător al Curții de Apel) a fost contestată 1 hotărîre/sentinţă/încheiere, fiind menţinută 1 hotărîre/sentinţă/încheiere, ceea ce constituie 100%.
Informaţia privind hotărîrile/sentinţele/încheierile casate din cele examinate este următoarea:
2013, din 491 cauze examinate, 40 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 8,14%;
2014, din 495 cauze examinate, 47 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,49%;
2015 (pînă în luna mai), din 283 de cauze examinate, 28 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,89%;
2015 (începînd cu luna mai în calitate de judecător al Curții de Apel) din 64 de cauze examinate, 0 hotărîri/sentinţe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

Procentajul hotărîrilor casate din cele contestate pe cauze civile pentru perioada anilor 2008 - 2012 este 22,35%, respectiv 12 casate din 55 contestate. Pe cauze penale procentajul sentințelor casate constituie 42,91%, astfel 20 casate din 44 contestate.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 754/33 din 14 noiembrie 2017, se consideră compatibili cu interesele funcției de judecător Veleva Nina Nicolae, Costin Nicolai Vasile, Lupașco Lilia Vasile și Stratan Vitalie Gheorghe.

Prin Hotărârea nr. 17/2 din 13 mai 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 76 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 65/8 din 15 octombrie 2014, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis judecătorul Judecătoriei Cahul, Veleva Nina, la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la o instanţă superioară.

Prin Hotărârea nr. 2/1 din 05 aprilie 2013, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 90 de puncte.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 428/21 din 16 Octombrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul III (trei) de calificare judecătorilor Silvia Gîrbu și Nina Veleva.

Prin Hotărârea nr. 437/27 din 28 septembrie 2010 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare conform căreia i s-a acordat gradul IV (patru) de calificare.

 

Hotărârea nr. 428/21 din 16 Octombrie 2018

Hotărârea nr. 754/33 din 14 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 17/2 din 13 mai 2016

Hotărârea nr. 2/1 din 05 aprilie 2013

Hotărârea nr. 65/8 din 15 octombrie 2014

Hotărârea nr. 437/27 din 28 septembrie 2010

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 17/2 din 13 mai 2016"în perioada 2013-2015, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Nina Veleva".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 2/1 din 05 aprilie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătoarei Veleva Nina".

Potrivit Hotărârii nr. 65/5 din 18 martie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de dl Popovici Evghenii, reprezentant al SA ”Combinatul de Prelucrare a Lemnului", or. Taraclia, la data de 30.11.2015, privind dezacordul cu Decizia Inspecţiei Judiciare din 05.11.2015, prin care a fost respinsă sesizarea depusă de dl Popovici Evghenii, reprezentant al SA „Combinatul de Prelucrare a Lemnului" or. Taraclia la data de 23.10.2013, prin care solicita tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Cahul Movilă VitaIie, Dimitriadi Tatiana şi Veleva Nina.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013-2015, în privinţa judecătorului nu au fost depuse petiţii sau sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătoarei a fost depusă o singură petiție, neîntemeiată.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 17/2 din 13 mai 2016"în perioada 2013-2015, nu au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Nina Veleva".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 2/1 din 05 aprilie 2013, "de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate proceduri disciplinare privind activitatea judecătoarei Veleva Nina".

Potrivit Hotărârii nr. 65/5 din 18 martie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestaţia depusă de dl Popovici Evghenii, reprezentant al SA ”Combinatul de Prelucrare a Lemnului", or. Taraclia, la data de 30.11.2015, privind dezacordul cu Decizia Inspecţiei Judiciare din 05.11.2015, prin care a fost respinsă sesizarea depusă de dl Popovici Evghenii, reprezentant al SA „Combinatul de Prelucrare a Lemnului" or. Taraclia la data de 23.10.2013, prin care solicita tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor Curţii de Apel Cahul Movilă VitaIie, Dimitriadi Tatiana şi Veleva Nina.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în perioada anilor 2013-2015, în privinţa judecătorului nu au fost depuse petiţii sau sesizări.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătoarei a fost depusă o singură petiție, neîntemeiată.

 

Hotărârea nr. 65/5 din 18 martie 2016

Știri
 • Şeful statului a numit în funcţie 13 judecători

  Preşedintele Nicolae Timofti a semnat astăzi un decret de numire în funcţie, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a 13 judecători, a relatat pentru MOLDPRES Serviciul de presă al Preşedinţiei. Judecătorii au fost convocaţi în prealabil la Reşedinţa de stat, unde au avut o întrevedere cu şeful statului. Nicolae Timofti a decis numirile în urma unor discuţii separate cu fiecare magistrat. Preşedintele Nicolae Timofti le-a cerut judecătorilor să-şi facă onest meseria, astfel încît să fie restabilită încrederea cetăţenilor în actul justiţiei. Şeful statului a subliniat importanţa reformei sistemului judecătoresc, fapt care va permite eradicarea corupţiei. "Deoarece am prerogativa de a numi în funcţie judecătorii, voi exclude din sistem magistraţii care sfidează legea", a spus Nicolae Timofti.

  Preşedintele Nicolae Timofti a semnat astăzi un decret de numire în funcţie, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a 13 judecători, a relatat pentru MOLDPRES Serviciul de presă al Preşedinţiei. Judecătorii au fost convocaţi în prealabil la Reşedinţa de stat, unde au avut o întrevedere cu şeful statului. Nicolae Timofti a decis numirile în urma unor discuţii separate cu fiecare magistrat. Preşedintele Nicolae Timofti le-a cerut judecătorilor să-şi facă onest meseria, astfel încît să fie restabilită încrederea cetăţenilor în actul justiţiei. Şeful statului a subliniat importanţa reformei sistemului judecătoresc, fapt care va permite eradicarea corupţiei. "Deoarece am prerogativa de a numi în funcţie judecătorii, voi exclude din sistem magistraţii care sfidează legea", a spus Nicolae Timofti.

  La reuniune a participat Nichifor Corochii, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

 • Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность 13 судей

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность 13 судей, до достижения ими предельного возраста.
  Так, на должности судей были назначены:
  Ольга Кожокару - суд сектора Буюкань, муниципий Кишинэу;
  Кристина Кептя - суд Сынджерей;
  Виталие Которобай - суд Хынчешть;
  Сергей Димитриу - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;
  Людмила Холевицкая - суд Комрата;
  Марчел Жуганарь - суд Каларашь;
  Светлана Лазарь - суд Теленешть;
  Лилия Лупашко - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Лучия Лупашку - суд Дрокии;
  Ион Пыкалеу - суд Фэлешть;
  Юрие Потынга - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Виталие Стратан - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;
  Нина Велева - суд Кахула.

  Президент Республики Молдова Николае Тимофти подписал указ о назначении на должность 13 судей, до достижения ими предельного возраста.
  Так, на должности судей были назначены:
  Ольга Кожокару - суд сектора Буюкань, муниципий Кишинэу;
  Кристина Кептя - суд Сынджерей;
  Виталие Которобай - суд Хынчешть;
  Сергей Димитриу - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;
  Людмила Холевицкая - суд Комрата;
  Марчел Жуганарь - суд Каларашь;
  Светлана Лазарь - суд Теленешть;
  Лилия Лупашко - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Лучия Лупашку - суд Дрокии;
  Ион Пыкалеу - суд Фэлешть;
  Юрие Потынга - суд сектора Рышкань, муниципий Кишинэу;
  Виталие Стратан - суд сектора Ботаника, муниципий Кишинэу;
  Нина Велева - суд Кахула.

  Судьи предварительно встретились с президентом в Государственной резиденции. Николае Тимофти принял решение о назначении после отдельного обсуждения с каждым из них.Глава государства призвал судей честно исполнять свой долг с тем, чтобы восстановить доверие населения к системе правосудия. Он подчеркнул важность судебной реформы, которая позволит искоренить коррупцию. "Так как у меня есть полномочия назначать на должность судей, я исключу из системы тех из них, кто пренебрегает законом", - сказал Николае Тимофти.

  На встрече присутствовал председатель Высшего совета магистратуры Никифор Корокий.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU