Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Robu Oxana
Căutare avansată

Bondarenco Natalia

Curtea de Apel Cahul, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 27.07.2000

Prin Hotărârea nr. 328/16 din 03 iulie 2018, se suspendă doamna Natalia Bondarenco din funcţia de judecător la Curtea de Apel Cahul pentru perioada aflării în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, începînd cu 29 iulie 2018 pînă la 28 iulie 2019, inclusiv.

Conform Hotărîrii Consiliului Superior la Magistraturii nr. 622/25 din 02 septembrie 2015 se suspendă doamna Natalia Bondarenco, din funcţia de judecător al Curţii de Apel Cahul, pe perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 22 septembrie 2015 pînă la 28 iulie 2018 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1160-IV din 11 iunie 2007 numită, prin transfer,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul.

Data numirii în funcție: 27.07.2000

Prin Hotărârea nr. 328/16 din 03 iulie 2018, se suspendă doamna Natalia Bondarenco din funcţia de judecător la Curtea de Apel Cahul pentru perioada aflării în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, începînd cu 29 iulie 2018 pînă la 28 iulie 2019, inclusiv.

Conform Hotărîrii Consiliului Superior la Magistraturii nr. 622/25 din 02 septembrie 2015 se suspendă doamna Natalia Bondarenco, din funcţia de judecător al Curţii de Apel Cahul, pe perioada aflării în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 22 septembrie 2015 pînă la 28 iulie 2018 inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1160-IV din 11 iunie 2007 numită, prin transfer,  în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul.

Anul nașterii: 1972

Instruire/Diplome
1991 - 1996 facultatea de drept a Universităţii de stat din Moldova 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

1996 - 1998 - ajutor interimar al procurorului raionului Cahul
1998 - 2000 - ajutor al procurorului raionului Cahul
27.07.2000 - numită, pe un termen de 5 ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Cahul (Decret nr. 1582-II)
16.12.2005 - numită în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă (Decret nr. 363-IV)
11.06.2007 - numită, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de  Apel Cahul (Decret nr. 1160-IV)
2010 - 2013 - membru al Colegiului de calificare a judecătorilor 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 15/3 din 05 aprilie 2018, nu s-au atestat Hotărâri adoptate de judecătorul Natalia Bondarenco care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 49/4 din 28 martie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, un dosar examinat de către judecătoarea Bondarenco Natalia a fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Bondarenco Natalia, a fost obiect de examinare la CtEDO.

CRAVCENCO c. Moldovei, hotărîrea din 15.01.2008, cererea nr. 13012/02 violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) - examinarea cererilor reclamantei privind restabilirea sa în funcţie şi obţinerea compensaţiilor timp de 9 ani şi 7 luni; violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv) – imposibilitatea pentru reclamantă de a accelera procedurile sau de a obţine compensaţii la nivel naţional.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 18, menținute 2 - 66,7%;
2012 - cauze contestate 20, menținute 16 - 80%;
2013 - cauze contestate 49, menținute 37 - 80,43%;
2014 au fost contestate în total 62 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 41 ceea ce constituie 66,12%;
2015 (5 luni) au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 49, ceea ce constituie 94,23%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 157, casate 6 - 3,82%;
2012 - cauze examinate 187, casate 4 - 2,13%;
2013 - cauze examinate 220, casate 12 - 5,45%;
2014, din 317 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,62%;
2015 (5 luni), din 106 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,83%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 15/3 din 05 aprilie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 49/4 din 28 martie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 274/20 din 07 iunie 2011 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 15/3 din 05 aprilie 2018, nu s-au atestat Hotărâri adoptate de judecătorul Natalia Bondarenco care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărîrii nr. 49/4 din 28 martie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, un dosar examinat de către judecătoarea Bondarenco Natalia a fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” o hotărîre a completului de judecată în componenţa căruia a participat judecătoarea Bondarenco Natalia, a fost obiect de examinare la CtEDO.

CRAVCENCO c. Moldovei, hotărîrea din 15.01.2008, cererea nr. 13012/02 violarea art. 6 § 1 al Convenţiei (termen rezonabil) - examinarea cererilor reclamantei privind restabilirea sa în funcţie şi obţinerea compensaţiilor timp de 9 ani şi 7 luni; violarea art. 13 al Convenţiei (dreptul la un recurs efectiv) – imposibilitatea pentru reclamantă de a accelera procedurile sau de a obţine compensaţii la nivel naţional.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - cauze contestate 18, menținute 2 - 66,7%;
2012 - cauze contestate 20, menținute 16 - 80%;
2013 - cauze contestate 49, menținute 37 - 80,43%;
2014 au fost contestate în total 62 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 41 ceea ce constituie 66,12%;
2015 (5 luni) au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 49, ceea ce constituie 94,23%.
Hotărîri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 157, casate 6 - 3,82%;
2012 - cauze examinate 187, casate 4 - 2,13%;
2013 - cauze examinate 220, casate 12 - 5,45%;
2014, din 317 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,62%;
2015 (5 luni), din 106 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,83%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 15/3 din 05 aprilie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 79 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 49/4 din 28 martie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 81 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărîrii nr. 274/20 din 07 iunie 2011 Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a confirmat gradul III (trei) de calificare.

Hotărârea nr. 328/16 din 03 iulie 2018

Hotărârea nr. 15/3 din 05 aprilie 2018

Hotărîrea nr. 49/4 din 28 martie 2014

Cauze CtEDO Bondarenco N.

Hotărîrea nr. 274/20 din 07 iunie 2011

Potrivit Hotărârii nr. 15/3 din 05 aprilie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Natalia Bondarenco nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 49/4 din 28 martie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătoarei Curții de Apel Cahul, Bondarenco Natalia".

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrată 1 (una) sesizare, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse 5 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

Potrivit Hotărârii nr. 15/3 din 05 aprilie 2018, de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare, în privința judecătorului Natalia Bondarenco nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărîrea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nr. 49/4 din 28 martie 2014, "în perioada anilor 2010-2013 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate careva proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătoarei Curții de Apel Cahul, Bondarenco Natalia".

Potrivit informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrată 1 (una) sesizare, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada anilor 2010-2014 în privinţa judecătoarei au fost depuse 5 petiţii, toate fiind neîntemeiate.

Știri
 • Patru judecători de la instanțele de apel au fost evaluați. Câți au obținut calificativul ”excelent”

  Patru magistrația de la trei instanțe de apel au trecut recent prin procedura de evaluare ordinară. Hotărârile Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor au fost publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Cel mai mare punctaj l-a obținut judecătoarea Angela Bostan, de la Curtea de Apel Chișinău. Aceasta a fost numită în funcția de judecător în anul 2006.

  Pe parcursul anilor 2015-2017, magistrata a examinat 1.234 de cauze, iar deciziile luate pe marginea a 267 de dosare au fost contestate. Ulterior, 213 dintre hotărâri au fost menținute de către instanța ierarhic superioară. Comisia judiciară a înregistrat pe numele judecătoarei 27 de sesizări, toate au fost, însă, respinse. Pentru rezultatele înregistrate, Angela Bostan a fost apreciată cu 93 de puncte și calificativul ”excelent”.

  Patru magistrația de la trei instanțe de apel au trecut recent prin procedura de evaluare ordinară. Hotărârile Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor au fost publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

  Cel mai mare punctaj l-a obținut judecătoarea Angela Bostan, de la Curtea de Apel Chișinău. Aceasta a fost numită în funcția de judecător în anul 2006.

  Pe parcursul anilor 2015-2017, magistrata a examinat 1.234 de cauze, iar deciziile luate pe marginea a 267 de dosare au fost contestate. Ulterior, 213 dintre hotărâri au fost menținute de către instanța ierarhic superioară. Comisia judiciară a înregistrat pe numele judecătoarei 27 de sesizări, toate au fost, însă, respinse. Pentru rezultatele înregistrate, Angela Bostan a fost apreciată cu 93 de puncte și calificativul ”excelent”.

  Un alt judecător de la Curtea de Apel Chișinău, care a fost evaluat, este Gheorghe Iovu. Acesta activează ca magistrat din anul 1995. Pe parcursul ultimilor trei ani, Gheorghe Iovu a examinat 5.031 dosare, dintre care doar 49 au fost contestate, majoritatea, 35, fiind totuși menținute ulterior. În schimb, Inspecția judiciară a înregistrat pe numele judecătorului 108 sesizări, toate fiind respinse. Pentru activitatea desfășurată, magistratul a primit 84 de puncte și calificativul ”foarte bine”.

  De asemenea, a fost evaluat și Grigori Colev, de la Curtea de Apel Comrat. Acesta activează în funcția de judecător de 11 ani. Pe parcursul ultimilor trei ani a examinat 711 dosare, fiind contestate 109 dintre deciziile luate. În majoritatea cazurilor, 71 la număr, sentințele pronunțate au fost menținute și de către instanța ierarhic superioară.

  În perioada 2015-2017, pe numele judecătorului au fost înregistrate 18 sesizări, toate fiind respinse. În urma evaluării, Grigori Colev a obținut 80 de puncte și calificativul ”foarte bine”.

  Cu un punct mai puțin, adică 79, și calificativul ”foarte bine” a obținut Natalia Bondarenco, de la Curtea de Apel Cahul. Ea a fost numită în funcția de judecător în anul 2000.

  Colegiul a evaluat activitatea magistratei pentru perioada anului 2014 și primele cinci luni ale anului 2015. În acest timp, Natalia Bondarenco a examinat 423 de dosare, dintre care au fost contestate 114. Totuși, în majoritatea cazurilor, 90, hotărârile emise au fost menținute. Inspecția judiciară a înregistrat pe numele magistratei o singură sesizare, care a fost respinsă.

  Totodată, Colegiul de evaluare a concluzionat că toți cei patru magistrați au respectat normele Codului de etică a judecătorului și niciunul dintre ei nu este vizat în proceduri disciplinare.
  Sursa: bizlaw.md

 • Noi membri in Colegiul disciplinar si Colegiul de calificare al judecatorilor

  Recent, corpul judecatoresc a desemnat in componenta Colegiului de calificare pe Svetlana Filincova si Sergiu Furdui, judecatori la Curtea Suprema de Justitie, pe Gheorghe Scutelnic, presedintele Curtii de Apel Balti, Natalia Bondarenco, judecator la Curtea de Apel Cahul, Ion Druta, presedinte al Judecatoriei Botanica, Dumitru Mardari, presedinte al Judecatoriei Ciocana. In componenta Colegiul disciplinar sunt 10 membri, cu un mandat de 4 ani, dintre care cinci judecatori (doi judecatori de la Curtea Suprema de Justitie, doi judecatori de la curtile de apel si un judecator de la judecatorii), precum si cinci profesori titulari.

  Recent, corpul judecatoresc a desemnat in componenta Colegiului de calificare pe Svetlana Filincova si Sergiu Furdui, judecatori la Curtea Suprema de Justitie, pe Gheorghe Scutelnic, presedintele Curtii de Apel Balti, Natalia Bondarenco, judecator la Curtea de Apel Cahul, Ion Druta, presedinte al Judecatoriei Botanica, Dumitru Mardari, presedinte al Judecatoriei Ciocana. In componenta Colegiul disciplinar sunt 10 membri, cu un mandat de 4 ani, dintre care cinci judecatori (doi judecatori de la Curtea Suprema de Justitie, doi judecatori de la curtile de apel si un judecator de la judecatorii), precum si cinci profesori titulari.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU