Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Țurcan Olesea
Căutare avansată

Cherdivara Dumitru

Judecătorie Cimişlia, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 20 mai 2017

Conform Hotărârii nr. 535/35 din 24 noiembrie 2023, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a desemnat pe judecătorul Dumitru Cherdivara de la Judecătoria Cimișlia pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al instanței din data de 14 decembrie 2023, până la completarea funcției în modul stabilit de lege. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 193-VIII din 20 mai 2017, domnul Cherdivara Dumitru, se numește în funcția de judecător la Judecătoria Cimișlia, pe un termen de cinci ani.


Instruire/Diplome
26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate obţinînd media generală (nota) 8,00

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

Grefier la Judecătoria Ialoveni;
Consilier al preşedintelui;
Asistent judiciar

Data numirii în funcţie: 20 mai 2017

Conform Hotărârii nr. 535/35 din 24 noiembrie 2023, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a desemnat pe judecătorul Dumitru Cherdivara de la Judecătoria Cimișlia pentru exercitarea interimatului funcției de președinte al instanței din data de 14 decembrie 2023, până la completarea funcției în modul stabilit de lege. 

Prin Decretul Președintelui RM nr. 193-VIII din 20 mai 2017, domnul Cherdivara Dumitru, se numește în funcția de judecător la Judecătoria Cimișlia, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate obţinînd media generală (nota) 8,00

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

Grefier la Judecătoria Ialoveni;
Consilier al preşedintelui;
Asistent judiciar

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 114/7 din 25 septembrie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Dumitru Cherdivara de la Judecătoria Cimişlia, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 50%;
2018 au fost contestate în total 61 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 21 ceea ce constituie 34,42%;
2019 au fost contestate în total 39 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13 ceea ce constituie 33,33%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 99 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,02%;
2018, din 330 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,45%;
2019, din 453 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,54%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 114/7 din 25 septembrie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Dumitru CHERDIVARA de la Judecătroria Cimişlia, sediul central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 201/11 din 28 mai 2019, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Cherdivara Dumitru, dispusă prin Dispoziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 35 din 03 mai 2019, cu reîncadrarea acestuia în funcția de judecător la Judecătoria Cimișlia, începînd cu 10 iunie 2019. 

Prin Dispoziția președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 35 din 03 mai 2019 judecătorul Cherdivara Dumitru de la Judecătoria Cimișlia a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 03 mai 2019 pînă la 08 martie 2022, inclusiv.

Potrivit Hotărârii nr. 55/8 din 25 aprilie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Cherdivara Dumitru pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 7/1 din 19 ianuarie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Dumitru Cherdivară de la Judecătoria Cimișlia.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 114/7 din 25 septembrie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Dumitru Cherdivara de la Judecătoria Cimişlia, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 50%;
2018 au fost contestate în total 61 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 21 ceea ce constituie 34,42%;
2019 au fost contestate în total 39 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13 ceea ce constituie 33,33%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 99 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,02%;
2018, din 330 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,45%;
2019, din 453 cauze examinate, 7 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,54%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 114/7 din 25 septembrie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Dumitru CHERDIVARA de la Judecătroria Cimişlia, sediul central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 201/11 din 28 mai 2019, se anulează suspendarea din funcție a judecătorului Cherdivara Dumitru, dispusă prin Dispoziția Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 35 din 03 mai 2019, cu reîncadrarea acestuia în funcția de judecător la Judecătoria Cimișlia, începînd cu 10 iunie 2019. 

Prin Dispoziția președintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 35 din 03 mai 2019 judecătorul Cherdivara Dumitru de la Judecătoria Cimișlia a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 03 mai 2019 pînă la 08 martie 2022, inclusiv.

Potrivit Hotărârii nr. 55/8 din 25 aprilie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Cherdivara Dumitru pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 7/1 din 19 ianuarie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V (cinci) de calificare judecătorului Dumitru Cherdivară de la Judecătoria Cimișlia.

 

Hotărârea nr. 535/35 din 24 noiembrie 2023

Hotărârea nr. 7/1 din 19 ianuarie 2021

Hotărârea nr. 114/7 din 25 septembrie 2020

Hotărârea nr. 201/11 din 28 mai 2019

Hotărârea nr. 55/8 din 25 aprilie 2016

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Dumitru Cherdivara nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr.165/8 din 19 octombrie 2021ompletul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 307s-513p/m din 21 mai 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 14 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Cherdivara Dumitru de la Judecătoria Cimișlia (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 162/8 din 19 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 544s-842p/m din 12 iulie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 15 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Cherdivara Dumitru de la Judecătoria Cimișlia (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 78/3 din 26  martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația avocatului BAA ”AMI și partenerii” Becu Evghenii împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 79s-110p/m din 20 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 24 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Cherdivara Dumitru de la Judecătoria Cimișlia (sediul Central).


Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 4 sesizări, care ulterior au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Dumitru Cherdivara nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii nr.165/8 din 19 octombrie 2021ompletul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 307s-513p/m din 21 mai 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 14 aprilie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Cherdivara Dumitru de la Judecătoria Cimișlia (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 162/8 din 19 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Smochin Marcel împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 544s-842p/m din 12 iulie 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 15 iunie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Cherdivara Dumitru de la Judecătoria Cimișlia (sediul central).

Prin Hotărârea nr. 78/3 din 26  martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația avocatului BAA ”AMI și partenerii” Becu Evghenii împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 79s-110p/m din 20 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 24 ianuarie 2020 asupra acțiunilor judecătorului Cherdivara Dumitru de la Judecătoria Cimișlia (sediul Central).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 4 sesizări, care ulterior au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 162/8 din 19 octombrie 2021

Hotărârea nr. 78/3 din 26 martie 2020

Știri
 • Mai mulți judecători vor depune jurământul în fața CSM. În ce instanțe vor activa

  Opt magistrați, acceptați în funcție de către președintele țării Igor Dodon, vor depune jurământul în fața membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Ceremonia de depunere a jurământului se va desfășura în cadrul ședinței de mâine a CSM, 30 mai. Magistrații care vor jura să respecte Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului, să-și îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce le revin sunt:

  Angela Bologan – Judecătoria Criuleni (sediul Criuleni);
  Cristina Botnaru – Judecătoria Soroca (sediul Soroca);
  Dumitru Cherdivară – Judecătoria Cimișlia (sediul Basarabeasca);
  Natalia Doroftei – Judecătoria Hâncești (sediul Ialoveni);
  Polina Hilotii – Judecătoria Edineț (sediul Briceni);
  Vitalie Pâslariuc – Judecătoria Orhei (sediul Orhei);
  Victoria Railean – Judecătoria Căușeni (sediul Căușeni);
  Ion Volcovschi – Judecătoria Cimișlia (sediul Cimișlia).

  Opt magistrați, acceptați în funcție de către președintele țării Igor Dodon, vor depune jurământul în fața membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Ceremonia de depunere a jurământului se va desfășura în cadrul ședinței de mâine a CSM, 30 mai. Magistrații care vor jura să respecte Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului, să-și îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce le revin sunt:

  Angela Bologan – Judecătoria Criuleni (sediul Criuleni);
  Cristina Botnaru – Judecătoria Soroca (sediul Soroca);
  Dumitru Cherdivară – Judecătoria Cimișlia (sediul Basarabeasca);
  Natalia Doroftei – Judecătoria Hâncești (sediul Ialoveni);
  Polina Hilotii – Judecătoria Edineț (sediul Briceni);
  Vitalie Pâslariuc – Judecătoria Orhei (sediul Orhei);
  Victoria Railean – Judecătoria Căușeni (sediul Căușeni);
  Ion Volcovschi – Judecătoria Cimișlia (sediul Cimișlia).

  Tot mâine, membrii CSM urmează să desemneze un candidat la funcția de președinte al Judecătoriei Căușeni. De asemenea, Consiliul va stabili sediul vicepreședinților Judecătoriei Chișinău.

  În cadrul ședinței de mâine vor fi anunțate mai multe funcții vacante de judecător la instanțele din:

  • Chișinău – 2 posturi (sediul Centru – 1 post, sediul Ciocana – 1 post);
  • Hâncești – 1 post (sediul Hâncești);
  • Edineț – 1 post (sediul Ocnița);
  • Bălți – 1 post (sediul Bălți

  sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU