Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Гырляну Виолетта
Căutare avansată

Procopișina Aurelia

Judecătorie Edineţ, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 10 iulie 2015

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1638-VIII din 30 iunie 2020, doamna Aurelia Procopișina a fost numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1676-VII din 10 iulie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Briceni. 

Instruire/Diplome
06-31 octombrie 2014 -  a susținut examenul de capacitate la Institutul Naționl al Justiției cu media generală - 7,00

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
07.04.1988 - traducător, Judecătoria Briceni
02.09.1992 - secretar în aceeași instanță de judecată
02.02.2004 - transferată în funcția de grefier
03.05.2004 - consultant, Judecătoria Briceni
02.03.2012 - consultant al Președintelui Judecătoriei Briceni
29.10.2012 - Șef al secretariatului în cadrul Judecătoriei Briceni
10 iulie 2015 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Briceni. 

Data numirii în funcție: 10 iulie 2015

Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 1638-VIII din 30 iunie 2020, doamna Aurelia Procopișina a fost numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1676-VII din 10 iulie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Briceni. 

Instruire/Diplome
06-31 octombrie 2014 -  a susținut examenul de capacitate la Institutul Naționl al Justiției cu media generală - 7,00

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
07.04.1988 - traducător, Judecătoria Briceni
02.09.1992 - secretar în aceeași instanță de judecată
02.02.2004 - transferată în funcția de grefier
03.05.2004 - consultant, Judecătoria Briceni
02.03.2012 - consultant al Președintelui Judecătoriei Briceni
29.10.2012 - Șef al secretariatului în cadrul Judecătoriei Briceni
10 iulie 2015 - numită, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Briceni. 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 20/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Aurelia Procopişina nu constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 82/10 din 20 octombrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Aurelia Procopișina nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 16 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8 ceea ce constituie 50%;
2016 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28, ceea ce constituie 63,63%;
2017 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 76,31%;
2018 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 68,96%;
2019 au fost contestate în total 26 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 61,53%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2019 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5 ceea ce constituie 83,33%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 189 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,11%;
2016, din 345 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,31%;
2017, din 316 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,84%;
2018, din 269 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,34%;
2019, din 358 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,79%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2019, din 51 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 20/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Aurelia Procopişina de la Judecătoria Edineţ, sediul Briceni, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea 82/10 din 20 octombrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Aurelia PROCOPIȘINA de la Judecătoria Edineț (sediul Briceni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine, acumulând un total de 74 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 77/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Procopișina Aurelia la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V de calificare judecătoarei Aurelia Procopișina de la Judecătoria Edineț.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 20/2 din 22 mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Aurelia Procopişina nu constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 82/10 din 20 octombrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Aurelia Procopișina nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 16 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 8 ceea ce constituie 50%;
2016 au fost contestate în total 44 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28, ceea ce constituie 63,63%;
2017 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 29 ceea ce constituie 76,31%;
2018 au fost contestate în total 29 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 68,96%;
2019 au fost contestate în total 26 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 61,53%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2019 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5 ceea ce constituie 83,33%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 189 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,11%;
2016, din 345 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,31%;
2017, din 316 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,84%;
2018, din 269 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,34%;
2019, din 358 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,79%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2019, din 51 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 20/2 din 22 mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Aurelia Procopişina de la Judecătoria Edineţ, sediul Briceni, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea 82/10 din 20 octombrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Aurelia PROCOPIȘINA de la Judecătoria Edineț (sediul Briceni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine, acumulând un total de 74 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 77/6 din 02 aprilie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura doamnei Procopișina Aurelia la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V de calificare judecătoarei Aurelia Procopișina de la Judecătoria Edineț.

Hotărârea nr. 20/2 din 22 mai 2020

Hotărârea nr. 62/6 din 16 aprilie 2020

Hotărârea nr. 41/3 din 05 februarie 2019

Hotărârea nr. 82/10 din 20 octombrie 2018

Hotărîrea nr. 77/6 din 22 aprilie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Aurelia Procopişina nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 82/10 din 20 octombrie 2018”în privința judecătorului Aurelia Procopișina nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 5 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Aurelia Procopişina nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 82/10 din 20 octombrie 2018”în privința judecătorului Aurelia Procopișina nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 5 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 4 sesizări, care au fost respinse.

Știri
 • Depunerea jurămîntului judecătorilor recent numiţi în funcţie, în fața Consiliului Superior al Magistraturii

  Astăzi, 28 iulie 2015, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii a avut loc depunerea jurămîntului de învestitură în funcția de judecător în unele instanțe de judecată ale Republicii Moldova.

  Judecătorii, Procopișina Aurelia, Negurița Veaceslav și Niculcea Andrei au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Depunerea jurămîntului a fost consemnată într-un proces-verbal, fiind semnat de către preşedintele ședinței, Victor Micu şi de către noii magistrați.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a numit în funcția de judecător, pe un termen de 5 ani, după cum urmează, în cadrul Judecătoriei Briceni doamna Procopișina Aurelia, în baza Decretului nr. 1676-VII din 10 iulie 2015, în cadrul Judecătoriei Călărași domnul Negurița Veaceslav, în baza Decretului nr. 1684-VII din 15 iulie 2015și în cadrul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, domnul Niculcea Andrei, în baza Decretului nr. 1685-VII din 15 iulie 2015.

  Astăzi, 28 iulie 2015, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii a avut loc depunerea jurămîntului de învestitură în funcția de judecător în unele instanțe de judecată ale Republicii Moldova.

  Judecătorii, Procopișina Aurelia, Negurița Veaceslav și Niculcea Andrei au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Depunerea jurămîntului a fost consemnată într-un proces-verbal, fiind semnat de către preşedintele ședinței, Victor Micu şi de către noii magistrați.

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, a numit în funcția de judecător, pe un termen de 5 ani, după cum urmează, în cadrul Judecătoriei Briceni doamna Procopișina Aurelia, în baza Decretului nr. 1676-VII din 10 iulie 2015, în cadrul Judecătoriei Călărași domnul Negurița Veaceslav, în baza Decretului nr. 1684-VII din 15 iulie 2015și în cadrul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, domnul Niculcea Andrei, în baza Decretului nr. 1685-VII din 15 iulie 2015.

  Potrivit dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, republicată cu modificările și completările ulterioare, înainte de a  începe să-şi exercite funcţia, judecătorul  este obligat să depună jurămîntul. Acesta se depune în termen de 10 zile de la numirea în funcţie.

  sursa: csm.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU