Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Врабий Силвия
Căutare avansată

Roșca Alexandru

Judecătorie Bălţi, Suspendat/ă din funcție

Date biografice

Data numirii în funcție: 27 noiembrie 2015

Prin Hotărârea nr. 480/23 din 06 Noiembrie 2018, se suspendă din funcția deținută judecătorul Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 01 noiembrie 2018 pînă la 30 mai 2021, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1852-VII din 27 noiembrie 2015, numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărîrea nr. 770/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Alexandru Roşca, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
6-31 octombrie 2014 a susținut examenul de capacitate la Institutul Național al Justiției cu media 6,90

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

02.02.2008 - grefier, specialist, specialist principal, asistent al judecătorului în cadrul Curții de Apel Bălți
2015 - numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Bălți

Publicații
Autorul articolelor științifice tematice:
Rolul Dreptului Constituțional în sistemul științelor juridice.
Teoria Constituției.
Aspecte istorice privind rezerva succesorală ca libertate civilă.
Unele considerente privind asigurarea și garantarea drepturilor persoanei vătămate de către organele autorități publice din RM.

Data numirii în funcție: 27 noiembrie 2015

Prin Hotărârea nr. 480/23 din 06 Noiembrie 2018, se suspendă din funcția deținută judecătorul Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 01 noiembrie 2018 pînă la 30 mai 2021, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1852-VII din 27 noiembrie 2015, numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărîrea nr. 770/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Alexandru Roşca, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
6-31 octombrie 2014 a susținut examenul de capacitate la Institutul Național al Justiției cu media 6,90

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

02.02.2008 - grefier, specialist, specialist principal, asistent al judecătorului în cadrul Curții de Apel Bălți
2015 - numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Bălți

Publicații
Autorul articolelor științifice tematice:
Rolul Dreptului Constituțional în sistemul științelor juridice.
Teoria Constituției.
Aspecte istorice privind rezerva succesorală ca libertate civilă.
Unele considerente privind asigurarea și garantarea drepturilor persoanei vătămate de către organele autorități publice din RM.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 112/13 din 30 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Roșca nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 13,46%;
2017 au fost contestate în total 79 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38, ceea ce constituie 48,10%;
2018 au fost contestate în total 93 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 47 ceea ce constituie 50,53%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 737 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,27%;
2017, din 1002 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,49%;
2018, din 459 cauze examinate, 17 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,70%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea Nr. 112/13 din 30 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 510/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Alexandru Roșca, cu încadrare în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, începînd cu 13 noiembrie 2018.

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 480/23 din 06 noiembrie 2018, judecătorul Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 01 noiembrie 2018 pînă la 30 mai 2021, inclusiv.

Prin Hotărîrea nr. 122/12 din 08 octombrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a  admis candidatura domnului Roșca Alexandru pentru participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare lui Alexandru Roșca, judecător, Judecătoria Bălți.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 112/13 din 30 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Roșca nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 13,46%;
2017 au fost contestate în total 79 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38, ceea ce constituie 48,10%;
2018 au fost contestate în total 93 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 47 ceea ce constituie 50,53%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 737 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,27%;
2017, din 1002 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,49%;
2018, din 459 cauze examinate, 17 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,70%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea Nr. 112/13 din 30 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 510/24 din 13 Noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Alexandru Roșca, cu încadrare în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, începînd cu 13 noiembrie 2018.

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 480/23 din 06 noiembrie 2018, judecătorul Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 01 noiembrie 2018 pînă la 30 mai 2021, inclusiv.

Prin Hotărîrea nr. 122/12 din 08 octombrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a  admis candidatura domnului Roșca Alexandru pentru participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare lui Alexandru Roșca, judecător, Judecătoria Bălți.

Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019

Hotărârea nr. 112/13 din 30 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 480/23 din 06 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 510/24 din 13 Noiembrie 2018

Hotărîrea nr. 122/12 din 08 octombrie 2015

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 112/13 din 30 Noiembrie 2018pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Alexandru Roșca nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 130/4 din 30 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Romaniuc Liudmila împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 26 iunie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Romaniuc Liudmila cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Bălţi, Roşca Alexandru.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 112/13 din 30 Noiembrie 2018pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Alexandru Roșca nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 130/4 din 30 Martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Romaniuc Liudmila împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 26 iunie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Romaniuc Liudmila cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Bălţi, Roşca Alexandru.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 130/4 din 30 Martie 2018

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU