Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Eremciuc Ghenadie
Căutare avansată

Roșca Alexandru

Judecătorie Bălţi, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 27 noiembrie 2015

Prin Hotărârea nr. 276/24 din 6 octombrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, a judecătorului Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărârea nr. 480/23 din 06 noiembrie 2018, se suspendă din funcția deținută judecătorul Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 01 noiembrie 2018 pînă la 30 mai 2021, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1852-VII din 27 noiembrie 2015, numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărîrea nr. 770/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Alexandru Roşca, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
6-31 octombrie 2014 a susținut examenul de capacitate la Institutul Național al Justiției cu media 6,90

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

02.02.2008 - grefier, specialist, specialist principal, asistent al judecătorului în cadrul Curții de Apel Bălți
2015 - numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Bălți

Publicații
Autorul articolelor științifice tematice:
Rolul Dreptului Constituțional în sistemul științelor juridice.
Teoria Constituției.
Aspecte istorice privind rezerva succesorală ca libertate civilă.
Unele considerente privind asigurarea și garantarea drepturilor persoanei vătămate de către organele autorități publice din RM.

Data numirii în funcție: 27 noiembrie 2015

Prin Hotărârea nr. 276/24 din 6 octombrie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Președintelui Republicii Moldova numirea în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă, a judecătorului Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărârea nr. 480/23 din 06 noiembrie 2018, se suspendă din funcția deținută judecătorul Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 01 noiembrie 2018 pînă la 30 mai 2021, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1852-VII din 27 noiembrie 2015, numit, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălți.

Prin Hotărîrea nr. 770/30 din 20 octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Alexandru Roşca, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
6-31 octombrie 2014 a susținut examenul de capacitate la Institutul Național al Justiției cu media 6,90

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică

02.02.2008 - grefier, specialist, specialist principal, asistent al judecătorului în cadrul Curții de Apel Bălți
2015 - numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Bălți

Publicații
Autorul articolelor științifice tematice:
Rolul Dreptului Constituțional în sistemul științelor juridice.
Teoria Constituției.
Aspecte istorice privind rezerva succesorală ca libertate civilă.
Unele considerente privind asigurarea și garantarea drepturilor persoanei vătămate de către organele autorități publice din RM.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 111/7 din 25 septembrie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Roşca de la Judecătoria Bălţi, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 112/13 din 30 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Roșca nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 13,46%;
2017 au fost contestate în total 79 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38, ceea ce constituie 48,10%;
2018 au fost contestate în total 110 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 79 ceea ce constituie 71,81%;
2019 au fost contestate în total 103 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 87 ceea ce constituie 84,46%;
2020 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 78,94%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 737 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,27%;
2017, din 1002 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,49%;
2018, din 754 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,85%;
2019, din 865 cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,65%;
2020, din 751 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,73%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 111/7 din 25 septembrie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Alexandru ROŞCA de la Judecătoria Bălţi, sediul centra, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea Nr. 112/13 din 30 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 510/24 din 13 noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Alexandru Roșca, cu încadrare în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, începînd cu 13 noiembrie 2018.

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 480/23 din 06 noiembrie 2018, judecătorul Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 01 noiembrie 2018 pînă la 30 mai 2021, inclusiv.

Prin Hotărîrea nr. 122/12 din 08 octombrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a  admis candidatura domnului Roșca Alexandru pentru participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare lui Alexandru Roșca, judecător, Judecătoria Bălți.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 111/7 din 25 septembrie 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Roşca de la Judecătoria Bălţi, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 112/13 din 30 noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Alexandru Roșca nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 7 ceea ce constituie 13,46%;
2017 au fost contestate în total 79 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38, ceea ce constituie 48,10%;
2018 au fost contestate în total 110 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 79 ceea ce constituie 71,81%;
2019 au fost contestate în total 103 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 87 ceea ce constituie 84,46%;
2020 au fost contestate în total 38 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 30 ceea ce constituie 78,94%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 737 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,27%;
2017, din 1002 cauze examinate, 25 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,49%;
2018, din 754 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,85%;
2019, din 865 cauze examinate, 23 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,65%;
2020, din 751 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,73%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 111/7 din 25 septembrie 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Alexandru ROŞCA de la Judecătoria Bălţi, sediul centra, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea Nr. 112/13 din 30 noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 80 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 510/24 din 13 noiembrie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anulat suspendarea din funcție a judecătorului Alexandru Roșca, cu încadrare în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, începînd cu 13 noiembrie 2018.

Prin Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 480/23 din 06 noiembrie 2018, judecătorul Alexandru Roșca de la Judecătoria Bălți a fost suspendat din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului minor pînă la vîrsta de 3 ani, începînd cu 01 noiembrie 2018 pînă la 30 mai 2021, inclusiv.

Prin Hotărîrea nr. 122/12 din 08 octombrie 2015, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a  admis candidatura domnului Roșca Alexandru pentru participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare lui Alexandru Roșca, judecător, Judecătoria Bălți.

Hotărârea nr. 276/24 din 6 octombrie 2020

Hotărârea nr. 111/7 din 25 septembrie 2020

Hotărârea nr. 86/5 din 12 martie 2019

Hotărârea nr. 112/13 din 30 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 480/23 din 06 noiembrie 2018

Hotărârea nr. 510/24 din 13 noiembrie 2018

Hotărîrea nr. 122/12 din 08 octombrie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2018-2020), în privința judecătorului Alexandru Roşca nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 112/13 din 30 noiembrie 2018pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Alexandru Roșca nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 19/1 din 29 ianuarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Botnariuc Ludmila împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 956s-1491p/m din 19 noiembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 22 octombrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Balan Eduard, Roșca Alexandru de la Judecătoria Bălți (sediul central), Dodon Viorica de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 130/4 din 30 martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Romaniuc Liudmila împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 26 iunie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Romaniuc Liudmila cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Bălţi, Roşca Alexandru.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2018-2020), au fost înregistrate 15 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2018-2020), în privința judecătorului Alexandru Roşca nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor Nr. 112/13 din 30 noiembrie 2018pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Alexandru Roșca nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 19/1 din 29 ianuarie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr. 1 a respins contestația cet. Botnariuc Ludmila împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 956s-1491p/m din 19 noiembrie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 22 octombrie 2020 asupra acțiunilor judecătorilor Balan Eduard, Roșca Alexandru de la Judecătoria Bălți (sediul central), Dodon Viorica de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 130/4 din 30 martie 2018, Colegiul de admisibilitatea al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia depusă de Romaniuc Liudmila împotriva deciziei Inspecţiei Judiciare din 26 iunie 2017, adoptată în urma examinării sesizării depuse Romaniuc Liudmila cu privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecătorul Judecătoriei Bălţi, Roşca Alexandru.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2018-2020), au fost înregistrate 15 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 12 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 130/4 din 30 martie 2018

Știri
 • 2 magistrați, propuși pentru a fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Alții 2 au fost respinși

  Doi magistrați urmează să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, iar un judecător a primit grad de calificare. Deciziile în acest sens au fost luate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul reuniunii de marți, 6 octombrie.

  Doi magistrați urmează să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, iar un judecător a primit grad de calificare. Deciziile în acest sens au fost luate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul reuniunii de marți, 6 octombrie.

  Astfel, Grigori Manoli, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru și Alexandru Roșca, de la Judecătoria Bălți, au fost propuși președintelui Republicii Moldova pentru numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Ambii magistrați au fost numiți în funcție, pentru un termen de cinci ani, la sfârșitul anului 2015. Potrivit datelor disponibile pe magistrat.md, Aleandru Roșca este suspendat din funcție pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de trei ani, începând cu 1 noiembrie 2018 până în data de 30 mai 2021, inclusiv.

  Totodată, CSM a respins cererile de numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă depuse de alți doi magistrați. Este vorba despre Veniamin Chihai, de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana și Alina Balan, de la Judecătoria Orhei.

  În cadrul ultimei reuniuni, Consiliul Superior al Magistraturii a mai decis oferirea gradului V (cinci) de calificare judecătorului Nicolae Ghedrovici de la Judecătoria Anenii Noi. Magistratul a fost numit în funcție în martie 2017, iar anterior a activat în calitate de avocat.
  Sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU