Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Rău Stanislav
Căutare avansată

Rusu Ion

Judecătorie Drochia, Vicepreședinte

Date biografice

Data numirii în funcţie: 16.12.2005

Potrivit Hotărârii nr. 123/13 din 27 aprilie 2021, se desemnează judecătorul Ion Rusu pentru exercitarea interimatului funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Drochia, începând cu 20 mai 2021 până la completarea funcției în modul stabilit de lege.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1448-VII din 4 februarie 2015 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia .

Prin Decretul Președintelui RM nr. 649-V din 30 noiembrie 2010 numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 364-IV din 16 decembrie 2005 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Drochia.

Data numirii în funcţie: 16.12.2005

Potrivit Hotărârii nr. 123/13 din 27 aprilie 2021, se desemnează judecătorul Ion Rusu pentru exercitarea interimatului funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Drochia, începând cu 20 mai 2021 până la completarea funcției în modul stabilit de lege.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1448-VII din 4 februarie 2015 numit, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia .

Prin Decretul Președintelui RM nr. 649-V din 30 noiembrie 2010 numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 364-IV din 16 decembrie 2005 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Drochia.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 143/14 din 06 Decembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Ion Rusu de la Judecătoria Drochia (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 101/7 din 07 ocombrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Judecătoriei Drochia, Rusu Ion, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 146/10 din 18 iulie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Judecătoriei Drochia, Rusu Ion, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri/sentințe contestate 47, menținute 31 - 65,9%;
2012 - hotărâri/sentințe contestate 29, menținute 15 - 51,72%;
2013, din 29 de hotărâri/sentiţe/încheieri contestate, 14 au fost menţinute (48,27%);
2014, din 31 de hotărâri/sentiţe/încheieri contestate, 15 au fost menţinute (48,3%);
2015, din 27 de hotărâri/sentiţe/încheieri contestate, 17 au fost menţinute (62,9%);
2016 au fost contestate în total 30 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15, ceea ce constituie 50%;
2017 au fost contestate în total 35 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20, ceea ce constituie 57,14%;
2018 au fost contestate în total 59 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32, ceea ce constituie 54,23%.
judecător de instrucţie:
2016 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2, ceea ce constituie 33,33%;
2017 au fost contestate în total 54 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38, ceea ce constituie 70,37%; 
2018 au fost contestate în total 23 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13, ceea ce constituie 56,52%.

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 276, casate 16 - 5,79%;
2012 - cauze examinate 381, casate 14 - 3,67%;
2013, din 417 cauze examinate, 15 hotărâri/încheieri au fost casate (3,5%);
2014, din 446 cauze examinate, 22 hotărâri/încheieri au fost casate (4,9%);
2015, din 509 cauze examinate, 15 hotărâri/încheieri au fost casate (2,9%).;
2016, din 305 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,91%;
2017, din 460 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,26%;
2018, din 515 cauze examinate, 27 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,24%.
judecător de instrucţie:
2016, din 135 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,96%;
2017, din 261 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,06%;
2018, din 150 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,66%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 77/8 din 23 Martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Aliona Corcenco de la Curtea de Apel Bălți și Ion Rusu de la Judecătoria Drochia (sediul central) cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare, în scopul promovării în instanţă ierarhic superioară și/sau în funcție administrativă.

Prin Hotărârea nr. 143/14 din 06 Decembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ion Rusu de la Judecătoria Drochia (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 74 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 98/15 din 07 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Rusu Ion pentru promovarea în funcţie administrativă – președinte al Judecătoriei Drochia.

Prin Hotărârea nr. 287/15 din 02 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus, repetat, Președintelui Republicii Moldova, numirea domnului Ion Rusu, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia, pe un termen de 4 ani, înaintînd proiectul decretului respectiv.

În conformitate cu Hotărârea nr. 140/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admite candidatura judecătorului RUSU Ion pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Drochia.

Potrivit Hotărârii nr. 101/7 din 07 ocombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 79 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 76/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Judecătoriei Drochia, Ion Rusu, la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Judecătoriei Drochia.

Prin Hotărîrea nr. 146/10 din 18 iulie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 74 de puncte.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 143/14 din 06 Decembrie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Ion Rusu de la Judecătoria Drochia (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Conform Hotărârii nr. 101/7 din 07 ocombrie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Judecătoriei Drochia, Rusu Ion, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 146/10 din 18 iulie 2014 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile adoptate de judecătorul Judecătoriei Drochia, Rusu Ion, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÂRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2011 - hotărâri/sentințe contestate 47, menținute 31 - 65,9%;
2012 - hotărâri/sentințe contestate 29, menținute 15 - 51,72%;
2013, din 29 de hotărâri/sentiţe/încheieri contestate, 14 au fost menţinute (48,27%);
2014, din 31 de hotărâri/sentiţe/încheieri contestate, 15 au fost menţinute (48,3%);
2015, din 27 de hotărâri/sentiţe/încheieri contestate, 17 au fost menţinute (62,9%);
2016 au fost contestate în total 30 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 15, ceea ce constituie 50%;
2017 au fost contestate în total 35 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20, ceea ce constituie 57,14%;
2018 au fost contestate în total 59 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32, ceea ce constituie 54,23%.
judecător de instrucţie:
2016 au fost contestate în total 6 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 2, ceea ce constituie 33,33%;
2017 au fost contestate în total 54 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 38, ceea ce constituie 70,37%; 
2018 au fost contestate în total 23 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 13, ceea ce constituie 56,52%.

Hotărâri/încheieri casate din cele examinate:
2011 - cauze examinate 276, casate 16 - 5,79%;
2012 - cauze examinate 381, casate 14 - 3,67%;
2013, din 417 cauze examinate, 15 hotărâri/încheieri au fost casate (3,5%);
2014, din 446 cauze examinate, 22 hotărâri/încheieri au fost casate (4,9%);
2015, din 509 cauze examinate, 15 hotărâri/încheieri au fost casate (2,9%).;
2016, din 305 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,91%;
2017, din 460 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,26%;
2018, din 515 cauze examinate, 27 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,24%.
judecător de instrucţie:
2016, din 135 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,96%;
2017, din 261 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,06%;
2018, din 150 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,66%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 77/8 din 23 Martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acceptat cererile judecătorilor Aliona Corcenco de la Curtea de Apel Bălți și Ion Rusu de la Judecătoria Drochia (sediul central) cu privire la remiterea materialelor Colegiului pentru selecție și cariera judecătorilor, în vederea realizării procedurilor de rigoare, în scopul promovării în instanţă ierarhic superioară și/sau în funcție administrativă.

Prin Hotărârea nr. 143/14 din 06 Decembrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Ion Rusu de la Judecătoria Drochia (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 74 de puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 98/15 din 07 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura judecătorului Rusu Ion pentru promovarea în funcţie administrativă – președinte al Judecătoriei Drochia.

Prin Hotărârea nr. 287/15 din 02 mai 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus, repetat, Președintelui Republicii Moldova, numirea domnului Ion Rusu, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia, pe un termen de 4 ani, înaintînd proiectul decretului respectiv.

În conformitate cu Hotărârea nr. 140/16 din 31 octombrie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admite candidatura judecătorului RUSU Ion pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Drochia.

Potrivit Hotărârii nr. 101/7 din 07 ocombrie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulând un total de 79 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 76/10 din 27 noiembrie 2014, a fost admisă candidatura judecătorului Judecătoriei Drochia, Ion Rusu, la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Judecătoriei Drochia.

Prin Hotărîrea nr. 146/10 din 18 iulie 2014, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Bine acumulând un total de 74 de puncte.

 

Hotărârea nr. 123/13 din 27 aprilie 2021

Hotărârea nr. 77/8 din 23 Martie 2021

Hotărârea nr. 143/14 din 06 Decembrie 2019

Hotărârea nr. 98/15 din 07 iulie 2017

Hotărârea nr. 287/15 din 02 mai 2017

Hotărârea nr. 140/16 din 31 octombrie 2016

Hotărârea nr. 101/7 din 07 octombrie 2016

Hotărârea nr. 76/10 din 27 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 146/10 din 18 iulie 2014

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018) , în privința judecătorului Ion Rusu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 101/7 din 07 ocombrie 2016"de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2015, n-au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Ion Rusu".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 146/10 din 18 iulie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2010-2013, nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Rusu Ion".

Prin Hotărârea nr. 109/4 din 30 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Apostol Iraisa, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 31 ianuarie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Drochia Rusu Ion.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 26 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014-2015 au fost depuse 3 sesizări neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiţii, neîntemeiate.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018) , în privința judecătorului Ion Rusu nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 101/7 din 07 ocombrie 2016"de către Colegiul disciplinar, în perioada anilor 2013-2015, n-au fost înregistrate şi examinate proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Ion Rusu".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor nr. 146/10 din 18 iulie 2014, "de către Colegiul disciplinar în perioada anilor 2010-2013, nu au fost înregistrate careva proceduri disciplinare în privinţa judecătorului Rusu Ion".

Prin Hotărârea nr. 109/4 din 30 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Apostol Iraisa, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare, din data de 31 ianuarie 2018, de respingere a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Drochia Rusu Ion.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 26 sesizări, care au fost respinse.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014-2015 au fost depuse 3 sesizări neîntemeiate.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiţii, neîntemeiate.

 

Hotărârea nr. 109/4 din 30 martie 2018

Hotărârea nr. 146/10 din 18 iulie 2014

Știri
 • Zece dintr-o „lovitură”! Dodon respinge judecătorii promovați de Timofti. Cine sunt aceștia?

  Motivele de integritate sunt cauza pentru care zece magistrați sunt respinși de șeful statului pentru numire în funcții de conducere ale instanțelor judecătorești nou-create. Printre aceștia se numără Oleg Melniciuc, mama căruia, pensionară fiind, deține imobile de milioane în Chișinău, Sergiu Osoianu, căruia Primăria Chișinău i-a plătit, în urma unui litigiu peste un milion de lei și Maria Chiperi, cercetată disciplinar pentru că ar fi prejudiciat Primăria și Consiliul orășenesc Căușeni cu 27 de mii de euro.  Dosarele celor zece au fost trimise CSM-ul spre examinare suplimentară. Totodată, Igor Dodon a semnat decretele de numite în funcție pe numele a 12 judecători înaintați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

  Motivele de integritate sunt cauza pentru care zece magistrați sunt respinși de șeful statului pentru numire în funcții de conducere ale instanțelor judecătorești nou-create. Printre aceștia se numără Oleg Melniciuc, mama căruia, pensionară fiind, deține imobile de milioane în Chișinău, Sergiu Osoianu, căruia Primăria Chișinău i-a plătit, în urma unui litigiu peste un milion de lei și Maria Chiperi, cercetată disciplinar pentru că ar fi prejudiciat Primăria și Consiliul orășenesc Căușeni cu 27 de mii de euro.  Dosarele celor zece au fost trimise CSM-ul spre examinare suplimentară. Totodată, Igor Dodon a semnat decretele de numite în funcție pe numele a 12 judecători înaintați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

  Documentul care conține numele magistraților care „nu au obținut încrederea și susținerea președintelui” afost publicat de Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

  Pentru funcția de vicepreședinte de instanță au fost respinși următorii candidați:
  Oleg Melniciuc – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău
  Ion Rusu – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Drochia
  Vadim Belous – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca
  Alexandru Parfeni – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni
  Ion Nașco – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Căușeni
  Maria Chiperi – în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi

  Pentru funcția de președinte de instanță au fost respinși următorii candidați:
  Vitalie Zaporojan – în funcția de președinte al Judecătoriei Drochia
  Sergiu Osoianu – în funcția de președinte al Judecătoriei Stășeni
  Veaceslav Suciu – în funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni
  Mihail Macar – în funcția de președinte al Judecătoriei Hîncești

  În septembrie 2014, ZdG scria că Elena Melniciuc, mama lui Oleg Melniciuc, pe atunci preşedinte al Judecătoriei sect. Râşcani, avea înregistrate pe numele său mai multe bunuri imobile în Chişinău, valoarea cadastrală a cărora depăşeşte suma de 4 mln. de lei. Atunci oamenii din satul unde locuia mama magistratului spuneau că aceasta nu are nicio afacere şi că a lucrat toată viaţa în colhoz. Contactat atunci de ZdG, magistratul susținea că nu cunoaşte foarte multe detalii despre soarta imobililor. „Pe cine sunt scrise, aceluia aparţin. Ele nicidecum nu se vând. Dle, eu dacă aveam legătură cu ele, le cumpăram demult şi le înscriam pe mine”, declara Oleg Melniciuc.

  În iulie 2012, numele magistratei Maria Chiperi apărea în spațiul public după ce ministrul Justiției, la acea dată Oleg Efrim, dispunea intentarea procedurii disciplinare în privința a încă doi judecători – Maria Chiperi și Veronica Nichitenco – care, folosind o schemă similară celei aplicate de judecătorii Iurie Silarin și Aurelia Parpalac, au prejudiciat Primăria și Consiliul orășenesc Căușeni cu 27 de mii de euro

  Portalul Moldova Curată scria că anul 2015 a fost unul norocos pentru Sergiu Osoianu, fost preşedinte al Judecătoriei Străşeni. Astfel, în urma unui litigiu, Primăria municipiului Chişinău i-a achitat magistratului peste un milion de lei (echivalentul a 50 de mii de euro). Această sumă ar fi contravaloarea unui apartament cu două camere.
  „Potrivit opiniei publice, sistemul judecătoresc din Republica Moldova este unul vulnerabil deși există destui judecători profesioniști și care se bucură de respect în societate. În rezultatul studierii propunerilor prezentate de CSM, la capitolul numiri în funcțiile de conducători și adjuncți ai instanțelor judecătorești, am decis sa restitui 10 dosare din cele 22 înaintate.  O ,,reformă profundă” a sistemului judecătoresc nu trebuie să vizeze doar schimări structural-organizatorice ci o abordare mult mai complexă, viziuni noi conducători noi…”, a explicat președintele decizia sa.

  Igor Dodon a precizat că a avut mai multe întrevederi cu conducerea CSM și cu unii din viitorii președinți și vicepreședinți de judecătorii, în cadrul cărora au făcut schimb de opinii privind implementarea reformei și eventualele impedimente de acces al populației la actul de justiție.

  Dacă magistrații respinși de Igor Dodon vor considera neîntemiate motivele invocate de șeful statului în argumentarea deciziei, aceștia pot cere CSM-ului înaintarea repetată a candidaturii către șeful statului. Dacă plenul CSM va susține demersul judecătorilor și va remite la adresa Președinției dosarul, președintele va fi obligat să semneze decretul de numire. Președintele are dreptul să refuze doar o singură dată candidatura înaintată de CSM.
  sursa: zdg.md

 • Şeful statului a numit în funcţie opt judecător

  Prin acelaşi decret, Ion Rusu a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Drochia.

  Prin acelaşi decret, Ion Rusu a fost numit, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Drochia.

   

 • Президент подписал указы о назначении на должность восьми судей

  Президент Республики Молдова Николай Тимофти подписал сегодня, по предложению Высшего совета магистратуры, указы о назначении на должность восьми судей.
  Анжела Бостан, Вероника Негру и Наталья Симчук назначены судьями Апелляционной палаты Кишинева. Олег Морару назначен на должность судьи Апелляционной палаты Бельц. Ион Русу назначен, сроком на четыре года, заместителем председателя суда г. Дрокия.
  На пятилетний срок назначены на должность судьи: Михай Моргулец  (суд сектора Боюканы мун. Кишинев); Виктор Санду (суд сектора Центр мун. Кишинев); Светлана Тизу (суд сектора Центр мун. Кишинев).

  Президент Республики Молдова Николай Тимофти подписал сегодня, по предложению Высшего совета магистратуры, указы о назначении на должность восьми судей.
  Анжела Бостан, Вероника Негру и Наталья Симчук назначены судьями Апелляционной палаты Кишинева. Олег Морару назначен на должность судьи Апелляционной палаты Бельц. Ион Русу назначен, сроком на четыре года, заместителем председателя суда г. Дрокия.
  На пятилетний срок назначены на должность судьи: Михай Моргулец  (суд сектора Боюканы мун. Кишинев); Виктор Санду (суд сектора Центр мун. Кишинев); Светлана Тизу (суд сектора Центр мун. Кишинев).

  Также президентским указом Василе Табан освобожден от должности судьи суда г. Шолданешты в связи с допущенными дисциплинарными нарушениями.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU