Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Дамаскин Константин
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Slobodzean Silvia

Judecătorie Străşeni, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 30.12.2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1894-VII din 30 decembrie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni.

Prin Hotărîrea nr. 931/18 din 08 decembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Silvia Slobodzean, în funcţia de judecător la Judecătoria Străşeni, pe un termen de 5 ani. 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1999-2000 - ajutor interimar al procurorului sectorului Botanica, municipiul Chișinău
2001-2005 - procuror
2006-2010 - director al depatamantului juridic în cadrul unei socități comerciale
2010-2013 - avocat
14.08.2013 - 2015 - asistent judiciar

Data numirii în funcţie: 30.12.2015

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1894-VII din 30 decembrie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni.

Prin Hotărîrea nr. 931/18 din 08 decembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea doamnei Silvia Slobodzean, în funcţia de judecător la Judecătoria Străşeni, pe un termen de 5 ani. 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
1999-2000 - ajutor interimar al procurorului sectorului Botanica, municipiul Chișinău
2001-2005 - procuror
2006-2010 - director al depatamantului juridic în cadrul unei socități comerciale
2010-2013 - avocat
14.08.2013 - 2015 - asistent judiciar

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 39/4 din 12 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Silvia Slobodzean de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2016 au fost contestate în total 28 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 22 ceea ce constituie 78,57%;
2017 au fost contestate în total 79 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 65, ceea ce constituie 82,27%;
2018 au fost contestate în total 72 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 ceea ce constituie 50%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
- în anul 2016, din 339 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,76%;
- în anul 2017, din 406 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,20%;
- în anul 2018, din 471 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,54%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 39/4 din 12 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Silvia Slobodzean de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 50/4 din 12 martie 2015 a fost admisă candidatura doamnei Slobodzean Silvia, pentru participare la concursul, pentru suplinirea funcției vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 343/20 din 19 Septembrie 2019, se conferă gradul v (CINCI) de calificare judecătorului Slobodzean Silvia de la Judecătoria Strășeni.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluarea a Performanțelor Judecătorilor nr. 39/4 din 12 Aprilie 2019, hotărîri adoptate de judecătorul Silvia Slobodzean de la Judecătoria Străşeni (sediul central), care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană, nu sunt constatate.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2016 au fost contestate în total 28 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 22 ceea ce constituie 78,57%;
2017 au fost contestate în total 79 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 65, ceea ce constituie 82,27%;
2018 au fost contestate în total 72 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 36 ceea ce constituie 50%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
- în anul 2016, din 339 cauze examinate, 6 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,76%;
- în anul 2017, din 406 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,20%;
- în anul 2018, din 471 cauze examinate, 12 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,54%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 39/4 din 12 Aprilie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Silvia Slobodzean de la Judecătoria Străşeni (sediul central), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 77 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 50/4 din 12 martie 2015 a fost admisă candidatura doamnei Slobodzean Silvia, pentru participare la concursul, pentru suplinirea funcției vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 343/20 din 19 Septembrie 2019, se conferă gradul v (CINCI) de calificare judecătorului Slobodzean Silvia de la Judecătoria Strășeni.

Hotărârea nr. 343/20 din 19 Septembrie 2019

Hotărârea nr. 39/4 din 12 Aprilie 2019

Hotărîrea nr. 50/4 din 12 martie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare a nilor 2016-2018, în privința judecătorului Silvia Slobodzean nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 104/4 din 30 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Stolear Fiodor împotriva deciziei Inspecției judiciare din 21.02.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judeătoriei Strășeni, Slobodzean Silvia.

 Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 6 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare a nilor 2016-2018, în privința judecătorului Silvia Slobodzean nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Prin Hotărârea nr. 104/4 din 30 martie 2018, Completul de admisibilitate al Colegiului disciplinar a respins contestația cet. Stolear Fiodor împotriva deciziei Inspecției judiciare din 21.02.2018, de respingere a sesizării prin care, petiționarul a solicitat tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judeătoriei Strășeni, Slobodzean Silvia.

 Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 6 sesizări, care au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 104/4 din 30 martie 2018

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU