Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Vladislav Negru
Căutare avansată
sursa: tv8.md

Stratan Mariana

Judecătorie Ungheni, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcţie: 11.07.2011

Potrivit Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 2195-VII din 11 iulie 2016, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 62/3 din 09 februarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii, a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Ungheni, judecătorul Mariana Stratan, pentru perioada 18.02.2016 – 18.02.2017. În perioada de imposibilitate a acesteia de a-şi realiza sarcinile de serviciu, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorii Maria Malanciuc şi Vasile Lupu.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 200-IV din 11 iulie 2011 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni.

Data numirii în funcţie: 11.07.2011

Potrivit Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 2195-VII din 11 iulie 2016, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 62/3 din 09 februarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii, a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Ungheni, judecătorul Mariana Stratan, pentru perioada 18.02.2016 – 18.02.2017. În perioada de imposibilitate a acesteia de a-şi realiza sarcinile de serviciu, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorii Maria Malanciuc şi Vasile Lupu.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 200-IV din 11 iulie 2011 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni.

Prin Hotărârea nr. 94/8 din 27 februarie 2024, se deleagă judecătorii Alexei Paniș de la Judecătoria Chișinău și Mariana Stratan de la Judecătoria Ungheni pentru participare la evenimentul cu genericul “The XIII Congress of SMMP Ministerio Publico em evolucao: atualidate, proximidate e iniciativa” și la sesiunea „Autonomy of the mp/independence of the courts”, ce se vor desfășura la Ponta Delgada, Portugalia, în perioada 28 februarie - 04 martie 2024.  

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 28/3 din 22 martie 2019, a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nu sunt constatate Hotărâri adoptate de judecătorul Mariana Stratan care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 10/1 din 25 martie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 11/2 din 13 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - 32 hotărîri contestate, 14 menținute - 43,75%;
2013 - 39 hotărîri contestate, 19 menținute - 48,71%;
2014 - 66 hotărîri contestate, 49 menținute - 74,24%;
2015 - 36 hotărîri contestate, 19 menținute - 52,77%;
Judecător de instrucție: 2015 - 18 hotărîri contestate, 16 menținute - 88,88%;

- în anul 2016 au fost contestate în total 46 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28 ceea ce constituie 60,86%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 61 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43, ceea ce constituie 70,49%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 51 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 64,70%.
Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 393 cauze examinate, 14 hotărîri/încheieri casate - 3,56%;
2013 - 540 cauze examinate, 13 hotărîri/încheieri casate - 2,40%;
2014 - 319 cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri casate - 2,82%;
2015 - 164 cauze examinate, 16 hotărîri/încheieri casate - 9,7%;
Judecător de instrucție:
2015 - 161 cauze examinate, 2 hotărîri/încheieri casate - 1,24%;

- în anul 2016, din 340 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,29%;
- în anul 2017, din 350 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,14%;
- în anul 2018, din 310 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,77%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 28/3 din 22 martie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Mariana Stratan de la Judecătoria Ungheni, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine acumulând un punctaj de 74 puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 10/1 din 25 martie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 11/2 din 13 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 115/10 din 13 martie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Potrivit Hotărârii nr. 606/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători pentru participare la ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 14 septembrie 2017, ora 10:00, precum urmează: 
- Maria Frunze, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 
- Constantin Roșca, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
- Lilia Dașchevici, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Dumitru Racoviță, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Eugeniu Beșelea, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central);
- Viorica Puică, judecător Judecătoria Chișinău (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea, judecătorului Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a cauzelor penale: Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire penală. Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. Aspecte comparative”, care a avut loc la 17 februarie 2017, în Iaşi, România.

Prin Hotărârea nr. 94/8 din 27 februarie 2024, se deleagă judecătorii Alexei Paniș de la Judecătoria Chișinău și Mariana Stratan de la Judecătoria Ungheni pentru participare la evenimentul cu genericul “The XIII Congress of SMMP Ministerio Publico em evolucao: atualidate, proximidate e iniciativa” și la sesiunea „Autonomy of the mp/independence of the courts”, ce se vor desfășura la Ponta Delgada, Portugalia, în perioada 28 februarie - 04 martie 2024.  

Cauze CtEDO

Conform Hotărârii nr. 28/3 din 22 martie 2019, a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nu sunt constatate Hotărâri adoptate de judecătorul Mariana Stratan care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 10/1 din 25 martie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 11/2 din 13 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.


PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE

2012 - 32 hotărîri contestate, 14 menținute - 43,75%;
2013 - 39 hotărîri contestate, 19 menținute - 48,71%;
2014 - 66 hotărîri contestate, 49 menținute - 74,24%;
2015 - 36 hotărîri contestate, 19 menținute - 52,77%;
Judecător de instrucție: 2015 - 18 hotărîri contestate, 16 menținute - 88,88%;

- în anul 2016 au fost contestate în total 46 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28 ceea ce constituie 60,86%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 61 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43, ceea ce constituie 70,49%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 51 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 64,70%.
Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 393 cauze examinate, 14 hotărîri/încheieri casate - 3,56%;
2013 - 540 cauze examinate, 13 hotărîri/încheieri casate - 2,40%;
2014 - 319 cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri casate - 2,82%;
2015 - 164 cauze examinate, 16 hotărîri/încheieri casate - 9,7%;
Judecător de instrucție:
2015 - 161 cauze examinate, 2 hotărîri/încheieri casate - 1,24%;

- în anul 2016, din 340 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,29%;
- în anul 2017, din 350 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,14%;
- în anul 2018, din 310 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,77%.EVALUAREA PERFORMANȚELOR

Prin Hotărârea nr. 28/3 din 22 martie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Mariana Stratan de la Judecătoria Ungheni, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine acumulând un punctaj de 74 puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 10/1 din 25 martie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 11/2 din 13 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 115/10 din 13 martie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Potrivit Hotărârii nr. 606/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători pentru participare la ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 14 septembrie 2017, ora 10:00, precum urmează: 
- Maria Frunze, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 
- Constantin Roșca, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
- Lilia Dașchevici, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Dumitru Racoviță, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Eugeniu Beșelea, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central);
- Viorica Puică, judecător Judecătoria Chișinău (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea, judecătorului Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a cauzelor penale: Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire penală. Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. Aspecte comparative”, care a avut loc la 17 februarie 2017, în Iaşi, România.

Hotărârea nr. 28/3 din 22 martie 2019

Hotărârea nr. 606/27 din 12 septembrie 2017

Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017

Hotărârea nr. 10/1 din 25 martie 2016

Hotărârea nr. 11/2 din 13 februarie 2015

Hotărârea nr. 115/10 din 13 martie 2012

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Mariana Stratan nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 10/1 din 25 martie 2016, "în perioada anilor 2014-2015 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Mariana Stratan".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 11/2 din 13 februarie 2015, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Mariana Stratan".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014-2015 nu a fost înregistrată nici o sesizare.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiţii neîntemeiate.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Mariana Stratan nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 10/1 din 25 martie 2016, "în perioada anilor 2014-2015 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Mariana Stratan".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 11/2 din 13 februarie 2015, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Mariana Stratan".Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014-2015 nu a fost înregistrată nici o sesizare.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiţii neîntemeiate.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU