Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Suruceanu Valentina
Căutare avansată
sursa: tv8.md

Stratan Mariana

Judecătorie Ungheni, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcţie: 11.07.2011

Potrivit Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 2195-VII din 11 iulie 2016, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 62/3 din 09 februarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii, a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Ungheni, judecătorul Mariana Stratan, pentru perioada 18.02.2016 – 18.02.2017. În perioada de imposibilitate a acesteia de a-şi realiza sarcinile de serviciu, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorii Maria Malanciuc şi Vasile Lupu.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 200-IV din 11 iulie 2011 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni.

Data numirii în funcţie: 11.07.2011

Potrivit Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 2195-VII din 11 iulie 2016, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Hotărârea nr. 62/3 din 09 februarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii, a desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Ungheni, judecătorul Mariana Stratan, pentru perioada 18.02.2016 – 18.02.2017. În perioada de imposibilitate a acesteia de a-şi realiza sarcinile de serviciu, atribuţiile judecătorului de instrucţie urmează a fi îndeplinite de către judecătorii Maria Malanciuc şi Vasile Lupu.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 200-IV din 11 iulie 2011 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii nr. 28/3 din 22 Martie 2019, a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nu sunt constatate Hotărâri adoptate de judecătorul Mariana Stratan care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 10/1 din 25 martie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 11/2 din 13 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2012 - 32 hotărîri contestate, 14 menținute - 43,75%;
2013 - 39 hotărîri contestate, 19 menținute - 48,71%;
2014 - 66 hotărîri contestate, 49 menținute - 74,24%;
2015 - 36 hotărîri contestate, 19 menținute - 52,77%;
Judecător de instrucție: 2015 - 18 hotărîri contestate, 16 menținute - 88,88%;

- în anul 2016 au fost contestate în total 46 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28 ceea ce constituie 60,86%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 61 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43, ceea ce constituie 70,49%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 51 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 64,70%.
Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 393 cauze examinate, 14 hotărîri/încheieri casate - 3,56%;
2013 - 540 cauze examinate, 13 hotărîri/încheieri casate - 2,40%;
2014 - 319 cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri casate - 2,82%;
2015 - 164 cauze examinate, 16 hotărîri/încheieri casate - 9,7%;
Judecător de instrucție:
2015 - 161 cauze examinate, 2 hotărîri/încheieri casate - 1,24%;

- în anul 2016, din 340 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,29%;
- în anul 2017, din 350 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,14%;
- în anul 2018, din 310 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,77%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 28/3 din 22 Martie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Mariana Stratan de la Judecătoria Ungheni, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine acumulând un punctaj de 74 puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 10/1 din 25 martie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 11/2 din 13 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 115/10 din 13 martie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Potrivit Hotărârii nr. 606/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători pentru participare la ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 14 septembrie 2017, ora 10:00, precum urmează: 
- Maria Frunze, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 
- Constantin Roșca, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
- Lilia Dașchevici, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Dumitru Racoviță, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Eugeniu Beșelea, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central);
- Viorica Puică, judecător Judecătoria Chișinău (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea, judecătorului Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a cauzelor penale: Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire penală. Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. Aspecte comparative”, care a avut loc la 17 februarie 2017, în Iaşi, România.

Cauze CtEDO

Conform Hotărârii nr. 28/3 din 22 Martie 2019, a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, nu sunt constatate Hotărâri adoptate de judecătorul Mariana Stratan care au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 10/1 din 25 martie 2016 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii nr. 11/2 din 13 februarie 2015 a Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărîrile adoptate de către judecătorul Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană.


PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE

2012 - 32 hotărîri contestate, 14 menținute - 43,75%;
2013 - 39 hotărîri contestate, 19 menținute - 48,71%;
2014 - 66 hotărîri contestate, 49 menținute - 74,24%;
2015 - 36 hotărîri contestate, 19 menținute - 52,77%;
Judecător de instrucție: 2015 - 18 hotărîri contestate, 16 menținute - 88,88%;

- în anul 2016 au fost contestate în total 46 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 28 ceea ce constituie 60,86%;
- în anul 2017 au fost contestate în total 61 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 43, ceea ce constituie 70,49%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 51 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 33 ceea ce constituie 64,70%.
Procentajul hotărîrilor/încheierilor casate din cele examinate
2012 - 393 cauze examinate, 14 hotărîri/încheieri casate - 3,56%;
2013 - 540 cauze examinate, 13 hotărîri/încheieri casate - 2,40%;
2014 - 319 cauze examinate, 9 hotărîri/încheieri casate - 2,82%;
2015 - 164 cauze examinate, 16 hotărîri/încheieri casate - 9,7%;
Judecător de instrucție:
2015 - 161 cauze examinate, 2 hotărîri/încheieri casate - 1,24%;

- în anul 2016, din 340 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,29%;
- în anul 2017, din 350 cauze examinate, 18 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 5,14%;
- în anul 2018, din 310 cauze examinate, 21 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 6,77%.EVALUAREA PERFORMANȚELOR

Prin Hotărârea nr. 28/3 din 22 Martie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Mariana Stratan de la Judecătoria Ungheni, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine acumulând un punctaj de 74 puncte.

Potrivit Hotărârii nr. 10/1 din 25 martie 2016, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 82 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 11/2 din 13 februarie 2015, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul Foarte bine acumulînd un total de 78 de puncte.

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 115/10 din 13 martie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii a validat Hotărîrea Colegiului de calificare prin care i s-a conferit gradul V (cinci) de calificare.

ACTIVITAȚI EXTRAJUDICIARE
Potrivit Hotărârii nr. 606/27 din 12 septembrie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea unor judecători pentru participare la ședința de închidere a cursului-pilot de instruire la distanță cu genericul “Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, care va avea loc la 14 septembrie 2017, ora 10:00, precum urmează: 
- Maria Frunze, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru); 
- Constantin Roșca, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Centru);
- Lilia Dașchevici, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Dumitru Racoviță, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Mariana Stratan, judecător, Judecătoria Ungheni (sediul Central); 
- Eugeniu Beșelea, judecător, Judecătoria Chișinău (sediul Central);
- Viorica Puică, judecător Judecătoria Chișinău (sediul Central).

Prin Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a autorizat delegarea, judecătorului Judecătoriei Ungheni, Mariana Stratan, pentru participare la seminarul de formare profesională cu genericul “Proceduri simplificate de examinare a cauzelor penale: Judecata pe baza probelor administrative în faza de urmărire penală. Procedura privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Medierea în cauzele penale şi civile. Aspecte comparative”, care a avut loc la 17 februarie 2017, în Iaşi, România.

Hotărârea nr. 28/3 din 22 Martie 2019

Hotărârea nr. 606/27 din 12 septembrie 2017

Hotărârea nr. 107/5 din 07 februarie 2017

Hotărârea nr. 10/1 din 25 martie 2016

Hotărârea nr. 11/2 din 13 februarie 2015

Hotărârea nr. 115/10 din 13 martie 2012

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Mariana Stratan nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 10/1 din 25 martie 2016, "în perioada anilor 2014-2015 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Mariana Stratan".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 11/2 din 13 februarie 2015, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Mariana Stratan".

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014-2015 nu a fost înregistrată nici o sesizare.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiţii neîntemeiate.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Mariana Stratan nu au fost intentate proceduri disciplinare.

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 10/1 din 25 martie 2016, "în perioada anilor 2014-2015 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Mariana Stratan".

În conformitate cu Hotărârea Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, nr. 11/2 din 13 februarie 2015, "în perioada anilor 2012-2014 de către Colegiul disciplinar nu au fost înregistrate și examinate proceduri disciplinare  privind activitatea  judecătorului Mariana Stratan".Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului în perioada anilor 2014-2015 nu a fost înregistrată nici o sesizare.

Conform informaţiei Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii în privinţa judecătorului au fost depuse 2 petiţii neîntemeiate.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2016-2018), au fost înregistrate 2 sesizări, care au fost respinse.

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU