Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Пурич Геннадие
Căutare avansată

Țurcan Romina

Judecătorie Criuleni, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 15 martie 2017

Conform Decretului Președintei Republicii Moldova nr. 667-IX din 17 octombrie 2022, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 95/8 din 27 februarie 2024, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus încetarea suspendării din funcție a judecătorului Romina Țurcan de la Judecătoria Criuleni cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, din data de 28 februarie 2024.

Conform Hotărârii nr. 5/1 din 18 martie 2022, se suspendă din funcția deținută judecătorul Romina Țurcan de la Judecătoria Criuleni, sediul central, pentru perioada aflării în concediul parțial plătit de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, până la 04 noiembrie 2024, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 76-VIII din 15 martie 2017, a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate obţinând media generală 7,55

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
Grefier la Judecătoria Soroca
Asistent judiciar

Publicații
3 articole ştiinţifice în Revista ştiinţifico-practică „Legea şi Viaţa” 

Data numirii în funcție: 15 martie 2017

Conform Decretului Președintei Republicii Moldova nr. 667-IX din 17 octombrie 2022, numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 95/8 din 27 februarie 2024, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus încetarea suspendării din funcție a judecătorului Romina Țurcan de la Judecătoria Criuleni cu reîncadrarea în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, din data de 28 februarie 2024.

Conform Hotărârii nr. 5/1 din 18 martie 2022, se suspendă din funcția deținută judecătorul Romina Țurcan de la Judecătoria Criuleni, sediul central, pentru perioada aflării în concediul parțial plătit de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 3 ani, până la 04 noiembrie 2024, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 76-VIII din 15 martie 2017, a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni, pe un termen de cinci ani.

Instruire/Diplome
26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate obţinând media generală 7,55

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
Grefier la Judecătoria Soroca
Asistent judiciar

Publicații
3 articole ştiinţifice în Revista ştiinţifico-practică „Legea şi Viaţa” 

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 94/6 din 21 august 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Romina Ţurcan de la Judecătoria Criuleni, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
- în anul 2017 au fost contestate în total 26 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 76,92%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 25 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 17 ceea ce constituie 68%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 35,48%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 6 ceea ce constituie 60%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 8 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5 ceea ce constituie 62,5%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4 ceea ce constituie 80%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
judecător de drept comun:
- în anul 2017, din 587 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
- în anul 2018, din 296 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,70%;
- în anul 2019, din 503 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,59%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017, din 122 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,27%;
- în anul 2018, din 68 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,41%;
- în anul 2019, din 75 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,33%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 94/6 din 21 august 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Romina ŢURCAN de la Judecătoria Criuleni, sediul central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 69/8 din 25 aprilie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura candidatura doamnei Ţurcan Romina pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 988/40 din 22 decembrie 2015, materialele în privinţa doamnei Romina Țurcan au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 43/5 din 02 martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul cinci (V) de calificare judecătorului Romina Țurcan, de la Judecătoria Criuleni.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 94/6 din 21 august 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Romina Ţurcan de la Judecătoria Criuleni, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
- în anul 2017 au fost contestate în total 26 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 20 ceea ce constituie 76,92%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 25 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 17 ceea ce constituie 68%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 31 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 35,48%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017 au fost contestate în total 10 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 6 ceea ce constituie 60%;
- în anul 2018 au fost contestate în total 8 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 5 ceea ce constituie 62,5%;
- în anul 2019 au fost contestate în total 5 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 4 ceea ce constituie 80%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
judecător de drept comun:
- în anul 2017, din 587 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
- în anul 2018, din 296 cauze examinate, 8 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,70%;
- în anul 2019, din 503 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,59%.
judecător de instrucţie:
- în anul 2017, din 122 cauze examinate, 4 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,27%;
- în anul 2018, din 68 cauze examinate, 3 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,41%;
- în anul 2019, din 75 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,33%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 94/6 din 21 august 2020, Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea judecătorului Romina ŢURCAN de la Judecătoria Criuleni, sediul central, atribuindu-i calificativul ”Foarte bine”.

Prin Hotărârea nr. 69/8 din 25 aprilie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura candidatura doamnei Ţurcan Romina pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 988/40 din 22 decembrie 2015, materialele în privinţa doamnei Romina Țurcan au fost expediate Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea realizării procedurilor de selectare pentru accederea în funcţia de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 43/5 din 02 martie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul cinci (V) de calificare judecătorului Romina Țurcan, de la Judecătoria Criuleni.

Hotărârea nr. 95/8 din 27 februarie 2024

Hotărârea nr. 5/1 din 18 martie 2022

Hotărârea nr. 43/5 din 02 Martie 2021

Hotărârea nr. 94/6 din 21 august 2020

Hotărârea nr. 69/8 din 25 aprilie 2016

Hotărârea nr. 988/40 din 22 decembrie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Romina Ţurcan nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Prin Hotărârea nr. 7/1 din 18 ianuarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de către cet. Chiriţa Sergiu în privinţa acţiunilor judecătorului Ţurcan Romina de Ia Judecătoria Criuleni (sediul Central), din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 4 sesizari, care ulterior au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Romina Ţurcan nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Prin Hotărârea nr. 7/1 din 18 ianuarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a dispus încetarea procedurii disciplinare intentată în temeiul sesizării depuse de către cet. Chiriţa Sergiu în privinţa acţiunilor judecătorului Ţurcan Romina de Ia Judecătoria Criuleni (sediul Central), din motiv că nu a fost comisă abaterea disciplinară.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 4 sesizari, care ulterior au fost respinse.

 

Hotărârea nr. 7/1 din 18 ianuarie 2019

Știri
 • 33 de magistrați, numiți în funcție. Șeful statului a semnat decretele

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  Șeful statului Igor Dodon a semnat astăzi decretele celor 33 de judecători noi la instanțele de font, care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea dintre cei numiți în funcție sunt absolvenți ai Institutului Național de Justiției și vor activa la Judecătoria Chișinău. Mai exact, este vorba de 27 de magistrați propuși pentru Judecătoria Chișinău și 6 – pentru judecătoriile din raioane: câte doi magistrați la judecătoriile din Hâncești și Călărași, și câte unul la Ungheni și Criuleni.

  La mijlocul lunii ianuarie, Consiliul Superior al Magistraturii a selectat 27 de magistrați noi pentru Judecătoria Chișinău, care au fost propuși șefului statului pentru numire. Aceștia sunt:
  Valentin Lastavețchi,
  Victoria Sanduța,
  Olga Ionașcu,
  Speranța Clima,
  Angela Vasilenco,
  Octavian Dvornic,
  Natalia Stratan,
  Vitalie Guțan,
  Larisa Lavric,
  Taisia Prutean,
  Cristina Panfil,
  Serafim Vasilache,
  Georgeta Grozav,
  Maria Frunze,
  Veaceslav Martânenco,
  Dragoș Crigan,
  Galina Ciobanu,
  Victor Sârbu,
  Marcel Gandrabur,
  Veaceslav Nicula,
  Eugeniu Beșelea,
  Irina Păduraru,
  Alexei Paniș,
  Lorina Ciubotaru,
  Diana Tricolici.

  La fel, șeful statului a acceptat transferul a două magistrate la Judecătoria Chișinău, de la Sângerei și Bălți. Este vorba de magistrata Cristina Cheptea, de la Judecătoria Sângerei, și magistrata Natalia Clevadî, de la Judecătoria Bălți.

  Amintim că Judecătoria Chișinău a fost creată în urma fuziunii judecătoriilor din sectoarele Centru, Buiucani, Râşcani, Botanica şi Ciocana. Instanța și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017
  Sursa: bizlaw.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU