Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Muntean Vasilisa
Căutare avansată

Andronache Aurelia

Judecătorie Edineţ, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1606-VIII din 15 Iunie 2020, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1602-VII din 04 iunie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Briceni.

Instruire/Diplome
06-31 octombrie 2014 -  a absolvit Istitutul Național al Justiției cu media generală - 8,00

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
05.09.1988 - grefier, judecătoria Briceni
12.03.2009 - transferată în funcția de consultant în aceeași înstanță de judecată
01.04.2012 - specialist principal, secția resurse  umane
02.05.2013 - asistent judiciar, Judecătoria Briceni
04.06 2015 - numită în funcție de judecător la Judecătoria Briceni, pe un termen de cinci ani 

Data numirii în funcție: 04 iunie 2015

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1606-VIII din 15 Iunie 2020, numită în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1602-VII din 04 iunie 2015 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Briceni.

Instruire/Diplome
06-31 octombrie 2014 -  a absolvit Istitutul Național al Justiției cu media generală - 8,00

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
05.09.1988 - grefier, judecătoria Briceni
12.03.2009 - transferată în funcția de consultant în aceeași înstanță de judecată
01.04.2012 - specialist principal, secția resurse  umane
02.05.2013 - asistent judiciar, Judecătoria Briceni
04.06 2015 - numită în funcție de judecător la Judecătoria Briceni, pe un termen de cinci ani 

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 19/2 din 22 Mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Aurelia Andronache nu constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 83/10 din 20 Octombrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Aurelia Andronache nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 12 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 91,66%;
2016 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 18, ceea ce constituie 56,25%;
2017 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32 ceea ce constituie 71,11%;
2018 au fost contestate în total 26 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 61,53%;
2019 au fost contestate în total 22 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 54,54%.
judecător de instrucţie:
2019 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 75%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 284 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,35%;
2016, din 295 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,74%;
2017, din 265 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,90%;
2018, din 257 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,89%;
2019, din 281 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,55%.
judecător de instrucţie:
2018, din 206 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2019, din 351 cauze examinate, 32 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,11%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR

Conform Hotărârii nr. 19/2 din 22 Mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Aurelia Andronache de la Judecătoria Edineţ, sediul Briceni, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul „foarte bine” acumulând în total 75 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea 83/10 din 20 Octombrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Aurelia ANDRONACHE de la Judecătoria Edineț (sediul Briceni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine, acumulînd un total de 75 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 63/6 din 02 aprilie 2015 Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis participarea doamnei Andronache Aurelia la concurs, pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 120/9 din 24 mai 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecătoarei Aurelia Andronache de la Judecătoria Edineț, gradul IV (patru) de calificare.

Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V de calificare judecătoarei Aurelia Andronache de la Judecătoria Edineț.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 19/2 din 22 Mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Aurelia Andronache nu constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 83/10 din 20 Octombrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Aurelia Andronache nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2015 au fost contestate în total 12 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 11 ceea ce constituie 91,66%;
2016 au fost contestate în total 32 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 18, ceea ce constituie 56,25%;
2017 au fost contestate în total 45 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 32 ceea ce constituie 71,11%;
2018 au fost contestate în total 26 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 16 ceea ce constituie 61,53%;
2019 au fost contestate în total 22 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 12 ceea ce constituie 54,54%.
judecător de instrucţie:
2019 au fost contestate în total 4 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 3 ceea ce constituie 75%.

Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2015, din 284 cauze examinate, 1 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,35%;
2016, din 295 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,74%;
2017, din 265 cauze examinate, 13 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 4,90%;
2018, din 257 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,89%;
2019, din 281 cauze examinate, 10 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,55%.
judecător de instrucţie:
2018, din 206 cauze examinate, 0 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0%;
2019, din 351 cauze examinate, 32 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 9,11%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR

Conform Hotărârii nr. 19/2 din 22 Mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Aurelia Andronache de la Judecătoria Edineţ, sediul Briceni, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul „foarte bine” acumulând în total 75 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis cererile judecătorilor Ioana Chironeț, Igor Bațalai, Alexandru Arhip, Lilia Roic-Botezatu, Emil Bulat, Natalia Berbec, Natalia Costaș, Mihail Cojocaru, Veaceslav Negurița, Inga Gorlenco, Silvia Gurițanu, Aurelia Andronache, Aurelia Procopișina și Andrei Mocanu referitor la remiterea materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de evaluare pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea 83/10 din 20 Octombrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Aurelia ANDRONACHE de la Judecătoria Edineț (sediul Briceni), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine, acumulînd un total de 75 de puncte.

Prin Hotărârea nr. 63/6 din 02 aprilie 2015 Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a admis participarea doamnei Andronache Aurelia la concurs, pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 120/9 din 24 mai 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit judecătoarei Aurelia Andronache de la Judecătoria Edineț, gradul IV (patru) de calificare.

Prin Hotărârea nr. 41/3 din 05 Februarie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul V de calificare judecătoarei Aurelia Andronache de la Judecătoria Edineț.

Hotărârea nr. 120/9 din 24 mai 2022

Hotărârea nr. 20/2 din 22 Mai 2020

Hotărârea nr. 62/6 din 16 Aprilie 2020

Hotărârea nr. 41/3 din 05 Februarie 2019

Hotărârea nr. 83/10 din 20 Octombrie 2018

Hotărîrea nr. 63/6 din 02 aprilie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Aurelia Andronache nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 83/10 din 20 Octombrie 2018”în privința judecătorului Aurelia Andronache nu au fost intentate proceduri disciplinare.”

Prin Hotărârea nr. 82/3 din 26 Martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Sîrbu Vasile împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 157s-204p/m din 24 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 10 februarie 2020 împotriva acțiunilor judecătorului Andronache Aurelia de la Judecătoria Edineț (sediul Briceni).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 3 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată, a fost înregistrată 1 sesizare, care a fost respinsă.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Aurelia Andronache nu au fost intentate proceduri disciplinare.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 83/10 din 20 Octombrie 2018”în privința judecătorului Aurelia Andronache nu au fost intentate proceduri disciplinare.”

Prin Hotărârea nr. 82/3 din 26 Martie 2020, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația cet. Sîrbu Vasile împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 157s-204p/m din 24 februarie 2020, emise pe marginea sesizării depuse la 10 februarie 2020 împotriva acțiunilor judecătorului Andronache Aurelia de la Judecătoria Edineț (sediul Briceni).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 3 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată, a fost înregistrată 1 sesizare, care a fost respinsă.

Hotărârea nr. 82/3 din 26 Martie 2020

Știri
 • Președintele Nicolae Timofti a semnat decretele de numire în funcție pentru 11 judecători

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 11 judecători, pe un termen de cinci ani.

  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;

  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;

  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, decretele de numire în funcție a 11 judecători, pe un termen de cinci ani.

  Aurelia Andronache - Judecătoria  Briceni;

  Andrian Ciobanu - Judecătoria Glodeni;

  Inga Gorlenco - Judecătoria Cahul;

  Igor Bațalai - Judecătoria Militară;

  Mihail Cojocaru - Judecătoria Bălți;

  Valeriu Pădurari - Judecătoria Bălți;

  Silvia Gurițanu -  Judecătoria Leova;

  Ludmila Iarmaliuc - Judecătoria Telenești;

  Iurie Palade - Judecătoria Cimișlia;

  Lilia Roic-Botezatu - Judecătoria Hâncești;

  Ciprian Valah - Judecătoria Buiucani, Chișinău;

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU