Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Ярмалюк Лудмила
Căutare avansată

Bancov Evgheni

Judecătorie Cahul, Judecător

Date biografice

Data numirii în funcție: 11 iulie 2016

Conform Decretului Președintei Republicii Moldova nr. 667-IX din 17 octombrie 2022, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 354/18 din 24 iulie 2018, se suspendă din funcția deținută judecătorul Evgheni Bancov de la Judecătoria Cahul, pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 11 iulie 2018 pînă la 28 martie 2021, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 2201-VII din 11 iulie 2016, domnul Evgheni Bancov a fost numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Cahul. 

Conform Hotărîrii nr. 404/18 din 07 iunie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea candidatului Evgheni Bancov, în funcţia de judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
9-26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate şi a obţinut media generală - 8,4 

Data numirii în funcție: 11 iulie 2016

Conform Decretului Președintei Republicii Moldova nr. 667-IX din 17 octombrie 2022, numit în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.

Prin Hotărârea nr. 354/18 din 24 iulie 2018, se suspendă din funcția deținută judecătorul Evgheni Bancov de la Judecătoria Cahul, pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 11 iulie 2018 pînă la 28 martie 2021, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 2201-VII din 11 iulie 2016, domnul Evgheni Bancov a fost numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Cahul. 

Conform Hotărîrii nr. 404/18 din 07 iunie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea candidatului Evgheni Bancov, în funcţia de judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
9-26 februarie 2016 a susţinut examenul de capacitate şi a obţinut media generală - 8,4 

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
25 decembrie 2006 - 16 octombrie 2007 procuror interimar în Procuratura raionului Cahul;
16 octombrie 2007 - procuror în Procuratura raionului Cahul;
2016 - numit în funcţia de judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de 5 ani.

Prin Hotărîrea nr. 50/8 din 25 aprilie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Bancov Evghenii pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 74/8 din 05 Mai 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul gradul V (cinci) de calificare, judecătorului Evgheni Bancov de la Judecătoria Cahul.

Prin Hotărîrea nr. 50/8 din 25 aprilie 2016, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Bancov Evghenii pentru participare la concursul în vederea suplinirii funcţiilor vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 74/8 din 05 Mai 2020, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a conferit gradul gradul V (cinci) de calificare, judecătorului Evgheni Bancov de la Judecătoria Cahul.

Hotărârea nr.74/8 din 05 Mai 2020

Hotărârea nr. 354/18 din 24 iulie 2018

Hotărîrea nr. 50/8 din 25 aprilie 2016

Prin Hotărârea nr. 15/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația administratorului ÎM „Vinia Traian” AO, Cristev Simion, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1348s-1963p/m, nr. 1455s-2065p/m din 10 decembrie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 17 noiembrie 2021 și 30 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Bancov Evgheni de la Judecătoria Cahul (sediul central), Chișca-Doneva Tamara, Stratulat Galina, Bejenaru Iurie, Vascan Nina, Burduh Victor de la Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea nr. 15/3 din 25 februarie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația administratorului ÎM „Vinia Traian” AO, Cristev Simion, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 1348s-1963p/m, nr. 1455s-2065p/m din 10 decembrie 2021, emise pe marginea sesizărilor depuse la 17 noiembrie 2021 și 30 noiembrie 2021 asupra acțiunilor judecătorilor Bancov Evgheni de la Judecătoria Cahul (sediul central), Chișca-Doneva Tamara, Stratulat Galina, Bejenaru Iurie, Vascan Nina, Burduh Victor de la Curtea Supremă de Justiție.

 

Hotărârea nr. 15/3 din 25 februarie 2022

Știri
 • Decrete semnate de Președintele Nicolae Timofti

  Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti a semnat decrete de numire a următorilor magistrați:

  -         Domnul Alexandru Gheorghieș în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Vadim Belous în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Ciumaș Oleg în funcția de judecător la Judecătoria Fălești, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Doamna Mariana Stratan în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Domnul Valeri Hudoba în funcția de judecător la Judecătoria Comrat, pe un termen de cinci ani;

  Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti a semnat decrete de numire a următorilor magistrați:

  -         Domnul Alexandru Gheorghieș în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Vadim Belous în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca, pe un termen de patru ani;
  -         Domnul Ciumaș Oleg în funcția de judecător la Judecătoria Fălești, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Doamna Mariana Stratan în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni, până la atingerea plafonului de vârstă;
  -         Domnul Valeri Hudoba în funcția de judecător la Judecătoria Comrat, pe un termen de cinci ani;

  -         Doamna Ramona Moșneguțu în funcția de judecător la Judecătoria Șoldănești, pe un termen de cinci ani;
  -         Domnul Igor Negreanu în funcția de judecător la Judecătoria Șoldănești, pe un termen de cinci ani;
  -          Doamna Hristina Craveț în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei, pe un termen de cinci ani;
  -         Domnul Sergiu Bucicov în funcția de judecător la Judecătoria Vulcănești, pe un termen de cinci ani;
  -         Doamna Mariana Sajin în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, pe un termen de cinci ani;
  -         - Domnul Evgheni Bancov  în funcția de judecător la Judecătoria Cahul, pe un termen de cinci ani;

  De asemenea, șeful statului a semnat decrete de eliberare a următorilor judecători:
  -         Domnul Ion Tutunaru din funcţia de judecător la Judecătoria Florești, în baza cererii de demisie;
  -         Domnul Alexandru Șpac din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău, în legătură cu atingerea plafonului de vârstă;
  -         Domnul Oleg Tănase din funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, conform cererii de demisie;
  -         Doamna Galina Polivenco din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălți, în baza cererii de demisie.
  sursa: presedinte.md

 • Mai mulți procurori au depus cerere de eliberare din funcție. Explicația președintelui CSP

  Pe pagina ofi­ci­ală a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale a R. Mol­dova au apă­rut, din data de 14 iulie mai multe cereri de eli­be­rare din func­ție. Ast­fel,  pro­cu­ro­rii  Ramona Moș­n­e­guțu, Igor Negreanu, Vale­riu HudobaEvgheni Ban­cov și Vitali Cebo­tari  au depus cereri de eli­be­rare din pos­tul pe care îl dețin.

  Pe pagina ofi­ci­ală a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale a R. Mol­dova au apă­rut, din data de 14 iulie mai multe cereri de eli­be­rare din func­ție. Ast­fel,  pro­cu­ro­rii  Ramona Moș­n­e­guțu, Igor Negreanu, Vale­riu HudobaEvgheni Ban­cov și Vitali Cebo­tari  au depus cereri de eli­be­rare din pos­tul pe care îl dețin.

  Con­tac­tat de ZdG, preşe­din­tele Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor, Mir­cea Roşi­oru  a spus că  “în ce pri­vește cere­rile de eli­be­rare, este vorba de  patru  per­soane în pri­vința cărora pre­șe­din­tele R. Mol­dova a emis un decret de numire în func­ția de jude­că­tor și o per­soană care a tre­cut, din câte știu eu, toate pro­bele pen­tru a deveni jude­că­tor, e vorba de Vitali Cebo­tari, și  care este în aștep­ta­rea solu­ției din par­tea orga­nu­lui com­pe­tent. Toate cele cinci per­soane, prac­tic, trec pe cea­laltă brea­slă. Nu avem sub­ti­li­tăți. Sunt per­soane care au o anu­mită expe­riență, care puteau aduce o anu­mită plus valoare pen­tru Pro­cu­ra­tură, dar asta a fost opțiu­nea lor”, a expli­cat Roși­oru.
  sursa: zdg.md

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU