Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Colev Grigori
Căutare avansată

Boțan Olga

Judecătoria Chișinău, Judecătoare

Date biografice

Data numirii în funcție: 11.04.2014

Prin Hotărârea nr. 280/26 din 09 noiembrie 2021, se suspendă din funcția deținută judecătorul Olga Boțan de la Judecătoria Chișinău, pentru perioada aflării în concediul suplimentar neplătit de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 4 ani, începând cu 17 noiembrie 2021 până la data de 17 noiembrie 2022, inclusiv.

Potrivit Hotărârii nr. 47/3 din 05 februarie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Olga Boțan de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 14 ianuarie 2019 pînă la 17 noiembrie 2021, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1090-VII din 11 aprilie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău.

Instruire/Diplome
2005 - 2009 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova
2009 - 2011 studii de masterat la facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova
2011 - 2013 cursuri de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător INJ, a absolvit cu media generală de 9,51

Data numirii în funcție: 11.04.2014

Prin Hotărârea nr. 280/26 din 09 noiembrie 2021, se suspendă din funcția deținută judecătorul Olga Boțan de la Judecătoria Chișinău, pentru perioada aflării în concediul suplimentar neplătit de îngrijire a copilului până la atingerea vârstei de 4 ani, începând cu 17 noiembrie 2021 până la data de 17 noiembrie 2022, inclusiv.

Potrivit Hotărârii nr. 47/3 din 05 februarie 2019, se suspendă din funcție judecătorul Olga Boțan de la Judecătoria Chișinău pentru perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, începînd cu 14 ianuarie 2019 pînă la 17 noiembrie 2021, inclusiv.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1090-VII din 11 aprilie 2014 numită, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău.

Instruire/Diplome
2005 - 2009 facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova
2009 - 2011 studii de masterat la facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova
2011 - 2013 cursuri de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător INJ, a absolvit cu media generală de 9,51

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
01.04.2010 - 03.10.2011 consultant, Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău
01.04.2013 - 10.09.2013 asistent judiciar, Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău
11.09.2013 - 11.04.2014 asistent judiciar, Curtea Supremă de Justiţie
11.04.2014 numită în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani (Decret nr. 1090-VII)

Publicații
Autoarea articolelor: ”Proprietatea ca obiect al ocrotirii penale”  ziarul Dreptul, 24 mai 2013
 ”Delimitarea jafului de tîlhărie. Problema calificării sustragerilor”  ziarul Dreptul, 12 iulie 2013
”Soluționarea conflictelor prin mediere. Importanța comunicării”  ziarul Dreptul, 16 august 2013

 

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 104/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Olga Boțan nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 91 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 86 ceea ce constituie 94,50%;
2017 au fost contestate în total 69 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 64, ceea ce constituie 92,75%;
2018 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 50 ceea ce constituie 96,15%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 506 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,77%;
2017, din 383 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,30%;
2018, din 244 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,81%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 96/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnei Boțan Olga, domnilor Stratulat Gheorghe și Holban Vladislav de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea 104/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Olga BOȚAN de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 72/10 din 26 decembrie 2013, a fost admisă candidatura doamnei Cernei Olga, la concurs pentru suplinirea funcției vacante de judecător.

Distincții
Prin Hotărârea nr. 133/7 din 06 martie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare judecătoarei  Olga Cernei de la Judecătoria Chișinău.

Cauze CtEDO
Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 104/12 din 09 Noiembrie 2018, Hotărârile adoptate de judecătorul Olga Boțan nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

PROCENTAJUL HOTĂRÎRILOR MENȚINUTE DIN CELE CONTESTATE
2016 au fost contestate în total 91 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 86 ceea ce constituie 94,50%;
2017 au fost contestate în total 69 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 64, ceea ce constituie 92,75%;
2018 au fost contestate în total 52 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 50 ceea ce constituie 96,15%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2016, din 506 cauze examinate, 9 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,77%;
2017, din 383 cauze examinate, 5 hotărâri/sentințe, încheieri au fost casate, ceea ce constituie 1,30%;
2018, din 244 cauze examinate, 2 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 0,81%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Prin Hotărârea nr. 96/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, a doamnei Boțan Olga, domnilor Stratulat Gheorghe și Holban Vladislav de la Judecătoria Chișinău.

Prin Hotărârea 104/12 din 09 Noiembrie 2018, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii a acordat judecătorului Olga BOȚAN de la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul Foarte bine, acumulând un total de 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 72/10 din 26 decembrie 2013, a fost admisă candidatura doamnei Cernei Olga, la concurs pentru suplinirea funcției vacante de judecător.

Distincții
Prin Hotărârea nr. 133/7 din 06 martie 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare judecătoarei  Olga Cernei de la Judecătoria Chișinău.

Hotărârea nr. 280/26 din 09 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 96/5 din 12 Martie 2019

Hotărârea nr. 47/3 din 05 Februarie 2019

Hotărârea nr. 104/12 din 09 Noiembrie 2018

Hotărârea nr. 133/7 din 06 martie 2018

Hotărârea nr. 72/10 din 26 decembrie 2013

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 104/12 din 09 Noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Olga Boțan nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Prin Hotărârea nr. 18/2 din 05 Februarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de către cet. Vignan Igor şi a menţinut Hotărârea nr. 310/11 din 02 noiembrie 2018, a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani], Boţan (Cernei) Olga.

Prin Hotărârea nr. 310/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Vignan Igor, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr.627s-848 p/m din data de 02 iulie 2018, de restituire a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) - Cernei Olga.

Potrivit Hotărârii nr. 175/10 din 03 iunie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de dl Mițcul Alexandru Ia 16.02.2016, privind dezacordul cu Decizia Inspecției Judiciare din 02.02.2016, prin care a fost respinsă sesizarea depusă de ÎI „Cerempei Marina" Ia 26.01.2016, prin care solicită tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Cernei Olga.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 10 sesizări, care au fost respinse.

Potrivit Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor nr. 104/12 din 09 Noiembrie 2018”de către Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2016-2018), în privința judecătorului Olga Boțan nu au fost intentate proceduri disciplinare”.

Prin Hotărârea nr. 18/2 din 05 Februarie 2019, Plenul Colegiului disciplinar a respins contestaţia depusă de către cet. Vignan Igor şi a menţinut Hotărârea nr. 310/11 din 02 noiembrie 2018, a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 1, emisă în privinţa acţiunilor judecătorului Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani], Boţan (Cernei) Olga.

Prin Hotărârea nr. 310/11 din 02 Noiembrie 2018, Completul de examinare a contestaţiilor al Colegiului Disciplinar a respins contestaţia petiţionarului Vignan Igor, depusă împotriva Deciziei Inspecţiei judiciare nr.627s-848 p/m din data de 02 iulie 2018, de restituire a sesizării prin care, petiţionarul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară a Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani) - Cernei Olga.

Potrivit Hotărârii nr. 175/10 din 03 iunie 2016, Completul de admisibilitate a respins contestația depusă de dl Mițcul Alexandru Ia 16.02.2016, privind dezacordul cu Decizia Inspecției Judiciare din 02.02.2016, prin care a fost respinsă sesizarea depusă de ÎI „Cerempei Marina" Ia 26.01.2016, prin care solicită tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, Cernei Olga.

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată, au fost înregistrate 10 sesizări, care au fost respinse.

Hotărârea nr. 18/2 din 05 Februarie 2019

Hotărârea nr. 310/11 din 02 Noiembrie 2018

Hotărîrea nr. 175/10 din 03 iunie 2016

Știri
 • Judecatoarea Cernei insista sa ne vada buletinele

  Chiar daca nu e politista si nu invoca vreo lege care i-ar permite sa ne legitimeze, judecatoarea Cernei de la Buiucani insista sa ne ceara acte de indentitate la o sedinta de judecata publica, unde eram prea multi in biroul ei mic si ar fi trebuit sa se gindeasca la mutarea intr-o sala mai mare, nu sa ne ceara date cu caracter personal.

  Chiar daca nu e politista si nu invoca vreo lege care i-ar permite sa ne legitimeze, judecatoarea Cernei de la Buiucani insista sa ne ceara acte de indentitate la o sedinta de judecata publica, unde eram prea multi in biroul ei mic si ar fi trebuit sa se gindeasca la mutarea intr-o sala mai mare, nu sa ne ceara date cu caracter personal.

  sursa: curajtv.md
   

 • Cererea "Finpar Invest", scoasă de pe rol

  Cererea prin care compania ”Finpar Invest”, care administrează afacerile imobiliare ale lui Vladimir Plahotniuc, a dat în judecată Agenţia Proprietăţii Publice a fost scoasă de pe rol din cauza absenței de la proces a avocatului firmei. Decizia a fost luată astăzi de Judecătoria sectorului Buiucani. Juristul companiei a refuzat să comenteze hotărârea instanţei, dar în termen de două săptămâni, el poate solicita repunerea pe rol a cererii. În urma acestui proces, ”Finpar Invest” vrea să obţină 1,17 hectare de pe teritoriul "Moldexpo", unde se află sediul celor patru televiziuni şi trei posturi de radio deţinute de Plahotniuc.

  Cererea prin care compania ”Finpar Invest”, care administrează afacerile imobiliare ale lui Vladimir Plahotniuc, a dat în judecată Agenţia Proprietăţii Publice a fost scoasă de pe rol din cauza absenței de la proces a avocatului firmei. Decizia a fost luată astăzi de Judecătoria sectorului Buiucani. Juristul companiei a refuzat să comenteze hotărârea instanţei, dar în termen de două săptămâni, el poate solicita repunerea pe rol a cererii. În urma acestui proces, ”Finpar Invest” vrea să obţină 1,17 hectare de pe teritoriul "Moldexpo", unde se află sediul celor patru televiziuni şi trei posturi de radio deţinute de Plahotniuc.

  Demersul a fost depus de către juristul Agenţiei Proprietăţii Publice.
  Timp de 15 zile, avocatul companiei "Finpar Invest", Vitalie Ciofu, poate să-şi motiveze absenţa de la şedinţa de judecată şi să solicite repunerea cererii pe rol. Contactat de Jurnal TV, el a refuzat să facă declarații despre acest subiect, iar Vladimir Plahotniuc nu a fost de găsit. Precizăm că "FinPar Invest" a chemat în instanță Agenţia Proprietăţii Publice pentru a obliga instituția să încheie un contract de vânzare-cumpărare a unui teren cu suprafața de 1,17 hectare de pe strada Ghioceilor, unde se află sediul holdingului media GMG, deţinut de către oligarhul Vladimir Plahotniuc. Lotul, care aparţine Centrului "Moldexpo", a fost transmis în locaţiune companiei pentru 25 de ani. Potrivit unei investigaţii realizate de reporterii RISE Moldova, "Finpar Invest" este cea mai veche firmă a familiei Plahotniuc şi una dintre cele mai mari companii imobiliare din ţară. Anterior, tot prin decizie de judecată, același agent economic a obținut insulele de pe lacul "La Izvor" din capitală. Printre proprietățile "FinPar Invest" se numără hotelurile "Codru" şi "Nobil", "Global Bussines Center", sediul firmei de pază "Argus-S", precum și trei apartamente într-un bloc de pe strada Bulgară, în care locuiesc Vladimir Plahotniuc şi mai multe rude ale sale. 
  sursa: jurnaltv.md

 • Judecătorii slabi, preferaţi şi promovaţi de către CSM

  În martie 2014, printr-o hotărâre a CSM au fost propuşi spre numirea în funcţia de judecător Victoria Hadârcă, evaluată de CSCJ cu 76 de puncte, şi Olga Cernei (fiica judecătoarei Ludmila Cernei), evaluată cu 72 de puncte, asta deşi, alţi trei concurenţi au acumulat, la evaluare, un număr mai mare de puncte: Natalia Berbec (87,5 puncte), Lucia Bagrin (83,5 puncte), Natalia Sandu (78 puncte) şi Vladislav Holban (74 puncte). În septembrie 2014, CSM a propus pentru numirea în funcţia de judecător pe Lucia Bagrin, evaluată cu 83,5 puncte, Constantin Roşca (76 puncte) şi Corneliu Creţu (70 puncte), fiul lui Gheorghe Creţu, condamnat în dosarul „Pădurea Domnească”, deşi cel puţin un concurent fusese evaluat de CSCJ cu un punctaj mult mai mare – Natalia Berbec (87,5 puncte).

  În martie 2014, printr-o hotărâre a CSM au fost propuşi spre numirea în funcţia de judecător Victoria Hadârcă, evaluată de CSCJ cu 76 de puncte, şi Olga Cernei (fiica judecătoarei Ludmila Cernei), evaluată cu 72 de puncte, asta deşi, alţi trei concurenţi au acumulat, la evaluare, un număr mai mare de puncte: Natalia Berbec (87,5 puncte), Lucia Bagrin (83,5 puncte), Natalia Sandu (78 puncte) şi Vladislav Holban (74 puncte). În septembrie 2014, CSM a propus pentru numirea în funcţia de judecător pe Lucia Bagrin, evaluată cu 83,5 puncte, Constantin Roşca (76 puncte) şi Corneliu Creţu (70 puncte), fiul lui Gheorghe Creţu, condamnat în dosarul „Pădurea Domnească”, deşi cel puţin un concurent fusese evaluat de CSCJ cu un punctaj mult mai mare – Natalia Berbec (87,5 puncte).

 • Şeful statului a numit în funcţie 11 judecători, majoritate dintre care are circa 30 de ani

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a desemnat astăzi în funcţie, prin decret prezidenţial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, unsprezece judecători.
  Majoritatea magistraţilor au în jur de 30 de ani, iar 4 dintre ei nu au depășit această vârstă.
  Opt dintre ei au fost numiți în funcție pentru prima dată, pe o perioadă de 5 ani. Aceştia sunt Vladislav Holban – judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău; Olga Cernei – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău; Victoria Hadârcă – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău; Gheorghe Stratulat – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău; Natalia Sandu – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău; Alina Țihonschi – judecător la Judecătoria Glodeni;

  Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a desemnat astăzi în funcţie, prin decret prezidenţial, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, unsprezece judecători.
  Majoritatea magistraţilor au în jur de 30 de ani, iar 4 dintre ei nu au depășit această vârstă.
  Opt dintre ei au fost numiți în funcție pentru prima dată, pe o perioadă de 5 ani. Aceştia sunt Vladislav Holban – judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău; Olga Cernei – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău; Victoria Hadârcă – judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău; Gheorghe Stratulat – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău; Natalia Sandu – judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău; Alina Țihonschi – judecător la Judecătoria Glodeni;

  Svetlana Ghercavii - judecător la Judecătoria Bălți; Elena Lupan - judecător la Judecătoria Călărași;
  Trei magistrați au fost numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă:
  Boris Talpă - judecător la Judecătoria Dubăsari; Diana Cristian - judecător la Judecătoria Nisporeni; Viorelia Varaniță - judecător la Judecătoria Orhei.

 • Николай Тимофти подписал указы о назначении 11 судей

  Президент Республики Молдова Николай Тимофти подписал сегодня указы о назначении на должность по предложению Высшего совета магистратуры одиннадцати судей, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

  Восемь из них были назначены на должность впервые сроком на пять лет:
  Владислав Холбан – судья суда сектора Ботаника муниципия Кишинев; Ольга Черней – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Виктория Хадыркэ – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Георге Стратулат – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Наталья Санду – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Алина Тихонски – судья суда Глодень; Светлана Геркавий судья суда Бельц; Елена Лупан – судья суда Кэлэрашь.

  Президент Республики Молдова Николай Тимофти подписал сегодня указы о назначении на должность по предложению Высшего совета магистратуры одиннадцати судей, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

  Восемь из них были назначены на должность впервые сроком на пять лет:
  Владислав Холбан – судья суда сектора Ботаника муниципия Кишинев; Ольга Черней – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Виктория Хадыркэ – судья суда сектора Буюкань муниципия Кишинев; Георге Стратулат – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Наталья Санду – судья суда сектора Чентру муниципия Кишинев; Алина Тихонски – судья суда Глодень; Светлана Геркавий судья суда Бельц; Елена Лупан – судья суда Кэлэрашь.

  Трое магистратов были назначены на должность до достижения ими предельного возраста:
  Борис Талпэ – судья суда Дубэсарь; Диана Кристиан – судья суда Ниспорень; Виорелия Вараницэ – судья суда Орхей.

  До этого в течение дня президент Николае Тимофти провел дискуссию с вышеназванными магистратами, которых он призвал содействовать восстановлению доверия населения к правосудию в рамках их дальнейшей деятельности. Глава государства напомнил судьям о важности соблюдения Кодекса профессиональной этики судьи и, в первую очередь, корректности по отношению к участникам судебного разбирательства.

  В то же время Николай Тимофти заверил, что испытывает доверие к новому поколению судей. Большинству судей, назначенных сегодня главой государства, около 30 лет, а четверым из них – не более 30-ти.

   

 • Feciori, fiice şi nepoţi de judecători vor să ajungă magistraţi în instanţele din Chişinău

  Opt absolvenţi ai Institutului Naţional de Justiţie (INJ), candidaţi la funcţia de judecător din promoţia 2013, un asistent judiciar de la CSJ şi o absolventă a INJ din promoţia 2011, care a fost bătută de fiica judecătoarei Eugenia Fistican, pe atunci directoarea INJ, se luptă pentru fotoliile de magistraţi din instanţele din Chişinău.

  Opt absolvenţi ai Institutului Naţional de Justiţie (INJ), candidaţi la funcţia de judecător din promoţia 2013, un asistent judiciar de la CSJ şi o absolventă a INJ din promoţia 2011, care a fost bătută de fiica judecătoarei Eugenia Fistican, pe atunci directoarea INJ, se luptă pentru fotoliile de magistraţi din instanţele din Chişinău.

 • Viitorii judecători - cu case de milioane de lei, firme în SUA şi automobile de lux

  Din cei zece absolvenţi ai Institutului Naţional de Justiţie, candidaţi la funcţia de judecători, cinci sunt feciori, fiice şi nepoţi de magistraţi. Au 25-27 de ani, dar deţin deja case de milioane, automobile de lux, firme în SUA şi conturi bancare de aproape un milion de lei.

  Maria Cozma (25 de ani), nepoata preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie Mihai Poalelungi, după ce a absolvit în acest an instituţia , a fost transferată în funcţia de asistent judiciar, fiind, totodată, şi şefa interimară a secretariatului Judecătoriei sectorului Râşcani. Aici preşedintele instanţei este Oleg Melniciuc, finul de cununie al lui Mihai Poalelungi. Nepoata lui Poalelungi are conturi bancare în sumă de 850.000 de lei, scrie Ziarul de Gardă. 

  Din cei zece absolvenţi ai Institutului Naţional de Justiţie, candidaţi la funcţia de judecători, cinci sunt feciori, fiice şi nepoţi de magistraţi. Au 25-27 de ani, dar deţin deja case de milioane, automobile de lux, firme în SUA şi conturi bancare de aproape un milion de lei.

  Maria Cozma (25 de ani), nepoata preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie Mihai Poalelungi, după ce a absolvit în acest an instituţia , a fost transferată în funcţia de asistent judiciar, fiind, totodată, şi şefa interimară a secretariatului Judecătoriei sectorului Râşcani. Aici preşedintele instanţei este Oleg Melniciuc, finul de cununie al lui Mihai Poalelungi. Nepoata lui Poalelungi are conturi bancare în sumă de 850.000 de lei, scrie Ziarul de Gardă. 

  Mihaela Gavriliţă (26 de ani), fiica preşedintelui Judecătoriei Străşeni, se numără şi ea printre absolvenţii Institutului Naţional de Justiţie. Aceasta este specialist superior în cadrul instanţei din Străşeni. Tânăra este căsătorită cu un poliţist de la rutieră din Străşeni, Mihail Grosu, reţinut anterior în flagrant şi arestat de ofiţerii Anticorupţie, pentru trafic de influenţă.

 • Половина выпуска Национального института юстиции составляют обеспеченные дети действующих судей и прокуроров

  Половина выпуска Национального института юстиции составляют дети действующих судей и прокуроров. Как сообщает Ziarul de Garda, будущие судьи и работники системы юстиции, несмотря на возраст 25-27 лет, уже обладают люксовыми автомобилями, фирмами в США, крупными банковскими счетами и домами за миллионы леев.

  Так, всего институт произвел выпуск десяти специалистов, из которых пятеро являются детьми или родственниками действующих судей и прокуроров.

  Половина выпуска Национального института юстиции составляют дети действующих судей и прокуроров. Как сообщает Ziarul de Garda, будущие судьи и работники системы юстиции, несмотря на возраст 25-27 лет, уже обладают люксовыми автомобилями, фирмами в США, крупными банковскими счетами и домами за миллионы леев.

  Так, всего институт произвел выпуск десяти специалистов, из которых пятеро являются детьми или родственниками действующих судей и прокуроров.

   

Infografice
LASĂ UN COMENTARIU