Baza de date a judecătorilor Republicii Moldova
Exemplu: Lebediuc Serghei
Căutare avansată
sursa foto: csm.md

Cazacu Grigorii

Judecătoria Chișinău, Judecător

Date biografice

Data numiriri în funcție: 24 aprilie 2015

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1606-VIII din 15 Iunie 2020, numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, domnul Cazacu Iogor, a fost desemnat judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1540-VII din 24 aprilie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 179/8 din 10 martie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Cazacu Grigorii în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
31 martie 2014 - a absolvit cursurile la Institutul Național al Justiției cu media generală - 9,00

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
02.01.2012 - consultant în cadrul Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău
02.07.2012 - i s-a conferit gradul de calificare - consilier de clasa a III-a fiind transferat în funcția de specialist superior, serviciul de documentare în Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău
29.04.2014 - asistent judiciar, Curtea Supremă de Justiție
24.04.2015 - numit, pe un termen de cinci ani,în funcția de Judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
Publicații
Articole Științifice: ”Aspecte generale privind ridicarea și aplicarea excepției de neconstituționalitate” - Revista Națională de Drept nr. 10-2014
Originile și evoluția înstituțiilor de control al constituționalității legilor”, ”Dezvoltarea istorică a accesului persoanelor la justiția constituțională”, Culegerea de materiale ale Conferinței Naționale cu participarea internațională cu genericul ”Rolul științei și educației în implimentarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană” din 05 februarie 2015

Data numiriri în funcție: 24 aprilie 2015

Prin Decretul Președintelui RM Nr. 1606-VIII din 15 Iunie 2020, numit în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/27 din 11 decembrie 2018, domnul Cazacu Iogor, a fost desemnat judecător în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău (sediul Rîşcani), începând cu 01 ianuarie 2019.

Prin Decretul Președintelui RM nr. 1540-VII din 24 aprilie 2015 numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

Conform Hotărîrii nr. 179/8 din 10 martie 2015 Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea domnului Cazacu Grigorii în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău, pe un termen de 5 ani.

Instruire/Diplome
31 martie 2014 - a absolvit cursurile la Institutul Național al Justiției cu media generală - 9,00

Activităţi profesionale pertinente
Activitatea juridică
02.01.2012 - consultant în cadrul Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău
02.07.2012 - i s-a conferit gradul de calificare - consilier de clasa a III-a fiind transferat în funcția de specialist superior, serviciul de documentare în Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău
29.04.2014 - asistent judiciar, Curtea Supremă de Justiție
24.04.2015 - numit, pe un termen de cinci ani,în funcția de Judecător la Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
Publicații
Articole Științifice: ”Aspecte generale privind ridicarea și aplicarea excepției de neconstituționalitate” - Revista Națională de Drept nr. 10-2014
Originile și evoluția înstituțiilor de control al constituționalității legilor”, ”Dezvoltarea istorică a accesului persoanelor la justiția constituțională”, Culegerea de materiale ale Conferinței Naționale cu participarea internațională cu genericul ”Rolul științei și educației în implimentarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană” din 05 februarie 2015

 

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 10/2 din 22 Mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Cazacu Grigorii de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 91 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 78 ceea ce constituie 85,71%;
2018 au fost contestate în total 91 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 79 ceea ce constituie 86,81%;
2019 au fost contestate în total 130 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 116 ceea ce constituie 89,23%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 413 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,63%;
2018, din 431 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,55%;
2019, din 409 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,42%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 10/2 din 22 Mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Cazacu Grigorii de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 27/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Cazacu Grigorii la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare judecătorului Judecătoriei Chișinău, Grigorii Cazacu.

Cauze CtEDO
Potrivit Hotărârii nr. 10/2 din 22 Mai 2020, hotărârile adoptate de judecătorul Cazacu Grigorii de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, nu au constituit obiect de examinare la Curtea Europeană.

Hotărârile/sentințele/încheierile menținute din cele contestate:
2017 au fost contestate în total 91 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 78 ceea ce constituie 85,71%;
2018 au fost contestate în total 91 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 79 ceea ce constituie 86,81%;
2019 au fost contestate în total 130 hotărâri/sentințe/încheieri, fiind menținute 116 ceea ce constituie 89,23%.
Hotărârile/sentințele/încheierile casate din cele examinate:
2017, din 413 cauze examinate, 15 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,63%;
2018, din 431 cauze examinate, 11 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 2,55%;
2019, din 409 cauze examinate, 14 hotărâri/sentințe/încheieri au fost casate, ceea ce constituie 3,42%.

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Conform Hotărârii nr. 10/2 din 22 Mai 2020, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătorului Cazacu Grigorii de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor calificativul ”foarte bine” acumulând în total 80 de puncte.

Prin Hotărîrea nr. 27/1 din 19 februarie 2015, Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor a admis candidatura domnului Cazacu Grigorii la concurs, pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 86/5 din 12 Martie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii conferă gradul V (cinci) de calificare judecătorului Judecătoriei Chișinău, Grigorii Cazacu.

 

Hotărârea nr. 10/2 din 22 mai 2020

Hotărârea nr. 86/5 din 12 martie 2019

Hotărârea nr. 27/1 din 19 februarie 2015

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Cazacu Grigorii nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Prin Hotărârea nr. 204/16 din 23 aprilie 2024, se încetează procedura de examinare a contestației depuse de avocatul Rusu Dorel împotriva Hotărârii nr. 233/10 din 24 noiembrie 2023 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar, emise în privința judecătorului Grigorii Cazacu de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani. Prin Hotărârea nr. 233/10 din 24 noiembrie 2023 a completului de examinare a contestaţiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar, s-a respins ca fiind neîntemeiată contestația depusă de avocatul Dorel Rusu împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr. 866s-1230p/m din 13 octombrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 15 septembrie 2023 asupra acţiunilor judecătorului Grigorii Cazacu de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

Conform Hotărârea nr. 63/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Guzun Valeriu, administratorul Instituției de Învățământ Preșcolar „Grădina Secretă”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 39s-45p/m din 09 februarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 12 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Cazacu Grigorii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 66/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a admis contestația depuse de Roșca Veaceslav împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 27s-29p/m, nr. 48s-55p/m din 08 februarie 2022 emise pe marginea sesizărilor depuse la 10 ianuarie 2022 și 13 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Cazacu Grigorii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și Clima Vladislav de la Curtea de Apel Chișinău, restituind cauza Inspecției judiciare pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 185/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Cernitu Dumitru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 632s-963p/m din 02 august 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 02 iulie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Cazacu Grigorii de la Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 9 sesizări, care ulterior au fost respinse.

În baza informației prezentate de Colegiul disciplinar pentru perioada de raportare (2017-2019), în privința judecătorului Cazacu Grigorii nu au fost intentate proceduri disciplinare. 

Prin Hotărârea nr. 204/16 din 23 aprilie 2024, se încetează procedura de examinare a contestației depuse de avocatul Rusu Dorel împotriva Hotărârii nr. 233/10 din 24 noiembrie 2023 a Completului de examinare a contestaţiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar, emise în privința judecătorului Grigorii Cazacu de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani. Prin Hotărârea nr. 233/10 din 24 noiembrie 2023 a completului de examinare a contestaţiilor nr. 2 al Colegiului disciplinar, s-a respins ca fiind neîntemeiată contestația depusă de avocatul Dorel Rusu împotriva deciziei Inspecţiei judiciare nr. 866s-1230p/m din 13 octombrie 2023, emise pe marginea sesizării depuse la 15 septembrie 2023 asupra acţiunilor judecătorului Grigorii Cazacu de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

Conform Hotărârea nr. 63/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a respins contestația depusă de Guzun Valeriu, administratorul Instituției de Învățământ Preșcolar „Grădina Secretă”, împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 39s-45p/m din 09 februarie 2022, emise pe marginea sesizării depuse la 12 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorului Cazacu Grigorii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Prin Hotărârea nr. 66/5 din 01 aprilie 2022, Completul de examinare a contestațiilor nr. 2 a admis contestația depuse de Roșca Veaceslav împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 27s-29p/m, nr. 48s-55p/m din 08 februarie 2022 emise pe marginea sesizărilor depuse la 10 ianuarie 2022 și 13 ianuarie 2022 asupra acțiunilor judecătorilor Cazacu Grigorii de la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) și Clima Vladislav de la Curtea de Apel Chișinău, restituind cauza Inspecției judiciare pentru verificări suplimentare.

Prin Hotărârea nr. 185/9 din 21 octombrie 2021, Completul de examinare a contestațiilor nr.1 a respins contestația cet. Cernitu Dumitru împotriva Deciziei Inspecției judiciare nr. 632s-963p/m din 02 august 2021, emise pe marginea sesizării depuse la 02 iulie 2021 asupra acțiunilor judecătorului Cazacu Grigorii de la Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani).

Potrivit informației Inspecției Judiciare, în privința judecătorului, în perioada evaluată (2017-2019), au fost înregistrate 9 sesizări, care ulterior au fost respinse.

Hotărârea nr. 204/16 din 23 aprilie 2024

Hotărârea nr. 66/5 din 01 aprilie 2022

Hotărârea nr. 63/5 din 01 aprilie 2022

Hotărârea nr. 185/9 din 21 octombrie 2021

Știri
 • (FOTO) Șapte judecători au depus astăzi jurământul

  Șapte judecători recent numiți în funcție au depus jurământul astăzi, 5 mai, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, în ședință solemnă, comunică Politik.md.
  Noii judecători – Natalia Costaș, Natalia Mămăligă, Eleonora Badan-Melnic, Nicolae Pasecinic, Grigorii Cazacu, Vitalii Ciumac și Corneliu Guzun au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Aceștia au fost numiți în funcția de judecător pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

  Șapte judecători recent numiți în funcție au depus jurământul astăzi, 5 mai, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, în ședință solemnă, comunică Politik.md.
  Noii judecători – Natalia Costaș, Natalia Mămăligă, Eleonora Badan-Melnic, Nicolae Pasecinic, Grigorii Cazacu, Vitalii Ciumac și Corneliu Guzun au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-și îndeplinească cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce le revin. Aceștia au fost numiți în funcția de judecător pe un termen de 5 ani, de către Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

   
Infografice
LASĂ UN COMENTARIU